07.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti egymás szellemi testvérei vagytok. Nektek nagy szeretettel kellene rendelkeznetek egymás iránt. Váljatok a Gangesszé, aki túlcsordul a szeretettel. Soha ne harcoljatok vagy vitatkozzatok.

Kérdés:
A Szellemi Atya mely gyermekeket szereti nagyon?

Válasz:
1) Ő szereti a gyermekeket, akik hasznot hoznak a világnak azzal, hogy követik a shrimatot. 2) Azokat, akik virágokká váltak és soha senkit nem szúrnak meg tüskékkel. Azok, akik nagy szeretettel élnek együtt másokkal és soha nem duzzognak, gyerekek, akiket az Atya szeret. Azok, akik test tudatossá válnak és egymás között harcolnak és olyanná válnak, mint a sós víz, elveszítik az Atya tiszteletét. Ők azokká válnak, akik rágalmazzák az Atyát.

Om shanti.
Ugyanúgy, ahogy a szellemi gyermekek szeretik a Szellemi Atyát, hasonló módon a Szellemi Atya is szeret titeket, gyermekeket, mert ti biztosan hasznot hoztok az egész világnak azzal, hogy követitek a shrimatot. Mindenki szereti azokat, akik jótevők. Ti mindannyian egymás testvérei vagytok. Így biztosan szeretnétek egymást. Nem lenne akkora szeretet a kinti emberek között, mint amekkora a szeretet köztetek, az Atya gyermekei között. Nektek nagy szeretettel kellene rendelkeznetek egymás iránt. Ha itt a testvérek egymás között harcolnak vagy nem szeretik egymást, akkor azok nem testvérek. Nektek szeretettel kellene rendelkeznetek egymás iránt. Az Atya szereti a lelkeket és így a lelkeknek is szeretettel kellene rendelkezniük egymás iránt. Az aranykorban minden lélek szereti egymást, mert ott nincs testi tudatosság. Ti, testvérek hasznot hoztok az egész világnak az egy Atyára való emlékezésen keresztül. Hasznot hoztok önmagatoknak és így hasznot kell hoznotok a testvéreiteknek is. Ezért az Atya lélektudatossá tesz benneteket testi tudatosból. A fizikai testvérek egymás között harcolnak a vagyon megosztása felett. Itt a harc és vitatkozás nem kérdéses. Nektek, mindannyitoknak fenn kell tartanotok a közvetlen kapcsolatot. Ez egy korlátlan dolog. Igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától jógaerővel. Ti egy fizikai örökséget igényeltek egy fizikai apától, míg az az Egy a Szellemi Atya, akitől ti, szellemi gyermekek megkapjátok a szellemi örökségeteket. Nektek, mindannyitoknak igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától közvetlen módon. Minél jobban emlékeztek az Atyára egyéni módon, annál több örökséget fogtok kapni. Amikor az Atya látja, hogy egymás között harcoltok, megkérdezné: Árvák vagytok? A szellemi testvéreknek soha nem szabadna harcolniuk egymás között. Ha testvérként egymás között harcoltok, ha nincs szeretet, akkor ez olyan, mintha Ravanhoz tartoznátok. Ők mindannyian ördögi gyermekek. Abban az esetben ez olyan lenne, mintha nem lenne különbség az ördögi gyermekek és az isteni gyermekek között, mert ti akkor harcoltok, amikor testi tudatosság van. A lelkek nem harcolnak a lelkekkel, ezért az Atya azt mondja: Legédesebb gyermekek, ne váljatok olyanná egymással, mint a sós víz. Amikor olyanná váltok, van az, hogy az Atya magyaráz nektek. Aztán az Atya azt mondaná, hogy testi tudatos gyermekek vagytok, hogy Ravan gyermekei és nem az Ő gyermekei vagytok, mert úgy éltek egymással, mint a sós víz. Ti 21 születésen át olyanok maradtok, mint a tej és a cukor. Ebben az időben lélektudatosnak kell maradnotok. Ha nem jöttök ki jól egymással, akkor olyannak kell tekintenetek önmagatokat, akik abban az időben Ravan közösségéhez tartoznak. Azzal, hogy egymással olyanok vagytok, mint a sós víz, elveszítitek az Atya tiszteletét. Bár titeket Isten gyermekeinek hívnak, de ha bennetek ördögi nyomok vannak, akkor testi tudatosak vagytok. A lélektudatos gyermekekben isteni erények vannak. Amikor itt önmagatokba szívjátok az isteni erényeket, az Atya vissza fog vinni magával és aztán visszahozzátok azokat a szanszkarákat magatokkal. Az Atya tudatában van annak, hogy a gyermekek testi tudatosak és úgy élnek, mint a sós víz. Őket nem lehet Isten gyermekeinek nevezni. Ők olyan sok vesztességet okoznak önmaguknak. Maya befolyásolja őket. Olyanná válnak egymással, mint a sós víz (azok, akik konfliktussal rendelkeznek). Valójában az egész világ olyan, mint a sós víz. Így, ha Isten gyermekei is olyanná válnak, mint a sós víz, akkor mi a különbség? Ők rágalmazzák az Atyát. Azok, akik olyanná válnak, mint a sós víz és rágalmazzák az Atyát, nem érhetik el a céljukat. Őket mind ateistáknak neveznék. A gyermekek, akik teistákká válnak, soha nem harcolnak egymással. Nektek nem szabad egymás között harcolnotok. Meg kell tanulnotok, hogy szeretettel éjetek egymással. Így ott lesz ez a szeretet 21 születésre. Ha azt követően, hogy önmagatokat az Atya gyermekeinek nevezitek, nem váltok testvérekké, akkor ördögi gyermekek vagytok. Az Atya elmondja a murlit, hogy magyarázzon nektek, gyermekeknek. Ugyanakkor a testi tudatosság miatt néhányan nem ismerik fel, hogy ezt az Atya nekik mondja. Maya nagyon okos. Ugyanúgy, ahogy egy egér olyan módon harap, hogy annak még tudatában sem vagytok, Maya is olyan édesen fúj rátok és aztán úgy megharap, hogy nem vagytok annak még a tudatában sem. Egymás között duzzogni, ez az ördögi közösség feladata. Sok centrumban a gyermekek olyanok, mint a sós víz. Még senki nem vált tökéletessé. Maya folyamatosan háborút indít. Maya megskalpol benneteket oly módon, hogy nem vagytok annak tudatában. Meg kell kérdeznetek a szíveteket, hogy vajon van-e szeretet a szívetekben egymás iránt vagy nincs. Ti a Szeretet Óceánja gyermekei vagytok és így a Gangesszé kell válnotok, aki túlcsordul a szeretettel. Ahelyett, hogy harcolnátok és vitatkoznátok és helytelen és rossz dolgokat mondotok, jobb semmit nem mondani. Ne halljatok ördögit. Ha bárkiben ott van a harag nyoma, akkor ott nincs szeretet. Ezért, Baba azt mondja: Minden nap írjátok meg a táblázatotokat. Ha képtelenek vagytok megreformálni az ördögi viselkedéseteket, akkor annak mi lesz a következménye? Milyen státuszt fogtok kapni? Az Atya elmagyarázza: Ha valaki nem végez szolgálatot, milyen lenne az állapota? A státusza csökkenne. Mindenkinek lesznek víziói. Nektek is lesznek vízióitok a tanulmányotokról. Csak azt követően, hogy vízióval rendelkeztetek, fogtok átkerülni. Azt követően, hogy átkerültök, elmentek az új világba. A végén vízióitok lesznek mindenről – ki ment át és milyen jeggyel. Aztán ott lesz a nagy sírás és jajgatás. Büntetést fogtok tapasztalni és bűnbánat lesz, mert nem figyeltetek Babára. Baba ismételten elmagyarázza: Nektek nem szabadna semmilyen ördögi nyommal rendelkeznetek önmagatokban. Azoknak, akik isteni erényekkel rendelkeznek, másokat is hasonlóvá kell tenniük önmagukkal. Nagyon könnyű emlékezni Babára: Alfa és béta. Alfa az Atyát jelenti és béta az uralkodást. Ezért, gyermekek, nektek mámorral kellene rendelkeznetek. Ha olyanok vagytok egymással, mint a sós víz, akkor hogyan lehetne Isten gyermekeinek nevezni titeket? Baba azt gondolná, hogy ördögi gyermekek vagytok és Maya elkapott benneteket az orrotoknál fogva. Még azt sem ismerik fel, hogy az állapotuk ingadozik, hogy a státuszuk csökken. Nektek, gyermekeknek meg kellene próbálnotok szeretettel tanítani egymást. Legyen szeretetteljes látásmód. Az Atya a Szeretet Óceánja és így Ő vonzz titeket, gyermekeket. Nektek is a szeretet óceánjaivá kell válnotok. Az Atya nagy szeretettel magyaráz és átadja a jó utasításokat. Azzal, hogy Isten utasításait követitek, virágokká váltok. Ő átadja nektek az összes erényt. Az istenségekben szeretet van és így nektek itt kell megteremtenetek azt az állapotot. Ti rendelkeztek tudással ebben az időben, de amikor istenségekké váltok, nem fogtok rendelkezni ezzel a tudással. Ott csak isteni szeretet lesz. Ezért, nektek, gyermekeknek most kell önmagatokba szívnotok az isteni erényeket. Ti erőfeszítést tesztek, hogy imádatra méltókká váljatok. Ti most az átmeneti korban vagytok. Az Atya eljön Bharatba és az emberek megünneplik Shiva születésnapját, de nem tudják, hogy Ő ki, mikor jön el és mit tesz. Ti, gyermekek ezt tudjátok ebben az időben, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Azok, akik nem tudják, képtelenek arra, hogy magyarázzanak bárkinek is és aztán a státuszuk csökken. Azok között, akik az iskolában tanulnak, néhányak viselkedése rossz és mások viselkedése mindig jó. Néhányan mindig jelen vannak és mások hiányoznak. Itt azok, akik mindig emlékeznek az Atyára és forgatják az önmegismerés diszkoszát, jelen vannak. Az Atya azt mondja, miközben sétáltok és körbe mozogtok, tekintsétek magatokat az önmegismerés diszkosza forgatóinak. Amikor ezt elfelejtitek, hiányoztok. Csak, amikor mindig jelen vagytok, fogtok egy magas státuszt kapni. Ha elfelejtitek, egy alacsony státuszt fogtok kapni. Az Atya tudja, hogy még mindig van egy kis idő. A diszkosz ott forog azok intellektusában, akiknek igényelniük kell egy magas státuszt. Azt mondják, emlékezz Shiv Babára, legyen a tudás nektárja a szádban és aztán hagyd el a testedet. Ha bármi iránt szeretettel rendelkeztek, akkor folyamatosan arra emlékeznétek az utolsó pillanatokban is. Ha kapzsiság van az étel iránt, akkor a halál pillanatában állandóan arra emlékeznétek, amit enni akartok. Aztán a státuszotok megsemmisülne. Az Atya azt mondja, haljatok meg úgy, hogy közben forgatjátok az önmegismerés diszkoszát. Ne emlékezzetek semmi másra. A lelkeknek úgy kell visszatérniük, ahogy eljöttek, minden kapcsolat nélkül. A kapzsiság sem kevesebb. Ha kapzsiság van, folyamatosan arra a dologra fogtok emlékezni a végén, ami iránt kapzsiság van, és ha azt nem kapjátok meg, akkor azzal a vággyal fogtok meghalni. Ezért nektek, gyermekeknek nem szabadna semmilyen kapzsisággal rendelkeznetek. Az Atya sokat magyaráz, de csak azok fogják megérteni, akiknek meg kell érteniük. Engedjétek, hogy az Atyára való emlékezés csüngjön a szívetekben: Baba, ó Baba. Nektek soha nem szabadna még azt sem mondanotok: Baba, Baba. Engedjétek, hogy a hangtalan kántálás belülről folytatódjon. Csak, amikor az Atya emlékezésében vagytok és karmatit állapotban vetitek le a testet, tudtok egy magas státuszt igényelni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok a szeretet túlcsorduló Gangeszeivé. Egymás iránt legyen szeretetteljes látásmód. Soha ne használjatok helytelen szavakat.

2. Ne legyen kapzsiság semmi iránt. Legyetek az önmegismerés diszkosza forgatói. Gyakoroljatok, hogy a végén semmire ne emlékezzetek.

Áldás:
Legyetek Raja Rishik, aki könnyen és állandóan távol maradnak a régi testek és a régi világ minden vonzásától.

Egy Raja Rishi azt jelenti, aki egyrészt rendelkezik az összes elérés jogának a mámorával, másrészt rendelkezik a korlátlan érdektelenség szellemi mámorával. Jelenleg továbbra is növelnetek kell mindkét dolog gyakorlását. Az érdektelenség nem azt jelenti, eltávolodni, de miközben rendelkeztek minden eléréssel, ne engedjétek, hogy bármilyen korlátolt vonzerő vonzza a tudatotokat vagy az intellektusotokat. Ne legyen a legkisebb függőség sem akár a gondolataitokban. Ezt úgy ismerik úgy, mint Raja Rishinek lenni, vagyis annak, aki korlátlan érdektelenséggel rendelkezik. Ez jelenti azt, annak lenni, aki állandóan és könnyedén eltávolodik a régi testek, a fizikai öreg világ, a durva érzések és az anyagi kényelem iránti vágyak minden vonzásától.

Slogen:
Használjátok a tudomány lehetőségeit, de ne engedjétek, hogy azok váljanak az életetek támaszává.

Emelkedett gondolatok Mateshváritól

A Mahabharata gyakorlati módon megismétlődik ennek az átmeneti kornak az idején

Nézzétek, azt mondják, hogy harc volt a Kauravák és a Pandavák között Kurushétrán és aztán megmutatják, hogy a Pandavák társa shri Krishna volt, aki átadta nekik az utasításokat. Így ez az oldal, ami rendelkezett az anyag Urával, biztosan győztes lett. Nézzétek, ők mindent összekevertek. Először is értsétek meg, hogy az anyag Ura nem Krishna. A Legfelső Lélek az anyag Ura, míg Krishna az aranykor első istensége. Őt nem lehet Istennek nevezni. Így a Pandavák segéd-szekérhajtója Isten és nem shri Krishna. Isten nem taníthat nekünk, gyermekeknek erőszakosságot és a Pandavák sem foglalták el önmagukat erőszakos harcban és igényelték az uralkodást. Ez a világ a tettek mezeje, ahol az emberek elvetik a magok különböző típusát a cselekedeteiken keresztül és ennek megfelelően megkapják a jó, vagy rossz gyümölcsöt. A tetteknek ezen a mezején a Pandavák és Bharat anyái, a shakti inkarnáció jelen vannak. Isten eljön Bharat földjére és ezért mondják azt Bharatra, hogy a múlhatatlan föld. Isten különösen Bharatban inkarnálódott, mert a vallástalanság szétterjedése Bharat földjéről indult el. Itt van az, hogy Isten megsemmisítette a Kauravák királyságát jógaerővel és megalapította a Pandavák királyságát. Tehát Isten eljött és megalapította az igazságosság királyságát, de Bharat emberei elfelejtették a saját nagyszerű vallásukat és nagyszerű tetteiket és elnevezték magukat hinduknak. Mivel nem ismerik a saját vallásukat, szegények áttértek más vallásokba. Ez korlátlan tudás, amit maga a korlátlan Mestere mond el nekünk. Ők elfelejtették a saját eredeti vallásukat és a korlátolt csapdájába estek és erre mondják azt, hogy a vallás extrém rágalmazása, mivel ezek mind az anyag vallásai. Ugyanakkor, először is ott kell lennie az én vallásának. Tehát, mindenki eredeti vallása az: Én, a lélek a béke lénye vagyok. Aztán az anyag vallása (a testté) az istenségi vallás. Bharat 330 millió lakója az istenségek. Ezért Isten azt mondja: Mondjatok le az összes számtalan testi vallásról, mondjatok le minden más vallásról… Olyan sok forradalom volt azon korlátolt vallások miatt. Tehát, most távolodjatok el a korlátolt vallásotoktól és menjetek a korlátlanba. Nektek azzal a korlátlan Atyával, a Mindenható Hatalmú Atyával, Istennel kell jógáznotok és ezért a Mindenható Hatalom, az anyag Ura a Legfelső Lélek és nem Krishna. Tehát, egy ciklussal ezelőtt is ott volt annak az oldalnak a győzelme, akik személyesen rendelkeztek az anyag Urával, Istennel és erre emlékeznek. Achcha.