11.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, most teljessé kell válnotok, mert haza kell térnetek és aztán elmentek a tiszta világba.

Kérdés:
Mi a módszere annak, hogy teljesen tisztákká váljatok?

Válasz:
Annak érdekében, hogy teljesen tisztákká váljatok, koldusokká kell válnotok. Felejtsetek el minden kapcsolatot, beleértve a saját testeteket is, és emlékezzetek Rám, mert csak akkor fogtok tisztákká válni. Bármit lássatok azokkal a szemekkel, azoknak mind meg kell semmisülnie. Ezért el kell felejtenetek a gazdagságotokat, a tulajdonotokat és váljatok koldusokká. Csak az ilyen koldusok válnak hercegekké.

Om shanti.
Az Atya magyaráz nektek, legédesebb szellemi gyerekeknek. Ti, gyerekek megértitek nagyon jól, hogy minden lélek tiszta az elején. Mi tiszták voltunk. Azt mondják a lelkekről; tiszta és tisztátalan. Amikor egy lélek tiszta, akkor boldog. Belép az intellektusotokba, hogy amikor tisztákká váltok, akkor a tiszta világ mesterei lesztek. Azért tesztek erőfeszítést. A tiszta világ 5.000 évvel ezelőtt létezett, és ti abban a világban tiszták voltatok fél ciklusra. Aztán a másik fél ciklus megmaradt. Senki más nem értheti meg ezeket a dolgokat. Ti tudjátok, hogy a tiszta és tisztátalan a boldogság és szomorúság, az éjszaka és nappal; mindegyik fél ciklusra létezik. Akik jók és értelmesek, és akik sok imádatot végeztek, azok ezt nagyon jól meg fogják érteni. Az Atya azt mondja: Édes gyerekek, ti tiszták voltatok. Az új világban csak ti léteztetek; mindenki más a béke földjén volt. Először is, mi tiszták voltunk és nagyon kevesen voltunk, és aztán az emberi világ folyamatosan kiterjedt, sorszám szerint. Ki magyaráz nektek, édes gyerekek? Az Atya. Az Atya, a Legfelső Lélek magyaráz nektek, lelkeknek. Ezt hívják az átmeneti kornak. Ezt hívják kumbnak (találkozásnak, átmenetnek). Az emberek elfelejtették ezt az átmeneti kort. Baba elmagyarázta, hogy négy kor van, az ötödik kor a rövid átmeneti kor, a szökőkor, aminek rövid az időtartama. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe a valakibe a visszavonulásának állapotában, a sok születése utolsójának a végén. Nektek, gyerekeknek ez a garanciátok. Az Atya belépett ebbe a valakibe, és elmondta az életrajzát. Az Atya azt mondja: Én csak a lelkekhez beszélek. Mindenegyes léleknek a szerepe a testével együtt kerül lejátszásra. Azt hívják egy élőlénynek (megtestesült lény); egy tiszta élőlény és egy tisztátalan élőlény. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy az aranykorban nagyon kevés istenség van. Aztán azt mondanátok magatokról: Mi, élőlények, akik tiszták voltunk az aranykorban, tisztátalanokká váltunk, miután 84 születést vettünk. Ez a ciklus folyamatosan forog; tisztából tisztátalan, és tisztátalanból tiszta. Ti emlékeztek a Tisztító Atyára. Tehát, Baba csak egyszer jön el minden 5.000 évben, és megalapítja a mennyországot. Isten, az Egyetlen és Ő az öreg világot biztosan újjá tenné. Aztán ki teszi az új világot öreggé? Ravan, mert Ravan az, aki test tudatossá tesz titeket. Egy ellenséget elégetnek; egy barátot nem égetnének el. Mindenki Barátja az egy Atya, aki üdvösséget ad mindenkinek. Mindenki emlékszik Rá, mert Ő az Egyetlen, aki mindenkinek boldogságot ad. Tehát, biztosan kell lennie valakinek, aki szomorúságot okoz. Az Ravan, az öt bűn. Az fél ciklusra Ráma királysága, és fél ciklusra Ravan királysága. Az emberek egy swastikát rajzolnak. Az Atya elmagyarázza annak a jelentését. Azok mind egyenlő negyedek. Egyik sem lehet egy kicsivel sem nagyobb, vagy kisebb. Ez a dráma nagyon pontos. Néhány ember, mivel nagyon boldogtalanok, azt gondolják, hogy nekik ki kellene lépniük ebből a drámából, hogy jobb lenne elmerülni a brahm elemben, vagy elmerülni a fény elemében. Azonban senki nem mehet el oda. Csak nézzétek meg, hogy milyen gondolataik vannak. Az imádat ösvényén különböző típusú erőfeszítéseket tesznek. Amikor egy sannyasi elhagyja a testét, akkor nem mondanák azt, hogy ő elment a mennyországba, vagy a Paradicsomba. A háztartásbeliekről azt mondanák: Ez és ez elment a mennyországba. A lelkek emlékeznek a mennyországra. Ti emlékeztek arra a legtöbbet. Ti ismeritek mindkettő történelmét és földrajzát. Senki nem tudja ezt. Ti sem tudtátok. Az Atya eljön és elmagyaráz minden titkot nektek, gyerekeknek. Ez az emberi világfa; a fának biztosan lenne Magja. Egyedül az Atya magyarázza el, hogy a tiszta világ hogyan válik tisztátalanná. Aztán eljövök, és azt tisztává teszem. A tiszta világot hívják mennyországnak. A mennyország most a múltban van, és az biztosan meg fog ismétlődni. Ezért mondják azt: A világ történelme megismétlődik. Azaz a világ öregből újjá és újból öreggé válik. Erre a megismétlődés azt jelenti, hogy ez egy dráma (film). Az a szó, „dráma”, nagyon jó; az helyesnek tűnik. A ciklus folyamatosan ugyanúgy forog. Egy darabra nem lehetne azt mondani, hogy ugyanolyan. Amikor valaki beteg lesz, akkor betegszabadságra megy. Ott van nektek, gyerekek intellektusában: Mi imádatra méltó istenségek voltunk, és aztán imádókká váltunk. Az Atya eljön és megmutatja nektek a módszert, hogy tisztátalanból tisztákká váljatok. Ő ezt 5.000 évvel ezelőtt is elmondta nektek. Egyszerűen azt mondja: Gyerekek, emlékezzetek Rám. Először is az Atya, lélek tudatossá tesz benneteket. Először megtanítja nektek a leckét: Gyerekek, tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Én olyan sokat emlékeztetlek benneteket és ti mégis felejtetek. Ti folyamatosan felejteni fogtok egészen a dráma végéig. A végén, amikor a pusztulás ideje van, akkor a tanulmányotok véget fog érni, és aztán el fogjátok hagyni a testeiteket, mint, ahogy egy kígyó levedli a régi bőrét. Az Atya is azt mondja: Mindegy, hogy ültök, sétáltok, vagy körbemozogtok, maradjatok lélektudatosak. Korábban test tudatosak voltatok. Az Atya azt mondja: Most váljatok lélektudatosakká. Amikor test tudatosakká váltok, akkor az öt bűn elkap benneteket. Amikor lélektudatosakká váltok, akkor egyik bűn sem kaphat el benneteket. Nektek lélektudatosakká kell válnotok, és emlékeznetek kell az Atyára nagyon nagy szeretettel. Csak az átmeneti korban kaptok ti, lelkek a Legfelső Atyától, a Legfelső Lélektől szeretetet. Ezt hívják a jótékony átmeneti kornak, amikor az Atya találkozik a gyerekekkel. Közületek, lelkek közül, mindegyik egy testben van. Az Atya is belép egy testbe és képessé tesz benneteket arra, hogy hitetek legyen abban, hogy lelkek vagytok. Az Atya csak egyszer jön el, amikor mindenkit haza kell vinnie. Ő azt is elmagyarázza nektek, hogyan fog hazavinni titeket. Ti azt mondjátok: Mi mind tisztátalanok vagyunk, míg Te tiszta vagy. Gyere és tegyél minket tisztákká! Ti, gyerekek nem tudtátok, hogy Baba hogyan tisztítana meg benneteket. Amíg nem tesz benneteket tisztákká, addig mit tudnátok? Megértitek, hogy egy lélek egy parányi csillag. Az Atya is egy parányi csillag. Azonban Ő a Tudás Óceánja, és a Béke Óceánja. Titeket is magához hasonlóvá tesz. Ti, gyerekek rendelkeztek ezzel a tudással, és aztán ezt elmagyarázzátok mindenkinek. Ez a tudás akkor kerül nektek elmondásra, amikor az aranykorban vagytok? Nem. Az Atya a Tudás Óceánja, az egyedüli Egyetlen, és Ő csak ebben az időben tanít benneteket. Mindenkinek kell lennie egy élettörténetének. Az Atya ezt folyamatosan elmondja nektek, de azt ismételten elfelejtitek. A háborútok Mayával van. Érzitek, hogy emlékeztek Babára, és aztán elfelejtitek Őt. Az Atya azt mondja: Maya az ellenségetek, aki benneteket felejtésre késztet, azaz elfordítja az arcotokat az Atyától. Ti, gyerekek csak egyszer jöttök az Atya elé. Az Atya csak egyszer adja át nektek az örökséget. Az Atyának aztán nincs szüksége arra, hogy újból elétek jöjjön. Ő bűnös lelkekből jótékony lelkekké és a mennyország mestereivé változtat benneteket; ez minden. Mit tenne, ha utána jönne el ide? Ti hívtatok Engem, és Én eljöttem a magam pontos idejében. Minden 5.000 évben eljövök a magam pontos idejében. Senki nem tudja, hogy az emberek miért ünneplik meg Shíva születésnapját. Senki nem tudja, mit tett. Ezért nem tartanak szabadnapot Shíva születésnapján. Ők mindenki másért szabadnapot tartanak, de azt senki nem tudja, hogy Shív Baba eljön és egy ilyen szerepet játszik. Nem értik annak a jelentését. Olyan nagy a tudatlanság Bharatban. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Shív Baba a Magasak közt Legmagasabb, és így az emberi lényeket is biztosan a magasak közt legmagasabbakká tenné. Az Atya azt mondja: Én ennek a valakinek átadtam a tudást, jógát tanítottam neki, és aztán ő egy hétköznapi emberből Narayanná vált. Ő (Brahma) meghallgatta ezt a tudást. Ez a tudás csak értetek van. Ez nem tűnne helyesnek senki másért. Nektek újból azokká kell válnotok. Senki más nem fog azzá válni. Ez egy hétköznapi emberből Narayanná válás története. Mindazok, akik más vallásokat megalapítottak, újraszülettek és tamopradhanokká váltak, és így nekik, mind újból satopradhanokká kell válniuk. Aztán nekik is meg kell ismételniük a szerepeiket annak alapján, amilyen státuszt elértek. Ti olyan sok erőfeszítést tesztek azért, hogy emelkedett színészekké váljatok. Ki inspirál benneteket arra, hogy erőfeszítést tegyetek? Baba. Emelkedettekké váltok és aztán soha nem fogtok Rá emlékezni. Nem fogtok Rá emlékezni a mennyországban. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb és Ő a legmagasabbakká tesz benneteket is. Narayan előtt van Shri Krishna. Tehát, miért mondjátok azt, hogy Ő benneteket egy hétköznapi emberből Narayanná változtat? Miért nem mondjátok azt, hogy Ő benneteket egy hétköznapi emberből Krishnává változtat? Először ő nem Narayanná válik. Először a herceggé, Shri Krishnává válik. Egy gyermek egy virág, míg az a valaki (Narayan) egy pár része. Csak azokat dicsérik, akik cölibátusban élnek születéstől kezdve. A kisgyerekekre azt mondják, hogy satopradhanok. Nektek, gyerekeknek azon kellene gondolkoznotok, hogy először is mind hercegekké váltok. Emlékeznek arra a kifejezésre, „koldusból herceg” Kit neveznek egy koldusnak? A lélek a testben az, akire egy koldusként, vagy egy gazdag személyként utalnak. Ebben az időben tudjátok, hogy mindenki koldussá vált; mindenki megsemmisült. Ebben az időben koldusokká kell válnotok a testeitekkel. Minden filléretek, meg fog semmisülni. Nektek, lelkeknek koldusokká kell válnotok, hagyjatok el mindent, és aztán hercegekké fogtok válni. Tudjátok, hogy el fogtok hagyni minden gazdagságot és jómódot, és koldusokká fogtok válni és hazatértek. Aztán el fogtok menni az új világba hercegekként. Le kell mondanotok mindenetekről. Ezeknek a régi dolgoknak nincs haszna. Miután ti, lelkek tisztákká váltatok, le fogtok ide jönni, hogy eljátsszátok a szerepeiteket, mint ahogy az előző ciklusban is tettétek. Minél többet szívtok magatokba ebből a tudásból, annál magasabb státuszt fogtok kapni. Bár lehet, hogy valakinek 5 milliója van ebben az időben, de mindaz meg fog semmisülni. Mi újból el fogunk menni az új világunkba. Ti eljöttetek ide, hogy elmenjetek az új világba. Nincs más szellemi gyülekezet, ahol abban hinnének, hogy ők az új világért tanulnak. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy Baba először is koldusokká, és aztán hercegekké tesz benneteket. Ha ti lemondotok minden testi kapcsolatotokról, akkor aztán koldusok vagytok, nincs semmitek. Most semmi sincs Bharatban; Bharat jelenleg egy koldus, hitelképtelen. Aztán hitelképessé fog válni. Ki válik azzá? A lelkek válnak azokká a testeiken keresztül. Most nincsenek királyok, vagy királynők. Ők is hitelképtelenek. Nincs király, vagy királynő egy koronával. Nekik se az a koronájuk (a fényé), se ékköves koronájuk sincs. Ez a sötétség városa. Azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, ami azt jelenti, hogy Isten benne van mindenkiben, hogy mindenki egyenlő, hogy Ő benne van a macskákban és a kutyákban. Ezt hívják a sötétség városának. Az nektek, Brahminoknak az éjszakája volt. Megértitek, hogy a tudás, a nappal most eljön. Az aranykorban mindenki meggyújtott lámpás. A lámpás mostanra teljesen homályossá vált. Csak Bharatban van az a rendszer, hogy lámpásokat gyújtanak. Senki más nem gyújt lámpásokat. A ti fényeitek kialudtak. Ti voltatok a satopradhan világ mesterei. Az erőtök folyamatosan csökkent és mostanra semennyi erő sem maradt. Az Atya eljött, hogy újból erőt adjon nektek. Az elemeteket folyamatosan feltöltésre kerül. Amikor egy lélek emlékszik az Atyára, a Legfelső Lélekre, akkor az eleme teli lesz. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A játék most a végéhez ér, és nektek haza kell térnetek. Ezért titeket, lelkeket tisztákká és satopradhánokká kell tenni az Atyára való emlékezéssel. Most a tudás óceánjaivá és a béke óceánjaivá kell válnotok, ugyanolyanokká, mint az Atya.

2. Annak érdekében, hogy teljes koldusokká váljatok még a testetek kapcsolatában is, engedjétek, hogy ott maradjon az intellektusotokban, hogy bármit, amit ezekkel a szemekkel láttok, annak mind meg kell semmisülnie. Most koldusokból hercegekké kell válnotok. A ti tanulmányotok az új világért van.

Áldás:
Az időleges csodák bemutatása helyett, teremtsétek meg a múlhatatlan szerencse ragyogó csillagait, és váljatok a siker megtestesítőivé.

Manapság, miután néhányan fentről utolsóként jönnek le, így időleges erőik vannak. A tisztaságuk eredményeként egy satopradhan állapotban vannak, és korlátozott, időleges csodákat mutatnak be. Azonban az a siker nem hosszú idejű azért, mert a sato, rajo és tamo állapotokon, rövid idő alatt keresztülmennek. Ti, tiszta lelkek, a siker állandó megtestesítői vagytok, és így a csodák bemutatása helyett, a lelkeket ragyogó fényű pontformákká teszitek. Megteremtitek a múlhatatlan szerencse, ragyogó csillagait, és ezért mindenki el fog jönni, hogy csak egy cseppet vegyen tőletek.

Slogen:
Amikor a korlátlan érdektelenség atmoszférája van, akkor az együttműködő lelkek könnyű jógikká fognak válni.