10.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, mindig tartsátok a célotokat önmagatok előtt és folyamatosan fejleszteni fogjátok az isteni erényeket. Most gondoskodnotok kell önmagatokról. Távolítsátok el az ördögi nyomokat és szívjátok önmagatokba az isteni erényeket.

Kérdés:
Bár megkaptátok egy hosszú élet áldását, milyen erőfeszítést kell tennetek, hogy hosszú élettel rendelkezzetek?

Válasz:
Annak érdekében, hogy az életetek hosszú legyen, tegyetek erőfeszítést, hogy tamoprodhanból satoprodhanná váljatok. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál satoprodhanabbá fogtok válni; az életetek időtartama növekedni fog és a haláltól való félelmetek el lesz távolítva. Azzal, hogy emlékezéssel rendelkeztek, a szomorúságotok el lesz távolítva és virágokká váltok. Az emlékezéssel van az, hogy egy inkognitó bevételt kerestek. Azzal, hogy emlékezéssel rendelkeztek, a bűneitek elvágásra kerülnek, ti lelkek könnyűvé váltok és az életetek időtartama hosszú lesz.

Om shanti.
Az Atya magyaráz és tanít titeket, legédesebb szellemi gyerekeket. Mit magyaráz? Édes gyerekek, először is hosszú élettartammal kellene rendelkeznetek, mert az életetek időtartama nagyon hosszú volt. Az életetek időtartama kb. 150 év hosszú volt. Hogyan kaptok egy hosszú élettartamot? Azzal, hogy tamoprodhanból satoprodhanná váltok. Amikor satoprodhanok voltatok, az életetek időtartama nagyon hosszú volt. Most felfele másztok. Tudjátok, hogy az életetek időtartama röviddé vált, mert tamoprodhanná váltatok. Nem volt jó egészségetek, mert teljesen beteggé váltatok. Ez egy öreg élet és ezt összehasonlítják egy új élettel. Tudjátok, hogy az Atya megmutatja nektek a módszert, hogy egy hosszú élettartammal rendelkezzetek. Legédesebb gyerekek, ha emlékeztek rám, újból olyanná váltok, amilyenek voltatok. Satoprodhanok és egészségesek voltatok hosszú élettartammal. Amikor rövid az életetek, ott van a félelem a haláltól. Ti egy garanciával rendelkeztek, hogy soha nem fogtok időelőtti halált tapasztalni az aranykorban. Ha folyamatosan emlékeztek az Atyára, az életetek időtartama hosszú lesz és minden szomorúságotok el lesz távolítva. Nem fogtok semmilyen típusú szomorúságot tapasztalni. Mi többet akartok? Ti azt mondjátok, hogy egy magas státuszt akartok. Nem tudtátok, hogyan kaphattok egy ilyen státuszt. Az Atya most megmutatja nektek a módszert, hogy ezt megtegyétek. A célotok és tárgyatok ott van előttetek. Ti igényelhettek egy ilyen státuszt. Nektek itt kell önmagatokba szívnotok az isteni erényeket. Kérdezzétek meg önmagatoktól: Van bennem bármilyen hiba is? Sok típusú hiba van. Cigarettázni, piszkos ételeket enni szintén hibák. A legnagyobb hiba a bűn és azt rossz karakternek nevezik. Az Atya azt mondja: Ti bűnössé váltatok és így most megmutatom nektek a módszert, hogy bűntelenné váljatok. Ebben le kell mondanotok a bűnökről és a hibákról. Nektek soha nem szabad bűnössé válnotok. Azok átalakulása, akik megreformálják önmagukat ebben a születésben, 21 születésre fog tartani. A leglényegesebb számotokra, hogy bűntelenné váljatok. Csak a jógaerővel fog a sok születés terhe eltávolításra kerülni, ami ott van a fejeteken. Gyerekek, tudjátok, hogy bűnösek voltatok születésről születésre. Most megígéritek az Atyának, hogy soha nem fogtok újból bűnössé válni. Az Atya azt mondja: Ha tisztátalanná váltok, akkor százszoros büntetést kell tapasztalnotok és a státuszotok is meg fog semmisülni. Ez azért van, mert rágalmazzátok az Atyát, ami azt jelenti, hogy a másik oldalra mentetek (a bűnös emberi lények felé). Sokan elmennek ily módon, vagyis vereséget szenvednek. Korábban nem tudtátok, hogy nem szabad véghez vinnetek a bűnnek azt az üzletét. Néhány gyermek, akik jók, azt mondják, hogy ők cölibátusban fognak maradni. Látva a szannyaszikat, azt gondolják, hogy az a tisztaság jó. Itt vannak tisztátalan és tiszta lények. A világban sok ember tisztátalan. Elmenni a mellékhelyiségbe is azt jelenti, hogy tisztátalanná váltok, ezért azonnal le kell zuhanyoznotok. Sok típusú tisztátalanság van. Bárkinek szomorúságot okozni, harcolni, vitatkozni, szintén tisztátalan cselekedetek. Az Atya azt mondja: Ti bűnt követtetek el születésről születésre. Most véget kell vetnetek mindazon szokásoknak. Most valóban nagy lelkekké kell válnotok. Csak Lakshmi és Narayan azok, akik valóban nagy lelkek. Itt senki nem válhat azzá, mert ők mindannyian tamoprodhanok. Ők sok rágalmazást okoznak. Nem tudják, mit tesznek. Az egyik inkognitó bűn és a másik olyan bűn, amit látható módon követnek el. Ez egy tamoprodhan világ. Ti gyerekek tudjátok, hogy az Atya most értelmessé tesz és ezért emlékszik mindenki Rá. Ti megkapjátok a legjobb megértést, ami az, hogy tisztává kell válnotok, de aztán szükségetek van erényekre is. Most olyanná kell válnotok, mint az istenségek dicsérete, amit énekeltetek. Az Atya elmagyarázza: Legédesebb gyerekek, ti ilyen édes és gyönyörű virágok voltatok és mostanra tüskékké váltatok. Most emlékezzetek az Atyára és azon az emlékezésen keresztül az életetek időtartama hosszú lesz és a bűneitek is el fognak égni. A terhet el fogják távolítani a fejetekről. Gondoskodnotok kell önmagatokról. El kell távolítanotok a hibákat, amik ott vannak bennetek. Hasonló módon ott van Narad példája. Megkérdezték tőle: Érdemes vagy? Ő látta, hogy valójában nem volt érdemes. Az Atya most emelkedetté tesz benneteket. Ti az Atya gyerekei vagytok. Amikor valakinek az apja egy császár, ő azt mondaná: Az apám a császár. Baba az Egy, aki sok boldogságot ad nektek. Azok, akik császárok jó természettel, soha nem válnak mérgessé. Most mindenki foka folyamatosan csökken. Befolyásolja őket az összes hiba és a fokuk folyamatosan csökken. Folyamatosan tamová válnak. Ez olyan, mintha ez most a tamoprodhan állapot vége lenne. Ők olyan boldogtalanná váltak. Nektek olyan sokat kell tolerálnotok. Az örökkévaló Sebész most meggyógyít benneteket. Az Atya azt mondja: Az öt bűn ismételten háborgatni fog benneteket. Minél több erőfeszítést tesztek, hogy emlékezzetek az Atyára, Maya annál inkább próbál benneteket bukásra késztetni. Az állapototoknak olyan erősnek kell lennie, hogy Maya semmilyen vihara ne tudjon megrázni. Ravan nem valami más dolog. Az nem egy emberi lény. Ravant, az öt bűnt hívják Mayának. Ravan ördögi közössége nem ismeri fel, hogy kik vagytok. „Ezek a BK-k mit magyaráznak?” Ezt a valóságban senki nem érti. Miért hívnak benneteket BK-nek? Brahma kinek a gyermeke? Ti gyerekek tudjátok, hogy most haza kell térnetek. Az Atya itt ül és átadja nektek ezeket a tanításokat. Legyen hosszú életetek és legyetek egészségesek! Teljesíti minden vágyatokat és áldásokat ad. Ugyanakkor semmi nem fog történni pusztán azzal, hogy megkapjátok azokat az áldásokat. Nektek erőfeszítést kell tennetek. Mindent meg kell érteni. Egy jogot kell igényelnetek, hogy átadjátok önmagatoknak a királyság tilakját. Az Atya átadja nektek ezt a jogot. Ő átadja nektek, gyerekeknek a tanításokat: Tegyétek ezt és ezt. Az első számú tanítás, amit átad nektek: Állandóan csak rám emlékezzetek. Az emberek emlékeznek Rá, de mivel nem ismerik Őt, az emlékezésük helytelen. Ők azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Így hogyan tudnának Shív Babára emlékezni? Ők elmennek a Shíva templomba és Őt imádják. Elmondhatjátok nekik: Mondd el nekem a foglalkozását. Ők azt válaszolnák, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Őt imádják, és kegyelmet kérnek Tőle, aztán amikor valaki megkérdezi tőlük, hogy hol van Isten, ők azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Nézzétek meg, hogy mit tesznek a képmások előtt és amikor nincsenek a képmások előtt, minden erényük elveszik. Ők olyan sok hibát követnek el az imádat ösvényén és mégis olyan nagy a szeretetük az imádat iránt. Még böjtölnek is és víz nélkül menetelnek Krishnáért. Ti itt tanultok. Nézzétek meg, mit tesznek azok a hívők. Ti is most elcsodálkoztok azon. A drámának megfelelően, miközben imádatot végeztetek, folyamatosan lefele jöttetek. Senki nem tud felfele mászni. Ez a legértékesebb átmeneti kor, amiről senki más nem tud. Ti most erőfeszítést tesztek, hogy a legemelkedettebb lényekké váljatok. Egy tanár a diákok szolgája, mert szolgálja őket. Ő a kormány szolgálója. Az Atya azt mondja: Én is tanítalak és szolgállak titeket. Ő minden lélek Atyja, Ő válik a Tanárrá. Ő elmondja nektek a világ eleje, közepe és vége tudását. Semmilyen emberi lény nem rendelkezik ezzel a tudással. Senki más nem tudja ezt megtanítani. Ti erőfeszítést tesztek, hogy ezzé váljatok. A világban az emberek ilyen tamoprodhan intellektussal rendelkeznek. A világ nagyon félelmetes. Az emberek olyan dolgokat tesznek, amit nem szabadna. Ők olyan sok erőszakot követnek el és rabolnak. Mit nem tesznek? Ők 100%-osan tamoprodhanok, míg ti most 100%-osan satoprodhanná váltok. Ezért megmutatják nektek az emlékezés zarándoklatának módszerét. Csak azzal, hogy emlékezéssel rendelkeztek, fognak a bűneitek feloldódni és elmentek és találkoztok az Atyával. Ti most megértitek, hogy Isten, az Atya hogyan jön el. Ő belép ebbe a szekérbe és elmondja nektek a tudást Brahmán keresztül. Ti ezt önmagatokba szívjátok és aztán elmondjátok másoknak is, hogy bennük is ott legyen a vágy, hogy meghallgassák Őt közvetlen módon és az Atya családjához tartozzanak. Itt, ott az Atya, az Anya és ti gyerekek is. Ti mindannyian egy család része vagytok. Az a világ ördögi. Mivel titeket az ördögi család táplál, elhagyjátok az üzleteteket és eljöttök Babához, hogy felfrissüljetek. A Brahminok azok, akik itt élnek. Ti eljöttök ide és ebben a családban ültök. Amikor visszatértek, nem rendelkeztek egy ilyen családdal. Ti ott olyanná váltok, mint más testi lények. Itt szabaddá váltok attól a világi üzlettől és eljöttök ide. Az Atya most azt mondja: Mondjatok le a test minden kapcsolatáról és váljatok illatos virágokká. Egy virágnak van illata. Mindenki felemeli a virágokat és megszagolja. Senki nem emelne fel egy uck virágot. Tehát, nektek erőfeszítést kell tennetek, hogy virágokká váljatok. Ezért Baba is hoz virágokat és azt mondja: Nektek olyanná kell válnotok, mint ezek. Miközben otthon éltek, emlékeznetek kell az egy Atyára. Tudjátok, hogy azok a testi kapcsolatok mind véget érnek. Ti itt egy inkognitó bevételt kerestek. Nektek le kell vedlenetek a testeteket. Nektek egy bevételt kell keresnetek, és le kell vedlenetek a testeteket, miközben vidámak maradtok. Maradjatok az Atyára való emlékezésben, miközben sétáltok és körbe túráztok és soha nem fogtok elfáradni. Nem számít, mennyit sétáltok a testetlenség állapotában, az Atyára való emlékezésben, még akkor is, ha innen elsétáltok egészen Abu Roadig, nem fogtok elfáradni. A bűneitek elvágásra kerülnek és könnyűek lesztek. Senki más nem tudja, hogy ti, gyerekek milyen sok hasznot hoztok. Az egész világon az emberek így kiáltanak: Oh, Tisztító, jöjj és tisztíts meg minket. Aztán hogyan lehet Őt egy Mahatmának nevezni (nagy léleknek)? Ti nem hajolnátok meg azok előtt, akik tisztátalanok. Ti csak azok előtt hajolnátok meg, akik tiszták. Ott van egy kumári példája: Amikor tisztátalanná válik, neki kell meghajolnia mindenki előtt és így kiált: Oh, Tisztító, jöjj el! Így miért váltok tisztátalanná, amiért kiáltanotok kell? Mert ez Ravan királysága. Az emberek teste bűnön keresztül teremtődik. Ti most elhagytátok Ravant. Ezt hívják a legértékesebb átmeneti kornak. Most erőfeszítést tesztek, hogy elmenjetek Ráma királyságába. Az aranykor Ráma királysága. Ha azt mondanátok, hogy csak az ezüstkor Ráma királysága, akkor mi történt Lakshmi és Narayan napdinasztiabeli királyságával? Ti gyerekek most megkapjátok mindezt a tudást. Az újak eljönnek és átadjátok nekik a tudást és érdemessé teszitek őket. Néha olyan társasággal rendelkeznek, hogy érdemesből érdemtelenné válnak. Az Atya megtisztít benneteket, ezért nem szabad újból tisztátalanná válnotok. Mivel az Atya eljött, hogy megtisztítson benneteket, Maya olyan erőteljes, hogy tisztátalanná tesz és legyőz benneteket. Aztán így kiáltotok: Baba, védj meg engem. Csodálatos! Olyan sok ember meghal a harcmezőn. Őket megvédik? Mayának ez a puskagolyója még annál a puskagolyónál is erőteljesebb. Amikor megüt a kéjvágy bűne, lezuhantok a tetejéről. Az aranykorban mindannyian tiszták és a tiszta háztartás vallásához tartoznak és istenségeknek nevezik őket. Most tudjátok, hogy az Atya hogyan jön el, hol él és hogyan tanít nektek raja jógát. Ők azt ábrázolják, hogy Arjuna szekerében ül és átadja a tudást. Abban az esetben miért hívják Őt mindenütt jelenvalónak? Ők elfelejtették az Atyát, aki megalapítja a mennyországot. Ő most átadja nektek a saját bemutatását. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy nagy lelkekké váljatok, vessetek véget a tisztátalanság minden piszkos szokásának. Szomorúságot okozni, harcolni, vitatkozni, ezek mind piszkos cselekedetek, amiket nektek nem szabad végrehajtanotok. Keressétek meg a jogot, hogy átadjátok önmagatoknak egy királyság tilakját.

2. Távolítsátok el az intellektusotokat minden világi üzlettől és testi lénytől és váljatok illatos virágokká. Annak érdekében, hogy egy inkognitó bevételt keressetek, gyakoroljátok, hogy testetlenek vagytok, miközben sétáltok és körbe mozogtok.

Áldás:
Legyetek olyan ékszerek, akiknek tiszta és pozitív gondolataik vannak mások iránt és a tiszta és pozitív gondolataitok erejét használva tegyétek szabaddá a lelkeket az aggodalomtól.

A mai világban minden lélek az aggodalom ékszere. Ti, ékszerek, akik tiszta és pozitív gondolatokkal rendelkeztek mások iránt, a tiszta és pozitív gondolataitok erejével át tudjátok alakítani az aggodalom ékszereit. Ahogyan a nap sugarai eloszlatják a sötétséget nagyon messziről, ugyanígy nektek ékszerek fénye és sugarai a tiszta és pozitív gondolatok formájában szétterjednek a világ minden irányába. Ezért hiszik azt, hogy valamilyen szellemi fény végzi a munkáját inkognitó módon. Elkezdtek ilyen érintéssel rendelkezni és keresnek titeket. Végül eljutnak erre a helyre.

Slogen:
Ahhoz, hogy világosan elkapjátok BapDada útmutatásait, tartsátok tisztán a tudatotok és az intellektusotok vonalát.