26.07.20    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     27.02.86    Om Shanti    Madhuban


සෑම චක්‍රයකම ජයග්‍රාහී වන ආධ්‍යාත්මික හමුදාව.


ආධ්‍යාත්මික ශක්ති හමුදාව හෙවත් පාණ්ඩව හමුදාව නම් වූ ආධ්‍යාත්මික හමුදාවේ කොටසක් වන ඔබ සැම, සැමවිට ජයග්‍රාහී කුල්මත් බව නිසා ශ්‍රද්ධා විශ්වාසයෙන් සිටිනවා නේද? වෙනත් හමුදාවන් සටන් යන විට ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය ගැන සහතිකයක් නැත. සහතික වශයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන විශ්වාසයක් ඔවුන් තුළ නැත. කෙසේ වුවද, ශක්ති හමුදාව නම් වූ ආධ්‍යාත්මික හමුදාව වන ඔබ මේ වතාවේ පමණක් නොව සෑම චක්‍රයෙන් චක්‍රය ජයග්‍රාහී බව පිළිබඳ කුල්මත්භාවය ඇතිව විශ්වාසයෙන් සිටියි. භක්ති මාර්ගයේ දී ඔබ ඔබේ පසුගිය චක්‍ර වල ජයග්‍රාහී කතා වලට කන් දුන්නා. ඒ ගැන පින්තූරද දකිනවා. ඊට අමතරව භක්ති මාර්ගයේ දී ඔබ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර බව වෙනුවට ප්‍රචණ්ඩ ලෙස නිරූපණය කර තිබෙනවා. ඔවුන් ආධ්‍යාත්මික හමුදාව සාමාන්‍ය භෞතික හමුදාවක් සේ පෙන්වයි. දැන් වුවද ඔබ ඔබේ බැතිමතුන්ගෙන් ඔබේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ පැසසුම් ඇසීමට කැමතියි. මෙසේ ද සිහි කෙරෙයි දෙවියන් කෙරෙහි බුද්ධියේ සෙනෙහස ඇති අය ජයග්‍රාහී වන අතර සෙනෙහස නැති අය විනාශයට යයි. පළමු චක්‍ර වල ඔබේ සිහිවටන ඉතා ප්‍රසිද්ධය. ජයග්‍රහණය සහතික නිසා ඔබේ බුද්ධියේ විශ්වාසය ඇති අය ජයග්‍රාහී වේ. එම නිසයි, මෙම මල් මාලාව ජයග්‍රාහී මල් මාලාවක් යැයි කියන්නේ. ඔබට ශ්‍රද්ධාවත් පින්වත්භාවයත් යන දෙකම ඇත. කෙනෙක් ඔබෙන් ඇසුවොත් ඔබට විශ්වාසයෙන් කිව හැකියි, දැනටමත් ජයග්‍රහණය ලබා ඇත කියා. සිහිනෙන්වත් ඔබට එවැනි සිතිවිල්ලක්වත් තිබිය නොහැක. ඔබ පසුගිය චක්‍රයත් අනාගතයත් දනී. ඔබ ත්‍රිකාල් දර්ශි වී එම කුල්මත්භාවයෙන් කතා කරයි. ඔබ සැම මේ පිළිබඳ ඉතා තදින්ම දන්නවා නේද? කවුරු හෝ ඒ ගැන සිතන්නැයි ඔබට කිව්වොත් ඔබ කුමක්ද කියන්නේ? ඔබ බොහෝ වාර ගණනක් මෙය දැනටමත් දැක ඇත. අළුත් දෙයක් වී නම් සිතුවාට කම් නැත. මෙය බොහෝ වාර ගණනක් සිදුවන, නැවත ද සිදුවන බව ඉතා පැහැදිලියි. ඔබ ඥානනය වු බුද්ධියේ ශ්‍රද්ධාව ඇති එවැනි යෝගී ජීවාත්ම සත්තාවන් නේද?

දැන් අප්‍රිකාවෙන් පැමිණි කණ්ඩායමේ වාරයයි. ඇත්තෙන්ම මේ වේලාවේ හැම කෙනෙක් ම මධුබන් වාසියෙකි. ඔබේ ස්ථීර ලිපිනය මධුබන් නේද? අනෙක් ස්ථාන ඔබේ සේවා ස්ථාන පමණි. සේවා ස්ථාන කාර්යාල වැනිය, නමුත් මධුබන් ඔබේ ගෙදරයි. ඔබ සේවය සඳහා අප්‍රිකාව, එක්සත් රාජධානිය යන හතර දිශාවට ම ගොස් ඇත. ඔබ ඔබේ රටත්, ආගමත් වෙනස් කර වුවද ගොස් ඇත්තේ සේවයටයි. ඔබ සිහි කරන්නේ කුමන ගෙදරද? මධුබන් ද උත්තරීතර දනව්වද? ඔබේ සේවා ස්ථාන වල සේවය කරන විට, හැම විට මධුබන් සහ මුරලි සිහි කරනවා නේද? ඔබ අප්‍රිකාවට ගියේ සේවය වෙනුවෙන් නේද? සේවය ඔබව ඥාන ගංඟාවන් බවට පත් කරයි. ඥාන ගංඟාවේ ඥානයෙන් ස්නානය කරන විට අද බොහෝ දෙනෙක් පිරිසිඳු බවට පත් වී ඇත. දරුවන් එවැනි ස්ථාන වලට සේවය සඳහා ගොස් බය නැතුව සහ ආදරයෙන් විවිධ ස්ථාන වල සේවය කිරීම බාප්දාදා විමතියෙන් දකී. අප්‍රිකාවේ ජීවිතයත් වාතාවරණයත් වෙනස් නමුත් ඔබ එහි ගොස් සේවය කරයි. සේවයෙන් ඔබ බලය ලබයි. ඔබ සේවයෙන් පැහැදිලිවම ප්‍රතිඵලය දකින අතර ඉන් ලබන බලයෙන් ඔබ නිර්භය වේ. ඔබට බයක් දැනෙන්නේ ම නෑ නේද? පළමු නිල ආරාධනය ආවේ අප්‍රිකාවෙනි. පිටරටින් ආරාධනයක් ලැබීම නිසා ඔබ අනෙක් රට වලට ද යැවුණා. එවැනි පදනමක් වැටුණේ අප්‍රිකාවෙනි. එහි දරුවන් සේවයට ඇති උද්යෝගය සහ උනන්දුව පැහැදිලිව පෙනුනි. සැඟවී සිටි මැණික් මතු කර ගැනීමේ සම්මානය ලබන්නේ එහිදී උපකරණ ජීවාත්ම සත්තාවක් වූ අයටයි. දැන් සේවය බොහෝ සෙයින් පැතිරී ඇත. එම උපකරණය සැඟවුණු අතර ඔබ ප්‍රසිද්ධියට පත් විය. ආරාධනයක් නිසා ඔබට ඉදිරි අංකයක් ලැබිණි. එමනිසා, බාප්දාදා අප්‍රිකාවේ සිටින අයට ස්තුතිය පුද කරයි. එහි වටපිටාව අපිරිසිඳු නිසා වඩාත් ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. අපිරිසිඳු පරිසරයක ද වර්ධනයක් සිදු කෙරෙයි. බාප්දාදා ස්තුති කරන්නේ ඒ නිසාය.

ශක්ති හමුදාවත් පාණ්ඩව හමුදාවත් දෙකම බලවත්ය. එහි බහුතරය ඉන්දියානුවන්ය. කෙසේ වුවද, ඔබ ඉන්දියාවෙන් දුරස් වී ඈත දුර සිටියත් ඔබේ අයිතින් අත්හල නොහැකියි. ඔබ පියාව හඳුනාගත්තේ එහිදීය. ඔබ පියාගේ දරුවා බවට පත් විය. නයිරෝබි හිදී උත්සාහය එතරම් අවශ්‍ය නොවීය. වෙන් වී ඈත් වී ගිය අය නැවත පහසුවෙන්ම පැමිණියා. එය ගුජරාටීන්ගේ විශේෂ සංස්කාරයකි. ඔවුන් එක් වී කරන නර්තනය විශේෂයි. ඔවුන් එය තනිවම කරයි. කෙනෙක් භෞතිකව විශාල වුවත් කුඩා වුවත් සියලු දෙනා මෙම විශේෂ ගර්බා නැටුම නටයි. එය මෙම කණ්ඩායමේ විශේෂත්වයයි. සේවය සඳහා ද ගුජරාටීන් කණ්ඩායම් වශයෙන් යනවා දැකිය හැක. ඔවුන් එකෙක් එන විට අනිවාර්යෙන් දහ දෙනෙක් රැගෙන එයි. ඔවුන්ගේ මෙම සාමූහික බව ඉතා හොඳ ක්‍රමයකි. එම නිසයි ඉක්මණින්ම ප්‍රචලිත වන්නේ. සේවයේ වර්ධනයක් ද ඇත. එවැනි ස්ථාන වලට සාමයේ බලයත්, බිය වෙනුවට සතුටත් ලබා දීම උසස් සේවයකි. එවැනි ස්ථාන වලට එය අවශ්‍යය. ඔබ ලෝක යහපත කරන්නා වන අතර සෑම තැනකම සේවය වැඩි කිරීමට ඔබ උපකරණ බවට පත් වී ඇත. කෙහේ හෝ කොණක් මඟහැරුනොත් චෝදනා ලැබේ. එය හොඳයි. ධෛර්යවන්ත දරුවන්ට බාබාගේ උදව් ලැබේ. ඒ ඒ තැන් වල සේවය සඳහා අවශ්‍ය අය මතු වේ. සහයෝගය යනු එයයි. ඔබම අවදි වීම ඉතා හොඳයි, නමුත් අන් අය අවදි කරවීමට උපකරණ බවට ද ඔබ පත් විය යුතුය. එය යහපත දෙගුණ වීමකි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඒ තැන් වල දී උදව් කරන අය ලැබේ. මෙය විශේෂත්වයකි. පිටරට සේවයේ දී බහුතරයක් එම ස්ථාන වලින් ම මතු වී උපකරණ බවට ද පත් වේ. පිටරට අය භාරතයට උදව් කරුවන් නොවේ. භාරතය පිටරටට උදව් කරුවන් සපයයි. භාරතය ඉතා විශාලය. එහි වෙනම කලාප ඇත. භාරතයයි දෙව්ලොව බවට පත් වන්නේ. පිටරටවල් සංචාරක ස්ථාන වනවා පමණි. ඔබ සියලු දෙනාම සූදානමින් නේද? අද කෙනෙක් තැනකට යැවීම අවශ්‍ය වුවහොත් සූදානමින් සිටින්න. ඔබ ධෛර්යමත් නම් උදව් ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවක් උදා වූ විට අණක් ලැබේ. ඒ ලැබෙන්නේ බාබාගෙනි. එය කවදා කරනවා දැයි ඔවුන් දින වකවානු කියන්නේ නැත. එසේ කළොත් හැම කෙනෙකුටම නොම්බර එක වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. මෙහිදී දිනය ක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඔබ සූදානම් නේද? බාබා ඔබට කිව්වොත් මෙහි නවතින්න කියා, ඔබ ගේ දොර දරුවන් සිහි කරනවාද? ඒ ඒ තැන් වල පහසුකම් සතුට ආදිය තිබුණත් දෙව්ලොව සැදෙන්නේ මෙහිය. ඒ නිසා අඛණ්ඩව සැමවිට සූදානමින් සිටීම බ්‍රාහ්මණ දිවියේ විශේෂත්වයයි. ඔබේ බුද්ධිය පැහැදිලි දෙයක යොදවන්න. පියා යම් තැනක් දෙන්නේ සේවය සඳහාමයි. ඔබ උපකරණ ලෙස එම සේවයේ යෙදෙයි. එවිට නැවත පියා සංඥා කළ විට අමුතුවෙන් නොසිතා අවනත වන්න. ඔබ ශ්‍රීමත් අනූව හොඳ සේවයක් කරමින් සිටියි. එමනිසයි ඔබ බාබාට නොඇලී සෙනෙහස දක්වන්නේ. අප්‍රිකාවේ ද හොඳ ව්‍යාප්තියක් ඇත. වැදගතුන්ට හොඳ සේවයක් කෙරමින් තිබෙයි. රජය සමඟ ද හොඳ සම්බන්ධක් ඇත. හැම ක්ෂේත්‍රයකම අය සම්බන්ධ නිසා, කොයි මොහොතක හෝ කෙනෙක් සම්බන්ධ වේ. අද සම්බන්ධ වී ඔබත් සමඟ පෙළ ගැසේ ඔබ දිගටම ඔවුන්ව අවදි කළ යුතුව ඇත. එසේ නොවුණොත් ඔවුන් යම්තම් ඇස් ඇර නැවත නින්දට වැටේ. කුම්භකරණයන් මෙන්. නිදිබරව සිටින විට ඔබ ඕනෑම දෙයක් කමින් බොමින් අසිහියෙන් සිටියි. කුම්භකරණා ද එසේය. ඔව් නැවත මම එන්නම් යැයි ඔවුන් කියාවි. ඔබ පසුව ඒ ගැන අසූ විට ඔවුන් කියාවි කිසිවක් මතක නැත කියා. එමනිසා, ඔවුන් නැවත නැවත අවදි කළ යුතුයි. ගුජරාතීන් බාබාට අයිති වී හොඳ තැනකට එන අතර ඔවුන්ගේ ශරීරයෙන් මනසින් හා ධනයෙන් සේවයේ නිරත වෙයි. ඔවුන් පහසුවෙන් සහයෝගශීලී වෙයි. එයද වාසනාවකි. ගුජරාතීන් පැමිණ සිටින ගණන හොඳයි. පියාට අයත් වීමේ ලොතරැයිය දිනා ගැනීම සුළු දෙයක් නොවේ!

සෑම තැනකම පියාගෙන් ඈත් වුණු මැණික් කැට වන් අය ඇත. ඔබ පා තබන සෑම තැනකම කවුරු හෝ මතු වී එයි. ඔබ නිර්භයව සහ සැහැල්ලුවෙන් සිටිමින් ස්නේහවන්තව ඉදිරියට යන විට ඔබට නියතයෙන්ම මිලියන ගණනින් උදව් ලැබෙයි. නිල ආරාධනා එතැනින් ආරම්භ වෙයි. ඉතින් අඩු තරමේ එය හෝ සේවය ලෙස ඉතිරි වී එකතු වෙයි. එසේ වූ විට එමඟින් ඔවුන් නිසි කළ ඔබ වෙතට ඇදී එයි. ඔබ සියලු දෙනාම මගේ සතුට ප්‍රකාශ ලබන අංක එකේ දිව්‍ය උත්සාහවන්තයින්ය. සබඳකම් සපුරාලීමේ අංක එක, සේවය ඔප්පු කර පෙන්වීමේ දී අංක එක, හැම එකකින්ම ඔබට අංක එක ලැබේ. හැම කෙනෙක්ගේම ධෛර්යය දැක බාප්දාදා සතුටු වෙයි. ඔබ බොහෝ දෙනෙකුට පියාගේ රුකුල ලබා දෙන උපකරණ බවට පත් වී ඇත. මුළු පවුලම වශයෙන් එන බොහෝ හොඳ අය ඇත. බාබා එවැනි පවුලට කියන්නේ මල් කළඹක් කියාය. එය ඉතා හොඳ විශේෂත්වයකි. ඒ හැම තැනක්ම බ්‍රාහ්මණ අයගේ ස්ථානයක්. නයිරෝබි හෝ එවැනි තැනකට යන ඕනෑම කෙනෙක් කියාවි ඒ අපේ මධ්‍යස්ථානයයි, බාබාගේ මධ්‍යස්ථානයයි කියා. එය පවුලකි. එමනිසා, ඔබ ඉතා වාසනාවන්තයි. බාප්දාදා හැම මැණිකක්ම දැකීමට ඉතා ප්‍රියයි. ඔබ කුමන ස්ථානයකට අයත් වුවත්, ඔබ බාබාට අයිති අතර බාබා දරුවන්ට අයිතියි. එමනිසයි බ්‍රහ්මිණ් ජීවාත්ම සත්තාවන්ට ගැඹුරු ආදරයක් ලැබෙන්නේ. ඔවුන් විශේෂිතයි. ඔබ හැම කෙනෙක්ම අනෙකාට වඩා ස්නේහය ලබයි. අච්චා.

ඔබේ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂය මඟින් හැම කෙනෙකුටම සේවය කරන්න (අව්‍යක්ත් මුරලි වලින් තෝරාගත් උසස් වැකි)

මුලු චක්‍රයේම ඔබ බ්‍රහමිණ්වරුන්ට තරම් ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයක් ඇති කිසිවෙක් නැත. එසේ වන්නේ එම පෞරුෂය බිහි කරන්නේ ඉහළම ඉහළ උත්තරීතර ජීවාත්ම සත්තාව වන ඔහුම විසින් නිසයි. මහා පෞරුෂයන් වන ඔබ සැම තුළ සිතිවිලි වලින් සහ සිහිනෙන් පවා සම්පූර්ණ පාරිශුද්ධිය ඇත. මේ පිරිසිඳු බව සමඟ ඔබට ඔබේ මුහුණු වල සහ ක්‍රියා වල ආධ්‍යාත්මිකත්වය ඇත. ඔබ නිරතුරුවම මෙම පෞරුෂය තුළ ස්ථාවර වන විට හැම කෙනෙකුටම ස්වභාවයෙන්ම සේවය කිරීමට හැකි වේ. ඔබේ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයේ දිදුලන බව, ඔබේ සතුටු බැල්ම, අසහනයෙන් හා අසාමයෙන් පෙළෙන හැම කෙනෙක්ම සතුටට පත් කරවනු ඇත. ඔබේ එක බැල්මෙන් ඔවුන් භෞතිකය අභිබවා යනු ඇත. කාලයාගේ සමීප වීම අනූව, දැන් එසේ බැල්මකින් අන් අයව මුසපත් කරන්න අවශ්‍ය කාලය උදා වී ඇත. ඔවුන් එසේ සතුටට සහ සැනසීමට පත් වන්නේ ඔවුන්ගේ හදවත ඉල්ලන්නේ එම අසහනය හා අසතුට, සාමයෙන් හා සතුටෙන් පුරවා ගැනීම අවශ්‍ය නිසයි.

ඔබ සියලු දෙනා බ්‍රහ්ම බාබාගේ මුහුණේ සහ චරිතයේ තිබුණු පෞරුෂයට ආකර්ෂණය වුණා. එය පියා සේම අනුගමනය කරන්න. එම සියලු බල ඔබේ බුද්ධිය තුළ ද මතු වන විට එම සතුටේ පෞරුෂය ඔබේ මුහුණේ සහ හැසිරීමේ ද දිස්වනු ඇත. එයින් හැම කෙනෙක්ම ආකර්ෂණය වෙයි. ඔබේ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයෙන් සේවය කිරීමට නම්, සැම විට ප්‍රවේසම සහ උද්යෝගය ඇතිව සිටින්න. සිදුවන්නේ කුමක් වුවත් ඔබේ පෙනුම උද්යෝගීමත්ව තිබිය යුතුයි. ගැටළුව කුමක් වුවත් ඔබට එය විසඳා ගැනීමට හැකි විය යුතුයි. ඔබ සතුට සහ තෘප්තිමත් පෞරුෂයක් නිරතුරුව තබා ගන්න. සතුටින් සිටින විට ඔබට ඉතා හොඳ අත්දැකීම් ලැබේවි. සතුටින් සහ තෘප්තියෙන් සිටින අය සමඟ සිටීමට හැම කෙනෙක්ම කැමතිය. ඔවුන් හා වාඩි වී කතා කිරීමට කැමතිය. එමනිසා, ප්‍රශ්න සහිත නොවී තෘප්තියෙන් සිටීමට ඉටාගන්න.

මතුපිටින්, ඔබ දරුවන් සාමාන්‍ය සේ සිටිය ද ඇතුලතින් ඉහළම ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂය තබා ගන්න. ඔබේ මුහුණේ සහ හැසිරීමේ පාරිශුද්ධ පෞරුෂයක් දැකිය හැකි විය යුතුය. ඔබ ඒ පෞරුෂයේ පාරිශුද්ධියේ තරමට අන් අයද එය අත්දකින අතර එයම සේවයක් වේ. ඔබ කිසිවකට ආකර්ෂණය නොවිය යුත්තේ, ඔබ සියලු බල වලින් පිරී ඇති නිසාය. ඔබේ බල ගොන්න පිරී ඉතිරෙන නිසා, ඔවුන් ද කිසි අඩුවක් අත් නොවිඳ සතුටින් සහ තෘප්තියෙන් සැමවිට සිටී. තෘප්තිමත් අයට පමණි අන් අය තෘප්තිමත් කළ හැකි වන්නේ.

ඔබේ පාරිශුද්ධියේ තරමට, බ්‍රහ්මිණ් ජීවිතයේ පෞරුෂය ද දිස්වේ. පාරිශුද්ධිය අඩු වන විට පෞරුෂය ද අඩු වේ. මෙම පාරිශුද්ධියේ පෞරුෂය සේවා සාර්ථක කරයි. කෙසේ වුවද, එක පාපී ස්වභාවයක් හෝ ඇති විට ඒ හා සම්බන්ධ අන් සියලු දේ ඊට එකතු වේ. පාරිශුද්ධිය සාමයට සහ සතුටට සම්බන්ධ වනවා සේම අපිරිසිඳු කම සියලු පාප වලට සම්බන්ධ වේ. ඔබ තුළ කිසිඳු ආකාරයේ පාපයක් නොමැති විට, ඔබේම පාරිශුද්ධ පෞරුෂයෙන්ම අන් අයට සේවයක් වේ.

මෙකල බාහිර ලෝකයේ, පෞරුෂයන් දෙකක් ඇත යම් තත්ත්වයක භෞතික පෞරුෂය සහ ඔබට හිමි සමාජ තත්ත්වයයි. කෙසේ වුවද, මේ බ්‍රහමිණ් ජීවිතයේ දී තෘප්තියෙන් යුතු බ්‍රහ්මිණ්වරුන්ගේ මුහුණු සහ අංගෝපාංග දැකීමෙන් ඔවුන්ගේ උසස් තත්ත්වය සහ තෘප්තිය එළිදරව් වේ. තම හැසිරීමේ දී තෘප්තිමත් පෞරුෂයක් දක්වන තපස්වීන්ගේ මුහුණු සහ ඇස් නිරතුරුව ඇතුළත සතුට ප්‍රකාශ කරයි. ඔවුන්ගේ මනස සහ හදවත සන්සුන් නිසා ඇතුළතින් නිරතුරුව සතුටින් සිටී. කලබල නොවේ. ඔවුන්ගේ හැම වචනයකින්ම, ක්‍රියාවකින්ම, බැල්මකින්ම සහ ආකල්පයකින්ම අන් අයට රාජකීයත්වය සහ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂය අත්විඳිය හැකි වේ.

ලෝකයේ ඉහළම පෞරුෂයන් තිබෙන අය විශේෂ මහත්මා ජීවාත්ම සත්තාවන්ය. ඔබේ පිරිසිඳු පෞරුෂයේ විශේෂත්වය වන්නේ ද හැම ක්‍රියාවක්ම මහාත්මා බවින් පිරි නිසාය. එසේ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයෙන් යුතු අය තම ශක්තිය, කාලය සහ සිතිවිලි අපතේ නොහැර හැම දෙයක්ම වටිනා ලෙස භාවිත කරයි. එවැනි පෞරුෂයක් ඇති ඔබ කිසි විටෙක සුළු කරුණු නිසා මනස සහ බුද්ධිය අවුල් කර නොගනී. පිරිසිඳු පෞරුෂයක් ඇති අයගේ විශේෂ දෘෂ්ඨිය, ආකල්ප සහ වචන විශේෂ ආධ්‍යාත්මික අසහාය බවකින් මිස සාමාන්‍ය ලෙස නොපෙනේ. සාමාන්‍ය ක්‍රියා වලදී පවා, ඔබ අන් අයට දෙන්නේ බලවත් කර්ම යෝගී කෙනෙක් පිළිබඳ අත්දැකීමයි. බ්‍රහ්ම බාබා එළවළු කපන විට හෝ ක්‍රීඩා කරන විට දරුවන් දුටුවේ ඔහුගේ නිරතුරු ආකර්ෂණීය පෞරුෂයයි. එමනිසා, පියාව අනුගමනය කරන්න.

බ්‍රහ්මිණ් ජීවිතයේ පෞරුෂය වූ කලී සතුටයි. ඔබ එය අත්දකිමින් අන් අයට ද එම අත්දැකීම ලබා දෙන්න. සුබ පැතුම් පොරවාගෙන හැම කෙනෙකුටම සේවය කරමින් ඔබේ ස්නේහවන්ත සහයෝගය ලබා දෙන්න. එවැනි අයට පමණි සතුටේ පෞරුෂය තබාගෙන ලෝකය ඉදිරියේ විශේෂ පෞරුෂයන් විය හැක්කේ. මෙකල විශේෂ පෞරුෂ නමින් ප්‍රසිද්ධ වුවත් ඔබ විශේෂ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂය ප්‍රසිද්ධ වනවා පමණක් නොව ප්‍රශංසාව ලබනවා පමණක් නොව වන්දනීය බවට ද සුදුසු වේ. විද්‍යාවෙන්, රාජ්‍ය පාලනයෙන් සහ ආගමෙන් අද ඔවුන් කොතරම් ප්‍රසිද්ධ වුවත්, ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයන් ඇති ඔබ මෙන් ඔවුන් උපත් 63 ක් වන්දනීය බවට පත් නොවේ.

වරදානය:
ඔබේ ඒකාබද්ධ ස්වරූපය පිළිබඳ සිහිය මඟින් නිරතුරුව උසස් තත්ත්වයේ වාඩි වී නිරතුරුව සම්පූර්ණත්වයෙන් සිටින්න.

මෙම සංගම යුගයේ දී ඔබ ශිව හා ශක්ති ස්වරූපයන් ඒකාබද්ධ සිහිය ඇතිව සිටින විට ඕනෑම නොහැකි දෙයක් හැකි දෙයක් බවට පත් වේ. මෙය උසස්ම ස්වරූපයයි. මෙහි ස්ථාවරව සිටිම මඟින් ඔබට සම්පූර්ණත්වයේ වරම ලැබේ. බාප්දාදා සියලුම දරුවන්ට සැමවිට ලබාදෙන්නේ සතුට ගෙනෙන මෙම තත්ත්වයයි. මෙම ආසනයේ නිරතුරුව සිට අතීන්ද්‍රිය සතුට නම් වූ ඔන්චිල්ලාව දිගටම පදින්න. අමතක වීමේ සංස්කාරය අහවර කරන්න.

පාඨය:
ඔබේ බලවත් ආකල්පය මඟින් ජීවාත්ම සත්තාවන් වටිනා යෝගීන් බවට පත් කරවන්න.