27.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน มีความเมตตาต่อตนเองและเฝ้าแต่ทำตามศรีมัทที่พ่อให้ลูก ศรีมัทของพ่อคือ: ลูกๆ อย่าได้เสียเวลา! ทำการกระทำที่ถูกต้อง!

คำถาม:
ลูกๆที่มีโชคนั้นจะมีดาร์น่าหลักอะไร?

คำตอบ:
ลูกๆ ผู้ที่มีโชคจะตื่นนอนในตอนเช้าตรู่และจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมากพวกเขามีการสนทนาที่แสนหวานกับบาบา พวกเขาไม่เคยที่จะไม่เมตตาต่อตนเอง พวกเขาทำความเพียรพยายามที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมและทำให้ตนเองมีค่าต่อการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร

โอมชานติ
กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าของพ่อ ลูกเข้าใจว่าท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก และท่านกำลังให้ศรีมัทเพื่อความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ได้มีการร้องเพลงสำหรับท่านว่า ท่านคือผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเป็นผู้ปลดปล่อย ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญท่านอย่างมาก พ่อพูดว่า: นั่นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการสรรเสริญ เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกๆ ของท่าน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้คำแนะนำด้วยเช่นกัน นี่คือพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นคำแนะนำที่ท่านให้จะต้องเป็นที่สูงสุดเหนือสิ่งใด เป็นดวงวิญญาณที่ได้รับคำแนะนำ เป็นดวงวิญญาณที่มีการกระทำที่ดีและไม่ดี ในเวลานี้ทุกคนในโลกกำลังได้รับคำแนะนำจากราวัน เวลานี้ลูกๆกำลังได้รับคำแนะนำจากราม พระเจ้า ด้วยการทำตามคำแนะนำของราวันลูกกลายเป็นผู้ที่ไม่มีเมตตาและกระทำกรรมที่ผิดๆ พ่อให้คำแนะนำ: ทำดี มีการกระทำที่ถูกต้อง การกระทำที่ดีที่สุดคือมีเมตตาต่อตนเอง ลูกรู้ว่าลูกดวงวิญญาณสะโตประธานลูกเคยมีความสุขอย่างมากและเมื่อลูกได้รับคำแนะนำจากราวันลูกก็กลับมาตาโมประทาน เวลานี้พ่อให้คำแนะนำเหล่านี้: ประการแรกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ! ประการที่สองมีเมตตาต่อตนเอง! พ่อไม่ได้มีความเมตตาต่อลูก ท่านเพียงแค่ให้ศรีมัทแก่ลูกว่าลูกจะต้องทำอะไร จงมีความเมตตาต่อตนเอง! พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์และลูกจะกลับมาบริสุทธิ์! พ่อแนะนำลูกถึงวิธีที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อคือผู้ที่ทำให้ลูกที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ท่านให้ศรีมัทแก่ลูก หากลูกไม่ทำตามคำแนะนำของท่าน ลูกก็ไม่มีเมตตาต่อตนเอง พ่อให้ศรีมัทนี้: ลูกๆ อย่าได้เสียเวลาของลูก! ทำให้บทเรียนนี้มั่นคงที่ว่าลูกแต่ละคนคือดวงวิญญาณ ดำเนินธุรกิจของลูกต่อไปเพื่อการดำรงชีวิตของร่างกายของลูก อย่างไรก็ตามลูกต้องหาเวลาและหาวิธีสำหรับสิ่งนี้ ในขณะที่กำลังทำงานของลูกสติปัญญาของลูกควรที่จะจดจ่ออยู่กับพ่อ เช่นเดียวกับคู่รักและผู้เป็นที่รักก็ทำงานของพวกเขา ทั้งสองมีความรักซึ่งกันและกัน มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ ลูกยังจดจำท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน บางคนถามว่า: เราจะสามารถจดจำท่านได้อย่างไร? เราควรจะจดจำดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดในรูปแบบใด เพราะว่าในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้มีการจดจำกันมาว่าดวงวิญญาณสูงสุดนั้นอยู่เหนือรูปและนาม อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ได้กล่าวว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นเหมือนกับดวงดาวอยู่ที่ตรงกลางหน้าผาก แล้วในกรณีนั้นทำไมพวกเขาจึงถาม ดวงวิญญาณคืออะไร? ดวงวิญญาณไม่สามารถเป็นที่เห็นได้แต่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ดวงวิญญาณนั้นสามารถรู้จักได้และดวงวิญญาณสูงสุดก็สามารถรู้จักได้ นั่นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าหิ่งห้อย ดวงวิญญาณละร่างอย่างไรไม่สามารถรู้ได้ เป็นดวงวิญญาณที่ได้รับนิมิตของสิ่งนั้น จะเป็นอะไรหากบางคนได้รับนิมิตของดวงวิญญาณ? เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับดวงดาว พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เช่นที่มีดวงวิญญาณ ดังนั้นดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นดวงวิญญาณเช่นกัน อย่างไรก็ตามพระเจ้าเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด ท่านไม่ได้เข้ามาในวงจรของการเกิดและการตาย ดวงวิญญาณนั้นกล่าวได้ว่าเป็นดวงวิญญาณสูงสุดเพราะท่านอยู่เหนือการเกิดและการตาย อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณทั้งหมดต้องกลับมาบริสุทธิ์และแล้วก็กลับบ้านไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น นอกจากนี้ยังตามลำดับกันไปเช่นกันสำหรับผู้ที่มีบทบาทของนักแสดงเอกชายและนักแสดงเอกหญิง ดวงวิญญาณทั้งหมดตามลำดับกันไป ในการละเล่นนักแสดงบางคนก็ได้รับรายได้ที่สูง ในขณะที่คนอื่นได้รับรายได้ต่ำ ดวงวิญญาณลักษมีและนารายณ์กล่าวได้ว่าเป็นดวงวิญญาณมนุษย์ที่สูงสุด แม้ว่าทุกคนกลับมาบริสุทธิ์แต่ละคนก็เล่นบทบาทตามลำดับกันไป บางคนก็กลายเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ บางคนเป็นคนรับใช้และบางคนก็เป็นปวงประชา ลูกคือนักแสดง ลูกรู้ว่าเทพทั้งหมดเหล่านั้นตามลำดับกันไป หากลูกทำความเพียรพยายามเป็นอย่างดีและกลับมาเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่ง ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เวลานี้ลูกจำได้ว่าลูกได้รับ 84 ชาติเกิดอย่างไร ในเวลานี้ลูกต้องไปหาพ่อ ลูกๆ มีความสุขนี้และดังนั้นนี่ก็เป็นความซาบซึ้งด้วยเช่นกัน ลูกทั้งหมดพูดว่า ลูกจะกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาและจะกลายเป็นนายของโลก ในกรณีนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามตามนั้น สถานภาพที่ลูกได้รับนั้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ทุกคนได้รับบทบาทตามลำดับกันไป ละครนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เวลานี้พ่อให้คำแนะนำที่สูงส่งแก่ลูก ไม่ว่าเช่นไรก็ตามลูกต้องจดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประทาน มีบาปอย่างยิ่งบนศีรษะของลูก บาปเหล่านั้นจะต้องถูกขจัดออกไป ที่นี่ในวิธีการใดก็ตามที่เป็นไปได้ และแล้วเมื่อนั้นดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาตาโมประทาน ดังนั้นเป็นดวงวิญญาณที่ต้องกลับมาสะโตประธาน ในเวลานี้บารัตสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างที่สุด การละเล่นนี้อยู่บนพื้นฐานของบารัต ผู้อื่นนั้นเพียงแค่มาเพื่อก่อตั้งศาสนา ในเวลาสุดท้ายทุกคนกลับมาตาโมประทานด้วยการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ลูกกลายเป็นนายของสวรรค์ ลูกรู้ว่าบารัตนั้นเคยเป็นดินแดนที่สูงส่งที่สุด เวลานี้บารัตยากจนมาก ทุกคนช่วยเหลือคนจน เวลานี้บารัตเฝ้าแต่ร้องขอทุกสิ่ง ก่อนหน้านี้เมล็ดธัญพืชถูกส่งออกอย่างมากจากดินแดนนี้ เวลานี้ได้กลับมายากจนและกำลังได้รับกลับคืนมาด้วยการรับใช้ เวลานี้อะไรก็ตามที่ถูกนำออกไปจะได้รับกลับคืนมาด้วยการขอยืม ชื่อกฤษณะและคริสเตียนออกเสียงคล้ายกัน คริสเตียนเข้ามาปกครองบารัต เวลานี้ตามละครพวกเขาจะรบรากันในบรรดาพวกเขาเองและลูกๆจะได้รับเนย ไม่ใช่ว่ากฤษณะมีเนยในปากของเขา นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ได้เขียนไว้ในคัมภีร์ศาสนา ทั้งโลกได้มาอยู่ในมือกฤษณะ ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลก ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างยิ่ง! ลูกมีหลายล้านในทุกย่างก้าว ไม่ได้เป็นเพียงอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เท่านั้น มีราชวงศ์ของเขาด้วยเช่นกันใช่ไหม? ราชา ราชินี และปวงประชาทั้งหมดได้เคยมีหลายล้านที่เท้าของพวกเขา เคยมีความมั่งคั่งนับไม่ถ้วนที่นั่น ไม่มีใครทำบาปใดๆเพื่อเงิน มีทรัพย์สมบัติมากมายที่นั่น มีการละเล่นเกี่ยวกับตะเกียงวิเศษของอาลาดิน อัลล่าห์คือผู้เดียวที่ก่อตั้งศาสนาแรก ศาสนาของเหล่าเทพ ท่านให้การหลุดพ้นในชีวิตใน 1 วินาที นิมิตก็ได้รับใน 1 วินาที ทรัพย์สมบัติที่นับไม่ถ้วนก็ได้ถูกวาดเป็นภาพไว้ มีร่าเต้นรำกับกฤษณะในนิมิตของเธอ นั่นคือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีสิ่งใดของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่นี่ ลูกจะไปสวรรค์ในทางปฏิบัติและปกครองอาณาจักรตามโชคของลูก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีเพียงนิมิต เป็นเวลานี้ที่ลูกมีนิมิตของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ลูกรู้ว่านี่คือสิ่งที่ลูกจะกลายเป็น เพราะลูกๆลืมสิ่งนี้ลูกจึงได้รับแบดจ์(เข็มกลัด) เวลานี้ลูกกลายเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกควรมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก ทำให้สิ่งนี้มั่นคงซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากการต่อต้านจากมายาความสุขนั้นก็หายไป เฝ้าแต่จดจำพ่อและวิธีที่บาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก และความซาบซึ้งของลูกจะขึ้นสูง อย่างไรก็ตามมายาทำให้ลูกลืม และแล้วก็ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกๆ จดจำว่าลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด ไม่มีใครอื่นใช้ 84 ชาติเกิด ลูกต้องเข้าใจสิ่งนั้น มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามนั้น อย่างไรก็ตามลูกต้องทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับลูกและสร้างปวงประชาด้วยเช่นกัน การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน เมื่อผู้คนไปจาริกแสวงบุญ เขาเริ่มออกเดินทางด้วยตัวของเขาเอง แล้วพวกเขาก็ขอให้เพื่อนและญาติมิตรให้เดินทางไปกับพวกเขา ลูกควรจะอธิบายให้กับทุกคนด้วยความรักเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจ ในบ้านเดียวกันพ่ออาจจะเข้าใจและลูกอาจจะไม่เข้าใจ ไม่ว่าพ่อแม่บางคนจะบอกกับลูกๆของเขาว่าอย่าได้ยึดติดอยู่กับโลกเก่ามากมายแค่ไหน ลูกๆเหล่านั้นก็จะไม่ฟังพ่อแม่ของเขา พวกเขาเป็นสาเหตุของความทุกข์ระทมอย่างมาก ผู้ที่กำลังเป็นต้นอ่อนและเป็นของที่นี่จะมาและเข้าใจ ดูซิว่าศาสนานี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไร ผู้ก่อตั้งต่างๆ ของศาสนาอื่นไม่ได้สร้างต้นอ่อน พวกเขาลงมาจากเบื้องบน สาวกของพวกเขาก็เฝ้าแต่ตามพวกเขาลงมาด้วยเช่นกัน ผู้เดียวนี้ทำการก่อตั้งและแล้วท่านชำระทุกคนและนำพวกเขากลับบ้าน เหตุนี้เองท่านจึงได้รับการเรียกว่าสัตกูรูและผู้ปลดปล่อย มีเพียงกูรูที่แท้จริงเดียวเท่านั้น มนุษย์ไม่สามารถประทานการหลุดพ้นให้กับผู้ใด ผู้ประทานการหลุดพ้นให้กับทุกคนมีเพียงผู้เดียวเท่านั้น ท่านได้รับการเรียกว่าเป็นสัตกูรู ท่านทำให้บารัตกลายเป็นดินแดนของสัจจะ แล้วราวันก็ทำให้กลายเป็นดินแดนแห่งความหลอกลวง พวกเขาพูดโกหกเกี่ยวกับพ่อและเหล่าเทพ และเหตุนี้เองพ่อพูดว่า: อย่าได้ฟังที่เลวร้าย! ในเวลานี้โลกนี้เรียกว่าเป็นโรงค้าประเวณี ยุคทองได้รับการเรียกว่าเป็นวัดของชีวา (ชีวาลายา) มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งใด พวกเขาเฝ้าแต่ทำตามการกำหนดของพวกเขาเอง การรบราและทะเลาะเบาะแว้งอย่างมากมายก็ยังดำเนินต่อไป ลูกชายก็จะไม่ลังเลที่จะทุบตีแม่ของเขา สามีก็จะไม่ลังเลที่จะทุบตีภรรยาของเขา พวกเขาเฝ้าแต่ฆ่ากันและกัน เมื่อลูกชายเห็นว่าพ่อของเขามีทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ให้ทรัพย์สมบัตินั้นแก่เขา เขาก็ไม่ลังเลที่จะฆ่าพ่อ โลกนี้สกปรกมาก! ในเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นอะไร? เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกนั้นอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกเคยพูดว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ ลูกไม่ได้พูดว่า มาและทำให้เรากลายเป็นนายของโลก! พระเจ้าผู้เป็นพ่อก่อตั้งสวรรค์ แล้วทำไมเราถึงไม่อยู่ในสวรรค์? ราวันได้ทำให้ลูกเป็นผู้อาศัยอยู่ในนรก เพราะว่าเขาลืมระยะเวลาของวงจรนั้นและได้ถูกกล่าวไว้ว่าหลายแสนปี พ่อพูดว่า: ลูกเคยเป็นนายของสวรรค์ ด้วยการวนไปรอบวงจรเวลานี้ลูกกลายเป็นนายของนรก เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของสวรรค์อีกครั้ง ท่านพูดว่า: ดวงวิญญาณที่แสนหวาน ลูกๆ จดจำพ่อและลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประทาน ใช้เวลาครึ่งวงจรที่ลูกกลับมาตาโมประทาน แม้กระทั่งกล่าวได้ว่าเป็นทั้งวงจรเพราะว่าองศาของลูกนั้นลดลงมาเรื่อยๆจากตอนเริ่มต้น เวลานี้ไม่มีองศาหลงเหลืออยู่ พวกเขา(ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธา)พูดว่า: ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรม ความหมายของสิ่งนี้ชัดเจนมาก มีองค์กรหนึ่งที่นี่เช่นกันที่ชื่อว่า นิรกุน บาลัก เด็กๆที่ปราศจากคุณธรรม มิฉะนั้นแล้วเด็กๆผู้ที่ไม่แม้จะรู้ถึงกิเลสกล่าวได้ว่าสูงส่งยิ่งกว่ามหาตมะ พวกมหาตมะรู้ถึงกิเลส เหตุนี้เองพวกเขาแม้กระทั่งพูดคำพูดที่ผิด มายาได้ทำให้ทุกคนไร้ศีลธรรมอย่างสมบูรณ์ พวกเขาศึกษากีตะ พวกเขาแม้กระทั่งยกคำพูด: พระเจ้าพูด ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม ตลอดจนตอนกลาง จนถึงตอนจบ แต่ผู้คนก็สร้างอุปสรรคมากมายในการที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาอารมณ์เสียอย่างมากเมื่อลูกของเขาไม่แต่งงาน พ่อพูดว่า: ลูกๆ ต้องทำตามศรีมัท ผู้ที่ไม่กลายเป็นดอกไม้จะไม่ฟังลูกไม่ว่าลูกจะอธิบายให้กับพวกเขามากมายเพียงใดก็ตาม บางครั้ง เมื่อลูกๆ พูดว่าพวกเขาจะไม่แต่งงาน พ่อแม่ของพวกเขาก็ทำการทารุณอย่างมากมาย พ่อพูดว่า: เมื่อพ่อสร้างไฟบูชายัญของความรู้นี้อุปสรรคมากมายก็ถูกสร้างขึ้น พวกเขาไม่ให้แม้เนื้อที่สามตารางฟุต เพียงแค่จดจำพ่อตามคำแนะนำของท่านและกลับมาบริสุทธิ์ ลูกไม่ได้มีความยากลำบากอื่นใดเลย เพียงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เช่นเดียวกับที่ลูกดวงวิญญาณแต่ละคนที่ได้จุติในร่างของลูกเอง ดังนั้นพ่อได้จุติในร่างนี้ด้วยเช่นกัน ท่านจะสามารถจุติในจระเข้หรือปลา ฯลฯ ได้อย่างไร? พวกเขาประณามท่านอย่างมาก! พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกๆ อณู พ่อพูดว่า: พวกเขาประณามพ่อและเหล่าเทพ พ่อต้องมา พ่อมาและให้มรดกของลูกแก่ลูกอีกครั้ง พ่อให้มรดกของลูกแก่ลูกและราวันสาปแช่งลูก นี่คือเกม เมื่อใครบางคนไม่ทำตามศรีมัท ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าโชคของเขานั้นไม่สูงส่ง ผู้ที่มีโชคนี้จะตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำบาบาและพูดกับบาบา เมื่อลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ปรอทของความสุขของลูกจะขึ้นสูงด้วยเช่นกัน ผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยมจะกลับมามีค่าในการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ไม่ใช่เพียงลักษมีและนารายณ์เป็นผู้ปกครองอาณาจักรแต่มีราชวงศ์ด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: สติปัญญาของลูกในเวลานี้กลับมาสะอาดอย่างยิ่ง นี่เรียกว่าเป็นมิตรร่วมทางของสัจจะ (สัตซัง) มีเพียงสัตซังเดียวเท่านั้นซึ่งพ่อให้ความรู้ที่แท้จริงแก่ลูก และทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งสัจจะ เป็นเพียงในยุคบรรจบกันของวงจรที่ลูกได้รับความเป็นมิตรของสัจจะ ในยุคทองไม่ได้มีสัตซังแบบใดเลย ลูกคือหน่วยกู้ภัยทางจิต ลูกกำลังพาเรือของโลกข้ามฝั่งไป เป็นพ่อผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ลูกและให้ศรีมัทแก่ลูก คำสรรเสริญของลูกนั้นยิ่งใหญ่มาก คำสรรเสริญของพ่อและบารัตนั้นไม่มีขีดจำกัด คำสรรเสริญของลูกไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน ลูกกลายเป็นนายของบราห์มันด์และเป็นนายของโลกด้วยเช่นกัน พ่อเพียงแค่เป็นนายของบราห์มันด์เท่านั้น ลูกก็ได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นสองเท่า พ่อไม่ได้กลายเป็นเทพที่พ่อจะได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นสองเท่า ลูกแต่ละคนเข้าใจความรู้นี้ตามลำดับกันไปและทำความเพียรพยายามด้วยความสุข มีความแตกต่างอย่างมากในการศึกษาเล่าเรียน ในยุคทองมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ไม่มีที่ปรึกษาที่นั่น ลักษมีและนารายณ์เรียกว่าเป็นเทวีและเทวา พวกเขาเคยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาหรือไม่? มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเมื่อราชากลับมาไม่บริสุทธิ์ ปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน ลูกๆ มีการวางเฉยต่อโลกเก่านี้ มีคำกล่าวว่า: ความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธา และการวางเฉย เพียงพ่อทางจิตเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้แก่ลูก ไม่มีใครอื่นสามารถสอนสิ่งนี้ได้ เพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พร้อมกับการจดจำระลึกถึงพ่อ จงทำงานรับใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับลูกด้วยเช่นกัน การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน อธิบายให้กับทุกคนด้วยความรัก

2. มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดต่อโลกเก่านี้ อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย และอย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย ลูกคือลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นจงอยู่ในความสุขของสมบัติที่ไม่มีขีดจำกัดที่พ่อให้กับลูก

พร:
ขอให้ลูกมีโชคอย่างยิ่งโดยการสร้างโชคของลูกสำหรับทั้งวงจรด้วยข้อตกลงในเวลาหนึ่งวินาที

ลูกได้รับพรในเวลาของยุคบรรจบกันของการสร้างโชคให้มากที่สุดเท่าที่ลูกต้องการและในวิธีที่ลูกต้องการ เพราะพ่อผู้เป็นผู้ประทานโชคได้มอบกุญแจของการสร้างโชคไว้ในมือของลูก แม้แต่คนสุดท้ายก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วและมาเป็นอันดับแรก สำหรับสิ่งนี้ในการขยายตัวของงานรับใช้ เพียงแค่ฝึกฝนที่จะทำให้สภาพของลูกเป็นสาระในหนึ่งวินาที ช่วงเวลาที่ลูกได้รับคำแนะนำให้กลายเป็นเมล็ดในหนึ่งวินาที ลูกก็ไม่ควรจะใช้เวลาใดๆ ด้วยข้อตกลงนี้ลูกสามารถสร้างโชคของลูกได้ตลอดทั้งวงจร

คติพจน์:
สร้างบรรยากาศให้มีพลังด้วยงานรับใช้ทั้งสองทางของลูกและวัตถุธาตุและสะสารจะกลายเป็นผู้รับใช้ของลูก