06.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya a kert Mestere. Nektek kertészeknek nagyon jó, illatos virágokat kell hoznotok a Kert Mesteréhez. Ne hozzatok hervadt virágokat.

Kérdés:
Az Atya látása melyik gyermekekre esik és kikre nem esik?

Válasz:
Az Atya örül, hogy látja a virágokat, akik jó illatot adnak és akik elvégzik a sok tüskét virágokká változtatni szolgálatát: az Atya látása rájuk esik. Az Atya látása nem esik azokra, akik piszkos hozzáállással rendelkeznek és akiknek a szeme becsapó. Az Atya azt mondja: Gyerekek, váljatok virágokká és tegyetek virágokká sok másikat is, mert csak akkor fognak okos kertészeknek nevezni benneteket.

Om shanti.
Az Atya, a kert Mestere itt ül és a virágait nézi, mert a centrumokban vannak virágok és kertészek. Itt eljöttök a kert Mesteréhez, hogy átadjátok az illatotokat. Virágok vagytok. Tudjátok és az Atya is tudja, hogy a tüskék dzsungelének magja Ravan. Valójában az egész fa Magja csak az Egy, de biztosan kell lennie valakinek, aki a virágos kertet a tüskék dzsungelévé változtatja. Az Ravan. Tehát, most ítéljétek meg, hogy vajon azok a dolgok, amiket az Atya elmagyaráz korrektek-e. Az Atya az istenségek virágoskertjének a Magja. Most istenségekké váltok. Mindannyian tudjátok, milyen típusú virágok vagytok. A Kert Mestere is eljön ide, hogy megnézze a virágokat. Az összes többi kertész. Sok típusú kertész van. Azokban a kertekben (a fizikai kertekben) szintén ott van a kertészek nagy variációja. Néhányuknak 500 rupit, néhányuknak 1000 rupit és néhányuknak 2000 rupit fizetnek. Pl. a Mughal kert kertészének nagyon okosnak kell lennie; az ő fizetése nagyon magas lenne. Ez egy korlátlan kert és abban ott van a kertészek sok típusa, sorszám szerint. A kertészek, akik nagyon jók, biztosan nagyon gyönyörűvé teszik a kertjeiket. Nagyon jó virágokat ültetnek. A Kormányház Mughal kertje nagyon csodálatos. Ez egy korlátlan kert és ott van a Kert Mestere. A tüskék dzsungelének magja Ravan és a virágos kert magja Shiv Baba. Ti megkapjátok az örökségeteket az Atyától. Ti nem kaptok egy örökséget Ravantól. Ez olyan, mintha ő elátkozna benneteket. Amikor elátkozottak vagytok, mindannyian emlékeztek az Egyre, aki boldogságot ad, mert Ő a Boldogság Adományozója, az Egy, aki állandó boldogságot ad. Ott van a kertészek sok variációja. A kert Mestere eljön, hogy lássa a kert mestereit és hogy lássa, vajon kis vagy nagy kerteket készítenek. Azt is a tudatban tartja, hogy ők milyen típusú virágok. Néha nagyon jó kertészek jönnek el ide. A virágok, amiket elhoznak, gyakran nagyon jó díszek. Tehát a Kert Mestere elégedetté válik. Oh, ez a kertész nagyon jó. Ő nagyon jó virágokat hozott. Az a korlátlan Atya és ezek a korlátlan dolgai. Ti gyerekek megértitek a szívetekben, hogy mindaz, amit Baba elmond nektek, teljesen igaz. Fél cikluson át ott van Ravan királysága. Ravan az, aki a virágos kertet a tüskék dzsungelévé teszi. A dzsungelben nincs más, csak tüskék. Azok nagy szomorúságot okoznak. A virágos kertben nincsenek tüskék. Egyetlenegy sincs. Gyerekek, tudjátok, hogy Ravan tesz benneteket testi tudatossá. Mindegyik közül a legnagyobb tüske a testi tudatosság. Baba múlt éjszaka azt is elmagyarázta, hogy néhányak látásmódja kéjvággyal teli és mások látásmódja félig kéjvággyal teli. Van néhány új, akik eljönnek és először nagyon jól követik ezt az ösvényt és azt hiszik, hogy soha nem fognak elmerülni a kéjvágyban és tiszták fognak maradni. Abban az időben nemszeretem érzéssel rendelkeznek, ami hasonló ahhoz, amit valaki egy krematóriumban tapasztal. Ugyanakkor, amikor hazatérnek, rosszá válnak; a látásmódjuk piszkossá válik. Ti sokakat nagyon jó virágoknak tartotok és elhozzátok őket ide, a Kert Mesteréhez és azt mondjátok: Baba, ez egy nagyon jó virág. Néhány kertész eljön ide és azt suttogja Baba fülébe, hogy ez egy ilyen és ilyen virág. A kertész biztosan elmondja a Kert Mesterének. Az nem úgy van, hogy Baba ismeri mindenki szívének a titkait. Ti kertészek elmondjátok Babának mindenki viselkedését. Baba annak az egynek a látásmódja nem jó. Annak az egynek a viselkedése nem királyi. Annak az egynek a látásmódja tízről húsz %-ra vált megreformálttá. A szemek a fő dolog, amik a leginkább becsapnak benneteket. Ti kertészek eljöttök és mindent elmondotok a Kert Mesterének. Baba megkérdez mindannyitokat: Mondjátok el nekem, milyen típusú virágokat hoztatok. Némelyik rózsa, némelyik jázmin, míg mások uck virágokat hoznak. Ők itt nagyon óvatosak maradnak, de amikor visszatérnek a dzsungelba, elhervadnak. Baba látja, hogy mindenki milyen típusú virág. Maya olyan, hogy a kertészeket nagyon keményen megüti és így még a kertészek is tüskékké válnak. Amikor a Kert Mestere eljön, először megnézi a kertet, aztán leül és feldíszíti a virágokat. Azt mondja: Gyerekek, maradjatok óvatosak. Folyamatosan távolítsátok el a gyengeségeiteket. Máskülönben nagymértékben bűnbánatot kell éreznetek. Baba eljött, hogy Lakshmivá és Narayanná tegyen benneteket. Miért kellene helyette szolgálókká válnunk. Ellenőriznetek kell magatokat: Emelkedetté és érdemessé válok? Tudjátok, hogy Ravan a dzsungel magja és Ráma a virágoskert Magja. Az Atya itt ül és elmagyarázza nektek mindezeket a dolgokat. Baba dicséri az oktatást azokban az iskolákban. Az az oktatás is jó, mert megkapjátok a bevétel egy forrását azon keresztül és van egy cél és tárgy. Ez is egy iskola és rendelkeztek céllal és tárggyal. Semmilyen más helyen nem rendelkeznek céllal és tárggyal. Ti rendelkeztek az egy hétköznapi emberből Narayánná válni céljával. Az imádat ösvényén az emberek sokszor meghallgatják az igaz Narayanná válás történetét. Egyszer egy hónapban meghívnak egy brahmin papot, hogy mondja el a Gitát. Manapság mindenki elmondja a Gitát. Egyikőjük sem igaz Brahmin. Csak ti vagytok igaz Brahminok, az Igaz Atya gyermekei. Ti elmondjátok az igaz történetet. Ott van az igaz Narayan története, a halhatatlanság története és a harmadik szem története. Isten beszél: Én a királyok királyaivá teszlek benneteket. Azok az emberek elmondták a Gitát, de ki vált egy királlyá? Van bárki is, aki azt mondhatná, hogy ő a királyok királyaivá tesz benneteket, de ő maga nem fog azzá válni? Ezt korábban valaha is hallottátok? Csak az egy Atya az, aki itt ül és ezt elmagyarázza nektek, gyerekeknek. Gyerekek, tudjátok, hogy eljöttök ide a Kert Mesteréhez, hogy felfrissüljetek. Kertészekké és virágokká is váltok. Nektek biztosan kertészekké kell válnotok. Sok típusú kertész van. Ha nem végeztek szolgálatot, hogyan válnátok egy jó virággá? Nektek mindannyitoknak meg kellene kérdeznetek a szíveteket, hogy milyen típusú virágok és milyen típusú kertészek vagytok? Nektek gyerekeknek köpülnötök kell a tudás óceánját. Ti tanárok tudjátok, hogy ott vannak a kertészek különböző típusai. Néhány jó kertész, akik kertjei nagyon jók és nagyok, szintén eljönnek ide. Ha egy kertész jó, ő egy nagyon jó kertet teremt. Ő olyan jó virágokat hoz, hogy a szív elégedetté válik azokat látva. Néhányan még olcsó virágokat is elhoznak. A Kert Mestere megérti, milyen státuszt fognak igényelni. Még mindig maradt egy kis idő. Erőfeszítést igényel, hogy minden tüskét virággá változtassanak. Néhányan nem akarnak virággá válni. Ők jobban szeretnek tüskék maradni. A hozzáállásuk, amit megmutat a szemük, nagyon piszkos marad. Még akkor is, ha eljönnek ide, bennük nincs semmilyen illat. A Kert Mestere jobban szereti, ha virágok vannak előtte. Amikor látja őket, nagyon elégedetté válik. Amikor látja, hogy valaki hozzáállása rossz, rá se néz arra az egyre. Ezért vizsgál meg mindannyitokat, hogy lássa, milyen típusú virágok vagytok, mennyi illatot adtok. Egy tüskéből virággá váltatok vagy nem? Ti mindannyian magatok is megértitek, milyen mértékben váltatok egy virággá és vajon tesztek-e erőfeszítést. Néhányan újból és újból azt mondják: Baba, én elfelejtelek Téged. Nem tudnak jógában maradni. De hogyan válhattok egy virággá, ha nincs emlékezés. Emlékezzetek Babára és a bűneitek elvágásra kerülnek és egy virággá váltok és képesek lesztek másokat is virággá tenni. Csak akkor neveznének benneteket egy kertésznek. Baba folyamatosan kertészeket kér. Itt bárki is egy kertész? Miért nem tudtok egy kertésszé válni? Nektek el kell engednetek a kötéseiteket. Belső erővel és lelkesedéssel kellene rendelkeznetek a szolgálat iránt. Erőfeszítést kell tennetek, hogy kieresszétek a szárnyaitokat. Elhagynátok egy személyt, akit nagyon szerettek? Hogyan tudtok egy magas státuszt igényelni, amíg nem váltok egy virággá és nem végzitek el a másokat virágokká tenni atyai szolgálatát? A státusz, amit igényeltek, 21 születésre szól. Ott vannak a császárok, a királyok és még a nagyon gazdag alattvalók is. Aztán sorszám szerint ott vannak a kevésbé gazdagok és az alattvalók. Most mivé kellene válnotok? Most bármilyen erőfeszítést tegyetek, ti azzá váltok minden ciklusban. Teljes erővel kell erőfeszítést tennetek. Egy hétköznapi emberből Narayanná kell válnotok. Azok, akik jó erőfeszítés tévők, mindent a gyakorlatba tesznek. Nektek minden nap ellenőriznetek kell a bevételetek és a veszteségetek számláját. Ez nem annak a kérdése, hogy ezt elvégezzétek minden 12 hónapban. Minden nap kell ellenőriznetek a nyereség és veszteség számláját. Nem szabad veszteséget teremtenetek, máskülönben harmadosztályúvá fogtok válni. Az iskolákban is mindannyian sorszám szerintiek. Az édes-édes gyermekek tudják, hogy a Mag a Fa Ura és amikor eljön, megtapasztaljuk Jupiter ómenjeit. Aztán amikor eljön Ravan királysága, megtapasztaljuk Rahu ómenjeit. Az egyik a legnagyobb és a másik a legalacsonyabb. Shiva temploma teljesen egy bordélyházzá válik. Most ott vannak Jupiter ómenjei felettetek, gyerekek. Először a fa új, aztán az élete felénél elkezd megöregedni. Ott van a Kert Mestere és aztán a kertek száma is növekszik. Elhozzátok őket a Kert Mesteréhez. Minden kertész hoz virágokat. Néhányan olyan jó virágokat hoznak, hogy ők elszántak, hogy eljöjjenek Babához. Néhány nővér okos módszereket talál arra, hogy eljöjjön. Baba azt mondja: Ti nagyon jó virágokat hoztatok. A kertész másodosztályú, de a virágok jobbak, mint a kertész. Ők elszántak, hogy eljöjjenek Shiv Babához, az Egyhez, aki a világ emelkedett mestereivé teszi őket. Még akkor is, ha otthon ütik őket, megkérik Shiv Babát, hogy védje meg őket. Őket hívják igaz Draupadiknak. Bármi történt a múltban, annak meg kell ismétlődnie. Tegnap kiáltottatok és ma Baba eljött és megmutatja nektek a módszereket, amivel megvédhetitek önmagatokat. Ily módon zümmögjétek a tudást. Ti vagytok a zümmögő lepkék és ők rovarok. Továbbra is zümmögjétek el nekik a tudást. Mondjátok el nekik, hogy Isten azt mondja, a kéjvágy a legnagyobb ellenség. Azzal, hogy azt legyőzitek, a világ mestereivé váltok. Néha az ártatlanok szavai annyira megérintik őket, hogy lehűlnek és azt mondják: O.K., engedélyt kapsz, hogy elmenj. Elmehetsz az Egyhez, aki téged ilyen istenséggé tesz. Ez nincs ott az én szerencsémben, de te elmehetsz. A Draupadik ily módon kiáltanak. Baba azt írja nekik: Zümmögjétek el nekik ezt a tudást. Ugyanakkor néhány asszony olyan, hogy Surpankhanák és Putnának hívják őket (a női ördögök). A férfiak elzümmögik nekik a tudást és ők olyanná válnak, mint a rovarok. Nem tudnak meglenni bűn nélkül. Sok különböző típus jön el a Kert Mesteréhez, ne is kérdezzétek. Még néhány kumari is tüskévé válik. Ezért Baba azt mondja: Mondjátok el nekem a horoszkópotokat (a tetteteket, amiket végrehajtottatok a születésetektől kezdve). Ha azokat elrejtitek és nem mondjátok el az Atyának, azok növekedni fognak. Nem szabad hazudnotok. A hozzáállásotok még jobban megsérül. Ugyanakkor védetté váltok azzal, hogy elmondjátok az Atyának. El kell mondanotok az igazságot, máskülönben nagyon komolyan betegekké váltok. Az Atya azt mondja: Azok arca, akik elmerülnek a bűnben, csúnya. Tisztátalanná válni azt jelenti, hogy bepiszkítjátok az arcotokat. Krishnát a csúnyának és gyönyörűnek hívják. Krishnát sötét kékkel ábrázolják. Rámát és Narayant is kékes színnel ábrázolták. Egyáltalán nem értik annak a jelentését. Ti rendelkeztek Narayan egy gyönyörű képével világos bőrszínnel. Az a ti célotok és tárgyatok. Ti nem akartok sötétkék Narayanná válni. Narayan nem olyan, mint amit a templomokban ábrázolnak. Azzal, hogy elmerülnek a bűnben, az arcuk csúnyává válik. A lélek az, ami csúnyává válik. Nektek a vaskorból el kell mennetek az aranykorba. Arany verebekké kell válnotok. Káli istennőre Kalkutta Káliaként emlékeznek. Ők megmutatták az olyan félelmetes formáját, ne is kérdezzétek! Az Atya azt mondja: Gyerekek, mindaz az imádat ösvényéhez tartozik. Most megkaptátok ezt a tudást. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyetek erőfeszítést, hogy kieresszétek a szárnyaitokat. Tegyétek szabaddá önmagatokat a kötéstől és váljatok egy okos kertésszé. Végezzétek el a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát.

2. Ellenőrizzétek önmagatokat és nézzétek meg, milyen mértékben váltatok egy illatos virággá? A hozzáállásotok tiszta? A szemeitek becsapnak benneteket? Vezessetek egy táblázatot a viselkedésetekről és távolítsátok el a hibáitokat.

Áldás:
Legyetek könnyű és állandó jógik, akik állandóan erőteljesek az önuralomhoz való jog mámorával és hitével.

Önuralkodónak lenni azt jelenti, teljes kontrollal rendelkezni minden fizikai érzékszervetek felett, hogy a fizikai érzékszerveitek ne tévesszenek meg még a gondolataitokban sem. Ha néha a legkisebb testi tudatossággal rendelkeztek, akkor erőszakot vagy haragot alkalmaztok, de azok, akik önuralkodók, önmaguk mesterei, állandóan ego nélküliek és mindig alázattal szolgálnak. Ezért, legyetek erőteljesek azzal a mámorral és hittel, hogy önmagatok mesterei, önuralkodók vagytok: akkor könnyedén könnyű és állandó jógik lesztek és Maya legyőzőjévé és a világ meghódítójává váltok.

Slogen:
Legyetek világítótornyok és maradjatok elfoglaltak a fény szétterjesztésével a tudatotokkal és az intellektusotokkal és nem fogtok félni semmitől.