27.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้พ่อกำลังหล่อเลี้ยงลูก สอนลูก และแนะนำลูกในขณะที่ลูกนั่งอยู่ที่บ้าน ดังนั้นจงรับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องในทุกย่างก้าว และแล้วลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง

คำถาม:
เพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกลงโทษ ลูกต้องใช้ความเพียรพยายามอะไรเป็นเวลาที่ยาวนาน?

คำตอบ:
นั่นคือการกลับมาเป็นผู้มีชัยชนะเหนือความผูกพันยึดมั่น ลูกไม่ควรมีความผูกพันยึดมั่นกับใคร ถามหัวใจของลูกเองว่า ฉันมีความผูกพันยึดมั่นกับใครหรือไม่? ไม่ควรจดจำความสัมพันธ์เก่าของลูกในเวลาสุดท้าย ชำระสะสางบัญชีกรรมทั้งหมดของลูกด้วยพลังโยคะ โดยการทำเช่นนี้เท่านั้นที่ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง โดยไม่มีประสบการณ์ของการถูกลงโทษ

โอมชานติ
ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าใครในเวลานี้? เบื้องหน้าบัพดาดา ลูกต้องพูดบัพและลูกต้องดาดาด้วยเช่นกัน บัพ(พ่อ)ก็กำลังนั่งอยู่ที่นี่เบื้องหน้าลูกในดาด้าผู้นี้ เมื่อลูกอาศัยอยู่ข้างนอกลูกต้องจดจำพ่อของลูกและลูกต้องเขียนจดหมายถึงพ่อด้วยเช่นกัน ในขณะที่ที่นี่ลูกนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเป็นการส่วนตัว ลูกกำลังพูดอยู่กับใคร? พูดกับบัพดาดา นี่คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทั้งสอง บราห์มามีตัวตนและชีวาไม่มีตัวตน เวลานี้ลูกรู้วิธีที่จะพบกับบาบาผู้ทรงอำนาจสูงสุด เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติผู้ที่ลูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน พ่อกำลังหล่อเลี้ยงและสอนลูกๆด้วยเช่นกัน ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านลูกๆได้รับคำแนะนำถึงวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวของลูก ถ้าลูกทำตามศรีมัทของพ่อลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ลูกๆรู้ว่าลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพสูงสุดด้วยการทำตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อสูงสุด สถานภาพสูงสุดในโลกมนุษย์คือสถานภาพของลักษมีและนารายณ์ ทั้งสองคงอยู่ในอดีต ผู้คนไปและคารวะอยู่เบื้องหน้าผู้ที่สูงส่งเหล่านั้น ประเด็นหลักที่นี่คือความบริสุทธิ์ มนุษย์คือมนุษย์ แต่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างมนุษย์ที่เคยเป็นนายของโลกและมนุษย์ของทุกวันนี้ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูกเท่านั้น บารัตเป็นเช่นไรเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เราเคยเป็นนายของโลก สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้ใดอื่น แม้แต่ผู้นี้ก็ไม่รู้ ทุกคนอยู่ในความมืดสนิท เวลานี้พ่อมาแล้วและอธิบายว่าบราห์มากลายเป็นวิษณุอย่างไร และวิษณุกลายเป็นบราห์มาอย่างไร เหล่านี้คือเรื่องราวที่ลึกล้ำและสนุกสนานที่ไม่มีคนอื่นสามารถเข้าใจได้ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถสอนความรู้นี้ให้แก่ลูกได้ พ่อคือผู้ที่ไม่มีตัวตนที่มาและสอนลูก ไม่ใช่พระเจ้ากฤษณะที่พูด พ่อพูดว่า: พ่อสอนลูกๆและทำให้ลูกมีความสุข จากนั้นพ่อก็กลับไปยังดินแดนเหนือเสียงของพ่อ(นิพพานธรรม) เวลานี้ ลูกๆ กำลังกลับมาสะโตประธาน ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในสิ่งนี้ เพียงพิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้เพียงสตางค์เดียว ลูกก็จะกลายเป็นนายของโลกเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกยังคงส่งเงินเล็กน้อยมาที่นี่อย่างต่อเนื่อง แต่นั่นก็เพื่อสร้างอนาคตของลูกเองเช่นกัน อะไรก็ตามที่พวกเขาใส่ไว้ในคลังสมบัติเมื่อวงจรก่อนหน้านี้ พวกเขาก็จะใส่ในจำนวนเท่าเดิมในเวลานี้ เขาจะไม่ใส่มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ ความรู้นี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวล โดยไม่ต้องกังวลอะไรเรากำลังสร้างอาณาจักรของเราอย่างแฝงตัว สติปัญญาของลูกต้องไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ ลูกๆต้องอยู่อย่างมีความสุขและลูกต้องกลายเป็นผู้ที่เอาชนะความผูกพันยึดมั่นด้วยเช่นกัน โดยการกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นที่นี่ แล้วลูกก็จะกลายเป็นราชาและราชินีที่เอาชนะความผูกพันยึดมั่นที่นั่น ลูกรู้ว่าโลกเก่านี้เวลานี้กำลังจะจบสิ้นลงและลูกจะต้องกลับบ้าน ดังนั้นเหตุใดลูกจึงมีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดที่นี่? เมื่อหมอพูดกับใครบางคนที่ป่วยว่าเป็นกรณีที่สิ้นหวังและแล้วความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดก็จบสิ้นลง เป็นที่เข้าใจได้ว่าดวงวิญญาณนั้นจะละร่างกายนั้นและไปรับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย เมื่อดวงวิญญาณจากร่างกายของเขา ร่างกายนั้นก็ถูกทำลาย จะมีประโยชน์อะไรในการจดจำสิ่งนั้น? พ่อพูดว่า: เวลานี้จงกลายเป็นผู้เอาชัยชนะความผูกพันยึดมั่น ถามหัวใจตนเอง: ฉันมีความผูกพันยึดมั่นกับใครหรือไม่? หากลูกมี ลูกจะจดจำผู้นั้นในเวลาสุดท้ายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหากลูกเอาชนะความผูกพันยึดมั่นได้ในเวลานี้ ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้น ลูกทั้งหมดก็จะเข้าสู่สวรรค์ นั่นไม่ใช่สิ่งใหญ่ สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงโดยไม่มีประสบการณ์ของการถูกลงโทษ ลูกจะไม่มีประสบการณ์ของการถูกลงโทษหากลูกสะสางบัญชีกรรมของลูกด้วยพลังของโยคะ แม้แต่ความสัมพันธ์เก่าของลูกก็ไม่ควรจดจำ ความสัมพันธ์ของเราในเวลานี้มีกับบราห์มินแล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับเทพ ความสัมพันธ์ในปัจจุบันนั้นที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด เวลานี้ลูกเป็นของพ่อมหาสมุทรของความรู้ ความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้ว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร เวลานี้พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูกแล้ว ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อและเหตุนี้เองลูกจึงรักท่าน ลูกได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์จากพ่อ พาหนะนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับท่าน บากิราท(พาหนะที่โชคดี) ได้รับการจดจำในบารัต พ่อมาในบารัตเท่านั้น เวลานี้ความรู้ของบันได 84 ชาติเกิดอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกต้องไปรอบวงจร 84 ชาติเกิด ไม่มีใครสามารถเป็นอิสระจากวงจรของ 84 ชาติเกิดได้ ลูกรู้ว่าลูกต้องใช้เวลานานที่จะลงบันไดมา และลูกมีเพียงชาติเกิดสุดท้ายของลูกเท่านั้นที่จะปีนบันไดขึ้นไปอีกครั้ง เหตุนี้เองจึงกล่าวกันว่าลูกกลายเป็นนายของสามโลกและผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสาม ลูกรู้มาก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าลูกจะกลายเป็นนายของสามโลก? เวลานี้ลูกได้พบพ่อแล้วและท่านกำลังให้คำสอนเหล่านี้แก่ลูก เหตุนี้เองลูกจึงเข้าใจทุกสิ่ง เมื่อบางคนมาหาบาบา บาบาถามเขาว่า เราได้พบกันมาก่อนในเครื่องแต่งกายเดิมนี้และในอาคารเดียวกันนี้หรือไม่? ถ้าเขาพูดว่า ใช่ บาบาเราพบกันทุกวงจร แล้วก็เข้าใจได้ว่าครูอธิบายได้ดีมาก เวลานี้ลูกๆ มองเห็นต้นไม้แห่งสวรรค์อยู่เบื้องหน้า ลูกเข้ามาใกล้มาก ผู้คนพูดว่าพ่ออยู่เหนือรูปและนาม ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วลูกๆของท่านจะมาจากไหน? พวกเขาก็ต้องอยู่เหนือรูปและนามด้วยเช่นกัน คำพูดที่พวกเขาใช้จึงผิดอย่างแท้จริง สิ่งนี้จะนั่งอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่เข้าใจความรู้นี้เมื่อวงจรที่แล้ว ดูประเภทของบุคคลที่มาที่นิทรรศการ เพราะสิ่งที่เขาได้ยินมาจากผู้อื่น บางคนก็เพียงพูดว่า ทั้งหมดนี้คือจิตนาการของลูก ดังนั้นลูกสามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นของสกุลของเรา มีผู้คนหลายรูปแบบ ความรู้ของต้นไม้ ละคร และวงจรของ 84 ชาติเกิด เวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูก เวลานี้ลูกต้องเพียรพยายาม อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นเกิดขึ้นตามแผนของละครเช่นกัน สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละคร ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ถ้าสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครสำหรับลูกที่จะเพียรพยายาม ลูกจึงจะทำ ไม่ เป็นสิ่งที่ผิดที่พูดเช่นนั้น ผู้ที่ไม่เข้าใจละครอย่างถูกต้องแม่นยำคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาไม่สามารถรักพ่อได้ โดยการเข้าใจสาระสำคัญของละครในทางที่ผิดลูกก็จะตกต่ำลงมา แล้วก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของลูก จะมีอุปสรรคหลายรูปแบบ ลูกต้องไม่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น พ่อพูดว่า: เพียงแค่ฟังสิ่งที่ดีทั้งหมดที่พ่อบอกลูก ด้วยการจดจำพ่อ ลูกจะคงอยู่อย่างมีความสุขมาก สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดกำลังจบสิ้นในขณะนี้ และที่ลูกต้องกลับบ้าน พูดกับตนเองเช่นนี้ ไม่มีใครกลับบ้านอย่างไม่บริสุทธิ์ได้ ก่อนอื่นใดจำเป็นต้องมีเจ้าบ่าว จากนั้นก็มีขบวนแต่งงาน ขบวนแต่งงานของพระเจ้าผู้ไร้เดียงสาได้รับการจดจำว่า ทุกคนจะกลับบ้านตามลำดับกันไป ฝูงดวงวิญญาณเช่นนั้นสามารถกลับไปที่นั่นตามลำดับกันได้อย่างไร? มนุษย์ใช้พื้นที่มากบนโลกนี้ พวกเขาต้องการเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สิน ฯลฯ มากมาย แต่ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด ดวงวิญญาณต้องการอะไร? ไม่มีอะไรเลย ดวงวิญญาณใช้พื้นที่น้อยมาก มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างต้นไม้ที่มีตัวตนนี้และต้นไม้ที่ไม่มีตัวตน นั่นคือต้นไม้ของจุดแห่งแสง พ่อทำให้ความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่มีใครในทั้งโลกนี้นอกจากลูกสามารถฟังสิ่งเหล่านี้ เวลานี้พ่อเตือนลูกถึงบ้านของลูกและอาณาจักรของลูก ด้วยการรู้จักผู้สร้างลูกก็จะได้รู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของวงจรโลกด้วยเช่นกัน ลูกกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าด้วยการรู้รูปกาลเวลาทั้งสามด้วย ไม่มีผู้เชื่อในพระเจ้าอื่นใดในทั้งโลก การศึกษาอื่นมีขีดจำกัดในขณะที่การศึกษานี้ไม่มีขีดจำกัด ที่นั่นลูกมีครูมากมายที่สอนลูก ในขณะที่ที่นี่มีเพียงครูที่น่าอัศจรรย์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สอนลูก ท่านคือพ่อ ครู และกูรู ท่านเป็นครูของทั้งโลก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ศึกษาสิ่งนี้ หากทุกคนรู้จักพ่อแล้ว หลายคนก็จะวิ่งมาหาบัพดาดา พ่อเข้ามาในอดัมผู้ที่เป็นปู่ทวดที่ยิ่งใหญ่ หากทุกคนได้ยินสิ่งนี้ พวกเขาทั้งหมดก็จะวิ่งมาที่นี่ พ่อจะได้รับการเปิดเผยเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้น ไม่มีใครจะสามารถมาได้ในเวลานั้น ลูกรู้ว่าศาสนามากมายทั้งหมดต้องถูกทำลาย ในตอนแรกมีเพียงบารัตเท่านั้นและไม่มีดินแดนใดอื่น เวลานี้สิ่งต่างๆในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในสติปัญญาของลูก เพราะว่าสติปัญญาของลูกไม่สามารถลืมทุกสิ่งเหล่านั้นได้ ในขณะที่จดจำทั้งหมดนั้นลูกมีความรู้ว่าหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้จบสิ้นลงแล้วและเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน เราจะไม่คงอยู่ในโลกนี้ ลูกควรมีความสุขว่าลูกกำลังจะกลับบ้าน ลูกๆได้รับการบอกว่าลูกอยู่ในสภาพที่ปลดเกษียณ ลูกใช้เงินเพียงสองสตางค์ในการก่อตั้งอาณาจักร แม้กระทั่งในสิ่งนั้นลูกก็ได้ทำเช่นเดียวกับที่ลูกเคยทำในวงจรที่แล้ว ลูกคือคนเดียวกันกับเมื่อวงจรที่แล้ว ลูกพูดว่า: บาบา ท่านก็เป็นผู้เดียวกันจากวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน เราศึกษากับบาบาทุกวงจร เราต้องทำตามศรีมัทและกลับมาสูงส่ง สิ่งเหล่านี้จะไม่อยู่ในสติปัญญาของคนอื่น ลูกมีความสุขว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกโดยการทำตามศรีมัท พ่อพูดว่า: เพียงแค่กลับมาบริสุทธิ์ เมื่อลูกบริสุทธิ์ทั้งโลกก็กลับมาบริสุทธิ์ ทุกคนจะกลับบ้าน เหตุใดเราจึงต้องกังวลกับสิ่งอื่นๆ เช่น จะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษอย่างไร หรือจะเกิดอะไรขึ้น? แล้วสิ่งเหล่านั้นสำหรับเราคืออะไร? เราเพียงแค่ต้องใส่ใจกับความเพียรพยายามเพื่อตนเอง ทำไมเราต้องใส่ใจกับประเด็นของศาสนาอื่น? เราเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป แม้ว่าดินแดนนี้ได้ชื่อว่าฮินดูสถาน แต่ชื่อที่แท้จริงคือบารัต ศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนา แม้ว่าเราเขียนว่าเราเป็นของศาสนาเทพแต่พวกเขาก็ยังทำให้เราเป็นชาวฮินดู เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ศาสนาเทพดำรงอยู่ ไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ เวลานี้มีบราห์มากุมารและกุมารีจำนวนมากมายและดังนั้นเราจึงกลายเป็นครอบครัว บราห์มาคือพ่อของปวงชน ท่านคือปู่ทวดของทุกคน ก่อนอื่นลูกกลายเป็นบราห์มิน จากนั้นลูกก็เข้าไปสู่สกุลต่างๆ นี่คือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลของลูก มีการร้องเพลงว่า: เมื่อสัตกูรูให้น้ำมันของความรู้ ความมืดสนิทของความไม่รู้ก็ถูกขจัดออกไป พลังของโยคะทำให้ลูกมีพลานามัยที่ดีและมั่งคั่งอยู่เสมอ ผู้คนมีการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด เวลานี้ดวงวิญญาณของลูกกำลังได้รับการเยียวยารักษา และร่างกายของลูกก็ยังได้รับการเยียวยารักษาเช่นกัน นี่คือการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติทางจิตวิญญาณ ลูกได้รับพลานามัยที่ดี ความมั่งคั่ง และความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิด เขียนชื่อนี้ไว้ข้างบน: การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติทางจิตวิญญาณ ไม่มีอะไรผิดในการที่จะเขียนถึงวิธีการที่จะทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณคือผู้ที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเรียกหา ในตอนแรกดวงวิญญาณบริสุทธิ์และสะโตประธาน ต่อมาดวงวิญญาณก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งได้อย่างไร? พระเจ้าพูด: มานมานะบาฟ! จดจำฉัน และฉันจะรับประกันได้ว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ บาบาให้วิธีการแก่ลูกมากมายในการทำสิ่งนี้ จงนำแผ่นป้ายประกาศมาติดบนบอร์ดเช่นนี้ ยังไม่มีใครติดป้ายประกาศบนบอร์ดเช่นนี้ มีรูปภาพหลัก เมื่อใครบางคนเข้ามาข้างใน จงบอกเขาว่า: คุณคือดวงวิญญาณผู้อยู่อาศัยในดินแดนสูงสุด คุณได้รับอวัยวะเหล่านี้ที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของคุณ ร่างกายของคุณสูญสลาย จงจดจำพ่อ และบาปของคุณจะได้รับการปลดเปลื้อง ในปัจจุบันคุณเป็นดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ จงกลับมาบริสุทธิ์ แล้วคุณจึงสามารถกลับบ้านได้ เป็นสิ่งง่ายดายมากที่จะอธิบายเช่นนี้ ผู้ที่มาเมื่อวงจรที่แล้วจะมาและกลายเป็นดอกไม้อีกครั้ง ไม่มีเรื่องของความกลัว ลูกกำลังเขียนสิ่งที่ดี กูรูเหล่านั้นให้มนตรา พ่อก็ให้มนตรามาน มานะบาฟ แก่ลูกด้วยเช่นกันและอธิบายความลับของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ในขณะที่อาศัยอยู่กับครอบครัวของลูก เพียงแค่จดจำระลึกถึงพ่อ ให้คำแนะนำของพ่อแก่ผู้อื่นและกลายเป็นประภาคารแห่งแสงด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกๆต้องเพียรพยายามอย่างแฝงตัวอย่างมาก พ่อรู้ว่าท่านกำลังสอนดวงวิญญาณ ลูกๆต้องเพียรพยายามที่จะอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณในวิธีเดียวกัน ลูกต้องไม่สวดภาวนา ชีวา ชีวา พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เพราะมีภาระของบาปมากมายอยู่บนศีรษะของลูก ด้วยการจดจำระลึกนี้เท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้ ผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในมรดกนี้ในวงจรก่อนหน้านี้จะประกาศสิทธิ์อีกครั้งในเวลาของตนเอง ไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ในสิ่งนี้ สิ่งหลักคือการมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเพื่อที่มายาไม่สามารถตบตีลูกได้ เมื่อลูกมีสำนึกเป็นร่างลูกก็ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งและก็สะสมบาป 100 เท่า ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดที่ลงบันไดมา เวลานี้มีเพียงชาติเกิดเดียวนี้ที่สภาพของลูกจะสูงขึ้นได้ บาบามาแล้ว และดังนั้นจึงได้มีการสร้างลิฟต์ขึ้นมาในเวลานี้ด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ลูกร้าหลังและปีนขึ้นไป เวลานี้ได้มีการสร้างลิฟต์ที่ง่ายดายขึ้นมา ที่นี่เช่นกัน ลูกมีลิฟต์ที่พาลูกเข้าสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตภายในหนึ่งวินาที การมาถึงชีวิตที่ติดบ่วงลูกได้ผ่าน 5000 ปีแล้วและใช้ 84 ชาติเกิด ใช้เวลาเพียงชาติเกิดเดียวเท่านั้นที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของการหลุดพ้น สิ่งนี้ง่ายดายมาก! ผู้ที่มาภายหลังลูกจะสามารถปีนได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาเข้าใจว่าพ่อได้มาแล้วเพื่อนำสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมา ดังนั้น พวกเขาจะทำตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านอย่างแน่นอน อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ก่อตั้งอาณาจักรที่แฝงตัวบนพื้นฐานของศรีมัทโดยไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด อย่าได้กังวลเกี่ยวกับอุปสรรค ให้คงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่า ผู้ที่ช่วยเหลือในวงจรก่อนหน้านี้จะทำเช่นนั้นอีกครั้งอย่างแน่นอน อย่าได้วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด

2. มีความสุขเสมอว่า เวลานี้คือสภาพของการปลดเกษียณของเราและเรากำลังจะกลับบ้าน จงเพียรพยายามอย่างแฝงตัวเป็นอย่างดีที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อย่ากระทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ

พร:
ขอให้ลูกเป็นเป็นโยคีที่ง่ายดาย ที่ร่วมมือกับยักย่ะด้วยวิธีของความรักและความร่วมมือ

บัพดาดารักความรักของลูกๆ ผู้ที่รักและร่วมมือ(สหโยค)กับยักย่ะจะกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายโดยอัตโนมัติ(สหัจโยคีi) ความร่วมมือคือโยคะที่ง่ายดาย พ่อผู้เอาชนะหัวใจรักความรักที่มาจากหัวใจและความร่วมมือจากหัวใจ ผู้ที่มีหัวใจที่เล็กจะมีความสุขในการทำข้อตกลงเล็กๆ ในขณะที่ผู้ที่มีหัวใจที่ใหญ่จะทำข้อตกลงได้อย่างไม่มีขีดจำกัด คุณค่านั้นเกิดจากความรักไม่ใช่สิ่งของ และด้วยเหตุนี้เองข้าวสารดิบหนึ่งกำมือของสุดามาจึงได้รับการจดจำ โดยทั่วไปไม่ว่าใครจะให้อะไรมาก ๆแค่ไหน แต่ไม่มีความรักในสิ่งนั้น มันก็ไม่ได้รับการสะสม เมื่อมีแม้เพียงเล็กน้อยด้วยแต่ความรักสะสมแล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นหลายล้าน

คติพจน์:
เพื่อไม่ให้เสียเวลาและพลังงานของลูกเสียไป ก่อนอื่นให้คิดเสียก่อนแล้วจึงทำ