04.04.21    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     06.12.87    Om Shanti    Madhuban


සාර්ථකත්වයේ පදනම වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ ආකල්පයක් තිබීමයි.


අද බාප්දාදා, සැම තැනකම සිටින ඔහුගේ පූජනීය හංස සමූහය දෙස බලයි. සෑම පූජනීය හංසයෙක්ම ඔහුගේ උසස් ස්ථීතිය නම් අසුනේ අසුන්ගෙන සිටිනවා. තම අසුන්වල අසුන්ගෙන සිටින මෙම පූජනීය හංස සමූහය, මුළු කල්පයෙන්ම අලෞකිකයි, අසහායයි. සෑම පූජනීය හංසයෙක්ම ඔහු හෝ ඇගේ විශේෂත්වයන්ගෙන් උපරිම ලෙස අලංකාරව සැරසී සිටියි. විශේෂත්ව වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ සැරසිල්ලයි. සැරසුණු පූජනීය හංසයින් ඉතා ආදරණීය ලෙස දිස්වෙයි. එක් එක්කෙනාගේ විශේෂත්ව වල සැරසිල්ල දැකීමට බාප්දාදා සතුටු වනවා. ඔබ සියලු දෙනාම සැරසී සිටිනවා, මන්ද ඔබට මෙම බ්‍රහ්මින් උපත ලබා දුන් සැනින්, බාප්දාදා ඔබට මෙම වරදානය ලබා දුන්නා, ඔබ විශේෂ ජීවාත්මයක් වේවා. එය අංකානුරූප වුවද, අවසන් අංකයේ ජීවාත්මය වුවත් විශේෂ ජීවාත්මයකි. බ්‍රහ්මණ දිවියට ඇතුළු වීම යනු, ඔබ විශේෂ ජීවාත්ම ලෙස ගණන් ගන්නා අය අතරට පැමිණීමය. ඔබ බ්‍රහ්මණ පවුලේ අවසන් අංකය වුවද, ලෝකයේ බොහෝ ජීවාත්ම හා සසඳන විට, ඔබ විශේෂ ජීවාත්මයක් ලෙස සිහි කෙරෙයි. මෙසේ සිහිකර තිබෙන්නේ මේ නිසයි කෝටි ගණනකින් අතලොස්සක් සහ එම අතලොස්සෙන් ටික දෙනෙක්. එබැවින් බ්‍රහ්මණයන්ගේ සමූහයක් යනු, විශේෂ ජීවාත්මයන්ගේ සමූහයක්.

අද, බාප්දාදා දුටුවේ, සියලු දෙනාව පියා විශේෂතා වලින් සමාන අන්දමින් සරසන නමුත්, ඇතැම් අය එම සැරසිල්ල ධාරණය කරගෙන නිසි වෙලාවට භාවිත කරන අතර වෙනත් අයට එය ධාරණය කිරීමට නොහැකි වෙයි හෝ නිසි වෙලාවට භාවිත කිරීමට නොහැකි වෙයි. නිදසුනක් ලෙස, මෙකල රාජකීය පවුල් වල අය කාලයට අනුව නිසි අන්දමට තමන්ව සරසාගන්න අතර, එය බොහොම හොඳයි. කාලය කෙබඳුද, ඔවුන්ගේ සැරසිල්ල එවැනිය මෙය දැනුමින් පිරිපුන් වීම ලෙස හැඳින්වෙයි. මෙකල මිනිසුන් විවිධ සැරසිලි කට්ටල් (ආභරණ) තබාගනී. එබැවින් බාප්දාදාද ඔබට විවිධ විශේෂත්ව සහ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණධර්ම කට්ටල් බොහෝ සේ ලබා දී ඇත. සැරසිල්ලක් කෙතරම් වටිනා වුවත්, එය කාලයට සුදුසු නැත්නම්, එය කොහොම පෙනෙයිද? ඒ අන්දමින්ම, පියා සියලු දෙනාටම විශේෂත්වයන්ගේ සැරසිලි, බලයන් සහ ඥාන මිණි මුතු ලබා දී ඇති නමුත් ඒවා නිසි වෙලාවට භාවිත කිරීමේදි ඔබ අංකානුරූප වෙයි. ඔබ සියලු දෙනාටම මේ සියලු සැරසිලි තිබේ. කාලයට අනුව සෑම විශේෂත්වයකට සහ ගුණධර්මයකට, එයටම අයත් වැදගත්කමක් තිබේ. ඒවා තිබුණත්, ඔබ ඒවා භාවිත නොකරන්නේ නම්, එවිට ඒවා වටිනා වුවද, ඒවාට වටිනාකමක් නැත. ඔබට විශේෂත්වයක් ධාරණය කරගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාර්යයකටද, එම විශේෂිත වූ විශේෂත්වය ඒ වෙලාවේ වටින්නේය. නිදසුනක් ලෙස හංසයන්, ගල් සහ මැණික් අතර වෙනස දන්නවා ඔවුන් මැණික් වෙන්කර, ඒවා පමණක් ධාරණය කරගනී. ඔවුන් ගල් පසෙකට දමා, මැණික් සහ මුතු පමණක් ධාරණය කරගනී. එවන් පූජනීය හංසයන් යනු, කාලයට සුදුසු අන්දමේ විශේෂත්ව සහ ගුණදම් තෝරාගෙන, එම වෙලාවේ ඒවා භාවිත කරන අයයි. මෙය හැඳින්වෙන්නේ නිවැරදිව තෝරා ගැනීමේ බලය සහ තීරණ ගැනීමේ බලය ඇති, පූජනීය හංසයෙක් වීමය. එබැවින් ඔබව ඉදිරියට ගෙන යන බල දෙක වන්නේ, නිවැරදිව තෝරා ගැනීමේ බලය සහ තීරණ ගැනීමේ බලයයි. ඔබ මේ බල දෙකම ධාරණය කරගෙන ඇති විට, ඔබට එම විශේෂත්වය තුළින් නිවැරදි වෙලාවට කාර්යයක් නිම කළ හැක. එබැවින් ඔය සෑම පූජනීය හංසයෙක්ම මේ බල දෙක පරීක‍්ෂා කළ යුතුයි. ඒ වෙලාවේ මේ බල දෙකෙන් එකක් හෝ ඔබව මුලා කරනවාද? කාලය ගෙවී ගිය පසු, (එය සිදු කළ යුතු වෙලාව) ඔබ නිවැරදිව තෝරාගන්නේ හෝ තීරණ ගන්නේ නම්, එම කාලය එවිට ගෙවී ගොසින්ය. අංක එකේ පූජනීය හංසයන් වෙනුවෙන් මේ බල දෙකම සෑම විටම කාලයට සුදුසු ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙයි. කාලය ගත වූ පසුව මේ බල දෙක ක්‍රියා කරන්නේ නම්, ඔබ දෙවන අංකයේ කොටසක් බවට පත් වෙයි. තුන්වන අංකය ගැන අහන්නවත් එපා! නිවැරදි වෙලාවට කාර්යයක් ඉටු කිරීමට හැකි වන්නේ, තම බුද්ධිය සෑම විටම පූජනීයව (පිවිතුරුව) තිබෙන හංසයන්ට පමණයි.

ඔබට හෝලි (පූජනීය) යන වචනයේ අරුත පවසන ලදි. එක හෝලියක් යනු, පිවිතුරු බවය. හින්දියෙන් හෝ ලි යනු ගෙවී ගිය අතීතයයි. එබැවින් තම බුද්ධි පූජනීය (හෝලි), එනම් පිවිතුරු සහ පිරිසිදු අය සහ සෑම තත්පරයකදි සහ අවස්ථාවකදි අතීතය, අතීතයේම තැබීමේ පුහුණුව ඇති අය, සෑම විටම පූජනීයයි, එනම්, ඔවුන් ආධ්‍යාත්මික පැහැයෙන් වර්ණවත්ව සිටියි. ඔවුන් සෑම විටම පියාගේ ඇසුරින් වර්ණවත්ව සිටියි. එබැවින් හෝලි යන එක වචනය තුන් ආකාරයකින් භාවිත වෙයි. එහි අරුත් තුනේම විශේෂතා ඇති අය, එනම්, මෙම ක්‍රමවේදය දන්නා හංසයන්, සෑම මොහොතකදීම සාර්ථකත්වය අත්කර ගනී. එබැවින් අද බාප්දාදා මෙම පූජනීය හංස සමූහය තුළ පූජනීය හංසයන්ගේ මෙම විශේෂත්වය දෙස බැලුවා. එය භෞතික කාර්යයක් වුවත් ආධ්‍යාත්මික කාර්යයක් වුවත්, දෙකේදීම සාර්ථකත්වයේ පදනම වන්නේ නිවැරදිව තෝරා ගැනීමේ සහ තීරණ ගැනීමේ බලයි. ඔබ ඕනෑම කෙනෙක් සමග සම්බන්ධ වන විට, ඔවුන්ගේ චේතනා සහ හැඟීම් නිවැරදිව තෝරාගෙන, තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව ඔබ නිවැරදි තීරණ නොගන්නේ නම්, එය මිනිසුන් පිළිබඳ හෝ සිදුවීම් ගැන වුවත්, එවිට ඔබට කිසිම කාර්යයකදි සාර්ථක විය නොහැක. ඔබ මිනිසුන් සමග සම්බන්ධ විය යුතු අතර ඔබ සිදුවීම්ද අභිබවා යා යුතුයි. මේ කරුණු දෙකටම ජීවිතයේ මුහුණ දිය යුතුයි. එබැවින් අංක එකේ පූජනීය හංසයෙක් යනු, විශේෂත්ව දෙකෙන්ම පිරිපුන් කෙනෙකි. අද දින සමූහයේ පුවත් මේවාය. මෙම සමූහය යනු බාබා ඉදිරියේ අසුන්ගෙන සිටින අය පමණක් නොවෙයි. ඔය සියලු දෙනා සමගම, බාප්දාදා ඉදිරියේ සෑම තැනකම සිටින සියලු දෙනාම මතුවී සිටියි. බාප්දාදා මුළු අසීමිත පවුල සමගම හමුවක් සමරා, හදවතට සමීප කතාබහක යෙදෙයි. ඔවුන්ගේ සිහිපත් කිරීමේ බලයෙන් සියලුම බ්‍රහ්මින් ජීවාත්ම, මධුබාන් වල පෙනී සිටියි. බාප්දාදා විශේෂයෙන් දුටුවේ සෑම දරුවෙකුගේම ක්‍රමවේදයේ රේඛාව සහ සාර්ථකත්වයේ රේඛාව කෙතරම් පැහැදිලිද කියා, ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ක්‍රමවේදය යොදා තිබෙන්නේ කෙසේද සහ ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන් කෙතරම් සාර්ථකත්වයක් අත්කර තිබේද කියා. මෙම රේඛා දෙක කෙතරම් පැහැදිලිද? ඒවා කෙතරම් දීර්ඝද? එනම්, ක්‍රමවේදය භාවිත කර සාර්ථකත්වය ලබාගැනීම තුළින් නිවැරදි ආකාරයකට ඔවුන්ගේ ගිණුම් වල කෙතරම් රැස් කරගෙන තිබේද? ක්‍රමවේදයට පදනම වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ ආකල්පයක් තිබීමය. ආකල්පය ශ්‍රේෂ්ඨ නම් එවිට ක්‍රමවේදය නිවැරදියි, එමෙන්ම ක්‍රමවේදය නිවැරදි නම්, එවිට සාර්ථකත්වයද අනිවාර්යෙන් ශ්‍රේෂ්ඨයි. එබැවින් ක්‍රමවේදයේ සහ එහි සාර්ථකත්වයේ බීජය වන්නේ ඔබගේ ආකල්පයයි. සෑම විටම සහෝදරත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීව අවධාන ආකල්පයක් පවත්වා ගන්න. ප්‍රධානතම දෙය මෙයයි නමුත් ඒ සමගම සෑම ජීවාත්මයක් සමග සම්බන්ධ වන අතර සෑම විටම හිතකාමිත්වය, සෙනෙහස, සහයෝගය, පරහිතකාමි බව සහ පාපකාරි සිතිවිලි වලින් නිදහස් ආකල්පයක් තිබිය යුතුයි. නිෂ්ඵල සිතිවිලි වලින් මිදුනු ආකල්පයක් තිබිය යුතුයි. ඇතැම් විට ඔබ තුළ යම් ජීවාත්මයක් කෙරෙහි නිෂ්ඵල හෝ පාපකාරී ආකල්පයක් තිබෙන අතර ඔබගේ ආකල්පය සහ ද්‍රිෂ්ඨිය කෙබඳුද, එම ජීවාත්මයගේ ලෝකය සහ කාර්යයන් සහ ක්‍රියා ඔබ දකින්නේ ඒ අනුවයි. ඇතැම් විට බාබාට මේ ගැන ඇසෙන්නට ලැබෙන අතර දරුවන් තුළ ඔහු මෙය දකියි. මේ ආකල්පය නිසා, තවද ඔබ ඒ ගැන කතා කරයි. ඒ පුද්ගලයා කෙතරම් හොඳ කාර්යයක් සිදු කළත්, ඔබට නිෂ්ඵලත්වයේ ආකල්පයක් ඇති නිසා, ඒ ජීවාත්මය වෙනුවෙන් මතුවන වචන සෑම විටම මෙවැනිය මේ කෙනා කොහොමත් සෑම විටම ඒ වගෙයි ඔහු සෑම විටම එහෙමයි. එබැවින් මෙවන් ආකල්පයක් නිසා, එම ජීවාත්මයගේ ක්‍රියාකාරකම් වල ලෝකය (කෙෂ්ත්‍රය) ඔබ ඒ ආකාරයට අත්දකියි. මේ ලෝකයේ, ඔබ සියලු දෙනාම උපැස් යුවළේ නිදසුන ලබා දෙයි. ඔබ පළඳින්නේ කුමන වර්ණයක උපැස් යුවළක්ද, ඔබ සෑම දෙයක්ම දකින්නේ ඒ වර්ණයෙන්ය. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබගේ ආකල්පය කෙබඳු වන්නේද, එම ආකල්පය ඔබගේ ද්‍රිෂ්ඨිය වෙනස් කරන අතර ඔබගේ ද්‍රිෂ්ඨිය, ලෝකය වෙනස් කරයි. ආකල්පයේ බීජය සෑම විටම ශ්‍රේෂ්ඨ නම්, එවිට ක්‍රමවේදය සහ ප්‍රතිඵලය නියත වශයෙන්ම සාර්ථකයි. එබැවින් ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ ආකල්පයේ පදනම පරීක‍්ෂා කර බලන්න. එය ශ්‍රේෂ්ඨ ආකල්පයක් තිබීම ලෙස හැඳින්වෙයි. ඕනෑම නෑ සබැඳියාවක ශ්‍රේෂ්ඨ ආකල්පයක් වෙනුවට මිශ්‍ර ආකල්පයක් තිබේ නම්, එවිට ඔබ කෙතරම් ක්‍රමවේද භාවිත කළත්, සාර්ථකත්වය නොතිබෙයි. මෙයට හේතුව, බීජය ආකල්පය වන අතර, ගස, ක්‍රමවේදයද, ඵලය වන්නේ ප්‍රතිඵලයයි. බීජය දුර්වල නම්, එවිට ගස කෙතරම් ව්‍යාප්ත වී (විහිදී) තිබුණත්, එයට සාර්ථකත්වයේ ඵලය නොමැති වෙයි. දරුවන්ගේ මෙම ආකල්පය සහ ක්‍රමවේදය ගැන බාප් සහ දාදා විශේෂ හදවතට සමීප කතාබහක යෙදි සිටියා.

ස්ව-ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් සහ සේවයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන්, බාප් සහ දාදා ඔවුන්ගේ හදවතට සමීප කතාබහේදි විනෝදාත්මක පාඨයක් බෙදාගත්තා. ඔබ සියලු දෙනාද එකිනෙකා සමග මෙම පාඨය භාවිත කරයි. සෑම කාර්යයකදීම ප්‍රථමයෙන් ඔබ යන පාඨය ඔබට සිහි වෙනවා නේද? එකක් වන්නේ ප්‍රථමයෙන් ඔබ එමෙන්ම අනෙක වන්නේ ප්‍රථමයෙන් මම. මෙම පාඨ දෙකම ප්‍රථමයෙන් ඔබ සහ ප්‍රථමයෙන් මා අවශ්‍යයි. කෙසේවෙතත්, ඔවුන් හදවතට සමීප කතාබහේ යෙදි සිටි අතර බාප් සහ දාදා සිනහමුසුව සිටියා. ප්‍රථමයෙන් මා විය යුතු තැන, ඔබ ප්‍රථමයෙන් ඔබ බවට පත් කරයි, එමෙන්ම ප්‍රථමයෙන් ඔබ කිව යුතු තැන, ඔබ ප්‍රථමයෙන් මා බවට පත් කරයි. ඔබ ඒ දෙක හරවා වෙනස් කරයි. ස්ව-පරිවර්ථනය ගැන යමක් මතු වන විට ඔබ කියන්නේ ප්‍රථමයෙන් ඔබ කියාය. මේ කෙනා වෙනස් වන්නේ නම් මා වෙනස් වෙන්නම්. එබැවින් එය ප්‍රථමයෙන් ඔබයි එහෙම නේද? එමෙන්ම සේවය සඳහා යම් අවස්ථාවක් හෝ සිදුවීමකට මුහුණ දීමට ඇති විට, ඔබ උත්සාහ දරා එය ප්‍රථමයෙන් මම බවට පත් කරයි. මමත් යමක් කළ හැකි කෙනෙක් මටත් යමක් ලැබිය යුතුයි. එබැවින් ප්‍රථමයෙන් ඔබ කිව යුතු තැන්වල ඔබ පවසන්නේ ප්‍රථමයෙන් මා කියාය. තම ස්ව-අභිමානයේ නිරන්තරයෙන් ස්ථාවරව රැඳී සිටීම සහ අන් අයට ගරු කිරීම යනු, ප්‍රථමයෙන් ඔබ කියා පැවසීමයි. ඔබ වචන වලින් පමණක් නිකම්ම ප්‍රථමයෙන් ඔබ කියන නමුත් ඔබගේ ක්‍රියා වෙනස් වීම, සිදු නොවිය යුතුයි. ඔබ තම ස්ව-අභිමානයේ සථාවරව රැඳී සිට, අන් අයට ගෞරවය ලබා දිය යුතුයි. ගෞරව ලබා දීම සහ ස්ව-අභිමානයේ ස්ථාවරව රැඳී සිටීමේ සලකුණ කුමක් වෙයිද? මෙහි සෑම විටම කරුණු දෙකක් පරීක‍්ෂා කරන්න.

එකක් අහංකාරකමේ ආකල්පයක් වන අතර අනෙක නිගරු කිරීමේ ආකල්පයකි. තම ස්ව-අභිමානයේ ස්ථාවරව සිටින සහ දානපතියෙක් වන සහ අන් අයට ගෞරව කරන කෙනෙකුට, නිගරු කිරීමේ හො අහංකාරකමේ ආකල්පයක් නොතිබෙයි. මේ කෙනා මෙය සෑම විටම සිදුකරන්නේ ඒ අන්දමටයි. මේ කෙනා සෑම විටම එහෙමයි. මෙයත් ඒ ජීවාත්මයට රාජකීය අන්දමකින් අගෞරව කිරීමක්. තම ස්ව-අභිමානයේ ස්ථාවරව රැඳී සිටිමින් ගෞරව දැක්වීම, ප්‍රථමයෙන් ඔබ පැවසීම, ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබට වැටහෙනවාද? ස්ව-ප්‍රගතියේ ඕනෑම අවස්ථාවකදි ඔබ ප්‍රථමයෙන් මා යන පාඨය සෑම විටම මතකයේ තබාගන්නේ නම්, ප්‍රතිඵලය කුමක් වෙයිද? ප්‍රථමයෙන් මා යනු, මුලපුරන කෙනා අර්ජුනය. අර්ජුනා යනු, විශේෂ ජීවාත්මයක්, අසහාය ජීවාත්මයක් අලෞකික ජීවාත්මයක් සහ අලෞකික විශේෂ ජීවාත්මයකි. බ්‍රහ්ම පියා, ප්‍රථමයෙන් මා යන පාඨය සමග සෑම විටම ජීවත් වීම තුළින්, අර්ජුන, එනම්, අංක එකේ ජීවාත්මය විය. ඔබට අංක එක ගැන පවසන ලදි, ඉන් අදහස් වන්නේ, අංක එකේ කොට්ඨාශයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අංක එක වන එක පුද්ගලයයි සිටින්නේ. එබැවින් පාඨ දෙකම අවශ්‍යයි. කෙසේවෙතත්, අංක නිර්මාණය වන්නේ කුමන පදනමට අනුවද කියා ඔබට පවසන ලදි. කෙනෙක් නිසි වෙලාවට කිසිදු විශේෂත්වයක් භාවිත නොකරන විට, අංකය වෙනස් වනවා. ඒවා නිසි වෙලාවට භාවිත කරන අය ජය ලබයි, එනම්, ඔවුන් අංක එක බවට පත් වනවා. එබැවින් මෙය පරීක‍්ෂා කරන්න, මන්ද, මේ වසරේ බාප්දාදා ඔබට තමන්ව පරීක‍්ෂා කරන දේවල් ගැන පවසනවා. ඔබගේ බාබා ඔබට බොහෝ විවිධ දේවල් කියා තිබෙනවා, එහෙම නේද? එබැවින් අද මේ දේවල් පරීක‍්ෂා කරන්න මා, මම වෙනුවට ඔබ කියා, ඔබ වෙනුවට මම කියනවාද? මෙය නිවැරදි ක්‍රමවේදය ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබ නිවැරදි ක්‍රමවේදය භාවිත කරන විට අනිවාර්යෙන් සාර්ථකත්වය තිබෙයි. මෙම ආකල්පය සඳහා ක්‍රමවේදය ඔබට පවසන ලදි. කරුණු දෙකක් පරීක‍්ෂා කරන්න අහංකාරකමේ හෝ නිගරු කිරීමේ කිසිදු ආකල්පයක් නොතිබිය යුතුයි. මේ දෙකම නොමැති තැන, ඔබට ගෞරවය ලැබෙයි. ඔබ එය ඉල්ලුවත් නැතත්, ඔබ ඒ ගැන සිතුවත් නැතත්, මිනිසුන් සහ සොබාදහම සෑම විටම ඉබේටම ඔබට අඛණ්ඩව ගෞරව කරයි. ගෞරවය ලබා ගැනීමට ඔබගේ සිතිවිලි වලින් හෝ සුළු ආශාවක් ඔබට ඇත්නම්, ඔබට එය නොලැබෙයි. නිරහංකාරී වීම යනු ප්‍රථමයෙන් ඔබ පැවසීමය. නිරහංකාරී ස්ථීතිය මගින්, ඉබේටම අන් අය ඔබට ගෞරවය ලබා දෙයි. ඔබගේ ස්ව-අභිමානයට අභියෝගයක් වන අවස්ථාවන්හි ප්‍රථමයෙන් ඔබ පැවසීම යනු, පරම පියාට සමාන වීමය. ගෞරවය ලබා දීමේදි බ්‍රහ්ම පියා සෑම විටම ජගත් මාතාව, ජගදම්බා, සරස්වති මව, ඉදිරියෙන් තැබූ අතර ඉන්පසුව සිටියේ බ්‍රහ්ම පියාය. බ්‍රහ්ම, මව වූ නමුත් ගෞරවය ලබා දීම සඳහා ඔහු ජගදම්බා මාතාව ඉදිරියෙන් තැබුවා. සෑම කාර්යයකදිම ඔහු දරුවන්ව ඉදිරියෙන් තැබු අතර උත්සාහ දැරීමේ ස්ථීතිය අතින් එන්ජිමක ස්වරූපයෙන් ඔහු තමන්ව ඉදිරියෙන් තැබුවා. එන්ජිමක් සෑම විටම තිබෙන්නේ ඉදිරියේය. සකාර් බාබාගේ ජීවිතයේ ඔබ සෑම විටම දුටුවේ මා කුමක් කළත් මාව දකින අන් අයත් ඒ දේම කරයි. එබැවින් ක්‍රමවේදය, ස්ව-ප්‍රගතිය සහ තීව්‍ර උත්සාහ දැරීමේ රේඛාව අතින්, ඔහු සෑම විටම තමන්ව ඉදිරියෙන් තැබුවා. එබැවින් අද බාබා ක්‍රමවේදයේ සහ සාර්ථකත්වයේ රේඛා පරීක‍්ෂා කරමින් සිටියා. ඔබට වැටහෙනවාද? එබැවින් මෙය අනෙක් පැත්තට හරවන්නට එපා. එය හැරවීම යනු ඔබගේ භාග්‍යය අනෙක් පැත්තට හැරවීමයි. පූජනීය හංසයන් වී සෑම විටම නිසි වෙලාවට තීරණ ගැනීමේ සහ නිවැරදි දේ තෝරා ගැනීමේ බල ඇති, පුළුල් සහ අසීමිත බුද්ධියක් ඇති අය වන්න. සෑම විටම ඔබගේ ආකල්පයේ බීජය ශ්‍රෙෂ්ඨ කර, නොකඩවා ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රමවේදය සහ සාර්ථකත්වය අත්දකින්න.

බාප්දාදා තුළ දරුවන් කෙරෙහි සෙනෙහස තිබෙන බව ඔබට පෙරද කියන ලදි. සෙනෙහසේ ලකුණ කුමක්ද? යමෙකුට සෙනෙහස දක්වන අයට, ඔවුන් තුළ දුර්වලාතා තිබෙනවා දැකීම දරා ගත නොහැක. ඔහුට සෑම විටම අවශ්‍ය වන්නේ තමා සහ ඔහු සෙනෙහස පාන කෙනා, අංගසම්පූර්ණ සහ සමාන වීම දැකීමටයි. ඔබට වැටහෙනවාද? එබැවින් ඔබගේ අවධානය නිරන්තරයෙන් මෙය වෙතට යොමු කරවන අතර ඔබට පරීක‍්ෂා කිරීමට සලස්වයි. ඔබව පරිසමාප්තියට පත් කරවන සැබෑ සෙනෙහස මෙයයි. අච්චා.

දැන් මෙහි සිටින වැඩි දෙනෙක් සෑම තැනකින්ම පැමිණි වැඩි මහල් දරුවන්ය. ඔබ වැඩිමහල් අය යන්නෙහි අරුත දන්නවාද? සෑම දේකින්ම ශක්තිමත් අයව බාබා හඳුන්වන්නේ වැඩිමහල් අය ලෙසයි. වැඩි මහල් අය යනු ශක්තිමත් අයයි. අත්දැකීම්ද ඔබව ශක්තිමත් කරවයි. මායා වන බළලා පැමිණෙන විට ඔබ සුළුවෙන්වත් බිය වන දුර්වල අය නොවෙයි. පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම වැඩි මහළු ශක්තිමත් අය නේද? මෙම හමුවීමේ අවස්ථාවට ඔබ සියලු දෙනාම ප්‍රථමයෙන් මා යැයි පැවසූවාට කමක් නැත. කෙසේවෙතත්, සෑම කාර්යයකදීම නීති සහ ප්‍රතිලාභ තිබේ. ඔබ ප්‍රථමයෙන් මම කියූ විට, ඔබගෙන් දහසක් දෙනා පැමිණෙනවා නොවෙයි. භෞතික ලෝකයේ නීති මෙන්ම ප්‍රතිලාභද තිබේ. සූක‍්ෂම කලාපයේ නීති පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැත එහි නීති නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නැත. අව්‍යක්ත හමුවක් තිබීමට උත්සාහයක් අවශ්‍ය වන නමුත් ශාරීරිකව මුණගැසීම පහසුවෙන් සිදුවෙයි. මේ නිසයි ඔබ සියලු දෙනා මෙහි දිව එන්නේ. කෙසේවෙතත්, කාලයට අනුව, නීති තිබෙන ප්‍රමාණයට අනුව ප්‍රතිලාභද තිබේ. බාප්දාදා කුඩා සංඥාවක් පවා ලබා දුන් විට ඔබට හැඟෙන්නේ, ඊලඟට සිදුවීමට යන දේ අපි නොදන්නෙමු. යමක් සිදුවීමට ඇත්නම්, ඒ ගැන කල්තියා පැවසීමෙන් එය සිදු වන්නේ නැහැ. සකාර් බාබා අව්‍යක්ත වූ විට, ඔහු ඔබට ඒ ගැන පැවසුවාද? හදිසියේ සිදුවන ඕනෑම දෙයක් අලෞකිකයි ආදරණීයයි. මේ නිසයි බාප්දාදා පවසන්නේ නිරන්තරයෙන් නිති සූදානමින් ඉන්න. කුමක් සිදුවුනත් එය හොඳම වෙයි. ඔබට වැටහෙනවාද? අච්චා.

සියලුම පූජනීය හංසයින්ට, පුළුල්, අසීමිත, ශ්‍රේෂ්ඨ සහ පිරිසිදු බුද්ධි වර්ධනය කරගන්නා සියලුම බුද්ධිමත් දරුවන්ට, සියලුම ශක්තීන්ට, ඔවුන්ගේ සියලුම විශේෂතා නිසි වෙලාවට භාවිත කරන සියලුම යෝගි සහ ග්‍යානි වන දරුවන්ට, පියා හා සමානව පරිසමාප්ත සහ අංග සම්පූර්ණ වීමට සෑම විටම උනන්දුව සහ උද්යෝගය ඇති සියලුම අංග සම්පූර්ණ දරුවන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

වරදානය:
ඔබට ඒකාබද්ධ ස්වරූපයක් තිබී, මාස්ටර් කෙනෙක් වීමේ අවධානයෙන්, උසස්ම අධිකාරිත්වය අත්විඳිත්වා.

ප්‍රථමයෙන් ශරීරය සහ ජීවාත්මය, යන ඔබගේ ඒකාබද්ධ ස්වරූපය, ඔබගේ අවධානයේ තබාගන්න. සිරුර නිර්මාණය වන අතර ජීවාත්මය නිර්මාණකරුයි. මෙම අවධානය තිබීමෙන් ඔබට ඉබේටම පාලකයෙක් වීමේ අවධානය ඇති වෙයි. තමා පාලකයාය, යන අවධානය තිබීමෙන්, තමා උසස්ම අධිකාරිත්වය බවට අත්දැකීම ඔබට ඇති වෙයි. සිිරුර ක්‍රියාත්මක කරන කෙනා ඔබ වෙයි. දෙවනුව, පියා සහ දරුවා (ශිව ශක්ති) යන ඒකාබද්ධ ස්වරූපයේ අවධානයෙන්, ඔබගේ අධිකාරිත්වය තුළින් ඔබට මායාගේ සියලු බාධක අභිබවා යාමට හැකි වෙයි.

පාඨය:
තත්පරයකදි සියලු ව්‍යාප්තිය මුසු කර, දැනුමේ සාරය අත්දැක, අන් අයට එම අත්දැකීම ලබා දෙන්න.