03.05.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     06.01.86    Om Shanti    Madhuban


සංගම යුගය - රැස් කරගැනීමේ යුගයයි.


අද දින, ත්‍රිකාලදර්ශී බාප්දාදා, සියලුම දරුවන්ගේ තුන් කාලයම දන්නා ඒකායන කෙනා, සියලු දරුවන්ගේ රැස් කිරීමේ ගිණුම් දකිනවා. මුළු කල්පයෙන්ම, ශ්‍රේෂ්ඨ ගිණුමක් රැස් කිරීමට ඇති එකම කාලය, මෙම සංගම යුගය පමණක් බව, ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා. එය කෙටි යුගයක් සහ කෙටි ජීවිත කාලයකි. කෙසේවෙතත්, මෙම යුගයේ සහ ජීවිතයේ විශේෂත්වය වන්නේ, ඕනෑම කෙනෙකුට ඔහුට හෝ ඇයට අවශ්‍ය තරම් රැස් කිරීමට හැකි වීමයි. මේ කාලයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගිණුමට අනුව, ඔබ පිදුම් ලැබීමට සුදුසු තත්ත්වය හිමි කරගන්නා අතර, ඉන්පසුව වන්දනීයත්වයෙන් ඔබ පුදන්නෙක් බවටද පත්වෙයි. ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගිණුමක්, ශ්‍රේෂ්ඨ ඥානය, ශ්‍රේෂ්ඨ නෑ සබඳකම්, ශ්‍රේෂ්ඨ බල සහ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණධර්ම රැස් කරගන්නේ, මේ කාලයේදි පමණයි. තඹ යුගයේ සිට, ඔබ යමක් සිදුකර, එහි ඵලය සැනෙකින් ලබා, ඉනික්බිතිව එය අවසන් වන, භක්තියේ තාවකාලික ගිණුම තිබේ. භක්තියේ ගිණුම තිබෙන්නේ තාවකාලික කාලයකට පමණයි, මන්ද ඔබ එය උපයා ඉන්පසුව එය සැනෙකින් භාවිත කරන බැවින්. එය උපතින් උපතට අඛණ්ඩව පවතින සේ, ඔබගේ අවිනාශී ගිණුමේ රැස් කරගැනීමේ කාලය, දැන්ය. මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ කාලය, වඩාත්ම ශුභ යුගය සහ පුණ්‍යවන්ත යුගය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මේ නිසයි. එය පරමාත්ම දෙවියන්ගේ අවතරණ කාලය ලෙස හැඳින්වෙයි. පරම පියාගෙන් ඔබට ඍජුවම බලය ලැබෙන යුගය ලෙස මෙය සිහි කෙරෙයි. භාග්‍යය පිරිනමන්නා සහ ආශිර්වාද පිරිනමන්නා වීමේ චරිත කොටස, පරම පියා රඟ දක්වන්නේ මේ යුගයේය. මෙම යුගය, ආශිර්වාදයේ යුගය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මේ නිසයි. මේ යුගයේ, සෙනෙහස නිසා, පරම පියා, අහිංසක භාණ්ඩාගාරික වී, එකක් වෙනුවෙන් කෝටි ගුණයක ප්‍රතිලාභයක් ඔබට ලබා දෙයි. එකකට කෝටි ගුණයක් රැස් කිරීමේ විශේෂ භාග්‍යය ඔබට ලැබෙන්නේ මේ කාලයේදි පමණයි. අනෙක් යුගයන්හි, ඔබ කරන ප්‍රමාණයට හෝ දෙන ප්‍රමාණයට අනුව ලැබීමේ ගිණුම තිබෙයි. මෙහි වෙනසක් තිබේ, මන්ද මෙකල, උරුමයක ස්වරූපයෙන් මෙන්ම ආශිර්වාද ලෙසින්, ඔබට ඍජුවම ලබා ගැනීමට මඟ පෑදීම සඳහා, පරම පියා උපකරණය වෙයි. භක්තිය තුළින්, ඔබගේ විශ්වාසය සහ ශ්‍රද්ධාවේ ඵලය ඔබට ලැබෙන නමුත් මෙහිදි ඔබට උරුමයේ සහ ආශිර්වාද වල ඵලය ලැබෙයි. එබැවින්, ඔබ ත්‍රිකාලදර්ශී වෙමින් සහ මෙම කාලයේ වැදගත්කම දැනගෙන, ඔබගේ ලැබීම් මෙන්ම රැස් කරගැනීමේ ගිණුම දැනගෙන, නොකඩවා සෑම පියවරක්ම තබන්නේද? සාමාන්‍ය කාලය හා සසඳන විට, මේ කාලයේ තත්පරයක් පවා කෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද කියා ඔබ දන්නවාද? තත්පරයකදි ඔබට කොපමණ උපයා ගැනීමට හැකිද, එමෙන්ම තත්පරයකදි ඔබ කෙතරම් අහිමි කරගන්නේද, යන ගිණුම ගැන ඔබ හොඳින් දන්නවාද? එසේ නැත්නම්, ඔබ සාමාන්‍ය ලෙසින් යමක් උපයාගෙන අහිමි කරගන්නවාද? ඔබ මෙතරම් වටිනා කාලයක් නිකම් අපතේ හරින්නේ නැහැ නේද? ඔබ බ්‍රහ්ම කුමර කුමරියන් බවට පත් වෙලා, නමුත් අවිනාශී උරුමයට සහ විශේෂ ආශිර්වාදයන්ට ඔබ අයිතියක් හිමි කරගෙන තිබෙනවාද? මෙකල අයිතියක් ඇති අයට, උපතින් උපතට අයිතියක් හිමිවෙයි. මෙකල, ඕනෑම ආකාරයක ස්වභාවයක්, සංස්කාරයක් හෝ නෑ සබඳකමක් මත යැපෙන ජීවාත්මයක්, රාජධානියකට අයිතියක් ලබනවා වෙනුවට උපතින් උපතට පුරවැසියෙකුගේ තත්ත්වයට අයිතියක් ඇති අයෙක් බවට පත්වෙයි. එවන් ජීවාත්මයකට රාජධානියකට අයිතියක් නොතිබෙන අතර පුරවැසියෙකුගේ තත්ත්වයට අයිතියක් ඇති කෙනෙක් වෙයි. ඔබ මෙහි පැමිණ සිටින්නේ රාජධානියකට අයිතිවාසිකමක් ඇති, රාජ යෝගීන් වීමටයි. කෙසේනමුත්, ඒ වෙනුවට, යැපෙන සංස්කාරය නිසා, ඔබ භාග්‍යය පිරිනමන්නාගේ දරුවන් වුවද, ඔබට රාජධානියට අයිතියක් හිමි කරගැනීමට නොහැකි වෙයි. එබැවින් ඔබ කෙතරම් දුරට තමන් මත අයිතියක් ඇති අයෙක් බවට පත්ව සිටිනවාද කියා සෑම විටම පරීක‍්ෂා කර බලන්න. තමන් මත අයිතියක් ඇති කර ගැනීමට නොහැකි කෙනෙක්, ලෝක රාජධානියට අයිතියක් හිමි කරගන්නේ කෙසේද? ඔබට ලෝක රාජධානියට අයිතියක් ඇති කෙනෙකුගේ ජීවමාන ආකෘතියක් පිළියෙල කිරීමට හැකි වන්නේ, මෙකල ස්ව-ආධිපත්‍යය ඇති කෙනෙක් වීමෙනුයි. ඔබ යමක් නිර්මාණය කරන විට, ප්‍රථමයෙන් එහි ආකෘතියක් පිළියෙල කරනවා නේද? එබැවින් ප්‍රථමයෙන් මෙම ආකෘතිය දෙස බලන්න.

ස්ව-ආධිපත්‍යය ඇති කෙනෙක්, එනම් තමන්ගේ පාලකයෙක් වීම යනු, ඔබගේ සියලුම භෞතික ඉන්ද්‍රියන්ගේ - ඔබගේ පුරවැසියන්ගේ රජු වීමය. පාලනය කරන්නේ පුරවැසියන්ද, නැත්නම් රජුද? ඔබට මෙය දැන ගත හැක, එහෙම නේද? පාලනය කරන්නේ පුරවැසියන් නම්, ඔබ රජෙක් ලෙස හැඳින්විය නොහැක. පුරවැසියන්ගේ පාලනයේදී, රාජ පෙළපත අවසන් වෙයි. ඕනෑම භෞතික ඉන්ද්‍රියක් ඔබව මුලා කරන්නේ නම්, ඔබ ස්ව-පාලකයෙක් ලෙස හැඳින්විය නොහැක. සෑම විටම දුර්වලතා එකක් හෝ දෙකක් තිබෙන බවත්, අවසානය වන විට ඔබ අංග සම්පූර්ණ වීමට යන බවත්, කිසිම විටෙක නොසිතන්න. දීර්ඝ කාලයක් පුරා පවතින එක දුර්වලතාවයක් වුවත්, තීරණාත්මක වෙලාවකදි ඔබව මුලා කළ හැක. දීර්ඝ කාලයක් පුරා පවතින යැපෙන සංස්කාරය, ඔබට අයිතියක් ඇති කෙනෙක් වීමට ඉඩ නොදෙයි. එබැවින් අයිතිවාසිකමක් ඇති කෙනෙක් වීම යනු, තමන් මත අයිතිවාසිකමක් තිබීමයි. අවසානයේ ඔබ අංග සම්පූර්ණ වෙයි, යන සිතිවිල්ල මත, මුලා නොවන්න. තමන් මත දීර්ඝ කාලයක් පුරා අයිතියක් තිබීමේ සංස්කාරය, ඔබට දීර්ඝ කාලයකට ලොවට අයිතියක් ඇති කෙනෙක් වීමට මඟ පාදයි. කෙටි කලකට තමන්ගේ පාලකයන් වන අය, කෙටි කලකට ලෝක රාජධානියට අයිතියක් ඇති අය වෙයි. රාජධානියේ සිහසුනට අයිතියක් ඇති අය වන්නේ, පියාට සමාන විය යුතුයි, යන පරම පියාගේ නියෝගයට අනුව, පරම පියාගේ හදවත් සිහසුන මත අසුන් ගෙන සිටින අයයි. පරම පියාට සමාන වීම යනු, පරම පියාගේ හදවත් සිහසුන මත අසුන් ගැනීමයි. බ්‍රහ්ම පියා අංග සම්පූර්ණ හා සමාන වූ ආකාරයෙන්ම ඔබද අංග සම්පූර්ණ සහ සමාන විය යුතුයි. රාජධානියේ සිහසුනට අයිතියක් හිමි කරගන්න. කිසිම අන්දමක නොසැලකිලිමත්කමක් නිසාවෙන්, උරුමයට හා ආශිර්වාද වලට ඔබට ඇති අයිතීන්, අඩු ප්‍රමාණයකින් හිමි කර නොගන්න. එබැවින් ඔබගේ රැස් කිරිමේ ගිණුම පරීක‍්ෂා කර බලන්න. නව වසර ඇරඹුණා පමණයි. ඔබගේ අතීත ගිණුම පරීක‍්ෂා කර බලා, මෙම කාලයේ උදව්වෙන් සහ පරම පියාගේ ආශිර්වාදයෙන් මෙම නව ගිණුමේ රැස්කර ගන්න. ඔබ උපයා, සැනෙකින් එය භාවිත කරන ගිණුමක් ඇති කර නොගන්න. අම්රිත් වේලාවේ ඔබ යෝගාවේ හිඳින අතර ඔබ රැස්කර ගනී. පංතිය වෙලාවේ ඔබ ඉගෙන ගෙන රැස් කරගනී. ඉන්පසුව දවස පුරා සිදුවීම් සහ අවස්ථාවල බලපෑම යටතේ, මායාගේ පහරදීමක බලපෑම යටතේ, හෝ තමන්ගේම සංස්කාරයන්ගේ බලපෑම යටතේ සටන් කරන අතර ජය ගැනීමට ඔබ එය භාවිත කර අවසන් කරයි. එබැවින් ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? ඔබ උපයාගෙන එය භාවිත කළා, එසේ නම් රැස් කළේ කුමක්ද? එබැවින් සෑම විටම ඔබගේ රැස් කිරීමේ ගිණුම පරීක‍්ෂා කර බලා, එය නොකඩවා වැඩි කරගන්න. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබගේ දින වාර්තාවේද හරි ලකුණක් පමණක් නොදමන්න. ඔබ පංතියට ගියාද? ඔව්. ඔබ යෝගාවේ සිටියාද? කෙසේවෙතත් කාලයට අනුව, එය තිබිය යුතු ප්‍රමාණයට, ඔබගේ යෝගාව බලවත්ව තිබුණාද? ඔබගේ කාලය ඔබ ඉතා හොඳින් ගත කළාද? ඔබ බොහෝ විනෝද වී වර්තමානයට යමක් නිර්මාණය කළා, නමුත් වර්තමානය සමගින්ම ඔබ යමක් රැස් කරගත්තාද? ඔබට එතරම්ම ශක්තිමත් අත්දැකීමක් තිබුණාද? ඔබ ගමන් කරන්නේද කියා පමණක් පරීක‍්ෂා නොකරන්න. කෙනෙක් ගමන් කරන්නේද කියා ඔබ යමෙකුගෙන් විමසු විට, ඔවුන් ඉතා හොඳින් ගමන් කරන බව පවසයි. කෙසේවෙතත්, ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ කුමන වේගයකින්ද කියා පරීක‍්ෂා කර බලන්න. ඔබ ගමන් කරන්නේ, කුඹියෙකුගේ වේගයෙන්ද, රොකට්ටුවක වේගයෙන්ද? මේ වසරේ සෑම දේකින්ම ශක්තිමත් වීමේ, ඔබගේ වේගය සහ ප්‍රතිශතය පරීක‍්ෂා කරන්න. ඔබ කුමන ප්‍රතිශතයකට රැස් කරගන්නවාද? එය රුපියල් පහක් නම්, ඔබ රැස් කර ගත් බව කියයි, එමෙන්ම එය රුපියල් 500 නම්, එවිටද ඔබ පවසන්නේ රැස් කරගත් බවයි. ඉතින්, ඔබ රැස්කර ගත්තා, නමුත් ඔබ කොතරම් රැස් කළාද? ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා ඔබට වැටහෙනවාද?

ඔබ ස්වර්ණ ජුබිලිය වෙත ලඟා වෙනවා. මේ මුළු වසරම ස්වර්ණ ජුබිලියේ වසරයි, එහෙම නේද? එබැවින් ඔබ ස්වර්ණ යුගීද කියා පරීක‍්ෂා කර බලන්න, එනම් ඔබට සෑම අතින්ම සතෝප්‍රධාන් මනෝ ස්ථීතියක් තිබෙනවාද, නැත්නම් ඔබ සතෝද, එනම් ඔබ සිටින්නේ රිදී යුගී ස්ථීතියේද? ඔබගේ උත්සාහයද සතෝප්‍රධාන්, ස්වර්ණ යුගී විය යුතුයි. ඔබගේ සේවයද ස්වර්ණමය යුගී විය යුතුයි. පැරණි සංස්කාරයන්ගේ මිශ්‍ර ලෝහ සුළුවෙන්වත් නොතිබිය යුතුයි. එය මෙකල සිදුකරන්නාක් මෙන්, රිදී භාණ්ඩ, රන් ආලේප කරන්නාක් මෙන් නොවිය යුතුයි. පිටතින් එය පෙනුමට රත්රං වැනිය, නමුත් එය ඇතුලතින් කුමක්ද? එය මිශ්‍ර වී ඇති බව කියයි, එහෙම නේද? එබැවින් අහංකාරකම සහ නිගරු කිරීමේ මිශ්‍ර ලෝහ, සේවයට මිශ්‍ර නොකරන්න. එවිට එය ස්වර්ණමය යුගී සේවය ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබගේ ස්වභාවයේ, කිසිදු ඊර්ෂ්‍යාවේ හැඟීමක්, මුරණ්ඩුකමක් හෝ තමන් නිවැරදි බව ඔප්පු කිරීමට තැත් කිරීම, පවා නොතිබිය යුතුයි. එය මිශ්‍ර ලෝහයි. එම මිශ්‍ර ලෝහ අවසන් කර ස්වර්ණමය යුගී ස්වභාවයන් ඇති අය වන්න. සෑම විටම ’හා ජී‘ සංස්කාර ඇති කරගන්න. කාලයට සහ සේවයට අනුව ඔබ තමන්ව හැඩ ගැස්විය යුතුයි, එනම් ඔබ සැබෑ රත්තරං විය යුතුයි. මම මාව හැඩ ගසාගත යුතුයි. අන් අය ඔවුන්ව හැඩගසා ගත් විට, ඔබ තමන්ව හැඩ ගසා ගන්නා බව ඔබ සිතන්නේ නම්, එය මුරණ්ඩු වීමයි. එය සැබෑ රත්තරං නොවෙයි. එම මිශ්‍ර ලෝහ අවසන් කර සැබෑ රත්රං වන්න. ඔබගේ සබැඳියාවන්හි සෑම විටම සියලු දෙනා කෙරෙහි ශුභ පැතුම් සහ යහපතක් සිදුකිරීමේ හැඟීම් තිබිය යුතුයි. සෙනෙහස් සහ සහයෝගී හැඟීම් ඇති කරගන්න. කෙනෙකුට කෙබඳු ආකාරයේ චේතනා හෝ ස්වභාවයක් තිබුණත්, ඔබගේ හැඟීම් සෑම විටම උසස් විය යුතුයි. මේ සියලු දෙයින් ස්ව-පරිවර්ථනය සිදු කිරීම යනු ස්වර්ණම යුගය සැමරීමයි. මිශ්‍ර ලෝහ පුළුස්සා දැමීම යනු ස්වර්ණම යුගය සැමරීමයි. ඔබට වැටහෙනවාද? ස්වර්ණම යුගී ස්ථීතියක් සමඟ නව වසර ආරම්භ කරන්න. මෙය පහසුයි, නේද? මෙයට සවන් දෙන වෙලාවේ, එය සිදු කළ යුතු බව ඔබ සියලු දෙනාටම වැටහෙන නමුත් ඔබ ඉදිරියට යම් ගැටළුවක් පැමිණි විට, එය ඉතා අපහසු දෙයක් බව ඔබ සිතයි. තමන් ස්ව-පාලකයෙක්, යන ඔබගේ අධිකාරිත්වය පෙන්වීමට කාලය වන්නේ, ඔබට ගැටළුවක් ඇති වන කලටයි. ඔබ ජයග්‍රණය කළ යුත්තේ, පහර දීමක් සිදුවන විට පමණයි. ඔබ අංක එක හිමි කරගත යුත්තේ විභාගයක් ඇති කලට පමණයි. ගැටළු වල ප්‍රතිමූර්තියක් නොවන්න, ඒ වෙනුවට විසඳුම් වල ප්‍රතිරුවක් වන්න. ඔබ මේ වසරේ කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා ඔබට වැටහෙනවාද? ස්වර්ණමය ජුබිලියේ නිමාව, පරිසමාප්තියට පත් වීමේ ස්වර්ණමය ජුබිලිය, ලෙස හැඳින්වෙන්නේ එවිට පමණයි. ඔබ වෙන කුමන නවතාවයක්ද ගෙන එන්නේ? සියලුම දරුවන්ගේ සිතිවිලි, බාප්දාදා වෙත ලඟා වෙයි. වැඩසටහන් වල ඔබ ගෙන එන නවතාවයන් මොනවාද? ස්වර්ණමය සිතිවිලි ඇති කිරීමේ මාතෘකාව ඔබ තෝරාගෙන තිබෙනවා නේද? ’ඔබව රත්රං බවට පත් කරවන, රත්රං යුගය ගෙන එන, රත්රං සිතිවිලි සහ රත්රං අදහස්‘. ඔබ තෝරාගෙන ඇති මාතෘකාව මෙය නේද? අච්චා. මෙම මාතෘකාව ගැන කතාබහක් අද සූක‍්ෂම කලාපයේ පැවතුනා. බාබා ඔබට ඒ ගැන වෙනත් වෙලාවක කියන්නම්. අච්චා.

උරුමයට සහ ආශිර්වාදයන්ට ද්විත්ව අයිතියක් ඇති සියලුම භාග්‍යවන්ත දරුවනට, නිරන්තර ස්ව-පාලකයන් වන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, සෑම විටම තමන්ව ස්වර්ණමය යුගී ස්ථීතියේ ස්ථාවර කරගන්නා සැබෑ රත්තරං දරුවන්ට, ස්ව-පරිවර්ථනයට තමන් තුළ ඇති ගැඹුරු සෙනෙහස තුළින්, ලෝක පරිවර්ථනය වෙනුවෙන් ප්‍රගතියක් ඇති කරවන විශේෂ ජීවාත්මයන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

බාප්දාදා, හමුවකට පැමිණි වෛද්‍යවරුන්ව මුණගැසෙමින්:

ඔබගේ ශ්‍රේෂ්ඨ උනන්දුව සහ උද්යෝගය තුළින් ඔබ සියලු ජීවාත්මයන්ව නිරන්තරයෙන් සතුටට පත් කරවීමේ සේවයේ නියැලී සිටියි, එහෙම නේද? වෛද්‍යවරුන්ගේ විශේෂ වගකීම වන්නේ, සෑම ජීවාත්මයකටම සතුට ලබා දීමය. ප්‍රථම ඖෂධය, සතුටයි. සතුට, රෝගයෙන් අඩක් අවසන් කරයි. එබැවින්, ආධ්‍යාත්මික වෛද්‍යවරුන් යනු, සතුටේ ඖෂධය ලබා දෙන අයයි. ඉතිං, ඔබ එවන් වෛද්‍යවරු නේද? ජීවාත්මයක්, සතුටේ දීප්තිය එක් වරක් හෝ අත්විඳින්නේ නම්, එවිට එම ජීවාත්මය එම සතුටේ දීප්තියෙන් නොකඩවා නිරතුරුවම පියාසර කරයි. ඉතිං, ඔබ සියලු දෙනාව, සැහැල්ලු සහ ආලෝකමත් බවට පත් කර, ඔවුන්ව පියාසර කරවන වෛද්‍යවරු නේද? ඒ වෛද්‍යවරු ඔවුන්ව ඇඳෙන් නැගිට්ටවයි. ඇඳටම වී සිටින රෝගීන්ව නැගිට්ටවා, ඔවුන්ට ඇවිදීමට සැලසීමට ඔවුන්ට හැක. ඔබ ඔවුන්ව පැරණි ලෝකයෙන් ඉවතට ගෙන, ඔවුන්ව නව ලෝකයේ හිඳුවයි. ඔබ එවන් සැලසුම් සාදා තිබේද? ඔබ ආධ්‍යාත්මික මෙවලම් භාවිත කිරීමට සැලසුම් සාදා තිබෙනවා නේද? එන්නත කුමක්ද? පෙති මොනවාද? රුධිරය ලබා දීම, කුමක්ද? ඔබ මේ සියලුම ආධ්‍යාත්මික පහසුකම් සලසා තිබේ. කෙනෙකුට රුධිරය ලබා දීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඔහුට ලබා දෙන්නේ කුමන ආධ්‍යාත්මික රුධිරයද? ඔබ හෘද රෝගියෙකුට ලබා දෙන ඖෂධ මොනවාද? හෘද රෝගියෙක් යනු, අධෛර්යයට පත් වූ රෝගියෙකි. එබැවින් ඔබට ආධ්‍යාත්මික ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යයි. ඔවුන් නිපදවන සියලුම නව නිර්මාණ නිපදවන්නේ, විද්‍යාවේ පහසුකම් වලිනි. නිහැඬියාවේ පහසුකම් වලින් ඔබ ඔවුන්ව සෑම කලටම රෝග වලින් නිදහස් කරවයි. ඔවුන්ට සියලුම විවිධ වර්ගයේ උපකරණ වල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් තිබේ. ඒ ආකාරයෙන් ඔබටද දිග ලැයිස්තුවක් තිබිය යුතුයි. ජීවාත්මයන්ව සදා නිරෝගි කරවීමට ඉතා හොඳ පහසුකම් තිබිය යුතු එවන් වෛද්‍යවරුන්ය, ඔබ. ඔබ මෙය, ඔබගේ වෘත්තිය කරගෙන තිබෙනවාද? සියලු දෙනාව සදා නිරෝගි සහ සදා ධනවත් කරවීමට, ඔබගේ ස්ථාන වල ඔය සියලුම වෛද්‍යවරු, එවන් දැන්වීම් පුවරු දමා තිබෙනවාද? ඒ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ වෘත්තිය ලියන ආකාරයෙන්, මේ ලියවිල්ලද තිබිය යුතුයි, එවිට එය දුටු සැනින්, එය කුමක්ද කියා වැටහි, එය දැක බලා ගැනීමට ඔවුන්ට ඇතුලට පැමිණීමට හැකි වෙයි. එය ආකර්ෂණීය නාම පුවරුවක් විය යුතුයි. හැඳින්වීමක් ලබා ගැනීමට ඇතුලට පැමිණීමෙන් තමන්ව වලකා ගැනීමට නොහැකි වන අන්දමේ, එවන් ලියවිල්ලක් එහි අන්තර්ගත වී තිබිය යුතුයි. පුවරුව කෙබඳු විය යුතුද යත්, ඔවුන්ට අඬ ගැසීමට අවශ්‍ය නොවිය යුතුයි, ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවයක් නොමැතිව වුවද, ඔබ වෙතට පැමිණීමට ඔවුන් ආකර්ෂණය විය යුතුයි. ඒ මිනිසුන් ’අහවලා, MBBS‘, කියා ලියයි, නමුත් ඔබට තිබිය යුත්තේ, මෙම ස්ථානය අවශ්‍ය බව ඔවුන්ට අවබෝධ වන ආකාරයට, ඔබගේ ආධ්‍යාත්මික වෘත්තිය ලියා ඇති, එවන් නාම පුවරුවකි. ඔබ එවන් ආධ්‍යාත්මික උපාධියක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවාද, නැත්නම් ඔබ ලියන්නේ ඔබගේ ලෞකික උපාධි පමණක්ද?

(සේවය සඳහා තිබිය යුතු උසස් පහසුකම් මොනවාද?) සේවය කිරීමේ වේගවත්ම මඟ වන්නේ බලවත් සිතිවිලි වලින් සේවය කිරීමයි. බලවත් සිතිවිලි, වචන සහ ක්‍රියා ඇති කරගන්න. මේ තුනම එකවර ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මෙය ශක්තිමත් මෙවලමකි. ඔබ කතා කරන විට, ශක්තිමත් සිතිවිලි වල ප්‍රතිශතය අඩුවෙයි, හෝ ප්‍රතිශතය ඒ ආකාරයෙන්ම තිබෙන අතර එය වචන වල බලයට වෙනසක් සිදු කරයි. කෙසේවෙතත්, තුනම එකවර සිදු විය යුතුයි. රෝගියෙකුට, කෙනෙක් ශල්‍ය කර්මයක් සිදුකරමින් සිටින අතර වෙනත් පුද්ගලයෙක් එවලේම ඔහුගේ නාඩි පරීක‍්ෂා කරනවා ඇති. සෑම දෙයක්ම එකවර සිදුවෙමින් පවති. ශල්‍යකර්මය සිදුකරන කෙනා එය දිගටම කරගෙන යන නමුත් නාඩි පරීක‍්ෂා කරන කෙනා එය පසුව කළේ නම්, කුමක් සිදුවෙයිද? බොහෝ කාර්යයන් එකවර සිදු කෙරෙයි. ඒ ආකාරයෙන්ම, සේවය සඳහා ඇති ආධ්‍යාත්මික මෙවලම්ද එකවර ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඔබ සේවා සැලසුම් සාදා ඇති අතර එය ඉතා හොඳයි. කෙසේවෙතත්, සියලු දෙනාටම වැටහෙන ආකාරයට, ඔබ එවැනි පහසුකමක් නිපදවිය යුතුයි ’ඔව්, මේ ආධ්‍යාත්මික වෛද්‍යවරයා ඔවුන්ව සදා කාලිකව නිරෝගි කරවයි.‘ අච්චා.

බාප්දාදා කණ්ඩායම් වලට කතා කරමින්:

බොහෝ වාර ගණනාවක් ජය ගෙන ඇති අයගේ ලක‍්ෂණ කුමක් වෙයිද? සෑම දෙයක්ම ඉතා පහසු සහ සැහැල්ලු බව ඔවුන්ට දැනෙයි. කල්පයෙන් කල්පයට ජය නොලබන අයට සුළු කාර්යයක් පවා අපහසු බව හැඟෙයි එය පහසු බව ඔවුන්ට නොදැනෙයි. කෙසේවෙතත්, ඕනෑම කාර්යයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර, කාර්යය දැනටමත් සිදුකර අවසන් බව, අනෙක් අයට දැනෙයි. එය සිදුවෙයිද නැද්ද කියා ඔවුන් කිසිම විටෙක ප්‍රශ්න නොකරයි. එම කාර්යය දැනටමත් නිම කර ඇති බව ඔවුන්ට සෑම විටම හැඟී යයි. ඔවුන් සෑම විටම සාර්ථක වන බව සහ ඔවුන් ජය ලබන බව ඔවුන් දනී. ඔවුන්ගේ බුද්ධිය තුළ එවන් විශ්වාසයක් තිබෙයි. කිසි දෙයක් අළුත් දෙයක් බව ඔවුන් නොසිතයි, සෑම දෙයක්ම ඉතා පැරණි බව ඔවුන්ට දැනෙයි. මෙම අවධානයෙන් ඔවුන් තමන්ව නොකඩවා ඉදිරියට ගමන් කරවයි.

සැහැල්ලු සහ ආලෝකමත් වීමේ සලකුණු මොනවාද? සැහැල්ලු සහ ආලෝකමත් ජීවාත්ම, නිරතුරුව සහ පහසුවෙන් පියාසර ස්ථීතිය අත්විඳියි. ඔවුන් විටෙක නැවති විටෙක පියාසර කරන්නේ නැහැ. තමන් නිරන්තරයෙන් පියාසර ස්ථීතියේ සිටින බව අත්විඳින ජීවාත්ම පමණයි, ද්විත්ව කිරුළකට හිමිකම් කියන, එවන් සැහැල්ලු සහ ආලෝකමත් ජීවාත්ම වන්නේ. සැහැල්ලු සහ ආලෝකමත් ජීවාත්ම, උසස්ම මනෝ ස්ථිතිය ඉබේම අත්විඳියි. ඕනෑම සිදුවීමක් පැන නඟින විට, ඔබ සැහැල්ලු සහ ආලෝකමත් බව මතක් කර ගන්න. දරුවන් වීම යනු, ඔබ සැහැල්ලු වන බවයි. ඔබට කිසිදු බරක් ඉසිලිය නොහැක. අච්චා.

වරදානය:
ඔබ මාස්ටර් දානපතියෙක් වී, බ්‍රහ්ම පියා මෙන්, තමන් සහ අන් අය වෙනුවෙන් පිවිතුරු සහ ධනාත්මක සිතිවිලි තිබීමේ ස්ථීතිය අත්විඳිත්වා.

බ්‍රහ්ම පියා හා සමානව, මාස්ටර් පිරිනමන්නෙක් වීම සඳහා, කරුණු තුනකින් නිදහස්ව සිටින්න - ඊර්ෂ්‍යාව, නොකැමැත්ත සහ විවේචනය කිරීම - එමෙන්ම සියලු දෙනා කෙරෙහි පිවිතුරු සහ ධනාත්මක සිතිවිලි ඇති කර, පිවිතුරු සහ ධනාත්මක සිතිවිලි පමණක් තිබීමේ මනෝ ස්ථීතිය අත්විඳින්න. මෙයට හේතුව වන්නේ, තමන් තුළ ඊර්ෂ්‍යාවේ ගින්න ඇති අය, තමන්වත් පුළුස්සා ගන්න අතර අන් අයටද පීඩා ගෙන දෙයි. නොකමැත්ත ඇති අය, ඇද වැටෙන අතර අන් අයවත් වට්ටවයි, එමෙන්ම විහිළුවට හෝ අන් අයව විවේචනය කරන අය, අන් අයගේ ධෛර්යය නැති කර ඔවුන්ව දුකට පත් කරවයි. එබැවින් මේ තුනෙන්ම නිදහස්ව රැඳී සිටිමින් පිවිතුරු සහ ධනාත්මක සිතිවිලි තිබීමේ ස්ථීතිය අත්විඳ, පිරිනමන්නාගේ දරුවෙක්, මාස්ටර් දානපතියෙක් වන්න.

පාඨය:
තම මනස, බුද්ධිය සහ සංස්කාර මත සම්පූර්ණ අධිකාරිත්වයක් ඇති අය, තමන්ගේ පාලකයන්, ස්ව-අධිරාජයන්ය.