09.06.24    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    15.02.20    Om Shanti     Madhuban


Tartsátok a tudatotok tisztán, az intellektusotokat világosan és tapasztaljátok meg a dupla könnyű (fényű) angyali állapotot.


Ma BapDada a gyerekeket nézi, akik önmaguk mesterei. Az önuralkodás a Brahmin élet születési joga. BapDada minden Brahmint az önuralkodás trónjára ültetett. Minden Brahmin lélek megkapta az önuralkodás jogát, amint megszületett. Minél stabilabbak maradtok az önuralkodásotok állapotában, annál több fényt és erőt tapasztaltok magatokban.

Ma BapDada látja a fénykoronát minden gyermek homlokán. Amilyen mértékben önmagatokba szívtátok az erőt, annak megfelelően ragyog a fénykoronátok, sorszám szerint. BapDada nektek gyermekeknek, mindannyitoknak átadta az összes erőt a jogotokként. Mindegyikőtök egy mester mindenható hatalom, de sorszám szerintivé váltok annak önmagatokba szívásában. BapDada látta, hogy mindannyian rendelkeztek minden erő tudásával, és magatokba szívtátok azokat. Ugyanakkor egy szempontból van különbség. Ha bármelyik Brahmin lelket megkérdeznétek, nagyon jól tudna beszélni bármelyik erőről. Az eléréseikről is nagyon jól beszélnének, de a különbség az, hogy amikor egy bizonyos erőre szükség van, az az erő nem áll rendelkezésre. Amikor az idő már eltelt, ráébredtek, milyen bizonyos erőre volt szükség. BapDada azt mondja nektek, gyerekeknek: Az összes erőtök öröksége olyan erőteljes, hogy semmilyen problémának nem szabadna előttetek maradnia. Szabaddá kell válnotok minden problémától.

Minden erőt a tudatosságotokban kell tartani, hogy bármilyen erőre van szükségetek egy adott pillanatban, az felmerüljön, hogy használjátok. Ennek érdekében tartsátok tisztán az intellektusotok vonalát. Minél tisztább és világosabb az intellektusotok vonala, akkor az éles döntéshozó erőtökkel jobban lesztek képesek használni azt az adott erőt, amire abban az időben szükségetek van. Az időnek megfelelően BapDada minden gyermeket az akadályoktól, a problémáktól és a fáradságos (kemény) erőfeszítésektől szabadon akar látni. Mindannyiótoknak ilyenné kell válnia, ezért lényeges, hogy ezt hosszú időn át gyakoroljátok. Láttátok, Brahma Baba milyen különleges szanszkarákkal rendelkezett: azonnali adományok és nagyszerű jótékonyság. Az életének kezdetétől az adományok, amelyeket adott, azonnaliak voltak; mindent azonnal a gyakorlatba tett. Brahma Atya különlegessége, a döntéshozó ereje mindig nagyon gyors volt. BapDada látta az eredményt. Mindenkit haza kell vinnie magával. Mindannyian BapDadával fogtok menni, ugye? Vagy követni fogjátok? Mivel Vele kell visszamennetek, akkor kövessétek Brahma Atyát. A cselekedetek végzésében kövessétek Brahma Atyát és az állapototokban kövessétek a testetlen Shiva Atyát. Ugye tudjátok, hogyan kell követni?

Ti, dupla külföldiek tudjátok, hogyan kell követni? Könnyű követni, ugye? Mivel csak követnetek kell, a „Miért?”, „Mit?” és „Hogyan?” kérdéseitek véget érnek. Mindannyian megtapasztaltátok, hogy a haszontalan gondolatok alapja a „Miért?”, „Mi?” és „Hogyan?”. Ezek azok, amik eszközzé válnak (a haszontalan gondolatok számára). Amikor követitek az Atyát, ezek a szavak véget érnek. Nem „Hogyan?”, hanem: „Így”. Az intellektusotok azonnal megítéli: „Így folytasd. Tedd így”. Ezért BapDada különösen átadta ezt a jelzést nektek, gyermekeknek, akár először jöttetek ide, vagy idősebbek vagytok: tartsátok a tudatotokat tisztán! Sokan közületek még mindig a haszontalan és negatív gondolatok kisebb-nagyobb foltjaival rendelkeztek a tudatotokban. Ezen foltok miatt megáll az emelkedett erőfeszítésetek, az intenzív erőfeszítéseitek sebessége. BapDada folyamatosan átadja nektek a shrimatot. Milyen shrimatot ad nektek? Állandóan legyenek tiszta érzések és tiszta kívánságokat a tudatotokban minden lélek számára. Ez egy tiszta tudat. Legyen olyan hozzáállásotok, hogy felemelitek azokat, akik rágalmaznak titeket. Ez egy tiszta tudat. Ha haszontalan gondolataitok vannak önmagatokról vagy másokról, az nem egy tiszta tudat. Ezért tartsátok a tudatotokat tisztán és az intellektusotokat tisztán és világosan. Ítéljétek meg magatokat! Figyelemmel ellenőrizzétek magatokat, ne felszínesen: „Minden rendben van velem! Jól vagyok!” Nem! Gondolkodjatok el ezen és ellenőrizzétek magatokat.

A tudatotok és az intellektusotok tiszta? Emelkedett? Csak ha ez így van, akkor tudjátok az állapototokat dupla könnyűvé (fénnyé) tenni. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy az állapotok egyenlő legyen az Atyával. Ezt nem lehet a végén gyakorolni, ezt hosszú időn át kell gyakorolni. Tudjátok tehát, hogyan kell ellenőrizni? Magatokat ellenőrizzétek, ne másokat! BapDada korábban is mondott nektek valami mulatságos dolgot. Sok gyermek távokba látása nagyon erőteljes, de a rövidlátásuk gyenge. Ezért nagyon okosak, amikor mások megítéléséről van szó. Ne legyetek gyengék, amikor saját magatok ellenőrzéséről van szó.

BapDada korábban is elmondta nektek, hogy most már nagyon határozottan Brahma Kumariként vagy Brahma Kumarként gondoltok magatokra. Mit gondoltok, miközben sétáltok és mozogtok? „Én egy Brahma Kumari vagyok”. „Én egy Brahma Kumar vagyok.” „Én egy Brahmin lélek vagyok.” Tegyétek ily módon természetessé a tudatosságotokat és a természeteteket: Amikor felébredtek amrit velakor, gondoljatok arra, „Én egy angyal vagyok”. Tegyétek ezt szilárddá: Én, egy angyal, azért léptem be ebbe a testbe, Isten shrimatjának megfelelően, hogy mindenkinek átadjam az üzenetet és emelkedett cselekedeteket hajtsak végre. Amint a feladatot elvégeztétek, stabilizáljátok magatokat a béke állapotában. Menjetek az emelkedett állapototokba. Lássatok másokat az angyali formájukban. Ez a hozzáállásotok fokozatosan angyallá fog tenni másokat. A látásotok hatással lesz másokra.

Szilárd, hogy angyalok vagytok? Szilárddá tettétek önmagatok számára, „Én egy angyal vagyok”? Mindannyian megkaptátok az áldást, hogy angyalok vagytok. Egy angyallá tudtok válni? Azaz, egy másodperc alatt dupla könnyűvé (fénnyé) tudtok válni? Ilyenné tudtok válni? Gyakoroljátok, hogy erre gondoltok és ezzé váltok egy másodperc alatt, nem egy perc alatt? Nem tíz másodperc alatt, de egy másodperc alatt? Achcha, azok, akik egy másodperc alatt ilyenné tudnak válni, nem két másodperc alatt, de egy másodperc alatt, tapsoljanak egy kézzel (emeljék fel a kezüket), nem két kézzel! Ilyenné tudtok válni? Ne csak úgy emeljétek fel a kezeteket! Ti, dupla külföldiek nem emelitek fel a kezeteket. Ez időbe telik? Achcha, akik úgy érzik, hogy szeretnének még egy kis időt, akik nem képesek egy másodperc alatt ilyenné válni, de szeretnének egy kis időt, emeljék fel a kezüket! (Sokan felemelték a kezüket.) Ez jó! Ugyanakkor a vizsga az utolsó pillanatban egy másodperc alatt jön. Mit tennétek akkor? Hirtelen fog jönni. Egy másodperc lesz. Nem számít. Felemeltétek a kezeteket és ezt felismertétek! Ez is nagyon jó. Azonban nem szabad kényszerből (a külső helyzetek miatt) gyakorolnotok, de ezt gyakorolnotok kell. Nagyon, nagyon, nagyon lényeges, hogy ezt gyakoroljátok. OK! BapDada még így is ad nektek egy kis időt. Mennyi időre van szükségetek? Szükségetek van időre 2000 végéig? Mindannyian kiadtatok egy kihívást a huszonegyedik századra. Megütitek azokat a dobokat. Emlékeztek erre? Egy kihívást adtatok, hogy az aranykori világ el fog jönni vagy hogy megteremtitek azt az atmoszférát? Ti ezt a kihívást adtátok, ugye? Ezért addig a pillanatig még van egy kis idő. Mindannyitoknak jobban kell figyelnie önmagát. Nem az a kérdés, hogy képesek vagytok-e erre, de hogy nektek figyelnetek kell önmagatokra. Például mennyi időbe telik, hogy testi tudatossá váljatok? Két másodperc? Amikor testi tudatossá váltok, még ha nem is akarjátok, mennyi időbe telik? Mennyi időig tart? Egy másodperc? Vagy még ennél is kevesebb? Még csak nem is vagytok tudatában annak, hogy testi tudatossá váltatok. Ezért gyakoroljátok ezt is. Nem számít, mi történik, nem számít, mit tesztek, legyetek tudatában annak, hogy természetesen lélektudatossá váltatok és egy erőteljes állapotban vagytok. Legyen természetes az angyali állapototok. Amikor a természeteteket angyalivá teszitek, ez a természet teszi természetessé az állapototokat. Ezért BapDada mennyi idő múlva kérdezzen meg benneteket újra? Mennyi időre van szükségetek? Jayanti, beszélj! Mennyi időre van szükségetek? Beszélj mindenki nevében külföldön. Mennyi időre van szükségetek, külföldiek? Janak, beszélj! (Dadiji azt mondta: Ma fog megtörténni. Nem holnap.) Ha ma megtörténik, akkor mostanra már mindannyian angyalokká váltatok. Nem az, hogy ilyenné váltok, de ilyenek vagytok. Ha azonban ilyenné kell válnotok, akkor mikor? Ma BapDada Brahma Baba milyen szanszkaráját nyilvánította ki? Azonnali adományok, nagy jótékonyság!

BapDada minden gyermeket szeret. Ezért úgy gondolja, hogy egyetlen gyermekének sem szabadna kevesebbé válnia. Miért kellene sorszámszerintivé válnotok? Olyan jó lenne, ha mindannyain első számúvá válnátok! Achcha.

BapDada az Adminisztrátorok Szárnyának testvéreihez és nővéreihez beszél:

Milyen programot hoztatok létre magatok között? Létrehoztatok egy tervet az intenzív erőfeszítésre, amin keresztül ti, emelkedett lelkek képesek lesztek ezt a feladatot a saját kezetekbe venni? Át akarjátok alakítani a világot. Ezért az egész közigazgatást át kell alakítani, ugye? Gondolkodtatok már azon, hogyan lehet ezt a feladatot könnyen elvégezni és hogyan lehet elterjeszteni? Készítettetek legalább egy tervet arra, hogy személyesen átadjátok az üzenetet az eszközöknek a nagyvárosokban? Legalább azt meg kellene érteniük, hogy az átalakulás a szellemiségen keresztül tud megtörténni és ennek meg kell történnie. Ezért jött létre ez a szárny, hogy felébressze a szakmátokhoz tartozókat. Ezért BapDada örömmel látja azt a szolgálatot, amit ez a szárny végez. Ugyanakkor azt is látni akarja, hogy milyen eredményeket értetek el, hogy az egyes szárnyak milyen mértékben szolgálták a saját szárnyukban lévőket és adták át nekik ezt az üzenetet? Vagy csak egy kicsit ébresztettétek fel őket? A társaitokká tettétek őket? Együttműködő társakká? Lehet, hogy nem tettétek őket Brahma Kumarokká, de együttműködő társakká tettétek őket?

BapDada ezt minden szárnynak mondja. A vallások vezetői eljöttek, a legfontosabb lelkek nem jöttek el, de legalább azok, akik eljöttek, mind együtt voltak a színpadon és mindenki azt mondta, hogy most össze kell jönnünk és szét kell terjeszteni a szellemiség erejét. Ugyanígy mindenkinek, aki bármelyik szárnyból eljött, háromféle eredményt kell elérnie. Először is, milyen mértékben kapta meg mindenki az üzenetet az adott szakmában? Másodsorban, azt az eredményt, hogy a szellemiséget szükségesnek tartsák és ők is együttműködővé válhatnak. Nem lesznek rendszeres diákok, de együttműködők lehetnek. Eddig bármilyen szolgálatot tett minden egyes szárny, ahogy a vallási vezetők, akik most eljöttek, hasonlóan hívjatok meg egy-egy személyt minden szárnyból. Először ezt tegyétek meg Indiában és utána megtehetitek nemzetközileg is. Engedjétek, hogy az egyes szárnyak különböző képviselői összejöjjenek és érezzék, hogy nekik maguknak együttműködővé kellene válniuk. Eddig mi az eredménye az ilyen típusú szolgálatnak minden szárnyban? Mit terveztek a jövőre nézve? Ha minden szárnyból egy személy megtartja ezt a célt, és közelebb hozza a többieket, akkor az egyes szárnyak szorosan együttműködő lelkei összejöhetnek csoportként és a csoportot azután nagyobbá lehet tenni. Ha látják egymást, akkor a buzgalom és a lelkesedés is kialakul bennük. Most mindannyian szétszóródtak; ennyien vannak az egyik városban és ennyien a másik városban. Vannak nagyon jók. Először azonban szervezzetek egy gyülekezetet ezekből a lelkekből és aztán hívjátok meg mindannyikat egy összejövetelre Madhubanba. Tehát, készítettetek bármi ilyen tervet? Biztos készítettetek néhányat. Vannak ilyen terveitek? Elküldték az üzenetet azoknak külföldön is, hogy sokan vannak, akik mindenfelé szétszóródtak. Csak nézzétek egyedül Bharatot! Sok jó lélek felmerült a különböző helyeken, de még mindig inkognitók. Szervezzetek különleges programokat, hogy mindannyian összejöjjenek és megosszák a saját tapasztalataikat. Ez sok változást okoz és közelebb hozza őket egymáshoz. Lehet, hogy az egyik szárnyban öten vannak, a másikban nyolcan vagy huszonöten, harmincan. Hozzátok el őket egy ilyen összejövetelre és képesek lesznek fejlődni. A buzgalmuk és a lelkesedésük növekedni fog. Így most rendelkeznetek kellene az összes szárny eredményével, amiket eddig szolgáltatok. Tehát, ezt mindannyian hallottátok? Az összes szárnyból hallják ezt? A különlegesek minden szárnyból, akik ma jelen vannak, emeljék fel a kezüket! Sokan vagytok. Ezért most adjátok oda az eredményt, hogy kik és hányan működnek együtt veletek és milyen mértékben. Később elmondjuk nektek, hogy milyen programot kell tartanotok számukra. Egy szórakoztató program készül számukra. Ez így rendben van?

Madhuban: Azoknak Madhubánból nem szabad tétlenkedniük. Tétlenek szeretnétek lenni? Elfoglaltak akartok maradni, ugye? Vagy elfáradtok? Időről időre tizenöt napra elmehettek. Erre szükségetek van. Legyen azonban program program után, hogy megmaradjon a lelkesedésetek és a buzgalmatok. Különben Dadi azt mondja: Amikor nincs mit szolgálniuk, akkor jön a panasz. Baba beszéljen nektek erről a panaszról? Dadi azt mondja, hogy mindannyian el akartok menni a saját városaitokba és falvaitokba. Azt mondjátok, hogy el akartok menni meglátogatni őket; hogy meg akarjátok látogatni őket és ott akartok szolgálatot végezni. Ezért jó, ha elfoglaltak vagytok. Ha elfoglaltak maradtok, nem lesz semmilyen konfliktus. BapDada sokmilliószoros gratulációt ad Madhuban lakóinak egyetlen különlegesség miatt. Nem százszorosan, de sokmilliószorosan! Milyen különlegességért? Madhuban lakói olyan mély szeretettel szolgálják azokat, akik eljönnek, hogy bármi is van bennük, az rejtve marad. Mindannyian nagyon avyaktnak tűnnek. Fáradhatatlannak tűnnek. A megjegyzés, amiket az ide látogatók tesznek, amikor távoznak, az: Itt mindenki olyan, mint egy angyal. Ilyenkor kifejlesztitek a különleges akaraterőt, ezért ez a különlegességetek nagyon jó. Megvan bennetek a szolgálat ragyogása. Ezért BapDada átadja nektek ezt a bizonyítványt. Gratulálni kell nektek, ugye? Tehát tapsoljátok meg azokat Madhubanból! Nagyon jó! Abban az időben még BapDada is eljön, hogy mindannyiótokat meglátogasson. Nem mindannyian vagytok tudatában ennek, de BapDada eljön, hogy meglátogasson benneteket. Ezért Madhubannak ez a különlegessége még jobban fog erősödni. Achcha

Médiaszárny: A médiaszárny elindult külföldön is, ugye? BapDada látja, hogy most jó erőfeszítéseket tesznek a Médiában. Az itteni hírek elkezdtek megjelenni az újságokban és ti szeretettel szolgáljátok őket. Legalább szolgáltátok őket! Tehát megkapjátok az erőfeszítéseitek gyümölcsét. Ahogyan időt szántok a tévésekre, úgy különösen szánjatok időt az újságírókra is. Ez minden nap jön, ugye? (Sheiluben előadásai). Ezért ez jó előrelépés. Mindenkinek nagyon jó tapasztalatai vannak, amikor ezt hallgatják. Hasonlóképpen, legyen egy cikk különösen az újságokban, hetente egyszer vagy minden második nap, ami arról szól, hogy most itt az ideje a szellemi erő növelésének. Tegyetek ilyen erőfeszítést! Valójában sikeresek vagytok és a kapcsolataitok is egyre nőnek. Most mutassatok néhány csodát az újságokon keresztül. Képesek vagytok erre? Ez a csoport meg tudja ezt tenni? Akik ezt meg fogják tenni, tegyék fel a kezüket. Ha van buzgalom és lelkesedés, akkor van siker. Miért ne lehetne ez lehetséges? Végül eljön az idő, amikor minden lehetőséget megkaptok, hogy használjátok. Ajánlatokat tesznek majd nektek. Ezeket fel fogják ajánlani nektek és cserébe akarnak majd valamit, azt mondva: „Adjatok nekünk valamit, adjatok nekünk valamit!”. Fogadjátok el a segítségünket! Jelenleg azt kell mondanotok nekik: „Legyetek együttműködők!” Aztán ők fogják kérni: „Hadd legyünk együttműködők veletek!” Tegyétek azt az aspektust szilárddá: Angyal! Angyal! Angyal! Aztán nézzétek meg, milyen gyorsan történik minden. Nem kell üldöznötök őket, de ők fognak automatikusan üldözni titeket, mint egy árnyék. Egyszerűen azért várakoznak, mert a ti állapototok még mindig várakozik. Legyetek örökké készek és akkor már csak a kapcsoló bekapcsolása lesz a kérdés, ennyi az egész! Nagyon jól teszitek és továbbra is így fogtok tenni.

Az összes önuralkodó léleknek mindenütt ezen a földön és külföldön, akik akár fizikai, akár szubtilis formájukban ünneplik meg a találkozót, a különleges lelkeknek, akik viselkedésükben és az arcukon keresztül megmutatják az emelkedett jogukat, azoknak, akik minden lépésükben követik BapDadát, azoknak, akik állandóan tisztán és világosan tartják a tudatukat és az intellektusukat, a lelkeknek, akik ilyen természetes intenzív erőfeszítéseket tesznek, a dupla könnyű (fényű) gyermekeknek, akik állandóan az Atyával maradnak és az Atyával együtt térnek haza, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Legyetek olyanok, akik korlátlan érdektelenséggel rendelkeztek, és akik minden lehetőséget úgy használtok, hogy közben befolyásolhatatlanok és függetlenek vagytok.

Korlátlan érdektelenséggel rendelkezni azt jelenti, nem ragaszkodni semmihez és állandóan szeretettel lenni az Atya iránt. Ez a szeretetteljes természet tesz elszakadottá. Ha nem vagytok szeretők az Atyával, nem tudtok elszakadottak lenni és lenne valamilyen ragaszkodásotok. Azok, akik szeretik az Atyát, túl maradnak minden vonzáson, vagyis elszakadottak maradnak. Erre mondják azt, hogy az immunitás állapota és nem az, akit bármilyen korlátolt vonzás befolyásol. Azok, akik valamilyen teremtést vagy lehetőséget használnak, miközben immunisak azokkal szemben, Raj Rishik, akik korlátlan érdektelenséggel rendelkeznek.

Slogen:
Amikor tisztaság és őszinteség van a szívetekben, az Úr elégedett.