30.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกต้องเป็นผู้นำทางทางจิตและชี้หนทางไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆทั้งหมด ลูกเป็นผู้นำทางที่แท้จริง

คำถาม:
ลูกคนใดที่ได้รับพลังอย่างเต็มที่จากการจดจำระลึกถึงพ่อ?

คำตอบ:
ลูกที่มีการจดจำระลึกถึงพ่อและพร้อมกับมีความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงกับพ่อและไม่ซ่อนเร้นสิ่งใด ผู้ที่อยู่อย่างจริงแท้ต่อพ่อที่แท้จริงและไม่กระทำบาปใดๆจะได้รับพลังจากการจดจำระลึกถึงของพวกเขา ลูกบางคนยังคงทำผิดอยู่เรื่อยๆแล้วร้องขอการให้อภัย บาบาพูดว่า: ไม่สามารถมีการให้อภัยได้ มีบัญชีกรรมที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับทุกการกระทำ

เพลง:
การจาริกแสวงบุญของเราพิเศษไม่เหมือนใคร...

โอมชานติ
ลูกๆได้ยินเพลงนี้ เพื่อที่จะดูว่าลูกดึงประเด็นของความรู้ออกมาได้อย่างไร ลูกควรหาเพลงเช่นนั้นและขอให้พวกเขาดึงความหมายที่แท้จริงของแต่ละเพลงออกมา เพราะเพลงเหล่านี้ต้องมีการแก้ไขด้วยเช่นกัน บาบาได้อธิบายว่ามีบางเพลงที่ดีมากซึ่งสามารถช่วยได้เป็นอย่างมากที่จะนำความสุขมาให้กับคนที่กำลังนั่งอยู่ที่นั่นด้วยความกังวล เพลงเหล่านี้มีประโยชน์มาก เมื่อลูกฟังเพลงเหล่านี้ลูกจะตระหนักรู้ได้อย่างรวดเร็ว ลูกๆรู้ว่าลูกเป็นดวงดาวที่โชคดีของโลกอย่างแท้จริง การจาริกแสวงบุญของเรานี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการจาริกแสวงบุญของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกคือกองทัพพันดาวา ในการจาริกแสวงบุญเหล่านั้น พวกเขามีกองทัพของผู้นำทาง แต่ละกลุ่มก็มีผู้นำทางแยกกัน พวกเขาลงทะเบียนและพวกเขาถามลูกว่าลูกเป็นของสกุลใด ผู้นำทางแต่ละคนจะพาผู้ที่อยู่ในสกุลของพวกเขาไปด้วย มีผู้นำทางมากมายที่พาผู้คนไปที่นั่น ลูกคือผู้นำทางทางจิต ชื่อของลูกคือกองทัพพันดาวา ไม่มีอาณาจักรของพันดาวาส ผู้นำทาง(พันดาส)เรียกว่าพันดาวาส พ่อคือผู้นำทางที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้นำทางพาลูกไปสู่การจาริกแสวงบุญ ผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าใจว่าผู้นำทางเหล่านั้นได้นำผู้จาริกมา ลูกกลายเป็นผู้นำทางในหนทางของความรู้ ไม่มีเรื่องของการจะพาใครไปที่ไหนก็ได้ ลูกสามารถชี้หนทางให้กับใครบางคนได้แม้ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน แล้วผู้ที่ลูกได้ชี้หนทางให้แก่เขาก็จะกลายเป็นผู้นำทาง ลูกต้องชี้หนทางนี้ให้แก่กันและกัน: มานมานะบาฟ! จะต้องมีหลายคนในบรรดาลูกที่เคยไปจารริกแสวงบุญ สติปัญญาของลูกจะรู้ว่าจะไปที่บาดรินาถหรืออมานาถอย่างไร ผู้นำทางเหล่านั้นก็รู้สิ่งนั้นด้วยเช่นกัน ลูกคือผู้นำทางทางจิต ลูกต้องไม่ลืมว่าลูกอยู่ในยุคบรรจบกันที่สูงส่งที่สุด ลูกๆมีเพียงสิ่งเดียวในสติปัญญาของลูกว่าลูกคือผู้นำทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ไม่ใช่ว่าผู้นำทางไปสู่สวรรค์แตกต่างไปจากผู้นำทางไปสู่การหลุดพ้น ลูกมีศรัทธาว่าลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น แล้วไปยังโลกใหม่ ลูกผู้นำทางตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ มีผู้นำทางหลายประเภท ลูกคือผู้นำทางชั้นหนึ่ง ลูกชี้หนทางให้แก่ทุกคนไปสู่ความบริสุทธิ์ ทุกคนต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์ สายตาของทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ลูกได้สัญญาว่าลูกจะไม่จดจำใครนอกจากผู้เดียว บาบาฉันจะจดจำแต่ท่านและท่านผู้เดียวเท่านั้น เมื่อฉันเป็นของท่าน เรือของฉันก็สามารถข้ามฟากไปได้ ในอนาคตมีเพียงความสุขเท่านั้น ไม่มีอะไรนอกจากความสุข เวลานี้พ่อกำลังพาเราเข้าไปสู่ความสัมพันธ์แห่งความสุข ที่นี่มีแต่ความทุกข์เท่านั้น ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์และความสุขใดก็ตามที่นี่เป็นเหมือนดั่งมูลกา ขณะนี้ลูกกำลังศึกษาเพื่อโลกใหม่ ลูกรู้ว่าลูกจะไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้นก่อนแล้วจึงมาที่นี่ ลูกจะกลับบ้านอย่างแน่นอน นี่คือการจาริกแสวงบุญของพลังแห่งการจดจำระลึกถึง ต้องจดจำดินแดนแห่งความสงบและต้องจดจำพ่อด้วย ลูกต้องซื่อสัตย์กับพ่อด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: ไม่ใช่ว่าพ่อจะรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในลูกแต่ละคน ไม่เลย บาบาอธิบายไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่ลูกแต่ละคนทำ ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเพียรพยายาม อย่างไรก็ตามเมื่อลูกไม่เชื่อฟังท่านหรือทำบาป ลูกจะถูกถามว่า: ลูกได้ทำบาปหรือไม่? บาบาได้บอกลูกว่าดวงตานั้นหลอกลวงลูกอย่างมาก ลูกควรบอกบาบาด้วยเช่นกันว่า: บาบาวันนี้ดวงตาของฉันหลอกลวงฉันอย่างมาก ฉันระมัดระวังในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ แต่เมื่อฉันกลับบ้านสติปัญญาของฉันกับทำให้เกิดความเสียหาย บาบาฉันทำความผิดครั้งใหญ่ โปรดยกโทษให้ฉันด้วย! บาบาพูดว่า: ไม่มีเรื่องของการให้อภัยในสิ่งนี้ ผู้คนในโลกทำเช่นนั้น ใครบางคนจะตบตีอีกคนหนึ่งและขออภัย และทุกสิ่งก็กลับมาเรียบร้อยเป็นปกติอีกครั้ง ใช้เวลาไม่นานเลยในการขออภัยในลักษณะนั้น ลูกไม่สามารถทำการกระทำที่ผิดอยู่เรื่อยๆแล้วพูดว่า ฉันขอโทษ! วิธีนี้ไม่ได้ผลในลักษณะนั้น ทุกสิ่งถูกสะสม ไม่ว่าลูกจะทำถูกหรือผิดก็ตามสิ่งนั้นจะต้องได้รับการสะสม และผลของการกระทำที่ถูกหรือผิดนั้นจะได้รับแน่นอนในชาติเกิดต่อไป ไม่มีเรื่องของการให้อภัย ไม่ว่าใครทำอะไรคนนั้นก็จะได้รับผลของสิ่งนั้นตามนั้น บาบาอธิบายสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับลูก ท่านพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มตลอดจนตอนกลางจนถึงตอนจบ บาบาถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ข้องแวะในกิเลสถูกเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: เมื่อลูกออกจากที่นี่และไปข้างนอก หากลูกไม่สามารถทำตามกฎระเบียบวินัย ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง บาบาได้รับข่าวทั้งหมด ในขณะที่บางคนอยู่ที่นี่พวกเขาพูดว่าดีมากเลย แต่แล้วเมื่อเขาออกไปข้างนอก เขาก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่มีการกล่าวถึงกิเลสในยุคทอง นี่คือสภาพของบารัตในขณะนี้ ที่นั่นพวกเขาอาศัยอยู่ในปราสาทราชวังที่ใหญ่โต พวกเขามีความสุขมากมาย บาบาถามลูกๆเกี่ยวกับทุกสิ่ง บาบาจะต้องได้รับข่าวทั้งหมด บางคนแม้กระทั่งพูดโกหก แค่ถามตัวเองว่า: ฉันได้พูดโกหกมากแค่ไหน? ไม่ควรมีใครพูดโกหกใดๆกับบาบา พ่อคือผู้ที่ทำให้ลูกเป็นสัจจะ ไม่มีการโกหกใดๆที่นั่น ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้ามที่นี่ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของสัจจะ มีความแตกต่าง พ่อพูดว่า:นี่คือป่าของขวากหนาม แต่ไม่มีใครพิจารณาตนเองว่าเป็นหนาม พ่อพูดว่า: การใช้ดาบของตัณหาราคะเป็นหนามที่ใหญ่ที่สุด เป็นเพราะเหตุนี้ที่ลูกไม่มีความสุข เวลานี้บาบามาเพื่อให้ความสุขอย่างมากแก่ลูก ลูกรู้ว่าก่อนหน้านี้ลูกมีความสุขอย่างมากอย่างแท้จริง ยุคทองเรียกว่าดินแดนแห่งความสุขด้วยเช่นกัน ไม่มีความเจ็บป่วย ฯลฯ ที่นั่น ไม่มีโรงพยาบาลหรือคุก ฯลฯ ไม่มีแม้แต่การกล่าวถึงความทุกข์ใดๆในยุคทอง ในยุคเงินลดลงไป สองศาและดังนั้นจึงมีบางสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังคงเรียกว่าสวรรค์ พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องอยู่ในความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสที่ไม่มีขีดจำกัด จดจำผู้เดียวที่สอนลูก พระเจ้าคือครูของเรา ทุกคนจดจำครูของเขา มันง่ายมากสำหรับลูกๆที่อาศัยอยู่ที่นี่ ไม่มีบ่วงพันธะที่นี่ ลูกเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากบ่วงพันธะทุกประเภท เมื่อบัตตีถูกสร้างขึ้นในตอนแรกพวกเขาก็เป็นอิสระจากบ่วงพันธะ มีความใส่ใจเพียงอย่างเดียวต่องานรับใช้และวิธีที่จะเพิ่มงานรับใช้เท่านั้น บาบาเฝ้าแต่อธิบายอย่างมาก บางคนก็มาหาบาบาและมีความกระตือรือร้นอย่างมากเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งแล้วพวกเขาก็เริ่มหย่อนยาน จากนั้นพวกเขาไม่ไปแม้กระทั่งที่ศูนย์ อัจชะ แล้วควรทำอย่างไรดี? ลูกสามารถเขียนไปถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มาอีก บอกพวกเขาว่า: ฉันคิดว่าบางทีเธออาจถูกจู่โจมจากมายา หรือไม่เธอก็ติดอยู่กับมิตรที่ไม่ดี หรือกระทำสิ่งที่ผิดและพลาดพลั้งล้มเหลว ทั้งๆที่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องได้รับการยกระดับ ลูกต้องทำความเพียรพยายามนี้ ลูกจะต้องชนะใจของพวกเขา ลูกสามารถเขียนจดหมายถึงพวกเขา หลายคนมีความละอายใจมากและพวกเขาก็สิ้นหวัง แม้หลังจากที่พวกเขาออกจากที่นี่ไปและกลับบ้าน ก็มีข่าวว่าพวกเขาเพียงแค่นั่งอยู่ที่บ้าน พวกเขาพูดว่าหัวใจของพวกเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้อีกต่อไปแล้ว บางคนก็เขียนจดหมายและพูดว่า: ความรู้ของท่านดีมาก แต่ฉันก็ไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ ดังนั้นฉันจึงได้จากความรู้นี้ไป ฉันไม่มีความเข้มแข็งมากเช่นนั้น พวกเขาเพียงแค่เขียนสิ่งนี้ ดูซิว่ากิเลสทำให้พวกเขาตกลงไปอย่างไร! เมื่อพวกเขามาที่นี่พวกเขายกมือขึ้นเพื่อพูดว่าพวกเขาจะกลายเป็นนารายณ์แห่งสุริยวงศ์จากคนธรรมดา ความรู้นี้มีไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ธรรมดาเป็นลักษมีหรือนารายณ์ พ่อพูดว่า: หัวน้ำตาลนั้นรู้และถุงน้ำตาลนั้นก็รู้ ผู้นี้เป็นถุงของบาบา ผู้นี้ถามเกี่ยวกับทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ท่านได้รับข่าวของทุกสิ่ง ชีพบาบาพูดว่า: พ่อมาเพื่อสอนลูก ผู้ที่ศึกษาจะกลายเป็นนาย พ่อพูดว่า: สายตาของลูกจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จะต้องมีการระมัดระวังในทุกย่างก้าว โดยการจดจำระลึกถึงนี้ที่ลูกสามารถหารายได้หลายล้านในทุกย่างก้าว ลูกๆมากมายสอบตก แม้กระทั่งผู้นำทางที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ก็สอบตก เมื่อผู้คนไปจาริกแสวงบุญ พวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามบางคนติดนิสัยของเขามาก ถึงแม้พวกเขาจะไปจาริกแสวงบุญเขาก็นำสุราฯลฯติดไปและซ่อนไว้ แม้กระทั่งบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถหยุดดื่มสุราได้ การจาริกแสวงบุญนั้นจะมีประโยชน์อย่างไร? แม้กระทั่งผู้ที่จะออกสู่สนามรบก็จะดื่มสุราก่อนอย่างมากมาย พวกเขาดื่มสุราแล้วขับเครื่องบินชนเรือเดินสมุทร พวกเขาทำลายเรือเดินสมุทรและก็ฆ่าตัวตาย เวลานี้ลูกได้รับน้ำทิพย์แห่งความรู้ อย่างไรก็ตามการจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งหลัก ด้วยการจาริกแสวงบุญนี้ที่ทำให้ลูกมีสุขภาพพลานามัยดีเสมอ และมีความมั่งคั่งเป็นเวลา 21 ชาติ บาบาได้บอกลูกให้เขียนว่า: ให้มาและเข้าใจว่าท่านจะสามารถมั่งคั่งเสมอและมั่งคั่งเป็นเวลา 21 ชาติได้อย่างไร ลูกชาวบารัตรู้ว่าลูกมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวในบารัตอย่างแท้จริง ไม่มีใครในยุคทองที่เจ็บป่วย ในยุคทองอายุของเทพอยู่ที่ประมาณ 150 ปี พวกเขา 16 องศาสมบูรณ์พร้อม บางคนก็ถามว่าสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร บอกพวกเขาว่า: กิเลสทั้งห้าไม่ได้มีอยู่ที่นั่น ถ้ากิเลสเหล่านี้อยู่ที่นั่นแล้วจะสามารถเป็นอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร? ลูกอาจจะเคยเห็นรูปปั้นเหล่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าเหล่าเทพตกลงไปในหนทางบาป รูปภาพเหล่านั้นสกปรกมาก บาบาพูดว่า: พ่อบอกลูกในสิ่งที่พ่อเห็น ชีพบาบาพูดว่า: พ่อเพียงแค่ให้ความรู้นี้แก่ลูก ชีพบาบาบอกลูกถึงสิ่งต่างๆของความรู้และผู้นี้บอกลูกถึงประสบการณ์ของเขา มีท่านทั้งสองอยู่ที่นี่ ผู้นี้เฝ้าแต่แบ่งปันประสบการณ์ของเขา ทุกคนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเอง ลูกรู้ว่าลูกได้ทำบาปมาเป็นเวลาครึ่งวงจร ไม่มีใครทำบาปใดๆที่นั่น ไม่มีใครที่นี่บริสุทธิ์ ลูกๆรู้ว่าภควัตที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ พระเจ้านั่งที่นี่และให้ความรู้แก่ลูกๆ อันที่จริงควรมีเพียงกีตะเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามลูกจะเขียนอะไรเกี่ยวกับชีวประวัติของชีพบาบา? ลูกรู้ว่าจะไม่มีหนังสือและอื่นๆหลงเหลืออยู่เพราะการทำลายล้างอยู่เบื้องหน้า ความรู้นี้สำหรับการเพียรพยายามนี้จะจบสิ้นลงและจากนั้นรางวัลจะเริ่มขึ้น ในทำนองเดียวกันสิ่งใดก็ตามที่ได้กระทำในละครจะยังคงหมุนไปบนม้วนภาพยนตร์และแล้วรางวัลก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่ละดวงวิญญาณจากดวงวิญญาณมากมายทั้งหมดในละครมีบทบาทของตนเองที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ที่ต้องการจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้าใจ นี่คือละครที่ไม่มีขีดจำกัด อธิบายให้กับทุกคนว่าลูกสามารถบอกพวกเขาถึงความลับของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ได้ นั่นคือโลกที่ไม่มีตัวตนและนี่คือโลกที่มีตัวตน เราจะอธิบายให้ท่านรู้ถึงความลับทั้งหมดว่าวงจรนี้หมุนไปอย่างไร ไม่ว่าลูกจะอธิบายให้กับใครก็ตามเขาก็จะมีความสุขอย่างมาก อย่าได้คิดว่าไม่มีใครฟังลูก ปวงประชามากมายต้องถูกสร้างขึ้นมา ลูกต้องไม่เป็นโรคหัวใจวายในงานรับใช้ จงเฝ้าแต่อธิบายต่อไป ลูกค้ามากมายจะมาหาลูกนักธุรกิจ ลูกผู้เป็นนักธุรกิจพูดว่า: มาและฉันจะทำข้อตกลงที่ไม่มีขีดจำกัดกับคุณ เคยเป็นอาณาจักรของเทพในบารัต: อาณาจักรนั้นหายไปไหน? มาและเราจะอธิบายว่าพวกเขาใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร พระเจ้าพูดว่า: ลูกไม่รู้จักการเกิดของลูก ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากมาย เมื่อมีเวลาจงมาและเราจะบอกถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถอธิบายสิ่งนี้ มาและเราจะอธิบายให้ท่านฟังถึงความลับของผู้สร้างและสิ่งสร้าง เวลานี้นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก ลูกสามารถได้รับโชคในอนาคต บาบาอธิบายให้ลูกถึงวิธีทำงานรับใช้ ลูกค้าของลูกจะมีความสุขมากเมื่อเขาได้รับฟังสิ่งเหล่านี้ พวกเขาจะคำนับลูกและขอบคุณลูก นักธุรกิจสามารถทำงานรับใช้ได้มากมาย! นักธุรกิจจะกันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศล ลูกกำลังกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และถูกต้องตามศีลธรรม พ่อมาและกำลังเติมเต็มอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย บาบาให้คำแนะนำทุกประเภทแก่ลูกเกี่ยวกับวิธีที่จะทำสิ่งนี้และสิ่งนั้น ให้สาสน์ต่อไปเรื่อยๆ! อย่าได้เหนื่อยล้า! ข้องแวะอยู่กับการให้ประโยชน์กับผู้คนมากมาย! อย่าได้หย่อนยาน! ทำให้สายตาของลูกนั้นดี! อย่ามีความโกรธ! ให้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยไหวพริบที่ดีมาก พ่อยังคงอธิบายวิธีต่างๆมากมายอยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับเจ้าของร้าน เหล่านี้เป็นข้อตกลงและนี่ก็เป็นข้อตกลง ผู้คนเหล่านั้นจะพูดว่า: นี่เป็นข้อตกลงที่ดีมาก หลายคนจะกลายเป็นลูกค้าที่นั่นอย่างรวดเร็วมาก พวกเขาจะพูดว่า: คนที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้นที่ทำข้อตกลงเช่นนั้นควรได้รับการช่วยเหลืออย่างมาก บอกพวกเขาว่า: นี่คือชาติสุดท้ายของท่านที่ท่านสามารถเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นเทพอีกครั้ง ทุกคนได้รับรางวัลตามสิ่งที่เขาทำไว้มากแค่ไหน ตรวจสอบตนเอง: วันนี้สายตาของฉันผิดพลาดไปในทางใดหรือไม่? มันไม่ได้ถูกดึงเข้าไปหาผู้หญิงใช่ไหม? เมื่อบางคนละอายใจเขาก็หยุดมาที่นี่ การกลายเป็นนายของโลกไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย! ยิ่งพวกเขาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธามานานเท่าไร เขาจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาน้อยก็จะมีความสุขน้อย บัญชีนี้ต้องมีความเข้าใจด้วยเช่นกัน สติปัญญาบอกว่า: เวลานี้ฉันจะกลับบ้านและฉันไปจะสู่โลกใหม่ ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และเล่นบทบาทของฉัน ฉันจะออกจากร่างนี้และมีช้อนทองอยู่ในปาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้กระทำความผิดใดด้วยสายตาของลูก สายตาของลูกจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นอย่างแรก อยู่อย่างระมัดระวังในทุกย่างก้าวและสะสมรายได้หลายๆล้าน

2. เมื่อใดที่ลูกมีเวลา จงทำข้อตกลงที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ อย่าได้ท้อแท้ใจในการทำงานรับใช้ ให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคนและอย่าได้เหนื่อยล้า

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่ทำความพยายามที่ถูกต้องแม่นยำที่ได้สัมผัสกับความสุขภายในและพลังทั้งหมดในตักแห่งความรัก

ผู้ที่มีความพยายามอย่างแท้จริงจะไม่สัมผัสกับการทำงานหนักหรือความเหนื่อยล้า แต่จะอยู่อย่างซาบซึ้งเสมอในความรัก เนื่องจากการอุทิศตนแม้กระทั่งด้วยความคิดของพวกเขา พวกเขาก็พบว่าตัวเองเคลื่อนไปโดยบัพดาดา ไม่ใช่ด้วยเท้าของการทำงานหนัก แต่เคลื่อนไปอยู่บนตักแห่งความรัก เนื่องจากประสบกับการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดในตักแห่งความรัก พวกเขาจึงไม่เพียงแต่เคลื่อนไปเท่านั้น แต่โบยบินไปอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์แห่งความสุข ความสุขภายใน และพลังทั้งหมด

คติพจน์:
เมื่อรากฐานแห่งศรัทธามั่นคง ลูกจะได้สัมผัสกับชีวิตของลูกซึ่งเป็นชีวิตที่สูงส่งโดยธรรมชาติ