05.07.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     20.02.86    Om Shanti    Madhuban


පියාසර ස්ථීතිය තුළින් සියල්ලන්ටම යහපතක් වෙයි.


අද දින, බාප්දාදා විශේෂයෙන් පැමිණියේ, ද්විත්ව විදේශික දරුවන්ට දෙගුණයක සුබ පැතුම් ලබා දීමටයි. ප්‍රථමයෙන්, ඔබ දුර ඈත දේශයන්ට සහ වෙනස් ආගම් වලට ගොස් සිටියත්, භාරතයේ ලඟින් සිටින බොහෝ ජීවාත්මයන්ට වඩා විගසින් ඔබ පරම පියාව හැඳිනගත්තා. පියාව හැඳිනගැනීම වෙනුවෙන් සුබ පැතුම්, එනම්, ඔබගේ භාග්‍යය හිමි කරගැනීම වෙනුවෙන්, එමෙන්ම දෙවනුව, ඔබ පියාව විගසින් හැඳිනගත් ආකාරයෙන්ම ඔබ විගසින් තමන්ව සේවයේ කාර්යබහුල කරවූවා. එබැවින් දෙවනුව, සේවයේ ඉදිරියට විගසින් ගමන් කිරීම වෙනුවෙන් සුබ පැතුම්. සේවය ව්‍යාප්ත වීමේ වේගය සීඝ්‍රයෙන් සිදු වී ඇති අතර අනාගතයේද, ද්විත්ව විදේශික දරුවන්, විශේෂ කාර්යයකට උපකරණ විය යුතුයි. ආදිතම මැණික්, භාරතයේ උපකරණ වන විශේෂ ජීවාත්ම, ඉතා ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් වී, ස්ථාපන කාර්යය සිදු කළ අතර, ද්විත්ව විදේශික දරුවන් සියලු දිශාවන්හි හඬ සීඝ්‍රයෙන් පැතිරවීමේ සේවය සිදුකළ අතර නොකඩවා එය සිදු කරයි. ඔබ පැමිණ උපත ලද සැනින්, සේවයේ වේගයෙන් ඉදිරියට යාම වෙනුවෙන් බාප්දාදා ඔය සියලුම දරුවන්ට විශේෂ සුබ පැතුම් ලබා දෙන්නේ මේ නිසයි. කෙටි කලකදි, ඔබ බොහෝ විවිධ දේශයන්හි සේවය ව්‍යාප්ත කර ඇති අතර, හඬ පැතිරීමේ කාර්යය පහසුවෙන් වර්ධනය වන්නේ මේ නිසයි. සෑම විටම ආලෝකමත්ව සහ සැහැල්ලුවෙන් සිටීමෙන්, ඔබ ද්විත්ව කිරුළු පැළඳීමේ ඔබගේ සම්පූර්ණ උරුමය හිමි කරගැනීමටද ඔබ අනිවාර්යෙන් තීව්‍ර උත්සාහයේ යෙදෙයි. බාප්දාදා විශේෂයෙන් පැමිණියේ ඔබව මුණගැසීමටයි. සියල්ලන්ගේම හදවත් තුළ සතුටේ බෙර හඬ වැයෙන බව බාප්දාදා දකිනවා. දරුවන්ගේ සතුටේ සංගීතය සහ ඔවුන්ගේ සතුටේ ගීත බාප්දාදාට ඇසෙනවා. ඔබ සිහිපත් කිරීම සහ සේවය වෙනුවෙන් ගැඹුරු සෙනෙහසින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කරනවා. සිහිපත් කිරීම තිබෙන අතර සේවයද තිබෙයි, නමුත් තව එකතු විය යුත්තේ කුමක්ද? දෙකම තිබෙන නමුත් සෑම විටම දෙකෙහි සමබරතාවයක්ද තිබිය යුතුයි. මෙම සමබරතාවය, තමන් වෙනුවෙන් සහ සේවය වෙනුවෙන්, පරම පියාගෙන් ආශිර්වාද හිමි කරගැනීමේ අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙයි. එවිට සේවය වෙනුවෙන් ඔබ තුළ උනන්දුවක් සහ උද්යෝගයක් ඇති වෙයි. දැන් තව දුරටත් සේවය තුළ, සිහිපත් කිරීමේ සහ සේවයේ වඩාත් වැඩි සමබරතාවයක් තිබෙන විට, හඬ, ලෝකයේ මහ හඬින් රැව් පිළිරැව් දෙයි. ඔබ හොඳින් ව්‍යාප්තිය සිදුකර තිබේ. ව්‍යාප්තියෙන් පසුව කරන්නේ කුමක්ද? ව්‍යාප්තියෙන් පසුව, සේවයේ සාරය වෙනුවෙන් විශේෂ ජීවාත්ම උපකරණ බවට පත් කළ යුතුයි, මන්ද එවිට එම විශේෂ ජීවාත්ම, භාරතයේ විශේෂ ජීවාත්මයන්ව අවදි කරයි. දැන් භාරතයේ පවා, කාලයට අනුව, සේවයේ ක්‍රමවේද දියුණු වෙනවා. නායකයන්, ආගමික නායකයන් මෙන්ම නළුවන්ද සම්බන්ධතාවයකට පැමිණෙනවා. තව ඉතිරිව සිටින්නේ කවුරුන්ද? ඔවුන් සම්බන්ධතාවයකට පැමිණෙනවා, නායකයන්ද සම්බන්ධ වෙනවා, නමුත් දැන් විශේෂයෙන් දේශපාලනික නායකයන් සමීප සබැඳියාවකට ගෙන ඒමට සිතිවිල්ලක් ඇති කළ යුතුයි.

ඔය සියලුම ද්විත්ව විදේශික දරුවන් දැන් පියාසර ස්ථීතියට යනවා නේද? ඔබ නඟින ස්ථීතියේ සිටින අය නොවෙයි නේද? ඔබට පියාසර ස්ථීතිය තිබෙනවාද? පියාසර ස්ථීතිය ඇති විට ඉන් අදහස් වන්නේ සියලු දෙනාටම යහපතක් තිබෙන බවයි. සියලුම දරුවන්ට නිරන්තර සහ ස්ථාවර පියාසර ස්ථීතියක් තිබෙන විට, සියලු දෙනාටම යහපතක් සිදු වෙයි, එනම්, පරිවර්ථන කාර්යය නිම වෙයි. දැන් පියාසර ස්ථීතිය තිබෙන නමුත් එයත් සමඟම විවිධ මට්ටම් වල ස්ථීතිද තිබේ. ඇතැම් විට මනෝ ස්ථීතිය ඉතා හොඳ වන නමුත් වෙනත් වෙලාවට එම ස්ථීතිය ඇති කර ගැනීමට උත්සාහ දරණ ස්ථීතියයි. වැඩි දෙනෙකුට නිරන්තර පියාසර ස්ථීතියක් ඇති විට, ඉන් කියැවෙන්නේ සමාප්තිය සිදුවීමට යන බවයි. පියාසර මනෝ ස්ථීතිය, උසස් ස්ථීතිය බව, දැන් ඔය සියලුම දරුවන් දන්නවා. පියාසර ස්ථීතිය, කර්මතීට් තත්ත්වය ලබා ගැනීමට ඇති ස්ථීතියයි. පියාසර මනෝ ස්ථීතිය යනු, සිරුරක සිටින නමුත් එයට නොඇලී සිටීමයි, පරම පියා සහ සේවය වෙනුවෙන් සෙනෙහස තිබීමය. පියාසර මනෝ ස්ථීතිය, දානපතියෙක්, භාග්‍යයේ දානපතියෙක් සහ ආශිර්වාද දානපතියෙකුගේ ස්ථීතියයි. පියාසර ස්ථීතිය, සුරඟනන් සහ දේවතාවන් යන දෙපිරිසම, ඇවිදින සහ එහෙ මෙහෙ යන එන, දර්ශන ලබා දෙන ස්ථීතියයි.

පියාසර මනෝ ස්ථීතිය, සියලුම ජීවාත්මයන්ව යාචකයන් වීමෙන් නිදහස් කර, ඔවුන්ට පරම පියාගේ දායාදයට අයිතියක් ලබා දෙයි. සියලුම ජීවාත්ම ඔවුන්ගේ විශේෂ ඉටු දෙවිවරු සහ දේවතාවියන් අත්දකියි - හෝ ඔවුන්ගේ උපකරණ දේවතාවන් වන කවුරුන් හෝ - ඔවුන් සියල්ලම, මෙම පොළෝ තලයට අවතරණය වී ඇති බවට ඔවුන් අත්දකියි. සත් යුගයේ සියලු දෙනාම විමුක්තියේ සිටීවි, නමුත් මෙකල පෙනි සිටින සියලුම ජීවාත්මයන්ට විමුක්තිය පිරිනමන අය ඔබලාය. නාටකයක් අවසන් වූ පසුව, සියලුම නළුවන් වේදිකාව මතට පැමිණෙයි. එබැවින් දැන්, කල්ප නාටකයේ අවසාන කාලය පැමිණෙනවා. ලොවෙහි සියලුම ජීවාත්මයන්ට අනිවාර්යෙන් දර්ශනයක් ලැබෙයි, එය ඔවුන්ගේ සිහිනෙන්, ඇසිල්ලක දර්ශනයකින්, හෝ මෙම නාටකයේ වීර නළුවන් මෙම වේදිකාව මත හෙළිදරව් වී ඇති බවට සෑම තැනකම ඇති හඬ, හෙළිදරව් වීම තුළින් සිදු වෙයි පෘථීවියේ තාරකා, මහ පොළව මත හෙළිදරව් වී ඇත. ඔවුන්ගේ විශේෂ ආදරණීය දේවතාවන් ලැබීම ගැන, සියලු දෙනාම බොහෝ සතුටු වෙයි. ඔවුන්ට එය ආධාරකයක් වෙයි. ඔය ද්විත්ව-විදේශිකයන්ද විශේෂ ආදරණීය දෙවි දේවතාවන්ය, එහෙම නේද? එසේ නැත්නම් ස්වර්ණ ජුබිලියේ අය පමණක්ද? ඔබත් එහි කොටසක්ද, නැත්නම් ඔබ නරඹන්නන් පමණක්ද? ඔබ ස්වර්ණ ජුබිලියේ ජවනිකාව දුටුවා නේද? ඒ රඟ දැක්වුනේ විනෝදාත්මක කොටසක්. කෙසේ නමුත් අවසන් ජවනිකාවන්හි, ඔබ දර්ශන ලබා දෙන අය වෙනවාද, නැත්නම් නරඹන්නන් පමණක් වෙනවාද? ඔබ කවුරුන්ද වන්නේ? ඔබ වීර නළුවන් නේද? දැන් එය සිදු වීමට යන පරිදි, එම ජවනිකාව මතු කරගන්න. දැන් ත්‍රිකාලදර්ශී වී, එම අවසන් ජවනිකාව කෙතරම් අලංකාර වන්නේද, එමෙන්ම ඔබ කෙතරම් අලංකාර වන්නේද, කියා සිතින් මවා ගන්න. ඔබ සුරඟනාවන් වෙයි, ඉන්පසුව දිව්‍යමය ගුණදම් ඇති අලංකාරව සැරසුනු පිළිරූ, දේවතාවන් වෙයි. ඒ සඳහා, දැන් සිටම ඔබගේ සුරඟන ස්වරූප ස්ථීතියේ තමන්ව දැකීම පුහුණු වී, නොකඩවා ඉදිරියට ගමන් කරන්න. ප්‍රධාන විෂයන් සතරකි - දැනුමේ ප්‍රතිරුවක් වීම, නිරන්තර සිහි කිරීමේ ප්‍රතිරුවක් වීම, සියලු ගුණදම් වල ප්‍රතිරුවක් වීම. එක් ගුණ දහමක් හෝ අඩු නම්, ඔබ දිව්‍යමය කලා දහසයකින් පිරිපුන් බව, කිව නොහැක. තුන් ආකාරයේම ප්‍රශංසා තිබෙයි දිව්‍යමය ගුණදම් දහසය, සියලු ගුණදම් සහ සියල්ලෙන් සපිරි. සියලු ගුණදම් වලින් පිරි, මුළුමනින්ම පාපයෙන් තොර සහ දිව්‍යමය කලා දහසයකින් පිරිපුන්. විශේෂතා තුනම අවශ්‍යයි. දිව්‍යමය කලා දහසයක් යනු, ඔබ පිරිපුන්, අංග සම්පූර්ණ සහ සියලු ගුණදම් වලින් සපිරි විය යුතුයි. එබැවින් මෙය පරීක‍්ෂා කර බලන්න. ඔබට දීර්ඝ කාලයකට රැස් කර ගත හැකි වසර, මෙය බව ඔබට පවසන ලදි. ඉන්පසුව, දීර්ඝ කාලයක ගිණුම අවසන් වී, දීර්ඝ කාලයකට නොව, කෙටි කාලයකට යැයි කියයි. දැන්, දීර්ඝ කාලයක් පුරා උත්සාහ දැරීමේ පෝලිම තුළට එන්න. එවිට ඔබ දීර්ඝ කාලයකට රාජධානියේ භාග්‍යය හිමි කරගැනීමට අයිතියක් ලබයි. උපත් දෙකක් හෝ සතරක් වුවත් අඩු නම්, එය දීර්ඝ කාලයක් ලෙස ගණන් කෙරෙන්නේ නැත. ප්‍රථම උපත සහ සොබාදහමේ ආරම්භක ශ්‍රේෂ්ඨ සතුට තිබිය යුතුයි. එය 1.1.1. විය යුතුයි. සෑම දේකින්ම එක වන්න. ඒ සඳහා ඔබ කළ යුතු වන්නේ කුමක්ද? ඔබ සේවයේ අංක එක වන විට ඔබගේ මනෝ ස්ථීතියද අංක එකය, එවිට ඔබ 1.1.1 හි පැමිණෙයි, එහෙම නේද? එබැවින් සත් යුගය ආරම්භයේ අංක එකේ ජීවාත්මය සමඟ තම චරිත කොටස් රඟපෑමට සිටින අය සහ අංක එකේ උපතේ තම චරිත කොටස් රඟපාන අය වන්න. එබැවින්, යුගය ආරම්භ කරන අය ඔබ වෙයි. ප්‍රථම උපත ගන්න අය පමණයි, පළමු යුගයේ, පළමු මාසයේ, පළමු දිනය සමඟ, දිනය ආරම්භ කරන්නේ. එසේනම්, ඔය ද්විත්ව විදේශිකයන් අංක එක ලෙස පැමිණෙනවා නේද? අච්චා. සුරඟන ඇඳුමක් පළඳින්නේ කෙසේද කියා ඔබ දන්නවාද? එය බැබලෙන ඇඳුමකි. එම අවධානය තිබීම සහ එම ස්වරූපය බවට පත් වීම යනු සුරඟන ඇඳුමක් පැළඳීමයි. දිලිසෙන යමක් දුර තියාම ආකර්ෂණය කරයි. එබැවින් මෙම සුරඟන ඇඳුම, එනම් මෙම සුරඟන ස්වරූපය, බොහෝ දුර සිටින ජීවාත්ම ආකර්ෂණය කරයි. අච්චා.

අද, එය එක්සත් රාජධානියේ (යූකේ) වාරයයි. යූකේ හි විශේෂත්වය කුමක්ද? ඔබ ස්වර්ණමය යුගයේද, ලන්ඩන් ඔබගේ රාජධානිය බවට පත් කරනවාද, නැත්නම් එය සංචාරක ස්ථානයක් පමණක් වෙයිද? එය එක්සත් රාජධානියයි, නේද? ඔබ එහිදීද එය රාජධානියක් කරනවාද, නැත්නම් රජවරු සංචාරයකට පමණක් එහි යයිද? කෙසේවෙතත්, එය හැඳින්වෙන්නේ රාජධානියක් කියා, එහෙම නේද? එබැවින් මෙකල එය කොහොමත් සේවයේ රාජධානියයි. එය සියලුම විදේශයන් සඳහා සේවය වෙනුවෙන් උපකරණයක් වන රාජධානියකි, එහෙම නේද? රාජධානිය, යන නම නිවැරදි, එහෙම නේද? එය සියලු දෙනාව එක්සත් කරන රාජධානියකි. එය සියලුම ජීවාත්මයන්ට පරම පියාව මුණගැසීමට මඟපාදන රාජධානියකි. යූකේ සිට පැමිණි අයට බාප්දාදා පවසන්නේ ඔබ ඕකේ ලෙස රැඳී සිටින අයයි. යුකේ යනු, ඕකේව සිටින අයයි. ඔබගෙන් විමසන්නේ නම්, ඔබ පවසන්නේ මම ඕකේ කියා, එහෙම නේද? ඔබ දිගු සුසුමක් ගෙන, ඔව් එය ඇත්තක්, මම ඕකේ... කියා, එමෙන්ම ඔබ හොඳින් සිටින විට ඉතා උද්යෝගයෙන් ඔව්, මම ඕකේ කියා නොකියයි. ඔබ ඕකේ කියන ආකාරයේ වෙනසක් තිබෙයි. එබැවින්, සංගම යුගයේ රාජධානිය, ජීවාත්මයන්ට පාලකයන් වීමට, එනම් රාජකීය පවුලේ අය වීමට, සෑම තැනකම දිරිගැන්වීම පැතිරී යන, සේවයේ රාජධානිය, සූදානම් කළ යුතුයි. එබැවින්, රාජධානියට අයිතියක් ඇති ජීවාත්ම නිර්මාණය වන ස්ථානය, රාජධානියයි. මේ නිසයි බාප්දාදා සෑම රටකම විශේෂත්වය විශේෂයෙන් සිහි කර, නොකඩවා එම විශේෂත්වය තුළින් එය නිරන්තරයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරවන්නේ. බාප්දාදා දුර්වලතා දෙස නොබලයි නමුත් සංඥාවක් පමණක් ලබා දෙයි. නොකඩවාම ඔබ ඉතා හොඳයි, ඔබ ඉතා හොඳයි කීමෙන්, ඔබ හොඳ වෙයි. ඔහු ඔබ දුර්වලයි, ඔබ දුර්වලයි කියන්නේ නම්, ඔබ දුර්වල වෙයි. එසේ නම්, ඔබ ඒ වන විටත් දුර්වල බැවින් තව කෙනෙක් එය පවසන්නේ නම්, ඔබගේ සිහිය නැතිවී යයි. කෙනෙක් කෙතරම් සිහිසුන්ව සිටියත්, ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ අවධානයක්, ඔවුන්ගේ විශේෂත්ව ගැන අවධානය, යන ජීවිතය-ලබා-දෙන ඔසුව ලබා දෙන්නේ නම්, ඔහුට නැවත සිහිය ලැබෙයි. ඔබ සියලු දෙනාට ජීවිතය-ලබා දෙන ඔසුව තිබෙනවා නේද? එබැවින්, එම කෙනා ඉදිරියේ විශේෂත්වයන්ගේ කැඩපත තබන්න, මන්ද සෑම බ්‍රහ්මණ ජීවාත්මයක්ම විශේෂයි. ඔබ කෝටි ගණනකින් අතලොස්සක්, එහෙම නේද? එබැවින් ඔබ විශේෂිතයි, නේද? සිදුවන්නේ ඒ වෙලාවෙදි සමහරුන්ට ඔවුන්ගේ විශේෂත්ව අමතක වීමයි. ඒවා ගැන සිහි කර දීමෙන්, ඔවුන් විශේෂ ජීවාත්ම බවට පත් වෙයි. ඔවුන්ගේ විශේෂත්ව ගැන ඔබ වැඩියෙන් කතා කරන තරමට, ඔවුන්ගේ දුර්වලතා තව පැහැදිලිව ඔවුන් අත්දකිවි. ඔබට ඔවුන්ට ඒවා ගැන මතක් කර දීමට අවශ්‍ය නොවෙයි. ඔවුන්ගේ දුර්වලතා ගැන ඔබ පවසන්නේ නම්, ඔවුන් ඒවා සැඟවීමට තැත් කරයි. ඔවුන් එය මඟ හරවා මෙසේ කියයි, මා එසේ නොවෙයි. ඒ වෙනුවට ඔවුන්ගේ විශේෂතා ගැන පවසන්න. ඔවුන්ම එම දුර්වලතා අත්දකින තුරු, ඒ වෙනුවෙන් වසර 50 ක් ඔබ ක්‍රියා කළත්, ඔවුන්ට පරිවර්ථනයක් ගෙන ඒමට නොහැකි වෙයි. එබැවින් සිහිය නොමැති අයව මෙම ජීවිතය දෙන ඔසුවෙන් නැවත පණ ගන්වා, නොකඩවා පියාසර කර, අන් අයවත් පියාසර කරවන්න. යුකේ අය සිදු කරන්නේ මෙයයි, එහෙම නේද? අච්චා.

ලන්ඩන් සිට වෙනත් ස්ථාන වලට කී දෙනෙක් ගොස් තිබේද? ඔවුන් කොහොමත් භාරතයේ සිට ගොස් ඇත, නමුත් ලන්ඩන් සිට කී දෙනෙක් ගොස් තිබේද? ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට කී දෙනෙක් ගොස් තිබේද? ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ද ව්‍යාප්ත වී වෙනත් ස්ථාන වලට ගොස් තිබේ. ඥාන ගංඟාව ඈතට ගලන තරමට එය වඩාත් හොඳයි. යුකේවල, ඔස්ට්‍රේලියාවේ, අමරිකාවේ සහ යුරෝපයේ මධ්‍යස්ථාන කීයක් තිබෙනවාද? (සියලු දෙනාම තම තමන්ගේ ස්ථාන ගැන පැවසුවා).

මින් කියැවෙන්නේ ව්‍යාප්තිය සිදුවන බවයි. දැන් මඟහැරී ඇති කිසියම් විශේෂ ස්ථානයක් තිබෙනවාද? (බොහොමයක් තිබෙනවා). අච්චා, ඒවා වෙනුවෙන්ද ඔබ සැලසුම් සාදනවා ඇති. විදෙස් භූමි වල ඉහළ නැඟීමට සෝපානයක් ඇති බැවින් ඔවුන්ට ඉතා පහසුවෙන් මධ්‍යස්ථාන විවෘත කළ හැක. ඔබට ලෞකික සේවය කරමින් අලෞකික සේවය වෙනුවෙන්ද උපකරණ විය හැක. භාරතයේ, ආරාධනාවක් අනුව මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කිරීමේ විශේෂත්වය තිබෙන නමුත් විදෙස් වල ඔබ තමන්ටම ආරාධනාවක් ලබා දෙයි. ආරාධනාව දෙන අය ඔබ වන අතර එහි යන අයත් ඔබයි. එබැවින් මෙයත් සේවයේ පහසු ව්‍යාප්තිය සඳහා, ඔබට ලැබී ඇති සෝපානයකි. ඔබ කොහේ ගියත්, එහි සිටින මිනිසුන් දෙතුන් දෙනෙකුට ස්ථාපනය සඳහා උපකරණ විය හැකි අතර නාටකයට අනුව ඔවුන් නොකඩවාම එය බවට පත් වෙයි. ඔබට ලැබී තිබෙන්නේ තිළිණයක් හෝ සෝපානයක් ලෙස ඔබ එය හැඳින්වුවත්, ඔබ කෙටි කලකදි සේවය සම්පූර්ණ කළ යුතුයි, එබැවින් මෙය නිසි කලට සම්පූර්ණ කළ හැකි වන්නේ සීඝ්‍ර වේගයක් තිබුණොත් පමණයි. භාරතයේ ක්‍රමවේද සහ විදේශයන්හි ක්‍රමවේද අතර වෙනසක් තිබේ. එබැවින් විදේශයන්හි ව්‍යාප්තිය විගසින් සිදුවන අතර එය දිගටම එසේ වෙයි. එක දිනයක බොහෝ මධ්‍යස්ථාන විවෘත කළ හැක. විදේශයන්හි වාසය කරන උපකරණ වලට සියලු දිසාවන්හි සේවය කිරීමට පහසු අවස්ථාවක් තිබේ. භාරතයේ මිනිසුන් දෙස බලන්න! ඔවුන්ට වීසා ලබා ගැනීමට පවා අපහසුයි. එබැවින්, විදෙස් වල ජීවත් වන මිනිසුන්ට, එහි ජනතාවට සේවය කිරීමට උපකරණ බවට පත් වීමට අවස්ථාව තිබේ. එබැවින් ඔබට සේවය කිරීමට අවස්ථාවක් තිබේ. අවසානයේ පැමිණ, වේගයෙන් ඉදිරියට යෑමේ අවස්ථාව තිබෙන ආකාරයෙන්, ඔබටත් වේගයෙන් සේවය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබී තිබේ. එබැවින් ඔබ පැමිණියේ පසුවයි, යන පැමිණිල්ල නොතිබෙයි. පසුව පැමිණි අයට වේගයෙන් යෑමට විශේෂ අවස්ථාවක් තිබේ. එබැවින් ඔබගෙන් සෑම සියලු කෙනෙක්ම සේවාධාරියෙකි. ඔබ සියලු දෙනාම සේවාධාරීන්ද නැත්නම් මධ්‍යස්ථාන වල ජීවත් වන අය පමණක් සේවාධාරීන්ද? ඔබ කොහේ සිටියත් සේවය නොකර ඔබට විවේක ගැනීමට නුපුළුවනි. සේවය, සුවෙන් නින්දට යෑමයි. මෙවන් කියමනකි ඔබ සුවෙන් නිදියන විට, එය ජීවිතයකි! සේවය, සුවපත් නින්දක් බව කියයි. සේවය නොමැති නම්, සුව නින්දක් නොමැත. සේවය, වචන වලින් පමණක් සිදු නොවන බව ඔබට පවසා තිබේ. සෑම තත්පරයකදීම සේවය තිබේ. සෑම සිතිවිල්ලකම සේවය තිබේ. ඔවුන් භාරතයේ නිවැසියන් වුවත් විදේශයක නිවැසියන් වුවත් - කිසිම බ්‍රහ්මණයෙකුට මෙසේ කිව නොහැක - සේවය කිරීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බව. ඔබ රෝගීව සිටියත්, ඔබට මනසින් වාතාවරණයක් නිර්මාණය කර, චිත්ත තරංග පැතිරීමේ සේවය සිදුකළ හැක. ඔබ කුමන ආකාරයේ සේවයක් සිදු කළත්, ඔබ සේවයේ කාර්යබහුලව රැඳී සිටිය යුතුයි. සේවය ඔබගේ ජීවිතයයි. බ්‍රහ්මණයෙක් වීම යනු, සේවාධාරියෙක් වීමය. අච්චා.

නිරන්තරයෙන් පියාසර ස්ථීතියේ සිටින සහ එබැවින් සියලු දෙනාටම යහපතක් සිදු කරන ස්ථීතියේ සිටින අයට, සෑම විටම තමන් සුරඟනාවන් බව අත්විඳින අයට, ලෝකයට, විශේෂ ආදරණීය දේවතාවන් ලෙස හෙළිදරව් වීමට ඇති විශේෂ ආදරණීය දේවතා ජීවාත්මයන්ට, තමන් විශේෂ ජීවාත්ම බව සෑම විටම සලකා, අන් අයට තම විශේෂතාවල අත්දැකීම් ලබා දෙන අයට, විශේෂ ජීවාත්මයන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

බාප්දාදා කණ්ඩායමක් මුණගැසෙමින්

ඔබ සෑම විටම තමන් කර්මයෝගීන් බව අත්දකිනවාද? කර්මයෝගී ජීවිතයක් යනු, සෑම කාර්යයක්ම සිදු කරන අතර නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කිරීමේ වන්දනාවේ රැඳී සිටීමයි. මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යය සිදුකරන්නේ, ශ්‍රේෂ්ඨ පියාගේ දරුවන් පමණක් වන අතර ඔවුන් සෑම විටම සාර්ථක වෙයි. ඔබ සියලු දෙනාම කර්මයෝගී ජීවාත්ම නේද? සෑම දෙයක්ම සිදුකරන අතර සෑම විටම නොබැඳී සෙනෙහසින් යුතුව රැඳී සිටින්න. මෙම පුහුණව තුළින් තමන්ව නොකඩවා ඉදිරියට ගමන් කරවන්න. තමන් වෙනුවෙන් වගකීමක් තිබෙන අතරම ඔබ සියලු දෙනාට, ලෝකය වෙනුවෙන්ද වගකීමක් තිබේ. කෙසේවෙතත්, ඒ සියල්ල භෞතික පහසුකම්ය. කර්ම යෝගී ජීවිතයක් ඇතිව නොකඩවා ඉදිරියට ගමන් කර අන් අයටද ඉදිරියට යෑමට මඟපාදන්න. මෙය උපරිම ලෙස ආදරණීය ජීවිතයක්. සේවය මෙන්ම සතුටද තිබේ. ඔබට දෙකෙන්ම එකවර බොහෝ තිබෙනවා නේද? එය සියලුම දෙනාගේ ස්වර්ණ ජුබිලියයි. ස්වර්ණ යනු සතෝප්‍රධාන් මනෝ ස්ථීතියේ ස්ථාවරව සිටීමයි. එබැවින් මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝ ස්ථීතියෙන් තමන්ව නොකඩවා නිරතුරුවම ඉදිරියට ගමන් කරවන්න. ඔබ සියලු දෙනාම හොඳින් සේවය කර තිබෙනවා, එහෙම නේද? සේවය කිරීමේ මෙම අවස්ථාව ඔබට හිමි වන්නේ දැන් පමණයි. පසුව මෙම අවස්ථාව අවසන් වෙයි. එබැවින් නිරන්තරයෙන් සේවයේ දිගින් දිගටම ඉදිරියට ගමන් කරන්න. අච්චා.

වරදානය:
පරම පියාගේ ආරක‍්ෂක වියන අත්දැකීමෙන්, ඔබ බාධක විනාශ කිරීමේ උපාධිය හිමි කර, අත්දැකීමේ ප්‍රතිරුවක් වේවා.

පරම පියා ඔබ සමඟ සිටින විට, කිසිවෙකුට ඔබට කිසිවක් කළ නොහැක. ඔහුගේ ඇසුරේ අත්දැකීම, ආරක‍්ෂක වියනක් බවට පත් වෙයි. බාප්දාදා කොහොමත් සෑම විටම දරුවන්ව ආරක‍්ෂා කරයි. විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පැමිණෙන්නේ ඔබව අත්දැකීම් ඇත්තෙක් කිරීමටයි, එබැවින් එම ප්‍රශ්න පත්‍රය පැමිණියේ ඔබට ඊලඟ පංතියට ඉදිරියට යාමට කියා සෑම විටම සිතන්න. බාධක විනාශ කරන්නෙකුගේ උපාධිය සහ අත්දැකීම්වල ප්‍රතිරුවක් වීමේ ආශිර්වාදය, සෑම කලටම ඔබට හිමි වන්නේ මෙයින්ය. සමහරු දැන් සුළු හඬක් නඟන්නේ හෝ බාධකයක් ඇති කරන්නේ නම්, ඔවුන් ක්‍රම-ක්‍රමයෙන් සන්සුන් වෙයි.

පාඨය:
ඇවැසි කලට සහයෝගි වන අයට, එකකට කෝටි ගුණයක ප්‍රති-උපකාරයක් ලැබෙයි.