06.02.21       Morning    Sinhala     Murli        Om Shanti      BapDada      Madhuban


සාරය:
සුමිහිරි දරුවනි, ඔබලා මහා වීරයින් (ධෛර්යවන්තයින්) මායාගේ කුණාටු වලට ඔබ බිය විය යුත්තේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම පාරිශුද්ධ වන්න. පරමාත්ම පියා හැරෙන්න වෙන කිසිම කෙනෙක් ගැන සැලකිලිමත් විය යුත්තේ නැහැ.

ප්‍රශ්නය:
උසස් තත්ත්වයක් දිනා ගැනීම සඳහා ඔය දරුවන් තුළ නිරන්තරයෙන් තිබිය යුතු ධෛර්යය කුමක්ද?

පිළිතුර:
ශ්‍රීමත් අනුගමනය කර පාරිශුද්ධ විම සඳහා වන ධෛර්යයි. කෙතරම් කලබල ඇති වුවත් කෙතරම් දේවල් ඔබට ඉවසීමට සිදු වුවත් පාරිශුද්ධ වීම සඳහා පරමාත්ම පියා විසින් ඔබට දී ඇති උසස් උපදෙස් ඔබ නිරතුරුව පිළිපදිනා විට ඔබට ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයක් දිනා ගත හැකි වේවි. කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ බිය විය යුත්තේ නැහැ. කුමන දෙයක් සිදු වුවත්, ඒ කිසිවක් අලුත් දෙයක් නොවෙයි.

ගීතය:
අහිංසකත්වයේ ස්වාමියා තරම් වෙන කිසිවෙක් අද්විතීය වන්නේ නැත...

ඕම් ශාන්ති.
මෙය භක්ති මාර්ගයේ අය විසින් රචිත ගීතයකි. ඥාන මාර්ගයේදී ගීත අවශ්‍ය වන්නේ නැත. මන්ද ඔබගේ අසීමිත උරුමයඔබට ලැබෙන්නේ පරමාත්ම පියාගෙනි. භක්ති මාර්ගයේ සිරිත් විරිත් මෙම ස්ථානයට අදාල වන්නේ නැත. දැනුම පැහැදිලි කිරීම සඳහා දරුවන් කවි ආදිය ලියනවා. ඔබ පැහැදිලි කර කියා දුන්නේ නැතිනම් කිසිම කෙනෙකුට එය තේරුම් ගත නොහැකි වේවි. ඔය දරුවන්ට දැන් පරමාත්ම පියා ලැබී ඇත. එමනිසා ඔබගේ සතුටේ රසදිය කඳ දැන් ඔබ තුළින් ඉහළ යා යුතුයි. පරමාත්ම පියා ඔබගේ උපත් 84 චක්‍රයේ දැනුම ඔබට කියා දී තිබෙනවා. තමන් දැන් ස්වදර්ශන චක්‍රධාරීන් වීම පිළිබඳ වූ සතුටින් සිටිය යුතුයි. ඔබ දැන් පරමාත්ම පියාගෙන් විෂ්ණු දේශයේ උරුමය දිනා ගනිමින් සිටිනවා. බුද්ධියේ විශ්වාසය ඇති අය පමණයි ජයග්‍රහණය ලබන්නේ. විශ්වාසය ඇති අය අනිවාර්යෙන්ම දෙව්ලොවට යති. එමනිසා ඔය දරුවන් නිරන්තර සතුටින් සිටිය යුතුයි. පරමාත්ම පියාව අනුගමනය කරන්න. අශාරීරික ශිව බාබා මොහු තුළට ඇතුළු වුණු දවසේ පටන් විශාල කලබල ඇති වුණු බව ඔය දරුවන් දන්නවා. පාරිශුද්ධත්වය නිසා රණ්ඩු සරුවල් රැසක් සිදු වී තිබෙනවා. දරුවන් වයසින් වැඩුණු සැනකින්ම විවාහයට ඇද දමනවා. විවාහ වීමෙන් තොරව ඔවුන්ට කිසිම දෙයක් කර ගන්න බැහැයි කියා තමයි මිනිස්සු සිතන්නේ. ගීතාව හැදෑරුවත් එයින් ඔවුන් කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. එය වැඩියෙන්ම හදාරා ඇත්තේ බාබායි. ඔහු එක දවසකටවත් ගීතාව කියවීම මඟ හැරියේ නැහැ. ගීතාවේ දෙවියන් ශිවා බවත් තමන් ලෝක අධිපතියෙක් වීමට සිටිනවා යන්නත් තේරුම් ගත් සැනකින් ඔහු ඉතාමත් සතුටට පත් වුණා. මේවා ශිව දෙවියන් විසින් කී දේවල්ය. ඒත් සමඟම පාරිශුද්ධත්වය නිසා කලබල ඇති වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ මහත් ධෛර්යයවන්ත විය යුතුයි. ඔබලා මහා වීරයිනි : එකම එක කෙනා හැරෙන්න වෙන කිසිම කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ සැලකිලිමත් විය යුත්තේ නැහැ. මිනිසා නිර්මාණකරුවෙකි. නිර්මාණකරු පිරිසිඳු වුණු විට ඔහුගේ නිර්මාණයද අනිවාර්යෙන්ම පිරිසිඳු වේ. මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් මහත් කලබල ව්‍යසන ඇති වී තිබෙනවා. වැදගත් ලොකු පවුල් වලින් විශාල පිරිසක් පැමිණියා. ඔවුන් කිසිම දෙයක් ගැන තැකීමක් කළේ නැහැ. වාසනාවේ නැතිනම් කෙනෙකුට මේවා තේරෙන්නේ කෙසේද? පාරිශුද්ධ වීමේ අවශ්‍යතාවය ඔබට තිබෙනවා නම් එය කරන්න. නැතිනම් ගිහින් තමන්ගේ කටයුතු සලසා ගන්න. එවන් ධෛර්යයක් ඔබට තිබිය යුතුයි. බාබා ඉදිරියේ විශාල ව්‍යසන සිදු වුණා. බාබා කලබලයට පත් වෙනවා ඔබ කවදාවත් දැක්කාද? මේ සම්බන්ධ තොරතුරු ඇමරිකාවේ පුවත්පත් වලත් පළ වුණා. කිසිම දෙයක් අලුත් දෙයක් නොවෙයි. හරියටම මීට පෙර කල්පයේදී සිදු වුණු ආකාරයෙන්ම මේවා දිගටම සිදු වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුතු කාරණයක් නැහැ. මගේ උරුමය මම පරමාත්ම පියාගෙන් දිනා ගත යුතුයි. මගේ නිර්මාණය මා ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. මේ කාලය වන විට මුළු නිර්මාණයම අපිරිසිඳු වී ඇති බව පියා දන්නවා. සෑම කෙනෙක්වම පාරිශුද්ධ කරවිය යුත්තේ මම මයි. සෑම කෙනෙක්ම පතීතපාවන, ගැලවුම්කරුවාණෙනි, වඩින්න කියා පියාට කියනවා. එම නිසා ඔහු කරුණාවන්තයි. එහෙම නේද? පරමාත්ම පියා පහදා කියනවා : දරුවනි, කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් බිය නොවන්න. බිය වීමෙන් ඔබට උසස් තත්ත්වයක් දිනාගත නොහැකියි. මව්වරුන් කරදරයට ලක්ව සිටිනවා. ද්‍රවුපතිට පහර දීම ගැන සඳහන්ව තිබෙනවා. පරමාත්ම පියා ඔබව උපත් 21 කටම පහර කෑමෙන් ආරක්ෂා කර ගන්නවා. ලෝකයේ අයට මේ දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. ලෝකය අනිවාර්යෙන්ම අපිරිසිඳු, තමෝප්‍රධාන් හා පැරණි විය යුතුයි. අලුත් සෑම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන්ම පැරණි විය යුතුයි. ඔබගේ පැරණි නිවහන අතහැර දමා යා යුතුයි. නව ලෝකය ස්වර්ණමය යුගය වන අතර පැරණි ලෝකය කලි යුගය වේ. හැමදාටම එය අලුත්වට තැබිය නොහැකියි. මෙය ලෝක චක්‍රය බව ඔය දරුවන් තේරුම් ගෙන සිටිනවා. නැවතත් වතාවක් දේවතා ධර්මය ස්ථාපනය වෙමින් පවතිනවා. පරමාත්ම පියා කියනවා : ගීතාවේ දැනුම දැන් නැවතත් වතාවක් මම ඔබට කියා දෙනවා. මේ රාවන රාජ්‍යයේ ඇත්තේ දුකයි. රාම රාජ්‍යය කුමක්දැයි කියා කිසිම කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. පරමාත්ම පියා කියනවා : මා පැමිණ සිටින්නේප දෙව්ලොව රාම රාජ්‍යය ස්ථාපනය කිරිමටයි. ඔය දරුවන් වාර ගණනාවක්ම රාජ්‍යය ලබා ගෙන වාර ගණනාවක්ම එය අහිමි කර ගත්තා. තමන් උපත් 21 ක් එනම් ස්වර්ණමය යුගයේ සිටි බව ඔබගේ සිහියේ තිබෙනවා. විශ්‍රාම අවදිය වන විට ඔබ එහිදී ශරීරය අත්හරින බව මින් අදහස් වෙනවා. එහි කිසිම අකල් මරණ නැහැ. එය හරියට දැන් ඔබලා කාලත්‍රය ගැන දන්නා අය වූවක් සේයි. ශිව බාබා කවුදැයි කියා දැන් ඔබ දන්නවා. ශිවා වෙනුවෙන් දේවාල ගණනාවක් සාදා තිබෙනවා. තම නිවෙස් වලත් පිළිම තබා ගත හැකියි. කෙසේ වෙතත් භක්ති මාර්ගයත් නාටකයේ තීරණය වී ඇත්තකි. සෑම දෙයක්ම බුද්ධියෙන් තේරුම් ගත යුතුයි. ක්‍රිෂ්ණ හෝ ශිව ප්‍තිමා නිවෙස් වල තබා ගත හැකියි. එකමයි. ඒවා වන්දනා කිරිමට එතරම් දුර යන්නේ ඇයි? එහි යාමෙන් ඔවුන්ට ක්‍රිෂ්ණ දේශයේ උරුමය හිමි වෙනවාද? තමන් උපතක් උපතක් පාසා භක්තිය කළ බව ඔබලා දන්නවා. රාවන රාජ්‍යයේ සෝබනය කෙතරම්දැයි කියා බලන්න. මේ අවසානයේ ආටෝපයයි. රාම රාජ්‍යය පැවතියේ ස්වර්ණමය යුගයේයි. එහි විමාන ආදිය තිබුණා. පසුව ඒ සියල්ල අතුරුදහන් වුණා. ඒ සියල්ල දැන් නැවතත් මතු වී තිබෙනවා. ඔවුන් ඒ කුසලතා සියල්ල ඉගෙන ගෙන ඒ සංස්කාර තමා සමග රැගෙන යනවා. ගිහින් ඒ විමාන ආදිය ඔවුන් සාදාවි. අනාගතයේදී ඔබට සතුට දෙන්නේ ඒවායි. මේ විද්‍යාව ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. දැනට මෙම විද්‍යාව යෙදවෙන්නේ දුකටයි: නමුත් එහිදී එය සතුටට යෙදවෙනවා. දැන් ස්ථාපන කාර්යය සිදු වෙමින් පවතිනවා. පරමාත්ම පියා නව ලෝකයේ රාජ්‍යය ස්ථාපනය කරමින් සිටිනවා. ඔය දරුවන් වීර මහාවීරයින් විය යුතුයි. දෙවියන් පැමිණ සිටිනවාය යන්න ලෝකයේ සිටිනා කිසිම කෙනෙක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. පරමාත්ම පියා කියනවා : ඔබගේ පවුලේ අයත් සමග නිවසේ ජීවත් වන අතර නෙළුම් මලක් සේ පාරිශුද්ධව ජීවත් වන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුත්තේ නැහැ. වැඩිම වුණොත් ඔබට අපහාස කරයි. මොහුවත් නොසෑහෙන සේ අපහාසයට ලක් කළා. ක්‍රිෂ්ණාවත් අපහාසයට ලක් කළ බව සඳහන් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, ක්‍රිෂ්ණාව අපහාසයට ලක් කරන්න බැහැ. කෙනෙක් අපහාසයට ලක් වන්නේ කලි යුගයේදියි. දැන් ඔබලා සිටින ස්වරූපය හරියටම කල්පයකට පසුවත් පවතීවි. අතරමැද පවතින්නේ නැහැ. උපතින් උපත ඔබගේ හැඩරුව වෙනස් වෙනවා. මෙම නාටකය කල් තබා තීරණය වූවක්. උපත් 84 කුමන හැඩරුවකින් ගත්තා ද ඒ හැඩරුවින්ම නැවතත් ඔබ උපත ලබාවි. මොහුගේ (බ්‍රහ්මා) ඊළඟ උපතේදී හැඩරුව වෙනස් වී ලක්ෂ්මී හා නාරායනගේ හැඩරුව ඔහු එහිදී ලබාවි. ඔබගේ බුද්ධියේ අගුළු දැන් ඇරිලා. මෙය අලුත් දෙයක්. බාබා අලුත් වන අතර ඔහු කියනා දේ ද අලුත්ය. මේ දේවල් සෑම කෙනෙකුටම ඉක්මනින්ම අවබෝධ කරගත නොහැකියි. වාසනාවේ ඇත්නම් පමණයි ඔවුන්ට යමක් තේරුම් ගත හැකි වන්නේ. කුණාටු කීයක් පැමිණියත් අචලව සිටින්නන් මහා වීරයින් වේ. මේ කාලයේදී ඒ තත්ත්වය ඔබට ලද නොහැකියි. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ එය ලබාවි. මහාවිරයින් කුණාටු වලට බය වන්නේ නැත. අවසානයේදී ඔබ ඒ තත්ත්වය ලබාවි. මෙන්න මේ නිසා තමයි අතින්ද්‍රීය සුවය ගැන දැන ගැනීමට නම් ගොපළු ගොපළියන්ගෙන් අහන්නැයි කියා කියන්නේ. පරමාත්ම පියා පැමිණ සිටින්නේ ඔය දරුවන්ව දෙව්ලොවට සුදුස්සන් කරවීමටයි. හරියටම මීට පෙර කල්පයේදී සිදු වුණු ආකාරයෙන්ම අපාය විනාශ කළ යුතුයි. ස්වර්ණමය යුගයේ ඇත්තේ එක් ධර්මයක් පමණයි. ඔවුන් එහිදී ඒකීයත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා : එකධර්මයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. රාම රාජ්‍යය රාවන රාජ්‍යයෙන් වෙනස් වූවක් බව කිසිම කෙනෙක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. පරමාත්ම පියා කෙරෙහි ඔබ තුළ දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනා නිසා දැන් ඔබ ශ්‍රීමත් පිළිපැදිය යුතුයි. සැම කෙනෙකුගේම නාඩි බලා සැමට ඒ ඒ අයට ගැලපෙන ආකාරයේ අවවාද දෙනවා. බාබා තම පුතණුවන්ට කීවේ : ඔබට විවාහ වීමට වුවමනා නම් ගිහින් එය කර ගන්න. ඔබගේ විවාහය කර දිය හැකි ඥාති හිතමිතුරන් ඕනෑ තරම් සිටිනවා. කවුදෝ කෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණා (ඔහුව විවාහ කර දීමට) එමනිසා සෑම කෙනෙකුගේම හදගැස්ම බලනවා. බාබා මේක තමයි තත්ත්වය. මට ඕනේ පාරිශුද්ධව සිටීමටයි. ඒත් මගේ නැදෑයින් මාව ගෙයින් එළියට ඇද දමනවා. ඉතින් මම කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔබ අහන්නේ පාරිශුද්ධව සිටියහොත් කියන කතාවයි. පාරිශුද්ධව සිටිය නොහැකි නම් ගිහින් විවාහ වන්න. හොඳයි. කෙනෙක් දැනටමත් විවාහ ගිවිස ගෙන නම් සිටින්නේ ඇයව සතුටු කරවීමට සිදු වෙනවා. ඒක වෙනම දෙයක්. දෙදෙනෙක් විවාහ වුණු විට සැමියා ඔබගේ දෙවියා බව බිරිඳට කියනවා. හොඳයි ඇය ලවා එසේ නම් ලියවා ගන්න : හොඳයි. මම මගේ සැමියා මගේ ගකුරු මගේ දෙවියන් ලෙස පිළිගනිමි..කියලා. පසුව ඇයට කියන්න : දැන් මම ඔබට අණ කරන්නේ පාරිශුද්ධව සිටීමටයි. මේ සහා දැඩි ධෛර්යයක් අවශ්‍යයි. ගමනාන්තය ඉතාමත් ඉහළයි. ලැබීමුත් ඉතාමත් ඉහළයි. රාග ගින්න ඇවිලෙන්නේ මෙම ලැබීම් පිළිබඳ අවධානය කෙනෙකුට නොමැති විටයි. පරමාත්ම පියා කියනවා : එවන් විශාල ප්‍රාප්තීන් කරා ඔබට ළඟා විය හැකියි. ඉතින් එසේ නම් එක් උපතකට පාරිශුද්ධව සිටීම මහා ලොකු දෙයක් වෙනවා ද? මම ඔබගේ සැමියායි. මම කියන පරිදි ඔබ පාරිශුද්ධව සිටිය යුතුයි. බාබා ඔබට නොයෙකුත් ක්‍රම පෙන්වා දෙනවා. භාරතයේ ක්‍රමය මෙයයි. සැමියා තම දෙවියා වන නිසා ඇය ඔහු කියනා සෑම දෙයකටම එකඟ විය යුතු බව කාන්තාවකට කියනවා. ලක්ෂ්මී නාරායනගේ දෙපතුල් පිරිමදිමින් සිටි නිසා සෑම කාන්තාවක්ම තම සැමියාගේ කකුල් මසාජ් කළ යුතුයි කියා ඔවුන් සිතනවා. ඒ පුරුද්ද ඇරඹුණේ කොහින් ද? භක්ති මාර්ගයේ පින්තූර වලින්. ස්වර්ණමය යුගයේ එවන් දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ලක්ෂ්මී ලවා දෙපතුල් පිරිමැද ගැනීමට තරම් එහිදී නාරායන් වෙහෙසට පත් වෙනවා ද? එහි කිසිම ආකාරයක වෙහෙසක් නැහැ. එය දුක් කරුණක්. වේදනාවක් හෝ දුකක් එහි තිබිය හැක්කේ කෙසේද? මෙන්න මේ නිසා තමයි බාබා නාරායනගේ දෙපතුල් පිරිමදින ලක්ෂ්මීගේ පින්තූරය වෙනස් කළේ. ඔහු සිටියේ කුල්මත්වයි. ළමා කාලයේ සිට ඔහු තුළ නිරාශාව තිබුණු නිසා තමයි භක්ති වන්දනාවන් රාශියක් කළේ. බාබා ඔබට ක්‍රම රැසක් පෙන්වා දෙනවා. තමන් පරමාත්ම පියාගේ දරුවන් බව ඔබලාට දැන් තේරෙනවා. එමනිසා ඔබලා එකිනෙකාගේ සහෝදර සහෝදරියන්ය. දාදාගෙන් ඔබ තම උරුමය දිනා ගන්නවා. ඔබ පරමාත්ම පියාට මෙම අපිරිසිඳු ලෝකයට පැමිණෙන්නැයි කියා ආරාධනා කරනවා. පාරිශුද්ධකරු, සීතාවරුන්ගේ රාමා, පරමාත්ම පියා සත්‍යයයි. සත්‍ය දේශය ස්ථාපනය කරන්නායි. මුළු ලෝකයේම මුල, මැද, අග පිළිබඳ වූ සැබෑ දැනුම ඔහු ඔබට දෙනවා. ඔය ජීවාත්මයන් දැන් ඥාන සාගර වෙමින් සිටිනවා. බාබාගේ ශ්‍රීමත් පිළිපැදීමට ඔය දරුවන් මහත් ධෛර්යවන්ත විය යුතුයි. අසීමිත පියා තම අසීමිත නිර්මාණය දෙව්ලොව පාලකවරුන් කරවනවා. එමනසා, ඔබ උත්සාහ දරා තම මුළු උරුමයම දිනා ගත යුතුයි. ඔබ තමාව ඔහුට කැප කරවිය යුතුයි. ඔබ ඔහුව තම උරුමක්කරුවා කර ගත් විට උපත් 21 ක උරුමය ඔබට ලැබේවි. පරමාත්ම පියා තම දරුවන් ඉදිරියේ කැප වෙනවා. දරුවන් කියනවා : බාබා, මෙම ශරීරය, මනස, ධනය සියල්ල අයිති ඔබටයි. ඔබ තමයි පරම පියා පරම දරුවා. ඔබ තමයි මව ඔබ තමයි පියා කියාත් ඔබ ගයනවා. එකම එක කෙනාව ඉහළින්ම වර්ණනා වෙනවා. දුක නැති කර සතුට දානය කරන්නා කියා කියන්නේ ඔහුටයි. දෙව්ලොවදී පංච මහා භූතයින් පවා දෙන්නේ සතුටමයි. කලි යුගයේදී ඒ සොබා දහම තමෝප්‍රධාන් නිසා දුක් ගෙන දෙනවා. එහි ඇත්තේ සතුටම පමණයි. මෙම නාටකය කල් තබාම තීරණය වූවක්. මෙම යුද්ධය වසර 5000 කට පෙර සිදු වුණු යුද්ධයමයි කියා ඔබ දන්නවා. දැන් දෙව්ලොව ස්ථාපනය වෙමින් පවතිනවා. එම නිසා ඔය දරුවන් දෙවියන් තමාව භාර ගත්තාය යන නිරන්තර සතුටින් සිටිය යුතුයි. පරමාත්ම පියා දැන් ඔබව සරසවමින් ඔබට උගන්වනවා. අච්චා.

සුමිහිරි, ආදරණීය, කාලයක් තිස්සේ නැති වී සිට දැන් හමු වුණු ඔය දරුවන්ව ඔබගේ මව හා පියා, බාප්දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි. ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර.

ධාරණය සඳහා සාරාංශය:
1. පරමාත්ම පියා හා සම වීමේ ධෛර්යය සෑම විටම පවත්වා ගන්න. තමාව මුළුමනින්ම පියාට කැප කරවන්න.

2. කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් බිය නොවන්න. අනිවාර්යෙන්ම පාරිශුද්ධ වන්න.

වරදානය:
ඔබ, ඔබගේ දයාවේ සහ හිතකාමීත්වයේ ද්‍රිෂ්ඨියෙන්, ලෝකයට නිරන්තරයෙන් සේවය කරන, ලෝක පරිවර්ථකයෙක් වේවා.

ලෝක පරිවර්ථක ජීවාත්ම සහ ලෝක සේවාධාරීන්ගේ ප්‍රධාන සුදුසුකම වන්නේ, ඔවුන් ලෝකය පරිසමාප්ත සහ සතුටට පත් කරවන, ඔවුන්ගේ දයාවේ සහ හිතකාමී බවේ ද්‍රිෂ්ඨියයි. නොලැබුණු සියලු දේ - ආධ්‍යාත්මික ප්‍රීතියේ ධනය, සාමය, ඥානය සහ සියලු බල - ඔවුන් එම ලැබීම් ලබා දී, යාචකයන්ව සියලු අයිතීන් ඇති අය බවට පත් කරවයි. එවන් සේවාධාරීන් ඔවුන්ගේ සෑම තත්පරයක්, වදනක්, ක්‍රියාවක් සහ නෑ සබඳතාවයක්ම සේවය වෙනුවෙන් භාවිත කරයි. ඔවුන් බලන, ඇවිදින, අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වන සහ ආහාර ගන්නා ආකාරය තුළ සේවය මුසු වී තිබේ.

පාඨය:
ගරු බුහුමන් සහ සම්මාන අතහැර, අසීමිත සේවය වෙනුවෙන් ඔබගේ කාලය වටිනා ලෙස භාවිත කිරීම යනු, අන් අයව ඉහළ නංවන කෙනෙක් වීමය.


මාතේශ්වරීගේ අමිල වදන්.

අන් අයට හිතකාමී වීමෙන්, තමන්ට ඉබේටම යහපතක් සිදුවෙයි.

පරමාත්ම දෙවියන් පවසයි මගෙන් උසස්ම අරමුණ දැන ගැනීමෙන්, ඔබ උසස්ම තත්ත්වය ලබා ගනී, එනම්, අන් අය වෙත පරහිතකාමී වීම ගැන දැනුවත් වීමෙන්, ඔබගේ සෑම දෙයක්ම සාර්ථක වෙයි. බලන්න, පංච මහා භූතයන්, දේවතාවන්ගේ දෙපා ඉදිරියේ සේවකයෙක් ලෙස සිටියි. මෙම පංච මහා භූතයන්, සතුටේ ප්‍රතිරූප වී, ඔබගේ සිතේ ආශාවන්ට අනුව ඔබට සේවය කරයි. මෙකල, ඔවුන්ගේ සිත් ආශා කරන සතුට නොලැබීම නිසා, මනුෂ්‍යයන් දුක සහ අශාන්තිය අත්විඳියි. ස්වර්ණමය යුගයේ සොබා දහම සුන්දරයි. බලන්න දේවතාවන්ගේ පිංතූර දියමන්ති සහ මැණික් වලින් ඔබවා ඇති අන්දම, එබැවින් ඔවුන් ජීවමාන ස්වරූපයෙන් සිටින විට, ඔවුන්ට බොහෝ ද්‍රව්‍යමය සැප පහසුකම් තිබෙයි! මෙකල, මිනිසුන් සාගින්නේ සිටින අතර පිළිම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන ගණන් වියදම් කරයි. එබැවින් මෙම වෙනස කුමක්ද? ඔවුන් අනිවාර්යෙන් එවන් උසස් ක්‍රියා සිදුකරන්නට ඇති, ඔවුන්ගේ සිහිවටන නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ මේ නිසයි. ඔවුන්ව බොහෝ වන්දනාවටද ලක් වෙනවා ඇති! පාපයෙන් තොර ගෘහයන්හි වාසය කරන අතර ඔවුන්ට නෙළුම්-මලක් වැනි ස්ථීතියක් තිබුණි, නමුත් දැන්, පාපයෙන් තොර ගෘහයන් වල සිටිනවා වෙනුවට, ඔවුන් දූෂිත ගෘහයන් (පාපයන්ගෙන් පිරි) තුළට ගොස් තිබේ, මේ නිසා අන් අයට හිතකාමී වීම ගැන ඔවුන්ට අමතක වී ලෞකික ව්‍යාපාර තුළට ගොස් තිබේ, මෙහි ප්‍රතිඵලය වී ඇත්තේ සියලු දේ වැරදීමය. දැන් පරමාත්ම දෙවියන්ම පැමිණ, ඔබව දූෂිත ගෘහයන්ගෙන් ඉවත් කර ඔබට දූෂණයෙන් තොර ගෘහයන් ගැනඋගන්වයි, එය තුළින් ඔබගේ ජීවිත සදාකාලයට සතුටට පත් වෙයි. මේ නිසයි ඔබ අන් අය වෙනුවෙන් හිතකාමී වී, පළමුව ඔවුන් වෙනුවෙන්ද ඉන්පසුව තමන් වෙනුවෙන්ද ශ්‍රේෂ්ඨ පැතුම් පවත්වා ගත යුත්තේ. අන් අයට යහපතක් සිදු කිරීමෙන් ඔබ ඉබේටම තමන්ට යහපතක් සිදුකර ගනී. ඕම් ශාන්ති.