22.11.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     21.01.87    Om Shanti    Madhuban


ස්ව-අධිරාජයන් වන අයට ලෝක රාජධානියට අයිතියක් තිබේ.


අද දින, භාග්‍යය පිරිනමන්නා වන පරම පියා, ඔහුගේ සියලුම වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨ සහ භාග්‍යවන්ත දරුවන් දෙස බලනවා. බාප්දාදා ඉදිරියේ සිටින්නේ මෙම සමූහය පමණක් නොවෙයි, සෑම තැනකම සිටින සියලුම භාග්‍යවන්ත දරුවන් දැනුදු ඔහු ඉදිරියේ සිටියි. මේ දේශයේ හෝ විදේශයක කුමන කොණක ඔවුන් සිටියත්, අසීමිත පියාණන්, අසීමිත දරුවන්ව දකිනවා. මේ ශාරීරික ලෝකයේ, අවකාශය පිළිබඳ සීමාවන් තිබේ, නමුත් අසීමිත පියාගේ ලෝකයේ ද්‍රිෂ්ඨිය අසීමිතයි. පියාගේ ද්‍රිෂ්ඨිය තුළ, සියලුම බ්‍රහ්මණ ජීවාත්මයන්ගේ ලෝකය මුසු වී තිබෙනවා. එබැවින් ද්‍රිෂ්ඨි ලෝකය තුළ, සියලු දෙනාම බාබා ඉදිරියේ පෞද්ගලිකවම සිටියි. භාග්‍යය පිරිනමන්නා වන පරමාත්ම දෙවියන්, සියලුම භාග්‍යවන්ත දරුවන් දැකීමට සතුටු වනවා. දරුවන් පරම පියාව දැකීමට සතුටු වන සේම, පරම පියාද සියලුම දරුවන් දැකීමෙන් සතුටු වනවා. දරුවන්ව දැකීමෙන්, ඔහුගේ සෑම දරුවෙක්ම, ලෝකය ඉදිරියේ විශේෂ ජීවාත්මයන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිටීම ගැන අසීමිත පියාට ආධ්‍යාත්මික කුල්මත් බවක් සහ ආඩම්බරයක් තිබේ. කෙනෙක් 16,000 මාලාවේ අවසන් පබුළුව වුවත්, පරම පියා ඉදිරියට පැමිණීමෙන් සහ පියාට අයත් වීමෙන්, ඔහු ලෝකය ඉදිරියේ විශේෂ ජීවාත්මයකි. එබැවින් ඔබට ඥානය ගැන කිසිදු විස්තරයක් දැන ගැනීමට නොහැකි වුවත්, ඔබ බාබා යන එක වචනය ඔබගේ හදවතින් පිළිගන්නා විට සහ ඔබගේ හදවතින් ඔබ එය අන් අයට පවසන විට, ඔබ විශේෂ ජීවාත්මයක් බවට පත්වනවා. ඔබ ලෝකය ඉදිරියේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයක් බවට පත්වනවා ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයක් ලෙස සිහි කිරීමට සුදුසු ජීවාත්මයක් බවට ඔබ පත්වනවා. එවන් ශ්‍රේෂ්ඨ භාග්‍යයක් ඔබට පහසුවෙන් ලැබී ඇති බව ඔබට හැඟී යනවාද? යතුර වන්නේ බාබා යන වදනයි. කුමකට යතුරද? සියලු සම්පත් සහ ශ්‍රේෂ්ඨ භාග්‍යයට. ඔබට වරක් යතුර ලැබුණු පසු, ඔබට අනිවාර්යෙන් භාග්‍යය සහ සියලු සම්පත් ලැබෙයි. එසේනම්, ඔය සියලුම මවුවරුන් සහ පාණ්ඩවයන් යතුරට අයිතියක් හිමි කරගෙන තිබෙනවාද? යතුර භාවිත කරන අන්දම ඔබ දන්නවාද? නැත්නම්, ඇතැම් විට එය භාවිත කරන අන්දම ඔබ නොදන්නවාද? යතුර භාවිත කරන අන්දම වන්නේ, ඔබගේ හදවතින් හැඳිනගෙන පිළිගැනීමයි. ඔබ වචන වලින් පමණක් එය පවසන්නේ නම්, එවිට ඔබට යතුර තිබෙන නමුත්, එය ක්‍රියාත්මක නොවෙයි. ඔබ එය හදවතින් පවසන විට, එවිට සියලුම සම්පත් සෑම විටම ඔබ ඉදිරියේ පෙනී සිටියි. ඒවා අනන්ත සම්පත්ය. සම්පත් අනන්ත බැවින් දරුවන් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් සිටියත්, ඔවුන් සියලු දෙනාටම අයිතියක් තිබේ. සම්පත විවෘත සම්පතක්, එය පිටාර ගලන නිධානයක්. අවසානයේ පැමිණ ඇති අයට සම්පත් අවසන් වී නැහැ. මෙතෙක් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් පැමිණ සිටියිද, එනම්, පරම පියාට කීදෙනෙක් අයත්ද සහ අනාගතයේ කී දෙනෙක් පියාට අයත් වෙයිද, බොහෝ ගුණයක සම්පත් තිබේ, ඔවුන් සියලු දෙනාටම සෑහෙන ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩියෙන් තිබේ. මේ නිසයි සෑම දරුවෙකුටම ඔහුට අවශ්‍ය තරම් සම්පත් ගැනීමට බාප්දාදා විවෘත හදවතකින් (නොපැකිල) ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ. පිරිනමන්නාට කිසිම දෙයක අඩුවක් නැහැ. සෑම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ එය ගන්නා අයගේ එඩිතරකම සහ උත්සාහය මතයි. සෑම කෙනෙක්ම බොහෝ භාග්‍යවන්ත වන, මෙතරම් දරුවන් සංඛ්‍යාවක් සිටින පියෙක් මුළු චක්‍රයේම නොමැත. ආධ්‍යාත්මික බාප්දාදාට ආධ්‍යාත්මික කුල්මත් බවක් තිබෙන බව, ඔබට පවසන ලද්දේ මේ නිසයි.

මධුබාන් වලට පැමිණීමට සහ හමුවීමට සියලු දෙනා තුළ තිබුණු ආශාව, දැන් ඉටු වී ඇත. භක්ති මාර්ගයේ වන්දනා ගමන් සමඟ සැසඳීමේදි, මෙහි මධුබාන් වල ඔබට අඩු තරමින් ඉඳගැනීමට සහ සුව පහසුවෙන් සිටීමට අවකාශ තිබේ. දේවාලවල ඔවුන් සිටගෙන සිටින අතර ඇසිල්ලක දර්ශනයක් ලබයි. මෙහි ඔබ අඩුතරමින් සැප පහසුව අසුන්ගෙන සිටිනවා. එහිදී, ඔවුන්ට නිරන්තරයෙන් කියන්නේ, දුවන්න, දුවන්න, ඉදිරියට යන්න, ඉදිරියට යන්න, එනමුදු ඔබ මෙහි සැප පහසුවෙන් අසුන්ගෙන සිටින අතර එබැවින් ඔබ සැප පහසුවෙන් ස්මරණයේ සිටීමේ ප්‍රීතිය වින්දනය කරනවා. ඔබ සංගම යුගයෙදී, සතුටින් සැමරීමට මෙහි පැමිණ සිටිනවා නේද? එබැවින් සෑම මොහොතකම, ඇවිදින විට සහ එහෙ මෙහෙ යන එන අතර, කන බොන විට ඔබ සතුටේ සම්පත එක්රැස් කරගෙන තිබෙනවාද? ඔබ කෙතරම් රැස්කරගෙන තිබෙනවාද? උපත් 21ක් ඉන් සැප පහසුවෙන් කෑමට හැකි වන පරිදි ඔබ ඇති තරම් රැස් කරගෙන තිබෙනවාද? ඔබට සියලු සම්පත් රැස් කරගත හැකි විශේෂ ස්ථානය, මධුබාන්ය, මන්ද මෙහිදී ඔබ භෞතික අන්දමකින්ද එක් පියාට හැර වෙනත් කිසිවෙකුට අයත් නොවීමද අත්විඳියි. එහිදී ඔබ මෙය ඔබගේ බුද්ධියෙන් අත්දකින නමුත් මෙහිදී, එය ඔබගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙන් අත්දකියි, ඔබ එක් පියා සහ බ්‍රහ්මණ පවුල හැර වෙනත් කෙනෙක්ව දකිනවාද? තිබෙන්නේ එකම ආදරණීය සැලකිල්ල, එකම කාරණා, එක් පවුල සහ නිරන්තර සහ ස්ථාවර ස්ථීතියක් පමණයි ඔබව ඇද ගැනීමට වෙනත් දෙයක් නැත. ඉගෙන ගැනීමට සහ ඉගෙන ගැනීමෙන් බලවත් වීමට මධුබාන් වලදි ඔබට කිරීමට ඇති එකම කාර්යය මෙයයි. ඔබට පංති කීයක් තිබෙනවාද? එබැවින් මෙහිදී රැස්කර ගැනීමට ඔබට විශේෂ මාර්ගයක් තිබේ. මේ නිසයි ඔබ සියලු දෙනාම මෙහි දුවගෙන ඇවිත් තිබෙන්නේ. බාප්දාදා විශේෂයෙන් ඔය සියලුම දරුවන්ට මතක් කරන්නේ ඔබගේ ස්ව-අධිරාජ්‍ය ස්ථීතියෙන් නිරන්තරයෙන් නොකඩවා ඉදිරියට ගමන් කරන්න. ස්ව-අධිරාජයෙක් වීම, ලෝක රාජධානියට අයිතියක් තිබෙන කෙනෙක් වීමේ ලක‍්ෂණයකි.

පරම පියා සමඟ හදවතට සමීප කතාබහක යෙදී සිටන අතර සමහර දරුවන් මෙසේ විමසයි මා අනාගතයේ කවුරු වෙයිද? මා රජෙක් වෙයිද, පුරවැසියෙක් වෙයිද? බාප්දාදා දරුවන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ දවසකට හෝ තමාව පරීක‍්ෂා කර බලන්න, එවිට ඔබ රජෙක් වෙයිද, ධනවත් පුරවැසියෙක් වෙයිද, පුරවැසියෙක් වෙයිද, කියා ඔබට දැනගත හැක. ප්‍රථමයෙන් අම්රිත් වේලාවේ සිට ඔබගේ සහයෝගී සහකරුවන්ව, ඔබගේ ප්‍රධාන සේවකයන්ව පරීක‍්ෂා කරන්න. ඔවුන් කවුරුන්ද? 1. මනස, එනම්, ඔබගේ සිතිවිලි බලය. 2. බුද්ධිය, එනම්, ඔබගේ තීරණ ගැනීමේ බලය. 3. අතීත සහ වර්තමාන ශ්‍රේෂ්ඨ සංස්කාර. ඔබගේ ප්‍රධාන සේවකයන් මේ තිදෙනාය. ලෝකයේ මෙකල, රජෙකුට ප්‍රධාන ඇමති කෙනෙක් හෝ විශේෂ උපදේශකයෙක් සිටින අතර රාජධානිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ සහයෝගයෙන්. ස්වර්ණමය යුගයේ කිසිම උපදේශකයෙක් නොමැති නමුත් සමීප නෑදෑයින් සහ සහකරුවන් සිටියි. ඔවුන්, ඔබ කැමති ඕනෑම කෙනෙක් බව සිතන්න, සහකරුවන් හෝ උපදේශකයන් නමුත් පරීක‍්ෂා කරන්න මේ තුන ඔබගේ පාලනය යටතේ ක්‍රියා කරනවාද? මේ තුන මත ඔබට ස්ව-ආධිපත්‍යයක් තිබෙනවාද, නැතහොත් ඔබ ඔවුන්ගේ පාලනය යටතේ ක්‍රියා කරනවාද? ඔබගේ මනස ඔබව පාලනය කරනවාද, නැත්නම් ඔබ ඔබගේ මනස පාලනය කරනවාද? ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම විටෙක, ඔබට අවශ්‍ය අන්දමේ සිතිවිල්ලක් ඇති කළ හැකිද? ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට, ඔබට ඔබගේ බුද්ධිය යොමු කළ හැකිද, එසේ නැත්නම් රජු වන ඔබව, ඔබගේ බුද්ධිය ඇවිද්දවනවාද? ඔබ ඔබගේ සංස්කාර පාලනය කරනවාද, නැත්නම් ඔබගේ සංස්කාරයන්ගේ බලපෑමට ඔබ යටත් වනවාද? රාජධානියක් තිබීම යනු අයිතියක් තිබීමයි. අධිරාජයා වන ඔබට, කාර්යයක් නිවැරදි අන්දමට නියමාකාර ලෙසින් ඔබ පවසන වෙලාවට කිරීමට, නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට, බලය තිබෙනවාද, නැතහොත් ඔබ ඔවුන්ට යමක් කිරීමට පවසන අතර ඔවුන් වෙනෙකක් කරනවාද? නිරන්තර යෝගීවරයෙක්, ස්ව-අධිරාජයෙක්, වීමේ විශේෂ මඟ වන්නේ, ඔබගේ මනස සහ බුදධියේ භාවිතයයි. ඔබට ලැබී ඇති මන්ත්‍රය වන්නේ, මන්මනාභවයි. යෝගා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ බුද්ධියේ යෝගාවයි. එබැවින් මෙම ප්‍රධාන කුළුණු ඔබගේ පාලනය යටතේ නොමැති නම්, හෝ ඒවා ඇතැම් විට ඔබගේ පාලනය යටතේ තිබෙන අතර වෙනත් වෙලාවන්හි එසේ නොමැති නම්, ඒවා එක මොහොතක් ඔබගේ පාලනය යටතේ ඇති නමුත් ඊලඟ මොහොතේ ඔබගේ පාලනය යටතේ නොමැති නම්, එම තුනෙන් එකක් හෝ ඔබගේ පාලනය යටතේ තිබෙන්නේ අඩු ප්‍රමාණයකින් නම්, එවිට ඔබ රජෙක් වෙයිද, පුරවැසියෙක් වෙයිද කියා, එයින් පරීක‍්ෂා කර බැලිය හැක. දීර්ඝ කාලයක් පුරා අධිරාජවරයෙක් වීමේ සංස්කාර, ඔබට අනාගතයේ දීර්ඝ කාලයකට රාජධානියකට අයිතියක් තීබීමට මඟපාදයි. ඔබට ඇතැම් විටෙක පාලනයක් ඇති නමුත් වෙනත් වෙලාවන්හි ඔබ බලපෑමට ලක් වන්නේ නම්, එවිට ඔබට චක්‍රයෙන් භාගයකට රාජධානියේ භාග්‍යයට පූර්ණ අයිතියක් ලැබීමට නොහැකි වෙයි. කාලයෙන් අඩකට පසුව, ඔබට රිදී යුගයේ රජ කෙනෙක් විය හැක, නමුත් ඔබට සෑම විටම රාජධානියකට අයිතියක් නොතිබෙයි, එනම්, රාජධානිය පාලනය කරන රාජකීය පවුල සමඟ සමීප සම්බන්ධතාවයකට ඔබට පැමිණීමට නොහැකි වෙයි. ඔබ නැවත නැවතත් බලපෑමට හසු වන්නේ නම්, එවිට ඔබගේ සංස්කාර පාලනය කිරීමේ සංස්කාර නොව, නමුත් රාජධානියට පැමිණෙන අයගේ සංස්කාරයි, රාජධානියට අයිතියක් ඇති අයගේ සංස්කාරයි. එසේ නම් ඒ කාගේ සංස්කාරද? ඒවා පුරවැසියන්ගේ ඒවාය. එබැවින් රජවරු වන්නේ කවුරුන්ද සහ පුරවැසියන් වන්නේ කවුරුන්ද කියා ඔබට වැටහෙනවාද? ඔබගේම කැඩපතේ ඔබගේ භාග්‍යයේ පිළිරුව දෙස බලන්න. කැඩපත වන්නේ මෙම ඥානයයි. එසේ නම් ඔබ සියලු දෙනාටම මෙම කැඩපත තිබෙනවා, එහෙම නේද? ඔබට, ඔබගේම මුහුණ පෙනෙනවා නේද? දැන් දීර්ඝ කාලයක් පුරා අයිතියක් තිබීම, පුහුණු වන්න. ඔබ අවසානයේ එය බවට පත්වෙයි කියා නොසිතන්න. ඔබ අවසානයේ එය වන්නේ නම්, එවිට ඔබට අවසන් උපතේ කෙටි කාලයකට පාලනය කිරීමට හැකි වෙයි. කෙසේවෙතත්, මෙයත් මතකයේ තබාගන්න, ඔබ දැන් සිට මෙය දීර්ඝ කාලයක් පුරා පුහුණු නොවන්නේ නම්, හෝ ඔබ ආරම්භයේ සිටම මෙම පුහුණුව වර්ධනය කර නොමැති නම්, ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා මෙම විශේෂ සේවකයන් ඔබව පාලනය කරමින් සිට ඇත්නම් හෝ ඔබගේ මනෝ ස්ථීතිය චංචල කරමින් හිඳ ඇත්නම්, එනම්, ඒවා ඔබව මුලා කරමින් සිට ඇත්නම්, ඒවා ඔබට දුක් රළ අත්විඳීමට සලසා ඇත්නම්, එවිට ඔබ අවසානයේද මුලා විය හැක. මුලාව යනු, අනිවාර්යෙන් දුක් රළ අත්විඳිවි. එබැවින් අවසානයේ පවා පසුතැවිලි වීමේ දුක් රැල්ලක් තිබෙයි. මේ නිසයි බාප්දාදා ඔය සියලුම දරුවන්ට නැවත වරක් මතක් කර දෙන්නේ, රජවරුන් වී, ඔබගේ රාජධානියේ සේවය කරන, ඔබගේ විශේෂ සහයෝගී සේවකයන් සහ සහකරුවන්ව, ඔබගේ පාලනය යටතේ ක්‍රියා කරවන්න. ඔබට වැටහෙනවාද?

කවුරුන්, කෙතරම් ප්‍රමාණයකට, ස්ව-අධිරාජයන් බවට පත්වී තිබේද කියා බාප්දාදා බලයි. අච්චා. ඉතිං ඔබ සියලු දෙනාට අවශ්‍ය, කවුරු වීමටද? ඔබට රජවරු වීමට අවශ්‍යද? එසේ නම් ඔබ දැන් ස්ව-අධිරාජවරු වෙලාද, නැතහොත් ඔබ තවමත් මෙසේ පවසමින් සිටිනවාද මා එය වෙන්නම්, මා අවසානයේ එය වෙන්නම්? මෙසේ නොකියන්න, මා අනාගතයේ එය වෙන්නම්. අනාගතයේ එය වෙන බව, ඔබ පවසන්නේ නම්, පරම පියාද මෙසේ පවසයි අච්චා, රාජධානියේ භාග්‍යය ලබා දීමට ඇති විට, අප ඒ ගැන බලමු. දැන් සිටම දීර්ඝ කාලයක සංස්කාර අවශ්‍ය බව, ඔබට පවසා තිබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම දිගු කාලයක් ඉතිරිව නැහැ ඉතිරිව ඇත්තේ කෙටි කාලයක්. කෙසේවෙතත්, ඔබ සෑහෙන කලක් මෙය පුහුණු වී නැත්නම්, අවසන් මොහොතේ පැමිණිලි නොකරන්න මා සිතුවේ මා අවසන් මොහොතේ එය වන බවයි. මෙසේ කියන්නේ ඒ නිසයි යම් වෙලාවක නොවෙයි, දැන්. මෙසේ නොසිතන්න එය යම් කාලයක සිදුවෙයි. එය දැන් සිදුවිය යුතුයි. ඔබ දැන් මෙය බවට පත්විය යුතුයි. තමන්ව පාලනය කරන්න. ඔබගේ සහකරුවන්ව පාලනය කිරීම ආරම්භ නොකරන්න. තමන් මත ආධිපත්‍යයක් ඇති අයගේ සියලුම සහකරුවන් - ලෞකික හෝ අලෞකික වුවද - දැන් පවා සෙනෙහස නිසා මෙසේ පවසා හොඳයි මගේ ස්වාමී, හා ජී ඔවුන්ගේ සහකරුවන් ලෙසින් රැඳී සිටියි. ඔවුන් ආදරණීය සහකරුවන් වී, හා ජී කීමෙන් මෙය ප්‍රායෝගිකව පෙන්වයි. පුරවැසියන් රජ වෙත සහයෝගී සහ ආදරණීය වන සේම, ඔබගේ සියලුම භෞතික ඉන්ද්‍රියන්, විශේෂයෙන් බලයන්ද, ඔබ සමඟ ආදරණීය සහ සහයෝගීව රැඳී සිටින අතර මෙය ඔබගේ සේවා සහකරුවන්ට සහ ලෞකික නෑදෑයින් මත දැනෙන තරම් බලපෑමක් ඇති කරයි. දිව්‍යමය පවුලේ සිටින අතර, අන් අයට අණදෙන, පාලනය කරන්නෙක් වීම සුදුසු නොවෙයි. තමන්ගේම භෞතික ඉන්ද්‍රියන් ඔබගේ පාලනය යටතේ තබාගන්න, එවිට ඔබ නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට පෙර, ඔබගේ සියලුම සහකරුවන් ඉබේටම ඔබගේ කාර්යයට සහයෝගය දක්වයි. ඔවුන්ම සහයෝගි වන විට, අණ දීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැත. ඔබ ස්ව-අධිපතියෙක් නිසා ඔවුන් තම සහයෝගය පුද කරයි. රජෙක් යනු, දානපතියෙකි, එමෙන්ම දානපතියෙකුට කිසිවක් කීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැත, එනම්, ඔහුට ඉල්ලීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එබැවින්, ඔබ එවන් ස්ව-අධිපතියෙක් වෙලාද? අච්චා, මෙම මේලාවද නාටකයේ නියම වී තිබුණා. ඔබ පවසන්නේ, අපූරුයි නාටකය! එහෙම නේද? වෙනත් මිනිසුන් ඇතැම් විට අහෝ! නාටකය! සහ තවත් විටෙක අපූරුයි නාටකය! කියන අතර ඔබ සෑම විටම පවසන්නේ කුමක්ද? අපූරුයි නාටකය, අපූරුයි! ඔබට ලැබීම් ඇති විට, ලැබීම් ඇති තැන කිසිවක් අපහසු නැත. ඒ ආකාරයෙන්ම මෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ පවුලක් මුණගැසීමේ ලැබීම, ඔබට ඇති විට, එවිට අපහසු කිසිවක්, අපහසු බව නොදැනෙයි. එය අපහසු බව දැනෙනවාද? ඔබගේ කෑම වෙනුවෙන් ඔබ බලා සිටිය යුතුද? ඔබ ආහාර ගන්නා විට, පරමාත්ම දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව ගයන්න, එමෙන්ම ඔබ පෝලිමක සිටියත්, පරමාත්ම දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසා ගයන්න. ඔබට කිරීමට තිබෙන්නේ මෙය පමණයි, එහෙම නේද? මෙයත් සිදුවන පෙරහුරුවකි. මෙය තවමත් සුළු දෙයකි. මීටත් වඩා ව්‍යාප්තියක් ඇති වෙයි. දැන් තමන්ව හැඩගැසීමට හැකි වීමේ පුරුද්ද ඇති කරගන්න, එවිට කාලයට අනුකූලව ඔබට තමන්ව හැසිරවීමට හැකි වෙයි. ඉතිං, ඔබ දැන් බිම නිදා ගැනීමේ පුරුද්දත් වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා නේද? ඔබට ඇඳක් නොතිබුණු නිසා, ඔබට නිදා ගැනීමට නොහැකි වුණේ නැහැ නේද? ඔබ කූඩාරමක සිටීමේ පුරුද්ද වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා නේද? ඔබ එයට කැමති වුණාද? ඔබට සීතල දැනුනේ නැහැ නේද? දැන් අපි මුළු අබූ පුරාම කූඩාරම් සවි කළ යුතුද? ඔබ කූඩාරම් වල නිදා ගැනීමෙන් විනෝදයක් ලැබුවාද, එසේ නැත්නම් ඔබට කාමරයක් අවශ්‍යද? ඔබ ආරම්භයේ පකිස්තාන්හි සිටි විට, මහාරතීන් බිම නිදාගත් අයුරු ඔබට මතකද? ප්‍රසිද්ධ මහාරතීන් වූ අයට බිම නිදා ගැනීමට, අඩි තුනක භූමියක් ලබා දෙන ලදී. බ්‍රහ්මණ පවුල වර්ධනය වූ විට, ඒ සියල්ල ඇරඹුණේ කෙසේද? එය ඇරඹුණේ කූඩාරම් වලයි. ආරම්භයේදි පැමිණි අය ජීවත් වුණේ කූඩාරම් වලයි, එමෙන්ම කූඩාරම් වල ජීවත් වූ අය, සාන්තුවරු (ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්ම) බවට පත්වෙලා. සකාර් බාබාගේ කොටස තිබූ කාලෙදිත් ඔවුන් ජීවත් වුණේ කූඩාරම් වලයි. එබැවින් ඔබ සියලු දෙනාමත් එය අත්දකිනවා නේද? එබැවින් සෑම කෙනෙක්ම සෑම ආකාරයකම සතුටින් සිටිනවාද? අච්චා, එසේ නම් අපි තව 10,000 කට ආරාධනා කර, ඔවුන්ට කූඩාරම් දීමට සූදානම් කරමු. ඔබ සියලු දෙනාම ස්නානය කිරීමේ පහසුකම් ගැන සිතන අතර, මේවාද සූදානම් කෙරෙයි. මෙම ශාලාව ගොඩනඟන විට, සියලු දෙනාම පැවසූ දේ ඔබට මතකද? මෙතරම් නාන කාමර කුමටද? මෙම ශාලාව මෙම අරමුණින් තැනූ අතර එය දැන් කුඩා වී ඇත. ඔබ කෙතරම් විශාල ලෙස එය තැනුවත් එය කුඩා වෙයි, මන්ද අවසානයේ ඔබ අසීමිත බවට යා යුතුයි. අච්චා.

දරුවන් සෑම තැනකින්ම පැමිණ සිටිනවා. එබැවින් මෙයත් මෙම අසීමිත ශාලාවේ සැරසිල්ලයි. සමහරු පහළත් අසුන්ගෙන සිටිනවා. (සමහරු හිස්ට්‍රි හෝල්, මෙඩිටේශන් හෝල් ආදියේ සිට මුරලියට සවන් දෙනවා). මෙම ව්‍යාප්තිය සිදුවීමත්, හොඳ වාසනාවේ සලකුණක්. ව්‍යාප්තිය සිදු වී තිබෙන නමුත් ඔබ දැන් ක්‍රමවේදයට අනුව ගමන් කළ යුතුයි. ඔබ මධුබාන් වලට පැමිණියා, ඔබ බාබාව දුටුවා, ඔබ මධුබාන් දැක්කා, ඒ නිසා දැන් ඔබට සෑම දෙයක්ම තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට කළ හැකි බව නොසිතන්න. එසේ නොකරන්න. සමහර දරුවන් කෙබඳු වන්නේද යත්, මධුබාන් වලට පැමිණීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන තුරු ඔවුන් බොහෝ ශක්තිමත්. පසුව, ඔවුන් මධුබාන් දැකගත් පසුව ටිකක් නොසැලකිලිමත් වනවා. එබැවින් නොසැලකිලිමත් නොවන්න. බ්‍රහ්මිණ් කෙනෙක් වීම යනු බ්‍රහ්මණ ජීවිතයක් තිබීමයි, එමෙන්ම ජීවිතයක් යනු, ඔබ ජීවමානව සිටින තුරාය. ඔබ මෙම ජීවිතය නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා, එහෙම නේද? ඔබ මේ ජීවිතය නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවාද, නැත්නම් ඔබ කෙටි කාලයකට බ්‍රහ්මණයෙක් වෙලා සිටිනවාද? සෑම විටම ඔබගේ බ්‍රහ්මිණ් ජීවිතයේ විශේෂතා ඔබ සමඟ තබාගන්න, මන්ද ඔබගේ වර්තමානය ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ එමෙන්ම ඔබගේ අනාගතයද ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ, මෙම විශේෂතා තුළින්ය. අච්චා. තව මොනවද තිබෙන්නේ? තෝලි (ආශිර්වාද). ආශිර්වාදය වන්නේ, ඔබ ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගේ දරුවන් බවට පත් වීමය. ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගේ දරුවන් වන අය සෑම පියවරකදීම ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගෙන් ඉබේටම ආශිර්වාද හිමි කරගනී. ආශිර්වාදය, ඔබගේ පෝෂණයයි. ඔබ පෝෂණය වන්නේ ආශිර්වාදයන්හි පෝෂණයෙනි. නැත්නම් ටිකක් සිතන්න ඔබට මෙතරම් උසස් ලැබීම් හිමි වූ අතර ඔබ දැරූ උත්සාහය කුමක්ද? ඒ සඳහා වෙහෙස වී ක්‍රියා කිරීමට සිදු නොවී, ඔබ ලබන ඕනෑම දෙයක්, ආශිර්වාදයක් බව කියයි. ඉතිං, ඔබ දැරූ උත්සාහය කුමක්ද? එහෙත් ඔබට ලැබී ඇති ලැබීම් බොහෝ ශ්‍රේෂ්ඨයි! ඔබ උපතින් උපතට ලැබීම් වෙනුවෙන් අයිතියක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඔබට සෑම පියවරකදීම ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගෙන් ආශිර්වාද ලැබෙන අතර ඔබට සෑම විටම ඒවා අඛණ්ඩව ලැබෙයි. ද්‍රිෂ්ඨි, වදන් සහ සම්බන්ධතා තුළින් ඔබට නිරන්තරයෙන් ආශිර්වාද පිට ආශිර්වාද හිමි වෙයි. අච්චා.

ඔබ දැන් ස්වර්ණ ජුබිලිය සැමරීමට සූදානම් වෙනවා. ඔබ ස්වර්ණ ජුබිලිය සමරනවා, එනම්, ස්වර්ණමය ස්ථීතියක නිරන්තරයෙන් ස්ථාවරව රැඳී සිටීමේ ජුබිලිය. සෑම විටම සුළු මිශ්‍ර වීමක් පවා නොමැතිව සෑම විටම සැබෑ රත්රං ලෙස රැඳී ඉන්න. මෙය ස්වර්ණ ජුබිලිය ලෙස හැඳින්වෙයි. එබැවින් ස්වරණ ස්ථීතියක් ඇති සැබෑ රත්තරං අය බව ලෝකයට හෙළිදරව් වීම සඳහා, ඔබ සේවය කිරීමේ මෙම සියලු මාර්ග නිර්මාණය කරනවා, මන්ද ඔබගේ ස්වර්ණමය ස්ථීතිය, ස්වර්ණමය යුගය ගෙන එයි, එය ලස්සන ලෝකය ගෙන එයි. සෑම කෙනෙකුටම දැන් අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ ලෝකය වෙනස් වනවා දැකීමටයි. එබැවින් ස්ව-පරිවර්ථනය තුළින් ලෝක පරිවර්ථනය ගෙන එන විශේෂ ජීවාත්ම ඔබයි. ඔබ සියලු දෙනාව දැකීමෙන්, ලස්සන ස්වර්ණමය ලෝකය සැබවින්ම පැමිණීමට යන බවට විශ්වාසය සහ පිවිතුරු බලාපොරොත්තුව, ජීවාත්ම තුළ ඇති වුණාවේ! සාම්පලයක් දැකීමෙන් එය යම් හොඳ දෙයක් බවට විශ්වාසය ඔවුන්ට තිබේ. එබැවින් ඔබ ස්වර්ණමය ලෝකයේ සාම්පලයි. ස්වර්ණමය ස්ථීතියක් ඇති අය ඔබයි. ඔවුන් ඔය සාම්පල දකින විට, ඔවුන්ට මෙම විශ්වාසය ඇති වුණාදෙන් ඔව්, දැන් සාම්පල සූදානම් බැවින් එවන් ලෝකයක් අනිවාර්යෙන් පැමිණීමට ඉතා ආසන්නයි. ඔබ ස්වර්ණමය ජුබිලියේ එවන් සේවාවන් සිදු කරනවා නේද? බලාපොරොත්තු නොමැති අයට බලාපොරොත්තු ලබා දෙන අය වන්න. අච්චා.

වරදානය:
ඔබ, සැරිසරන ජීවාත්මයන්ට ඔවුන්ගේ නිවැරදි ගමනාන්තය පෙන්වන, ජීවමාන ප්‍රදීපාගාරයක්-සහ- බලාගාරයක් වේවා.

ඕනෑම සැරිසරන ජීවාත්මයකට ඔහුගේ නිවැරදි ගමනාන්තය පෙන්වා දීමට නම්, ජීවමාන ප්‍රදීපාගාරයක්-සහ-බලාගාරයක් වන්න. මේ සඳහා, කරුණු දෙකකට අවධානය යොමු කරන්න 1) සෑම සියලු ජීවාත්මයකගේම ආශාව නිර්ණය කරගැනීමට. දක‍්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් කෙනෙකුගේ නාඩි පරීක‍්ෂා කිරීමට දන්නා සේම සෑම විටම ඔබගේ නිර්ණය කිරීමේ බලය භාවිත කරන්න. 2) සියලු සම්පත් වල අත්දැකීම සෑම විටම ඔබ සමඟ තබාගන්න. මිනිසුන්ට යමක් පැවසීමට සිදුවනවා වෙනුවට, සියලු සබැඳියාවන්, සියලු බලයන්ගේ අත්දැකීමක්, ඔවුන්ට ලබා දීමේ අරමුණ, සෑම විටම තබාගන්න.

පාඨය:
අන් අයව නිවැරදි කරනවා වෙනුවට, පරම පියා සමඟ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තබාගන්න.


ස්ව-අධිකාරීන් වන අයට, දීර්ඝ කාලයක් පුරා තමන් මත පාලනයක් තිබීමේ පුහුණුව වර්ධනය කරගෙන ඇති අයට, ලෝකයේ සියලුම විශේෂ ජීවාත්මයන්ට, ආශිර්වාද පිරිනමන්නාගේ ආශිර්වාද වලින් පෝෂණය වන සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, සිහිකිරීම සහ නමස්කාරය.