04.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ennek a piszkos világnak most tűzre kell lobbannia. Ezért felejtsetek el mindent, amit a sajátotokénak neveztek, beleértve a testeiteket is. A szíveteket ne kapcsoljátok ehhez a világhoz.

Kérdés:
Az Atya miért inspirál benneteket arra, hogy a szomorúságnak ezen földje iránt nem szeretem érzésetek legyen?

Válasz:
Azért, mert nektek el kell mennetek a béke földjére és a boldogság földjére. Többé nem kell ebben a piszkos világban maradnotok. Megértitek, hogy a lelkek külön fognak válni a testeiktől, és haza fognak térni, ezért miért kellene azokat a testeket néznetek? Az intellektusotokat nem szabadna, hogy bárki neve, vagy formája vonzza. Akár azzal is, hogy piszkos gondolataitok vannak, a státuszotok meg fog semmisülni.

Om shanti.
Shív Baba a gyerekeihez, hozzátok, lelkekhez beszél. A lélek az, aki figyel. Mindegyikteknek hiteteknek kellene lenni abban, hogy lelkek vagytok. Miután ez a hitetek van, el kell magyaráznotok másoknak, hogy a korlátlan Atya eljött, hogy mindenkit hazavigyen. Ő szabaddá tesz benneteket a szomorúság kötéseitől, és elvisz a boldogság kapcsolataiba. A kapcsolatot hívják boldogságnak, és a kötést hívják szomorúságnak. Most, itt, a szíveteket ne kapcsoljátok senki nevéhez, vagy formájához, stb. Készüljetek fel az otthonotokba történő visszatérésre. A korlátlan Baba eljött, hogy minden lelket hazavigyen. Ezért, ne engedjétek meg a szíveteknek, hogy itt vonzódjon bárkihez is. A kötések itt mind piszkosak. Megértitek, hogy most, hogy tisztákká váltok, senkinek nem szabadna megérintenie a testeteket piszkos gondolatokkal. Azok a gondolatok eltávolításra kerülnek. Tisztává válás nélkül nem térhettek haza. Büntetést kell tapasztalnotok akkor, ha nem reformáljátok meg magatokat. Ebben az időben minden lélek megreformálatlan; a testükön keresztül piszkos tetteket hajtanak végre. A szívük piszkos testi lényekhez ragaszkodik. Az Atya eljön, és azt mondja: Vessetek véget mindazoknak a piszkos gondolatoknak. Nektek, lelkeknek külön kell válnotok a testeitektől és haza kell térnetek. Ez a világ nagyon piszkos; többé nem akartok ebben maradni. Nincs bennetek vágy, hogy bárkit is nézzetek. Az Atya most eljött, hogy elvigyen titeket a mennyországba. Az Atya azt mondja: Gyerekek, tekintsétek magatokat lelkeknek. Annak érdekében, hogy tisztává váljatok, emlékezzetek az Atyára. A szíveteket ne kapcsoljátok egyetlen testi lényhez se. Minden ragaszkodásotoknak teljesen véget kellene érnie. Egy férj és egy feleség nagyon szeretik egymást; őket nem lehet elválasztani egymástól. Most magatokat lelkeknek, testvéreknek kell tekintenetek. Nem kellene piszkos gondolatoknak maradni. Az Atya elmagyarázza: Ez a világ most egy bordélyház. A bűnök miatt szomorúságot tapasztaltatok az elejétől, a középen át a végéig. Az Atya arra inspirál benneteket, hogy nem szeretem érzésetek legyen. Ti most egy gőzösben ültök, és készek vagytok a hazatérésre. A lélek megérti, hogy most visszatér az Atyához. Bennetek érdektelenség van ez-iránt az egész öreg világ iránt. Ti többé nem akartok a pokolnak ebben a piszkos világában, a bordélyházban maradni. Ezért nagyon rossz, ha a méreg piszkos gondolatai vannak bennetek; a státuszotok is megsemmisülne. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy elvigyelek benneteket a gyönyörű világba, a boldogság földjére. Elviszlek benneteket ebből a bordélyházból Shíva templomába. Ezért az intellektusotoknak most az új világgal kellene jógában maradnia. Nagyon boldogoknak kellene lennetek. A korlátlan Baba tanít benneteket. Ott van az intellektusotokban, hogy a világnak ez a korlátlan ciklusa hogyan forog. Azzal, hogy ismeritek a világciklust, azaz azzal, hogy forgatjátok az önfelismerés diszkoszát, a földgolyó uralkodóivá váltok. Ha az intellektusotok testi lényekkel kapcsolódik össze jógában, akkor a státuszotok meg fog semmisülni. Nem szabadna egyetlen testi kapcsolatra sem emlékeznetek. Ez a szomorúság világa, amiben mindenki szomorúságot okoz. Az Atya mindenkit elvisz ebből a piszkos világból. Ezért az intellektusotokat jógában kössétek össze az otthonotokkal. Az emberek imádatot végeznek azért, hogy elmenjenek a felszabadulásba. Ti is azt mondjátok: Mi, lelkek nem akarunk itt maradni. Le fogunk mondani ezekről a piszkos testekről és visszatérünk az otthonunkba. Ezek öreg cipők. Ti le fogtok mondani azokról a testekről, miközben az Atyára emlékeztek. A végső pillanataitokban nem szabadna senki másra emlékeznetek csak az Atyára. Nektek a testeiteket is itt kell elhagynotok. Amikor elhagyjátok a testeiteket, akkor minden mást is elhagytok. Mindent el kell felejtenetek, amire azt mondjátok, hogy a tiétek, beleértve a saját testeiteket is. Ennek a piszkos világnak most tűzre kell lobbannia. Ezért nem szabad a szíveteket ahhoz kapcsolnotok. Az Atya azt mondja: Legédesebb gyerekek, Én megalapítom a mennyországot számotokra. Ti vagytok azok, akik elmentek és ott fogtok élni. Az arcotok most abban az irányban van. Emlékeznetek kell az Atyára, az otthonra és a mennyországra. Nektek nem szeretem érzésetek van a szomorúságnak ezen földje iránt. Nem szeretem érzésetek van azon testek iránt. Mi szükség van arra, hogy megházasodjatok? Azzal, hogy megházasodtok, a szívetek egy testhez fog kapcsolódni. Az Atya azt mondja: Ne szeressétek azokat az öreg cipőket. Ez egy bordélyház; mindenki tisztátalan. Ez Ravan királysága. Nem szabadna a szíveteket az Atyán kívül bárkihez is kapcsolnotok. Ha nem emlékeztek az Atyára, akkor a megszámlálhatatlan születéseitek bűnei nem kerülhetnek elvágásra. Abban az esetben nagyon nagy büntetést kell tapasztalnotok és a státuszotok is meg fog semmisülni. Ezért miért nem mondotok le azokról a vaskori kötésekről? Az Atya mindenkinek elmagyarázza ezeket a korlátlan dolgokat. Amikor a sannyasik rajopradhanok voltak, akkor a világ nem volt olyan piszkos. Annak idején egy dzsungelben éltek, és mindenki vonzódott hozzájuk. Az emberek ételt vittek nekik. Ott éltek minden félelem nélkül. Nektek is félelemnélkülieknek kell maradnotok. Ehhez egy széles és korlátlan intellektusra van szükségetek. Ti, gyerekek boldogokká váltok, amikor eljöttök az Atyához. Igénylitek a boldogság földjének az örökségét a korlátlan Atyától. Itt nagyon sok a szomorúság. Itt sok piszkos betegség, stb. is van. Az Atya egy garanciát ad nektek, hogy elvisz benneteket egy olyan helyre, ahol nincs szomorúság, vagy a betegségnek, stb. semmilyen nyoma. Ő egészségessé tesz titeket egy fél ciklusra. Nektek nagy büntetést kell tapasztalnotok, ha itt a szíveteket bárkivel is összekapcsoljátok. Magyarázzatok azoknak, akik beszélnek a három perces csendről és kérdezzétek meg tőlük: Mi fog történni csak a csenddel? Itt az Atyára kell emlékeznetek, amin keresztül a bűneitek megsemmisülhetnek. Az Atya az Egyetlen, aki a csend áldását adja nektek. Hogyan kaphatnátok békét a Rá való emlékezés nélkül? Csak azzal kaphatjátok meg az örökségeteket, ha Rá emlékeztek. Nektek, tanároknak meg kellene tanítanotok ezeket a leckéket. Éberekké kellene válnotok, és aztán senki nem fog semmit sem mondani. Mivel ti az Atyához tartoztok, ezért ételt fogtok kapni a gyomrotok számára. Ti sokat fogtok kapni a saját megélhetésetekért. Vedanti nővér egy vizsgát tett, amiben az volt a kérdés: Ki a Gita Prédikátora (elmondója)? Ő azt válaszolta: A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, Shíva. Így megbukott, míg, akik azt írták, hogy Shri Krishna, azok átmentek. A gyermek az igazságot mondta, de mivel ők ezt nem tudták, ezért megbuktatták. Aztán vitatkoznia kellett velük, és el kellett mondania, hogy ő az igazságot írta. A testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Gita Istene. Az nem lehet Shri Krishna, a testi lény. Azonban ennek a gyereknek az volt a vágya, hogy szellemi szolgálatot végezzen, és így abbahagyta a tanulmányt. Most ti tudjátok, hogy miközben emlékeztek az Atyára, le kell mondanotok a testeitekről, és el kell mennetek a csend világába. Azzal, hogy emlékezésben maradtok, megkapjátok mindkettőt, egészséget és gazdagságot is. Bharatban annak idején béke és gazdagság volt. Ha ti, kumarik leülnétek és elmagyaráznátok ezeket a dolgokat az embereknek, akkor senki nem kritizálna benneteket. Ha közülük bármelyik is szembeszállna veletek, akkor eléjük tehetitek az ügyet, a törvénynek megfelelően. Menjetek és látogassátok meg a fontos hivatalnokokat. Mit tehetnének veletek? Az nem úgy van, hogy éhen fogtok halni. Ehettek egy csapatit egy banánnal, vagy joghurttal. Az emberi lények olyan sok bűnt követnek el a saját gyomrukért. Az Atya eljön és mindenkit bűnös lélekből egy jótékony lélekké változtat. Nincs szükség bűn elkövetésére, vagy hazugságra. Ti boldogságot kaptok a ciklus háromnegyedére, és szomorúságot csak a ciklus egynegyedére. Az Atya most azt mondja: Legédesebb gyerekek, emlékezzetek Rám és a sok születésetek bűnei el fognak égni. Nincs más módszer. Az emberek olyan sokat botladoznak az imádat ösvényén. Ők otthon is imádhatnák Shívát, de mégis biztosan elmennek egy templomba. Itt megtaláltátok az Atyát. Nincs arra szükségetek, hogy megőrizzétek egy Róla egy képmást. Ti ismeritek az Atyát. Ő a korlátlan Atyátok. Ő nektek, gyerekeknek a mennyország királyságának az örökségét adja. Ti eljöttetek ide, hogy igényeljétek az örökségeteket az Atyától. Itt bármilyen szentírás tanulmányozásának a kérdése nem merül fel. Egyszerűen emlékeznetek kell az Atyára. Baba, lassan elmegyünk Hozzád. Mennyi ideje annak, hogy elhagytátok azt az otthont? Miután elhagytátok a boldogságnak azt a földjét, 63 születést vettetek. Az Atya most azt mondja: Nektek el kell mennetek a béke földjére és a boldogság földjére. Folyamatosan felejtsétek el a szomorúságnak ezt a földjét. Emlékezzetek a boldogság földjére és a béke földjére. Ebben nincs semmilyen nehézség. Shív Babának nincs arra szüksége, hogy bármilyen szentírást is, stb. tanulmányozzon. Ez a Brahma tanulmányozta azokat. Shív Baba tanít most benneteket. Ez a Brahma is taníthat. Azonban nektek mindig Shív Babát kell annak tekintenetek, aki tanít benneteket. Azzal, hogy Rá emlékeztek, a bűneitek meg fognak semmisülni. Ez a valaki a kettő között van. Az Atya azt mondja: Most nagyon kis idő maradt hátra, ez nem egy nagydolog. Ne gondoljátok azt, hogy azt fogjátok kapni, ami benne van a szerencsétekben. Egy iskolában is erőfeszítést kell tennetek azért, hogy tanuljatok. Ti azt nem mondanátok, hogy majd megkapjátok azt, ami ott van a szerencsétekben. Ha itt nem tanultok, akkor ott dolgoznotok kell megszámlálhatatlan születésben. Nem lesztek képesek egy királyságot igényelni. Később, az ezüstkorban lehet, hogy kaptok egy koronát. A fő dolog az, hogy tisztává váljatok és másokat is inspiráljátok arra, hogy tisztákká váljanak. Mondjátok el másoknak az igaz Narayanná válás igaz történetét. Ez nagyon könnyű. Magyarázzátok el, hogy nektek két apátok van. A korlátolt atyáitoktól korlátolt örökségeket kaptok és a korlátlan Atyátoktól korlátlan örökséget kaptok. Azzal, hogy emlékeztek a korlátlan Atyátokra, istenségekké váltok. Azonban azon belül egy magas státuszt kell igényelnetek. Az emberek keményen harcolnak azért, hogy egy státuszt igényeljenek. A végén egymásnak bombákkal fognak segíteni. Annak idején soha nem volt olyan sok vallás, és azok többé nem fognak megmaradni. Ti vagytok azok, akiknek uralni kell a királyságot. Ezért legyetek magatokkal kegyelmesek! Legalább igényeljetek egy magas státuszt! Néhány gyerek még nyolc annát is ad (fél rupit) és azt mondják: Tegyél egy téglát értem és a mennyországért. Hallottátok Sudama példáját: Egy maréknyi rizsért egy palotát kapott cserébe. A szegényeknek csak nyolc annájuk van, így ők csak annyit tudnak adni. Azt mondják: Baba, mi szegények vagyunk. Ti gyerekek most egy igaz bevételre tesztek szert. Itt mindenki más bevétele hamis. Amikor adományoznak és jótékonykodnak, akkor csak bűnös lelkeknek adományoznak. Ezért, ahelyett, hogy az jótékonysággá válna, az bűnné válik. Annak számára is egy bűné válik, aki azt a pénzt adta. Azzal, hogy ilyen dolgokat tesznek, mindenki bűnös lélekké válik. A jótékony lelkek csak az aranykorban léteznek; az a jótékony lelkek világa. Csak az Atya tudja megteremteni azt a világot. Ravan az, aki a lelkeket bűnösekké teszi. Az emberek nagyon piszkosakká válnak. Az Atya most azt mondja: Ne hajtsatok végre bűnös tetteket. Az új világban nincs piszok. Annak a neve mennyország, és így ott nem lehet semmi más. Valaki szájában a nyál összefut, amint azt a szót mondja „mennyország”. Az istenségeknek létezniük kellett, ezért létezik az emlékük. A lelkek múlhatatlanok. Megszámlálhatatlan színész van. Valahol ülniük kellett, ahonnan eljöttek, hogy eljátsszák a szerepeiket. Most, a vaskorban, megszámlálhatatlan emberi lény van. Az istenségek királysága többé nem létezik. Nagyon könnyű magyarázni másoknak. Az egy vallás kerül újból megalapításra, és minden másnak meg kell semmisülnie. Amikor ti a mennyországban voltatok, akkor nem volt más vallás. Ráma képén egy íjjal és nyíllal ábrázolták őt. Ott egy íj és a nyíl kérdése nem merül fel. Megértitek, hogy az a szolgálat, amit most valaki elvégez, az, az a szolgálat, amit az előző ciklusban is tett. Az Atya nagyon szereti azokat, akik sok szolgálatot végeznek. Amikor egy fizikai apa gyerekei nagyon jól tanul, akkor neki nagyobb szeretete van azok irányába, mint azok iránt, akik csak vitatkoznak és esznek. Akik szolgálatot végeznek, azokat nagyon szeretik. Van egy történet két macskáról, akik harcoltak, miközben Shri Krishna elvette tőlük a vajat és megette. Ti vagytok azok, akik megkapjátok az egész világ királyságának a vaját. Ezért most ne váljatok gondatlanokká, és ne váljatok piszkosakká. Ne veszítsétek el a királyságotokat azért. Ti megkapjátok az Atya utasításait. Ha nem emlékeztek Rá, a bűneitek terhe folyamatosan növekedni fog, és aztán nagy büntetést kell tapasztalnotok. Nagy megbánásban fogtok sírni. Ti egy királyságot kaphattok 21 születésre. Azonban, ha ebben elbuktok, akkor sokat fogtok sírni. Az Atya azt mondja: Ne emlékezzetek az apátok otthonára, vagy a férjetek otthonára. Egyszerűen emlékezzetek a jövőtök új otthonára. Az Atya azt mondja: Ne legyetek bolondok azzal, hogy valakit néztek. Virágokká kell válnotok. Az istenségek virágok voltak. A vaskorban tüskék vannak. Most, az átmeneti korban virágokká fogtok válni. Senkinek nem szabad szomorúságot okoznotok. Csak amikor itt ilyenekké váltok, akkor fogtok elmenni az aranykorba. Achcha

A legédesebb, szeretet, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A végső pillanataitokban nem szabad senki másra emlékeznetek csak az egy Atyára. Annak érdekében, hogy ezt elérjétek, ne engedjétek, hogy a szívetek bárkihez is kapcsolódjon. Ne legyen szeretet tisztátalan testek iránt. Törjétek meg a vaskori kötéseiteket.

2. Az intellektusotokat tegyétek szélesekké és korlátlanokká, és váljatok félelemmentesekké. Annak érdekében, hogy jótékony lélekké váljatok, most ne kövessetek el semmilyen bűnt. Ne hazudjatok pusztán a gyomrotok érdekében. Használjátok hasznos módon a maroknyi rizseteket, és halmozzatok fel egy igaz bevételt. Legyetek magatokkal kegyelmesek.

Áldás:
Legyetek a tapasya képmásai, és Isten iránti szeretetetekkel tegyétek magatokat és a világot az akadályoktól.

Az egy Isten iránti szeretet a tapasya. A tapasyának ezzel az erejével szabaddá tehetitek az magatokat és a világot akadályoktól, minden időkre. Szabadnak lenni az akadályoktól és megszabadítani másokat is az akadályoktól, az igazi szolgálatotok, mert minden lelket felszabadítotok az akadályok sok típusától. A tapasyátok alapján, ti szolgálatkész gyerekek, igénylitek az Atyától az életben való felszabadulás és az eszközzé válás áldását azért, hogy ezt másoknak átadjátok.

Slogen:
Gyűjtsétek össze a szeretetet, ami mindenfelé szétszóródott és legyen szeretetetek az egy az Atya iránt, és aztán felszabadultak lesztek a kemény munkától.