17.05.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     13.01.86    Om Shanti    Madhuban


බ්‍රහ්මණ දිවිය, නිරන්තර අසීමිත සතුටේ දිවියක්.


අද බාප්දාදා, ඔහුගේ පූජණීය සහ ප්‍රීතිමත් හංස සමූහය දකිනවා. ඔබ සියලු දෙනාම සෑම විටම ප්‍රීතියෙන් සහ පූජණීයව රැඳී සිටිනවාද? පූජණීය යනු, පාරිශුද්ධත්වයේ දිස්වන ස්වරූපය වන අතර, එය නිරන්තරයෙන් හෙළිදරව් වන්නේ, ප්‍රීතියේ ස්වරූපයෙනි. සතුට නොමැති නම්, නිසැකවම යම් අපවිත්‍ර බවක් ඇති, එනම්, ඇතැම් සිතිවිලි සහ ක්‍රියා නිවැරදි නැත, සතුට නොමැත්තේ මේ නිසයි. අපවිත්‍රභාවය යනු, පංච පාපයන් පමණක්ම නොවෙයි. අංග සම්පූර්ණ ජීවාත්මයන්ට, දේවතා ජීව වීමට යන අයට, වැරදි, නිෂ්ඵල හෝ සාමාන්‍ය සිතිවිලි, වචන සහ ක්‍රියා තිබීම, සම්පූර්ණ පාරිශුද්ධත්වය නොවෙයි. ඔබ ඔබගේ පරිසමාප්ත අවස්ථාව සමීපයට පැමිණෙනවා. එබැවින් වත්මන් කාලයට අනුව, නිෂ්ඵල හෝ සාමාන්‍ය ක්‍රියා නොතිබිය යුතුයි. මෙහිද, පිරික්සීම සහ වෙනස් කිරීම තිබිය යුතුයි. ඔබගේ සිතිවිලි, වදන් සහ ක්‍රියා, වඩාත් ශක්තිමත් සහ ශ්‍රේෂ්ඨ වන තරමට, ඔබ වැඩියෙන් සතුටේ දීප්තිය සහ වාසනාවන්ත වීමේ කුල්මත් බව අත්විඳියි - එමෙන්ම අන් අයටත් එම අත්දැකීම ලබා දෙයි. බාප්දාදා සියලුම දරුවන් තුළ මෙම කරුණු දෙක පරීක‍්ෂා කරමින් සිටියා ඔබ කෙතරම් දුරට පාරිශුද්ධත්වය ධාරණය කරගෙන තිබෙනවාද තවමත් නිෂ්ඵල හෝ සාමාන්‍ය දේ, කෙතරම් ප්‍රමාණයකින් තිබෙනවාද? එමෙන්ම ඔබට කෙතරම් ප්‍රමාණයකින් ආධ්‍යාත්මික සතුට, අවිනාශි සතුට සහ අභ්‍යන්තර සතුට තිබෙනවාද? මෙම බ්‍රහ්මණ දිවියට එළඹ ඇති සියලුම බ්‍රහ්මණ දරුවන්ගේ අරමුණ වන්නේ, නිරතුරු සතුටින් රැඳී සිටීමය. ඔබ බ්‍රහ්මණයන් බවට පත් වී ඇත්තේ ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමටයි. ඔබ බ්‍රහ්මණයන් වී ඇත්තේ, වෙහෙස දරා වෑයම් කිරීමට හෝ සෑම විටම එක හෝ තව කැලඹීමක් අත්විඳිමින් සිටීමට නොවෙයි.

ඔබ බ්‍රහ්මණයන් වී ඇත්තේ, ඉතිරි කල්පය පුරාවටම අත්කර ගත නොහැකි, ආධ්‍යාත්මික, අභ්‍යන්තර ප්‍රීතිය සහ අතීන්ද්‍රීය සතුට අත්කර ගැනීමටයි. කෙසේවෙතත් ඔබගේ සතුට, කිසිදු පහසුකමක්, සීමිත ලැබීමක්, තාවකාලික සාර්ථකත්වය, ගරු බුහුමන් හෝ කීර්තිය හෝ ඔබට ලැබී ඇති සිතේ සීමිත ආශාවන් හෝ යම් විශේෂිත පුද්ගලයෙකුට, තැනකට හෝ භාණ්ඩයකට ඇති ඔබගේ කැමැත්ත මත පදනම් නොවී ඇති බව, ඔබ පිරික්සිය යුතුයි. පරීක‍්ෂා කරන්න, ඔබගේ සතුට රැඳී තිබෙන්නේ, ඔබගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත මත පදනම් වීද කියා. ඒ දේවල් මත පදනම් වූ සතුට, සැබෑ සතුට නොවෙයි එය අවිනාශී සතුට නොවෙයි. ආධාරකය චංචල වන්නේ නම්, ඔබගේ සතුටද චංචල වෙයි. ඔබ බ්‍රහ්මණයන් වී තිබෙන්නේ එවන් සතුටක් ලබා ගැනීමට නොවෙයි. තාවකාලික ලැබීම් මත පදනම් වූ සතුට, ලෝකයේ මිනිසුන්ටද තිබේ. ඔවුන්ගේ පාඨයද වන්නේ කා, බී, ජොලි කරන්න! කෙසේවෙතත්, එම තාවකාලික ආධාරකය අවසන් වන විට, ඔවුන්ගේ සතුටද අවසන් වෙයි. බ්‍රහ්මණ දිවියේද, ඔබ එම ආධාරක මත පදනම් වූ සතුට අත්විඳින්නේ නම්, එහි ඇති වෙනස කුමක්ද? ඔබ සතුටු සාගරයේ දරුවන් බවට පත් වී ඇත, එබැවින් ඔබ සෑම සිතිවිල්ලකින් සහ සෑම තත්පරයකදී සතුටේ රැළි සමඟ ගලාගෙන යන අයයි. ඔබ නිරන්තර සතුටේ සම්පත්ය. මෙය පූජණීය සහ සතුටේ හංසයෙක් වීම ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබගේ අරමුණ, කිසිදු සීමිත ආධාරකයක් නොමැතිව නිරන්තර අභ්‍යන්තර සතුට තිබීම බව, බාප්දාදා දුටුවා. කෙසේවෙතත්, සමහර දරුවන් ඔවුන්ගේ අරමුණෙන් ඉවත් වී, ඒ වෙනුවට, සීමිත ලැබීම් නම් පටු මාවත් වල සිර වෙයි. මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් තම අරමුණෙන්, එනම් තම ගමනාන්තයෙන් ඈත් වෙයි. ඔවුන් හයිවේ එක අතහැර පටු මාවත් වල සිර වෙයි. ඔවුන් තම සතුටේ අරමුණ හැර දමා, සීමිත ලැබීම් පසුපස හඹා යයි. අද ඔවුන්ගේ නම කීර්තිමත් වන්නේ නම් හෝ ඔවුන්ගේ කාර්යය නිම කර ඔවුන්ගේ ආශා ඉටු වන්නේ නම්, එවිට ඔවුන් සතුටු වෙයි. ඔවුන් කැමති දෙයක් ලබාගන්නේ නම් හෝ ඔවුන්ගේ සිතිවිලි ඉටු වන්නේ නම්, එවිට ඔවුන් සතුටු වෙයි. සුළුවෙන් හෝ යම් අඩුවක් ඇති වුණොත්, ඔවුන් එකතැන සිරවන අතර ඔවුන්ගේ අරමුණ එක් පසෙක තිබෙයි. ඔවුන්ගේ අරමුණ සීමිත වෙයි, එබැවින් ඔවුන් අසීමිත, අවිනාශී සතුටෙන් ඉවතට පියවර තබයි. එබැවින් බාප්දාදා විමසුවේ ඔබ බ්‍රහ්මණයන් වුණේ මෙයටද? ඔබ මෙම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට පිවිසියේ මේ සඳහාද? එය සාමාන්‍ය දිවියකි! එය ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නැහැ.

ඔබ කුමන වැඩ කොටසක් කළත්, ඔබ සිදු කරන සේවා කාර්යය කෙතරම් විශාල එකක් වුවත්, ඔබව අභ්‍යන්තර සතුට ලබා ගැනීමෙන්, ආධ්‍යාත්මික ප්‍රීතියෙන් සහ අසීමිත සතුටෙන් පහතට හෙලන ඕනෑම දෙයක්, එනම්, ඔබව සීමිත බවට ගෙන එන ඕනෑම දෙයක්, එනම් අද සතුට තිබී හෙට අවුලක් ඇති වන්නේ නම්, අද සතුට තිබී හෙට ඔබව කැලඹිල්ලට පත් වන්නේ නම්, එය ඔබගේ සතුට නැති කරන්නේ නම්, එවිට එම සේවය පසෙකට දමන්න, නමුත් ඔබගේ සතුට අත්නොහරින්න. සැබෑ සේවය, සෑම විටම ඔබට අසීමිත මනෝ ස්ථීතියක අත්දැකීම සහ අසීමිත සතුට ලබා දෙයි. මෙම අත්දැකීම නැති නම්, එවිට එම සේවය මිශ්‍රිතයි. එය සැබෑ සේවය නොවෙයි. සේවය කිරීමෙන් සෑම විටම ස්ව-ප්‍රගතිය, තමන් වෙනුවෙන් ලැබීම්, තෘප්තිය සහ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්විඳීමේ අරමුණ තබාගන්න. තෘප්තියේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ඇති තැන, අවිනාශී ලැබීම් වල අත්දැකීම තිබෙයි. සේවය යනු, මල් උයන හොඳින් පිබිදීමට මඟපෑදීමය. සේවය යනු, මල් උයන අත්විඳ, කටු කැලෑවේ සිරගත නොවීමය. යම් ලැබීමක අඩුවක්, සතුටේ අඩුවක් හෝ සිතේ අවුල් බවක් - එක් මොහොතක් සතුට අත්විඳ ඊලඟ මොහොතේ අවුලට පත් වීම - මේවා කටුය. මෙම කටු වලින් ඉවතට පියවර තැබීම යනු, අසීමිත සතුට අත්විඳීමය. කුමක් සිදුවුණත්, ඔබට යම් සීමිත ලැබීම් අත්හැරීමට සිදුවුණත්, ඔබට බොහෝ දේ අත්හැරීමට සිදු වුණත්, ඒ දේවල් අත්හරින්න, නමුත් ඔබගේ සතුට අත්නොහරින්න. ඔබ මෙහි පැමිණි අරමුණෙන් ඉවතට පියවර නොතබන්න. මෙම සියුම් පිරික්සුම සිදු කරන්න. ඔබ ඉන්නේ සතුටින්, නමුත් ඔබ සතුට බව සලකන්නේ, තාවකාලික ලැබීම් මත පදනම් වූ සතුටක් නොවීමට වග බලාගන්න. පැති ජවනිකා, ඔබගේ ගමනාන්තය බව, ඔබ සලකන්නේද කියා පරීක‍්ෂා කරන්න, මන්ද පසෙක ඇති ජවනිකා, බොහෝ ආකර්ෂණීය විය හැක. කෙසේවෙතත්, ඔබගේ ගමනාන්තයට ලඟා වීම යනු, අසීමිත රාජධානියට අයිතියක් හිමි කරගැනීමයි. තම ගමනාන්තයෙන් පසෙකට පියවර තබන අයට ලෝක රාජධානියට අයිතියක් හිමි කර ගත නොහැක. ඔවුන්ට රාජකීය පවුලේ කොටසක් වීමට පවා නොහැක. එබැවින් සෑම විටම ඔබගේ අරමුණ සහ ගමනාන්තය ඔබගේ සිහියේ තබාගන්න. තමාගෙන් විමසන්න ගමන් කරන අතර, මා කිසිදු සීමිත මාවතක් තුළට ගිහින් නැහැ නේද? තාවකාලික ලැබීම් වල සතුට, ඔබව සදාතනික සතුටේ භාග්‍යයෙන් ඉවතට පියවර මැනීමට සලසන්නේ නැහැ නේද? ඔබ ටිකකින් පමණක් සතුටු වන අය නොවෙයි නේද? ඔබ මෙසේ සිතමින් තමන්ව සතුටු කරන්නේ නැහැ නේද? මා කුමක් වුවත්, මා කොහොමවුණත්, මා ඉන්නේ හොඳින් හා සතුටින්. අවිනාශී සතුටේ සලකුණ වන්නේ, ඔබ අනිවාර්යෙන් නිරතුරුවම අන් අයගෙන් සතුටේ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමයි. බාප්දාදා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ගේ සෙනෙහසේ ආශිර්වාද, ඔබට ඇතුලාන්තයෙන් අලෞකික සහ ආධ්‍යාත්මික සතුටු සාගරයක ගමන් කිරීමේ අත්දැකීම ලබා දෙයි. නොසැලකිලිමත්කම නිසා මෙසේ නොසිතන්න මා ඉන්නේ හොඳින්, නමුත් අන් අය මාව හඳුනන්නේ නැහැ. සූර්යයාගේ ආලෝකය සැඟවිය හැකිද? සත්‍යයේ සුගන්ධය කිසිදා අවසන් නොවෙයි. එය සඟවා තැබිය නොහැක. එබැවින් කිසිම විටෙක තමන්ට මුලා වීමට ඉඩ නොදෙන්න. මෙම පාඩම ස්ථීර කරගන්න. ප්‍රථමයෙන් තිබෙන්නේ ඔබගේ අසීමිත, අවිනාශී සතුට වන අතර ඉන්පසුව වෙනත් ඕනෑම දෙයක්. අවිනාශී සතුට, ඔබට සේවයේ ශ්‍රේෂ්ඨ භාග්‍යය, සියලු දෙනාගේ සෙනෙහස සහ සියලු දෙනාගෙන් අවිනාශි ගෞරවය ලැබීමේ අත්දැකීම ඔබට ලබා ගැනීමට ඉබෙටම මඟපාදයි. නිරන්තරයෙන් සතුටින් සිටින අය, වාසනාවන්තයි. ඔවුන්ට වෑයම් නොකර, ආශාවන් නොමැතිව සහ කිසි දෙයක් නොකියාම, සියලු ලැබීම් පහසුවෙන් හිමි වෙයි. ඔබ මෙම පාඩම ස්ථීර කරගෙන තිබෙනවාද?

ඔබ පැමිණියේ මන්ද, ඔබට යාමට තිබෙන්නේ කොහාටද සහ ඔබ යන්නේ කොහිද, කියා බාප්දාදා දකිනවා. ඔබ සීමිත දේ අත්හැර ඇති නමුත් තවමත් සීමිතය තුළට යන්නේ නම්, ඔබ අසීමිත බව අත්විඳින්නේ කවදාද? බාප්දාදාට ඔය දරුවන් කෙරෙහි සෙනෙහස තිබේ. ඔබ සිඟන්නන් නොවන නිසා, ඔබ එය අනුකම්පාව ලෙස හඳුන්වන්නේ නැහැ. ඔබ දානපතිගේ සහ භාග්‍යය පිරිනමන්නාගේ දරුවන්ය. අනුකම්පාව තිබෙන්නේ දුකෙන් පිරි අයටයි. ඔබ සතුටේ ප්‍රතිමූර්තී, සතුට පිරිනමන්නාගේ දරුවන්ය. ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා ඔබට දැන් වැටහෙනවාද? මේ වසරේ බාප්දාදා නැවත නැවතත් විවිධ දේට ඔබගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේ වසර විශේෂයෙන්ම ලබා දී තිබෙන්නේ තමන් වෙතට අවධානය යොමු කිරීම පිණිසයි. ලෝකයේ මිනිසුන් නිකමට කියන්නේ, කා, බී, ජොලියේ ඉන්න! කෙසේවෙතත්, බාප්දාදා පවසන්නේ කෑම කා, අන් අයට සේවය කරන්න. ප්‍රීතියෙන් හිඳ, අන් අයට ප්‍රීතිය ගෙන එන්න. අච්චා.

නිරතුරුවම අවිනාශි සහ අසීමිත සතුටින් සිටින අයට, සෑම ක්‍රියාවකම සතුටේ භාග්‍යය අත්විඳින අයට, සියලු දෙනාටම සතුටේ සම්පත බෙදා හරින අයට, සෑම විටම සතුටේ සුගන්ධය පතුරන අයට, සෑම විටම සතුටේ උනන්දුවේ සහ උද්යෝගයේ රැළි සමඟ ගමන් කරන අයට, තම දීප්තිය සහ කුල්මත් බව නිරන්තරයෙන් පවත්වාගන්නා අයට, ශ්‍රේෂ්ඨ අරමුණ හිමි කරගන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, ඔබව නිරන්තරයෙන් පූජණීයව සහ සතුටින් තබා ගැනීමට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ නමස්කාරය.

බාප්දාදා කණ්ඩායම් මුණගැසෙමින්:

තම පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ ජීවත් වන අතර ඔබ සෑම විටම නොබැඳිව, පියාට ආදරණීයව සිටිනවා, එහෙම නේද? ඔබ කිසි විටෙක ඔබගේ පවුලට බැඳී නැහැ නේද? ඕනෑම කෙනෙක් කෙරෙහි බැඳීමක් තිබෙන්නේ නම්, එය සෑම කලටම ඔබගේ ජීවිතයට බාධකයක් වෙයි. එබැවින් නිරන්තරයෙන් බාධක වලින් නිදහස්ව සිට, නොකඩවා ඉදිරියට ගමන් කරන්න. පෙර කල්පයේ අංගාද් මෙන් වී, නොසැලි අචලව හිඳින්න. අංගාද්ට තිබෙන බව පෙන්වන විශේෂත්වය කුමක්ද? ඔහුගේ බුද්ධියේ කෙතරම් විශ්වාසය තිබුණේද යත් කිසිවෙකුට ඔහුගේ පාදයක්වත් සෙලවීමට නොහැකි විය. ඔබගේ පාදයේ ස්වරූපයෙන් ඇති ඔබගේ විශ්වාසය චංචල කිරීමට, මායා විවිධ ආකාර වලින් පැමිණෙයි. කෙසේවෙතත්, මායා සැලුනත් ඔබගේ විශ්වාසයේ පාදය නොසැලී තිබිය යුතුයි. මායා ඔබට යටත් වෙයි. ඔබ ඇයට යටත් වන්නේ නැහැ නේද? තමන්ව, මායාට නොව, පියා වෙනුවෙන් කැප කරන්න. එවන් විශ්වාසයක් තම බුද්ධියේ ඇති අය, සෑම විටම සැහැල්ලුවෙන් සිටියි. සුළුවෙන් හෝ කණස්සල්ලක් ඇත්නම්, එසේ වන්නේ විශ්වාසයේ අඩුවක් නිසාය. ඇතැම් විට, යමක් පිළිබඳව කුඩා සිත් පීඩාවක් පවා ඇති වන්නේ නම්, එයට හේතුව වන්නේ නිසැකවම යමක් පිළිබඳව විශ්වාසයේ යම් අඩුවක් නිසාය, එය නාටකය පිළිබඳ විශ්වාසයේ මඳ බවක්, තමන් පිළිබඳ විශ්වාසයේ අඩුවක් හෝ පරම පියා කෙරෙහි විශ්වාසයේ අඩුවක් විය හැක. විශ්වාසයේ මෙම ආකාර තුනෙන්, එකක් පිළිබඳව හෝ සුළු අඩුවක් පවා තිබෙයි නම්, ඔබට සැහැල්ලුවෙන් සිටිය නොහැක. විශාලතම රෝගය සිතේ කණස්සල්ලයි. කණස්සල්ලේ රෝගයට වෛද්‍යවරුන් ලඟ පවා කිසිදු ප්‍රතිකාරයක් නැත. ඔබව තාවකාලිකව නින්දට දැමීමට ඔවුන් ඔබට නිදි පෙති ලබා දුන්නත්, සෑම කලටම ඔවුන්ට කණස්සල්ලේ රෝගය සුව කිරීමට නොහැකි වෙයි. කණස්සලු ඇති අය යම් ලැබීමක් පසුපස වැඩියෙන් හඹා යන තරමට, එම ලැබීම ඔවුන්ට ඉදිරියෙන් වඩාත් වේගයෙන් දිව යනු ඇත. එබැවින් සෑම විටම ඔබගේ විශ්වාසයේ පාදය නොසැලී තබාගන්න. පාදය යනු නිරතුරුවම එක් ශක්තියක් සහ එක් ආධාරයක් තිබීමයි. ඔබ එය ශක්තිය හෝ ආධාරකය ලෙස හැඳින්වුවත් එය එකම දෙයයි. බුද්ධියේ එවන් විශ්වාසය ඇති දරුවන්ට ජයග්‍රහණය සහතිකයි.

2. ඔබ සෑම විටම තමන්ව පියා වෙනුවෙන් කැප කරනවාද? භක්ති මාර්ගයේ වූ පොරොන්දුව ඉටු කරන අය, ඔබලා නේද? ඔබ පොරොන්දු වූයේ කුමක්ද? ඔබ සෑම විටම තමන්ව ඔහුට කැප කරන බව. කැප වීම යනු, නිරන්තරයෙන් කැප වී ශක්තිමත් වීමය. එසේ නම් ඔබ කැප වී සිටිනවාද, නැත්නම් ඔබ කැප වීමට යනවාද? කැප වීම යනු, කිසිම දෙයක් මගේ නොවෙයි. මගේ යන අවධානය අවසන් වනවා. ශරීරය පවා මගේ නොවෙයි. එසේ නම් ඔබ කිසිම විටෙක ශරීර අවධානයට පත් වනවාද? ඔබ ශරීර අවධානයට පත් වන්නේ ඔබට මගේ යන අවධානය ඇති විටයි. මෙම අවධානයද ඉක්මවා සිටීම යනු කැප වීමය. එබැවින් නොකඩවා සෑම කලටම මගේ යන අවධානය අවසන් කරන්න. නොකඩවා සියල්ල ඔබගේ බව අත්විඳින්න. ඔබට වැඩියෙන් අත්දැකීම් තිබෙන තරමට, ඔබ වැඩියෙන් අධිකාරිත්වයේ ප්‍රතිරුවක් වෙයි. එවන් අයව කිසි විටෙක මුලා කළ නොහැක. ඔවුන්ට දුක් රැළි අත්විඳින්නට සිදු නොවෙයි. එබැවින් සෑම විටම සියලු දෙනාට ඔබගේ අත්දැකීම් වල කතා පුවත් පවසන්න. අත්දැකීම් ඇති ජීවාත්මයක්, කෙටි කලකදි, වැඩි සාර්ථකත්වයක් අත්දකියි. අච්චා.

සමු ගන්නා වෙලාවේ ජනවාරි 14 වන දින (මකර සංක්‍රාන්තිය) සරුංගල් යැවීමේ උත්සවය වෙනුවෙන්, සෙනෙහස සහ සිහි කිරීම ලබා දෙමින්

මිනිසුන් මේ දවසේ වැදගත්කම සලකුණු කර තිබෙන්නේ, සෑම විටම කෑම කමින් අන් අයට බෙදා දීමෙනි. ඔවුන් යමක් කා, අන් අයට යමක් බෙදා දෙයි. ඔවුන් ඇතැම් විට තල ඇට දන් දෙන අතර ඇතැම් විට එය කයි. තල ඇට ඉතා කුඩා තිත්ය. යමක් සිදුවන විට, එමෙන්ම එය ඉතා සුළු දෙයක් නම්, ඔවුන් පවසන්නේ, එය තල ඇටයක් මෙන් බවයි. එය ලොකු දෙයක් නම්, එය කන්දක් වැනි බව කියයි. එබැවින් කන්දක් සහ තල ඇටයක් අතර විශාල වෙනසක් තිබේ. තල ඇට වලට වැදගත් කමක් දෙන්නේ, ඔබ උපරිම ලෙස සියුම් තිත් වන නිසාය. ඔබ පියාසර අවස්ථාවේ සරුංගල් වෙන්නේ, ඔබ තිත්-ස්වරූප වන විටයි. එබැවින් තල ඇට වලටත් වැදගත්කමක් තිබේ. තල ඇට සෑම විටම යම් මිහිරි දෙයක් (පැණි රස) සමඟ එකට මිශ්‍ර කරයි තල ඇට කිසිම විටෙක තනිකර නොකයි. මිහිරි බව යනු ඒවා සෙනෙහසින් එකට එකතු කිරීමේ සලකුණකි. යම් මිහිරි දෙයක් ඇට සමඟ මිශ්‍ර කළ විට, ඔබ ඉන් රසයක් ලබයි. ඔබ තල ඇට විතරක් කන්නේ නම්, ඒවා තිත්ත බව දැනෙයි, නමුත් යම් පැණි රස දෙයක් එය සමඟ මිශ්‍ර කළ විට, ඒවා ඉතා හොඳය. එසේනම්, ඔය ජීවාත්ම මිහිරියාවෙන් යම් සබැඳියාවකට පැමිණෙන විට ඔබට එම සෙනෙහස තිබෙන විට, ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙයි. ඉතිං, මෙය සාමූහික මිහිරියාවේ සිහිවටනයකි. එයටද සංකේතයක් තිබේ. එබැවින් සෑම විටම සමූහයේ බලය තමන් තුළට ගෙන එන්න. මිහිරියාවේ පදනම මතින් තිතක ස්වරූපය වී, සරුංගලයක් වී, පියාසර ස්ථීතියේ පියාඹන්න. මෙම දවසේ වැදගත්කම මෙයයි. එබැවින් සැමරීම යනු එය බවට පත් වීමය. ඔබ මෙය බවට පත් වන අතර, ඒ මිනිසුන් කරන්නේ, කෙටි කලකට පමණක් එය සැමරීම පමණයි. මෙහි දන් දීම යනු, ඔබ තුළ ඇති කුමන හෝ දුර්වලතාවයක් දන් දීමය. එය යම් සුළු දෙයක් බව සලකා, එය දන් දෙන්න. එය තල ඇටයක් මෙන් බව සලකා එය දීලා දාන්න. එය යම් විශාල දෙයක් බව සලකා මෙසේ නොසිතන්න, මා එය අත්හල යුතුයි, මා එය දිය යුතුයි.නැහැ. එය තල ඇටයක් තරම් කුඩා දෙයක් බව සලකමින්, එය දන් දෙන්න. එය කුඩා දෙයක් බව සලකා එය සතුටින් දෙන්න. දන් දීමේ වැදගත්කම මෙයයි. ඔබට වැටහෙනවාද?

සෑම විටම ආදරණීය වන්න, සෑම විටම සමූහයේ කොටසක්ව රැඳී ඉන්න, එමෙන්ම සෑම විටම යම් විශාල දෙයක්, සුළු දෙයක් බව සලකා, එය ගින්නක පුළුස්සා දැමීමෙන් අවසන් කරන්න. වැදගත්කම එයයි. ඉතිං, ඔබ සැමරුවා නේද? ඔබ අධිෂ්ඨානගත ක්‍රියාවේ ගින්න, දල්වා තිබෙනවා. මිනිසුන් මෙදින විශේෂයෙන් ගින්නක් අවුලයි. ඉතිං, මෙය සංස්කාර පරිවර්ථනය කිරීමේ දිනයයි. ඔවුන් එය සංක්‍රාන්ති ලෙස හඳුන්වන අතර ඔබ එය සංස්කාර පරිවර්ථනය කිරීමට ඇති දිනය ලෙස හඳුන්වයි. අච්චා, සෙනෙහස සහ සමූහයේ බලයෙන්, නිරන්තරයෙන් සාර්ථකව රැඳී සිටීම වෙනුවෙන්, සියලු දෙනාටම සෙනෙහස, සිහි කිරීම සහ සුබ උදෑසනක්.

වරදානය:
ඔබ නිරන්තරයෙන් පරමාත්ම දෙවියන් සහ ඔබගේ භාග්‍යය පිළිබඳ අවධානයෙන් සිට, වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ සහ භාග්‍යවන්ත ජීවාත්මයක් වේවා.

සංගම යුගයේ පරමාත්ම දෙවියන්, ඔහුගේ දරුවනට ජීවමාන ස්වරූපයෙන් සේවය කරයි. භක්ති මාර්ගයේ සියලු දෙනාම දෙවියන්ට සේවය කරන නමුත් මෙහිදි, පරමාත්ම දෙවියන්ම ඔය ජීවමාන ප්‍රතිමාවන්ට සේවය කරයි. ඔහු අම්රිත් වේලාවේ ඔබව අවදි කර, ඔබට භෝග් පුදකර, ඔබව නිදි කරවයි. බ්‍රහ්මණයන් වන අප විශේෂයෙන් ආදරයට පාත්‍ර වූ සහ වැඩියෙන්ම වාසනාවන්ත ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයි - තැටියට සවන් දෙමින් නින්දට යන අය (රාත්‍රියේ වාදනය කරන ගීතය) සහ තැටිය සමඟ අවදි වන අය (අම්රිත් වේලා ගීතය) - මෙම වාසනාවේ ප්‍රීතියෙන් නිරතුරුවම පැද්දෙයි. මායාගේ නොව, පරම පියාගේ විශේෂ ආදරයට බඳුන් වූ අය බවට පත්වන්න. මායාගේ ආදරය ලබන අය, ළමා වියේ ක්‍රීඩා, බොහොමයක් සෙල්ලම් කරයි.

පාඨය:
ඔබගේ ප්‍රබෝදමත් මුහුණින්, සියලු ලැබීම්වල අත්දැකීම ලබා දීම, සැබෑ සේවයයි.


නිවේදනයයි:
අද, මාසයේ තුන් වන ඉරු දින, ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනයයි. ප.ව. 6.30 සිට 7.30 දක්වා සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් පරමාත්ම දෙවියන්ගේ සෙනෙහසේ ගිලී සිටීම අත්විඳින්න. සෑම විටම මෙම සිහියෙන් අසුන්ගෙන සිටින්න මා වන ජීවාත්මය, සියලු ලැබීම් වලින් පිරිපුන් වන අතර, මා වඩාත්ම වාසනාවන්ත ජීවාත්මයයි. සෙනෙහස් සයුරෙන්, සෙනෙහස් කිරණ මතු වී, ජීවාත්මය වන මා තුළ මුසුවනවා. එම සෙනෙහසේ සිතිවිලි තරංඟ, වාතාවරණයේ සෑම තැනකම විහිදී යනවා.