07.02.21    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     29.10.87    Om Shanti    Madhuban


සිරුර, මනස, ධනය සහ සම්බන්ධතාවල බල.


අද, සර්ව බලධාරී පියා, ඔහුගේ බලයෙන් පිරි දරුවන් දෙස බලනවා. සෑම බ්‍රහ්මිණ් දරුවෙක්ම බලයෙන් පිරිපුන් වී ඇති නමුත් එය අංක පිළිවෙලටයි. සියලුම බල, පරම පියාගෙන් ලද උරුමය වන අතර ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගෙන් ආශිර්වාද ලැබී ඇත. පියා සහ ආශිර්වාද පිරිනමන්නා, යන ද්විත්ව සබැඳියාව තුළින් සෑම දරුවෙකුටම උපතේදි මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ ලැබීම හිමි වී තිබේ. උපතේදි, පරම පියා ඔබට සියලු බලයන්ට අයිතිය ලබා දෙයි, එනම්, ඔහු ඔබගේ ජන්ම උරුමය ඔබට ලබා දෙයි. ඒ සමගින්ම, ආශිර්වාද පිරිනමන්නා ලෙසින්, ඔබ උපත ලද සැනින් ඔහු ඔබව මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙක් බවට පත් කර ඔබට මෙම ආශිර්වාදය ලබා දෙයි ඔබට සියලු බලයන් ලැබේවා. සියලුම දරුවන්ට ඒකායන කෙනාගෙන් මෙම ද්විත්ව අයිතිය සමානව හිමිවන නමුත්, එය ධාරණය කරගන්නා ඔබගේ බලය, ඔබව අංකානුරූප බවට පත් කරවයි. පරම පියා සියලුම දරුවන්ව නිරන්තරයෙන් සියලු බලයන්ගෙන් පිරිපුන් කරවන නමුත් දරුවන් බලයෙන් පිරිපුන් වන්නේ ඔවුන්ගේ ධාරිතාවයට අනුවයි. සාමාන්‍යයෙන් ලෞකික ජීවිතයේ වුවත්, ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ වුවද, සාර්ථකත්වයේ පදනම වන්නේ බලයන්ය. ඔබට බලය වැඩියෙන් තිබෙන තරමට ඔබ වැඩියෙන් සාර්ථකයි. ප්‍රධාන බල වන්නේ සිරුර, මනස, ධනය සහ සම්බන්ධතා වල ඒවාය. සතරම අවශ්‍යයි. මේ සතරෙන් එක බලයක් හෝ අඩු නම්, ජීවිතයේ නිරන්තර සහ සම්පූර්ණ සාර්ථකත්වය නොමැති වෙයි. ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේද බල සතරම අවශ්‍යයි.

මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ, ජීවාත්ම සහ පදාර්ථ යන දෙකේම යහපත් සෞඛ්‍යය අවශ්‍යයි. ජීවාත්මය නිරෝගී වන විට, ඔබගේම මනෝ ස්ථීතිය තුළින්, ඔබගේ සිරුරේ ගිණුම් හෝ සිරුරේ රෝග, කුරුසයකින් කටුවක් බවට පත් වී, ඔබ තමන් නිරෝගී බව අත්විඳියි. එවිට ඔබගේ මුහුණේ රෝගී බවක හෝ වේදනා විඳීමේ සලකුණක් නොමැත. ඔබ, ඔබගේ රෝගය ගැන කතා කරන්නේවත් නැති අතර ඔබගේ කර්මයේ විඳවීම ගැන කතා කරනවා වෙනුවට, ඔබ කර්ම යෝගා ස්ථීතිය ගැන කතා කරයි, මන්ද, රෝගය ගැන කතා කිරීම, රෝගය වැඩි වීමට හේතු වෙයි. එවන් ජීවාත්මයක් රෝගයේ වේදනාව කිසි විටෙක අත්නොවිඳින අතර ඔහුගේ විඳවීම ගැන කතා කිරීමෙන් දුක් රැල්ලක් පතුරුවා හරින්නේද නැත. ඒ වෙනුවට පරිවර්ථන බලයෙන් ඔහු සියලු වේදනා තෘප්තිය බවට පරිවර්ථනය කරයි ඔහු තෘප්තිමත්ව සිටිමින් අන් අය තුළ තෘප්තියේ රැල්ලක් ගෙන එයි. එනම්, ඔහු මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙක් වී, බලයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන්, කාලයට අනුව දරා ගැනීමේ බලය හෝ හැඩ ගැසීමේ බලය භාවිත කරයි. ඔබට සර්ව බලධාරි පියාගෙන් ලැබෙන ආශිර්වාදය හෝ බලයන්ගේ උරුමය, ඔබ අවශ්‍ය වෙලාවක භාවිත කරන විට, මෙම ආශිර්වාද හෝ සුබ පැතුම් ඔබට ඖෂධයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, මන්ද ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ස්වරූපයකින්, ඔබට ඒවා භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවට, කාලයට සහ ආකාරයට අනුව, මේ සියලුම බලයන්ට ඔබ සමඟ සහයෝගී විය හැක. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින්, පරමාත්ම දෙවියන්ගේ මෙම බල හෝ ආශිර්වාද ධාරණය කරගත හැක එක් විනාඩියකදි සිසිලසේ ස්වරූපයෙන්, එක් විනාඩියකදි පිළිස්සීමේ ස්වරූපයෙන්. ඒවාට ජලයේ සිසිලස මෙන්ම ගින්නක දැවීමේ අත්දැකීමද ඔබට ලබා දිය හැක ඔබව ශක්තිමත් කිරීමට, ඒවාට ඖෂධ මෙන්ම පෝෂ්‍යදායක ආහාර ලෙසද ක්‍රියා කළ හැක. ඔබ කළ යුත්තේ නිවැරදි වෙලාවට මෙම බල භාවිත කිරීමට අධිකාරියෙක් වීම පමණයි. මේ සියලුම බල, ඔය මාස්ටර් සර්ව බලධාරීන්ගේ සේවකයන්ය. ඔබ ඒවාගෙන් ඕනෑම එකකට නියෝග කරන විට, එය හොඳයි, මගේ ස්වාමී කියා, ඔබට සහයෝගය ලබා දෙයි. කෙසේවෙතත්, ඒවාගෙන් සේවය ලබා ගන්නා අයද එතරම්ම දක‍්ෂ විය යුතුයි. එබැවින්, ඔබට ජීවාත්ම බලයේ පදනමට අනුව සිරුරේ බලය නිරතුරුව අත්විඳිය හැක, එනම්, ඔබට නිරතුරුව නිරෝගිව සිටීම අත්විඳිය හැක.

මෙම අලෞකික බ්‍රහ්මණ දිවිය, නිරන්තර නිරෝගි දිවියකි. ඔබට ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගෙන් ඔබ නිරතුරුවම නිරෝගි වේවා යන ආශිර්වාදය ලැබී තිබේ. ඇතැම් දරුවන්ට ඔවුන්ට ලැබී ඇති ආශිර්වාද, අවශ්‍ය වෙලාවකදි භාවිත කිරීමට හෝ ඉන් යහපතක් සලසා ගැනීමට නොහැකි බව, බාප්දාදා දකිනවා. එසේ නැතහොත් ඔවුන්ගේ සේවකයන් වන මෙම බලයන්ගෙන්, අසීමිත ආකාරයකින් සහ අසීමිත බුද්ධියකින් සේවාවක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට නොහැකි බව කිව හැක. මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙක් වීමේ ස්ථීතිය, සුළුපටු දෙයක් නොවෙයි. එය ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝ ස්ථීතියක් වන අතර එය උත්තරීතර ජීවාත්මයෙන් ඍජුවම ලැබෙන උත්තරීතර නම්බු නාමයක්. මෙම නම්බු නාමය ගැන ඔබට කෙතරම් කුල්මත් බවක් තිබෙනවාද? නම්බු නාමය, බොහෝ කාර්යයන් සාර්ථක කරවයි. එබැවින් මෙය, පරමාත්ම දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන නම්බු නාමයක් එය අතිශය සතුට සහ බලයෙන් පිරී තිබේ. මෙම නම්බු නාමයේ මනෝ ස්ථීතියේ ආසනයේ ඔබ අසුන්ගෙන සිටින්නේ නම්, මේ සියලු බල, ඔබට සේවය කිරීමට සෑම විටම සූදානම් බව ඔබ අත්දකියි. ඒවා ඔබගේ අණ ලැබෙන තුරු බලා සිටියි. එබැවින් ආශිර්වාදය සහ උරුමය භාවිත කරන්න. ඔබ මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙකුගේ ස්ව අභිමානයේ ස්ථාවරව රැඳී නොසිටින්නේ නම්, එවිට, ඔබගේ බල, ඔබගේ අණසක යටතේ තබා ගන්නවා වෙනුවට, ඔබ නිරන්තරයෙන් පරම පියාගෙන් ඔබට යම් බලයක් ලබා දෙන ලෙස හෝ යම් කාර්යයක් ඉටුකර දෙන ලෙස හෝ නොයෙක් දේ සිදුකර දෙන ලෙස, ආයාචනා කරමින් සිටියි. එබැවින් ආයාචනා කරන අයට කිසිදා නිරන්තරයෙන් සතුටින් සිටිය නොහැක. එක දෙයක් නිමා වූ විට තව දෙයක් ඇරඹෙනු ඇත. එබැවින්, මාස්ටර් කෙනෙක් වී, යෝග්යුක්ත වී, ඔබගේ සේවකයන්ගෙන් නුවණින් සේවය ගන්න, එවිට ඔබ ඉබේටම නිරන්තරයෙන් නිරෝගි වීම අත්විඳීවි. මෙය සිරුරේ බලය අත්කර ගැනීම ලෙස හැඳින්වෙයි.

ඒ ආකාරයෙන්ම, මනසේ බලය තිබේ, එනම්, ශ්‍රේෂ්ඨ සිතිවිල්ලේ බලය. මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙකුගේ සෑම සිතිවිල්ලකම අති විශාල බලයක් ඇති බැවින් ඔහුට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක්, අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක සිදුකළ හැකි අතර එය සිදුවීමට සැලැස්විය හැක, මන්ද ඔහුගේ සිතිවිලි සෑම විටම පිවිතුරුයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි එමෙන්ම හිතකාමීය. එබැවින් හිතකාමිත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨ සිතිවිලි ඇති තැන, ඒවා අනිවාර්යෙන් සාර්ථක වෙයි, එමෙන්ම ඔබ මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙක් නිසා, ඔබගේ මනසට කිසි විටෙක ඔහුගේ පාලකයාව මුලා කළ නොහැක එයට ඔබට දුකක් අත්දැකීමට සැලසිය නොහැක. මනස ඒකාග්‍රතාවයෙන් රැඳී සිටියි, එනම්, එය එක් තැනක ස්ථාවරව රැඳී තිබෙයි එය සැරිසරන්නේ නැත. එවිට ඔබට අවශ්‍ය තැනක, අවශ්‍ය වෙලාවක ඔබගේ මනස ස්ථාවර කළ හැක. එවිට මනසට කිසිම විටෙක දුක් විය නොහැක, මන්ද එය ඔබගේ සේවකයා, ඔබගේ දාසිය වෙයි. එබැවින්, ඔබගේ අලෞකික දිවියේ උරුමයක් සහ ආශිර්වාදයක් ලෙස ඔබ හිමි කරගෙන ඇති මනසේ බලය මෙයයි.

ඒ ආකාරයෙන්ම තුන්වැන්න ධන බලයයි, එනම්, ඥාන මිණි මුතු ධනයේ බලයයි. ඥාන ධනය, ඔබට ඉබේටම භෞතික ධනය ලබා ගැනීමට මඟ පාදයි. ඥාන ධනය ඇති තැන, සොබා දහම ඉබේම සේවකයෙක් වෙයි. භෞතික ධනය තිබෙන්නේ භෞතික පහසුකම් වලටයි. ඥාන මිණි මුතු වල ධනයෙන්, ඔබට ඉබේම සියලු භෞතික පහසුකම් අත්වෙයි. මේ නිසයි, ඥාන ධනය, සියලු ධනයන්ගේ රජු වන්නේ. රජා ඇති තැන, සියලුම භෞතික පදාර්ථ ඉබේටම ලැබෙයි ඔබට උත්සාහ දැරීමට අවශ්‍ය නොවෙයි. ඕනෑම භෞතික දෙයක් ලබා ගැනීමට ඔබට උත්සාහ දැරීමට සිදු වන්නේ නම්, ඉන් අදහස් වන්නේ ඥාන ධනයේ අඩුවක් තිබෙන බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ඥාන ධනය, ඔබව ප්‍රකෝටිපතියෙක් බවට පත් කරවයි. සෑම දෙයක්ම පරමාත්ම දෙවියන්ගේ නාමයෙන් කිරීමෙන් ඔබ කරන සෑම දේකින්ම ඔබට සාර්ථකත්වය ලැබෙයි. පරමාත්ම දෙවියන්ගේ ධනය ඇති අය, සියලු දේ පරමාත්ම දෙවියන් වෙනුවෙන් සිදු කරන අය බවට පත් වෙයි. ඔවුන්ට සිතිවිල්ලක්වත් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය නොවෙයි සියලු අවශ්‍යතා නොකඩවා ඉබේටම සපයනු ලැබෙයි. ඔවුන්ට කෙතරම් ධන බලය තිබේද යත්, මෙම ඥාන ධනය ඔවුන්ව බොහෝ උපත් ගණනාවකට රජවරුන්ගෙත් රජවරු බවට පත් කරවයි. එබැවින් ඔබ පහසුවෙන් ධන බලයද අත්කර ගනී.

ඒ ආකාරයෙන්ම, සම්බන්ධතාවන්හි බලය තිබේ. සබැඳියාවන්හි බලය අත්කර ගැනීමේ පිවිතුරු ආශාව තිබේ, මන්ද, සබැඳියා තුළින් සෙනෙහස සහ සහයෝගයේ ලැබීම තිබේ. මෙම අලෞකික ජීවිතයේ, ඔබට දෙගුණයක අන්දමින් සබැඳියාවන්හි බලය අත්වෙයි. ඔබ දෙගුණයක ආකාරයට සබැඳියාවන්හි බලය අත්කර ගන්නේ කෙසේද කියා ඔබ දන්නවාද? එකක් සියලු සම්බන්ධතා පරම පියා සමඟ පැවැත්වීමයි, දෙවැන්න දිව්‍යමය පවුලේ අය සමඟ සම්බන්ධතා. එබැවින් එය දෙගුණයක සම්බන්ධකමක් පරම පියා සමඟ සහ එකිනෙකා සමඟ. එබැවින් සබැඳියා තුළින්, ඔබට අඛණ්ඩව පරහිතකාමී සෙනෙහස, අවිනාශී සෙනෙහස සහ අවිනාශී සහයෝගය ලැබෙයි. එබැවින් ඔබට සබැඳියාවන්හි බලයත් තිබේ. කොහොමනමුත්, පියෙකුට දරුවන් අවශ්‍ය කුමකටද, එමෙන්ම දරුවන්ට පියෙක් අවශ්‍ය කුමකටද? සහයෝගය සඳහා, එනම් ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවක සහයෝගය ලබාගැනීමට. එබැවින් මෙම අලෞකික දිවියේ ඔබට ආශිර්වාදයක් සහ උරුමයක් ලෙසින් බලයන් සතරේම ලැබීම තිබේ. ඔබ සතර ආකාරයේම බලයන් අත්කරගෙන ඇති විට, සෑම මොහොතකම ඔබගේ මනෝ ස්ථීතිය කෙබඳු වෙයිද? සෑම විටම මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙක්. මෙම ස්ථීතියේ අසුන්ගෙන සිටින විට, ඔබ සෑම විටම ස්ථාවරව රැඳී සිටිනවාද? වෙනත් වචන වලින්, තමන්ගේ රජෙක් වීම හෝ රාජ යෝගීවරයෙක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මෙම මනෝ ස්ථීතියයි. රජෙකුගේ සම්පත් ගබඩාව සෑම විටම පිරී ඇත. එබැවින් රාජ යෝගීවරයෙක් යනු, බලයන්ගේ සම්පත් ගබඩාව නිරන්තරයෙන් පිරී ඇති කෙනෙකි. ඔබට වැටහෙනවාද? මෙය ශ්‍රේෂ්ඨ බ්‍රහ්මිණ් කෙනෙකුගේ අලෞකික ජීවිතය ලෙස හැඳින්වෙයි. එබැවින් සෑම විටම අධිපතියෙක් වී, සියලු බලයන් භාවිත කරන්න. හැකියාවට අනුව වනවා වෙනුවට, නිරන්තරයෙන් බලවත් වන්න. ඉල්ලීම් කරන කෙනෙක් නොවන්න, නමුත් නිරන්තරයෙන් සතුටින් සිටින කෙනෙක් වන්න. අච්චා.

සියලු දෙනාටම මධුබාන් වලට පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඔබ අත්කරගෙන ඇති මෙම භාග්‍යය සෑම විටම ඔබ සමඟ තබා ගන්න. භාග්‍යය පිරිනමන්නා ඔබ සමඟ තබා ගැනීම යනු, ඔබගේ භාග්‍යය ඔබත් සමඟ තබා ගැනීමය. කලාප තුනකින් ජනතාව ඇවිත්. විවිධ ස්ථාන තුනක ගංඟාවන් දැන් එකට එකතු වී ඇත. මෙය ත්‍රිවේනියේ සංගමය ලෙස හැඳින්වෙනවා. ආශිර්වාද පිරිනමන්නා ලෙසින් බාප්දාදා ඔබ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද ලබා දෙනවා. මෙම ආශිර්වාද භාවිත කිරීම ඔබට අයත් දෙයක්. අච්චා.

සම්පූර්ණ උරුමයට සහ ආශිර්වාද වලට අයිතියක් ඇති සෑම තැනකම සිටින ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨ මාස්ටර් සර්ව බලධාරී ජීවාත්මයන්ට, නිරන්තරයෙන් තෘප්තියේ රළ විහිදුවන සියලුම තෘප්තිමත් ජීවාත්මයන්ට, පරමාත්ම දෙවියන්ගේ නාමයෙන් ක්‍රියා සිදු කර ඔවුන්ගේ සියලුම අන්තර් සම්බන්ධතාවන්හි සෑම විටම සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, බලයෙන් පිරි සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

වඩාත් යහපත් ලෝකයක් වෙනුවෙන් ගෝලීය සහයෝගය යන වැඩසටහන වෙනුවෙන් අව්‍යක්ත බාප්දාදාගේ දිරිගැන්වීම්.

මෙම මාතෘකාව කෙබඳුද යත් සියලු දෙනාම තම සහයෝගය පුද කිරීමට සිය කැමැත්තෙන්ම පැමිණෙයි. ඔවුන්ගේ සහයෝගය තුළින් ඔවුන් සබැඳියාවකට පැමිණෙයි, සිය කැමැත්තෙන්ම සහයෝගය ලැබෙන්නේ මේ නිසයි. මෙම සේවයේ ඉදිරියට යන අය, සුබ පැතුම් සහ පිවිතුරු හැඟීම් වලින් පිරි සේවාධාරීන් පමණක් විය යුතුයි. ඔබගේ සුබ පැතුම් වලට ඔබට කිසිදු ඵලයක් නොලැබී යාම, කොහෙත්ම සිදු විය නොහැක. සේවාධාරීන්ගේ සුබ පැතුම් සහ පිවිතුරු හැඟීම් වල භූමිය, ඵල ලබා දීමට පහසුවෙන් උපකරණ වෙයි. ඵල සූදානම්, දැන් ඉතිරිව තිබෙන්නේ භූමිය ටිකක් සූදානම් කිරීම පමණයි. ඵල විගසින් මතු වෙයි, නමුත් ඒ සඳහා පස සරු විය යුතුයි. එම භූමිය දැන් සූදානම් වෙමින් පවතිනවා.

ඇත්ත වශයෙන්ම සියලු දෙනාටම සේවය කළ යුතුයි, නමුත් තවමත්, විශේෂ අංශ වලින් ජීවාත්ම සමීපයට පැමිණ නැහැ. දේශපාලන සහ ආගම් යන ක‍්ෂේත්‍ර වල අයට සේවය කර ඇති මුත්, ඔවුන් සහයෝගී වී ඉදිරියට පැමිණ, අවශ්‍ය වෙලාවක සහයෝගය ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් තවමත් තිබේ. ඒ සඳහා ඔබ බලවත් ඊතලයක් විදිය යුතුයි. බලවත් ඊතලයක් යනු, සහයෝගයේ සුබ පැතුම්, සතුටේ සුබ පැතුම් සහ සියලුම ජීවාත්ම වෙනුවෙන් පිවිතුරු හැඟීම් ඇති ඊතලයක් බව දැක තිබේ. ඔබ මෙය භාවිත කරන විට, සෑම කාර්යයක්ම පහසුවෙන් සාර්ථක වෙයි. වර්තමානයේ, ඔබ සියලු අන්දමේ සේවාවන් වෙන් වෙන්ව සිදු කරයි. කෙසේවෙතත්, මුල් කාල වකවානුවේ ඕනෑම කෙනෙක් කාර්යයක් ඉටු කිරීමට පිටත්ව යන විට, ඔහු මුළු පවුලේම ආශිර්වාද ලබා ගනී. එම ආශිර්වාද, සෑම දෙයක්ම පහසු කරවයි. එබැවින් සේවය කිරීමේදී මෙම එකතුව තිබිය යුතුයි. එබැවින් ඕනෑම කාර්යයක් කිරීමට පෙර, සියලු දෙනාගේ සුබ පැතුම් සහ පිවිතුරු හැඟීම් ගෙන, එම කාර්යය සියලු දෙනාගේ තෘප්තිමත්කමින් පුරවන්න. එවිට පමණයි ශක්තිමත් ඵල මතු වන්නේ. දැන් ඔබට එතරම් වෙහෙස වී වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය නැත. සියලු දෙනාම හිස් වී ඇත. වෙහෙස වී වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඔවුන් කෙතරම් හිස් වී ඇද්ද යත්, ඔබ ඔවුන් මත පිඹින්නේ නම්, ඔවුන් මෙහි පියඹා එනු ඇත. එය රජය වුවත්, ආගම් වුවද, මෙකල සියලු දෙනා සිතන්නේ, සෑම දෙයක්ම පාලනය කළ හැකි වෙනත් බලයක් අවශ්‍ය බවයි. අභ්‍යන්තරයෙන් ඔවුන් සොයමින් සිටියි. බ්‍රහ්මිණ් ජීවාත්මයන්ට සේවය කිරීමේදි වෙනස් ක්‍රමවේදයක් තිබිය යුතු අතර එය මන්ත්‍රය වෙයි. වර්තමානයේ ඔබ මන්ත්‍රය පමණක් භාවිත කර සාර්ථක වෙයි. ඔබ වසර 50 ක් වෙහෙස වී වැඩ කළ අතර ඒ සියල්ල සිදුවීමට තිබුණු අතර ඔබට අත්දැකීම් ලැබුණා. දැන් සියලු දෙනාගේ සහයෝගයෙන් සාර්ථකත්වය යන මාතෘකාව සෑම කාර්යයකදීම භාවිත කිරීමේ අරමුණ තබාගන්න. බ්‍රහ්මණයන්ට මාතෘකාව මෙයයි. කෙසේවෙතත්, ලෝකයේ මිනිසුන්ට එය වඩාත් යහපත් ලොවක් සඳහා ගෝලීය සහයෝගිතාවය යන මාතෘකාව ලෙස තබන්න. අච්චා.

සියලු දෙනාගේම සාර්ථකත්වයේ ප්‍රායෝගික ස්වරූපය දැන් දිස්වෙයි. ඔබගේ ද්‍රිෂ්ඨියෙන් සහ ඔබගේ සහයෝගයෙන් වැරදි ඇති සියලු කාර්ය පහසුවෙන් නිවැරදි වෙයි. ඉන්පසුව, මේ නිසා, ඔවුන් භක්ති මාර්ගයේ කෘතඥපූර්වකව කන්නලව් කරයි. මේ සියලු සාර්ථකත්වය ප්‍රායෝගිකව ඔබ වෙතට පැමිණෙයි. සාර්ථකත්වයේ ස්වරූපයක් ලෙස ඔබ මෙසේ නොකියයි, ඔව්, ඔබට මෙය සිදුවෙයි, නමුත් ඔබගේ උපදෙස් ඔවුන්ට සාර්ථකත්වය ලැබීමට ඉබේටම මඟපාදයි. පුරවැසියන් පහසුවෙන් නිර්මාණය වන්නේ එවිට පමණයි. ඔවුන් සෑම තැනකින්ම ඉස්මතු වී ඔබ වෙතට පැමිණෙයි. දැන් සාර්ථකත්වයේ මෙම කොටස අඛණ්ඩව සිදු වෙයි, නමුත් ඔබ ප්‍රථමයෙන් එම සාර්ථකත්වය පිළිනොගැනීමට, බොහෝ ශක්තිමත් විය යුතුයි හෙළිදරව්ව සිදුවන්නේ එවිට පමණයි. එසේ නැත්නම් සාර්ථකත්වය ඇති කරන අයම එම සාර්ථකත්වයේ සිර වන්නේ නම්, කුමක් සිදුවෙයිද? එබැවින් මේ සියලු දේවල් මෙහිම ඇරඹිය යුතුයි. පරම පියාගේ වර්ණනාව වන්නේ ඔහු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා, ඔහු ඉංජිනේරුවරයා, ඔහු නීතිඥවරයා, ඔහු විනිශ්චයකරුයි. සියලු දෙනාම මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්දකියි. සියලු දෙනාගේම බුද්ධිය අන් සෑම තැනකින්ම ඉවත් වී මේ දෙසට පැමිණෙන්නේ එවිට පමණයි. දැන් විශාල සෙනඟක් ඔබ වෙතට පැමිණීමට යනවා. බාප්දාදා දකින ජවනිකාව මෙයයි. ඇතැම් විට ඔහු මෙම වත්මන් ජවනිකාව දකින අතර විශාල වෙනසක් ඇති බව හැඟෙයි. ඔබ කවුරුන්ද? පරම පියා එය දන්නවා. ඔබ සිතුවේවත් නැති සහ සිහිනෙන්වත් නොදුටු ඉතාමත්ම ආශ්චර්යමත් කොටසක් තිබීමට යනවා. එය වර්තමානයේ ටිකක් සිර වී තිබෙනවා, ඇතැම් විට තිරයක් විටෙක සිර වෙන ආකාරයෙන්. ඔබ ධජයක් ඔසවන විටද එය ඇතැම් විට සිර වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම වර්තමානයේ සෑම දෙයක්ම ටිකක් සිර වෙනවා. ඔබ කවුරු වුවත්, ඔබ කොහොමවුණත්, ඔබ ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඔබගේ විශේෂත්ව හෙළිදරව් වූ විට පමණයි, ඔබ විශේෂ ආදරණීය දේවතාවන් වන්නේ. අවසානයේ දේවතාවන්ගේ මාලාවත් හෙළිදරව් වීමට යනවා, නමුත් ප්‍රථමයෙන් කුඩා තකූර්ලා (දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමා) සරසා සූදානම් කළ යුතුයි. එවිට බැතිමතුන් පැමිණෙයි. අච්චා.

වරදානය:
ඔබ තමන්ගේ විවේකය පවා අතහැර, නිරන්තරයෙන් තෘප්තිමත් සහ ප්‍රබෝදමත් වී සේවය සිදු කරත්වා.

සේවාධාරියෙක්, දිවා රෑ තමන්ගේ විවේකය අතහැර, සේවයේදි විවේකය අත්විඳියි. එවන් ජීවාත්ම සමඟ සම්බන්ධ වන අය හෝ ඔවුන් සමඟ වාසය කරන අය හෝ ඔවුන් සමඟ නෑ සබැඳියාවක් ඇති අය, තමන් සිසිලසේ, බලයේ සහ සාමයේ උල්පතක් යට අසුන්ගෙන සිටින්නාක් වැනි සමීප බවක් අත්විඳියි. ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨ චරිත ඇති සේවාධාරීන්, කාම්දේනු, සියලු දෙනාගේ ආශා සදාකාලයට ඉටු කර දෙන අය බවට පත් වෙයි. එවන් සේවාධාරීන්ට ප්‍රබෝදමත්ව සහ තෘප්තිමත්ව රැඳී සිටීමේ ආශිර්වාදය ඉබේටම ලැබෙයි.

පාඨය:
ඥාන මිණි මුතු වල ප්‍රතිමූර්තියක් වීම සඳහා සෑම මොහොතකදී ඉගෙනුමට අවධානය යොමු කරන්න. පරම පියාට සහ ඉගෙනුමට එක සමාන සෙනෙහසක් තිබිය යුතුයි.