28.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ชีพบาบามาเพื่อทำให้คลังสมบัติทั้งหมดของลูกเต็มเปี่ยมอย่างแท้จริง มีคำกล่าวว่า เมื่อคลังสมบัติของลูกเต็มเปี่ยม ความทุกข์ทั้งหมดก็จะถูกขจัดออกไป

คำถาม:
ศรัทธาใดที่มั่นคงมากในสติปัญญาของลูกที่มีความรู้?

คำตอบ:
พวกเขามีศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าบทบาทของพวกเขาจะไม่มีวันถูกลบเลือนหรือถูกลบออกไป ฉันดวงวิญญาณมีบทบาทที่ไม่สูญสลายของ 84 ชาติเกิดที่คงอยู่ในตัวฉัน หากลูกมีความรู้นี้ในสติปัญญาของลูก ลูกคือผู้มีความรู้มาก ไม่เช่นนั้นแล้วความรู้ทั้งหมดจะหายไปจากสติปัญญาของลูก

โอมชานติ
พ่อมาและพูดอะไรกับลูกๆทางจิต? ท่านทำงานรับใช้อะไร? ในเวลานี้พ่อกำลังทำงานรับใช้ของการสอนการศึกษาทางจิตแก่ลูก ลูกรู้สิ่งนี้ พ่อเล่นบทบาทของพ่อ บทบาทของครูและบทบาทของกูรูด้วยเช่นกัน พ่อเล่นบทบาททั้งสามอย่างดีมาก ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อและกูรู ผู้ที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนด้วยเช่นกัน ท่านเป็นไปสำหรับทุกคน สำหรับผู้ที่เยาว์วัย, ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่แก่ชราและวัยรุ่น มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ท่านคือพ่อสูงสุดและครูสูงสุด ท่านให้คำสอนที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกสามารถอธิบายในที่ประชุมว่าลูกรู้ชีวประวัติของทุกคน ลูกรู้ถึงชีวประวัติของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีพบาบาด้วยเช่นกัน สติปัญญาของลูกจดจำทั้งหมดนี้ตามลำตับกันไป ภาพลักษณ์ที่มีรูปที่หลากหลายที่ไม่มีขีดจำกัดทั้งหมดต้องอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างแน่นอน เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินและลูกก็จะกลายเป็นเทพ นักรบ พ่อค้าแล้วก็เป็นศูทร ลูกๆ จดจำสิ่งนี้ใช่ไหม? นอกจากลูกๆแล้วไม่มีใครที่จะจดจำสิ่งเหล่านี้ ให้นัยสำคัญทั้งหมดของการขึ้นและการลงนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก เราเคยอยู่ในสภาพของการขึ้นและจากนั้นก็ไปสู่สภาพของการลงและเวลานี้อยู่ในระหว่างกลาง เราไม่ได้เป็นศูทรอีกต่อไป แต่ก็ยังไม่ได้กลายเป็นบราห์มินอย่างสมบูรณ์เช่นกัน หากเราเป็นบราห์มินที่มั่นคงพวกเราก็จะไม่มีการกระทำที่เป็นศูทรใดๆ แม้แต่บราห์มินก็มีร่องรอยที่เป็นศูทรบางอย่าง ลูกรู้เมื่อลูกเริ่มทำบาป! ตั้งแต่เวลาที่ลูกปีนขึ้นไปบนกองไฟของตัณหาราคะ ลูกก็มีทั้งวงจรอยู่ในสติปัญญาของลูก เบื้องบนคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด แล้วก็มีลูกดวงวิญญาณ ลูกๆควรจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในสติปัญญาของลูกอย่างแน่นอน เวลานี้เราคือบราห์มินและกำลังจะกลายเป็นเทพจากนั้นเราก็จะไปสู่ราชวงศ์พ่อค้าและราชวงศ์ศูทร พ่อมาและเปลี่ยนพวกเราจากศูทรให้เป็นบราห์มินและต่อมาเราก็เปลี่ยนจากบราห์มินไปเป็นเทพ เรากลายเป็นบราห์มิน ได้มาซึ่งสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของเราแล้วก็กลับบ้าน ลูกรู้จักพ่อ ลูกรู้ถึงการตีลังกาและวงจร 84 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน บาบาอธิบายแก่ลูกอย่างง่ายดายมากด้วยการใช้ตัวอย่างของการตีลังกา ท่านทำให้ลูกเบาสบายมากเพื่อที่ลูกจะสามารถพิจารณาว่าตนเองเป็นจุดและวิ่งกลับบ้านได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนักเรียนกำลังนั่งในชั้นเรียน พวกเขาก็มีเพียงแค่การศึกษาในสติปัญญาของพวกเขา ลูกควรจะจดจำการศึกษานี้เช่นกัน เวลานี้เราอยู่ในยุคบรรจบพบกันและจากนั้นเราก็จะวนไปโดยรอบในลักษณะนี้ วงจรนี้ควรจะหมุนไปในสติปัญญาของลูกอย่างสม่ำเสมอ เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่มีความรู้ของวงจรนี้ ฯลฯ ศูทรไม่มีความรู้นี้ แม้แต่เหล่าเทพก็ไม่มีความรู้นี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่ารูปภาพทั้งหมดที่ถูกทำขึ้นมาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นมีข้อบกพร่อง ลูกมีภาพที่ถูกต้องแม่นยำเพราะลูกกำลังจะกลับมาถูกต้องแม่นยำ เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้วและเหตุนี้เองลูกจึงเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความเลื่อมใสศรัทธาและสิ่งที่เรียกว่าความรู้ เวลานี้ลูกได้พบกับพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ไห้ความรู้แก่ลูก เมื่อศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนลูกก็ตระหนักถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เลย ลูกไม่รู้ว่าลูกเคยเป็นเทพที่สูงส่งแล้วลูกก็ตกต่ำลงมา เป็นเวลานี้ที่ลูกกลายเป็นบราห์มินที่ลูกรู้สิ่งนี้ แน่นอนว่าลูกกลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารีมาก่อนหน้านี้เช่นกัน ชื่อประชาบิดาบราห์มาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประชาบิดาคือมนุษย์ ท่านมีลูกๆ มากมายและดังนั้นพวกเขาต้องได้รับการนำมาเลี้ยงดูอย่างแน่นอน มีการนำลูกมากมายมาเลี้ยงดู ในฐานะดวงวิญญาณ ทุกคนคือพี่น้องเพศชาย เวลานี้สติปัญญาของลูกไปไกลมาก ลูกรู้ว่าเช่นที่มีดวงดาวอยู่ข้างบนและดวงดาวก็ปรากฏให้เห็นว่าเล็กมากจากระยะไกล ดังนั้นลูกก็เป็นดวงวิญญาณที่เล็กมากด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ใช่สถานภาพของลูกสูงมาก พวกเขาเรียกตนเองว่าเป็นสุริยเทพและจันทราเทพ พระอาทิตย์กล่าวได้ว่าเป็นพ่อและพระจันทร์กล่าวได้ว่าเป็นแม่และดวงวิญญาณอื่นๆ ทั้งหมดคือดวงดาวในท้องฟ้า ดังนั้นทุกดวงวิญญาณมีขนาดเล็กและเหมือนกัน ดวงวิญญาณมาที่นี่และกลายเป็นนักแสดง เพียงลูกเท่านั้นที่กลายเป็นเทพ เรากำลังจะกลับมามีพลังมาก ด้วยการจดจำพ่อพวกเราจะกลายเป็นเทพที่สโตประธาน มีความแตกต่างเล็กน้อยตามลำตับกันไป บางดวงวิญญาณก็กลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นเทพที่สโตประธาน ในขณะที่ดวงวิญญาณอื่นไม่กลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่มีความรู้ใดๆเลย พ่อได้อธิบายแล้วว่าทุกคนต้องได้รับคำแนะนำของพ่ออย่างแน่นอน ในเวลาสุดท้ายพวกเขาจะรู้จักพ่อ ในเวลาของการทำลายล้างทุกคนก็จะตระหนักรู้ว่าพ่อได้มาแล้ว แม้กระทั่งในเวลานี้บางคนก็พูดว่า พระเจ้าได้มาที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอน แต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าที่ไหน พวกเขาคิดว่าท่านสามารถมาในรูปใดๆก็ได้ มีการกำหนดของมนุษย์อยู่มากมาย ของลูกคือคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเดียวของพระเจ้าเท่านั้น ลูกจะกลายเป็นอะไรด้วยการทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพระเจ้า? หนึ่งคือการกำหนดของมนุษย์และอีกหนึ่งคือคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพระเจ้า และที่สามคือคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของเทพ ใครที่ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่เทพ? พ่อ คือศรีมัทของพ่อที่ทำให้ลูกสูงส่ง เพียงพ่อเท่านั้นและไม่ใช่มนุษย์ที่เรียกว่าศรีศรี ศรีศรีมาและทำให้ลูกเป็นศรี (สูงส่ง) มีเพียงพ่อเท่านั้นที่ทำให้เหล่าเทพสูงส่ง ท่านถูกเรียกว่าศรีศรี พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกมีค่ามาก แล้วผู้คนเหล่านั้นก็ให้สมญา ศรีศรีแก่ตนเอง ลูกสามารถอธิบายในที่ประชุม เพียงลูกเท่านั้นที่กลายเป็นเครื่องมือที่จะอธิบายแก่พวกเขา เพียงชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นคือศรีศรี ผู้ที่กำลังทำให้พวกเรากลายเป็นศรีเทพ ผู้คนเหล่านั้นศึกษาคัมภีร์หรือการศึกษาอื่นๆและได้รับสมญา พ่อผู้ที่เป็นศรีศรี กำลังทำให้ลูกเป็นศรีด้วยตัวท่านเอง ซึ่งหมายความว่าทำให้ลูกสูงส่ง นี่คือโลกที่คดโกงและตโมประธาน ผู้คนถือกำเนิดมาจากการคดโกง มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสมญาของพ่อและสมญาที่มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นให้แก่ตนเอง ที่จริงแล้วดวงวิญญาณที่สูงส่งและยิ่งใหญ่นั้นคือเทพ ในโลกที่สโตประธานไม่สามารถมีมนุษย์ที่ตโมประธานใดๆ ในสภาพที่ราโจจะมีแต่มนุษย์ที่มีสภาพที่ราโจเท่านั้น ไม่ใช่มนุษย์ที่ตโมกุนี วงศ์สกุลได้รับการจดจำด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้แต่ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกรู้คิดมาก ลูกกำลังจะกลับมามั่งคั่งมาก คลังสมบัติของชีพบาบานั้นเต็มเปี่ยมล้นอย่างสมบูรณ์ คลังสมบัติของชีพบาบาคืออะไร? (นั่นคือคลังสมบัติของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย) คลังสมบัติของชีพบาบานั้นเต็มเปี่ยมอย่างสมบูรณ์และความทุกข์ทั้งหมดก็ถูกขจัดไป พ่อกำลังให้เพชรพลอยของความรู้แก่ลูกๆ ท่านเองนั้นคือมหาสมุทร ท่านคือมหาสมุทรของเพชรพลอยแห่งความรู้ สติปัญญาของลูกๆควรจะเข้าไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด ดวงวิญญาณนับพันๆล้านเหล่านั้นทั้งหมดนั่งอยู่บนบัลลังก์ของร่างกายของเขา นี่คือการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัด ดวงวิญญาณนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้น ไม่มีสองบัลลังก์ที่จะเหมือนกัน รูปลักษณะของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน สิ่งนี้เรียกว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แต่ละคนมีบทบาทที่ไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณที่แสนเล็กมีบทบาทของ 84 ชาติเกิดบันทึกอยู่ภายในตัวเขา เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุด ไม่สามารถมีความมหัศจรรย์ใดๆที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่าสิ่งนี้ ดวงวิญญาณที่เล็กเช่นนั้นถูกบรรจุด้วยบทบาททั้งหมด และบทบาทนั้นก็มีการเล่นที่นี่ ไม่มีการเล่นบทบาทในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พ่ออธิบายแก่ลูกเป็นอย่างดี ลูกมาเพื่อรู้ทุกสิ่งจากพ่อ นี่คือความรู้ ไม่ใช่ว่าท่านคือผู้เดียวที่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในแต่ละคน ท่านรู้ความรู้นี้และเวลานี้ความรู้นี้ก็ปรากฏขึ้นในลูกเช่นกัน และด้วยความรู้นี้ที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนั้น ลูกมีความเข้าใจนี้ใช่ไหม? พ่อคือเมล็ด พ่อมีความรู้ของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของต้นไม้ มนุษย์ก็ได้ให้ระยะเวลาหลายแสนปีแก่ต้นไม้ และดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถมีความรู้ใดๆ เวลานี้ลูกได้รับความรู้ทั้งหมดนี้ในยุคบรรจบพบกัน เวลานี้ลูกมาเพื่อที่จะรู้ทั้งวงจรจากพ่อ ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งใด เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันและนี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก ด้วยการทำความเพียรพยายามลูกจะกลายเป็นบราห์มินที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด ลูกไม่ได้เป็นเช่นนั้นในเวลานี้ เวลานี้จากบราห์มินแม้แต่ลูกที่ดีมากก็กลายเป็นศูทรอีกครั้ง สิ่งนี้เรียกว่าการพ่ายแพ้มายา ลูกพ่ายแพ้ในตักของบาบาและเข้าไปในตักของราวัน มีความแตกต่างมากระหว่างตักของพ่อที่ซึ่งลูกกลับมาสูงส่งและตักของมายาซึ่งลูกกลับมาคดโกง ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที และลูกไปถึงสภาพของความตกต่ำอย่างสมบูรณ์ในหนึ่งวินาที ลูกบราห์มินรู้ดีมากว่ามีความตกต่ำอย่างไร? วันนี้ลูกเป็นของพ่อและวันพรุ่งนี้ลูกนั้นก็ถูกจับอยู่ในอุ้งเล็บของมายาและกลายเป็นของราวัน จากนั้นเมื่อลูกพยายามที่จะช่วยเหลือพวกเขา บางคนก็ได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภัย เมื่อลูกเห็นว่าบางคนกำลังจะจมน้ำ ลูกก็เฝ้าแต่พยายามที่จะช่วยชีวิตเขา มีความขัดแย้งอย่างมาก พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ลูกกำลังศึกษาที่นี่ในโรงเรียนใช่ไหม? ลูกรู้ว่าลูกได้วนไปรอบวงจรนี้อย่างไร? ลูกๆได้รับศรีมัท ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ มีคำพูดของพระเจ้าอย่างแน่นอน นี่คือคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่สูงส่งของท่าน เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นเทพจากศูทร เวลานี้ในยุคเหล็กมีชุมนุมศูทร ลูกรู้ว่ายุคเหล็กกำลังจะจบลงและลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกได้รับความรู้นี้จากพ่อ คัมภีร์ทั้งหมดที่ได้เคยสร้างขึ้นมีการกำหนดของมนุษย์ในคัมภีร์เหล่านั้น พระเจ้าไม่ได้เขียนคัมภีร์ใดๆ พวกเขาได้ให้ชื่อต่างๆ มากมายกับแค่กีตะเดียว: คานธีกีตะ ฐากูรกีตะ ฯลฯ มีมากมายหลายชื่อ เหตุใดผู้คนจึงศึกษากีตะอย่างมาก? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาเพียงแค่หยิบยกขึ้นมาสองสามบทและดึงความหมายของสิ่งเหล่านั้นออกมา ทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ลูกสามารถบอกพวกเขาว่า ด้วยการศึกษากีตะที่เขียนขึ้นมาโดยมนุษย์ สิ่งนี้จึงกลายเป็นสภาพของทุกวันนี้ กีตะเป็นคัมภีร์อันดับหนึ่ง นี่คือคัมภีร์ของศาสนาเทพ นี่คือสกุลบราห์มินของลูก นี่คือศาสนาบราห์มินด้วยใช่ไหม? มีศาสนาอยู่มากมาย ไม่ว่าใครก็ตามที่สร้างศาสนา ชื่อของเขาก็คงอยู่มา ชาวเจนนั้นก็พูดถึงมหาวีระ ลูกทั้งหมดคือมหาวีระ อนุสรณ์ทั้งหมดของลูกอยู่ในวัดดิลวาลา มีราชาโยคะใช่ไหม? ด้านล่างลูกกำลังนั่งทาปาเซียหรือโยคะ และสูงขึ้นไปบนเพดานก็มีรูปภาพของอาณาจักร นั่นคือวัดที่ถูกต้องแม่นยำของราชาโยคะ และแล้วบางก็ตั้งชื่อหนึ่งและคนอื่นก็ตั้งอีกชื่อหนึ่ง อนุสรณ์มีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริง พวกเขาใช้สติปัญญาของพวกเขาและทำให้สิ่งนั้นดีมาก จากนั้นไม่ว่าใครจะตั้งชื่ออะไร พวกเขาก็เก็บชื่อนั้นไว้ นั่นคือแบบจำลองที่พวกเขาสร้างขึ้น สวรรค์และราชาโยคะมีการสร้างขึ้นในยุคบรรจบพบกัน ลูกรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบ ลูกได้เห็นตอนเริ่มต้นด้วยเช่นกัน ลูกสามารถเรียกสิ่งนั้นว่ายุคบรรจบพบกัน หรือยุคทองในตอนเริ่มต้น ฉากของยุคบรรจบพบกันนั้นปรากฏอยู่ด้านล่างและอาณาจักรปรากฏอยู่ด้านบน ดังนั้นยุคทองคือตอนเริ่มต้นและยุคทองแดงคือช่วงระยะกลาง เวลานี้ลูกกำลังได้เห็นตอนสุดท้าย ทั้งหมดนี้กำลังจะจบสิ้นลง อนุสรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำได้ถูกสร้างขึ้น เทพเองก็ไปสู่หนทางบาป หนทางบาปเริ่มขึ้นในยุคทองแดง อนุสรณ์มีความถูกต้องแม่นยำมาก พวกเขาสร้างวัดมากมายเป็นอนุสรณ์ สิ่งชี้บอกทั้งหมดนั้นอยู่ที่นี่ มีการสร้างวัดขึ้นที่นี่เช่นกัน เหล่าเทพชาวบารัตที่เคยปกครองก็จากไป จากนั้นต่อมาพวกเขาก็สร้างวัดมากมาย เมื่อมีชาวซิกข์มากมายพวกเขาก็สร้างวัดของเขาเอง ทหารก็สร้างวัดของตนเองขึ้นมา ผู้คนในบารัตสร้างวัดให้แก่กฤษณะ ลักษมีและนารายณ์ หนุมานและพิฆเนศ ดูซิว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร? การก่อตั้ง การทำลายล้างและการบำรุงรักษาเกิดขึ้นอย่างไร? มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ สิ่งนี้เรียกว่ากลางคืนที่มืดมิด กลางวันและกลางคืนของบราห์มาได้รับการจดจำมาเพราะเป็นบราห์มาที่วนไปรอบวงจร เวลานี้ลูกคือบราห์มินและจากนั้นก็จะกลายเป็นเทพ คนที่เป็นหลักคือบราห์มา ควรเป็นชื่อของบราห์มาหรือชื่อของวิษณุ? บราห์มามีอยู่ในตอนกลางคืนและวิษณุมีอยู่ในตอนกลางวัน ผู้เดียวกันนั้นไปจากกลางคืนสู่กลางวัน และแล้วหลังจากกลางวัน, หลังจาก 84 ชาติเกิด เขาก็เข้าไปสู่กลางคืน คำอธิบายนั้นง่ายดายมาก แม้กระนั้นก็ไม่สามารถจดจำได้อย่างเต็มที่ หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ลูกก็ได้รับสถานภาพตามลำตับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ยิ่งลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไรลูกก็จะยิ่งกลับมาสโตประธานมากเท่านั้น บารัตที่สโตประธานต่อมาก็กลับมาตโมประธาน ลูกๆมีความรู้มากมาย ลูกต้องไตร่ตรองความรู้นี้ ความรู้นี้เป็นไปสำหรับโลกใหม่ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาและให้ความรู้แก่ลูก มนุษย์ทั้งหมดจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด คนอังกฤษพูดว่า โอพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ผู้ปลดปล่อย ผู้นำทาง! ลูกๆมีความหมายของคำพูดเหล่านี้ในสติปัญญาของลูก พ่อมาและนำลูกออกไปจากยุคเหล็กโลกของความทุกข์และพาลูกไปสู่ยุคทอง ยุคทองได้ผ่านไปแล้วอย่างแน่นอน เหตุนี้เองพวกเขาจึงจดจำยุคนี้ ลูกๆ ควรมีความสุขมากมายในตัวลูก ลูกควรจะทำกรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เก็บสมบัติที่มีค่าของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายที่ไม่มีสิ้นสุดที่ลูกได้รับมาจากพ่อไว้ในสำนึกของลูกและนำสติปัญญาของลูกไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและดวงวิญญาณนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขาเองในการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัดนี้อย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง

2. สติปัญญาของลูกควรจะจดจำอยู่เสมอว่าเราคือบราห์มินของยุคบรรจบพบกัน พวกเราได้รับตักที่สูงส่งของพ่อ เราไม่สามารถเข้าไปในตักของราวันได้ หน้าที่ของเราคือการช่วยชีวิตผู้ที่กำลังจมน้ำ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่ปราศจากอุปสรรคที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและช่วยให้ผู้อื่นก้าวไปข้างหน้าด้วยการทำงานรับใช้ด้วยจิตสำนึกของงานรับใช้

จิตสำนึกในงานรับใช้ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ หากลูกมีความหยิ่งยโสในการทำงานรับใช้ของลูกแล้วนั่นจะไม่ถูกกล่าวว่าเป็นจิตสำนึกของงานรับใช้ หากมีความเย่อหยิ่งใดๆ ปะปนอยู่ในงานรับใช้แล้วก็ต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากและลูกจะไม่มีความพอใจในตนเอง ลูกที่มีจิตสำนึกของงานรับใช้จะก้าวไปข้างหน้าและยังช่วยให้ผู้อื่นสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน พวกเขามีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอ ความจริงจังและความกระตือรือร้นของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากอุปสรรคและให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน

คติพจน์:
ดวงวิญญาณที่มีความรู้คือผู้ที่เป็นอิสระจากเส้นด้ายที่ดีและที่ดึงดูด