26.07.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     27.02.86     Om Shanti     Madhuban


กองทัพทางจิตที่ได้รับชัยชนะทุกๆ วงจร


ลูกทั้งหมด ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพชัคตีทางจิต กองทัพพันดาวา กองทัพทางจิตมีศรัทธาและมีความซาบซึ้งในชัยชนะเสมอใช่ไหม? เมื่อกองทัพอื่นๆเข้าสู่การรบ พวกเขาไม่ได้มีการรับประการชัยชนะ พวกเขาไม่มีศรัทธาว่าชัยชนะนั้นได้มีการรับประกันไว้แล้ว อย่างไรก็ตามลูกกองทัพทางจิต กองทัพชัคตี จะมีความซาบซึ้งในศรัทธาเสมอว่าลูกไม่เพียงแต่มีชัยชนะในเวลานี้เท่านั้น แต่ลูกนั้นมีชัยชนะวงจรแล้ววงจรเล่า ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรับฟังเรื่องราวของชัยชนะของลูกในวงจรก่อนหน้านี้ของลูก แม้กระทั่งเวลานี้ลูกก็ได้ยินเรื่องราวแห่งชัยชนะของพันดาวาส แม้กระทั่งเวลานี้ลูกยังคงเห็นภาพแห่งชัยชนะของลูก นอกจากนั้นแล้วพวกเขาแสดงภาพของลูกในความเลื่อมใสศรัทธาว่ามีความรุนแรงแทนที่จะแสดงภาพว่าลูกไร้ความรุนแรง พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ากองทัพทางจิตว่าเป็นกองทัพทางกายภาพที่ธรรมดา ลูกนั้นพึงพอใจเมื่อลูกได้ยินคำสรรเสริญของชัยชนะของลูกจากผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาของลูกแม้กระทั่งเวลานี้ เป็นที่จดจำด้วยเช่นกันว่า: ผู้ที่สติปัญญามีความรักต่อพระเจ้าจะได้รับชัยชนะ ในขณะที่ผู้ที่สติปัญญาไม่มีความรักต่อพระเจ้าจะนำไปสู่การทำลายล้าง ดังนั้นอนุสรณ์ของลูกของวงจรก่อนหน้านั้นจึงเป็นที่รู้จักกันดี เพราะชัยชนะนั้นได้รับประกันไว้แล้ว ลูกคือผู้ที่มีชัยชนะด้วยศรัทธาในสติปัญญา เหตุนี้เองลูกประคำนั้นจึงเรียกว่าเป็นลูกประคำแห่งชัยชนะด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกมีทั้งศรัทธาและความซาบซึ้ง ถ้าใครจะถามลูก, ลูกก็จะพูดด้วยศรัทธาว่า ชัยชนะนั้นสำเร็จแล้ว ไม่สามารถมีความคิดและแม้กระทั่งในความฝันของลูกว่าลูกจะมีชัยชนะหรือไม่: ชัยชนะนั้นสำเร็จแล้ว ลูกรู้ถึงวงจรที่ผ่านมาและอนาคตด้วย ลูกกลายเป็นตรีกาลดาชิและพูดด้วยความซาบซึ้งนั้น ลูกทั้งหมดมั่นคงในสิ่งนี้ใช่ไหม? หากใครบางคนจะขอให้ลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกจะพูดอย่างไร? ที่ลูกเคยเห็นสิ่งนั้นมาแล้วหลายครั้ง หากเป็นสิ่งใหม่ ลูกก็จะคิดถึงสิ่งนั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและลูกเพียงแค่ซ้ำรอยสิ่งนั้นอีกครั้ง ดังนั้นลูกเป็นดวงวิญญาณที่รอบรู้และเป็นโยคีที่สติปัญญามีศรัทธาเช่นนั้นใช่ไหม?

วันนี้เป็นรอบของกลุ่มจากแอฟริกา อันที่จริงทุกคนคือชาวมธุบันในเวลานี้ ที่อยู่ถาวรของลูกคือมธุบันใช่ไหม? สถานที่เหล่านั้นเป็นเพียงแค่สถานที่ทำงานรับใช้ของลูกเท่านั้น สถานที่ทำงานรับใช้คือสถานที่ทำงานของลูก แต่บ้านของลูกคือมธุบัน ลูกได้จากไปสู่แอฟริกา UK ฯลฯ ทั่วทั้งสี่ทิศเพื่อประโยชน์ในการรับใช้ แม้ว่าลูกจะเปลี่ยนศาสนาและประเทศของลูก ลูกก็ไปที่นั่นเพื่องานรับใช้เท่านั้น บ้านไหนที่ลูกจดจำ? มธุบันหรืออาณาเขตสูงสุด? ในขณะที่ทำงานรับใช้ในสถานที่ทำงานรับใช้ของลูก ลูกจดจำเพียงมธุบันและเมอร์ลีเท่านั้นอยู่เสมอใช่ไหม? ลูกได้จากไปแอฟริกาเพื่อประโยชน์ของงานรับใช้ใช่ไหม? การทำงานรับใช้ทำให้ลูกเป็นคงคาแห่งความรู้ ด้วยการอาบน้ำในความรู้ของคงคาแห่งความรู้ลูกได้กลับมาบริสุทธิ์ในวันนี้ เมื่อเห็นลูกๆ ทำงานรับใช้ในสถานที่ต่างๆ บัพดาดาก็ประหลาดใจสงสัยว่าลูกๆ ที่จากไปสถานที่เช่นนั้นเพื่องานรับใช้และอยู่ที่นั่นโดยปราศจากความกลัวและด้วยความรักมากมายได้อย่างไร บรรยากาศและวิถีชีวิตในแอฟริกานั้นแตกต่างกันไป แต่ลูกก็ยังคงอยู่ที่นั่นเพื่องานรับใช้ ลูกได้รับพลังจากงานรับใช้อย่างต่อเนื่อง ลูกได้รับผลของงานรับใช้ในทางปฏิบัติที่มองเห็นได้และพลังนั้นทำให้ลูกไม่มีความกลัว ลูกไม่เคยกลัวใช่ไหม? คำเชิญอย่างเป็นทางการครั้งแรกมาจากแอฟริกา เนื่องจากการได้รับการเชื้อเชิญเพื่อรับใช้ในต่างประเทศ ลูกจึงไปถึงประเทศอื่นด้วยเช่นกัน รากฐานของงานรับใช้โดยการเชื้อเชิญได้เริ่มต้นในแอฟริกา ลูกๆ ที่นั่นได้แสดงให้เห็นถึงผลที่มองเห็นได้ในทางปฏิบัติของความจริงจังและกระตือรือร้นต่องานรับใช้ เครดิตนั้นยกให้ดวงวิญญาณหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เพชรพลอยที่ซ่อนเร้นอยู่ปรากฏออกมา ขณะนี้การขยายตัวอย่างมากได้เกิดขึ้นแล้ว ดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือนั้นซ่อนตัวอยู่และลูกก็ได้รับการเปิดเผย เพราะการเชื้อเชิญ, ลูกจึงได้รับอันดับที่ขึ้นหน้าไป ดังนั้นบัพดาดาจึงเรียกผู้ที่มาจากแอฟริกา ผู้ที่ได้รับคำขอบคุณ เป็นสถานที่สำหรับการได้รับคำขอบคุณเพราะบรรยากาศที่นั่นไม่บริสุทธิ์ การขยายตัวกำลังเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ไม่บริสุทธิ์ นี่คือเหตุผลที่บาบากล่าวขอบคุณ

ทั้งกองทัพชัคตีและกองทัพพันดาวานั้นมีพลัง ลูกส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดีย แต่ลูกอยู่ห่างไกลจากอินเดีย และแม้ว่าลูกจะอยู่ห่างไกล, ลูกก็ไม่ปล่อยสิทธิ์ของลูกไป ลูกได้รับคำแนะนำของพ่อที่นั่น ลูกกลายเป็นของพ่อ ไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามใดๆ ในไนโรบี ผู้ที่แยกจากไปก็กลับมาอย่างง่ายดายและนี่คือซันสการ์พิเศษของชาวกุจราต เป็นประเพณีของพวกเขาที่ทุกคนจะแสดงการร่ายรำพิเศษด้วยกัน พวกเขาจะไม่ร่ายรำคนเดียว ไม่ว่าใครจะมีร่างกายที่เล็กหรือใหญ่ แน่นอนว่าทุกคนจะแสดงการร่ายรำการ์บาพิเศษนี้ด้วยกัน นี่คือสิ่งชี้บอกของการชุมนุม ในงานรับใช้เช่นกันก็จะเห็นได้ว่าชาวกุจราตนั้นจะไปเป็นกลุ่ม เมื่อหนึ่งคนมา เขาจะเริ่มนำคนอื่นมาอีกสิบคนอย่างแน่นอน พวกเขามีประเพณีนี้ที่ดีของการชุมนุม ด้วยเหตุนี้จึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการเติบโตและขยายตัวในงานรับใช้ การให้พลังแห่งความสงบแก่สถานที่เช่นนั้น การให้ความสุขแทนที่จะเป็นความกลัวคืองานรับใช้ที่สูงส่ง มีความจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ในสถานที่เช่นนั้น ลูกคือผู้ให้คุณประโยชน์โลก ดังนั้นงานรับใช้จะต้องเพิ่มขึ้นทุกหนแห่งในโลก และลูกต้องกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น ถ้ามีมุมใดถูกทิ้งไว้ก็จะได้รับคำพร่ำบ่น เป็นสิ่งที่ดี ลูกๆ ผู้ที่มีความกล้าหาญจะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อ มือปรากฏออกมาจากที่นั่นเพื่อทำงานรับใช้ที่นั่น นี่คือความร่วมมือเช่นกัน ลูกเองได้ตื่นแล้วและนั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ลูกจะต้องกลายเป็นเครื่องมือที่จะปลุกผู้อื่นด้วยเช่นกันและดังนั้นจึงมีคุณประโยชน์สองเท่า โดยทั่วไปแล้วมือก็มาจากที่นั่นเช่นกัน นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ดี ในงานรับใช้ต่างประเทศ ลูกส่วนใหญ่ก็ปรากฏออกมาจากที่นั่นและหลังจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ที่นั่น ดินแดนในต่างประเทศไม่ได้ให้มือกับบารัต บารัตได้ให้มือแก่ดินแดนในต่างประเทศ บารัตก็ใหญ่โตมากเช่นกัน มีโซนที่แยกกัน เป็นบารัตที่จะต้องถูกทำให้เป็นสวรรค์ ดินแดนในต่างประเทศจะกลายเป็นจุดที่ปิกนิก ดังนั้นลูกทั้งหมดพร้อมเสมอใช่ไหม? ถ้าใครจะถูกส่งไปที่ไหนสักแห่งในวันนี้ลูกจะพร้อมเสมอใช่ไหม? เมื่อลูกรักษาความกล้าหาญ ลูกก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน แน่นอนว่าลูกควรจะอยู่อย่างพร้อมเสมอ จากนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะต้องมีการออกคำสั่ง จะมีคำสั่งจากผู้เป็นพ่อ ท่านจะไม่บอกวันที่แก่ลูกเมื่อท่านจะทำเช่นนั้น ถ้าท่านจะบอกวันที่แก่ลูก, ทุกคนจะสอบผ่านและกลายเป็นอันดับหนึ่ง ที่นี่จะคำถามเดียวของวันที่ในทันทีทันใด ลูกพร้อมเสมอใช่ไหม? ถ้าบาบาบอกให้ลูกอยู่ที่นี่ ลูกจะจดจำลูกๆของลูก บ้านของลูก ฯลฯ หรือไม่? มีสิ่งอำนวยความสะดวกของความสุขและความสบายที่นั่น แต่สวรรค์จะถูกสร้างขึ้นมาที่นี่ ดังนั้นการอยู่อย่างพร้อมเสมอตลอดเวลาจึงเป็นคุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มิน ให้เส้นของสติปัญญาของลูกชัดเจนเสมอ พ่อให้สถานที่เพื่อประโยชน์ในงานรับใช้เท่านั้น ดังนั้นลูกข้องแวะอยู่ในงานรับใช้อย่างเป็นเครื่องมือ หลังจากนั้นเมื่อลูกได้รับสัญญาณของพ่อ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับอะไร ลูกกำลังทำงานรับใช้ที่ดีตามคำแนะนำ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงอยู่อย่างละวางและมีความรักต่อพ่อ มีการขยายตัวที่ดีในแอฟริกาเช่นกัน งานรับใช้ที่ดีของวีไอพี(บุคคลสำคัญ)ก็กำลังเกิดขึ้นและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลด้วย มีความพิเศษที่สายสัมพันธ์กับดวงวิญญาณจากทุกสาขาอาชีพจะนำใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาใกล้ชิดในเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน วันนี้พวกเขาเข้ามามีสายใย และพรุ่งนี้พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับลูก ลูกต้องปลุกพวกเขาต่อไปเรื่อยๆ มิฉะนั้นพวกเขาจะเปิดตาของพวกเขาเล็กน้อยแล้วก็กลับไปนอนต่อ พวกเขาคือกุมภกรรณ เมื่อมีความซาบซึ้งของการนอนหลับ ลูกจะรับประทานและดื่มอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นก็ลืม กุมภกรรณก็เป็นเช่นนั้นด้วย พวกเขาพูดว่า ใช่ ฉันจะกลับมาอีกครั้ง ฉันจะทำสิ่งนั้น จากนั้นเมื่อลูกถามพวกเขาในภายหลัง พวกเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้จำอะไรเลย ดังนั้นพวกเขาจะต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่า ชาวกุจราชได้ประกาศสิทธิ์ในลำดับที่ดีในการเป็นของพ่อ และทำให้ตนไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของพวกเขา พวกเขาให้ความร่วมมืออย่างง่ายดาย นั่นก็เป็นโชคเช่นกัน จำนวนของกุจราชนั้นดี การถูกลอตเตอรี่ของการเป็นของพ่อนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ !

ในทุกสถานที่จะมีเพชรพลอยของผู้ที่แยกห่างจากพ่อ ไม่ว่าลูกจะก้าวเท้าไปทางใด ใครคนใดคนหนึ่งก็จะปรากฏตัวขึ้นมาจากที่นั่น เมื่อลูกก้าวหน้าไปในงานรับใช้ด้วยความรักในขณะที่อยู่อย่างไร้กังวลและปราศจากความกลัว ลูกจะได้รับการช่วยเหลือหลายล้านเท่าอย่างแน่นอน คำเชิญอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นจากที่นั่น ดังนั้นอย่างน้อยสิ่งนั้นก็สะสมไว้ในงานรับใช้ บัญชีของการสะสมสิ่งนั้นจะดึงพวกเขามาในเวลาที่ถูกต้องอย่างแน่นอน ดังนั้นลูกทั้งหมดคือผู้เพียรพยายามที่จริงจังอันดับหนึ่งที่ได้รับการแสดงความยินดี อันดับหนึ่งในการเติมเต็มความสัมพันธ์ อันดับหนึ่งในการให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ ลูกจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในทุกสิ่ง แล้วเมื่อนั้นลูกจะได้รับการแสดงความยินดี แล้วลูกก็จะเฝ้าแต่ได้รับการแสดงความยินดีและการแสดงความยินดีอยู่เรื่อยๆ เมื่อเห็นความกล้าหาญของทุกคน บัพดาดาก็พอใจ ลูกได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะให้การค้ำจุนของพ่อแก่ดวงวิญญาณมากมาย มีทั้งครอบครัวที่ดีมาก บาบาเรียกครอบครัวว่าเป็นช่อดอกไม้ นี่ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ดี ในความเป็นจริง ทุกแห่งเป็นสถานที่ของบราห์มิน ใครก็ตามที่ไปไนโรบีหรือที่ใดก็ตามจะพูดว่า: เป็นศูนย์ของเรา เป็นศูนย์ของบาบา เป็นครอบครัวของเรา ดังนั้นลูกโชคดีมาก

บัพดาดาพอใจอย่างมากที่ได้เห็นเพชรพลอยทุกเม็ด ไม่ว่าลูกจะเป็นของสถานที่ใด ลูกก็เป็นของพ่อ และพ่อก็เป็นของลูกๆ เหตุนี้เองดวงวิญญาณบราห์มินจึงเป็นที่รักอย่างลึกซึ้ง พวกเขานั้นพิเศษ ลูกแต่ละคนเป็นที่รักไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน อัจชะ

รับใช้ทุกคนด้วยบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณของลูก (คำพูดที่สูงส่งที่คัดสรรจากอะแวคมุรลี)
ในทั้งวงจรไม่มีใครมีบุคลิกทางจิตวิญญาณเช่นนี้อย่างที่ลูกบราห์มินมี นี่เป็นเพราะผู้ที่สร้างบุคลิกภาพของลูกนั้นเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดวงวิญญาณสูงสุด บุคลิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกคือมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในความคิดและความฝันของลูก พร้อมกับความบริสุทธิ์นี้ ลูกมีบุคลิกภาพที่เป็นทางจิตวิญญาณบนใบหน้าและในกิจกรรมของลูก เมื่อบุคลิกภาพของลูกมั่นคงตลอดเวลาในความบริสุทธิ์นี้ลูกจะสามารถรับใช้ทุกคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ประกายของบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณหรือความสุขของลูกจะทำให้ดวงวิญญาณที่ทุกข์ระทมหรือไร้ความสงบมีความสุข พวกเขาจะสามารถอยู่เหนือได้ด้วยการเหลือบมองเพียงแวบเดียวของลูก ตามเวลาที่ใกล้เข้ามานี้ ขณะนี้เป็นเวลาที่จะรับใช้ผู้อื่นด้วยการพาพวกเขาไปอยู่เหนือด้วยการเหลือบมองเพียงแวบเดียว พวกเขาจะมีความสุขและพึงพอใจเพียงแค่ลูกเหลือบมองเพียงแวบเดียว เพราะความปรารถนาทั้งหมดในหัวใจของพวกเขาจะได้รับการเติมเต็ม พวกลูกทุกคนถูกดึงดูดโดยบุคลิกภาพของใบหน้าและบุคลิกลักษณะของพ่อบราห์มา ทำตามพ่อด้วยวิธีเดียวกัน ให้รายการของการบรรลุผลทั้งหมดปรากฏในสติปัญญาของลูกและบุคลิกภาพแห่งความสุขของลูกจะปรากฏให้เห็นบนใบหน้าและในพฤติกรรมของลูก บุคลิกภาพนี้จะดึงดูดทุกคน เพื่อที่จะรับใช้ด้วยบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณของลูก ให้ระวังอารมณ์ของลูกอยู่เสมอและอยู่อย่างร่าเริงแจ่มใส ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ของลูกจะต้องร่าเริงแจ่มใส ไม่ว่าปัญหาคืออะไรลูกต้องหาวิธีแก้ไข รักษาบุคลิกภาพของความสุขและความพึงพอใจของลูกไว้อย่างสม่ำเสมอ ลูกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจากความพึงพอใจ ทุกคนชอบที่จะอยู่กับมิตรที่มีความสุขและดวงวิญญาณที่พอใจ พวกเขาชอบนั่งกับพวกเขาและพูดคุยกับพวกเขา ดังนั้นมีเป้าหมายที่จะอยู่อย่างมีความสุขและพอใจและไม่มีคำถามอีกต่อไป

ภายนอกลูกลูกดูเหมือนจะเป็นบุคลิกธรรมดา (ในแง่ของตำแหน่ง) แต่ภายในลูกมีบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุด บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของลูกสามารถเห็นได้บนใบหน้าและในพฤติกรรมของลูก มากเท่าที่ลูกบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงแค่คนอื่นจะเห็นจากบุคลิกภาพของลูก แต่พวกเขายังสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน และดังนั้นบุคลิกที่บริสุทธิ์ของลูกจึงรับใช้ทุกคน ดวงตาของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยถูกดึงดูดจากสิ่งใดเพราะบุคลิกภาพเช่นนั้นเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมด เนื่องจากคลังสมบัติของการบรรลุผลของพวกเขาเปี่ยมล้นอย่างสม่ำเสมอ จิตใจของพวกเขาจึงไม่เคยสัมผัสกับการขาดอะไรเลย แต่มีความสุขและพอใจเสมอ มีเพียงดวงวิญญาณที่พอใจเช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถทำให้ผู้อื่นพอใจได้

ขึ้นอยู่กับว่าลูกมีความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใด ลูกมีบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มินในระดับเดียวกัน หากมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าแล้วบุคลิกภาพก็จะน้อยลงเช่นกัน บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์นี้ทำให้งานรับใช้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามหากมีร่องรอยแม้แต่น้อยของหนึ่งกิเลสแล้ว เพื่อน ๆ ของมันก็จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน เช่นที่ความบริสุทธิ์นั้นเชื่อมโยงกับความสงบและความสุขอย่างลึกล้ำ ดังนั้นเช่นกันความไม่บริสุทธิ์นั้นก็เชื่อมโยงกับกิเลสทั้งห้า เมื่อไม่มีร่องรอยของกิเลสแม้แต่น้อยที่ยังคงอยู่ในตัวลูก ก็อาจกล่าวได้ว่าลูกรับใช้ผู้อื่นด้วยบุคลิกภาพที่บริสุทธิ์

ทุกวันนี้ในโลกภายนอกมีบุคลิกภาพสองประเภท: บุคลิกภาพทางกายภาพและบุคลิกภาพของบางตำแหน่ง อย่างไรก็ตามในชีวิตของบราห์มิน ดวงวิญญาณบราห์มินซึ่งมีความพึงพอใจอย่างมากปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของพวกเขา และในรูปลักษณะของพวกเขาเผยให้เห็นบุคลิกภาพของสถานภาพที่สูงส่งและความพอใจ ตาปาสวีที่มีบุคลิกทางจิตของความพอใจสามารถมองเห็นได้ในพฤติกรรม,ใบหน้าและดวงตาของพวกเขาที่มีความสุขอย่างสม่ำเสมออยู่ภายใน เนื่องจากจิตใจและหัวใจของพวกเขาสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงคงอยู่ในสภาพของความสุขของพวกเขาและไม่เคยกระวนกระวาย พวกเขาทำให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับความสูงศักดิ์และบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณด้วยทุกคำพูด การกระทำ การมองเพียงแวบเดียวและทัศนคติของพวกเขา

บุคลิกภาพอันดับต้น ๆ ของโลกคือดวงวิญญาณที่พิเศษและยิ่งใหญ่ คุณสมบัติพิเศษของบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของลูกคือทุกการกระทำที่ลูกทำนั้นเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ ลูกดวงวิญญาณที่มีบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณนี้จะไม่สูญเสียพลังงาน เวลา หรือความคิด แต่ใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า ลูกดวงวิญญาณที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ไม่เคยปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้จิตใจหรือสติปัญญาของลูกวุ่นวาย ดริชตี,ทัศนคติและถ้อยคำของลูกดวงวิญญาณพิเศษที่มีบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของลูกนั้นเป็นดวงวิญญาณที่พิเศษไม่เหมือนใครและไม่ธรรมดา แม้กระทั่งในขณะที่ทำงานตามปกติลูกก็สามารถให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับสภาพของคาร์มาโยคีที่มีพลัง ไม่ว่าพ่อบราห์มาจะหั่นผักหรือเล่นเกมกับลูกๆ ลูกเห็นว่าบุคลิกภาพของท่านน่าดึงดูดตลอดเวลา ดังนั้นทำตามพ่อ

บุคลิกภาพของชีวิตบราห์มินคือความสุข สัมผัสกับบุคลิกภาพนี้และทำให้ผู้อื่นได้สัมผัส จงอยู่อย่างเต็มไปด้วยความปรารถนาดี และมีความปรารถนาดีสำหรับทุกคนและรับใช้พวกเขาด้วยความร่วมมือที่มีความรักของลูก เพียงดวงวิญญาณที่มีความปรารถนาดีเช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถรักษาบุคลิกภาพแห่งความสุขของพวกเขาไว้ได้ตลอดเวลาและกลายเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพพิเศษเบื้องหน้าโลก ทุกวันนี้มีเพียงผู้ที่มีบุคลิกภาพที่พิเศษเท่านั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งหมายความว่าชื่อของพวกเขาจะได้รับการยกย่อง ในขณะที่ลูกมีบุคลิกภาพพิเศษทางจิตวิญญาณไม่ใช่มีเพียงแค่ชื่อเสียงเท่านั้น ลูกไม่ได้มีเพียงแค่ชื่อเสียง ลูกไม่เพียงแต่มีค่าที่จะได้รับการยกย่อง แต่ลูกก็มีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกัน ทุกวันนี้ไม่ว่าบุคคลนั้นที่มีบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่จะมีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ รัฐบาล หรือทางศาสนามากแค่ไหน พวกเขาก็ไม่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นเวลา 63 ชาติเกิดเหมือนกับที่ลูกดวงวิญญาณทางจิตวิญญาณมี

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างเต็มเปี่ยมอย่างสม่ำเสมอโดยการอยู่บนที่นั่งของสภาพที่สูงส่งด้วยความตระหนักรู้ในรูปรวมของลูก

ในยุคบรรจบกันเมื่อลูกอยู่ในสำนึกรู้ของรูปรวมของชีพและชัคตี ทุกงานที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้สำหรับลูก นี่คือรูปที่สูงส่งที่สุด โดยการอยู่อย่างมั่นคงในรูปนี้ ลูกจะได้รับพรของการมีความสมบูรณ์พร้อม บัพดาดาให้ที่นั่งของสภาพที่ให้ความสุขแก่ลูกทุกคนเสมอ จงตั้งอยู่บนที่นั่งนี้อย่างสม่ำเสมอและลูกจะเฝ้าแต่แกว่งไกวอยู่ในชิงช้าแห่งความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส เพียงแค่จบสิ้นซันสการ์ของการลืม

คติพจน์:
ด้วยทัศนคติที่ทรงพลังของลูก ทำให้ดวงวิญญาณมีค่าและเป็นโยคี