29.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ก่อนอื่นใด จงให้คำแนะนำที่แท้จริงของพ่อแก่ทุกคน และพิสูจน์ว่าพระเจ้าของกีตะคือใคร แล้วชื่อของลูกจะได้รับการยกย่อง

คำถาม:
ลูกๆ ได้วนไปรอบวงจรของทั้งสี่ยุคแล้ว ธรรมเนียมอะไรที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา?

คำตอบ:
เนื่องจากลูกได้วนไปรอบวงจรของทั้งสี่ยุค พวกเขาจึงนำคัมภีร์ รูปบูชาทั้งหมดฯลฯ ใส่ในรถเข็นและวนไปรอบๆทั่วทั้งสี่ทิศทาง จากนั้นพวกเขาก็กลับบ้านและนำสิ่งเหล่านั้นไปนอน ลูกกลายเป็นบราห์มิน เทพ นักรบ ฯลฯ ในความทรงจำของการไปรอบวงจรของลูกนี้ พวกเขาเริ่มต้นประเพณีของการนำคัมภีร์ต่างๆ วนไปรอบๆ

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆทางจิต เมื่อใดที่ลูกอธิบายแก่ใครก็ตาม ก่อนอื่นใดทำให้ชัดเจนว่ามีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องถามว่ามีพ่อเพียงหนึ่งคนหรือหลายคน ถ้าลูกถามพวกเขาอาจเอ่ยถึงพ่อหลายคน ลูกเพียงต้องพูดว่า พ่อ ผู้สร้าง พระเจ้า ผู้เป็นพ่อคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ท่านคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ลูกต้องไม่บอกพวกเขาโดยตรงว่าท่านคือจุด พวกเขาอาจสับสนด้วยสิ่งนั้น ก่อนอื่นใดจงอธิบายอย่างชัดเจนมากว่ามีพ่อสองพ่อ พ่อของโลกนี้(โลกกิก)และพ่อที่อยู่เหนือโลกนี้(พาร์โลกกิก) ทุกคนมีพ่อทางร่างกาย และทุกคนเรียกอีกพ่อหนึ่งว่าคูด้า หรือ พระเจ้า ในความเป็นจริงท่านคือผู้เดียวกันนั้น ทุกคนจดจำผู้เดียวนั้น ก่อนอื่นใดจงทำให้พวกเขามีศรัทธาที่มั่นคงว่า พ่อคือผู้เดียวผู้ที่สร้างสวรรค์ ท่านมาที่นี่เพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก นี่เรียกว่าชีพแจนตีลูกรู้ด้วยเช่นกันว่า เป็นเพียงในบารัตเท่านั้นที่ผู้สร้างแห่งสวรรค์ได้มาสร้างสวรรค์ที่ซึ่งเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ชื่อของท่านคือชีวา ในกีตะมีคำกล่าวว่าพระเจ้าพูด ก่อนอื่นใดทำให้สิ่งนี้มั่นคงสำหรับพวกเขา และให้พวกเขาเขียนสิ่งนี้ลงไป มีคำกล่าวในกีตะ: พระเจ้าพูด: ฉันสอนราชาโยคะแก่ลูก นั่นคือฉันเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ใครสามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนี้ได้? สิ่งนี้ต้องมีการอธิบายอย่างแน่นอน ลูกต้องอธิบายด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าคือใคร ลักษมีและนารายณ์ผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งในยุคทองแน่นอนว่าต้องใช้ 84 ชาติเกิด ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นมาในภายหลัง พวกเขาไม่สามารถมีชาติเกิดได้มากเท่า ผู้ที่มาในอันดับแรกเท่านั้นใช้ 84 ชาติเกิด พวกเขาไม่ได้ศึกษาสิ่งนี้ในยุคทอง พวกเขาต้องได้ศึกษาทุกสิ่งมาก่อนหน้านี้ในยุคบรรจบกันอย่างแน่นอน ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ เช่นที่ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นที่เข้าใจได้ ในทำนองเดียวกันดวงวิญญาณสูงสุดไม่สามารถเป็นที่มองเห็นได้ อย่างไรก็ตามสติปัญญาสามารถเข้าใจได้ว่าท่านคือพ่อของเราดวงวิญญาณ ท่านเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด ท่านบริสุทธิ์เสมอ ท่านมาและชำระโลกที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ดังนั้นเมื่อลูกอธิบายครั้งแรกและพิสูจน์ว่ามีเพียงพ่อเดียวเท่านั้นก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าแห่งกีตะไม่ใช่กฤษณะ ลูกๆต้องอธิบายและพิสูจน์ว่ามีเพียงพ่อเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าสัจจะ สิ่งอื่นๆทั้งหมด (พิธีกรรมทางร่างกาย และการไปจาริกแสวงบุญ ฯลฯ) ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหนทางแห่งความรู้ ไม่มีคัมภีร์ใดเลย ที่นี่พ่อมาและอธิบายความลับทั้งหมดเหล่านี้ ก่อนอื่นใดลูกๆ จะได้รับชัยชนะโดยการพิสูจน์ความจริงว่าพระเจ้าไม่มีตัวตน ไม่ใช่ผู้มีตัวตน พระเจ้าพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุด ชีวาพูด พระเจ้าคือมหาสมุทรแห่งความรู้และเป็นพ่อของทุกคน ศรีกฤษณะไม่สามารถเป็นพ่อของทุกคนได้ ศรีกฤษณะไม่สามารถพูดกับใครก็ตามว่า จงสละละทิ้งศาสนาทางร่างกายทั้งหมดและจดจำฉันเท่านั้น! นี่คือประเด็นที่ง่ายเช่นนั้น อย่างไรก็ตามมนุษย์กลับมามีมีความมั่นคงมากในความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาเพราะมีการอ่านคัมภีร์มากมาย ทุกวันนี้พวกเขานำคัมภีร์ใส่ในเกวียนพาวนไปรอบเมือง พวกเขานำรูปบูชาของพวกเขาและกรันท์ฯลฯ ของพวกเขาและท่องทัวร์ไปด้วยเช่นกัน แล้วพวกเขากลับมาบ้านและพาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดกลับไปนอน ลูกๆ รู้ว่าลูกวนไปรอบวงจรและกลายเป็นเทพ แล้วนักรบ พ่อค้า และศูทรฯลฯ ในรูปของอนุสรณ์ของการไปทั้งวงจรของลูก พวกเขาพาคัมภีร์เหล่านั้นท่องทัวร์ไปทั่วแล้วก็นำกลับบ้านและนำไปเก็บ พวกเขามีการกำหนดวันที่ที่จะนำคัมภีร์ไปวนรอบๆ ดังนั้นสิ่งแรกลูกต้องพิสูจน์ว่าคำพูดในกีตะ พูดโดยพระเจ้าชีวาไม่ใช่โดยศรีกฤษณะ เพียงชีวาเท่านั้นที่อยู่เหนือการเกิด ท่านต้องมาอย่างแน่นอน แต่การเกิดของท่านนั้นสูงส่ง ท่านมาที่นี่และเข้าไปในบัคกีราช (พาหนะที่โชคดี) ท่านมาและทำให้สิ่งไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ท่านมาที่นี่เพื่อให้ความลับของผู้สร้างและตอนต้นตอนกลางตอนจบของสิ่งสร้าง ไม่มีผู้ใดอื่นมีความรู้นี้ พ่อมาด้วยตัวท่านเองเพื่อให้คำแนะนำของท่าน สิ่งหลักคือคำแนะนำพ่อ ถ้าลูกพิสูจน์ว่าท่านคือพระเจ้าของกีตะ ชื่อของลูกจะได้รับการยกย่องดังนั้นจงทำแผ่นพับที่มีรูปภาพและโปรยแผ่นพับเหล่านั้นจากเครื่องบิน พ่อยังคงอธิบายสิ่งหลักต่อไป ถ้าลูกได้รับชัยชนะในสิ่งหลักเดียวนี้ ลูกสามารถได้รับชัยชนะในทุกสิ่ง ชื่อของลูกจะได้รับการยกย่องอย่างมากในสิ่งนี้ ไม่มีใครจะโต้แย้งกับลูกเกี่ยวกับสิ่งนี้ นี่คือเรื่องราวที่ชัดเจนมาก พ่อพูดว่า พ่อจะสามารถอยู่ทุกหนทุกแห่งได้อย่างไร? ฉันมาและให้ความรู้แก่ลูกๆ ผู้คนถึงกับร้องเรียกว่า จงมาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์ด้วย! ให้ความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างแก่เรา คำยกย่องของพ่อแตกต่างจากคำยกย่องของกฤษณะ ไม่ใช่ว่าชีพบาบาจะมาและกลายเป็นกฤษณะหรือนารายณ์ หรือท่านใช้ 84 ชาติเกิด ไม่เลย สติปัญญาของลูกควรจะครุ่นคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะอธิบายสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ สิ่งหลักคือกีตะที่กล่าวว่าพระเจ้าพูด ดังนั้นพระเจ้าต้องการปากอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณจะสามารถพูดได้อย่างไรโดยไม่มีปาก? เหตุนี้เองท่านพูดว่า ฉันใช้การค้ำจุนของร่างกายที่ธรรมดา ผู้ที่เป็นลักษมีและนารายณ์ก่อนคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด จากนั้นเมื่อเขามาถึงจุดสิ้นสุดของวงจร พ่อก็เข้ามาในร่างของผู้นั้น พ่อเข้ามาในตอนสิ้นสุดของหลายชาติเกิดของกฤษณะ ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นี้เป็นวิธีที่ลูกสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่น ด้วยประเด็นเดียวนี้เท่านั้นชื่อเสียงของลูกจะได้รับการยกย่องและทุกคนจะมารู้จักพ่อผู้สร้าง แล้วผู้คนมากมายจะมาหาลูก พวกเขาจะเชื้อเชิญลูกไปให้คำบรรยาย นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องมีการพิสูจน์อัลฟาและอธิบายก่อนเป็นสิ่งแรก ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์จากพ่อ บาบามาในบารัตทุกห้าพันปีและเข้ามาในพาหนะที่โชคดีนี้ ผู้เดียวนี้ซึ่งพระเจ้าเข้ามาและนั่งในผู้นี้คือผู้ที่มีโชคมากที่สุด นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย! พระเจ้านั่งในผู้นี้ และอธิบายแก่ลูกๆ ว่าท่านมาและเข้ามาในร่างกายของผู้นี้ ในตอนจบของชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา พาหนะปัจจุบันนี้คือพาหนะของดวงวิญญาณที่เคยเป็นศรีกฤษณะ ไม่ใช่ตัวกฤษณะเอง แต่เป็นร่างสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา รูปลักษณะและอาชีพของทุกคนเปลี่ยนไปในแต่ละชาติเกิด ผู้นี้ที่พ่อได้เข้ามาในตอนจบของหลายชาติเกิดของเขาได้กลายเป็นกฤษณะในเวลาต่อมา พ่อมาในยุคบรรจบกัน ลูกเป็นของพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดกจากท่านด้วยเช่นกัน พ่อสอนเราและพาเรากลับบ้านไปกับท่าน ไม่มีความยากลำบากใดในสิ่งนี้ พ่อเพียงพูดว่า: จดจำพ่อเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! ดังนั้นคิดอย่างรอบคอบมากเกี่ยวกับวิธีที่จะเขียนสิ่งนี้ เนื่องจากความผิดหลักนี้ บารัตจึงกลายเป็นไร้ศีลธรรม ไม่มีศาสนาและล้มละลาย พ่อมาอีกครั้งเพื่อสอนราชาโยคะ ท่านทำให้บารัตถูกต้องมีศีลธรรมและไม่ล้มละลาย ท่านทำให้ทั้งโลกถูกต้องถูกต้องมีศีลธรรม ในเวลานั้นลูกเท่านั้นกลายเป็นนายของทั้งโลก มีคำกล่าวว่า: ฉันปรารถนาให้ท่านมีชีวิตที่ยืนยาวและเจริญรุ่งเรือง บาบาไม่ได้ให้พรแก่ลูกว่าขอให้ลูกมีชีวิตตลอดไป! ผู้รู้เป็นผู้ที่พูดว่า ขอให้ลูกเป็นอมตะ! ลูกๆ เข้าใจว่าแน่นอนว่าผู้ที่เป็นอมตะจะคงอยู่ในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ จะสามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะในดินแดนของความตายได้อย่างไร? เมื่อลูกจัดการประชุม ลูกขอคำแนะนำจากพ่อ บาบาได้แนะนำลูกล่วงหน้าว่า ลูกทั้งหมดควรส่งความคิดเห็นของลูกด้วยการเขียน จากนั้นลูกสามารถรวมตัวกันได้ คำแนะนำนั้นสามารถใส่ไว้ในมุรลีและไปถึงทุกคน ก็จะประหยัดได้สองถึงสามพันรูปี สามารถเปิดศูนย์สองหรือสามศูนย์ด้วยเงินจำนวนนั้น ลูกควรไปยังหมู่บ้านต่างๆโดยนำรูปภาพไปด้วย ลูกไม่ควรมีความสนใจมากเกินไปในสิ่งที่อยู่ในดินแดนที่ละเอียดอ่อน เพราะว่ามีรูปภาพของบราห์มา วิษณุ และชังการ์ ที่ลูกต้องอธิบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านั้น พวกเขามีบทบาทเล็กๆอยู่ในช่วงกลางระหว่างนั้น ลูกเพียงแค่ไปและพบพวกเขา ไม่มีสิ่งใดอื่น เหตุนี้เองจึงไม่ควรมีความสนใจมากเกินไปในสิ่งเหล่านั้น ดวงวิญญาณถูกปลุกเรียกที่นี่และได้รับการแสดงให้เห็นทุกสิ่ง บางคนมาและร้องไห้ บางคนก็มาพบปะด้วยความรัก และบางคนหลั่งน้ำตาแห่งความทุกข์ ทั้งหมดนั้นคือบทบาทของละคร นี่เรียกว่าเป็นการคุยเล่นกัน ผู้คนเชิญจิตวิญญาณของบางคนให้เข้ามาในร่างของนักบวชพราห์มซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นฯลฯ อย่างไรก็ตามร่างกายนั้นได้ตายไปแล้ว ดังนั้นใครจะสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้น? ลูกไม่มีธรรมเนียมนั้น ไม่มีเรื่องของการร้องไห้ใดเลยฯลฯ มิฉะนั้นลูกจะกลายเป็นผู้ที่สูงสุดได้อย่างไร? มียุคบรรจบกันที่อยู่ระหว่างกลางนี้แน่นอนเมื่อลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ เมื่อลูกพิสูจน์สิ่งเดียวนี้ พวกเขาจะพูดว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นถูกต้องที่สุด พระเจ้าไม่มีวันพูดเท็จ แล้วหลายคนจะมีความรักมากมาย หลายคนจะมา ลูกๆจะได้รับประเด็นทั้งหมดอยู่เรื่อยๆในเวลาที่ถูกต้อง ลูกจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย จะมีสงคราม จะมีการทิ้งระเบิด ก่อนอื่นจะมีความตายในอีกด้านหนึ่ง ที่นี่แม่น้ำของเลือดจะไหลนอง และจากนั้นจะมีแม่น้ำแห่งนมและกี (เนยใส) ควันไฟจะปรากฏเป็นสิ่งแรกในต่างแดน จะมีความกลัวอย่างมากมายที่นั่น ได้มีการทำระเบิดขนาดใหญ่อย่างมากมาย ดูซิว่าพวกเขาใส่อะไรไว้ในระเบิดนั้น เมืองทั้งเมืองจะถูกทำลายล้าง ลูกต้องอธิบายว่า ใครได้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งสวรรค์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ พ่อมาในยุคบรรจบกันอย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าเวลานี้เป็นยุคบรรจบกัน สิ่งหลักที่ได้อธิบายแก่ลูกแล้วคือการจดจำระลึกถึงพ่อ และด้วยการจดจำระลึกถึงนี้ที่บาปของลูกจะถูกตัดไป เมื่อพระเจ้ามาท่านได้พูดว่า จดจำพ่อเท่านั้นและลูกจะกลับมาสะโตประธานและไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น จากนั้นวงจรจะซ้ำรอยตั้งแต่ตอนเริ่มต้น จะมีศาสนาเทพ แล้วศาสนาอิสลามและพุทธ ลูกๆ นักเรียนควรเก็บความรู้ให้เต็มที่ไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกควรอยู่อย่างมีความสุขมากว่าลูกกำลังได้รับรายได้ที่ใหญ่มาก บาบาที่เป็นอมตะกำลังบอกลูกถึงเรื่องราวที่เป็นอมตะ ลูกได้รับชื่อมากมาย ศาสนาหลักของเทพคงอยู่เป็นอันดับแรก จากนั้นต้นไม้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประชากรค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วน และความคิดเห็นมากมาย ศาสนาเดียวนี้ได้รับการก่อตั้งด้วยศรีมัทเดียว ไม่มีเรื่องของการเป็นสองภาค พ่อทางจิตวิญญาณนั่งที่นี่และอธิบายความรู้ทางจิตนี้แก่ลูก ลูกๆ ควรคงอยู่อย่างมีความสุข ลูกรู้ว่าพ่อกำลังสอนลูก ลูกพูดจากประสบการณ์ ดังนั้นลูกควรมีความภาคภูมิใจที่บริสุทธิ์ที่รู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนลูกอยู่ ลูกต้องการสิ่งใดอีกหรือ? เนื่องจากลูกกำลังกลับมาเป็นนายของโลก เหตุใดจึงไม่มีความสุขนั้น หรือลูกมีความสงสัยเล็กน้อยในศรัทธาของลูก ไม่ควรมีความสงสัยใดเกี่ยวกับพ่อ มายานำความสงสัยมาให้และทำให้ลูกลืมท่าน บาบาได้อธิบายว่ามายาหลอกลวงลูกอย่างมากด้วยดวงตา เมื่อลูกเห็นบางสิ่งน่าอร่อย ลูกถูกล่อลวงให้รับประทานสิ่งนั้น เมื่อดวงตาของลูกเห็นบางสิ่ง ความโกรธปรากฏขึ้นและลูกต้องการที่จะตีผู้นั้น ถ้าลูกไม่เห็นบุคคลนั้น ลูกจะไม่ตีเขา เมื่อลูกเห็นบางสิ่งด้วยดวงตาของลูกเท่านั้นที่มีความโลภและความผูกพันยึดมั่นเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ดวงตาเป็นอวัยวะหลักที่หลอกลวงลูก ลูกต้องเฝ้าระมัดระวังดวงตาอย่างเต็มที่ เมื่อลูกดวงวิญญาณได้รับความรู้พฤติกรรมที่เป็นอาชญากรของลูกทั้งหมดจบสิ้น ไม่ใช่ว่าลูกจะต้องนำดวงตาของลูกออกไป ลูกต้องทำให้ดวงตาที่เป็นอาชญากรของลูกเป็นดวงตาที่มีอารยะธรรม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาความสุขและความซาบซึ้งอยู่เสมอว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก อย่าให้สติปัญญาของลูกมีความสงสัยใดเกี่ยวกับสิ่งใด รักษาความภาคภูมิใจที่บริสุทธิ์ไว้

2. อย่าได้มีความสนใจในสิ่งต่างๆ ของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนมากเกินไป จงเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ดวงวิญญาณสะโตประธาน พูดคุยกันในบันดาลูกๆว่าจะให้คำแนะนำที่แท้จริงของพ่อกับทุกคนอย่างไร

พร:
ขอให้ลูกรู้ถึงความสำคัญของยุคบรรจบกันและได้รับผลตอบแทนที่นับไม่ถ้วนสำหรับหนึ่งเท่าและเต็มไปด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด

ในยุคบรรจบกับ บัพดาดาได้สัญญาว่า: ให้หนึ่งเท่าและลูกจะได้รับร้อยพันเท่า เช่นเดียวกับที่เวลานี้เป็นเวลาที่สูงส่งที่สุด, ชาติเกิดที่สูงส่งที่สุด และมีสมญาที่สูงส่งที่สุด ในทำนองเดียวกันมันเป็นเพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกสามารถสัมผัสกับการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ในเวลานี้ไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนเป็นร้อยพันเท่าจากหนึ่งเท่า แต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการ อย่างไรก็ตามที่ลูกต้องการอะไรก็ตามที่ลูกต้องการ พ่อก็ผูกพันกับลูกในรูปแบบของผู้รับใช้ ลูกได้รับการตอบแทนนับไม่ถ้วนของหนึ่งเท่า เพราะในปัจจุบันผู้ประทานพรเป็นของลูก เมื่อลูกถือเมล็ดอยู่ในมือลูกสามารถรับทุกอย่างที่ลูกต้องการในหนึ่งวินาทีจากเมล็ดและเต็มไปด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด

คติพจน์:
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็ปล่อยให้สถานการณ์เป็นไป แต่อย่าปล่อยความสุขของลูกไป