02.08.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     01.03.86    Om Shanti    Madhuban


පූජනීය හංස බුද්ධියක්, ආකල්පයක්, දැක්මක් සහ මුඛයක්.


අද දින, බාප්දාදා මුළු පූජනීය හංස සමූහයම දකිනවා. මෙය සාමාන්‍ය සමූහයක් නොව, මෙය ආධ්‍යාත්මික පූජනීය හංස සමූහයකි. ඔබ සෑම සියලු කෙනෙක්ම කෙතරම් දුරට පූජනීය හංසයෙක් වී ඇතිද කියා, බාප්දාදා සෑම පූජනීය හංසයෙක් දෙසම බලනවා. ඔබ හංසයෙකුගේ විශේෂතා ඉතා හොඳින් දන්නවාද? ප්‍රථමයෙන්ම හංස බුද්ධියක් යනු, සෑම ජීවාත්මයක් කෙරෙහිම සෑම විටම ශ්‍රේෂ්ඨ සහ පිවිතුරු සිතිවිලි ඇති කෙනෙක්ය. පූජනීය හංසයෙක් යනු, ගලක් සහ මැණිකක් අතර වෙනස, ඉතා පැහැදිලිව හඳුනාගැනීමට හැකි සහ ඉන්පසුව එය ධාරණය කරගන්නා කෙනෙකි. පළමුව, සෑම ජීවාත්මයකගේ චේතනාව හඳුනාගෙන ඉන්පසුව එයට අනුව හැඩ ගැසීමය. පූජනීය හංසයෙක් කිසිම ජීවාත්මයක් කෙරෙහි අපවිත්‍ර හෝ සාමාන්‍ය ආකල්පයක් කිසි විටෙක ඇති කර ගන්නේ නැත. ඔබ තුළ සෑම විටම පිවිතුරු චේතනා සහ පිවිතුරු හැඟීම් තිබිය යුතුයි. ඔබ ඔවුන්ගේ චේතනා දන්නා විට, කිසිවෙකුගේ සාමාන්‍ය හෝ නිෂ්ඵල ගති ස්වභාවයේ බලපෑමට ඔබ හසු වන්නේ නැත. ඔබ පිවිතුරු චේතනා සහ පිවිතුරු හැඟීම්, ගති ස්වභාවය ලෙස හඳුන්වයි, එය නිෂ්ඵල නම්, එය වෙනස් කළ යුතුයි. ඔබ කෙතරම් දුරට එවන් හංස බුද්ධි ඇති අය බවට පත්ව සිටින්නේද, ඔබට කෙතරම් දුරට හංස ආකල්පයක් තිබෙනවාද කියා බාප්දාදා දකිනවා, එනම් සෑම ජීවාත්මයක් කෙරෙහිම, නිරතුරුවම උසස් සහ හිතකාමී ආකල්පයක් තිබීමයි සෑම ජීවයකගේම හිතකාමී නොවන දේවල් දකින සහ තිබෙන අතර එම හිතකාමී නොවීම පරිවර්ථනය කිරීමට හැකි වීම, හිතකාමී ආකල්පයක්, පූජනීය හංස ආකල්පයක් තිබීම ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබගේ හිතකාමී ආකල්පයෙන් ඔබට අන් අයවත් පරිවර්ථනය කළ හැක. පූජනීය හංසයෙකුගේ යුතුකම වන්නේ, ඔබගේ හිතකාමී ආකල්පයෙන්, අන් අයගේ හිතකාමී නොවන ආකල්ප පරිවර්ථනය කිරීමට හැකි වීමය. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබගේ දැක්ම අතින්, සෑම විටම සෑම ජීවාත්මයක් කෙරෙහිම පිවිතුරු සහ ශ්‍රේෂ්ඨ සෙනෙහසේ දැක්මක් තබා ගන්න. අනෙක් පුද්ගලයා කෙබඳු ආකාරයක කෙනෙක් වුණත් කම් නැත, සෑම විටම සෑම කෙනෙක් කෙරෙහිම, ආධ්‍යාත්මික, ජීව අවධාන සෙනෙහසේ දැක්මක් ඇති කරගන්න. මෙය පූජනීය හංස දැක්මක් තිබීම ලෙස හැඳින්වෙයි. ඒ ආකාරයෙන්ම වචන අතින්, නරක වචන වෙනම කාරණාවක් බව ඔබට දැනටමත් කියා තිබේ. එය බ්‍රහ්මණයන්ට වෙනස් වී තිබේ, නමුත් නිෂ්ඵල වචන කතා කිරීම වුවද පූජනීය හංස මුවක් තිබීම ලෙස හඳුන්වන්නේ නැත. ඔබගේ මුඛය පවා පූජනීය හංස මුඛයක් විය යුතුයි. තම මුවින් නිෂ්ඵල වචන කිසිම විටෙක පිට නොවන කෙනෙක්, පූජනීය හංස මුඛයක ස්ථීතිය ඇති කෙනෙක් ලෙස හැඳින්වෙයි. එබැවින්, පූජනීය හංස බුද්ධියක්, ආකල්පයක්, දැක්මක් සහ මුවක් මේවා පිවිතුරු වන විට, එනම් ශ්‍රේෂ්ඨ වන විට, පූජනීය හංස මනෝ ස්ථීතියක ප්‍රායෝගික බලපෑම දිස්වෙයි. එබැවින් ඔය සෑම කෙනෙක්ම තමන්ව පරීක‍්ෂා කර බැලිය යුතුයි ඔබ කොතෙක් දුරට නිරන්තරයෙන් පූජනීය හංසයෙක් ලෙසින් ඇවිදිනවාද, එහෙ මෙහෙ යනවාද, මන්ද, දැන් ස්ව-ප්‍රගතියට වැඩි කාලයක් නැහැ. එබැවින් තමන්ව පරීක‍්ෂා කර පරිවර්ථනය කරගන්න.

මෙකල සිදුවන පරිවර්ථනය, දීර්ඝ කාලයකට පරිවර්ථනය කෙරෙන, ස්වර්ණමය ලෝකයට අයිතියක් හිමි කරගැනීමට ඔබට මඟපාදයි. බාප්දාදා මින් පෙරද ඔබට මෙම සංඥාව ලබා දුන්නා. ඔබ සියලු දෙනාම දෙගුණයක වැදගත්කමින්, තමන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවාද? දැන්, කෙටි කලකට අවධානය යොමු කිරීමෙන් ඔබට හිමිවන ශ්‍රේෂ්ඨ ලැබීම්වල ප්‍රතිලාභය, ඔබ දීර්ඝ කාලයක් අවධානය යොමු කිරීමෙන් ලැබෙන දේට සමානයි. මෙම කෙටි කාලය ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ සහ සුන්දර වන්නේ මේ නිසයි. එයට උත්සාහයක් පවා අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ පරම පියා යමක් පැවසූ අතර ඔබ එය ධාරණය කර ගත්තා, එමෙන්ම එය ධාරණය කර ගැනීමෙන්, එය ඉබේටම ප්‍රායෝගික වෙයි. පූජනීය හංසයෙකුගේ යුතුකම වන්නේ ධාරණය කරගැනීමයි. එබැවින් මෙය, එවන් පූජනීය හංසයින්ගේ සමූහයක් නේද? ඔබ දැනුමින් පිරිපුන් වී ඇත. නිෂ්ඵල වන්නේ සහ සාමාන්‍ය වන්නේ කුමක්ද කියා ඔබට දැන් ඉතා පැහැදිලිව වැටහෙයි. යමක් වටහා ගැනීමෙන් අනතුරුව, ඔබ ඉබේටම එය ප්‍රායෝගිකත්වයට දමයි. කොහොමනමුත්, ඔබ සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් පවසන්නේ මා දැන් මෙය වටහාගෙන තිබේ, එවිට ඔබට එය නොකර සිටිය නොහැක. එබැවින් ප්‍රථමයෙන්ම සාමාන්‍ය වන්නේ කුමක්ද, නිෂ්ඵල වන්නේ කුමක්ද, කියා පරීක‍්ෂා කර බලන්න. ඔබ ඇතැම් විට, නිෂ්ඵල හෝ සාමාන්‍ය දේවල් ශ්‍රේෂ්ඨ බව සිතන්නේ නැහැ නේද? මේ නිසයි, ප්‍රථම සහ ප්‍රධාන දේ වන්නේ, පූජනීය හංස බුද්ධියක්. මෙයත් සමග ඔබ ඉබේටම, වෙන් කර හැඳින ගැනීමේ බලය වර්ධනය කරගනී. යමක් නිවැරදිද, වැරදිද කියා ඔබ හඳුනා නොගත් විට, කාලය සහ සිතිවිලි අපතේ යයි. ඔබ සිදු කරන නිෂ්ඵල සහ වැරදි දේවල්, ඔබ නිවැරදි බව සලකයි, වැඩි කාලයක් අපතේ යන්නේ මෙසේය. එය නිෂ්ඵලයි, නමුත් ඔබ සිතන්නේ ඔබ බලවත් බවත්, ඔබ සිතන ආකාරය නිවැරදි බවත්, ඔබ පවසන කුමක් වුවත් නිවැරදි බවය. මෙහිදි ඔබට වෙන්කර හැඳිනගැනීමේ බලය නොමැති නිසා, මනසේ බලය, කාලයේ බලය සහ වදන් වල බලය යන සියල්ල අහිමි වෙයි. එවිට වෙන මිනිසුන්ගෙන් උපකාර ගැනීමේ බරද වැඩි වෙයි. එයට හේතුව? ඔබ පූජනීය හංස බුද්ධියක් ඇති කෙනෙක් නොවීමය. එබැවින් බාප්දාදා නැවත වරක් සියලුම පූජනීය හංසයින්ට මෙම සංඥාව ලබා දෙනවා වැරදි දේ වැරදි ලෙස නොදකින්න. මෙසේ නොසිතන්න, මේ කෙනා කොහොමත් වැරදියි, ඒ වෙනුවට, වැරදි දේ නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද කියා සිතන්න. මෙය හිතකාමි හැඟීම් තිබීම ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබගේ ශ්‍රේෂ්ඨ හැඟීම් සහ පිවිතුරු පැතුම් වලින්, තම නිෂ්ඵල ගති ස්වභාවය සහ අන් අයගේ නිෂ්ඵල ගති ස්වභාවයන්, පරිවර්ථනය කිරීමේදි ඔබ ජය ලබයි. ඔබට වැටහෙනවාද? ප්‍රථමයෙන් තමන් මත ජයගන්න, ඉන්පසුව අන් අය මත, එවිට ඔබ සොබා දහම මත ජය ලබයි. මේ තුන ජය ගැනීම, ඔබව ජයග්‍රාහි මාලාවේ පබුළුවක් බවට පත් කරවයි. වාතාවරණය, චිත්ත තරංග සහ භෞතික පදාර්ථ යන සියල්ලම සොබා දහමට ඇතුලත්ය. එබැවින් ඔබ මේ තුනම ජය ගෙන තිබෙනවාද? මෙහි පදනමට අනුව, ජයග්‍රාහි මාලාවේ ඔබගේ අංකය කුමක් වෙයිද කියා ඔබට දැක ගැනීමට හැකි වෙයි. එය ජයග්‍රාහි මාලාව (විජයන්ති මාලා) ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඒ නිසයි. එසේ නම් ඔබ සියලු දෙනාම ජයග්‍රාහි අයද? අච්චා.

අද, ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයගේ වාරයයි. සියලු දෙනාව ඔබට ඉදිරියෙන් තැබීමෙන්, සියලු දෙනාටම අවස්ථාවක් ලබා දීමේ විශේෂත්වය ඔබට තිබෙන නිසා, ස්වර්ණ චාන්සලර් බවට පත් වීමේ අවස්ථාව, මධුබාන් වල සිටින ඔබලාගෙන්, ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයටද ලැබෙයි. අන් අයව ඔබගේ ඉදිරියෙන් තබා ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම යනු, චාන්සලර් කෙනෙක් වීමයි. අවස්ථාවකින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න අය සහ අවස්ථාවක් ලබා දෙන අය, යන දෙපිරිසම චාන්සලර් ලෙස හැඳින්වෙයි. බාප්දාදා සෑම විටම සෑම දරුවෙකුගේම විශේෂතා දැක එය ගැන කතා කරයි. ඔස්ට්‍රේලියාවේ සේවය කිරීමට, පාණ්ඩවයන්ට විශේෂයෙන් අවස්ථාවක් ලැබී ඇත. මධ්‍යස්ථාන වැඩි ප්‍රමාණයක් බලාගන්නේ පාණ්ඩවයන්ය. ශක්තීන්, පාණ්ඩවයන්ට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. අන් අයව ඉදිරියෙන් තබන අය, සෑම විටම සිටින්නේ ඉදිරියෙන්ය. මෙයත් ශක්තීන්ගේ පරිත්‍යාගශීලිකමයි. කෙසේවෙතත්, ඔය පාණ්ඩවයන් සේවයේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ, ඔබ නිරන්තරයෙන් උපකරණ බව සලකමින් නේද? සේවය කරන විට, සේවයේ සාර්ථකත්වයේ පදනම වන්නේ, උපකරණයක් වීමේ හැඟීමය. ශාරීරික බාබා විසින් අවසානයේ කියූ වදන් තුන, බාප්දාදා පවසයි අශාරීරික, පාපයෙන් තොර සහ නිරහංකාරී. උපකරණයක් වීමෙන් ඔබ ඉබේටම මෙම විශේෂතා තුන ධාරණය කරගනී. උපකරණයක් වීමේ හැඟීම නොමැති නම්, ඔබට මෙම විශේෂතා තුනෙන් එකක්වත් අත්දැකීමට නොහැක. උපකරණයක් වීමේ හැඟීම, මම සහ මගේ යන සියලු ආකාරයේ අවධාන පහසුවෙන්ම අවසන් කරයි. මා උපකරණයක් වන විට, මම සහ මගේ යන කිසිවක් නොමැත. කෙනෙකුගේ මනෝ ස්ථීතියේ කැලඹීම් ඇති වීමට හේතු වන්නේ මෙම එක දුර්වලතාවයයි. සේවය කිරීමේදි මෙන්ම ඔබගේ පියාසර ස්ථීතිය වෙනුවෙන්ද ඔබ උත්සාහ දැරිය යුතුයි. උපකරණයක් වීම යනු සෑම විටම තමන්ව උපකරණයක් බවට පත් කළ ඒකායන කෙනාව සිහි කිරීමය. එබැවින් ඔබ මෙම විශේෂත්වය භාවිත කරමින්, නිරන්තරයෙන් සේවය ව්‍යාප්ත කිරීමේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා නේද? සේවයේ වර්ධනය ඇති වීම, සාර්ථකත්වයේ සලකුණකි. ඔබට දැන් අචල සහ නොසැලෙන ස්ථීතියක් තිබීමේ බොහෝ අත්දැකීම් තිබේ. ඔබට වැටහෙනවාද? ඔස්ට්‍රේලියාව යනු, අනෙක් අයට නොමැති යම් අතිරික්ත දෙයක් තිබෙන අයයි. ඔස්ට්‍රේලියාවට විවිධත්වයක් නැත - ගුජරාති ආදීන්. ඔබ බොහෝ පිංකම් ඇරඹෙන්නේ තම නිවසින් කාර්ය සිදු කර තිබේ. ඔබ තම සම අයව අවදි කර ඇත. කුමාර් සහ කුමාරීන්ට ඉතා හොඳින් සෙතක් සැලසෙයි. මේ දිවියෙදි ඔබ සෑම කෙනෙක්ම තම ජීවිතය වෙනුවෙන්, ශ්‍රේෂ්ඨ තීරණයක් ගත යුතුයි. ඔබ තම ජීවිතය ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කර ඇත්නම්, ඔබ සෑම කලටම ශ්‍රේෂඨත්වයට පත් වී ඇත. වැරදි ඉනිමඟ නැඟීමෙන් ඔබව බේරාගෙන තිබේ. සෑම පහනක්ම තවත් පහනක් දැල්වීම ගැන සහ බොහෝ පහන් දැල්වී ඇති බැවින් ආලෝක මාලාවක් පිළියෙල වීම ගැන, බාප්දාදා සතුටු වනවා. ඔබට හොඳ උනන්දුවක් සහ උද්යෝගයක් තිබේ. තම තමන්ව සේවයේ කාර්යබහුලව තබා ගැනීමෙන් හොඳ ප්‍රගතියක් තිබෙයි.

ප්‍රථමයෙන්, උපකරණයක් වීමේ හැඟීම ගැන ඔබට පවසන ලදී. දෙවනුව, සේවය සඳහා උපකරණ වන අයට, තම ස්ව-ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් සහ සේවයේ ප්‍රගතිය සඳහා විශේෂ පාඨයක් තිබෙන අතර එය ඔවුන්ට ආරක‍්ෂාවේ මඟක්ද වෙයි උපකරණ ජීවාත්ම වන අප කුමක් කළත්, අපව දකින අය එය අනුගමනය කරයි. මෙයට හේතුව වන්නේ සේවය සඳහා උපකරණයක් වීම යනු, වේදිකාවක් මතට පැමිණීමයි. වේදිකාව මතට ගිය විට, රංගන ශිල්පියෙක් බොහෝ අවධානය යොමු කරන ආකාරයෙන්, සේවය සඳහා උපකරණයක් වීම යනු, වේදිකාව මත චරිත කොටසක් රඟපෑමයි. සෑම කෙනෙකුගේම ද්‍රිෂ්ඨිය තිබෙන්නේ වේදිකාව මතයි. කෙනෙක් වීර-නළුවෙක් වූ විට, සියලු දෙනාගේ ද්‍රිෂ්ඨිය ඒ කෙනා මත බොහෝ වැඩියෙන් තිබෙයි. එබැවින් මෙම පාඨය, ආරක‍්ෂාවට මඟක්. මෙය කිරීමෙන් ඔබ ඉබේටම පියාසර ස්ථීතිය අත්දකියි. ඔබ මධ්‍යස්ථානයක සිටියත් වෙන තැනක සිට සේවය සිදු කළත්, ඔබ සියලු දෙනාම සේවාධාරීන්ය. සමහරු නිවසේ වාසය කරමින් සේවය කිරීමේ තම අවස්ථාව අරගන්නා අතර එයත් සේවා වේදිකාව මත සිටීමයි. ඔබගේ කාලය අපතේ නොහරින්න, නමුත් ඔබගේ කාලය සේවය කිරීමට ගත කරන්න. සේවා ගිණුමේ බොහෝ රැස් වෙයි. අවංක හදවත් වලින් සේවය කරන අය ඔවුන්ගේ ගිණුම් වල බොහෝ රැස් කර ගනී. ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා සෑම දරුවෙකුගේම සේවා ගිණුම බාප්දාදා ලඟ තිබේ. එය ඉබේටම නොකඩවා එකතු වෙයි. සෑම සියලු ගිණුමක්ම වෙන් වෙන්ව තැබීමට අවශ්‍ය නැත. ගිණුම් තබාගන්නා අයට බොහෝ ලිපි ගොනු තිබේ. පරම පියාට කිසිම භෞතික ලිපි ගොනුවක් නැත ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා සෑම කෙනෙකුගේම වාර්තාව, තත්පරයකදි මතුවෙයි. රැස් කර ගැනීම සිදුවන්නේ ඉබේටමයි. කිසි විටෙක මෙසේ නොසිතන්න කිසිවෙකුට මාව පෙනෙන්නේ නැහැ, කිසිවෙකුට මා වටහාගත නොහැක. සෑම කෙනෙක්ම කවුරුන්ද, ඔහු කරන්නේ කුමක්ද සහ ඔහු එය කරන්නේ කුමන මනෝ ස්ථීතියකින්ද යන ගිණුම, බාප්දාදා ලඟ තිබේ සෑම දෙයක්ම එකතු වෙයි. ඔහු ලඟ ලිපි ගොනුවක් නැහැ, නමුත් එය අවසාන තීරණයයි. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශක්තීන්, පරම පියාට අයත් වීමේදි, ඔහුව හඳුනා ගැනීමේදි සහ පියාට සෙනෙහසේ වගකීම ඉටු කිරීමේදි, ඉතා හොඳ නිර්භීතකමක් පෙන්වා ඇත. චංචලත්වයේ වැරදීම් සිදුවන්නේ, ස්ථානය, දේශය හෝ ඒ සියල්ල ඔබගේ අතීත ජීවිතයේ සංස්කාර නිසාය. ඔබ මෙය ඉක්මවා ගොස් එක් සෙනෙහස් බන්දනයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරයි. ශක්තීන්ගේ නිර්භීතකමට බාප්දාදා ඔවුන්ට සුබ පතන්නේ මේ නිසයි. එක් ශක්තියක්, එක් ආධාරකයක් ඔබව ඉදිරියට ගමන් කරවයි. එබැවින් ශක්තීන්ගේ එඩිතරකම සහ සේවය සඳහා පාණ්ඩවයන්ගේ උද්යෝගය, යන පියාපත් දෙකම, ශක්තිමත් වී ඇත. සේවා ෙක්ෂ්ත්‍රයේ පාණ්ඩවයන්ද මහාවීරයන් සේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. චංචලත්වය ඉක්මවා යාමට ඔවුන් දක‍්ෂයි. සියලු දෙනාගේම ප්‍රතිරුව මෙයයි. ඔවුන්ගේ මනෝ ස්ථීතිය ශ්‍රේෂ්ඨ සහ ශක්තිමත් නිසා, පාණ්ඩවයන් පෙන්වා තිබෙන්නේ, විශාල, ශක්තිමත්, උස සහ පළල් අය ලෙසින්ය. පාණ්ඩවයන් උස සහ නිර්භීත ලෙස පෙන්වා තිබෙන්නේ මේ නිසයි. තවද ඔස්ට්‍රේලියානුවන් බොහෝ දුරට දයාවන්තයි. සැරිසරන ජීවාත්ම වෙනුවෙන් ඔවුන් දයාවන්ත වී, සේවය කිරීමේදි ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටියි සේවය නොකර ඔවුන්ට ජීවත් විය නොහැක. දරුවන්ගේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ විශේෂත්වය දැකීමට බාප්දාදා සෑම විටම සතුටු වෙයි. ඔබ විශේෂයෙන් වාසනාවන්තයි. සෑම දරුවෙකුගේම උනන්දුව සහ උද්යෝගය දැකීමට බාප්දාදා සතුටු වෙයි. සෑම කෙනෙක්ම උසස් අරමුණක් ඇතිව ඉදිරියට ගමන් කරන ආකාරය ඔහු දකින අතර ඔවුන් නොකඩවා එය කරනු ඇති. බාප්දාදා නිරන්තරයෙන් දකින්නේ විශේෂතා පමණයි. සෑම කෙනෙක්ම අසල සිටින කෙනාට වඩා සෙනෙහසට පාත්‍ර වෙයි. ඔබත් එකිනෙකාව දකින්නේ මේ ආකාරයෙන් නේද? ඔබ දකින කවුරුන් වුනත්, අසල කෙනාට වඩා සෙනෙහසට පාත්‍ර වෙයි, මන්ද වසර 5000ක් වෙන්ව සිටි අය නැවතත් මුණ ගැසෙන බැවින් ඔවුන් ඉතාම ආදරණීය බව හැඟෙයි. පරම පියාට සෙනෙහස දැක්වීමේ සලකුණ වන්නේ, ඔබ තුළ සෑම බ්‍රහ්මණ ජීවාත්මයක් කෙරෙහිද සෙනෙහස තිබීමයි. සෑම සියලු බ්‍රහ්මණයෙක් කෙරෙහිම සෙනෙහස තිබීම යනු, පියා කෙරෙහි සෙනෙහස තිබීමයි. මාලාවේ එකිනෙකා සමග සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නේ බ්‍රහ්මණයන් පමණයි. පරම පියා විශ්‍රාම ගොස් බලා සිටියි. එබැවින් සෑම විටම පරම පියාගෙන් සෙනෙහසේ සංඥාව අත්විඳින්න. පරම පියා තුළ සෑම කෙනෙක් කෙරෙහිම සෙනෙහස තිබේ, එබැවින් ඔබ තුළද සෑම කෙනෙක් කෙරෙහිම සෙනෙහස තිබේ.

බාප්දාදා කණ්ඩායම් මුණගැසෙමින්

1. ඔබ සියලු දෙනාම තමන් විශේෂ ජීවාත්ම බව සලකනවාද? ඔබ විශේෂ ජීවාත්මයි, විශේෂ කාර්යයකට උපකරණයි, එබැවින් ඔබ විශේෂතා පෙන්විය යුතුයි. මෙය සෑම විටම ඔබගේ අවධානයේ තබා ගන්න. විශේෂ අවධානයක්, ඕනෑම සාමාන්‍ය අවධානයක් බලවත් කරවයි. එමෙන්ම එය නිෂ්ඵල දේ අවසන් කරයි. එබැවින් සෑම විටම මෙම විශේෂ යන වචනය සිහි තබා ගන්න. ඔබගේ වදන් විශේෂයි, ඔබ දකින ආකාරය විශේෂයි, ඔබ සිතන ආකාරය විශේෂයි, එමෙන්ම ඔබ ක්‍රියා කරන අන්දම විශේෂයි. සෑම අවස්ථාවකදීම විශේෂ යන වචනය භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ ඉබේටම වෙනස් වන අතර මෙම අවධානය තිබීමෙන්, ඔබ පහසුවෙන්ම ස්ව-පරිවර්ථනය සහ ලෝක පරිවර්ථනය ගෙන එයි. සෑම සිදුවීමකටම විශේෂ යන වචනය දිගින් දිගටම එකතු කරන්න. මෙසේ කිරීමෙන් ඔබ එවන් අංග සම්පූර්ණත්වයේ ඔබගේ අරමුණ හෝ ගමනාන්තය හිමි කර ගනියි.

2. ඔබ සෑම විටම පරම පියාව සහ උරුමය ඔබගේ අවධානයේ තබා ගෙන සිටිනවාද? උසස් අවධානයක් තිබීමෙන්, ඔබ උසස් මනෝ ස්ථීතියක් අත්දකියි. ඔබගේ මනෝ ස්ථීතියේ පදනම වන්නේ ඔබගේ අවධානයයි. ඔබගේ අවධානය දුර්වල නම්, ඔබගේ ස්ථීතියද දුර්වල වෙයි. ඔබගේ අවධානය සෑම විටම ශක්තිමත්ව තබාගන්න. එම ශක්තිමත් අවධානය වන්නේ, මා අයත් වන්නේ පරම පියාට වන අතර පියා අයිති මටයි. මෙම අවධානය තිබීමෙන්, ඔබගේ මනෝ ස්ථීතිය ශක්තිමත්ව රැඳී තිබෙන අතර ඔබ අන් අයවත් ශක්තිමත් කරවාවි. එබැවින් සෑම විටම ඔබගේ අවධානය කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් යොමු කරන්න. එය මගින් බලවත් සේවයක් ඉබේටම සිදුවන සේ නිරන්තරයෙන් ශක්තිමත් අවධානයක් සහ ශක්තිමත් මනෝ ස්ථීතියක් තබා ගන්න. මෙම තුනම - ඔබගේ අවධානය, මනෝ ස්ථීතිය සහ සේවය - ශක්තිමත් කරගන්න. ඔබ ස්විචයක් දැමූ විට ආලෝකය තිබෙන අතර ඔබ ස්විචය නිවා දැමූ විට, අඳුරු වෙයි. ඒ ආකාරයෙන්ම, අවධානයත් ස්විචයක් ඔබගේ අවධානයේ ස්විචය දුර්වල නම්, එවිට ඔබගේ ස්ථීතියද දුර්වලයි. සෑම විටම ඔබගේ අවධානයේ ස්විචයට සැලකිල්ලක් දක්වන්න. ඔබ මෙය සිදු කරන විට, තමන්ට මෙන්ම සියලු දෙනාටම යහපතක් තිබෙයි. ඔබට නව උපතක් තිබේ, එබැවින් නව අවධානයක්ද තිබිය යුතුයි. පැරණි අවධානයේ සියල්ලම දැන් අවසන් වී ඇත. එබැවින් මෙම ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීමෙන් නිරන්තරයෙන් නොකඩවා සාර්ථකත්වය අත්විඳින්න.

3. ඔබ සියලු දෙනාම, තමන් භාග්‍යවන්ත බව සලකනවාද? ආශිර්වාදයේ භූමියට පැමිණීම මහා භාග්‍යයක්. ඔබට ලැබී ඇති භාග්‍යය වන්නේ ආශිර්වාදයේ දේශයට ලඟා වීමය, නමුත් ඔබට මෙම භාග්‍යය අවශ්‍ය තරමට උසස් කරගත හැක. ඔබගේ භාග්‍යයේ රේඛාව ඇඳිමට ඇති පෑන වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ උපදෙස්ය. ඔබගේ භාග්‍යයේ රේඛාව ඔබ අඛණ්ඩව උසස් කරගන්නා තරමට, ඔබ වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙයි. මුළු කල්පයෙන්ම ඔබගේ භාග්‍යයේ රේඛාව ඔබට නිර්මාණය කරගත හැකි එකම කාලය වන්නේ, මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ කාලයයි. ඔබ එවන් කාලයක එවන් ස්ථානයකට ලඟා වී තිබේ. එබැවින් ඔබ සුළු ප්‍රමාණයකින් සතුටට පත් වන අය නොවෙයි. දානපති ලබා දෙන විට, ලබා ගන්නා අය වෙහෙසට පත් වන්නේ ඇයි? ඔබව ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වන්නේ, පරම පියාගේ සිහි කිරීම තිබීමෙන් පමණයි. පියා සිහි කිරීම යනු පිවිතුරු වීමය. ඔබට උපතින් උපතට සබැඳියාවක් තිබෙනවා, එබැවින් සිහි කිරීම අපහසුද? සෙනෙහසින් සහ සබැඳියාවකින් බාබාව සිහි කරන්න, එපමණයි. ඔබ කෙනෙකුට ආදරය කරන විට, එම කෙනා සිහි නොකර සිටීම කළ නොහැක්කක්. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ එම කෙනාව අමතක කිරීමට තැත් කළත්, ඔබට ඔහුව සිහි වෙයි. අච්චා.

වරදානය:
ඔබගේ නළලේ තෘප්තියේ දීප්තියේ ඇසිල්ලක දර්ශනයක් ලබා දී, දර්ශන ලබා දෙන පිළිරුවක් වේවා.

සෑම විටම තෘප්තිමත්ව සිටින අයගේ නළලේ තෘප්තිමත්කමේ දීප්තිය සෑම විටම නොකඩවා බැබලෙයි. අසතුටින් සිටින ඕනෑම ජීවාත්මයක් ඔවුන්ව දකින්නේ නම්, එම ජීවාත්මයද සතුටට පත් වී, ඔවුන්ගේ අසතුට අවසන් වෙයි. තෘප්තියේ සතුටේ සම්පත ඇති අය කෙරෙහි සියලු දෙනාම ඉබේටම ආකර්ෂණය වෙයි. ඔවුන්ගේ සතුටු මුහුණු, ඔවුන්ව සැදූ ඒකායන කෙනාගේ හැඳින්වීම ලබා දෙන, ජීවමාන දැන්වීම් පුවරු වෙයි. එබැවින් බොහෝ දෙනෙකුට දර්ශන ලබා ගැනීමට හැකි වන සේ, තෘප්තිමත්ව සිටින සහ අන් අය තෘප්තිමත් කරවන, එවන් තෘප්තියේ මැණික් වන්න.

පාඨය:
අන් අයට රිදවන අයගේ වගකීම වන්නේ රිදවීමයි, ඔබගේ වගකීම වන්නේ තමන්ව ආරක‍්ෂා කර ගැනීමයි.