15.05.22    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     18.01.91    Om Shanti    Madhuban


ලොවට යහපත සලසන්නෙක් වීම සඳහා, සෑම දේකම අවධානය ඇතිව පරිපූර්ණ වී, සියලු දෙනාටම සහයෝගය ලබා දෙන්න.


ස්මරණයේ ප්‍රතිමූර්ති වන ඔහුගේ දරුවන් දැකීමෙන් අද දින සර්ව බලධාරි පියා සතුටු වනවා. මේ දේශයේ සහ විදෙස් රටවල, මුළු ලෝකයේම සියලුම දරුවන් සිහි කිරීමේ දිනය සමරනවා. අද, සිහි කිරීමේ දිනය ඔය දරුවනට ඔබගේ බ්‍රහ්මින් දිවිය ගැන මතක් කර දෙනවා, එනම්, ඔබගේ බලවත් දිවිය ගැන, මන්ද, බ්‍රහ්ම පියාගේ ජීවිත කතාව සමඟම බ්‍රහ්මින් දරුවන්ගේ ජීවිත කතාද තිබේ. අශාරීරික පියා, ශාරීරික බ්‍රහ්මගේ මාර්ගයෙන් බ්‍රහ්මින්වරු නිර්මාණය කළ අතර බ්‍රහ්මින්වරු මාර්ගයෙන් අවිනාශී යග්යාවේ නිර්මාණය ඇති වුණේ ඉන්පසුවයි. බ්‍රහ්ම පියා, බ්‍රහ්මින්වරු සමඟ ස්ථාපනය සඳහා උපකරණය විය. එබැවින් බ්‍රහ්ම පියාගේ ජීවන කතාව සමඟම ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන්ගේ ජීවිත කතාද තිබේ. යග්යාව ස්ථාපනය කිරීමේදි, ආදි දේව බ්‍රහ්ම සහ ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන් යන දෙපිරිසගේම වැදගත්කම තිබේ. සදාතනික පියා, බ්‍රහ්මගේ මාර්ගයෙන් ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන්ගේ නිර්මාණය බිහි කළ අතර ඉන්පසුව ආදි බ්‍රහ්මින්වරු තව බොහෝ බ්‍රහ්මින්වරුන්ගේ ව්‍යාප්තිය සිදු කළා. මෙම ස්මරණ දිනයේ පවසන්නේ බ්‍රහ්ම පියා විසින් සිදු කරන ලද මෙම ස්ථාපනයේ කතාන්දරයයි. ඔබ එය හඳුන්වන්නේ සිහි කිරීමේ දිනය ලෙසයි එබැවින් ඔබ සිහි කළේ බ්‍රහ්ම පියාව පමණක්ද, නැත්නම් බ්‍රහ්ම පියාගේ මාර්ගයෙන් පියා ඔබට මතක් කර දුන් සියලු දේවල් වෙතටත් ඔබගේ අවධානය යොමු වුණාද? ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා කුමන දේවල් සහ කොපමණ දේවල් ඔබට මතක් කර දී තිබෙනවාද? ඔබට ඒවා මතකද? අම්රිත් වේලාවේ සිට රාත්‍රිය දක්වා ඔබට මතක් කර දී ඇති සියලු දේවල් ඔබ නැවත සිහි කරන්නේ නම්, එක දවසකදි ඔබට එය සම්පූර්ණ කළ හැකිද? දිග ලැයිස්තුවක් තිබෙනවා නේද? ඔබ සිහි කිරීමේ සතියක් සැමරුවත්, බොහෝ විස්තර තිබෙනු ඇත, මන්ද, ඔබ එය පුනරීක‍්ෂණය කරනවා පමණක් නොව නමුත් ඔබ එය අවබෝධ කළ යුතුද වනවා. ස්මරණයේ ප්‍රතිමූර්තියක් කියා ඔබ පවසන්නේ මේ නිසයි. ප්‍රතිමූර්තියක් වීම යනු, සෑම ආකාරයක අවධානයක්ම අත්විඳීමය ඔබ අවධානයේ ප්‍රතිමූර්ති වන අතර බැතිමතුන් කරන්නේ ඒ ගැන කතා කිරීම පමණයි. එසේ නම් ඔබ අත්දැක ඇත්තේ කුමන අවධානයද? ඒ සියල්ලේ බොහෝ ව්‍යාප්තියක් තිබේ. පරම පියාගේ හැඳින්වීම බොහෝ අපරිමාණ වන නමුත් ඔබ එහි සාරය කාරණා පහකින් පවසන සේම ඔබට මතක් කර දී ඇති සියලු දේ කාරණා පහක සාරය තුළට දමන්න. ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා බාප්දාදා ඔබට බොහෝ නම්බු නාම ගැන මතක් කර දී තිබේ. නම්බු නාම කීයක් තිබෙනවාද? විශාල විස්තාරණයක් තිබෙනවා නේද? සෑම නම්බු නාමයක්ම සිහි කර එහි ප්‍රතිමූර්තියක් බවට පත් වී එය අත්දකින්න. ඔබ කළ යුත්තේ එය නිකම්ම නැවත පැවසීම නොවෙයි. සිහි කිරීමේ ප්‍රතිමූර්තියක් විමේ ආනන්දය අසහායයි, ආදරණීයයි. පරම පියා ඔබට මෙම නම්බු නාමය ගැන මතක් කර දෙයි, දෑසේ ආලෝකය. ඔබ බාබාගේ දෑසේ ආලෝකයයි. දෑස්වල ඇති විශේෂත්වය කුමක්ද? දෑසේ කාර්යය කුමක්ද? දෑස්වල බලය කුමක්ද? මේ සියල්ල අත්විඳින්න, එනම්, මෙම අවධානයේ ප්‍රතිමූර්තියක් වන්න. මේ අන්දමින් සෑම නම්බු නාමයකම අවධානය නොකඩවා අත්විඳින්න. මෙය ඔබට පවසන ලද්දේ නිදසුනක් ලෙස පමණයි. ඒ ආකාරයෙන්ම, ශ්‍රේෂ්ඨ ස්වරූපයක් ගැන සිතන්න. ඔබට මෙහි පැතිකඩ කීයක් සිහි කළ හැකිද? ඔය බ්‍රහ්මින්වරුන්ට ස්වරූප කීයක් තිබෙනවාද? පරම පියාගේ ස්වරූපය කුමක් වුණත්, ඔය බ්‍රහ්මින්වරුන්ගේ ස්වරූපයත් එයමයි. ඒ සියලුම ස්වරූප අවධානයේ තබාගන්න. සෑම දේකම අවධානයේ ප්‍රතිරූ වන්න නම්බු නාම, ස්වරූප, ගුණදම්, සදාතනික, ආදි සහ වත්මන්. බ්‍රහ්මින් දිවියේ සියලුම ගුණදම් වල අවධානයේ ප්‍රතිරූප වන්න.

ඒ අන්දමින්ම ඔබගේ කාර්යභාරයන් ගැන සිතන්න ඔබ බොහෝ ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යයන් වෙනුවෙන් උපකරණ වී ඇත. ඒ සියලුම කාර්යයන්ගේ අවධානය ඉස්මතු කරගන්න. බාප්දාදා ඔබට සිහිකර දුන් පස්වන කාරණාව වූයේ ඔබගේ ආදි සහ සදාතනික නිවහන ගැනයි. ඔබගේම නිවහන ගැන අවධානය තිබීම තුළින්, ඔබට පෙරළා නිවසට යාමට බලය ලැබුණා, ඔබට රාජධානියට අයිතියක් ඇති කෙනෙක් වීමට එඩිතරකම ලැබුණා, එය ඔබගේම රාජධානියයි, එමෙන්ම වත්මන් සංගම යුගයේ බ්‍රහ්මින් ලෝකයේ ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමේ කලාව පිළිබඳ අවධානය ඔබට ඇති විය. ඉතා හොඳින් ජීවත් වීමේ කලාව ගැන ඔබ දැන් දන්නවා නේද? ලෝකය, මිය යාමේ කලාවේ වේගයෙන් ගමන් කරන අතර ඔය බ්‍රහ්මින්වරු ප්‍රීතියෙන් පිරි සතුටු ජීවිතයක පියාසර කරයි. විශාල වෙනසක් තිබේ!

සිහි කිරීමේ දිනය යනු, සෑම ආකාරයකම අවධානයේ ආධ්‍යාත්මික කුල්මත් බව අත්විඳීමයි. මෙදින, ලෝකයේ මිනිසුන් භාවිත කරන මෙවන් වදන් ඔබ භාවිත නොකරයි අපගේ බ්‍රහ්ම බාබා මෙවන් කෙනෙක් විය, ඔහු මෙය පැවසුවා, ඔහු මේ දේ සිදු කළා... ලෝකයේ මිනිසුන් මෙසේ පවසා, ඔහු මෙහෙම විය, ඔහු මේ අන්දමින් සිටියා දුක් රළ පතුරුවා හරියි. ඔය බ්‍රහ්මින්වරුන්ගේ විශේෂත්වය වන්නේ ඔබ මෙසේ පැවසීමයි ඔහු තවම සිටින්නේ අප සමඟයි, ඔබ ඔහුගේ ඇසුර අත්විඳින බවයි. ඉතිං ඔබට මෙම විශේෂතාවය තිබේ. බ්‍රහ්ම පියා ඉවත්ව ගොස් ඇති බව ඔබ නොකියයි. ඔබත් සමඟ සිටීමට සහ ඔබ සමඟ ආපසු යාමට ඔහු පොරොන්දු විය. ප්‍රථම ජීවාත්ම ඔහුගේ පොරොන්දුව ඉටු නොකරන්නේ නම් වෙන කවුරු පොරොන්දුවක් ඉටු කරයිද? සිදු වුණේ සේවය කිරීමේ ස්වරූපය සහ ක්‍රමවේදය වෙනස් වීම පමණයි. ඔබ සියලු දෙනාගේ අරමුණ වන්නේ පසුව දේවතාවන් බවට පත් වන සුරදූතයන් වීමටයි. බ්‍රහ්ම පියා සුරදූත ස්වරූපයේ නිදසුනක් විය. බ්‍රහ්මගේ මාර්ගයෙන් ඔය සියලුම දරුවන්ගේ පෝෂණය දැන් පවා සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඔබ බ්‍රහ්ම කුමර කුමරියන් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මේ නිසයි. මෙම සිහි කිරීමේ දිනයේ වැදගත්කම ඔබට වැටහෙනවාද? මේ සියල්ලේ අවධානය තුළ නිරන්තරයෙන් මුසු වී සිටින්න. මෙය හැඳින්වෙන්නේ පරම පියාට සමාන වීම අත්විඳීමයි. ඔය ජීවාත්ම පියාට සමාන වීම (බාප් සමාන්) අත්විඳ තිබේ, නමුත් මිනිසුන් මෙම සමාන යන වචනය සමානා (මුසු වීම) යන අදහසින් ගෙන තිබේ. ඔය ජීවාත්ම, පරමාත්ම ජීවය තුළට මුසු වන්නේ නැති නමුත් ඔබ පියාට සමාන වෙයි. සියලුම දරුවන් සිහි කිරීමේ දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ සිහි කිරීම් පෞද්ගලිකව එවා තිබේ. සියලු දෙනා මෙසේ පවසන නිසා, බොහෝ දෙනෙක් පණිවිඩකරුවන් ලෙස සෙනෙහස සහ සිහි කිරීම ගෙනැවිත් තිබේ මගේ විශේෂ සිහි කිරීම ලබා දෙන්න. ඔබ එක් එක් කෙනා වෙනුවෙන් සිහි කිරීමේ ලිපියක් වෙන වෙනම ලියනවා වෙනුවට, බාබා ඔහුගේ හදවතින් ඔබට ලියයි. ඔබ සෑම කෙනෙකුගේම හදවතේ සෙනෙහස බාප්දාදාගේ දෑස්වල සහ ඔහුගේ හදවතේ මුසු වී තිබේ එය දැන් විශේෂයෙන්ම මුසු වී ඇත.

බාබාව විශේෂයෙන් සිහි කරන අයවත් බාප්දාදා විශේෂයෙන් මතුකර, ඔවුන්ට සෙනෙහස සහ සිහි කිරීම ලබා දෙනවා. ඔය සෑම කෙනෙකුගේ හදවතේ උද්යෝගය, හදවතට සමීප කතාබහ සහ ඔබගේ හදවතේ තත්ත්වය, හදවතට සැනසුම ගෙන දෙන බාබා වෙතට ළඟා වී ඇත. බාප්දාදා ඔය සියලුම දරුවන්ට මෙම අවධානය ගැන මතක් කර දෙනවා ඔබ සෑම විටම සිටින්නේ බාබාගේ හදවතේය, ඔබ සේවා සහකරුවන් වන අතර ඔබගේ ස්ථීතිය නිරන්තර නරඹන්නෙකුගේ එකකි. එබැවින් මායා පරාජය කරන්නෙකුගේ ධජය නිරන්තරයෙන් නොකඩවා ලෙළදෙයි.

සියලුම දරුවන්ගේ අවධානය තුළ සෑම අවස්ථාවකදීම අළුත් දෙයක් නොවෙයි යන පාඩම සෑම විටම තිබිය යුතුයි. බ්‍රහ්මින් දිවිය යනු කිසිම ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් හෝ විරාම ලකුණක් වත් නොතිබීමය. ඔබ මෙම පුවත් කොපමණ වාර ගණනක් අසා ඇද්ද? (යම් තැනක සිදුවන යුද්ධයක පුවත්). මෙම පුවත් අළුත්ද? නැහැ. බ්‍රහ්මින් දිවිය යනු ඔබට යම් පුවතක් ඇසුණු විට ඔබ පෙර කල්පයේ අවධානයේ ශක්තිමත්ව සිටීමයි. සිදු වීමට තිබෙන කුමක් වුවත් සිදු වෙයි, එබැවින් ඔබට, කුමක් සිදු වෙයිද? යන ප්‍රශ්නය ඇසිය නොහැක. ඔබ ත්‍රිකාලදර්ශීය ඔබ නාටකයේ මුල, මැද සහ අවසානය දන්නා අයයි. එබැවින් ඔබට වර්තමානය දැන ගත නොහැකිද? ඔබ බිය වන්නේ නැහැ නේද? බ්‍රහ්මින් දිවියේ සෑම පියවරකම යහපතක් තිබේ. බිය වීමට කිසිවක් නොමැත. ඔබ සියලු දෙනාගේම කාර්යය වන්නේ ඔබගේ සාමයේ බලයෙන් අසාමයෙන් සිටින ජීවාත්මයන්ට සාමයේ කිරණ ලබා දීමය. ඔවුන් ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියන්ය, එබැවින් ඔබගේ දේවමය පවුලේ අයට සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඔවුන් වේගයෙන් ගමන් කරන තරමට, ඔය යෝගී ජීවාත්මයන්ගේ යෝගාව ඔවුන්ට සාමයේ සහයෝගය ලබා දෙයි. එබැවින් විශේෂයෙන් කාලය සකසා ගෙන ඔවුන්ට සාමයේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඔය බ්‍රහ්මින් ජීවාත්මයන්ගේ කාර්යය මෙයයි. අච්චා.

සියලු ආකාරයේ අවධානයන්ගේ ප්‍රතිමූර්ති වන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, පියාට සමාන වීමේ අරමුණ සහ සුදුසුකම් තිබෙන ජීවාත්මයන්ට, ඔවුන් නිරන්තරයෙන් පරම පියා සමඟ සිටින බව අත්විඳින සමීප ජීවාත්මයන්ට, කිසිවක් අළුත් නැත යන පාඩම ප්‍රායෝගික ස්වරූපයකට පහසුවෙන් දමන අයට, ලෝක පරිවර්ථකයන් වී ලෝකයේ ජීවාත්මයන්ට සහයෝගය ලබා දෙන අයට, එවන් නිරන්තරයෙන් ජයග්‍රාහී ජීවාත්මයන්ට බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, ස්මරණය සහ නමස්කාරය.

අව්‍යක්ත බාප්දාදා දාදීන් මුණගැසෙමින්

ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන්ගේ මාලාවට බ්‍රහ්ම පියා සමඟම ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන්ද උපකරණ වෙයි. ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන්ට විශාල වැදගත්කමක් තිබේ. ස්ථාපනය, පෝෂණය සහ පරිවර්ථනය තිබේ. විනාශය යන වචනය ටිකක් නිළ මට්ටමේ එකක් බැවින්, ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරු ස්ථාපනයේ, පෝෂණයේ සහ ලෝක-පරිවර්ථනයේ විශේෂ චරිත කොටස් රඟපායි. ඔබට මෙම චරිත කොටස් තිබෙනවා නේද? ශක්තීන්ව බොහෝ තේජසින් වන්දනාවට ලක් වෙයි. අශාරීරික පියා සහ බ්‍රහ්ම පියා එතරම් තේජසින් වන්දනාවට ලක් වන්නේ නැත. බ්‍රහ්ම වෙනුවෙන් ඇති දෙවොල බොහෝ අදෘෂ්‍යමාන වන නමුත් ශක්ති සේනාව භක්තියේ බොහෝ සුපතලයි. ඔය විශේෂ දරුවන්ට අවසානය දක්වාම වේදිකාවේ චරිත කොටස් තිබෙන්නේ මේ නිසයි. බ්‍රහ්මගේ චරිත කොටස අදෘෂ්‍යමානයි - අව්‍යක්ත ස්වරූපයද අදෘෂ්‍යමානයි. ඔහු බ්‍රහ්මින්වරු සූදානම් කළ අතර බ්‍රහ්මගේ චරිත කොටස ඉන්පසුව අදෘෂ්‍යමාන විය. සරස්වතීද අදෘෂ්‍යමාන ආකාරයකට පෙන්නුම් කරයි, මන්ද, නාටකය තුළ ඇගේ චරිත කොටස අදෘෂ්‍යමාන අන්දමකින් දිගටම පැවතෙනවා. එය හොඳයි. ප්‍රථම බ්‍රහ්මින් ජීවාත්ම එකිනෙකාට සමීප වන අතර ශක්තිමත්ය. (දාදි ජන්කිට කතා කරමින්) ඔබගේ සිරුර දුර්වල නැහැ, එය ශක්තිමත්ය. එය, ඔබට මඟදි සුළු විවේකයක් ලබා දීමට නිදහසට කරුණක් විය එය බරපතල දෙයක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ විවේක ගන්නේ නැහැ. යම් දෙයක් ඔබට විවේක ගැනීමට හේතුවක් වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනා තුළ දාදීන් වෙනුවෙන් බොහෝ සෙනෙහස තිබෙනවා නේද? පියාට අමතරව ප්‍රථම බ්‍රහ්මින් උපකරණ වෙනුවෙන්ද ඔබ තුළ සෙනෙහස තිබේ. ඉතිං, ඔබ සියලු දෙනාගේ සෙනෙහසේ ආශිර්වාද සහ පිවිතුරු පැතුම්, ප්‍රථම බ්‍රහ්මින්වරුන්ව නිරෝගීව තබයි. එය හොඳයි.

ඔබට නිශ්ශබ්දතාවය තුළින් සේවය කිරීමේ හොඳ චරිත කොටසක් ලැබී තිබේ. බොහෝ ජීවාත්ම සිටින්නේ අසාමයෙන්ය. ඔවුන් බොහෝ සේ යාඥා කරමින් සිටියි. ඔබ ඔවුන්ට සුළුවෙන් අත මිටක් ලබා දෙනවා නේද? මිනිසුන් ගොස් දේවතාවියන්ගෙන් බලය අයදිනවා නේද? ඔය විශේෂ ජීවාත්මයන්ගේ කාර්යය වන්නේ ඔවුන්ට බලය ලබා දීමය, එහෙම නේද? දිනෙන් දින කොහේ හෝ තැනකින් සාමයේ කිරණ ඔවුන් වෙතට ළඟා වීමේ අත්දැකීම ඔවුනට ලැබෙයි. එවිට ඔවුන් ඒවා සොයයි. සියලු දෙනාගේම ද්‍රිෂ්ඨිය එවිට භාරත දේශය වෙතට යොමු වෙයි. අච්චා.

කණ්ඩායම 1

ඔබ, විශ්වාසනීය බුද්ධි තුළින් ජය ලබන ජීවාත්ම බව ඔබ අත්දකිනවාද? ඔබට නිරන්තරයෙන් නොසැලෙන විශ්වාසය තිබෙනවාද? නැත්නම් එය විටෙක සැලෙනවාද? විශ්වාසය ඇති බුද්ධියක් තිබීමේ සලකුණ වන්නේ, ලෞකික වුණත් ආධ්‍යාත්මික වුණත්, සෑම කාර්යයකින්ම ඔබ ජයග්‍රහණය අත්විඳීමයි. ක්‍රියාවක් කෙතරම් සාමාන්‍ය එකක් වුවද, එවන් ජීවාත්මයකට ඉන් ජය ලැබීමට අනිවාර්යෙන් අයිතියක් තිබේ, මන්ද, ජයග්‍රහණය බ්‍රහ්මින් දිවියේ විශේෂ ජන්ම උරුමයයි. ජයග්‍රහණය ඔහුගේ ජන්ම උරුමයයි, යන විශ්වාසය ඔහුට තිබෙන නිසා, එවන් ජීවාත්මයක් කිසිම කාර්යයක් නිසා අධෛර්යයට පත් නොවෙයි. එබැවින් එවන් අයිතියක් තිබීමේ කුල්මත් බව ඔබට තිබෙනවාද? පරමාත්ම දෙවියන්ගේ සහකරුවෙක් වන කෙනෙක් ජය නොලබන්නේ නම් ජය ගන්නේ කවුද? පෙර කල්පයේ සිහිවටනය පෙන්වන්නේ පරමාත්ම දෙවියන් ඇති තැන ජයග්‍රහණය තිබේ. ඔවුන් පාණ්ඩවයන් පස් දෙනෙක් පමණක් පෙන්වන නමුත් ජය ගත්තේ කවුද? පරමාත්ම දෙවියන් ඔබ සමඟ සිටියි, එසේම පෙර කල්පයේ සිහිවටනයේ ඔබ ජය ගත් නිසා, ඔබ දැන්ද ජය ලබයි, එහෙම නේද? කිසිම කාර්යයකදි ඔබට මෙම සිතිවිල්ල ඇති නොවිය යුතුයි මෙය සිදු වෙයිද, නැද්ද? ජය ලැබෙයිද, නැද්ද? මෙම ප්‍රශ්නය පැන නැඟිය නොහැක. පරම පියාගේ ඇසුර තිබෙන අයව කිසිසේත් පරාජය කළ නොහැක. මෙය සෑම කල්පයක් වෙනුවෙන්ම නියම වී තිබේ. කිසිවෙකුට මෙම ඉරණම වෙනස් කළ නොහැක. එවන් අධිෂ්ඨානගත විශ්වාසය ඔබව නිරන්තරයෙන් ඉදිරියට පියාසර කරවයි. එබැවින් ඔබගේ ජයග්‍රහණයේ සතුටින් නිරන්තරයෙන් අඛණ්ඩව නටන්න, ගයන්න.

කණ්ඩායම 2

ඔබ තමන් භාග්‍යය පිරිනමන්නාගේ භාග්‍යවන්ත දරුවන් බව නිරන්තරයෙන් අත්දකිනවාද? ඔබ කෝටි ගුණයක් භාග්‍යවන්තද, සිය ගුණයක් භාග්‍යවන්තද? එවන් ශ්‍රේෂ්ඨ භාග්‍යයක් ඇති අය නිරන්තරයෙන් ප්‍රබෝදමත්ව සිටියි, මන්ද, භාග්‍යවන්ත ජීවාත්මයන්ට කිසි දේක අඩුවක් නැත. එබැවින් සියලු ලැබීම් ඇති තැන ඔබ නිරන්තරයෙන් ප්‍රබෝදමත්ව රැඳී සිටියි. කෙනෙක් සීමිත ලොතරැයියක් දිනුවත් ඔහුට යමක් ලැබී ඇති බව ඔහුගේ මුහුණ පෙන්වයි. එබැවින් කෝටි ගුණයක භාග්‍යය ලැබෙන කෙනෙක් කෙසේ වෙයිද? නිරතුරුවම ප්‍රබෝදමත්ව. ඔබව දකින කෙනෙක් ඔබට ලැබී ඇත්තේ කුමක්ද කියා විමසන ආකාරයට එවන් ප්‍රබෝදයකින් සිටින්න. ඔබගේ උත්සාහ වලදි ඔබ වඩාත් ඉදිරියට යන තරමට ඔබට කතා කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාවය අඩු වෙයි. ඔබට යමක් හමුවී ඇති බව ඔබගේ මුහුණු කියයි, මන්ද, ඔබගේ මුහුණ කැඩපතකි. ඔබට කැඩපතකින් යම් දෙයක නියම ස්වරූපය දැක ගත හැක. එබැවින් ඔබගේ මුහුණු කැඩපතක් සේ ක්‍රියා කළ යුතුයි. බොහෝ ජීවාත්මයන්ට පණිවිඩය ලැබිය යුතු නිසා ඔබට අසුන්ගෙන ඔවුන්ට ඥානය පැවසීමට වෙලාවක් නොතිබෙයි. කාලය අඛණ්ඩව වඩාත් බිහිසුණු වන බැවින් ඔබට කිසිවක් පැවසීමටවත් කාලය නොතිබෙයි. එසේ නම්, ඔබ සේවය කරන්නේ කෙසේද? ඔබගේ මුහුණු වලින්, ඔබ කලාගාර වල පිංතූර යොදා සේවය කරන ආකාරයට. මිනිසුන්ට පිංතූර දුටු විට බලපෑමක් ඇති වෙයි. එබැවින් ඔය ජීවමාන පිංතූර, සේවය සඳහා උපකරණ විය යුතුයි ඔබ සූදානම් වී ඇති පිංතූරද? එවන් ජීවමාන පිංතූර සූදානම් වන්නේ නම්, ශබ්දය මහ හඬින් ඇසීමට හැකි වෙයි. ඇවිදින විට සහ එහෙ මෙහෙ යන එන විට සහ අසුන් ගෙන සිටින විට, ජීවමාන පිංතූර ඔබයි, යන අවධානය සෑම විටම තබා ගන්න. මුළු ලෝකයේම ජීවාත්මයන්ගේ ද්‍රිෂ්ඨිය තිබෙන්නේ ඔබ මතය. ජීවමාන පිංතූරවල ඇති වඩාත්ම ආකර්ෂණීය කාරණාව කුමක්ද? නිරන්තර සතුට. ඉතිං ඔබ නිරන්තරයෙන් සතුටින් රැඳී සිටිනවාද, නැත්නම් ඇතැම් විට යම් ව්‍යාකූලත්වයක් තිබෙනවාද? එසේත් නැත්නම් ඔබ ආපසු නිවසට ගිය විට ඔබ මෙසේ පවසයිද, මේ දේ සිදුවුණා, මගේ සතුට අතුරුදහන් වුණේ ඒ නිසයි.? කුමක් සිදු වුණත් ඔබගේ සතුට අතුරුදහන් නොවිය යුතුයි. ඔබ එවන් ශක්තිමත් අයද? ඔබ ඊටත් වඩා උසස් (වඩාත් අපහසු) ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සමත් වනවාද? බාප්දාදා සියලු දෙනාගේ ඡායාරූප ගනිමින් ඔව් කියන්නේ කවුරුන්ද කියා බලයි. ඒ වෙලාවේ මා නිකමට එය පැවසුවා කියා පසුව නොකියන්න. ඇත්ත වශයෙන්, මාස්ටර් සර්ව බලධාරීන් වන අය ඉදිරියේ කිසිම දෙයක් ලොකු දෙයක් නොවෙයි. දෙවනුව, ජයග්‍රහණය ඔබට සහතික වී ඇති බවට විශ්වාසය ඔබට තිබේ. එබැවින් එය ලොකු දෙයක් නොවෙයි. සියලු බල සම්පත් නිසි අයුරින් තිබෙන අයට ඕනෑම බලයක් උදව්කරුවෙක් වෙයි. නමුත් නියෝගයක් නිකුත් කරන කෙනාට එඩිතරකම තිබිය යුතුයි. එබැවින් ඔබ නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට දන්නවාද, නැත්නම් ඔබ නියෝගයක් පිළිපැදීමට දන්නවාද? ඔබ ඇතැම් විට මායාගේ නියෝග පිළිපදින්නේ නැහැ නේද? සිදුවීමක් පැන නැඟ, එය අවසන් වුණාට පසුව, ඔබ යමක් කිසියම් ආකාරයකට කළා නම් හොඳ බව, ඔබ පසුව සිතන්නේ නැහැ නේද? එය එහෙම නොවෙයි නේද? ඔබ සියලු බල නිසි වෙලාවට භාවිත කරනවාද, නැත්නම් ඒවා පැමිණෙන්නේ ටිකක් පමා වෙලාද? ඔබ මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙකුගේ අසුනේ තැන්පත්ව අසුන්ගෙන සිටින්නේ නම්, කිසිම බලයකට ඔබගේ නියෝග වලට කීකරු නොවී සිටීම සිදු විය නොහැක්කක්. ඒවා ඔබට කීකරු නොවන්නේ, ඔබගේ අසුනෙන් ඔබ ඉවත් වී ඉන්පසුව නියෝගයක් නිකුත් කළ විටයි. ලෞකික අන්දමකින් වුණත් කෙනෙක් ඔහුගේ තත්ත්වයේ ආසනයෙන් පිට සිට නියෝගයක් නිකුත් කළ විට, කිසිවෙක් එයට කීකරු නොවෙයි. ඕනෑම බලයක් ඔබගේ අණට කීකරු නොවන්නේ නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඔබගේ තත්ත්වයේ අසුනෙන් ඉවතට ගොස් ඇත. එබැවින් නිරන්තරයෙන් මාස්ටර් සර්ව බලධාරියෙකුගේ අසුනේ අසුන්ගෙන සිටින්න. නිරතුරුවම අචලව සහ නොසැලි සිටින්න සැලෙන අය නොවන්න. බාප්දාදා පවසන්නේ ඔබ ඔබගේ සිරුර හැර ගියත් ඔබගේ සතුට ඉවත් නොවිය යුතුයි. එවන් ජීවාත්මයක් ඉදිරියේ මුදල් වල කිසිදු වටිනාකමක් නැත. සතුටේ සම්පත ඇති අයට කිසිම දෙයක් මහ ලොකු දෙයක් නොවන අතර සහයෝගී සේවාධාරී දරුවන්ට සෑම විටම බාප්දාදාගේ ඇසුර තිබේ. දරුවෙක් පියා සමඟ සිටින විට කිසිම දෙයක් මහ ලොකු දෙයක් නොවේ. එබැවින් බිය වීමට කාරණයක් නැත. පරම පියා මෙහි අසුන් ගෙන සිටිනවා, එබැවින් කිසිම දරුවෙක් කණස්සලු වන්නේ කුමටද? පරම පියා සියලු සම්පත් වලින් පිරිපුන්ය. ඔය දරුවන් කුමන ක්‍රමයකින් වුවද පෝෂණය කළ යුතු වෙයි එබැවින් සැහැල්ලුවෙන් රැඳී සිටින්න. ඔබ දුක් දේශය තුළ සතුටු දේශය ස්ථාපනය කරනවා, එබැවින් දුක් දේශයේ යම් කැලඹීම් සිදුවෙයි. උණුසුම් දේශගුණයක් ඇති විට උණුසුම තිබෙයි, එහෙම නේද? කෙසේවෙතත්, පරම පියාගේ දරුවන්ට පියාගේ ඇසුර තිබෙන නිසා ඔවුන් සෑම විටම ආරක‍්ෂිතව සිටියි.

සියලුම දරුවන් වෙනුවෙන් බාප්දාදාගේ පණිවිඩය

සියලුම තපස්වි දරුවන්ට සෙනෙහස සහ ස්මරණය. බලන්න දරුවනේ, ඔබට වත්මන් කාලයේ ප්‍රවෘත්ති ඇසෙන විට, ඔබ නාටකය නරඹන්නේ නොබැඳි නිරීක‍්ෂකයන්ගේ උසස්ම-උසස් අසුනේ සහ සැහැල්ලු අධිරාජවරුන්ගේ සිහසුන් මත අසුන්ගෙන, එහෙම නේද? මෙම බ්‍රහ්මින් දිවියේ බියට පත් වීමේ සිතිවිල්ලක් හීනෙන්වත් පැන නැඟිය නොහැක. මෙම තපස්යාවේ වර්ෂයේ, අසීමිත නිරාශාවේ ආකල්පයක් ඇති කිරීම සඳහා එය නිරන්තර සෙනෙහසේ ගින්නට පවන් සලනවා පමණයි. පරම පියාට සමානව අංග සම්පූර්ණ වීමේ සිතිවිල්ල ඔබට ඇති වී තිබේ, එනම්, ජයග්‍රහණයේ ධජය එසවීමට ඔබ සැලසුමක් සාදා තිබේ. එබැවින් අනෙක් අතට, පරිසමාප්තියේ කැලඹිල්ලද එකවර සිදු වීමට නියමිත වී තිබේ, එහෙම නේද? නාටකයේ තැටිය අවසන් කිරීමට ඇති මාර්ගය වන්නේ පෙර හුරුවීම්ය. එබැවින්, කිසිවක් අළුත් නැත!

වර්තමාන තත්ත්වයන්ට අනුව, පැමිණීමේ සහ යෑමේ හෝ යමක් ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයක් ඇත්නම්, ඔබගේ මනසේ සිතිවිලි වල අරගලයක් නොතිබිය යුතුයි. ඔබ කුමන අවස්ථාවකට මුහුණ පාමින් සිටියත් සෑම විටම සතුටු හදවත් (දිල්කුශ්) තෝලි නොකඩවා කන්න. සතුටින් රැඳී සිට සුරදූතයන් සේ පියාසර කරන්න. ඒ සමඟම සෑම මධ්‍යස්ථානයකම මේ කාලයේ විශේෂ අඛණ්ඩ තපස්යා වැඩසටහනක් පවත්වා ගෙන යන්න. යම් කෙනෙකුට ලබා දිය හැක්කේ කොපමණ කාලයක්ද, නිශ්ශබ්දතාවයේ එම සහයෝගය ලබා දෙන්න. අච්චා. ඕම් ශාන්ති.

වරදානය:
ඔබ සියලු සම්පත් වලින් පිරිපුන් ලොවට සෙත සලසන්නෙක් ලෙසින් සෑම මොහොතකම සේවයේ කාර්යබහුලව සිටිත්වා.

ලොවට යහපතක් ගෙන ඒමට උපකරණ වන ජීවාත්ම, ප්‍රථමයෙන් තමන් සියලු සම්පත් වලින් පිරිපුන් වෙයි. ඥාන සම්පත අතින්, සම්පූර්ණ ඥානය තිබිය යුතුයි. කිසිම අඩුවක් නොතිබිය යුතුයි එවිට ඔබ සම්පූර්ණ බව කියයි. ඇතැම් අයට සම්පූර්ණ ඥානය තිබෙන නමුත් අවශ්‍ය වෙලාවක ඔවුන්ට එය භාවිත කළ නොහැක. පසුව එය භාවිත කිරීමේ වෙලාව ගෙවී ගිය පසු, ඒ ගැන සිතයි. එය සම්පූර්ණ වීම ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නැත. ලොවට සෙත සලසන ජීවාත්ම, ඔවුන්ගේ සිතිවිලි, වචන, ක්‍රියා සහ නෑ සබඳතා වලින් සෑම මොහොතකම සේවය කිරීමේ කාර්යබහුලව සිටියි.

පාඨය:
ඔබ ඔබගේ ස්වභාවය, ඥානය සහ යෝගාවේ එකක් බවට පත් කළ විට, ඔබගේ සෑම ක්‍රියාවක්ම ස්වාභාවිකවම ශ්‍රේෂ්ඨ සහ යුක්තියුක්ත වෙයි.

දැන්වීම: අද තෙවන ඉරුදින විශ්ව භාවනා දිනය වන අතර සියලුම රාජයෝගි තපස්වි සහෝදර සහෝදරියන් පව 6.30 සිට 7.30 දක්වා යෝගාවේ යෙදි සිටියි. කල්ප වෘක‍්ෂයේ මුල්වල අසුන්ගෙන ඔබගේ පාරම්පරික ස්වරූපයේ අවධානයේ ස්ථාවරව රැඳී සිට, මුළු වෘක‍්ෂයටම බලවත් යෝග දානය ලබා දෙන්න එමෙන්ම ඔබගේ රජ පෙළපතටද දිව්‍යමය පෝෂණය ලබා දෙන්න.