08.03.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     04.12.85    Om Shanti    Madhuban


                                       ශ්‍රේෂ්ඨතම භාෂාව, සිතිවිලි වල භාෂාවයි.


අද දින, බාප්දාදා ඉදිරියේ ද්විත්ව ස්වරූප ඇති අයගේ ද්විත්ව සමූහයක් සිටිනවා. දෙකම, ආදරණීය දරුවන්ගේ සමූහයි. එක සමූහයක්, තම ශාරීරික ස්වරූපයේ සිටින දරුවන්ගේය. අනෙක් සමූහය, ඔවුන්ගේ සූක‍්ෂම ස්වරූපයේ සිටින, ආදරණීය දරුවන්ගේය. සෙනෙහස් සාගරය වන පරම පියා සමඟ හමුවක් සමරන අතර සූක‍්ෂම ස්වරූපයේ සෑම තැනකම සිටින දරුවන්, බාප්දාදා ඉදිරියේ තම සෙනෙහස හෙළිදරව් කරනවා. බාප්දාදා සියලුම දරුවන්ගේ සෙනෙහස් සිතිවිලි සහ ඔවුන්ගේ හදවත්වල ඇති උනන්දුවේ සහ උද්යෝගයේ විවිධ සිතිවිලි වලට සවන් දෙනවා, එමෙන්ම ඔවුන්ගේ හදවත් වල ඇති විවිධ හැඟීම් වලට අමතරව දරුවන් ඔවුන්ගේ අයිතීන් ගැන පවසන මිහිරි දේවල් වලටත් බාප්දාදා සවන් දෙනවා, මන්ද ඔවුන්ට ආදරණීය සබැඳියාවකට අයිතියක් තිබෙනවා. සෑම දරුවෙක්ම දෑසේ භාෂාවෙන් සහ ශ්‍රේෂ්ඨ සෙනෙහස් සිතිවිලි භාෂාවෙන්, පැහැදිලිව පරම පියා ඉදිරියේ තමාගේ හදවතේ තත්ත්වය, ඔවුන්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල අවස්ථා සහ ඔවුන්ගේ සේවා පුවත් තබයි. බාප්දාදා ස්වරූප තුනෙන්ම සියලු දරුවන්ගේ හදවතට සමීප කතාබස් වලට සවන් දෙනවා. එක් කතාබහක් සිදුවන්නේ දෑසේ භාෂාවෙනි. දෙවන කතාබහ හැඟීම් වල භාෂාවෙන් වන අතර තුන්වැන්න සිතිවිලි භාෂාවෙනි. වචන වල භාෂාව සාමාන්‍ය දෙයක් වන නමුත්, ආධ්‍යාත්මික දරුවන් සහ ආධ්‍යාත්මික පියා පමණක් දන්න සහ අත්දකින මෙම භාෂා තුන, ආධ්‍යාත්මික යෝගී ජීවිතයක භාෂාවයි. ඔබ වැඩියෙන් අභ්‍යන්තර ගතවී, මිහිරි නිහැඬියාවේ ස්ථාවරව රැඳී සිටින තරමට ඔබට මේ භාෂා තුනෙන් සියලුම ජීවාත්මයන්ට වැඩියෙන් අත්දැකීම් ලබා දීමට හැකි වෙයි. මෙම අලෞකික භාෂා බොහෝ බලගතුයි. මිනිසුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් වචන වල භාෂාවට සවන් දීමෙන් සහ කතා කිරීමෙන් වෙහෙසට පත්ව සිටියි. වචන වල භාෂාවෙන් පවසන විට, යම් සිදුවීමක් පැහැදිලි කිරීමට කාලයක් ගත වන නමුත් දෑසේ භාෂාව, සංඥා ලබා දීමේ භාෂාවක් පමණයි. මනසේ හැඟීම් වල භාෂාව, ඔබගේ මුහුණේ අභිනවයෙන් ප්‍රකාශ වෙයි. මුහුණේ භාව ප්‍රකාශය, ඔබගේ මනසේ හැඟීම් හෙළිදරව් කරයි. නිදසුනක් ලෙස කෙනෙක් තව පුද්ගලයෙක් ඉදිරියට ගිය විට, එම පුද්ගලයා සෙනෙහසින්ද, ද්වේෂයෙන්ද නැත්නම් ආත්මාර්ථකාමී චේතනා වලින් පැමිණියේද කියා ඔහුගේ ඇස් සහ මුහුණුවර පවසයි. එබැවින් මුහුණේ භාව ප්‍රකාශනයෙන්, හැඟීම් වල භාෂාව දැන ගැනීමට සහ පැවසීමට ඔබට හැක. ඒ ආකාරයෙන්ම සිතිවිලි වල භාෂාව, සියල්ලට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ භාෂාවයි, මන්ද සිතිවිලි බලය වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ බලයයි, එය ආදිතම ශක්තියයි, එමෙන්ම වේගවත්ම භාෂාව වන්නේ සිතිවිලි වල භාෂාවයි. කෙනෙක් කෙතරම් දුරක සිටියත්, ඔබට සංනිවේදනය කිරීමේ කිසිදු ක්‍රමයක් නොමැති වුවත්, ඔබට සිතිවිලි වල භාෂාවෙන් එම කෙනාට පණිවිඩයක් ලබා දිය හැක. අවසානයේදි ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ, සිතිවිලි වල මෙම භාෂාවයි. විද්‍යාවේ පහසුකම් අසමත් වන විට, නිහැඬියාවේ මෙම පහසුකම් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. කෙසේවෙතත්, සම්බන්ධ වීමට නම්, සබැඳිය සෑම විටම පැහැදිලිව තබාගත යුතුයි. ඔබ නිරතුරුවම ඒකායන පරම පියා සමඟ සිටීම, ඔහු ඔබට ලබා දී ඇති ඥානය සමඟ සහ එම ඥානයෙන් සේවය කිරීමේ කාර්යබහුලව සිටීම, වැඩියෙන් පුහුණු වන තරමට, එම ශ්‍රේෂ්ඨ සිතිවිලි වලින් ඔබගේ සබැඳිය වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. ඕනෑම බාධාවක් ඇති වන්නේ නිෂ්ඵල සිතිවිලි නිසාය. ඔබ සියලුම නිෂ්ඵලත්වය අවසන් කර, බලවත් සිතිවිලි පමණක් ඇති කරන තරමට, මිනිසුන් වචන වල භාෂාව අත්විඳින ආකාරයෙන්ම, වඩාත් පැහැදිලිව සිතිවිලි වල ශ්‍රේෂ්ඨ භාෂාව අත්විඳීවි. වචන වල භාෂාවට වඩා සිතිවිලි වල භාෂාවට, එයට වඩා උසස් අත්දැකීමක් තත්පරයකදි ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා දිය හැක. සිතිවිලි වල භාෂාවෙන්, විනාඩි තුනක දේශනාවක අත්දැකීමේ සාරය ඔබට තත්පරයකදී ලබා දිය හැක. සිහිකර ඇති තත්පරයකදි ජීවන-මුක්තිය, ඔවුන්ට අත්විඳීමට ඔබට මඟපෑදිය හැක.

අභ්‍යන්තර ගත වූ ජීවාත්මයන්ගේ භාෂාව වන්නේ මෙම ආධ්‍යාත්මික භාෂාවයි. දැන් කාලයට අනුව, මෙම භාෂා තුනෙන් ඔබ පහසු සාර්ථකත්වය අත්දකියි. එයට අඩු උත්සාහයක් සහ අඩු කාලයක් ගත වෙයි, නමුත් සාර්ථකත්වය පහසු වෙයි. එබැවින් දැන් මෙම ආධ්‍යාත්මික භාෂාව පුහුණු වන්න. ඉතිං අද දින බාප්දාදා මෙම භාෂා තුන මාර්ගයෙන් දරුවන්ට සවන් දෙන අතර සියලුම දරුවන්ට ප්‍රතිචාරයක්ද ලබා දෙනවා. සියලු දෙනාගේම ගැඹුරු සෙනෙහසේ ස්වරූපය දැක, බාප්දාදා ඒ සෑම සෙනෙහසක්ම, සෙනෙහස් සාගරය තුළ මුසු කරනවා. සියලු දෙනාගේම සිහිපත් කිරීම, සිහිවටනයක් බවට පත් කිරීමේ ශ්‍රේෂ්ඨ ආශිර්වාදය, ඔහු සෑම කෙනෙකුටම ලබා දෙනවා. එක් එක් කෙනාගේ මනසේ විවිධ හැඟීම් දැනගෙන, බාප්දාදා සෑම දරුවෙකුටම මෙම පිවිතුරු පැතුම් වලින් එම හැඟීම් වලට ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙනවා ඔබ සෑම විටම බාධක වලින් නිදහස් වේවා. ඔබ ශක්තිමත් වේවා. ඔබ සියලු බලයන්ගෙන් පිරේවා. පරම පියාගේ පිවිතුරු පැතුම් වලින්, දරුවන්ගේ පිවිතුරු පැතුම් කුමක් වුවත්, බාප්දාදාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පැතුම් වලින් ඒ සියලුම පැතුම් නොකඩවා ඉෂ්ඨ වෙයි. ගමන් කරන අතර ඇතැම් විට, සමහර දරුවන් ඉදිරියට අතීතයේ කර්ම ගිණුම්, ප්‍රශ්න පත්‍රයක ස්වරූපයෙන් පැමිණෙයි, එය සිරුරේ රෝගයක ස්වරූපයෙන්, මනසේ නිෂ්ඵල කුණාටු හෝ නෑ සම්බන්ධතා ස්වරූපයෙන් විය හැක. සමීප සහයෝගී අයගෙන්, සහයෝගය ලැබෙනවා වෙනුවට, සුලු ගැටුමක් ඇතිවෙයි. කෙසේවෙතත්, ඒ සියලුම පරණ ගිණුම් සහ පරණ ණය පියවෙනවා. එබැවින් කැලඹීම් වල සිරවෙනවා වෙනුවට, ඔබගේ බුද්ධිය ශක්තිමත් කරගන්න, එවිට, ඔබගේ බුද්ධියේ බලයෙන්, එම පරණ ණය, ණය ලෙස අත්විඳිනවා වෙනුවට, ඔබ සෑම විටම ඒවා ඔබට නිරන්තරයෙන් සමත් වීමට මඟපාදන බව අත්විඳිවි. නමුත් සිදුවන්නේ, ඔබගේ බුද්ධියේ බලය නොමැති නිසා, ඔබ ණය, බරක් ලෙස අත්විඳීමය. එවිට එම බර තිබීම නිසා, ඔබගේ බුද්ධියෙන් නිවැරදි තීරණය ගැනීමට ඔබට නොහැකි වෙයි, එමෙන්ම නිවැරදි තීරණය නොගැනීම නිසා, එම බර ඔබව තවත් පහළට ඇද දමයි. එවිට ඔබට සාර්ථකත්වයේ හිනිපෙත්තට ලඟා වීමට නොහැකි වෙයි, එවිට ණය පියවනවා වෙනුවට ඇතැම් අවස්ථාවන්හි එය එන්න එන්නම වැඩි වන්නේ මේ නිසයි. එබැවින් ඔබගේ සියලුම පරණ ණය පියවීමේ මාර්ගය වන්නේ ඔබගේ බුද්ධිය නිරන්තරයෙන් පැහැදිලිව තබා ගැනීමය. ඔබගේ බුද්ධියේ කිසිම බරක් තබා නොගන්න. ඔබගේ බුද්ධිය වඩාත් සැහැල්ලුවෙන් තබාගන්නා තරමට, බුද්ධියේ බලය ඔබට පහසුවෙන් සාර්ථකත්වය අත්කර ගැනීමට මඟපාදයි. එබැවින් බිය නොවන්න. මෙවන් බරක් ඇති කරන නිෂ්ඵල සිතිවිලි අවසන් කරන්න, මෙය සිදුවුණේ ඇයි? සිදු වුණේ කුමක්ද? එය ඇතැම් විට මේ වගේ වෙන්නැති... එමෙන්ම ඔබගේ බුද්ධියේ සබැඳිය පැහැදිලිව තබා ගන්න. එය සැහැල්ලුවෙන් තබා ගන්න. එවිට ඔබගේ එඩිතරකමින් සහ පරම පියාගේ උපකාරයෙන් ඔබ නොකඩවා සාර්ථකත්වය අත්දකියි. ඔබට වැටහෙනවාද?

දෙගුණයක් සැහැල්ලු වනවා වෙනුවට ඔබ දෙගුණයක බරක් ගනී. අතීතයේ ගිණුම් සහ නිෂ්ඵල සිතිවිලි වල දෙගුණයක බර, ඔබව ඉහළට ගෙන යයිද, පහළට ඇද දමයිද? මේ නිසයි බාප්දාදා ඔය සියලුම දරුවන්ගේ අවධානය, විශේෂයෙන් මෙයට යොමු කරන්නේ ඔබගේ බුද්ධිය මත ඇති සියලුම බර සෑම විටම නොකඩවා පියවන්න. ඕනෑම ආකාරයක බරක් තිබීමෙන් බුද්ධියේ යෝගාව, කර්ම ගිණුම් වල විඳවීම බවට වෙනස් කරයි. එබැවින් සෑම විටම ඔබගේ බුද්ධිය සැහැල්ලුවෙන් තබාගන්න. එවිට යෝගා බලය සහ බුද්ධියේ බලය, සෑම අන්දමකම විඳවීම අවසන් කර දමයි.

සේවය වෙනුවෙන් සෑම කෙනෙකුගේම විවිධ උද්යෝගයේ ස්වරූප, බාප්දාදා වෙතට ලඟා වී ඇත. කෙනෙක් පරහිතකාමීව, අවංක හදවතකින් කෙතරම් ප්‍රමාණයකට සේවය කරයිද, සමිඳුන් ඉන් සතුටට පත් වෙයි. සමිඳුන් සතුටට පත්වීමේ සලකුණ වන්නේ ඔබගේ හදවතේ තෘප්තිය සහ සේවයේ සාර්ථකත්වයයි. ඔබ මෙතෙක් සිදුකර ඇති කුමක් වුවත් හොඳ වී ඇති අතර, ඔබ දැනටත් කරගෙන යන දේවල් සියල්ලම හොඳයි. ඔබ තවත් දියුණු වත්ම එය තවත් හොඳ වෙයි. මේ නිසයි බාප්දාදා සෑම තැනකම සිටින සියලුම දරුවන්ට ආශිර්වාදයක ස්වරූපයෙන් සෙනෙහස සහ සිහිකිරීම ලබා දෙන්නේ නිවැරදි ක්‍රමය භාවිත කිරීමෙන් නිරන්තරයෙන් අඛණ්ඩව දියුණු වන්න සහ නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වන්න. මෙම ආශිර්වාදය සමඟම බාප්දාදා කෝටි ගුණයක සෙනෙහස සහ සිහි කිරීම ලබා දෙනවා. අත් අකුරින් ලියා එවූ ලිපි හෝ තම මනසින් ලිපි එවා ඇති සියලුම දරුවන්ට බාප්දාදා ප්‍රතිචාරයක් මෙන්ම සුබ පැතුම් ලබා දෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ උත්සාහ දරමින් ඔබ සෑම විටම මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය නොකඩවා ජීවත් වේවා. එවන් සෙනෙහසේ ශ්‍රේෂ්ඨ හැඟීම් වලින් බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

දරුවා සහ අධිපති.
අද දින, බාප්දාදා ඔහුගේ ශක්ති සේනාව දෙස බලන අතර මෙම ආධ්‍යාත්මික ශක්ති සේනාව, මනස ජයගත් සහ ලෝකය ජයගත් අයද කියා ඔහු බලනවා. මනස ජයගැනීම යනු, මනසේ නිෂ්ඵල සහ නිෂේදනීය සිතිවිලි ජයගැනීමයි. මේ ආකාරයෙන් ජය ලබන දරුවන්, ලෝක රාජධානියට අයිතියක් හිමි කරගනී. මෙසේ සිහි කර ඇත්තේ මේ නිසයි ඔබ මනස ජයගත් විට, ඔබ ලෝකය ජයගනී. ඔබගේ සිතිවිලි වල බලය, එනම් ඔබගේ මනස, ඔබගේ පාලනය යටතේ ඔබ වැඩියෙන් තබාගන්න තරමට, ඔබ ලෝක රාජධානියට වඩාත් අයිතියක් හිමිකරගනී. මෙකල, ඔබ දේවමය දරුවන් වන අතර දැන් දරුවන් වන අය පමණයි, ලෝකයේ අධිපතියන් වන්නේ. ඔබට දරුවෙක් නොවී අධිපතියෙක් විය නොහැක. සීමිත පාලකයෙක් වීමේ සියලු සීමිත කුල්මත්භාවයන් අවසන් කර, දරුවෙක් වන්න, මන්ද එවිට පමණයි දරුවා අධිපතියෙක් වන්නේ. මේ නිසයි භක්ති මාර්ගයේ කෙනෙක් රටක කෙතරම් උසස් නායකයෙක් වුවත්, ඔහු විශාල ධනයකට අධිපතියෙක් (හිමිකරුවෙක්) විය හැක එමෙන්ම පවුලක පාලකයෙක් විය හැක, නමුත් පියාණන් ඉදිරියේදි, යදින විට ඔහු පවසන්නේ, මා ඔබගේ දරුවාය! ඔහු කිසි විටෙක මෙසේ නොකියයි මා අහවල් අධිපතියෙක්. ඔය බ්‍රහ්මණ දරුවන්ද, දරුවන් බවට පත්වනවා, මේ නිසයි ඔබ දැන් සැහැල්ලු අධිරාජවරු වන්නේ සහ අනාගතයේ ලෝක අධිපතියන් වන්නේ, එනම්, ඔබ අධිරාජවරුන් වෙයි. දරුවෙක් සහ අධිපතියෙක් වීමේ අවධානය සෑම විටෙකම ඔබට අශාරීරික සහ නිරහංකාරි මනෝ ස්ථීතිය ලබා දෙයි. දරුවෙක් වීම යනු, ඔබගේ සීමිත ජීවිතය පරිවර්ථනය කිරීමය. ඔබ බ්‍රහ්මණයෙක් වූ විට, ඔබගේ බ්‍රහ්මණ ජීවිතයේ ඔබ ඉගෙනගත් ප්‍රථම සහ පහසුම පාඩම කුමක්ද? දරුවන්, බාබා! කියූ අතර පරම පියා, දරුවා! කියූහ. මෙම එක වචනයේ පාඩම, ඔබව දැනුමින් පිරිපුන් කරවයි. ඔබ බාබා යන එක වචනයේ පාඩම ඉගෙන ගත්තේ නම්, ඔබ මෙම එක ලෝකයේ පමණක් නොව තුන් ලෝකයේම සියලුම දැනුම ඉගෙනගෙන තිබේ. වර්තමාන ලෝකයේ මිනිසුන් කෙතරම් දැනුමින් පිරි සිටියත් ඔවුන්ට තුන් ලෝකය පිළිබඳ දැනුම දැන ගත නොහැක. මේ අතින්, එම එක වචනය ඉගෙනගත් ඔබ ඉදිරියේ, ඒ මහා දැනුමැති මිනිසුන් නූගත් අයයි. ඔබ ඉතා පහසුවෙන් අධිපති දැනුමින් පිරිපුන් අය බවට පත්ව ඇත. බාබා සහ දරුවන් මෙම වචන දෙක තුළ සෑම දෙයක්ම මුසු වී තිබේ. මුලු වෘක‍්ෂයම බීජය තුළ මුසු වී තිබෙන විට, දරුවෙක් බවට පත් වීම (බච්චේ) යනු, නිරන්තරයෙන් මායාගෙන් ආරක‍්ෂිතව (බචේ හුඒ) සිටීමයි. මායාගෙන් බේරී සිටින්න, එනම්, ඔබ දරුවන්ය, යන අවධානය සෑම විටම තබාගන්න. සෑම විටම මෙම අවධානය තබාගන්න මා දරුවෙක්! එනම්, මාව බේරාගෙන තිබේ. මෙම පාඩම අපහසුද? එය පහසුයි එහෙම නේද? එසේ නම් ඔබට එය අමතක වන්නේ ඇයි? සමහර දරුවන් සිතන්නේ ඔවුන්ට එය අමතක කිරීමට අවශ්‍ය නැති වුණත් ඔවුන්ට එය අමතක වෙන බවයි. ඔබට අමතක වන්නේ ඇයි? ඔවුන් පිළිතුරු දෙන්නේ එය බොහෝ ගැඹුරට මුල් ඇදුණු සංස්කාරයක් හෝ එය ඉතා පරණ සංස්කාරයක්. කෙසේවෙතත්, ඔබ ජීවමානව මියැදී ඇති බැවින්, ඔබ මිය ගිය විට වන්නේ කුමක්ද? ඔබට ආදාහන උත්සවයක් පවත්වනවා නේද? පරණ දේට ආදාහනයක් තිබුණු පසුවයි ඔබට නව උපතක් ලැබුණේ. ඔබට ආදාහන උත්සවයක් තිබුණේ නම්, පැරණි සංස්කාර පැමිණියේ කොහේ සිටද? සිරුරක් ආදාහනය කරන විට, නම සහ රූපය පිළිබඳ සෑම සලකුණක්ම අවසන් වනවා. එවිට ඔබ එම පුද්ගලයා ගැන කතා කරන විට පවසන්නේ, ඒ හිටිය කෙනා... ඔබ මේ සිටින කෙනා... යැයි නොකියයි. (වර්තමාන කාලයේ). එබැවින් සිරුර ආදාහනය කළ විට, සිරුර අවසන්ය. බ්‍රහ්මණ ජීවිතයේ ඔබ ආදාහනය කරන්නේ කුමක්ද? ඔබට එම සිරුරම තිබේ, නමුත් ඔබගේ පරණ සංස්කාර, ඔබගේ පරණ සිහිවටන සහ පැරණි ස්වභාවය ඔබ ආදාහනය කරයි, මේ නිසයි එය ජීවමානව මියැදීම ලෙස හැඳින්වෙන්නේ. එම ආදාහන උත්සවය ඔබ පවත්වා ඇති විට, පැරණි සංස්කාර පැමිණෙන්නේ කොහේ සිටද? ආදාහනය කළ කෙනෙක් ඔබ ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ නම් ඔබ එයට කියන්නේ කුමක්ද? ඔබ එයට අවතාරයක් යැයි කියයි. එබැවින් මෙහිදීද ආදාහනය කළ සංස්කාර නැවත අවදි වන්නේ නම්, ඔබ කියන්නේ කුමක්ද? එයත් මායාගේ අවතාරයකි, එහෙම නේද? අවතාර එලවා දමයි. ඒවා ගැන කතා කරන්නේවත් නැහැ. ඒවා ඔබගේ පැරණි සංස්කාර බව පැවසීමෙන් ඔබ කරන්නේ තමන්ව මුලා කිරීමය. ඔබ පැරණි දේට කැමත්තක් දක්වන්නේ නම්, බොහෝ පැරණි දේ, එනම් ඔබගේ ආදිතම සැබෑම සංස්කාර සිහි කරන්න. අනෙක්වා මැද කාල වකවානුවේ සංස්කාරයි. ඒවා පැරණිතම ඒවා නොවෙයි. මැද යනු මධ්‍යම කාල වකවානුවයි, එබැවින් මැද සිහි කිරීම යනු, සාගරය මැද අසරණ වීමය. එබැවින් එවන් දුර්වල දේ ගැන සිතන්නවත් එපා. සෑම විටම මෙම වචන දෙක සිහියේ තබාගන්න දරුවා සහ අධිපති. දරුවෙක් වීමේ අවධානය ඉබේටම අධිපතියෙක් වීමේ අවධානය ගෙන එයි. ඔබ දරුවෙක් වන්නේ කෙසේද කියා දන්නවාද?

දරුවෙක් වන්න, එනම්, සියලු බරින් සැහැල්ලු වන්න. ඇතැම් විට ඔබගේ සහ ඇතැම් විට මගේ පැවසීම නිසා එය අපහසු වෙයි. ඔබට කාර්යයක් අපහසු බව දැනෙන විටයි ඔබ, ඔබගේ කාර්යය ඔබ දනී! පවසන්නේ. එය පහසු බව ඔබට දැනෙන විට ඔබ පවසන්නේ, මගේ කියාය. මගේ යන අවධානය අවසන් කිරීම යනු දරුවෙක් සහ අධිපතියෙක් වීමය. පරම පියා පවසන්නේ යාචකයෙක් වන්න. එම නිවස, එම සිරුර පවා ඔබගේ නොවෙයි. ඔබ එය ගෙන තිබෙන්නේ ණයටයි. බාබා ඔබට දේවමය සේවය සඳහා එය ණයට ලබා දී, ඔබව භාරකරුවෙක් කර තිබේ. එය ඔබට භාර කරන ලද, පරමාත්ම දෙවියන්ගේ වටිනා වස්තුවකි. ඔබට තිබුණු සෑම දෙයක්ම මෙය ඔබගේය කියා, ඔබ එය පරම පියාට ලබා දුන්නා. ඔබ මෙම පොරොන්දුව වුණා නේද? නැත්නම් ඔබට එය අමතකද? ඔබ මෙම පොරොන්දුව වුණාද? නැතහොත් එය භාගයක් ඔබගේ සහ භාගයක් මගේද? ඔබ කලින් ලබා දී, ඔබගේ (බාබාගේ) යැයි පැවසූ දේවල්, තවමත් තමන්ට අයත් බව සලකමින් භාවිත කරන්නේ නම් කුමක් වෙයිද? ඔබ එය තුළින් සතුට අත්විඳීද? ඔබට සාර්ථකත්වය අත්වෙයිද? එබැවින්, එය බාබාට අයත් බවත්, ඔබට භාරකර ඇති බවත් සලකන්නේ නම්, ඔබ දරුවෙක් සහ එබැවින් අධිපතියෙක්ය, යන සතුට සහ කුල්මත් බව ඉබේටම ඇති වෙයි. ඔබට වැටහෙනවාද? එබැවින් මෙම පාඩම නිරන්තරයෙන් ස්ථීර කරගන්න. ඔබ මෙම පාඩම ස්ථීර කරගෙන තිබෙනවා නේද? නැත්නම් තම ස්ථාන වලට ගිය විට ඔබට එය අමතක වෙයිද? කිසිම දෙයක් අමතක නොවන අය බවට පත් වන්න. අච්චා.

දරුවෙක් සහ අධිපතියෙක් වීමේ ආධ්‍යාත්මික කුල්මත් බව නිරන්තරයෙන් ඇති දරුවන්ට, නිරන්තරයෙන් දරුවෙක් වීමේ අවධානය තිබෙන අයට, එනම්, නිරතුරුවම සැහැල්ලු අධිරාජයෙක් වීමේ අවධානය ඇති අයට, භාරකරුවන් ලෙසින් තමන්ට භාර කළ දේ, සේවය වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් භාවිත කරන දරුවන්ට, නව උනන්දුව සහ නව උද්යෝගය ඇති දරුවන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

වරදානය:
ඔබ විශේෂ යන වචනයේ අවධානයෙන්, තමන්ව පරිවර්ථනය කර, ඔබගේ පරිසමාප්ත අරමුණට ලඟා වේවා.

සෑම විටම මෙය අවධානයේ තබාගෙන මා විශේෂ කාර්යයකට උපකරණයක් වන විශේෂ ජීවාත්මයක් විශේෂත්ව පෙන්වන්න. විශේෂයෙන්ම, විශේෂ යන වචනය සිහියේ තබා ගන්න. ඔබගේ කතාව විශේෂ විය යුතුයි, ඔබගේ දැකීම විශේෂ විය යුතුයි, ඔබ කරන දේ විශේෂ විය යුතුයි එමෙන්ම ඔබගේ සිතීම විශේෂ විය යුතුයි. සෑම දෙයක්ම විශේෂ දෙයක් බවට පත් කිරීමෙන් ඔබ පහසුවෙන් තමන්ව පරිවර්ථනය කරන කෙනෙක් වී ලෝක පරිවර්ථකයෙක් වී, පරිසමාප්තිය ලබා ගැනීමේ එනම්, ඔබගේ ගමනාන්තයට ලඟා වීමේ අරමුණ පහසුවෙන් ඉටු කර ගනීවි.


පාඨය:
බාධක වලට බිය වනවා වෙනුවට, ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍ර බව සලකා ඒවායෙන් සමත් වන්න.