13.06.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, először is nagyon szilárdan őröljétek meg ezt a mantrát mindenkibe: Te egy lélek vagy. Nektek emlékeznetek kell az Atyára. Csak az emlékezéssel van az, hogy a bűneitek elvágásra kerülnek.

Kérdés:
Mi az igaz szolgálat, amit most elvégeztek?

Válasz:
Bharatot, ami tisztátalanná vált, tisztává tenni, az igaz szolgálat. Amikor az emberek megkérdezik tőletek, hogyan szolgáljátok Bharatot, mondjátok el nekik, hogy a shrimatnak megfelelően elvégzitek Bharat szellemi szolgálatát, amin keresztül az dupla koronássá válik. Ti megalapítjátok a békét és gazdagságot, amik korábban léteztek Bharatban.

Om shanti.
Az első lecke az: Gyermekek, tekintsétek magatokat lelkeknek, vagyis váljatok „Manmanabhav”-vá. Ez egy szanszkrit szó. Amikor ti, gyermekek szolgálatot végeztek, először is tanítsátok meg nekik Alfát. Amikor valaki eljön, vigyétek őket Shiv Baba képéhez, ne más képekhez. Először is, vigyétek őket az Atya képe elé és mondjátok el. Baba azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek rám, az Atyátokra. Én vagyok a Legfelső Atyátok, a Legfelső Tanár és a Legfelső Guru is. Mindenkinek tanítsátok meg ezt a leckét. Ez az, amivel kezdeni kell. Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek rám, az Atyátokra, mert tisztátalanná váltatok és most újból tisztává és szatopradhanná kell válnotok. Ebben a leckében minden benne van, de nem mindannyian végzitek ezt el. Baba azt mondja: Először is vigyétek őket Shiv Baba képéhez. Ez a ti korlátlan Babátok. Baba azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Tekintsétek magatokat egy léleknek és a csónakotok keresztül fog menni. Miközben rám emlékeztek, el fogjátok érni a tiszta világot. Minden három percben ismételten tegyétek ezt a leckét szilárddá: Emlékeztél az Atyára? Baba Baba és a teremtés Teremtője. Ő ismeri a teremtés elejét, közepét és végét, mert Ő az emberi világfa Magja. Először is arra kell inspirálnotok őket, hogy rendelkezzenek ezzel a hittel. Emlékszel az Atyára? Csak az Atya adja át ezt a tudást. Mi is megkaptuk ezt a tudást az Atyától, amit most átadunk nektek. Először is, tegyétek ezt a mantrát szilárddá számukra: Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára, és az Úrhoz és a Mesterhez fogtok tartozni. Nektek csak ezt kell elmagyaráznotok. Amíg ezt nem értik meg, nem szabad őket onnan elmozdítanotok. Két-három képnek kellene lennie, amik átadják az Atya ilyen bemutatását. Így, amikor ezt nagyon jól elmagyarázzátok nekik, be fog lépni az intellektusukba. Nekünk emlékeznünk kell az Atyára, mert egyedül Ő a Mindenható Hatalom. Azzal, hogy Rá emlékszünk, a bűneink elvágásra kerülnek. Az Atya dicsérete világos. Először is, biztosan magyarázzátok el: Tekintsétek magatokat egy léleknek és állandóan, csak rám emlékezzetek. Felejtsétek el a test minden kapcsolatát. Én egy szik vagyok, én ez és ez vagyok. Felejtsétek el mindezt és emlékezzetek az egy Atyára. Először is ezt a fő dolgot ültessétek el az intellektusukban. Az az Atya az Egy, aki átadja nektek a tisztaság, a béke és boldogság örökségét. Az Atya megreformálja a karaktereteket. Baba aggódik amiatt, hogy nem késztetitek őket arra, hogy szilárdan megértsétek az első leckét ily módon. Ugyanakkor ez teljesen lényeges. Ezt minél jobban beleőrlitek az intellektusukba, annál inkább fognak erre emlékezni. Még akkor is, ha öt percet vesz igénybe, hogy átadjátok az Atya bemutatását, attól nem szabad elmozdulnotok. Ők nagy érdeklődéssel fogják meghallgatni az Atya dicséretét. Az Atya képe az első számú. Egy sornak kellene lennie ezen kép előtt. Mindenkinek adjátok át az Atya üzenetét. Aztán ott van a teremtés tudása és hogy ez a ciklus hogyan forog. Ugyanúgy, ahogy megőrlitek a fűszereket és azokat nagyon finommá teszitek, ti vagytok az isteni misszió és így ezeket az aspektusokat mind el kell ültetnetek nagyon jól az intellektusukban. Nem ismerik az Atyát. Ők mindannyian árvákká váltak. Nektek át kell adnotok a bemutatást: Baba a mi Legfelső Atyánk, a Legfelső Tanár és a Legfelső Guru. Azzal, hogy Őt mindháromnak nevezitek, a mindenütt jelenvalóság elképzelése el lesz távolítva az intellektusukból. Először is ezt ültessétek el az intellektusukban. Nektek emlékeznetek kell az Atyára, mert csak akkor lesztek képesek tisztátalanból tisztává válni. Az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok. Szatopradhanná kell válnotok. Amikor ti, gyermekek emlékeztetitek őket az Atyára, abból számotokra is haszon lesz. Ti is „Manamanabhav” vagytok. Üzenethozók vagytok és így át kell adnotok az Atya bemutatását. Egyetlenegy emberi lény sem tudja, hogy Baba az Atyánk, a Tanárunk és a Gurunk is. Amikor hallják az Atya bemutatását, nagyon boldoggá válnak. Isten beszél: Állandóan csak rám emlékezzetek és a bűneitek elvágásra kerülnek. Ezt csak ti tudjátok. A Gitával együtt megmutatták a Mahabharat háborút is. Most ebben semmilyen háború nem kérdéses. A ti háborútok az Atyára való emlékezésben van. A tanulmány egy más dolog. Az emlékezésben van harc, mert mindannyian testi tudatosak. Most lélektudatossá váltok, azokká, akik emlékeznek az Atyára. Először is, tegyétek ezt szilárddá számukra, hogy Ő az Atya, a Tanár és a Guru. Nekünk Őt kellene meghallgatnunk vagy titeket? Az Atya azt mondja: Gyermekek, annak érdekében, hogy emelkedetté váljatok, teljesen kell követnetek a shrimatot. Ez a szolgálat, amit elvégzünk. Kövessétek Isten utasításait és bűneitek megsemmisülnek. Az Atya utasítása az, állandóan csak rám emlékezzetek. A világciklus, amit elmagyaráz nektek, szintén az Ő utasítása. Ha tisztává váltok és emlékeztek az Atyára, akkor Ő azt mondja: Én vissza foglak vinni benneteket magammal. Baba a korlátlan Szellemi Vezető. Az emberek Hozzá kiáltanak: Ó Tisztító, tegyél minket tisztává és vigyél el minket ebből a tisztátalan világból. Azok fizikai vezetők, míg ez az Egy Szellemi Vezető. Shiv Baba tanít minket. Az Atya azt mondja nektek, gyermekeknek: Miközben sétáltok és előre mozogtok, folyamatosan emlékezzetek az Atyára. Nincs arra szükség, hogy kifárasszátok magatokat ebben. Baba látja, hogy a gyermekek néha eljönnek és itt ülnek kora reggel és így biztosan elfáradnak. Ez egy könnyű ösvény. Nektek itt nem szabadna erőszakkal ülnötök. Bár lehet, hogy sétáltok és körbe túráztok, ti nagy érdeklődéssel emlékezhettek az Atyára. Belülről legyen nagy lelkesedés Baba iránt. Csak azok, akik folyamatosan emlékeznek az Atyára, lesznek állandóan lelkesek. Nektek minden mást el kell távolítanotok az intellektusotokból, amire emlékeztek. Legyen mély szeretet az Atya iránt és folyamatosan tapasztaljatok érzékfeletti örömet. Amikor elveszetté váltok az Atyára való emlékezésben, tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni. Aztán nem lesz vége a boldogságotoknak. Ezekről a dolgokról mind itt beszélnek. Ezért emlékeznek arra: Kérdezzétek meg a gópokat és gópikat, akiket Isten, az Atya tanít, az érzékfeletti örömről. Isten beszél: Emlékezzetek rám. El kell mondanotok nekik az Atya dicséretét. Egyedül az egy Atyától kapjátok meg a megváltás örökségét. Mindenki biztosan megkapja a megváltást. Először is, mindenki el fog menni a béke földjére. Ott kellene lennie az intellektusotokban, hogy az Atya ad nektek megváltást. Elmagyarázták nektek, hogy mely helyeket hívják a béke földjének és a boldogság földjének. Minden lélek a béke földjén él. Az az édes otthon, a csend otthona, a csend tornya. Azt nem lehet látni ezekkel a szemekkel. A tudósok intellektusa azon dolgokon dolgozik, amiket lehet látni fizikai szemmel. Senki nem látja a lelket azokkal a szemekkel. Megérthetik a lelket. Ha nem látják a lelket, hogyan láthatnák az Atyát? Ez a megértés egy kérdése. Azokat nem lehet látni ezekkel a szemekkel. Isten beszél, emlékezzetek rám és a bűneitek el fognak égni. Ki mondta ezt? Mivel ezt nem értik teljesen, ők ezt Krishnáról mondják. Az emberek sokat emlékeznek Krishnára. Napról-napra folyamatosan önzővé válnak. Az imádatban először is Shivát imádják. Az önzetlen imádat és aztán ott van Lakshmi és Narayan imádata. Isten a Magasak közt Legmagasabb. Ő átadja nektek a Vishnuvá válás örökségét. Ti Shiva klánjának a részévé váltok és aztán Vishnu földjének a mesterei lesztek. A rózsafüzér elkészül, amikor az első leckét nagyon jól tanulmányozzátok. Emlékezni az Atyára nem olyan, mint elmenni a nagynénitek otthonába. A tudatotokat és az intellektusotokat távolítsátok el minden mástól és azt rögzítsétek egy irányban. Távolítsátok el az intellektusotok jógáját mindattól, amit láttok azokkal a szemekkel. Az Atya azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Ebben ne váljatok zavarodottá. Az Atya ebben a szekérben ül. Őt a testetlen Egyként dicsérik. Ő ismételten emlékeztet titeket ezen az egyen keresztül: Maradjatok „Manmanabhav”. Ez azt jelenti, hogy mindenkit felemeltek. Mondjátok el azoknak, akik az ételt főzik: Készítsétek el az ételt Shiv Baba emlékezésében és azok intellektusa, akik megeszik azt az ételt, tisztává fog válni. Nektek emlékeztetnetek kell egymást. Mindenki emlékezésben ül valamennyi ideig. Néhányan fél órát, mások tíz percet. Achcha. Ha szeretettel emlékeztek az Atyára, akár öt percig, el fogtok menni a királyságba. A királyok, és királynők mindig mindenkit szeretnek. Ti is a szeretet óceánjaivá váltok és ezért szerettek mindenkit. Nincs más, csak szeretet. Az Atya a Szeretet Óceánja és így nektek, gyermekeknek is ilyen szeretettel kellene rendelkeznetek. Csak akkor fogtok ott is ilyen szeretettel rendelkezni. A királyok és királynők mindig nagy szeretettel rendelkeznek. A gyermekekben is nagy a szeretet. A szeretet korlátlan. Itt a szeretetet nem említik. Csak ütés van. Ott nem létezik a kéjvágy kardja erőszaka. Ezért emlékeznek Bharat korlátlan dicséretére. Nincs más föld, ami olyan tiszta, mint amilyen Bharat volt. Ez a legnagyobb zarándokhely. Az Atya eljön ide (Bharatba) és mindenkit szolgál. Ő tanít mindenkit. A fő dolog a tanulmány. Néhányan megkérdezik, hogy hogyan szolgáljátok Bharatot. Mondjátok el nekik: Ti azt akarjátok, hogy Bharat tisztává váljon, mert az most tisztátalan, így most Bharatot tisztává tesszük azzal, hogy követjük a shrimatot. Mindenkinek elmondjuk: Emlékezz az Atyára és tisztátalanból tisztává fogsz válni. Ez a szellemi szolgálat, amit elvégzünk. Mi újból megteremtjük a békét és a gazdagságot, ami akkor létezett Bharatban, amikor az dupla koronás volt, azzal, hogy követjük a shrimatot ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban is tettük, a dráma tervének megfelelően. Nagyon jól emlékezzetek ezekre a szavakra. Az emberek azt mondják, hogy legyen béke a világban és mi azt elhozzuk. Isten beszél: Az Atya folyamatosan magyaráz nekünk, gyermekeknek: Emlékezzetek rám, az Atyátokra. Baba tudja, hogy egyikőtök sem emlékszik Rá annyit. Ez is erőfeszítést igényel. Csak az emlékezéssel van az, hogy el fogjátok érni a karmatit állapotot. Nektek az önmegismerés diszkosza forgatóivá kell válnotok. Egyikőjük sem rendelkezik ennek a jelentésével az intellektusában. Ők olyan sok dolgot leírtak a szentírásokban. Az Atya most azt mondja: Mindent felejtsetek el, amit tanultatok és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Csak ez fog veletek menni. Semmi más nem fog veletek menni. Az Atya tanulmánya az, ami veletek fog menni. Ti ezért tesztek erőfeszítést. Ne tekintsétek a kisgyerekeket ennél kevesebbnek. Minél fiatalabbak, annál inkább tudják dicsőíteni az Atya nevét. Amikor a kis nővérek leülnek és magyarázna az idősebbeknek, ők csodákat fognak végrehajtani. Őket is hasonlóvá kell tennetek önmagatokhoz. Készítsétek fel őket oly módon, hogy amikor bárki feltesz bármilyen kérdést, képesek legyenek válaszolni. Aztán küldjétek el őket oda, ahol centrumok és múzeumok vannak. Készítsetek fel egy ilyen csoportot. Ez az egyedüli időszak, hogy ilyen szolgálatot végezzetek. Nagy csoda lesz, ha a kis nővérek leülnek és magyaráznak az idősebbeknek. Amikor valaki megkérdezi tőletek, hogy kinek vagytok a gyermekei, mondjátok el nekik: Mi Shiv Baba gyermekei vagyunk. Ő testetlen. Belép Brahma testébe és tanít minket. Nekünk Lakshmivá és Narayanná kell válnunk ezen a tanulmányon keresztül. Ott volt Lakshmi és Narayan királysága az elején. Ki tette őket olyanná. Ők biztosan ilyen tetteket hajtottak végre. Az Atya itt ül és elmondja nektek a tettek, a semleges tettek és bűnös tettek filozófiáját. Shiv Baba tanít minket. Egyedül Ő az Atya, a Tanár és a Guru. Az Atya elmagyarázza, késztessétek őket arra, hogy álljanak a kép előtt, és magyarázzátok el nekik a fő dolgot. Ha először is megértik Alfát, nem fognak feltenni annyi kérdést. Ha elmagyarázzátok nekik az összes többi képet anélkül, hogy elmagyaráznátok Alfát, a fejetek meg fog sérülni. Az első dolog Alfa. Mi követjük a shrimatot. Sokan fel fognak merülni, akik azt mondják, mi megértettük Alfát, így miért nézzük meg az összes többi képet? Azzal, hogy ismerjük Alfát, mindent megértünk. Ahogy megkapják az alamizsnát, elmennek. Ti első osztályú alamizsnát adtok azzal, hogy átadjátok az Atya bemutatását. Ők minél többet emlékeznek az Atyára, annál inkább fognak tamopradhanból szatopradhanná válni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy érzékfeletti örömet tapasztaljatok, legyen lelkesedés, hogy belülről emlékezzetek Babára. Érdeklődéssel emlékezzetek az Atyára, miközben sétáltok és előre mozogtok; ne erőszakkal. Távolítsátok el az intellektusotokat mindenki mástól és azt kössétek az Egyhez.

2. Ugyanúgy, ahogy az Atya a Szeretet Óceánja, váljatok a szeretet óceánjaivá, ugyanolyanná, mint az Atya. Emeljetek fel mindenkit. Maradjatok az Atya emlékezésében és mindenkit emlékeztessetek az Atyára.

Áldás:
Legyetek olyan szellemi harcosok (fegyvert tartva), akik a csend erejének fegyverével békéssé teszitek a világot.

A csend erejének fegyverei a tiszta gondolataitok, a jókívánságaitok és a szemetek nyelve. Ahogyan átadjátok szavakkal az Atya és a teremtése bemutatását, ugyanígy a csend ereje alapján és a szemetek nyelvével át tudjátok adni a lelkeknek az Atya tapasztalatát a szemeitekkel. A csend ereje sokkal emelkedettebb, mint a szolgálat bármilyen fizikai eszköze. Ez a szellemi hadsereg különleges fegyvere. Ezzel a fegyverrel békéssé tudjátok tenni a békétlen világot.

Slogen:
Szabadnak maradni az akadályoktól és másokat is szabaddá tenni az akadályoktól a valódi szolgálat bizonyítéka.