31.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน นี่คือพาทชาลา (โรงเรียน) ที่มหัศจรรย์ ที่ดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา และผู้สอนก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา นี่คือสิ่งใหม่

คำถาม:
คำสอนหลักใดที่ไม่มีใครได้รับในโรงเรียนอื่น เช่นที่ลูกได้รับในโรงเรียนนี้?

คำตอบ:
ที่นี่คำสอนที่พ่อให้แก่ลูกของท่านคือ: ลูกๆ ควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสต่างๆของลูก อย่าได้มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ต่อซิสเตอร์ ในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณ ลูกทั้งหมดคือพี่น้องชาย และในฐานะที่เป็นลูกของประชาบิดาบราห์มา ลูกคือพี่น้องหญิงชาย ลูกต้องไม่มีความคิดที่ไม่ดี คำสอนเหล่านี้ไม่ได้รับที่ใดนอกจากในมหาวิทยาลัยนี้

เพลง:
ผู้อาศัยของดินแดนที่ห่างไกลได้มายังต่างแดน ...

โอมชานติ
ทั้งดวงวิญญาณผู้อาศัยในดินแดนที่ห่างไกลและดวงวิญญาณสูงสุดผู้อาศัยในดินแดนที่ห่างไกลไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เป็นเพียงดวงวิญญาณสูงสุดเดียวและดวงวิญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาเหล่านี้ ทุกสิ่งอื่นสามารถมองเห็นได้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าฉันคือดวงวิญญาณ มนุษย์เข้าใจว่าดวงวิญญาณนั้นแยกห่างจากร่างกาย ดวงวิญญาณมาจากดินแดนที่ห่างไกลและเข้ามาในร่างกาย ลูกเข้าใจทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก, แม้กระทั่งว่าดวงวิญญาณมาจากดินแดนที่ห่างไกลได้อย่างไร ไม่ใช่ทั้งดวงวิญญาณและพ่อ,ดวงวิญญาณสูงสุดที่สอนเราที่สามารถมองเห็นได้ ลูกจะไม่ได้ยินสิ่งนี้ในชุมนุมทางจิตอื่นใดหรือในคัมภีร์ ลูกจะไม่เคยได้ยินหรือได้เห็น เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าเราดวงวิญญาณนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นดวงวิญญาณที่ต้องศึกษาเล่าเรียน เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง นี่คือสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายได้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่สามารถมองเห็นได้ ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนนั้นสามารถสอนได้อย่างไร? เช่นที่ดวงวิญญาณเข้ามาในร่างกาย ดังนั้นเช่นกันพ่อดวงวิญญาณสูงสุดก็เข้ามาในพาหนะที่โชคดี บัคกิราช พาหนะนี้มีดวงวิญญาณของตนเองด้วยเช่นกัน เขาก็ไม่สามารถเห็นดวงวิญญาณของตนเองเช่นกัน พ่อมาและสอนลูกๆ ด้วยการค้ำจุนของพาหนะนี้ ดวงวิญญาณละร่างกายและรับร่างใหม่ ดวงวิญญาณสามารถเข้าใจแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ พ่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้กำลังสอนลูก นี่คือสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์ พ่อพูดว่า: พ่อมาในเวลาของพ่อเองตามแผนของละคร ละนำร่างนี้มาใช้ ไม่เช่นนั้นพ่อจะสามารถปลดปล่อยลูกๆ ที่สุดแสนหวานจากความทุกข์ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกๆได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้ว มนุษย์ทุกคนในโลกยังคงหลับใหล พวกเขาจะยังคงหลับใหล จนกว่าพวกเขามาหาลูกเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้และกลายเป็นบราห์มิน ใครก็ตามสามารถไปและนั่งในสัตซังอื่นๆ แต่ไม่มีใครสามารถมาที่นี่ได้เช่นนั้นเพราะนี่คือโรงเรียน หากลูกต้องไปและนั่งทำข้อสอบเพื่อกลายเป็นนักกฎหมายหรือทนายความ ลูกจะไม่สามารถเข้าใจอะไรเลย นี่คือสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์ ผู้เดียวที่กำลังสอนไม่สามารถมองเห็นได้ แม้กระทั่งผู้ที่กำลังศึกษาก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณที่อยู่ภายในรับฟังและซึมซับทุกสิ่ง ภายในเฝ้าแต่พัฒนาศรัทธานี้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ที่ทั้งดวงวิญญาณสูงสุดและดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาว่าฉันคือดวงวิญญาณ บางคนไม่เชื่อแม้กระทั่งสิ่งนี้และเพียงแค่พูดว่านี่คือธรรมชาติ พวกเขาแม้กระทั่งพยายามที่จะอธิบาย มีความคิดเห็นมากมาย ลูกๆ ต้องอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในความรู้นี้ ลูกต้องควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสของลูกซึ่งหลอกลวงลูกด้วยเช่นกัน สิ่งหลักคือดวงตา ดวงตาทั้งสองมองเห็นทุกสิ่ง เมื่อดวงตาของลูกมองเห็นลูกของลูก ลูกจะพูดว่า: นี่คือลูกของฉัน สิ่งนี้จะเข้าใจได้อย่างไร? เมื่อบางคนเกิดมาตาบอดก็จะอธิบายให้แก่เขาว่านี่คือพี่ชายของลูก เขาไม่สามารถมองเห็นพี่ชายแต่เขาสามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาของเขา ในความเป็นจริง ถ้าบางคนตาบอดเหมือนเซอดาส (ผู้ที่ทำให้ตนเองตาบอด) เขาสามารถรับความรู้นี้อย่างดีมาก เพราะเขาไม่มีดวงตาที่หลอกลวงตนเอง ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำสิ่งใดได้อีก แต่เขาก็สามารถรับความรู้นี้ได้ดีมาก เขาจะไม่สามารถมองเห็นผู้หญิง มันคือเมื่อใครคนหนึ่งมองเห็นใครบางคน สติปัญญาก็จะถูกดึง และเขาผู้นั้นก็ต้องการแม้กระทั่งจะจับผู้นั้นไว้ หากคนหนึ่งไม่สามารถมองเห็นบุคคลอื่น เขาจะไปจับเธอได้อย่างไร? ดังนั้นพ่อพูดว่า: ให้มีการควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสของลูกอย่างเต็มที่ อย่ามองดูซิสเตอร์ด้วยสายตาที่เป็นเช่นอาชญากร สายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย ไม่ควรจะมีความคิดของสายตาที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่น้อย ทุกวันนี้ในยุคเหล็ก บางครั้งแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหญิงชายก็ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามตามกฎแล้ว ลูกพี่น้องหญิงชายต้องไม่มีความคิดที่ไม่ดีกับกันและกัน เราคือลูกของพ่อเดียว บาบาได้ให้คำแนะนำว่า: ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ดังนั้นต้องทำให้ความจริงที่ว่าลูกคือพี่น้องหญิงชายนั้นมั่นคงมาก ลูกดวงวิญญาณเป็นพี่น้องเพศชาย ลูกๆ ของพระเจ้า แล้วในขณะที่ลูกอยู่ในร่างกายเหล่านั้น ลูกคือพี่น้องหญิงชาย เพราะลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูโดยประชาบิดาบราห์มา ต้องไม่มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ เข้าใจสิ่งนี้อย่างมั่นคงมาก: ฉันคือดวงวิญญาณ บาบากำลังสอนพวกเรา ฉันดวงวิญญาณกำลังศึกษาผ่านร่างกายนี้ นี่คืออวัยวะของฉัน ฉันดวงวิญญาณแยกห่างจากอวัยวะเหล่านั้น ฉันทำกรรมผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสเหล่านี้ ฉันไม่ใช่อวัยวะประสาทสัมผัส ฉันดวงวิญญาณแยกห่างจากกัน ฉันได้ใช้ร่างกายนี้เพื่อเล่นบทบาทของฉัน นี่ก็เป็นบทบาททางจิตเช่นกัน ไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากลูกสามารถเล่นบทบาทนี้ จงพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ท่านคือครู และกูรูของเราด้วยเช่นกัน พ่อ ครู และกูรูทางร่างเหล่านั้นทั้งหมดแยกจากกัน ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนนี้คือพ่อ ครู และกูรู ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในหนึ่งเดียว ที่นี่ลูกๆกำลังได้รับคำสอนใหม่ พ่อ ครู และกูรูทั้งสามนั้นไม่มีตัวตน ฉันดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนนี้กำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นในเวลานี้เท่านั้นที่สามารถเป็นที่เข้าใจได้ว่าดวงวิญญาณได้อยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่างไร ในเวลานี้เมื่อท่านมาที่นี่ เพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ที่ลูกพบพ่ออีกครั้ง ดวงวิญญาณจะไปและพบกันอีกครั้งในโลกที่ไม่มีตัวตน ไม่มีการละเล่นที่นั่น นั่นเป็นบ้านของเรา นั่นเป็นเพียงสถานที่ซึ่งดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ ในเวลาสุดท้ายดวงวิญญาณทั้งหมดจะกลับไปที่นั่น ดวงวิญญาณมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของเขา พวกเขาไม่สามารถกลับไปตอนกลางได้ ต้องมีการเล่นบทบาทจนกระทั่งเวลาสุดท้าย ดวงวิญญาณต้องกลับมาใช้ชาติเกิดต่อไปจนกว่าดวงวิญญาณทั้งหมดได้ลงมาแล้ว จากที่สะโตประธาน พวกเขาทั้งหมดผ่านสภาพสาโต ราโจ และตาโม ดังนั้นในเวลาสุดท้ายเมื่อการละเล่นกำลังจะสิ้นสุดลง ดวงวิญญาณต้องเปลี่ยนจากตาโมประธานและกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง พ่อกำลังอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก หนทางของความรู้คือสัจจะ มีคำกล่าวว่า: สัทยัม ชีวัม ซุนดารัม(สัจจะ ผู้ให้คุณประโยชน์และผู้ที่สวยงาม) เป็นพ่อผู้เดียวที่พูดสัจจะ เพื่อจะกลายเป็นผู้ทำความเพียรพยายามในยุคบรรจบกันนี้ ลูกต้องรักษาความเป็นมิตรกับผู้เดียวผู้ที่เป็นสัจจะเท่านั้น นี่คือสัตซังที่พ่อมาและพบกับลูกๆของท่าน ความเป็นมิตรอื่นๆ ทั้งหมดนั้นเลวร้าย มีคำกล่าวว่า: มิตรของสัจจะพาลูกข้ามฟากไป ในขณะที่มิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ ความมิตรที่ไม่ดีคือมิตรของราวัน พ่อพูดว่า: พ่อพาลูกข้ามฟากไป แล้วใครทำให้ลูกจมน้ำ? ลูกต้องได้รับการบอกว่าลูกกลับมาตาโมประธานอย่างไรด้วยเช่นกัน มายาผู้เป็นศัตรูอยู่เบื้องหน้าลูก ในขณะที่ชีพบาบาเป็นมิตรของลูก ท่านเรียกว่าเป็นสามีเหนือสามีทั้งหมด คำสรรเสริญนี้ไม่ได้เป็นของราวัน พวกเขาเพียงแค่พูดว่าเขาคือราวัน เท่านั้นเอง เหตุใดพวกเขาถึงเผารูปจำลองของราวัน? ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้เป็นอย่างมากที่นั่น(ที่พวกเขาเผาหุ่นจำลองของราวัน) ไม่มีมนุษย์คนใดรู้ว่าใครคือราวัน เขามาเมื่อไร หรือทำไมพวกเขาถึงเผาราวัน มีศรัทธาที่งมงาย เช่นที่ผู้คนเหล่านั้นถ่ายทอดคัมภีร์ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นลูกๆ มีอำนาจที่จะอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ผู้ที่รับฟังสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาซาบซึ้งอย่างยิ่ง พวกเขาแม้กระทั่งเฝ้าแต่ให้เงินแก่พวกเขาและขอให้พวกเขาสอนสันสกฤตและกีตะฯลฯ พวกเขาให้เงินทองมากมายเพื่อสิ่งนั้น พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ ลูกได้สูญเสียเวลาและเงินมากมาย ผู้ที่เป็นของสกุลบราห์มินนี้จะเฝ้าแต่มาหาลูก เหตุนี้เองลูกจึงจัดนิทรรศการฯลฯ ผู้ที่เป็นดอกไม้ของที่นี่จะมาอย่างแน่นอน ต้นไม้นี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อหว่านเมล็ดหนึ่งของบราห์มาแล้วสกุลบราห์มินก็ปรากฏออกมาจากสิ่งนั้น มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่ง ก่อนอื่นสมาชิกของครอบครัวมา และจากนั้นเพื่อนฝูงญาติมิตรก็เริ่มที่จะมา แล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลายคนก็เริ่มที่จะมา พวกเขาเชื่อว่านี่เป็นสัตซังเช่นกัน อย่างไรก็ตามที่นี่เนื่องจากต้องเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ จึงมีความปั่นป่วนอย่างมาก แม้กระทั่งเวลานี้ความปั่นป่วนนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เหตุนี้เองจึงมีการดูหมิ่น พวกเขาพูดว่า:เขาลักพาผู้หญิงเพื่อทำให้พวกผู้หญิงเป็นราชินีของเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาจะกลายเป็นราชินีในสวรรค์ใช่ไหม? ดังนั้นพวกเขาจะต้องถูกทำให้บริสุทธิ์ที่นี่อย่างแน่นอน ลูกบอกทุกคนว่านี่คือความรู้ที่จะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี ลูกกำลังรับฟังพระเจ้าที่แท้จริงกำลังบอกเรื่องราวที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงจากมนุษย์ธรรมดา ลักษมีและนารายณ์นี้ไม่สามารถเรียกว่าเป็นเทวาและเทวี อย่างไรก็ตามผู้เลื่อมใสศรัทธาไม่เชื่อในรูปจำลองของนารายณ์มากเท่ากับที่พวกเขาเชื่อในรูปจำลองของกฤษณะ ผู้คนมากมายซื้อรูปภาพของกฤษณะ เหตุใดจึงมีความเคารพมากมายต่อกฤษณะ? เพราะเขาคือเด็กเล็ก เด็กเล็กๆได้รับการพิจารณาว่าสูงส่งกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่(มหาตมะ) เพราะโดยปกติมหาตมะมีการครองเรือนที่ซึ่งต่อมาพวกเขาสละละทิ้ง มีบางคนที่ถือพรหมจรรย์ตั้งแต่เกิด แต่พวกเขายังคงตระหนักถึงตัณหาราคะและความโกรธ เด็กเล็กๆ ไม่ตระหนักถึงกิเลสเหล่านั้น เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้รับการพิจารณาว่าสูงส่งยิ่งกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เหตุนี้เองกฤษณะจึงได้รับความเคารพที่ยิ่งใหญ่กว่า ผู้เลื่อมใสศรัทธามีความสุขมากเมื่อพวกเขาเห็นรูปภาพของกฤษณะ พวกเขาพูดถึงพระเจ้ากฤษณะในบารัต แม้แต่ลูกสาวก็มีความรักอย่างมากต่อกฤษณะ พวกเขาต้องการมีสามีหรือลูกเหมือนกฤษณะ กฤษณะมีแรงดึงดูดอย่างมากเพราะว่าเขาสะโตประธาน พ่อพูดว่า: ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ยิ่งลูกจะเปลี่ยนจากตาโมประธานและกลับมาตาโมแล้วราโจมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมามีความสุขมากเท่านั้น ในตอนแรกเมื่อลูกสะโตประธานลูกมีความสุขมาก แล้วองศาของลูกก็ค่อยๆลดลงทีละน้อย ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุขและลูกจะได้รับการโยกย้ายไปเรื่อยๆ จากตาโมลูกจะต้องผ่านสภาพราโจและสะโต และแล้วพละกำลัง ความสุข และคุณธรรมของลูกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน เวลานี้สภาพของลูกกำลังขึ้น ชาวซิกข์ร้องเพลงว่า: เมื่อสภาพของท่านขึ้น ทุกคนจะได้รับคุณประโยชน์ ลูกรู้ว่าเวลานี้สภาพของลูกกำลังขึ้นด้วยการจดจำระลึกถึงนี้ ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไหร่ ลูกก็จะไปสู่สภาพที่สูงขึ้นมากเท่านั้น ลูกต้องกลับมาเต็มเปี่ยม เมื่อดวงจันทร์เหลือเพียงเสี้ยวเดียว และแล้วเสี้ยวของพระจันทร์นั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนกระทั่งกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวง เป็นเช่นเดียวกันกับลูก เมื่อพระจันทร์ถูกบดบัง มีคำกล่าวว่า: จงทำทานเพื่อที่ลางร้ายนั้นจะถูกขจัดออกไป ลูกไม่สามารถให้ทานกิเลสทั้งห้าในทันที ดวงตาของลูกหลอกลวงลูกอย่างมาก บางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสายตาของเขานั้นก็ไม่บริสุทธิ์ เมื่อลูกกลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารี ลูกคือพี่น้องหญิงชาย ดังนั้นหากลูกมีความปรารถนาจะสัมผัสใครบางคน นั่นก็หมายความว่าความรักอย่างพี่น้องของลูกได้จบสิ้นลงและกลายเป็นความรักที่เป็นอาชญากร จิตสำนึกของบางคนกัดกร่อนเขาและพวกเขาก็คิดว่า: เวลานี้ฉันเป็นของพ่อ ไม่ควรมีใครมองฉันด้วยสายตาไม่บริสุทธิ์หรือแตะต้องฉัน แล้วพวกเขาก็พูดว่า: บาบาบุคคลนี้แตะต้องฉันและฉันไม่ชอบสิ่งนี้ แล้วบาบาจึงพูดในมุรลีว่า: ด้วยการทำเช่นนั้น สภาพของลูกจะไม่อยู่อย่างดีได้ แม้ว่าเขาอาจจะสามารถให้ความรู้และอธิบายแก่ผู้อื่นอย่างดีมาก พวกเขาจะไม่มีสภาพนั้น นั่นคือสายตาที่เลวร้าย โลกนี้สกปรกอย่างมาก ลูกๆ เข้าใจว่าจุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก ลูกควรจะรู้คิดอย่างมากและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ เราคือบราห์มากุมารและกุมารี เรามีการเชื่อมโยงทางจิต ไม่ใช่การเชื่อมโยงทางสายเลือด ในความเป็นจริงทุกคนถือกำเนิดด้วยเลือด นั่นคือการเชื่อมโยงทางสายเลือดในยุคทองด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามที่นั่นลูกได้รับร่างกายด้วยพลังของโยคะ บางคนถามว่า: เด็กจะเกิดมาโดยไม่มีกิเลสได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส กิเลสไม่ได้มีอยู่ที่นั่น หากลูกถูกเปลื้องผ้าที่นั่น แล้วนั่นก็จะเป็นอาณาจักรของราวันเช่นกัน แล้วจะไม่มีความแตกต่างระหว่างที่นั่นและที่นี่ใช่ไหม? ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวงที่จะหยุดสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อเด็กชายและเด็กหญิงศึกษาด้วยกันที่วิทยาลัย หลายคนมีสายตาที่เป็นอาชญากร ลูกๆเข้าใจว่าลูกคือลูกของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ดังนั้นลูกคือพี่น้องหญิงชาย แล้วเหตุใดลูกจึงมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์? ลูกทั้งหมดพูดว่าลูกคือลูกๆของพระเจ้า ถึงอย่างไรดวงวิญญาณก็คือลูกที่ไม่มีตัวตน แล้วเมื่อพ่อสร้างลูกๆ ของท่าน ท่านจะสร้างบราห์มินทางร่างอย่างแน่นอน ประชาบิดาบราห์มาต้องมีตัวตนใช่ไหม? นั่นคือการนำมาเลี้ยงดู ลูกคือลูกที่ได้รับการนำมาเลี้ยงดู โลกถูกสร้างด้วยประชาบิดาบราห์มาได้อย่างไรนั่นไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของมนุษย์ใดเลย ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ลูกๆของประชาบิดาบราห์มา ดังนั้น ลูกคือพี่น้องหญิงชาย ลูกต้องระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ หลายคนเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ยาก หากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงสุด ลูกต้องทำความเพียรพยายาม พ่อพูดว่า:กลับมาบริสุทธิ์ บางคนรับฟังผู้นี้(บราห์มา)เช่นกัน ในขณะที่บางคนก็ไม่ฟัง สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวง ลูกจะสามารถกลับมาสูงส่งได้อย่างไรหากลูกไม่ทำความเพียรยายาม? ลูกๆ ต้องอยู่อย่างระมัดระวัง การเป็นพี่น้องหญิงชายหมายถึงการเป็นลูกๆ ของพ่อผู้เดียว ดังนั้นเหตุใดจึงมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์? ลูกๆ เข้าใจว่าบาบาบอกลูกอย่างถูกต้องว่ามีสายตาที่เป็นอาชญากร ผู้หญิงและผู้ชายมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ จุดหมายปลายทางของลูกนั้นสูงมาก ลูกๆ มากมายสามารถถ่ายทอดความรู้ แต่พฤติกรรมของลูกต้องได้รับการเติมเต็มด้วยความบริสุทธิ์ เหตุนี้เองบาบาจึงพูดว่า: ดวงตานั้นหลอกลวงมากที่สุด ปากก็ร้องเสียงเหมือนแมว เมื่อดวงตามองเห็นบางสิ่งและลูกก็ต้องการกินสิ่งนั้น ดังนั้นลูกต้องเอาชนะประสาทสัมผัสของลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พฤติกรรมของลูกจะต้องเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ในการที่จะหยุดสายตาที่ไม่บริสุทธิ์และความคิดที่ไม่ดี จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ แยกห่างจากอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก

2. ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างลูกเองเป็นไปในทางจิตวิญญาณ อย่าได้มีการเชื่อมโยงทางสายเลือดใด เวลาและเงินทองของลูกนั้นมีค่าเหลือล้น อย่าได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป! จงอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับอิทธิพลของมิตรที่ลูกคบหา

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ประทานพรและผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพ่อและรับพรและให้ทานในเวลาแห่งบราห์ม-มุหุรัต

ในช่วงเวลาของงบราห์ม-มุหุรัต (เวลาอมฤต) พ่อผู้อาศัยในบราห์มโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พรแก่ลูก ๆ ด้วยรัศมีของแสงและอำนาจของพระอาทิตย์แห่งความรู้ พร้อมกันนั้นพ่อบราห์มาในฐานะเป็นผู้ประทานโชคได้แจกจ่ายน้ำทิพย์แห่งโชคเช่นกัน ลูกต้องทำให้แน่ใจว่าไหของสติปัญญาของลูกพร้อมที่จะซึมซับน้ำหวานนั้น อย่าปล่อยให้ไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางประเภทใด แล้วลูกสามารถใช้เวลาที่เป็นสิริมงคลเพื่อทำให้สภาพของลูกสูงส่งและด้วยเหตุนั้นจึงมีการกระทำที่สูงส่งตลอดทั้งวัน บรรยากาศในเวลาอมฤตสามารถเปลี่ยนทัศนคติของลูกได้ ดังนั้นในเวลานั้นจงรับพรและให้ทาน นั่นคือเป็นผู้ที่ได้รับพรและเป็นผู้ที่กลายเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่

คติพจน์:
มันเป็นหน้าที่ของคนที่มีความโกรธที่จะโกรธ และหน้าที่ของลูกคือให้ความรัก