08.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a bűneitek az emlékezésen és nem a transzon keresztül semmisülnek meg. A transz egy játék, ami csak néhány pennyt ér, ezért ne legyen bennetek semmilyen vágy, hogy transzba menjetek.

Kérdés:
Az Atya milyen figyelmeztetést ad át nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak, hogy megvédjen Maya sok különböző formájától?

Válasz:
Édes gyerekek, ne legyen bennetek semmilyen vágy a transz iránt. A tudásnak és a jógának nincs kapcsolata a transszal. A fő dolog ez a tanulmány. Néhányan transzba mennek és azt mondják, „Mama belém lépett”, vagy „Baba belém lépett”. Azok mind Maya szubtilis gondolatai, amikkel nagyon óvatosnak kell lennetek. Maya belép sok gyermekbe és arra készteti őket, hogy helytelen tetteket hajtsanak végre. Ezért ne legyen bennetek semmilyen vágy, hogy transzba menjetek.

Om shanti.
Legédesebb szellemi gyerekek, megértettétek, hogy az egyik oldalon ott van az imádat és a másik oldalon ott van a tudás. Sok imádat van és sok ember van, aki azt tanítja nektek. A szentírások és az emberi lények is azt tanítják nektek. Itt nincs semmilyen szentírás és ez nem egy emberi lény. Itt az egy Szellemi Atya az, aki tanít és magyaráz nektek, lelkeknek. A lélek az, ami mindent önmagába szív. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek rendelkezik mindezzel a tudással. Ő rendelkezik a 84 születés ciklusának tudásával, ezért lehet Őt az önmegismerés diszkosza Forgatójának is nevezni. Ő minket, gyerekeket is az önmegismerés diszkosza forgatóivá tesz. Baba Brahma testében van és így Őt is Brahminnak lehet nevezni. Mi, a gyermekei Brahminokká és aztán istenségekké válunk. Az Atya most itt ül és megtanítja nektek az emlékezés zarándoklatát. Ebben a hatha jóga nem kérdéses. Azok az emberek transzba mennek a hatha jógán keresztül. Az nem egy nagy dolog. Nincs nagyság a transzban. A transz csak egy játék, ami néhány pennyt ér. Nektek soha nem szabad senkinek azt mondanotok, hogy transzba mentek, mert manapság sok ember megy transzba sok helyen külföldön. Azzal, hogy transzba mennek, nincs haszon se számukra, se számotokra. Baba átadta annak a megértését, hogy a transzban nincs ott az emlékezés zarándoklata vagy tudás. Azok, akik transzba mennek, soha nem hallgatnák meg a tudást és a bűneik sem égnének el. A transznak nincs fontossága. A gyerekek jógával rendelkeznek, de azt nem hívják transznak. A bűneitek az emlékezésen keresztül semmisülnek meg. A bűnöket nem lehet megsemmisíteni a transzon keresztül. Baba figyelmeztet benneteket: Gyerekek, ne legyen bennetek semmilyen érdeklődés, hogy transzba menjetek. Tudjátok, hogy azok a szannyaszik, stb. megkapják a tudást, amikor itt van a pusztulás ideje. Bár ti lehet, hogy folyamatosan meghívjátok őket, de ez a tudás nem fog belépni olyan gyorsan az urnájukba (intellektusukba). Ők eljönnek, amikor látják, hogy a pusztulás ott van előttük. Aztán meg fogják érteni, hogy a halál lassan eljön. Amikor látják, hogy az közel van, hinni fognak nektek. Az ő szerepük a végén lesz. Ti azt mondjátok, hogy a pusztulás lassan itt van és a halálnak el kell jönnie. Azok az emberek azt gondolják, hogy hazudtok. A fátok lassan növekszik. Nektek egyszerűen el kell mondanotok a szannyasziknak: Emlékezzetek az Atyára. Az Atya azt is elmagyarázta, hogy nem szabad becsuknotok a szemeiteket. Ha a szemeitek csukva vannak, hogyan lennétek képesek látni az Atyát. Mi lelkek vagyunk és a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek előtt ülünk. Őt nem lehet látni, de mi rendelkezünk ezzel a tudással az intellektusunkban. Ti, gyerekek megértitek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanít minket ennek a testnek a támaszával. A transz ebben nem kérdéses. Transzba menni nem egy nagy dolog. A bhog felajánlása is rögzítve van a drámában. Ti (transzmessengerek) szolgálókká váltok és visszatértek azt követően, hogy felajánlottátok a bhogot. Ez olyan, mint a szolgálók, akik a fontos embereket táplálják. Ti is szolgálók vagytok, akik elmentek, hogy felajánljátok a bhogot az istenségeknek. Ők angyalok. Ti ott látjátok Mamát és Babát. Az a tökéletes képmás a ti célotok és tárgyatok. Ki tette őket ilyen angyalokká? Transzba menni nem egy nagy dolog. Ugyanúgy, ahogy itt Shív Baba tanít benneteket, ugyanilyen módon ott is Shív Baba el fog magyarázni nektek valamit ezen az egyen keresztül. Nektek csak tudnotok kell, mi történik a szubtilis régióban, de nem szabad semmilyen fontosságot adnotok a transznak, stb. Bemutatni, hogy transzba mentek, szintén gyermekded dolog. Baba mindenkit figyelmeztet: Ne menjetek transzba! Maya abba gyakran beleavatkozik. Ez egy tanulmány, amiért az Atya eljön és tanítja nektek minden ciklusban. Ez most az átmeneti kor. Nektek át kell mennetek. Ti eljátsszátok a szerepeiteket a dráma tervének megfelelően. Ott van a szerepeitek dicsérete. Az Atya eljön és tanít benneteket a drámának megfelelően. Nektek egyszer kell tanulnotok az Atyával és biztosan emberi lényekből istenségekké váltok. Ti, gyerekek ebben nagy boldogsággal rendelkeztek. Most ismerjük az Atyát, a teremtés elejét, közepét és végét. Nektek nagyon boldognak kellene lennetek azzal, hogy megkapjátok a tanításokat az Atyától. Ti az új világért tanultok. Ott az az istenségek királysága, így nektek biztosan tanulnotok kell a legértékesebb átmeneti korban. Szabaddá váltok ettől a szomorúságtól és aztán elmentek a boldogságba. Itt, mivel tramoprodhanok vagytok, beteggé váltok, stb. Ezek a betegségek is mind véget érnek. A fő dolog a tanulmány, aminek nincs semmilyen kapcsolata a transszal. Az nem egy nagy dolog. Sok helyen néhányan transzba mennek és aztán azt mondják, Mama eljött, vagy Baba eljött. Az Atya azt mondja, mindaz semmi. Az Atya csak egy dolgot magyaráz el: Ti fél cikluson át testi tudatosak voltatok, most váljatok lélektudatossá és emlékezzetek az Atyára és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ezt hívják az emlékezés zarándoklatának. Azzal, hogy ezt jógának nevezitek, nem tudjátok bebizonyítani, hogy ez egy zarándoklat. Nektek, lelkeknek el kell innen mennetek és tamoprodhanból satoprodhanná kell válnotok. Most egy zarándoklaton vagytok. Az ő jógájukban nincs semmilyen zarándoklat. Olyan sok hathajógi van. Az hatha jóga, míg ez az Atyára való emlékezés. Az Atya azt mondja: Legédesebb gyerekek, tekintsétek magatokat lelkeknek. Senki más nem magyarázna ily módon. Ez egy tanulmány. Amikor az Atya gyermekeivé váltok, Vele kell tanulnotok és aztán tanítsatok másokat is. Baba azt mondja: Nyissatok múzeumokat. Az emberek maguktól el fognak jönni hozzátok, nem kell azzal bajlódnotok, hogy meghívjátok őket. Azt fogják mondani: Ez a tudás nagyon jó, korábban soha nem hallottunk erről. Itt a karakteretek megreformálódik. A fő dolog a tisztaság, ami miatt zűrzavar van. Sokan ebben még mindig elbuknak. A ti állapototok olyanná válik, hogy miközben ebben a világban vagytok, azt nem látjátok. Miközben esztek és isztok, az intellektusotoknak abban az irányban kellene lennie. Ugyanúgy, mint amikor egy apa egy új otthont épít, mindenki intellektusa az új otthon felé irányul. Az új világ most megteremtésre kerül és a Korlátlan Atya megépíti a korlátlan otthont. Tudjátok, hogy erőfeszítést teszünk azért, hogy a mennyország lakóivá váljunk. A ciklus most a végéhez ér. Nekünk most haza kell térnünk, aztán elmegyünk a mennyországba, így annak érdekében, hogy ezt megtegyük, nekünk biztosan tisztává kell válnunk. Tisztává kell válnunk az emlékezés zarándoklatán keresztül. Az emlékezésben vannak akadályok, így abban harcolnotok is kell. A harc nem kérdéses, amikor tanultok. A tanulmány nagyon egyszerű. A 84 születés ciklusa tudása nagyon egyszerű, de egy léleknek tekinteni önmagatokat és emlékezni az Atyára, ez erőfeszítést kíván. Az Atya azt mondja: Ne felejtsétek el az emlékezés zarándoklatát. Biztosan emlékezzetek Babára legalább 8 órán át. Cselekednetek is kell a fizikai megélhetésetekért. Valamennyit aludnotok is kell. Ez egy könnyű ösvény. Ha azt mondanák nektek, hogy ne aludjatok, az hathajógává válna. Sok hathajógi van. Az Atya azt mondja: Ne nézzetek semmit abban az irányban. Abban nincs semmilyen haszon. Olyan sok ember tanít hathajógát. Azok mind emberi lények utasításai. Ti lelkek vagytok és a lélek az, ami egy testet ölt és eljátssza a szerepét azzal, hogy egy orvossá válik. Ugyanakkor az emberek testi tudatossá válnak és azt gondolják, „én ez és ez vagyok”. Most ott van az intellektusotokban, hogy ti lelkek vagytok és az Atya is egy lélek. Ebben az időben a Legfelső Atya tanít benneteket. Ezért emlékeznek arra, hogy a lelkek elváltak a Legfelső Lélektől hosszú időre. Ti minden ciklusban találkoztok Vele. A világon mindenki más testi tudatosságban tanít és tanul, önmagát testnek tekintve, míg ti úgy tanultok, hogy lelkeknek tekintitek önmagatokat. Az Atya azt mondja: Én titeket, lelkeket tanítalak. A lélek az, ami egy bíróvá vagy egy ügyvéddé válik. Ti lelkek tiszták és satoprodhanok voltatok. Majd miközben eljátszottátok a szerepeiteket, mostanra mindannyian tisztátalanná váltatok. Ezért kiáltotok így: Baba, jöjj és tegyél minket tiszta lelkekké. Az Atya tiszta. Csak, amikor meghallgatjátok ezeket a dolgokat, szívjátok önmagatokba. Ti, gyerekek istenségekké váltok, amikor önmagatokba szívjátok ezeket a dolgokat. Ezek a dolgok nem fognak megülni senki más intellektusában, mert ezek a dolgok újak. Ez tudás és az imádat. Ti is testi tudatossá váltok, miközben imádatot végeztek. Az Atya azt mondja: Gyerekek, most váljatok lélektudatossá. Az Atya tanít minket, lelkeket ezen a testen keresztül. Ismételten emlékezzetek arra, hogy ez az egyedüli időszak, amikor minden lélek Atyja, a Legfelső Lélek tanít benneteket. Ezen átmeneti koron kívül Ő nem rendelkezik szereppel a Dráma semelyik időszakában. Ezért az Atya ismételten azt mondja: Legédesebb gyerekek, legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok és emlékezzetek az Atyára. Ez egy nagyon magas zarándoklat. Ha felmásztok, meg tudjátok ízlelni a mennyország édességét. Azzal, hogy beleestek a bűnbe, teljesen összetörtök. Ennek ellenére el fogtok menni a mennyországba, de a státuszotok nagyon alacsony lesz. Egy királyság kerül megalapításra. Itt szükség van azokra is, akiknek alacsony a státusza. Nem mindenki követi a tudás ösvényét. Ha így tennének, Baba olyan sok gyereket találna. Még akkor is, ha megtalálja őket, az csak egy rövid időszakra van. Titeket, anyákat sokat dicsérnek. Azt mondják: Üdvözlet az anyáknak. Egy ilyen nagy méla történik Jagadambáért, mert ő sok szolgálatot végzett. Azok, akik sok szolgálatot végeznek, nagy királyokká válnak. A ti emléketek az, ami ott van a Dilwala templomban. Nektek, nővéreknek erre sok időt kellene találnotok. Amikor elkészítitek az ételt, emlékezésben kellene ülnötök és az ételt nagyon tisztává kellene tennetek, hogy bárki szíve, akit azzal tápláltok, szintén megtisztuljon. Nagyon kevesen vannak, akik ilyen ételt kapnak. Kérdezzétek meg önmagatoktól: Én az ételt úgy készítem, hogy közben Shív Baba emlékezésében maradok, hogy azok szíve is szétolvadjon, akik azt megeszik, amint megízlelik? Ti ismételten elfelejtitek, hogy emlékezésben maradjatok. Baba azt mondja: Fix a drámában számotokra, hogy felejtsetek, mert még nem váltatok 16 mennyei fok teljessé. Nektek biztosan tökéletessé kell válnotok. A telihold olyan fényes, aztán egy vonallá csökken és teljesen sötétté válik, majd újból teljesen fényes lesz. Ha ti, lelkek lemondotok azon bűnökről, stb. és folyamatosan emlékeztek az Atyára, tökéletessé fogtok válni. Ti egy császárrá akartok válni, de nem mindenki válhat azzá. Mindenkinek erőfeszítést kell tennie. Néhányan egyáltalán nem tesznek semmilyen erőfeszítést és ezért azt mondják: elefánton lovaglók, lovasság és gyalogság, stb. Nagyon kevés maharati van. Nincs olyan sok parancsnok és tábornok, mint amennyi alattvaló és katona van. Közöttetek is vannak parancsnokok, tábornokok és kapitányok. Ott van a gyalogság is. Ez a szellemi hadseregetek. Minden az emlékezés zarándoklatától függ. Ezen keresztül van az, hogy megkapjátok az erőt. Ti ismeretlen harcosok vagytok. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, a bűneitek szemete el fog égni. Az Atya azt mondja: Végezhettek üzletet, de emlékezzetek az Atyára. Ti az Egy Szeretett szeretői voltatok születésről-születésre. Most, hogy megtaláltátok azt a Szeretettet, Rá kell emlékeznetek. Korábban, bár Rá emlékeztetek, a bűneitek nem semmisültek meg azon keresztül. Az Atya elmondta nektek, hogy itt tamoprodhanból satoprodhanná kell válnotok. A lélek az, aminek ezzé kell válnia. A lélek az, ami erőfeszítést tesz. Nektek el kell távolítanotok a sok születés piszkát ebben az egy születésben. Ez a végső születés a halál földjén, aztán el kell mennetek a halhatatlanság földjére. A lelkek nem mehetnek oda anélkül, hogy tisztává válnának. Mindenki karmikus számláit el kell rendezni. Ha büntetést tapasztaltok, a státuszotok csökkenni fog. Azokra mondják, hogy a rózsafüzér 8 gyöngyszeme, akik nem tapasztalnak büntetést. Elkészítik a gyűrűt a 9 ékszerből. Ha olyanná akartok válni, sok erőfeszítést kell tennetek, hogy emlékezzetek az Atyára. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Vigyétek át önmagatokat az átmeneti korban. Reformáljátok meg a karaktereteket azzal, hogy tanultok és önmagatokba szívjátok a tisztaságot. Ne legyen semmilyen érdeklődés a transzba menés iránt, stb.

2. Cselekedjetek a testetek megélhetéséért, de rendelkezzetek valamennyi alvással is, mert ez nem hathajóga. Ugyanakkor soha nem szabad elfelejtenetek az emlékezés zarándoklatát. Maradjatok olyan yogyuktok, miközben elkészítitek a tiszta ételt és azt felszolgáljátok másoknak, hogy azok szíve, akik azt megeszik, tisztává váljon.

Áldás:
Legyetek Raj Rishik és önmagatok mesterei és váljatok győztessé a szubtilis erőitek felett.

Könnyű az érzékszerveitek legyőzőjévé válni, de szubtilis gyakorlást igényel, hogy győztessé váljatok a tudatotok, az intellektusotok és a szanszkaráitok, a szubtilis erőitek felett. Könnyedén elfogadni azt a szanszkarát vagy gondolatot, amire egy adott pillanatban szükségetek van, erre mondják azt, győztesnek lenni a szubtilis erők felett; ez egy Raj Rishi állapota. Ha azt az utasítást adjátok a gondolati erőtöknek, hogy azonnal koncentráljon, akkor a király parancsának ilyen módon azonnal engedelmeskedni annak a jele, hogy önmagatok mesterei vagytok. Ennek gyakorlásával fogtok átmenni a végső vizsgán.

Slogen:
A szolgálat végzésért kapott áldások a legnagyobb ajándékok mind közül.