10.02.19    Avyakt Bapdada     Sinhala Murli     19.04.84     Om Shanti     Madhuban


සෙනෙහස් හැඟීම් සහ දැනුමැති ජීවාත්මයන්ගේ සුදුසුකම්.


අද දින බාප්දාදා දරුවන් දෙස බැලුවේ, කුමන දරුවන් තම භක්තියේ සෙනෙහස් හැඟීම් සමග පියා වෙතට පැමිණියාද, කුමන දරුවන් ඔහුව හැඳිනගෙන, ඔහුගෙන් ප්‍රතිලාභ හිමිකර ගැනීම සඳහා පියා වෙතට පැමිණියාද, එනම් ශ්‍රේෂ්ඨ වීමේ චේතනාවෙන් පැමිණියාද කියා. දෙයාකාරයේම දරුවන් පියාගේ නිවසට ළඟා වී ඇත. සෙනෙහස් හැඟීම් ඇති අයට, ඔවුන්ගේ හැකියාවට අනුව, සතුට, සාමය, දැනුම සහ සෙනෙහසේ ස්වරූපයෙන්, ඔවුන්ගේ සෙනෙහසේ ඵලය ලැබෙන අතර ඔවුන් එයින් පමණක් සතුටු වෙයි. කෙසේවෙතත්, පියාගේ හැඳින්වීම ලැබීමෙන් පසුව, ඔවුන්ගේ භක්ති හැඟීම් සහ පියා කෙරෙහි සහ පවුලේ අය කෙරෙහි ඇති හැඟීම්වල වෙනසක් තිබේ. භක්තියේ හැඟීම්, අන්ධ විශ්වාසයේ හැඟීම්ය එය වක්‍රාකාරව හමුවීමේ හැඟීමයි, එය තාවකාලික ආත්මාර්ථකාමී සෙනෙහසේ හැඟීමයි. දැනුමේ පදනමට අනුව, වර්තමානයේ දරුවන් තුළ ඇති සෙනහස, භක්ති මාර්ගයේ හැඟීමට වඩා බොහෝ සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි, මන්ද එය දේවතා ජීව කෙරෙහි ඇති වක්‍රාකාර සෙනෙහස නොවන අතර එය ඍජුවම පියා කෙරෙහි ඇති සෙනහසයි. හැඳිනගැනීම තිබෙන නමුත් භක්තියේ සෙනෙහසේ පදනමට අනුව පමණක් හැඳිනගැනීම සහ දැනුමේ පදනමට අනුව හැඳිනගැනීම අතර වෙනසක් තිබේ. දැනුම තුළින් හඳුනාගැනීම යනු, ඔහු කවුරුන්ද සහ කුමක්ද කියා සැබෑ ලෙසින් දැනගැනීමේ ක්‍රමය තිබීම මෙන්ම තමන් කවුරුන්ද සහ කුමක් වැනිද කියා නියම ලෙස දැනගැනීමයි, එනම් පියාට සමාන වීමය. ඔබ සියලු දෙනාම ඔහුව දන්නා නමුත්, භක්තියේ හැඟීම් වලට අනුව ඔහුව හැඳිනගැනීම සහ දැනුමේ පදනමට අනුව ඔහු හඳුනාගැනීම අතර ඇති වෙනස ඔබ වටහාගත යුතුයි. එබැවින් අද දින බාප්දාදා බොහෝ දරුවන් තුළ ඇති සෙනෙහස් හැඟීම් දෙස බැලුවා. ඔබගේ සෙනෙහස් හැඟීම් වලට අනුව පියාව හඳුනාගැනීමෙන් වුවත්, ඔබට කොහොමත් ඵලය ලැබෙනවා. කෙසේවුවත් සම්පූර්ණ උරුමයට අයිතියක් හිමි කරගැනීම සහ උරුමයට අයිතියක් පමණක් හිමි කරගැනීම අතර වෙනසක් තිබේ. දෙව්ලොව භාග්‍යයට සහ ජීවන-මුක්තියට අයිතිය, සෙනෙහස් හැඟීම් ඇති අයට සහ දැනුම ඇති අයට යන දෙපිරිසටම ලැබෙයි. ඇති එකම වෙනස, ලැබෙන තත්ත්වයේ වෙනසයි. දෙපිරිසම සතුටින් බාබා' කියයි, එබැවින් බාබා' කීමේ සහ බාබාව වටහාගැනීමේ ඵලය ඔවුන්ට නිසැකවම ලැබෙයි. ජීවන-මුක්තියට අයිතියක් හිමිකර ගැනීමට සියලු දෙනාම සුදුසු වන නමුත් මැණික් 8, ජයග්‍රාහී 108, 16,000 සහ ඉන්පසුව 900,000 අතර විශාල වෙනසක් තිබේ. 16,000 මාලාව මෙන්ම 108 මාලාවද තිබේ. 108 තුළ විශේෂ 8 තිබේ. සියලු දෙනාම මාලාවේ පබුළු වෙයි. 16,108 පබුළු පවා සතුටින් සහ කුල්මත් බවින් මෙසේ කියයි මගේ බාබා සහ මගේ රාජධානිය. වෙනස තිබෙන්නේ, ඔබ රාජකීය සිහසුනට අයිතියක් හිමි කරගන්නේද, නැත්නම් රාජකීය තත්ත්වයකට අයිතියක්ද, නැතහොත් රාජකීය පවුලට හෝ රාජකීය පවුල සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට අයිතියක් හිමි කරගන්නේද තුළයි.

භක්තියේ හැඟීම් ඇති ජීවාත්ම මෙන්ම දැනුමැති ජීවාත්මයන්ට ද කුල්මත් බව තිබේ. ඔවුන් දෙපිරිසම දෙවියන් කෙරෙහි සෙනෙහස පිළිබඳ බොහෝ හොඳ දේවල් පවසයි. සෙනෙහසේ ප්‍රතිරූ වීම නිසා, ලෝකය පිළිබඳ සියලු අවධානයද ඔවුන්ට අමතක වෙයි. ඔවුන් ඉතා හොඳ සෙනෙහස් ගීතද ගායනා කරයි මගේ වන්නේ ඒකායන පියා පමණයි.' කෙසේවෙතත්, ඔවුන් ශක්තියේ ප්‍රතිරූ නොවෙයි. ඔවුන් බොහෝ සතුට අත්විඳින ආකාරය ඔබ දකියි, නමුත් මායාගේ කුඩා බාධකයක් පැමිණි විට, සෙනෙහස් හැඟීම් ඇති ජීවාත්ම, ඉතා විගසින් බියට පත්වන්නේ, ඔවුන්ට දැනුමේ බලය නොමැති නිසාය. එක් විනාඩියක ඔවුන් ඉතා සතුටින් පියාගේ ගීත ගායනා කරන අන්දම ඔබ දකින අතර ඊළඟ විනාඩියේදි මායාගේ සුළු පහරදීමකින් ඔවුන්ගේ සතුටු ගීත මෙවන් ගීත වලට වෙනස් වෙයි, මා මොනවා කරන්නද? මා මෙය කරන්නේ කොහොමද? එය කොහොම වෙයිද?' ඔවුන් එවන් කුමක්ද? ඇයි?' ආදියේ ගීත ගායනා කිරීමේ අඩුවක් නැත. කෙසේවෙතත්, ඔවුන් නිරන්තරයෙන් පියා සමග මාස්ටර් සර්ව බලධාරී ජීවාත්ම බව සලකන බැවින්, දැනුමැති ජීවාත්මයන්ට, මායා ජයගැනීමට හැකි වෙයි. ඔවුන් ඇයි? කුමක්ද?' යන ගීත ගායනා කරන්නේ නැත. සෙනෙහස් හැඟීම් ඇති ජීවාත්ම, සෙනෙහසේ බලයෙන් පමණක් දිගටම ගමන් කරයි. ඔවුන්ට මායාට මුහුණ දීමට කිසිම බලයක් නැත. දැනුමැති ජීවාත්මයන්ට, සමාන වීමේ අරමුණින්, සියලු බලයන් අත්විඳීමට හැකි වන අතර ඔවුන්ට මායාට මුහුණ දීමට හැක. දැන් තමන්ගෙන් විමසන්න මම කවුද? මා සෙනෙහස් හැඟීම් ඇති ජීවාත්මයක්ද, නැතිනම් මා දැනුමැති ජීවාත්මයක්ද? ඒ වුවත්, පියා සෙනෙහස් හැඟීම් ඇති ජීවාත්ම දැකීමට සතුටු වෙයි. ඔවුන් අඩු තරමින් මගේ බාබා!' කීමෙන් අයිතියක් හිමි කරගෙන තිබේ. අයිතියක් හිමි කරගැනීමෙන්, ඔවුන් සුදුස්සන් වී ඇත. ඔබ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය ගත්තත් නැතත්, ඔබට අවශ්‍ය පමණින්, ඔබගේ උත්සාහයට අනුව, ඔබගේ ඒප්‍රන පුරවා ගැනීමට ඔබට පුළුවනි, මන්ද ඔබ මගේ බාබා' කියන විට, ඔබ යතුර භාවිත කර තිබේ. බාබා සාගරය බැවින්, වෙනත් යතුරක් නැත. ඔහු අසීමිතයි, සීමාවන්ගෙන් තොරයි. ගන්නා අය, ගැනීමෙන් වෙහෙසට පත්වෙයි. පිරිනමන්නා කිසිදා වෙහෙසට පත් නොවෙයි, ඔහුට කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ කුමන උත්සාහයක්ද? ඔහු ඔබට ද්‍රිෂ්ඨි ලබා දී ඒ අනුව සියලු අයිතීන් ලබාදෙයි. ගන්නා අයට වුවත් උත්සාහයක් දැරීමට අවශ්‍ය නොවේ, නමුත් නොසැලකිලිමත්කම නිසා, ඔවුන් සියල්ල අහිමි කරගනී. එවිට තමන්ගේම දුර්වලතා හේතුවෙන් එය අහිමි කරගැනීම නිසා, එය නැවත ලබාගැනීමට ඔවුන්ට උත්සාහ දරීමට සිදුවෙයි. නැවත නැවතත්, අහිමි කරගැනීම සහ ලබා ගැනීම නිසා, ඔවුන් වෙහෙසට පත්වෙයි. ඔවුන් ප්‍රවේසම් සහ දක‍්ෂ වන්නේ නම්, ඔවුන් නිරන්තර ලැබීම්වල ප්‍රතිරූ වෙයි. නිදසුනක් ලෙස, ස්වර්ණමය යුගයේ දාසියන්, නිරන්තරයෙන් ඔබට සේවය කිරීමට ඔබ සමග සිටියි. ඒ ආකාරයෙන්ම සියලු බලයන් සහ ගුණධර්ම, පියාට සමාන එවන් ශ්‍රේෂ්ඨ, දැනුමැති ජීවාත්මයන්ට, සහකරුවන් ලෙස තම වගකීම් නිරන්තරයෙන් ඉටු කරයි. ඔබ කුමන බලයක් කැඳෙව්වත්, කුමන ගුණධර්මයක් කැඳෙව්වත් එය ජී හසීර්' (ඔව්, මගේ ස්වාමී) ලෙසින් ඔබ ඉදිරියේ පෙනී සිටියි. එවන් ස්ව-අධිපතියන්, ලෝක රාජධානියට අයිතියක් හිමි කරගනී. එබැවින් මෙය අපහසු කාර්යයක් බව ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ නේද? සෑම බලයකින් සහ සෑම ගුණධර්මයකින්ම ඔබ නිරන්තරයෙන් ජයගන්නා බව ඔබ අත්විඳිනවා නේද? රාවන ඔහුගේ සහකරුවන්ට අභියෝග කරන අන්දම සහ ස්ව-අධිපතියන් වන බ්‍රහ්මන ජීවාත්ම තම බල සහ ගුණධර්ම වලට අභියෝග කරන අන්දම පෙන්වන නාටකයක් ඔබ රඟ දක්වන ආකාරයෙන්, ඔබ එවන් ස්ව-පාලකයන් බවට පත්වී සිටිනවාද? එසේ නැත්නම් අවශ්‍ය වෙලාවක ඔබට මෙම බල භාවිත කිරීමට නොහැකි වී ඇත්ද? කිසිවෙකු, දුර්වල රජෙකුට කීකරු නොවෙයි. එම රජුට, මිනිසුන්ට කීකරු වීමට සිදුවෙයි. නිර්භීත රජෙක්, සියලු දෙනාව, ඔහුගේ නියෝග වලට යටත්ව ක්‍රියා කරවා, මෙම රාජධානිය ලබාගනී. එබැවින් පහසු දේවල් අපහසු කරවා ඉන්පසුව වෙහෙසට පත්වීම, ඔබගේ නොසැලකිලිමත්කමේ සලකුණකි. ඔහුගේ අණට කිසිවෙකු කීකරු නොවන රජෙක් ලෙස හැඳින්වීම ගැන, ඔබ කුමක්ද පවසන්නේ? සමහරු පවසන්නේ දරා ගැනීමේ බලය මට තිබිය යුතු බව මට වැටහෙන නමුත් මට එය සිහි වූයේ ප්‍රමාද වීය. ඒ වෙලාවේ ඔබ ඒ ගැන සිතුවත්, ඔබට එය භාවිත කළ නොහැක. මින් කියැවෙන්නේ ඔබ එම වෙලාවේ එය කැඳෙව්වත්, එය පැමිණියේ පසුදා බවයි. එබැවින් මෙය, ඔබගේ අණට කීකරු වීමද? එය නිකම්ම වුණා' යැයි පැවසීම යනු, ඔබගේ බල, ඔබගේ අණ යටතේ නොතිබීමයි. නිවැරදි වෙලාවට සේවය නොකරන සේවකයෙක් ගැන ඔබ කියන්නේ මොනවාද? එබැවින්, නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ පාලකයෙක් වී, සියලු බලයන් සහ ගුණධර්ම තමන්ට සහ අන් අයට, සේවය සඳහා භාවිත කරන්න. ඔබට වැටහෙනවාද? සෙනෙහස් හැඟීම් පමණක් ඇති අය නොවන්න, නමුත් බලවත් වන්න. අච්චා. විවිධ ජීවාත්මයන්ගේ සමූහයක් දැකීමෙන් ඔබ සතුටු වනවා නේද? මධුබාන් වල අය, බොහෝ ආකාරයේ සමූහ දකියි. බොහෝ විවිධාකාර කණ්ඩායම් පැමිණෙනවා. මල් උයනේ විවිධත්වය දැකීමෙන් බාප්දාදාද සතුටු වනවා. ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා! ඔබ දකින්නේ, ශිවාගේ පෙරහැර ලෙස සිහි කර ඇති සිහිවටනයයි. බාබා, බාබා' කියමින් ඔබ සියලු දෙනාම මෙහි පැමිණ ඇත. අඩු තරමින් ඔබ මධුබාන් වලට ළඟා වුනා. දැන් ඔබගේ අවසන් ගමනාන්තයට ඔබ ළඟා විය යුතුයි. අච්චා.

සෑම විටම තම ශ්‍රේෂ්ඨ අයිතීන් හිමි කරගන්නා ජයග්‍රාහී ජීවාත්මයන්ට, තම සියලු අයිතීන් සහ සියලු බලයන් සමග සේවය කරන ශක්තිමත් ජීවාත්මයන්ට, රාජකීය සිහසුනට අයිතියක් ඇති ධර්මිෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්තේ.

අව්‍යක්ත බාප්දාදා විවිධ කණ්ඩායම් මුණගැසෙමින්:

පන්ජාබ් කලාපය පන්ජාබ් කලාපයේ ඔබ සියලු දෙනාම මහාවීරයන් නේද? ඔබ බියට පත් වන අය නොවෙයි. ඔබ පියාට සමාන, උසස්, දැනුමැති ජීවාත්මයන් නේද? ඔබ කිසි දෙයකට බය නැහැ නේද? විශාලතම බිය වන්නේ මරණය පිළිබඳවයි. ඔබ සියලු දෙනාම දැනටමත් මිය ගොසින්ය. දැනටමත් මිය ගොස් ඇති අය, මරණයට බිය වන්නේ ඇයි? මරණයට බිය ඇති වන්නේ මා මෙය සිදුකර අවසන් නැහැ. මා දැන් මෙය කළ යුතුයී' කියා ඔබ සිතන විටයි. ඔබට එය කිරීමට නොහැකි වන විට, ඔබ මරණයට බිය වෙයි. ඔබ සියලු දෙනාම ඔබගේ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කර, දැන් සිටින්නේ නිති සූදානමින්. ඔබගේ පැරණි ඇඳුම් හලා දැමීමට ඔබ සිටින්නේ නිති සූදානමින් නේද? එබැවින් ඔබ බය නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම බියෙන් සිටින ජීවාත්ම, ශක්තිමත් කරන අය ඔබයි, එමෙන්ම ඔබ සතුට පිරිනමන්නාගේ දරුවන් වී, දුක ඇති විට, බියෙන් වෙලි සිටින ජීවයන්ට සතුට ලබා දෙන අයයි. නිදසුනක් ලෙස, අන්ධකාරයේදි ඔබට රෑ පහනක් තිබෙන විට සෑම තැනකම ආලෝකය තිබෙයි. ඒ ආකාරයෙන්ම, දුක් කලකදි සතුට ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්ම ඔබලාය. එබැවින් සතුට ලබා දීමේ ශ්‍රේෂ්ඨ හැඟිම ඔබට සෑම විටම තිබෙනවාද? ඔබ නිරන්තරයෙන් සතුට සහ සාමය ලබා දිය යුතුයි. ඔබ සාමය පිරිනමන්නන්, සාමය පිරිනමන්නාගේ දරුවන්ය. එසේ නම් සාමය පිරිනමන්නන් කවුරුන්ද? එය පියා පමණක් නොවෙයි, නමුත් ඔබ සියලු දෙනාමත් එයයි. එබැවින් සාමය ලබා දෙන සාම පිරිනමන්නන් ඔබලාය. ඔබ සාමය ලබා දීමේ කාර්යය සිදු කරනවා. ඔබ කරන්නේ කුමන සේවයක්ද කියා මිනිසුන් විමසයි. එබැවින් මෙකල අත්‍යාවශ්‍ය දේ, ඔබ විශේෂයෙන් සිදු කරන බව ඔවුන් සියලු දෙනාටම පවසන්න. අච්චා. මිනිසුන් ඇඳුම් දෙයි, මිනිසුන් ආහාර දෙයි, නමුත් අත්‍යාවශ්‍ය දේ වන්නේ සාමය ලබා දීමයි. එබැවින් ඔවුන්ට අත්‍යාවශ්‍ය දේ, සියලු දෙනාටම අප ලබා දෙනවා. එබැවින් මෙයට වඩා විශාල සේවයක් තිබෙනවාද? ඔබගේ මනස සාමකාමී වන විට, ධනයද ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මනස සාමකාමී නැත්නම්, එවිට ධනයේ බලය වුවත් ඔබට අසහනය ගෙන එයි. මුළු රට පුරා ඇති සියලුම ස්ථාන වලින්, සාමයට ඇති කොන, මෙය බව සියලු දෙනාටම අත්විඳීමට හැකි ලෙස, එවන් බලවත් සාම රැල්ලක් පතුරුවා හරින්න. ටික වෙලාවකට වුවත් මෙහි පැමිණීමෙන් ඔවුන්ට බොහෝ සේ සාමය අත්විඳින්නට හැකි බව, අන් අයගෙන් ඔවුන්ට අසන්නට සලස්වන්න. මෙම හඬ සෑම තැනකටම පතුරන්න. මෙම සේවා ස්ථානය, සාමයට ඇති තැන බවට හඬ පතුරන්න. මෙම හඬ, සෑම තැනකම පැතිරිය යුතුයි. ජීවාත්මයක් කෙතරම් අසාමයෙන් සිටියත්, නිදසුනක් ලෙස, කෙනෙක් අසනීප වූ විට, ඔහු රෝහලකට යයි, ඒ ආකාරයෙන්ම මෙම අසාමය ඇති කාලයේදි ඔවුන් සාමයේ ස්ථානයකට යා යුතු බව ඔවුන්ට හැඟී යා යුතුයි. එවන් රැල්ලක් පතුරන්න. මෙය පැතිරෙන්නේ කෙසේද? මේ සඳහා ජීවාත්ම එක්කෙනෙක් හෝ දෙදෙනෙකුට ආරාධනා කර, ඔවුන්ට අත්දැකීමක් ලබාදෙන්න. එක්කෙනෙකුගෙන් දෙදෙනෙකුටත්, මේ ආකාරයෙන්... විශේෂයෙන් අසාමයෙන් සිටින අය කැඳවා ඔවුන්ට සාමයේ අත්දැකීමක් ලබාදෙන්න. ඔබ සමග සම්බන්ධ වන ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම පණිවිඩය දෙන්න සාමය අත්විඳින්න! පන්ජාබයේ අය විශේෂයෙන් මෙම සේවය කළ යුතුයි. ශබ්දය, මහා හඬින් අසන්නට සැලැස්වීමට ඔබට දැන් අවස්ථාවක් තිබේ. ජීවාත්ම දැන් වටේ සැරිසරමින් සිටින අතර ඔවුන්ට ස්ථානයක් අවශ්‍යයි. එම ස්ථානය කොහෙද කියා ඔවුන් නොදන්නා අතර ඔවුන් එය සොයමින් සිටිනවා. ඔවුන් එක් තැනකින් තව තැනකට සැරිසරමින්, එය නිවැරදි ස්ථානය නොවන බව අවබෝධ කරගනිමින් සිට ඇත. එවන් සැරිසරන ජීවාත්මයන්ට පහසුවෙන් ස්ථානයක් ලබා දීමට ඔබට නොහැකිද? දැන් මෙම සේවය කරන්න. ඇඳිරි නීතිය හෝ වෙනත් දෙයක් තිබුණත්, ඔබ අන් අය සමග සම්බන්ධ වනවා නේද? ඔබත් සමග සම්බන්ධ වන අයට අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න. එවිට එම ජීව, හඬ පතුරුවයි. පැයකට හෝ දෙකකට වුවත් ඔවුන් වෙනුවෙන් යෝගා කඳවුරක් පවත්වන්න. ඔවුන් සුළු ප්‍රමාණයකින් සාමය අත්වින්දත්, ඔවුන් බොහෝ සතුටට පත් වී ඔබට ස්තූති කරාවි. යමක් කිරීමට අරමුණක් ඇති විට, එය කිරීමේ මඟක් ඔබට හමුවෙයි. එබැවින් දැන් මෙය සිදුකර, මේ ආකාරයෙන් නාමය කීර්තිමත් කරන්න. පන්ජාබ් භූමිය වර්තමානයේ රළුව තිබෙන ප්‍රමාණයටම ඔබට එය මෘදු කළ හැක.

තමන් ද්විත්ව සැහැල්ලු සුරංගනාවන් බව, ඔබ සෑම විටම අත්විඳිනවාද? සංගම යුගයේ අවසන් ස්වරූපය වන්නේ සුරංගනාවක්ය. බ්‍රහ්මන දිවියේ ප්‍රතිලාභය වන්නේ සුරඟන දිවියකි. සුරංගනාවක් යනු, ශරීර හෝ ශාරීරික නෑදෑයින් සමග නෑකමක් නැති කෙනෙකි. ඔබ තම සිරුර සහ ශාරීරික නෑදෑයන් සමග සියලු නෑකම් අවසන් කර තිබේද, නැතහොත් තවමත් නෑකමක් සුළුවෙන් තිබෙනවාද? සුළු බැඳීමක හෝ රැහැන් තිබේ නම්, ඔබට ඉහළ පියාසර කිරීමට නොහැකි වෙයි, ඔබ පහළට පැමිණෙයි. එබැවින් සුරංගනාවක් යනු පැරණි නෑකම් නැති කෙනෙකි. ඔබගේ ජීවිතය අළුත් බැවින් සෑම දෙයක්ම අළුත් වනු ඇත. සෑම දෙයක්ම අළුත් වෙයි - නව සිතිවිලි, නව නෑකම්, නව රැකියාවක්. ඔබගේ පැරණි ජීවිතයේ අවධානය, දැන් සිහිනෙන්වත් පැමිණිය නොහැක. ඔබ ඉතා සුළුවෙන් හෝ ශරීර අවධානයට පත් වන්නේ නම්, ඉන් කියැවෙන්නේ සුළු නෑකමක්ද තිබෙන බවයි. නෑකමක් නොමැති නම්, ඔබගේ බුද්ධියට එහි යා නොහැක. ලෝකයේ බොහෝ ජීවාත්ම සිටින නමුත් ඔබ ඔවුන් සිහි නොකරන්නේ, ඔබට ඔවුන් සමග කිසිම සබඳකමක් නොමැති බැවින් නේද? ඔබ සිහි කරන්නේ ඔබට සම්බන්ධකමක් ඇති අය පමණයි. එබැවින් ශරීර අවධානයට පත් වීම යනු, ශාරීරික සබඳතාවයක් තිබෙන බවයි. සිරුරට සුළු හෝ බැඳීමක් තිබෙන්නේ නම්, ඔබ පියාසර කරන්නේ කෙසේද? ඔබ යම් බර දෙයක් කෙතරම් ඉහළට විසි කළත්, එය පහළට පැමිණෙයි. එබැවින් සුරංගනාවක් යනු බරක් නැති, සැහැල්ලු කෙනෙකි. ජීවමානව මියැදීම යනු, බරින් නිදහස් වීමයි. ටිකක් හෝ ඉතිරිව තිබේ නම්, විගසින් එය අවසන් කරන්න. එසේ නැත්නම්, කාලයේ නළාව හඬ නඟන විට, සියලු දෙනාම පියාසර කිරීම අරඹන නමුත් බරක් ඇති අය, පහළ රැඳී සිටියි. බරක් ඇති අය, පියාසර කරන අය දෙස බලා සිටින අය වෙයි.

එබැවින් තවමත් සියුම් රැහැන් ඉතිරි වී නොමැතිද කියා පරීක‍ෂා කර බලන්න. ඔබට වැටහෙනවාද? එබැවින් අද දවසේ විශේෂ ආශිර්වාදය මතකයේ තබාගන්න ඔබ බන්දන වලින් නිදහස් සුරඟන ජීවාත්මයි. ඔබ බන්දන වලින් නිදහස් ජීවාත්මයි. කිසිම විටෙක සුරඟන' යන වචනය අමතක නොකරන්න. තමන් සුරංගනාවන් බව සැලකීමෙන් ඔබ පියාසර කරයි. ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගේ මෙම ආශිර්වාදය ඔබ මතකයේ තබාගන්නේ නම්, ඔබ සෑම විටම සමෘද්ධිමත්ව රැඳී සිටිවි.

ඔබ සාමයේ පණිවිඩය ලබා දෙන පණිවිඩකරුවන් බව, ඔබ සෑම විටම සලකනවාද? බ්‍රහ්මන දිවියේ කාර්යය වන්නේ, පණිවිඩයක් ලබා දීමයි. ඔබට කිසිම විටෙක මෙම කාර්යය අමතක වන්නේ නැහැ නේද? ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යය, ඔබ කෙතරම් දුරට සිදු කළාද කියා, සෑම දිනකම පරීක‍ෂා කරන්න. ඔබ කීදෙනෙකුට පණිවිඩය ලබා දුන්නාද? ඔබ කී දෙනෙකුට සාමය දන් දුන්නාද? ඔබ මහා දානපතියන්, පණිවිඩය ලබාදෙන ආශිර්වාද පිරිනමන්නන්ය. ඔබට නම්බු නාම කීයක් තිබෙනවාද? වර්තමාන ලෝකයේ කෙනෙකුට ලොකුම නම්බු නාමය තිබුණත්, ඔහු ඔබට වඩා කණිෂ්ඨයි. එහි නම්බු නාම ලබා දෙන්නේ ජීව වන අතර මෙහි ඔය දරුවන්ට පියා නම්බූ නාම ලබා දෙයි. එබැවින්, ඔබගේ සියලුම විවිධ නම්බු නාම ඔබගේ අවධානයේ තබාගෙන නිරන්තරයෙන් එම සතුටේ සහ එම සේවයේ රැඳී සිටින්න. නම්බු නාමයේ අවධානය තිබීමෙන් ඔබට ඉබේටම සේවය සිහි වෙයි.

වරදානය:
ඔබ සියලු අයිතීන් ඇති ජීවාත්මයක් වී, ඒකාග්‍රතාවයේ බලයෙන්, ඔබගේ පාලනයේ නැති ඕනෑම සිදුවීමක් පරිවර්ථනය කරත්වා.

බ්‍රහ්මනයෙක්, එනම් සියලු අයිතීන් ඇති ජීවාත්මයක්ව, වෙනත් කිසිවෙකුට පාලනය කළ නොහැක. එවන් ජීවාත්මයක්ව තම දුර්වල සංස්කාර හෝ ස්වභාවයේ සංස්කාර වලට පාලනය කළ නොහැක- ස්ව-භාව - යනු තමන් සහ අන් අය කෙරෙහි ජීව අවධාන හැඟීම් තිබීමයි. එබැවින් ඔබව දුර්වල ස්වභාවයක් මගින් පාලනය විය නොහැක. ඔබගේ ආදිතම සහ සදාතනික සංස්කාරවල අවධානය, ඔබගේ දුර්වල සංස්කාර පහසුවෙන් පරිවර්ථනය කරයි. ඒකාග්‍රතාවයේ බලය, පහසුවෙන් බාහිර සිදුවීමක් පරිවර්ථනය කර, ඔබට පාලකයෙකුගේ ස්ථීතියෙන් ආසනයේ රැඳෙන්නට මඟපාදයි.

පාඨය:
දැනුමැති ජීවාත්මයකට, කෝපය මහා විශාල සතුරෙකි.