12.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya belép ennek a valakinek a szekerébe, aki először kezdte el az imádatot. Az a valaki, aki a legelső imádatra méltó volt, az egyes számú imádóvá vált. Világosan magyarázzátok el ezt a titkot mindenkinek.

Kérdés:
Milyen örökséget ad az Atya az örökös gyermekeinek, amikor eljön?

Válasz:
Az Atya a Béke, a Boldogság és a Szeretet Óceánja. Ő mindezeket a kincseket örökségként átadja nektek. Ezeket olyan módon örökíti át nektek, hogy bár ezeket folyamatosan használjátok 21 születésen át, de ezek nem szűnnek meg. Ő titeket kagylókból gyémántokká változtat. Ti az Atya minden kincsét a jóga erővel igényelitek. Jóga nélkül nem kaphatjátok meg ezeket a kincseket.

Om shanti.
Az Isteni Shiva beszél. Mindenki hisz a testnélküli Isteni Shivában. Csak az egy testnélküli Shiva, akit mindenki imád. Minden testi lénynek fizikai formája van. A lelkek először testnélküliek, és aztán testivé válnak. Amikor fizikaivá válnak azáltal, hogy belépnek testekbe, a szerepük aktivizálódik. A testnélküli világban nincs szerep, mint ahogy a színészeknek nem kell eljátszaniuk egy szerepet, amikor otthon vannak; ők a szerepeiket akkor játsszák, amikor egy színpadon vannak. Hasonló módon a lelkek is eljönnek ide, és eljátsszák a szerepeiket a testeiken keresztül. Minden, mindenegyes (lélek) szerepétől függ. A lelkekben nincs különbség. Mint ahogy nektek, gyermekeknek ott vannak a lelkei, ugyanúgy annak az Egyetlennek is ott van a lelke. Az Atya, a Legfelső Lélek mit tesz? Tudnotok kell, hogy mi a foglalkozása. Ha valaki egy elnök, vagy egy király, akkor az a lélek foglalkozása. Az istenségeket azért imádják, mert tiszták. Most megértitek, hogy Lakshmi és Narayan váltak a világ mestereivé azzal, hogy ezt a tanulmányt tanulmányozták. Ki tette őket olyanokká? A Legfelső Lélek. Ti, lelkek is tanítotok. A nagyszerűség az, hogy az Atya eljön, oktat titeket, gyermekeket és raja jógát is tanít nektek. Ez ilyen könnyű. Ezt raja jógának nevezik. Azzal, hogy az Atyára emlékezünk satopradhanokká válunk. Az Atya satopradhan. Az emberek nagyon éneklik a dicséretét. Az imádat ösvényén az emberek nagyon sok gyümölcsöt és tejet, stb. ajánlanak fel Neki, de semmit nem értenek. Imádják az istenségeket és gyümölcsöt és tejet ajánlanak fel Shivának, de semmit nem tudnak. Az istenségek a királyságban uralkodtak, hát akkor az emberek ezeket a dolgokat miért Shivának ajánlják fel? Milyen cselekedeteket hajtott végre (Shiv Baba), hogy az emberek ennyire imádják Őt? Ti tudjátok az istenségekről, hogy a világ mesterei voltak. Ők még azt sem tudják, hogy ki tette őket azokká. Az emberek imádják Shivát, de azt nem tudják, hogy Ő Isten. Isten tette őket (istenségeket) olyanokká. Ők olyan sok imádatot hajtanak végre, de mindaz ennek a tudatlansága. Nektek Shiva imádatát kellett végrehajtanotok, és most mindazt megértitek, de előzőleg ti sem tudtatok semmit sem. Nem tudtátok, hogy mi a foglalkozása, vagy milyen boldogságot ad nektek. Azok az istenségek boldogságot adnak nektek? Bár a király és a királynő boldogságot ad az alattvalóinak, de Shiv Baba tette őket olyanokká amilyenek. A nagyszerűség azé az Egyetlené. Azok az emberek egyszerűen egy királyságban uralkodnak, és az alattvalók is megteremtődnek, de ők nem hoznak hasznot senkinek. Ha bárkinek is hasznot hoznak, akkor az csak egy meghatározott időre szól. Az Atya itt ül és tanít titeket, gyermekeket. Őt a Jótevőnek nevezik. Az Atya átadja a Saját bemutatását: Annak idején egy lingamként imádtatok Engem. A Legfelső Léleknek neveztétek Őt, és aztán az Paramatmává (Isten) vált. Azonban az emberek nem tudják, hogy Ő mit tesz. Egyszerűen azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló, vagy túl van néven és formán. Abban az esetben nem tűnik helyesnek tejet, stb., felajánlani Neki. Mivel van egy formája, így az emberek mindazokat a dolgokat felajánlják Neki. Őt nem lehet úgy nevezni, hogy az Egyetlen, aki egy forma nélkül van. Az emberek nagyon sokat vitatkoznak veletek. Annak idején még Babához is eljöttek és vitatkoztak Vele. Ők még a fejeteket is megennék (problémát okoznak) szükségtelenül, de abban nem volt haszon. Nektek, gyermekeknek a feladata, hogy ezt elmagyarázzátok. Ti, gyermekek tudjátok, hogy Baba hogyan tett emelkedetté titeket. Ez egy tanulmány, és az Atya válik a Tanárotokká és tanít titeket. Azért tanultok, hogy emberi lényekből istenségekké változzatok. Az istenségek az aranykorban léteznek; ők nem léteznek a vaskorban. Itt nincs Ráma királysága, hogy tiszták maradhatnának. Az istenségek annak idején léteztek, majd utána a bűn ösvényére léptek. Azonban ők nem olyanok, mint ahogy azokon a képmásokon ábrázolják őket. Ha látnátok Jagannath templomában a képmásokat, akkor látnátok, hogy azok milyen piszkos képmások. Az Atya azt mondja: Győzzétek le Mayát és váljatok a világ legyőzőivé. Így azok az emberek aztán a templomnak a Jagannath (a Világ Ura) nevet adták. A teteje körül piszkos képmásokat mutattak. Amikor az istenségek a bűn ösvényére léptek, akkor csúnyákká váltak. Az emberek folyamatosan őket is imádják. Az emberek semmit nem tudnak arról, hogy ők mikor voltak imádatra méltók. A 84 születés számlája nem lép be senki intellektusába. Először is imádatra méltók és satopradhanok voltatok, és aztán, miközben 84 születést vettetek, tamopradhanokká és imádókká váltatok. Raghunath templomában is fekete kőből készült képmásokat mutatnak, de azoknak sem értik a jelentését. Az Atya most itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek. Gyönyörűvé váltok avval, hogy a tudás máglyájára ültök, és csúnyává avval, hogy a kéjvágy máglyájára ültök. Az istenségek a bűn ösvényére léptek és bűnösökké váltak, és így őket többé nem lehet istenségeknek nevezni. Avval, hogy a bűn ösvényére mentek, az istenségek csúnyává váltak; őket ilyeneknek ábrázolták. Ti tudjátok, hogy Shiv Baba soha nem válik csúnyává. Ő a Gyémánt, aki titeket is olyanokká tesz, mint a gyémánt. Ő soha nem válik csúnyává. Hát akkor miért mutatják Őt csúnyának? Valószínű volt valaki, aki csúnya volt, aki csúnya képmást készített Róla. Shiv Baba azt mondja: Milyen kriminális dolgot követtem el, hogy csúnyának mutattak Engem? Én eljövök, hogy mindenkit gyönyörűvé tegyek. Én állandóan gyönyörű vagyok. Az emberi lények intellektusa vált olyanná, hogy semmit nem értenek. Shiv Baba az Egyetlen, aki mindenkit gyémánttá tesz. Én vagyok az örökkévaló Utazó. Mit tettem, hogy csúnyának mutattak Engem? Most nektek is gyönyörűvé kell válnotok azért, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Hogyan fogtok egy magas státuszt igényelni? Az Atya elmagyarázta: Tegyétek ezt azáltal, hogy követitek az atyát. Ez a valaki (Brahma Baba) mindenét átadta az Atyának. Nézzétek, ahogy az atya mindenét átadta, bár hétköznapi volt – se nem nagyon gazdag, se nem nagyon szegény. Baba még most is azt mondja: Az ételeteknek és italotoknak hétköznapi szinten kell lennie; nem szabadna se nagyon gazdagnak, se nagyon egyszerűen lenni. Az Atya mindezeket a tanításokat átadja nektek. Ez a valaki is hétköznapi módon néz ki. Az emberek azt mondják nektek: Hol van Isten? Mutassátok Őt meg nekem. Egy lélek csak egy pont; hogyan lehetne Őt látni? Tudjátok, hogy egy lélekről azokkal a szemekkel nem lehet víziótok. Azt mondjátok, hogy Isten tanít titeket, és így biztosan kell lenni egy emberi lénynek is. A testnélküli Egyetlen, hogyan taníthatna titeket? Az emberek egyáltalán semmit nem tudnak. Mint ahogy ti lelkek vagytok és eljátsszátok a szerepeiteket a testeiteken keresztül, úgy az a Lélek szintén egy testen keresztül beszél. Tehát ott vannak a verziók, amiket az a Lélek mond el. De nem tűnik helyesnek azt mondani, a „a Lélek verziói”. A Lélek a visszavonulás állapotában van, túl a hangon, és csak egy testen keresztül beszélne. Csak a lelkek laknak a hangon túl. Ha a hangba akartok jönni, akkor biztos, hogy egy testre van szükségetek. Az Atya, a Tudás Óceánja is és így biztosan valaki testének a támaszát venné. Ezt a valakit a szekérnek nevezik. Hogyan másképp beszélne hozzátok? Az Atya ad nektek tanításokat, és tisztátalanból tisztává tesz titeket. Az inspirációnak a kérdése nem merülhet fel. Ezek a tudás dolgai. Hogyan jöhet Ő el? Kinek a testébe lépne be? Biztos, hogy emberi lény testébe lépne be. Melyik emberi lény testébe lép be? Senki más, csak ti tudjátok ezt. A Teremtő saját Maga itt ül és átadja nektek a Saját bemutatását; azt, hogy hogyan jövök el és milyen szekérbe lépek be. Ti, gyermekek tudjátok, hogy melyik szekér az Atyáé. Az emberek nagyon zavarodottak. Ők a Szekerét olyan sok dolognak mutatják. Ő nem léphet be egy állatba, stb. Az emberek nem érthetik, hogy melyik emberi lénybe kell belépnem. Nekem Bharatba kell jönnöm. Bharat melyik lakójának a testébe lépnék be? Az Elnök, egy bölcs, vagy egy nagy lélek szekerébe lépne? Az nem úgy van, hogy egy tiszta szekérbe lépne; ez Ravan királysága. „A távoli föld Lakója”, erre emlékeznek. Ti, gyerekek azt is tudjátok, hogy Bharat a múlhatatlan föld, ami soha nem semmisül meg. Az örökkévaló Atya csak Bharat múlhatatlan földjére jön. Ő Maga mondja el nektek, hogy melyik testbe lép be. Senki más nem tudhatja ezt. Ti tudjátok, hogy Ő nem léphet be egy bölcs, vagy egy nagylélek testébe; ők hatha jógik, akik az izoláció ösvényéhez tartoznak. Aztán maradnak a hívők, akik Bharat lakói. A hívők közül is, melyik hívő testébe lépne be? Annak egy öreg hívőnek kell lennie, aki nagyon sok imádatot hajtott végre. Istennek el kell jönnie, hogy átadja az imádat gyümölcsét. Bharatban olyan sok hívő van. Ők azt mondanák: Ez a valaki egy nagy hívő, és Istennek bele kéne lépnie. Sokan vannak, akik így válnak hívőkké. Ha valaki holnap érdektelen lenne, akkor egy hívővé válna. Azonban ez csak erre az egy születésre tenné őt hívővé. Isten nem lépne be egy ilyen valakibe. Én abba lépek bele, aki először kezdte az imádatot. Az imádat a rézkorban kezdődött. Senki nem értheti meg ezt a számlát. Ezek ilyen inkognitó dolgok. Én abba a valakibe lépek be, aki az imádatot először kezdi. Az egyes számú imádatra méltó lélek aztán az egyes számú imádóvá válik. Ő Maga azt mondja: Ez a szekér az egyes számot igényli, és aztán ő az, aki 84 születést vesz. Én belépek ebbe a valakibe, a sok születése utolsójának a legvégén. Aztán neki az egyes számú királlyá kell válnia. Ez a valaki annak idején nagyon sok imádatot végzett. Neki meg kell kapnia az imádatának a gyümölcsét. Az Atya megmutatja nektek, gyerekeknek, hogy ez a valaki, hogyan adta át magát Neki. Ő mindent Nekem adott. Vagyonra is szükség van ilyen sok gyermek tanításához. Isten áldozati tüze megteremtésre került. Isten itt ül ebben a valakiben, és megteremti Rudra áldozati tüzét. Ezt egy tanulmánynak is nevezik. Rudra, Shiv Baba, aki a Tudás Óceánja, megteremtette ezt az áldozati tüzet, hogy átadja nektek ezt a tudást. A szavak teljesen pontosak. Az áldozati tűz az önuralkodás eléréséért van. Miért nevezik ezt áldozati tűznek? Azok az emberek olyan sok felajánlást, stb. tesznek az áldozati tűzbe. Ti tanultok, és így milyen felajánlásokat áldoztok fel ebben a tűzben? Tudjátok, hogy tanulni fogtok, és okosakká fogtok válni. Aztán ez az egész világ itt feláldozásra kerül. Amikor van egy áldozati tűz, akkor a legvégén minden felajánlást a tűzbe öntenek. Ti, gyerekek tudjátok, hogy most az Atya tanít titeket. Az Atya nagyon hétköznapi. Az emberi lények mit tudnak? Azokat a nagy embereket nagyon dicsérik. Az Atya, itt egy nagyon hétköznapi és egyszerű módon ül. Az emberi lények honnan tudnák, hogy ez a Dada egy ékszerész volt? Semmilyen erő nem látható. Egyszerűen azt mondják, ebben a valakiben valamilyen erő van. Nem értik, hogy a Mindenható Hatalmú van ebben a valakiben. Ennek a valakinek van valamennyi ereje, de az, az erő honnan jött? Az Atya belelépett. Bármik is a kincsei Ő azokat nem adja csak úgy. Ti azokat a jóga erejével igényelitek. Ő mindenképpen a Mindenható Hatalom. Az Ő ereje, nem megy el sehova. Senki nem tudja, hogy a Legfelső Lélekre miért emlékeznek úgy, mint a Mindenható Hatalomra. Az Atya eljön, és mindent elmagyaráz nektek. Az Atya azt mondja: Az a valaki, akibe Én belépek, teljesen rozsdával volt befedve. Én belépek egy öreg földre, egy öreg testbe, az ő sok születésének a legvégén. A rozsdát, ami a lelkeken van, senki nem távolíthatja el. Csak az egy Satguru, aki örökké tiszta, távolíthatja el a rozsdát. Ti ezt megértitek. Időre van szükség ahhoz, hogy mind ezek a dolgok beüljenek az intellektusotokba. Az Atya mindent átörökít a gyermekeknek. Az Atya a Tudás Óceánja és a Béke Óceánja, és Ő mindent átörökít nektek, gyermekeknek. Ő belép ebbe az öreg világba. Ő belép abba a valakibe, aki olyan volt, mint egy gyémánt, és aztán olyanná vált, mint egy kagyló. Bár néhány emberek ebben az időben milliomos, de az is csak egy meghatározott időre van; minden meg fog semmisülni. Ti vagytok azok, akik font értékűekké váltok. Most diákok vagytok. Ez a valaki is egy diák, a nagyon sok születésének a legvégén. Ő rozsdával van beborítva. Akik jól tanulnak, azok rozsdával vannak beborítva. Ők válnak a legtisztátalanabbakká, és aztán nekik kell tisztává válniuk. Ez a dráma előre elrendelt. Az Atya mindent elmond nektek, ami igaz. Az Atya az Igazság. Ő nektek soha semmi hamisat nem mond. Egyetlen emberi lény sem értheti meg mind ezeket a dolgokat. Az emberek hogyan tudnák ezeket a dolgokat, nélkületek, gyermekek nélkül? Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt, az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, teljesen kövessétek az atyát. Adjatok át mindent az Atyának, és arról gondnokokként gondoskodjatok. Adjátok át magatokat teljesen. Az ételeteknek, az italotoknak, az életmódotoknak hétköznapinak, középszintűnek kell lenni, se nem magasnak, se nem alacsonynak.

2. Váljatok jótékonyakká és adjátok át másoknak a boldogság, a béke és a tudás kincseit, amit az Atya rátok örökített.

Áldás:
Legyetek feltöltve békével és boldogsággal azáltal, hogy ismeritek a tisztaság mélységét, és váljatok nagy lelkekké.

Ismerjétek meg a tisztaság erejének a nagyságát, és váljatok tisztákká, azaz most váljatok imádatra méltó lelkekké. Ne gondoljátok azt, hogy a legvégén fogtok azokká válni. Az erő, amit felhalmoztok hosszú időn keresztül, az a legvégén hasznos lesz számotokra. Tisztává válni, nem egy hétköznapi dolog. Ti cölibátusban maradtok és tisztákká váltatok, de a tisztaság az anya. Ezért, váljatok a béke és a boldogság anyáivá, a gondolataitokkal, a hozzáállásotokkal, az atmoszférával, a szavakkal és a kapcsolatokkal, az ilyet ismerik nagylélekként.

Slogen:
Stabilizáljátok magatokat egy emelkedett állapotban, és adjátok minden léleknek a kegyelem dristhijét, és azokat a rezgéseket szórjátok szét.