11.10.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     31.03.86    Om Shanti    Madhuban


සියලු බලයන්ගෙන් පිරිපුන් වීමට සහ ආශිර්වාද ලැබීමට ඇති වසර.


අද දින, සියලු සම්පත් වල පාලකයා, ඔහුගේ මාස්ටර් දරුවන් දෙස බලනවා. ඔය දරුවන් කෙතරම් දුරට මාස්ටර්ලා වී ඇතිද කියා ඔහු බලයි. මෙකල පාලකයන් (මාස්ටර්) වීමේ සංස්කාර, දැන් සියලු සම්පත් සහ බලයන්ගේ පාලකයන් වන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ව, අනාගතයේ ලෝක පාලකයන් බවට පත් කරවයි. එසේ නම් බාබා දුටුවේ කුමක්ද? ඔබ සියලු දෙනාම දරුවන් බවත් ඔය සියලුම දරුවන් තුළ බාබා සහ මම වීමට ඉතා ගැඹුරු සෙනෙහසක් තිබෙන බවයි. දරුවෙක් වීමේ කුල්මත් බව සියලුඵ දෙනාටම තිබෙන නමුත් දරුවෙක් සහ පාලකයෙක් වීම යනු, පරිපූර්ණ වීම සහ පරම පියාට සමාන වීමය. එබැවින් දරුවෙක් වීමේ ස්ථීතිය සහ පාලකයෙක් වීමේ ස්ථීතිය අතර වෙනසක් පරම පියා දුටුවා. පාලකයෙක් වීම යනු, ඔබ තමන් වෙනුවෙන් සහ අන් අය වෙනුවෙන් ගන්නා සෑම පියවරකදීම ඔබගේ මනෝ ස්ථීතිය, ඉබේටම අංගසම්පූර්ණත්වයේ එකක් විය යුතු බවයි. මෙය පාලකයෙක් වීම ලෙස හැඳින්වෙයි, එනම් දරුවෙක් සහ පාලකයෙක්. පාලකයෙක් වීමේ විශේෂතාවය වන්නේ, ඔබ පාලකයෙක් වීම ගැන කුල්මත් බව තිබෙන ප්‍රමාණයට අනුව, එම ප්‍රමාණයට, ලොවට සේවය කරන්නෙකුගේ සංස්කාර ඔබ තුළ නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු වූ ස්වරූපයකින් දිස් වීමය. පාලකයෙක් වීම ගැන ඔබ තුළ කුල්මත් බවක් තිබෙන තරමට, ඔබට ඒ සමඟම, ලොවට සේවය කරන්නෙක් වීමේ කුල්මත් බවද තිබෙයි, ඒ දෙක සමාන වෙයි. පරම පියාට සමාන, පාලකයෙක් වීම යනු මෙයයි. එබැවින් දරුවා සහ පාලකයා යන ස්වරූප දෙක - නිරන්තරයෙන් ක්‍රියා තුළ දිස්වන්නේද, නැතහොත් එය ඥානයට පමණක් සීමා වන්නේද, යන ප්‍රතිඵලය දෙස බාබා බැලුවා. ඥානය සහ ප්‍රායෝගිකව කරන ක්‍රියා අතර වෙනසක් තිබේ. සමහර හොඳ දරුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියා අතින් පරම පියාට සමාන වන ආකාරය බාබා දුටුවා. දැන් පවා සමහර දරුවන් තවම සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ළමා ස්ථීතියේය. පාලකයෙක් වීමේ ආධ්‍යාත්මික කුල්මත් බවින් ඔවුන් ඇතැම් විට පරම පියාට සමාන වීමේ බලවත් ස්ථීතියක ස්ථාවර වෙයි, කෙසේවෙතත් වෙනත් වෙලාවන්හි, ඔවුන් එම ස්ථීතියේ ස්ථාවර වීමට තැත් කරමින් තම කාලය ගත කරයි.

පරම පියාට සමාන වීමේ එකම ශ්‍රේෂ්ඨ අරමුණ සියලුම දරුවන්ට තිබේ. අරමුණ බලවත් නමුත් එය දැන් සිතිවිලි, වදන්, ක්‍රියා, සහ නෑ සම්බන්ධතා තුළට දැමිය යුතුයි. මෙහි වෙනසක් තිබේ. සමහර දරුවන් තම සිතිවිලි වලින් පමණක් සමාන වීමේ ස්ථීතියේ ස්ථාවරව රැඳී සිටියි. සමහරු තම සිතිවිලි සහ වචන තුළින් පවා එම ස්ථීතියේ සිටියි. ඇතැම් විට ක්‍රියාවන්හි මට්ටමටද ඔවුන් ලඟා වෙයි. කෙසේවෙතත්, නෑ සබඳතා වලදි, සේවයේ සබැඳියා හෝ පවුලේ අය සමඟ සම්බන්ධතාවන්හි වුවද, එම ප්‍රතිශතය අඩු වෙයි. පරම පියාට සමාන වීම යනු, එකවර, ඔබගේ සිතිවිලි, වචන, ක්‍රියා සහ සම්බන්ධතාවන් වලදි, පියාගේ ස්ථීතියට සමාන ස්ථීතියක රැඳී සිටීමය. සමහරු විෂයන් දෙකකින් මෙම ස්ථීතියේ සිටින අතර සමහරු විෂයන් තුනකදි සිටියි, නමුත් බාබා පැවසූ විෂයන් සතරින්ම මෙම ස්ථීතියේ සිටිම අතින්, ඔවුන් වරෙක එක් ආකාරයක්ද තවත් විටෙක වෙනත් ආකාරයක්ද වෙයි. එබැවින් බාප්දාදා දරුවන් කෙරෙහි සෑම විටම උපරිම ලෙස ආදරණීයයි. සෙනෙහස් ස්වරූපය, ඔබට ශාරීරික ස්වරූපය තුළින් අව්‍යක්ත ස්වරූපය මුණ ගැසීමට සැලැස්වීමට පමණක් නොවෙයි, නමුත් සෙනෙහස් ස්වරූපය තිබෙන්නේ ඔබව සමාන බවට පත් කරවීමටයි. සමහර දරුවන් සිතන්නේ බාප්දාදා බැඳීම් වලින් නිදහස් වන බවයි, නමුත් මෙය බැඳීම් වලින් නිදහස් වීම නොවෙයි. මෙය සෙනෙහසේ විශේෂ ස්වරූපයක්.

දීර්ඝ කාලයක් පුරා ලැබීම් හිමි කර ගැනීම අතින් දැන් ඉතිරිව ඇත්තේ ඉතා කෙටි කාලයක් බව බාප්දාදා ඔබට මින් පෙරද පවසා තිබේ. මේ නිසයි, දීර්ඝ කාලයක් පුරා අධිෂ්ඨානයේ තපස්යාවෙන් ඔය දරුවන්ව සූදානම් කිරීමට, එනම්, ඔබව ශක්තිමත් සහ පරිණත කරවීමට බාප්දාදා විශේෂයෙන් කාලය ලබා දෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන් ස්වර්ණ ජුබිලිය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනා තුළම ඇති වූ සිතිවිල්ල වුනේ, ඔබ සමාන වන බව, බාධක ජයගන්නන් සහ විසඳුම් වල ප්‍රතිරූ වන බවයි. ඒ සියලුම පොරොන්දු පියාගේ චිත්‍රගුප්ත ස්වරූපය (සියලු ගිණුම් තබන කෙනා) ඔහුගේ ගිණුම් පොතේ සටහන් තබා ගන්නවා. අද පවා සමහර දරුවන් තුළ අධිෂ්ඨානගත සිතිවිල්ලක් තිබුණා. කැප වීම යනු, සියලු ලැබීම් වලින් තමාව පරිණත කරගැනීමය. කැප වීම යනු, සතරෙන්ම පරම පියාට සමාන වීමයි සිතිවිලි, වචන, ක්‍රියා සහ සබැඳියා. ඔබ දුන් ලිපි සහ ඔබට තිබුණු සිතිවිලි, සදා කාලයටම බාප්දාදා සමඟ සූක‍්ෂම කලාපයේ පටිගත කර තිබෙනවා. සෑම කෙනෙකුගේම ලිපි ගොනුව සූක‍්ෂම කලාපයේ තිබෙනවා. ඔබ සෑම කෙනෙකුගේම මෙම සිතිවිල්ල සදාතනික බවට පත් වී ඇත.

මේ වසරේ අධිෂ්ඨානයේ තපස්යාව තුළින් ඔබගේ සෑම සිතිවිල්ලක්ම අමරණීය සහ සදාකාලික කිරීමට, අධිෂ්ඨානයේ පුහුණුව තුළින් නැවත නැවතත් තමන් සමඟ ආධ්‍යාත්මික කතාබහක යෙදීමට, ඔබ තුළ අවබෝධය ඇති කර ඉන්පසුව ඔබගේ පුනරුත්පත්ති ස්වරූපයෙන් ක්‍රියා කිරීමට සහ ඉන්පසුව මෙම ස්ථීතීන් ස්ථීර සහ ශක්තිමත් කිරීමට, බාප්දාදා ඔබට කාලය ලබා දෙනවා. එයත් සමඟම ඔබගේ පිවිතුරු සිතිවිලිවල බලය එක්රැස් කිරීමේ ගිණුමද ඔබ විශේෂයෙන් වැඩි කරගත යුතුයි. දැන් මීටත් වඩා, අභ්‍යන්තරගත වීමෙන් පිවිතුරු සිතිවිලිවල බලය අත්විඳින්නට වැඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබේ. පිවිතුරු සිතිවිලි වල බලයෙන් ඔබට පහසුවෙන් ඔබගේ නිෂ්ඵල සිතිවිලි අවසන් කළ හැකි අතර ඔබගේ සුබ පැතුම් සහ පිවිතුරු හැඟීම් වලින් ඔබට අන් අය තුළ පරිවර්ථනයක් ගෙන ආ හැක. පිවිතුරු සිතිවිලිවල බලයේ විශේෂ අත්දැකීම, දැන් පහසුවෙන් සියලු නිෂ්ඵල සිතිවිලි අවසන් කර දමයි නිෂ්ඵල සිතිවිලි අවසන් කිරීම පමණක් නොවෙයි, නමුත් ඔබගේ සුබ පැතුම් සහ පිවිතුරු හැඟීම් වලින් ඔබගේ පිවිතුරු සිතිවිලි වලින් අන් අය තුළද පරිවර්ථනයක් සිදු කළ හැක. දැන් තමන් වෙනුවෙන් මෙම පිවිතුරු සිතිවිලි තොගයක් රැස් කරගැනීම සඳහා විශාල අවශ්‍යතාවයක් තිබේ. මුරලියට සවන් දීමට ඔබ බොහෝ සේ ප්‍රිය කරයි. මුරලිය යනු සම්පත්ය. මුරලියේ සෑම කරුණක්ම බලය ලෙස රැස්කර ගැනීම යනු පිවිතුරු සිතිවිලි වල බලය වැඩි කර ගැනීමය. සෑම මොහොතකදීම මෙය බලයක් ලෙස භාවිත කරන්න. ඔබ දැන් මෙම විශේෂත්වයට විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. පිවිතුරු සිතිවිලි වල වැදගත්කම ඔබ දැන් නොකඩවා වැඩියෙන් අත්දකින තරමට, ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් ඔබගේ මනසින් සේවය කිරීමේ අත්දැකීම් ඇත්තෙක් විය හැක. ප්‍රථමයෙන් තමන් වෙනුවෙන් පිවිතුරු සිතිවිලි වල බලය රැස් කරගැනීම අවශ්‍ය වන අතර ඉන්පසුව ඔබ ලොවට යහපත සලසන්නෙක් වී, ඉන්පසුව පරම පියා සමඟ, ලෝක පරිවර්ථක ජීවාත්ම වෙයි. පිවිතුරු සිතිවිලි වල බලයෙන් ලෝකය පරිවර්ථනය කිරීමේ අති විශාල කාර්යය තවමත් කිරීමට ඉතිරිව තිබේ. වර්තමානයේ අව්‍යක්ත ස්වරූපයක් ඇත්තෙක් බවට පත් වී ඇති බ්‍රහ්ම පියා, පිවිතුරු සිතිවිලි වල බලයෙන් ඔබ සියලු දෙනාව පෝෂණය කරමින් සිටියි. ඔහු සේවයේ වර්ධනය සඳහා ඔබට සහයෝගය දෙමින් ඔබව ඉදිරියට ගමන් කරවනවා. පිවිතුරු සිතිවිලි වල බලයෙන් සිදුවෙමින් පවතින විශේෂ සේවය මෙයයි. එබැවින් බ්‍රහ්ම පියා මෙන් වී, තමන් තුළ මෙම විශේෂත්වය වැඩි කරගන්න, මන්ද, ඔබ දැන් මෙය තපස්යා ස්වරූපයෙන් පුහුණු විය යුතුයි. තපස්යාව යනු අධිෂ්ඨානයෙන් පුහුණු වීමයි. සාමාන්‍ය කිසිවක් තපස්යාව ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නැත, එබැවින් බාබා ඔබට දැන් තපස්යාවේ සිටීමට කාලය ලබා දෙනවා. ඔහු එය මේ කාලයේ ලබා දෙන්නේ ඇයි? මන්ද, මෙම කාලය ඔබගේ දීර්ඝ කාලයක් පුරා ගිණුමේ රැස් වෙයි. සෑම කෙනෙකුටම දීර්ඝ කාලයක් පුරා ලැබීම් අත්විඳින්නට සැලැස්වීමට බාප්දාදා උපකරණයක් වෙයි. බාප්දාදාට අවශ්‍ය වන්නේ සියලුම දරුවන්ව, රාජධානියේ භාග්‍යයට දීර්ඝ කාලයකට අයිතියක් ඇති අය බවට පත් කරවීමටයි. එබැවින් දීර්ඝ කාලයකට ඇති කාලය ඉතා කෙටියි. එබැවින් ඔබට සෑම දෙයක්ම තපස්යාවේ ස්වරූපයෙන් පුහුණු වීම සඳහා, බාබා ඔබට මෙම විශේෂ කාලය ලබා දෙනවා, මන්ද, ඔබ සියලු දෙනාටම දානපතියන් සහ ආශිර්වාද දානපතියන් බවට පත් වී, සියලු දෙනාටම මේවා කෙටි කාලයකදි ලබා දීමට සිදුවන කාලයක් පැමිණීමට යනවා. එබැවින් ඔබගේ සියලු සම්පත් වල ගිණුම පුරවන්නට, බාබා ඔබට කාලය ලබා දෙනවා.

තවත් දෙයක් බාධක විනාශ කරන්නන් සහ විසඳුම් වල ප්‍රතිරූ වීමට ඔබ පොරොන්දු විය. එබැවින් විශේෂයෙන් අධිෂ්ඨානගත සිතිවිලි මෙන්ම තමන් වෙනුවෙන් සහ අන් අය වෙනුවෙන් බාධක විනාශ කරන්නන් වීමට අධිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. එය සිතිවිලි වලින් පමණක් නොවෙයි, නමුත් ප්‍රායෝගිකවද එය බවට පත් වන්න. එබැවින් මේ වසරේ බාප්දාදා අතිරික්ත අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. බාධක විනාශ කරන්නෙක් බවට පත් වීමට අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම විශේෂ අවස්ථාව මේ වසරේ හිමි කරගත හැක. මෙම වසරට විශේෂ ආශිර්වාදයක් තිබේ. කෙසේවෙතත්, මෙම ආශිර්වාදය හිමි කරගැනීම සඳහා, ඔබට කාරණා දෙකකට විශේෂ අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වෙයි. ප්‍රථමයෙන්, පරම පියාට සමානව නිරන්තර දානපතියෙක් වන්න, එමෙන්ම ලබා ගැනීමට කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් තබා නොගන්න. ඔබට ගෞරවය හෝ සෙනෙහස ලැබුණු විට, ඔබ ආදරණීය වන බවට හැඟීම නොතිබිය යුතුයි, එමෙන්ම ඔබ ගෞරවය ලබා දෙන්නේ, ඔබට ගෞරවය ලැබුණු විටයි, මෙය නොවිය යුතුයි නැහැ. මා දානපතිගේ දරුවෙක් වී, දිය යුතුයි. ලබා ගැනීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් මා තුළ නොතිබිය යුතුයි. ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියා සිදුකරන අතර එයට ආපසු ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් මා තුළ නොතිබිය යුතුයි. ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවන්හි ඵලය, කොහොමත් ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඔබට මෙම ඥානය තිබෙන නමුත් ක්‍රියා සිදුකරන විට මෙම සිතිවිල්ල නොතිබිය යුතුයි. එබැවින්, ප්‍රථමයෙන්, ආශිර්වාද හිමිකර ගැනීමට සුදුස්සෙක් වීම සඳහා නිරන්තරයෙන් දානපතියෙක් වන්න. දෙවනුව, බාධක විනාශ කරන්නෙක් වන්න. එබැවින් විශේෂයෙන් හැඩ ගැසීමේ බලයට අවධානය යොමු කරන්න. කෙනෙකුට හැඩ ගැසීමේ බලයත් අවශ්‍යයි. ඔබලා සාගරයේ දරුවන්, එමෙන්ම සාගරයක විශේෂත්වය වන්නේ හැඩ ගැසීමය. සුබ පැතුම් සහ හිතකාමී හැඟීම් තිබිය හැක්කේ, හැඩ ගැසීමේ බලය ඇති අයට පමණයි. එබැවින් දානපතියෙක් වන්න, සාගරයක්, හැඩගැසීමේ බලයේ ප්‍රතිමූර්තියක් වන්න. සෑම විටම මෙම විශේෂතා දෙක සෑම ක්‍රියාවකටම යොදන්න. ඇතැම් විට සමහර දරුවන් පවසන්නේ, ඔවුන් එය කරන බව සිතූ නමුත්, එය කිරීමට සිදු වූ විට යමක් වෙනස් වූ බවයි. එබැවින් මෙම වසරේ ඔබ විශේෂයෙන් පුහුණු විය යුත්තේ, එකවර විෂයන් සතරින්ම සමානත්වයක් ගෙන ඒමට. ඔබට වැටහෙනවාද? ඉතිං සම්පත් රැස් කරගැනීමේ සංස්කාර ධාරණය කරගැනීමට සහ දානපතියන් වී ස්වභාවික අන්දමකින් පිරිනැමීමට ඔබට කාලය ලබා දී තිබෙනවා. එබැවින් බාධක විනාශ කරන්නන් වීමට සහ අන් අයටත් මෙය වීමට මඟ පෑදීමෙන්, සදාකාලයට ඔබගේ අංකය නියම කරගැනීමට ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. කුමක් සිදුවුණත් කම් නැත, ඔබ තපස්යාවේ සිට අන් අයගේ බාධක අවසන් කිරීමට සහයෝගී විය යුතුයි. ඔබට කෙතරම් හිස නැමීමට සිදුවුණත්, මෙම හිස නැමීම, නිරන්තරයෙන් ඔංචිල්ලාවල පැද්දීමටයි. මිනිසුන් නොකඩවා ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණාව බොහෝ සෙනෙහසින් නලවයි. ඒ ආකාරයෙන්ම පරම පියා ඔය දරුවන්ව ඔහුගේ ඇකයේ තොටිල්ලේ නලවයි. අනාගතයේ ඔබ මැණික් එබ්බවූ ඔංචිල්ලාවන්හි පැද්දෙන අතර භක්ති මාර්ගයේ ඔබ පිදුම් ලබන්නට සුදුසු වී ඔබව ඔංචිල්ලාවල පද්දයි. එබැවින් හිස නැමීම සහ මියැදීම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයයි. මා හිස නමන්නේ ඇයි? අනෙක් කෙනා හිස නැමිය යුතුයි. මෙහිදී ඔබ අඩු බව නොසලකන්න. මෙම හිස නැමීම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයයි. මෙම මියැදීම, මියැදීම නොවෙයි නමුත් සදාකාලික ලැබීම් ඇතිව ජීවත් වීමයි. එබැවින් නිරතුරුවම බාධක විනාශ කරන්නෙක් වී අන් අයවත් මෙය බවට පත් කරවන්න. ප්‍රථම කොට්ඨාශයට පැමිණීමේ අවස්ථාව හිමි කරගැනීමට අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට එය කළ හැක. අවස්ථාවක් ගැනීමට ඇති මෙම විශේෂ කාලයේ වැදගත්කම ගැන බාප්දාදා ඔබට පවසනවා. එබැවින් මෙම කාලයේ වැදගත්කම දැන තපස්යාවේ සිටින්න.

තුන්වැනුව, කාලයට අනුව, අසාමයේ සහ කැලඹීමේ වාතාවරණය වැඩි වන තරමට, ඔබගේ බුද්ධියේ රේඛාව ඉතා පැහැදිලි විය යුතුයි, මන්ද ස්පර්ෂ කිරීමේ සහ හසුකර ගැනීමේ බල දෙක බොහෝ සේ අවශ්‍යයි. ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ බුද්ධියෙන් ඔබට බාප්දාදාගේ උපදෙස් හසුකර ගැනීමට හැකි විය යුතුයි. රේඛාව පැහැදිලි නොවන්නේ නම්, එවිට ඔබගේ මනසේ අදහස්ද බාප්දාදාගේ උපදෙස් සමඟ මිශ්‍ර වෙයි. එවිට මෙම මිශ්‍ර වීම නිසා ඔබ එම වෙලාවේ මුලාවට පත් වෙයි. ඔබගේ බුද්ධිය පැහැදිලි වන තරමට, ඔබට වඩා පැහැදිලිව බාප්දාදාගේ උපදෙස් හසු කරගැනීමට හැකි වෙයි. ඔබගේ බුද්ධියේ රේඛාව පැහැදිලි වන තරමට, තමන් වෙනුවෙන් බල, සේවයේ වර්ධනය වෙනුවෙන් බල මෙන්ම දානපතියෙක් වී අන් අයට ලබා දීමේ බලයන්, පහසුවෙන් නොකඩවා වැඩි වෙයි. එම වෙලාවේ ඔබට ස්පර්ෂ කිරීමක් ලැබෙයි. යම් විශේෂිත ජීවාත්මයකට සේවය කිරීමේ නිවැරදි ක්‍රමය සහ තමන්ගේ ප්‍රගතියට නිවැරදි ක්‍රමවේදය මෙයයි. එබැවින් වර්තමානයේ මෙම බල දෙකම අත්‍යාවශ්‍යයි. ඒවා වැඩි කරගැනීමට ඔබ අරපිරිමසින කෙනෙක් (ඉකනොමිකල්) වී ඒකායන කෙනාට (ඒක්නාමි) අයත් විය යුතුයි. ඔබ අයත් වන්නේ ඒකායන පියාටයි, වෙනත් කිසිවෙකුට නොවෙයි. වෙනත් අයට තිබෙන බැඳීම වෙනම දෙයක්. බැඳීම කොහොමත් වැරදියි, නමුත් අන් අයගේ ගති ස්වභාවයේ බලපෑම, ඔබගේ මනෝ ස්ථීතියේ කැලඹීම් ඇති කරයි. අන් අයගේ සංස්කාර ඔබගේ බුද්ධිය තුළ ගැටුම් ඇති කරයි. ඒ වෙලාවේ ඔබගේ බුද්ධියේ සිටින්නේ පරම පියාද නැත්නම් වෙනත් සංස්කාරද? බුද්ධිය, බැඳීම් හෝ ගැටුම්වල බලපෑම යටතේ තිබුණත් ඔබගේ බුද්ධියේ රේඛාව නිරන්තරයෙන් පැහැදිලි විය යුතුයි. වෙනත් කිසිවෙකුට නොව, ඒකායන පියාට අයත් වීම යනු, නිරන්තරයෙන් ඒකායන කෙනා සමඟ සිටීමය (ඒක්නාමි). අරපිරිමැසුම යනු කුමක්ද? භෞතික ධනය පමණක් ඉතිරි කිරීම, අරපිරිමැස්ම නොවෙයි. එයත් අවශ්‍යයි, නමුත් කාලය, සිතිවිලි සහ බලයන්ද ධනයයි, එබැවින් මේ සියල්ලෙහි අරපිරිමැස්මද තිබිය යුතුයි. ඒවා අපතේ නොයවන්න. අරපිරිමැසීම යනු, ඔබගේ රැස් කිරීමේ ගිණුම වැඩි කරගැනීමයි. ඒක්නාමී සහ අරපිරිමැස්මේ සංස්කාර ඇති අයට, ස්පර්ෂ කිරීම සහ හසු කරගැනීම යන බල දෙකම අත්විඳීමට හැකි වෙයි. විනාශ කාලයේ ඔබට මේවා අත්විඳීමට නොහැකි වෙයි. මෙම පුහුණුව මෙකල අවශ්‍යයි. ඔබට ශ්‍රේෂ්ඨ උපදෙස් සහ විමුක්තිය නිවැරදි වෙලාවට ලබා ගත හැකි වන්නේ මෙම පුහුණුව තිබීමෙන් පමණයි. විනාශයට පෙර තව ටික කාලයක් තිබෙන බව ඔබ සිතනවා ඇති. හොඳයි, එය වසර දහයක් වුණත් විය හැක, නමුත් ඔබ වසර දහයකට පසුව මෙම උත්සාහය සිදුකිරීමට තැත් කළොත් ඔබට එය කිරීමට නොහැකි වෙයි. ඔබ දුර්වල වී, ඔබගේ අවසානය සාර්ථක වීමෙන් නොව සටන් කිරීමෙන් ගෙවී යයි. ඔබ රිදී යුගයේ කෙනෙක් වන්නේ නැහැ නේද? වෙහෙස වීම යනු, දුන්නක් සහ ඊතලයක් තිබීමයි. නිරන්තරයෙන් සෙනෙහසේ ගිලෙමින් සතුටින් සිටීම යනු, මුරලිධාර් (බටනලාව ඇති) කෙනෙක්, සූර්ය වංශයේ කොටසක් බවට පත් වීමය. මුරලියක් ඔබව නටවන අතර දුන්නක් සහ ඊතලයක් කරන්නේ ඔබව ඉලක්කයට විදීම සඳහා වෙහෙසට පත් කිරීමයි. එබැවින් ඔබ දුන්නක් සහ ඊතලයක් ඇති කෙනෙක් නොව බටනලාවක් ඇති කෙනෙක් විය යුතුයි. එබැවින් අවසානයේ පැමිණිලි කර, තව සුළු අතිරික්ත කාලයක් නොඉල්ලන්න. අපට අවස්ථාවක් ලබා දී අනුකම්පා කරන්න! මෙය හරි යන්නේ නැහැ. බාප්දාදා ඔබට කල් තියා පවසන්නේ මේ නිසයි. ඔබ අවසානයේ පැමිණියත් ආරම්භයේ පැමිණියත්, කාලයට අනුව, එය සියලු දෙනාටම අවසන් ස්ථීතියට ලඟා වීමේ කාලයයි. එබැවින් ඔබ සීඝ්‍ර වේගයකින් ගමන් කළ යුතුයි. ඔබට වැටහෙනවාද? අච්චා.

සෑම තැනකම සිටින ආදරණීය දරුවන්ට, බාප්දාදාගේ හදවත් සිහසුනේ අසුන්ගෙන සිටින දරුවන්ට, තෘප්තිය පෙන්වන දරුවන්ට, සෑම විටම සතුටේ පෞරුෂත්වය ඇති දරුවන්ට, සෑම විටම පුළුල් සහ අසීමිත හදවත් ඇති අයට, අසීමිත සහ පුළුල් බුද්ධියකින් ධාරණය කරගන්නා අයට, අසීමිත ජීවාත්මයන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහසින් පිරි සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

වරදානය:
ඔබ මායා පරාජය කරන්නෙක් සහ ලෝකය ජයගන්නෙක් වී, ඔබගේ සතුරන් වන අවගුණ පහ පරිවර්ථනය කර, ඒවා සහයෝගි කරත්වා.

ජයග්‍රාහී පුද්ගලයෙක් අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ සතුරාගේ ස්වරූපය පරිවර්ථනය කරයි. එබැවින් ඔබත් ඔබගේ සතුරන් වන අවගුණ පරිවර්ථනය කරන අතර ඒවා සෑම විටම නොකඩවා ඔබට හිස නමන අන්දමට ඔබ ඒවා, ඒවායේ සහයෝගී ස්වරූපයට පරිවර්ථනය කරයි. රාගයේ අවගුණය, සුබ පැතුම් බවටත්, කෝපය, ආධ්‍යාත්මික කුල්මත් බවටත්, තන්හාව, ආකර්ෂණ ඉක්මවා සිටීමටත්, බැඳීම්, සෙනෙහසටත්, සිරුරේ අහංකාරකම, ස්ව-අභිමානයටත් පරිවර්ථනය කරන්න, එවිට ඔබ මායා පරාජය කරන්නෙක් සහ ලෝකය ජයගත්තෙක් වෙයි.

පාඨය:
සැබෑ රත්තරං වල වටිනාකම අඩු කරන ලෝහය වන්නේ මගේ යන අවධානයයි, එබැවින් මගේ යන අවධානය අවසන් කරන්න.