05.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti az Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei, és hercegekké váltok. Éppen ezért nem szabadna, hogy bármilyen vágyatok legyen, vagy bármit is kérjetek bárkitől.

Kérdés:
Mitől nem szabadna függenetek azért, hogy egészségesek maradjatok?

Válasz:
Néhány gyermek azt gondolja, hogy azáltal maradnak egészségesek, hogy függnek a világi kényelemtől. Azonban Baba azt mondja: Gyermekek, itt ne legyen vágyatok semmilyen világi komfort iránt. A világi komfort nem fog képessé tenni titeket arra, hogy egészségesek maradjatok. Annak érdekében, hogy egészségesen tartsátok magatokat, az emlékezés zarándoklatán kell tartózkodnotok. Azt mondják, hogy nincs még egy olyan táplálék, mint a boldogság tápláléka. Maradjatok boldogok és mámorosak. Adjátok át a csontjaitokat a yagyának, mint Dadichi Rishi tette, és az egészségetek jóvá fog válni.

Om shanti.
Az Atyát Karankaravanharnak nevezik. Ti az Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei. Ebben a világban nektek van a legmagasabb pozíciótok. Nektek, gyermekeknek mámorosoknak kéne lennetek attól, hogy Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei, és hogy a királyságotok szerencséje újból megalapításra kerül avval, hogy az Úrnak és a Mesternek az utasításait követitek. Ez nem marad egyiketek intellektusában sem. Ezt Baba mondja nektek, mind, a gyermekeknek, minden centrumban. Sok centrum van, és sok gyermek jön ide. Ott kéne, hogy állandóan maradjon mindegyiktek intellektusában, hogy a világban a béke és a boldogság királysága újból megalapításra kerül, Baba shrimatjának a követése által. Csak két szóra kell emlékeznetek: Boldogság és béke. Ti, gyermekek nagyon sok tudást kaptok. Éppen ezért az intellektusotoknak nagyon szélesnek és korlátlannak kéne lenni. Egy törpe intellektus itt semmire nem használható. Tekintsétek magatokat az Úr és a Mester gyermekeinek, és a bűneitek m kerülnek. Sokan vannak, akik az egész nap folyamán nem emlékeznek az Atyára. Az Atya azt mondja: Miért vált az intellektusotok olyan tompává? Sok gyermek intellektusában nincs ott, akik elmennek a centrumokba, hogy az istenségi királyságukat alapítják meg a világban, a shrimat alapján. Ott kéne, hogy legyen bennük belül az a ragyogás és mámor. Miközben a murlit hallgatjátok libabőrt kéne tapasztalnotok. Itt Baba látja, hogy a gyermekek libabőre halott marad. Megszámlálhatatlan gyermek van, akiknek nincs ott az intellektusukban, hogy a bűneik megsemmisülhetnek azzal, hogy Babára emlékeznek, és a shrimat követése által megteremthetik a királyságukat. Minden nap Baba elmagyarázza: Gyermekek, ti harcosok vagytok, akik legyőzik Ravant. Az Atya titeket, gyermekeket méltókká tesz arra, hogy egy templomban legyetek, de ti, gyermekek nem vagytok képesek fenntartani azt a mámort és boldogságot. Ha nem kaptok meg valamit, akkor elkezdtek duzzogni. Baba elámul néhány gyermek állapotán; ők Maya láncainak a csapdájába kerülnek. A megbecsüléseteknek, a tevékenységeiteknek, a boldogságotoknak, mind csodálatosaknak kéne lenni. Akik nem képesek elfelejteni a barátaikat és rokonaikat, azok soha nem lesznek képesek az Atyára emlékezni. Tehát, milyen státust fognak igényelni? Ez egy csoda. Nektek, gyermekeknek nagyon mámorosoknak kéne lennetek. Tekintsétek magatokat az Úr és Mester gyermekeinek, és akkor nem lesz szükségetek arra, hogy bármit is kérjetek. Baba olyan sok korlátlan kincset ad nektek, hogy nem lesz szükségetek arra, hogy bármit is kérjetek 21 születésre. Ilyen nagy mámorotoknak kéne lenni. Azonban közületek néhányan teljesen tompa, stagnáló (álló) és törpe intellektusúak. Nektek, gyermekek intellektusának hét lábnyi magasnak kéne lenni. Az emberi lények magassága maximum 6 és 7 láb között van. Baba arra inspirál titeket, gyermekeket, hogy váljatok lelkesekké. Ti az Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei. A világban az emberek semmit nem értenek. Ti elmagyarázzátok nekik: Egyszerűn gondoljátok azt, hogy az Atya előtt ültök. Folyamatosan emlékezzetek az Atyára, és a bűneitek megsemmisítésre kerülnek. Az Atya elmagyarázza: Gyermekek Maya a legerősebb ellenségetek. Ő más embereknek nem olyan ellensége, mint amilyen nektek. Az emberi lények ezt nem tudják; az intellektusuk degradált. Baba nektek, gyermekeknek minden nap elmondja: Ti az Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei. Emlékezzetek az Atyára és folyamatosan tegyetek másokat ugyanolyanná, mint amilyenek ti vagytok. Másoknak is elmagyarázhatjátok, hogy Isten hogyan az igaz Mester, és hogy ti, a gyermekei hogyan vagytok az Úrnak és a Mesternek a gyermekei. Nektek, gyermekek intellektusának folyamatosan erre kell emlékeznetek, amint sétáltok és előrehaladtok. Át kell adnotok a csontjaitokat is a szolgálatban, mint ahogy Dadichi Rishi tette azt. Haboznak átadni a csontjaikat a szolgálatba, néhányan még több kényelmet akarnak. Az egészségetek nem fejlődhet azokkal a dolgokkal. Annak érdekében, hogy egészségesekké váljatok, az emlékezés zarándoklatára van szükségetek. Abban a boldogságban kéne lennetek: Ó! Ciklusról-ciklusra Maya legyőzött minket, és most mi győzzük le Mayát. Az Atya eljön és képessé tesz benneteket arra, hogy győzzetek. Bharatban most nagyon nagy a bánat. Ravan az, aki korlátlan bánatot hoz. Mivel repülőgépeik, autóik és palotáik vannak, ezért azok az emberek azt gondolják, hogy a mennyországban vannak. Azonban azt nem értik, hogy ez a világ meg fog semmisülni. Több százezret költenek, hogy gátakat, stb. építsenek. Olyan sok fegyvert is vásárolnak. Egymást meg fogják semmisíteni. Ők árvák. Olyan sokat harcolnak és vitatkoznak, ne is kérdezzétek. Nagyon sok a szemét. Ezt nevezik pokolnak. A mennyországnak nagy a dicsérete. Kérdezzétek meg Barodából Maharánit, hogy az ő Maharaja hova ment, és azt válaszolná, hogy a mennyország lakójává vált. De senki nem tudja, hogy mi a mennyország. Ők rendkívüli sötétségben vannak. Ti is rendkívüli sötétségben voltatok. Az Atya azt mondja: Most isteni intellektusokat adok nektek. Tekintsétek magatokat Istennek, az Úrnak és Mesternek, a gyermekeinek. Az Úr és Mester tanít titeket, és hercegekké tesz. Baba idézi azt a mondást: Egy bárány, vagy egy kecske mit értene meg a mennyország mennyei hangjaiból? Nektek most megértésetek van, ellenben az emberi lények olyanok, mint a birkák és a kecskék; ők semmit nem értenek. Ők csak folyamatosan a dicséretek minden fajtáját éneklik. A kezdetnek, a középnek és a végnek a titkai most ott vannak az intellektusotokban. Nagyon világosan kell arra emlékeznetek, hogy a világban megalapítjátok a békét és a boldogságot. Akik segítőkké válnak ebben, azok egy magas státuszt fognak igényelni. Azt is láthatjátok, hogy ki válik segítővé. Közületek mindegyiknek meg kéne kérdeznie a saját szívét, hogy mit csináltok, és hogy vajon olyanok vagytok-e, mint egy birka, vagy egy kecske. Nézzétek meg, hogy az emberi lényeknek milyen arroganciájuk van. Ők folyamatosan morognak. Az Atyára kéne emlékeznetek. Át kell adnotok a csontjaitokat a szolgálatban. Nem szabad, hogy felindultak legyetek bárkivel, vagy megengedjétek magatoknak, hogy bárki felindult legyen veletek. Semmilyen arroganciátoknak nem szabadna lenni: Én ezt teszem, vagy: Én nagyon okos vagyok. Ha ilyen gondolataitok vannak, az is testi tudatosság. Az ilyen lelkek viselkedése olyan, hogy szégyelniük kéne magukat. Különben senki másnak nincs olyan sok boldogsága, mint nektek. Ha ezt az intellektusotokban tartanátok, akkor ragyognátok. A centrumokban vannak néhányan, akik nagyon jó maharátik, ezzel együtt van néhány lovas és van néhány gyalogos is. Ennek a megértéséhez egy széles és korlátlan intellektusra van szükségetek. Különböző típusú tanárok vannak. Néhányan nagyon jó segítők, és nagyon boldogok maradnak a szolgálat végzése közben. Mámorosoknak kéne lennetek. Milyen státuszt igényelnétek, ha nem végeznétek szolgálatot? Az Anya és az Atya tisztelettel van a gyermekek iránt, de mit tehet Baba, hogyha nincs tiszteletetek saját magatok iránt? Nektek, gyermekeknek az Atya üzenetét röviden át kell adnotok. Mondjátok nekik: Az Atya azt mondja: Manmanabhav! Néhány szó a Gitában korrekt, de ezek annyi, mint egy zsák lisztben egy csipetnyi só. Ez az emberi világ olyan hatalmas. Be kéne, hogy lépjen az intellektusotokba, hogy ez a világ milyen nagy, hogy milyen sok emberi lény van, és hogy ezek közül egy sem fog megmaradni. Néhány országnak még a nyoma sem marad. Éjjel-nappal boldogságban kéne maradnotok, hogy a mennyország mestereivé fogtok válni. Ez a tudás nagyon könnyű. Aki ezt magyarázza, annak nagyon szórakoztatónak kellene lennie. A magyarázáshoz sok különböző módszer van. Az Atya azt mondja: Nagy diplomatákká teszlek titeket. Egy nagykövetet neveznek diplomatának. Ott kéne, hogy legyen nektek, gyermekeknek az intellektusában: Ó! A korlátlan Atya, utasításokat ad nekünk. Ezt szívjátok magatokba, és aztán adjátok át az Atya bemutatását másoknak. A világban rajtatok kívül mindenki ateista. Azonban ti sorszám szerintiek vagytok. Közületek néhányan még ateisták; ti nem emlékeztek az Atyára. Közületek néhányan azt mondják: Baba én elfelejtek emlékezni Rád. Ez azt jelenti, hogy ateisták vagytok. Nem vagytok képesek emlékezni egy ilyen Atyára, aki hercegekké tesz benneteket? Ennek a megértéséhez egy széles és korlátlan intellektusra van szükségetek. Az Atya azt mondja: Én eljövök minden 5000 évben. A feladatomat rajtatok keresztül hajtom végre. Ti, harcosok nagyon jók vagytok. „Üdvözlet az anyáknak”, ez rátok vonatkozik. Ti vagytok azok, akik imádatra méltók voltak, és akik aztán imádókká váltak. Újból imádatra méltókká váltok a shrimat alapján. Éppen ezért nektek, gyermekeknek békés módon kell szolgálatot végeznetek. Nem szabadna, hogy bármilyen békétlenség legyen bennetek. Milyen státuszt igényelne valaki, akinek az ördögi szellem van minden egyes vénájában? A kapzsiság is egy ördögi szellem. Baba folyamatosan megfigyeli, hogy mindegyiktek hogyan viselkedik. Baba a mámorotokat emelkedetté teszi. Néhányan nem végeznek szolgálatot; egyszerűen csak esznek és isznak. Éppen ezért 21 születésre majd másokat kell szolgálniuk. Néhányan szolgálókká és szolgáló lányokká fognak válni. A legvégén mindenki fog kapni egy víziót (hogy mivé fog válni). Csak a szolgálatkészek nyerik meg Baba szívét. A ti szolgálatotok az, hogy másokat a halhatatlanság földjének a lakóivá tegyetek. Baba arra inspirál titeket, hogy nagyon bátrak legyetek, és hogy szívjátok magatokba az erényeket. Akik test-tudatosak maradnak, azok nem képesek az erényeket magukba szívni. Tudjátok, hogy avval, hogy az Atyára emlékeztek, ebből a bordélyházból Shivalayába (Shiva temploma) fogtok menni. Most kell olyanokká válnotok. Baba a levelekben azt írja: Az Úrnak és a Mesternek a szeretett, szellemi hercegei és hercegnői, ti biztosan hercegekké fogtok válni, ha követitek a shrimatot, és maharatikká váltok. Ez a célotok és a tárgy. Csak az egy Igaz Atya magyaráz el nektek mindent nagyon világosan. Végezzetek szolgálatot, és folyamatosan hozzatok hasznot másoknak. Amikor nem rendelkeztek a jóga semmilyen erejével, akkor az a boldogság nem marad meg, és ott van a vágyatok, „Én ezt és azt akarom”. Azt mondják, „Nincs még egy olyan táplálék, mint a boldogság tápláléka.” Nektek, hercegeknek és hercegnőknek nagyon boldogoknak kéne lennetek. Amikor ez nincs, akkor sok más típusú dolog megjelenik bennetek. Ó! Az Atya a világ királyságát adja nektek! Tehát mi többet akartok? Közületek, mindegyiknek meg kéne kérdeznie a saját szívét, hogy milyen szolgálatot végeztek egy ilyen édes Babáért. Az Atya azt mondja: Folyamatosan adjátok át az üzenetet mindenkinek, arról, hogy az Úr eljött. Valójában ti mind testvérek vagytok. Bár az emberek azt mondják, hogy ők mind testvérek, de ezt egyszerűen csak mondják avval a gondolattal, hogy a testvéreknek segíteniük kéne a testvéreket. De itt az Atya azt mondja: Ti testvérek az egy Atya gyermekei vagytok. Az Atya az Egyetlen, aki megalapítja a mennyországot. Ő rajtatok, gyermekeken keresztül alapítja meg a mennyországot. Sokféleképpen elmagyarázza, hogy végezzetek szolgálatot. Nektek is magyaráznotok kell a barátaitoknak és rokonaitoknak. Csak nézzétek meg a gyermekeket külföldön, akik szintén szolgálatot végeznek. Napról-napra, amint az emberek látják, ahogy a természeti csapások megtörténnek, azt fogják gondolni, hogy még a haláluk előtt igényelniük kéne az örökségüket. Ti, gyermekek felemelitek a barátaitokat és rokonaitokat, és tiszták is maradtok. Azonban nehéz állandóan fenntartani a testvériesség tudatosságát. Az Atya egy nagyon jó címet adott nektek: „Az Úrnak és a Mesternek a hercegei és hercegnői”. Éppen ezért ellenőriznetek kéne magatokat: Mivé fogtok válni, ha nem végeztek szolgálatot? Ha valaki valamit felhalmoz, és aztán azt mind felhasználja pusztán avval, hogy mindig csak eszik, akkor az a lélek további adósságot okozna. Akik szolgálatot végeznek, azoknak soha nem szabadna azt gondolniuk, hogy ők ilyen sokat adtak, vagy, hogy mások abból fenntartást kapnak. Ezért akik segítenek, azokról gondoskodnak is. El kéne magyaráznotok, hogy Ő az Egyetlen, aki táplál titeket. Titeket, szellemi, gyermekeket táplálnak, és így aztán ti szolgáljátok Őt. Ez egy hatalmas számla. Ha a tudatotokkal, a szavaitokkal és a tetteitekkel nem szolgáljátok őket, akkor hogyan lehetnétek abban a boldogságban? Avval, hogy az ételt Shiv Babára való emlékezésben készítitek, abból erőt kaptok. Kérdezzétek meg a szíveteket: Mindenkit boldoggá teszek? A maharati gyermekek nagyon nagy szolgálatot végeznek. Baba olajvászonra nyomtatta a képeket, és akkor azok nem szakadnak el. Baba gyermekei mindenfele pénzt küldenek. Az Atya honnan kapna pénzt? Mind ezek a centrumok hogyan működnének? A gyermekek azok, akik azokat működtetik. Shiv Baba azt mondja: Nekem még egy kagylóm sincs. Amint előrehaladtok, az emberek jönni fognak, és azt fogják mondani: Kérjük, hogy használjátok a házunkat. Azonban akkor azt fogjátok mondani: Már túl késő! Az Atya a Szegények Ura. A szegények honnan kaphatnának pénzt? Néhány ember milliomos, néhányan multimilliomosak. Itt számukra a mennyország van. Az Maya pompája, és az a bukás. Az Atya azt mondja: Először váljatok az Úrnak és a Mesternek a gyermekeivé, és aztán fogtok hercegekké válni. Azonban elegendő szolgálatot is kell végeznetek azért. Maradjatok nagy boldogságban, hogy most az Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei, és hogy újból hercegekké fogtok válni. Csak, amikor sokakat szolgáltatok, akkor fogtok hercegekké válni. A boldogságotok higanyszálának nagyon emelkedni kéne. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalál gyermekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Soha ne legyetek senkivel felindultak, vagy ne engedjétek, hogy bárki miatt felindultakká váljatok. Ne legyetek arrogánsak az okosságotok, vagy bármilyen elvégzett szolgálatotok miatt. Mint ahogy az Atyának tisztelete van irántatok, gyermekek iránt, úgy nektek is tiszteleteteknek kellene lenni magatok iránt.

2. A jóga erejével vessetek véget minden vágyatoknak. Állandóan maradjatok mámorosak abban a boldogságban, hogy az Úrnak és a Mesternek vagytok a gyermekei, akik hercegekké válnak. Mindig maradjatok békések, miközben szolgálatot végeztek. Távolítsatok el bármilyen ördögi szellemet, ami még ott lehet a vénáitokban.

Áldás:
Legyetek nagyon szerencsés lelkek, és kapjatok egy fény koronát az Atyától, a Brahmin életetekért.

Az átmeneti kori Brahmin élet különlegessége a tisztaság. A tisztaság szimbóluma egy fénykorona, amit mindenegyes Brahmin lélek megkap az Atyától. A tisztaság fényének ez a koronája, még az ékszerekkel díszített koronánál is emelkedettebb. Ez a korona, egy nagyszerű léleknek, egy magasak közt legmagasabb léleknek és egy Isteni szerencsével rendelkező léleknek egy jele. BapDada mindenegyes gyermeknek a születésénél azt az áldást adja, „Legyetek tiszták!” Annak a szimbóluma a fény egy koronája.

Slogen:
A korlátlan érdektelenség hozzáállásával távolítsatok el bármilyen kétségbeesést a lelkekből, akik a vágyaik miatt kétségbeesettek.