01.06.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wszystkie jesteście duchowymi braćmi. Powinniście mieć do siebie duchową miłość. Wy, dusze, macie kochać dusze, a nie ich ciała.

Pytanie:
Jaki cudowny aspekt Ojciec wyjaśnił na temat Swojego domu?

Odpowiedź:
Wszystkie dusze, które przychodzą do Mojego domu, są usadowione w swoich sekcjach w kolejności. Dusze nie ruszają się stamtąd. Tam wszystkie dusze wszystkich religii są blisko Mnie. Dusze schodzą w dół kolejno, w swoim czasie, aby grać swoje role. Tylko raz w czasie tego cyklu otrzymujecie tę wspaniałą wiedzę. Nikt inny nie może przekazać tej wiedzy.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam. Dzieci, macie zrozumieć, że wyjaśnia nam nasz Ojciec, Ojciec dusz, i że On uważa siebie za Ojca dusz. Nikt inny nie ma tej świadomości, ani też nikt inny nigdy nie może powiedzieć wam, abyście uważały się za dusze. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia to wam, duszom. Macie wziąć swoją nagrodę za tę wiedzę w nowym świecie, w kolejności, zgodnie z waszymi wysiłkami. Nie każdy jest w stanie pamiętać, że ten świat ma być całkowicie zmieniony i że to Ojciec go zmieni. Tutaj osobiście siedzicie przed Nim, ale kiedy wracacie do domu, przez cały dzień jesteście zajęci swoją pracą itd. Śrimat Ojca mówi: Dzieci, gdziekolwiek żyjecie, pamiętajcie Mnie! Panna nie wie, kto będzie jej mężem, ale gdy widzi jego zdjęcie, zaczyna go ciągle pamiętać. Gdziekolwiek są, pamiętają siebie nawzajem. Tamta nazywa się fizyczną miłością, podczas gdy ta jest duchową miłością. Kogo duchowo kochacie? Dzieci kochają duchowego Ojca i dzieci także mają miłość do siebie nawzajem. Dzieci, powinnyście mieć do siebie nawzajem wielką miłość tzn. dusze powinny kochać dusze. Dzieci, teraz otrzymujecie te nauki. Ludzie na świecie niczego nie wiedzą. Wszyscy jesteście braćmi, a więc, ponieważ jesteście dziećmi jednego Ojca, na pewno kochacie siebie nawzajem. Jest to zwane duchową miłością. Duchowe dzieci, zgodnie z planem sztuki życia duchowy Ojciec przychodzi tylko w tym najbardziej pomyślnym, zbieżnym wieku i wyjaśnia wam osobiście. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec przyszedł tutaj. Dzieci, On uczyni was pięknymi. On uczyni was czystymi z nieczystych i zabierze z powrotem ze Sobą do domu. On nie zabierze was, biorąc każdego za rękę. Wszystkie dusze pofruną razem jak chmara szarańczy. Ona (chmara szarańczy) także ma przewodnika. One oprócz tego przewodnika mają innych przewodników, którzy są na przedzie. Gdy cała la chmara leci razem, robi wielki hałas. chmara jest tak ogromna, że potrafi zakryć światło słońca. Rój dusz jest także ogromny; nie możecie ich policzyć. Oni nie mogą obliczyć tutaj liczby ludzkich istot, nawet mimo że robią spis ludności. Jednak to nie jest dokładne obliczenie. Nie możecie obliczyć, ile jest dusz. Można mniej więcej oszacować, ile ludzkich istot będzie w złotym wieku, ponieważ w tym czasie pozostaje tylko Bharat. Wasze intelekty są świadome tego, że staniecie się panami świata. Gdy dusza jest w ciele, jest ludzką istotą, a więc i dusza i ciało doświadczają szczęścia lub cierpienia. Jest wielu, którzy wierzą, że każda dusza jest Najwyższą Duszą i że ona nigdy nie doświadcza cierpienia, że jest odporna na wpływ czynu. Wiele dzieci wpada w zamieszanie z tego powodu i one myślą: Możemy uważać siebie za dusze, ale gdzie powinniśmy pamiętać Ojca? Wiecie, że Ojciec jest Mieszkańcem najwyższej siedziby. Ojciec Sam się wam przedstawia. We wszystkim, co robisz, pamiętaj Ojca. Ojciec mieszka w najwyższej siedzibie. Wy, dusze, także tam mieszkacie, a później schodzicie w dół, aby grać swoje role. Teraz otrzymujecie tę wiedzę. Gdy byliście bóstwami, nie pamiętaliście, że dusze jakiejś religii były tam na górze. Nie myśleliście także, w jaki sposób dusze przychodzą z góry, biorą ciała i grają swoje role. Wcześniej nie wiedzieliście, że Ojciec mieszka w najwyższej siedzibie, że On przychodzi tutaj z góry i wchodzi w ciało. W jakie ciało On wchodzi? On podaje wam swój adres. Jeżeli napiszecie „Do Śiw Baby w najwyższej siedzibie”, to list nie dotrze tam. Dlatego piszecie: Do Śiw Baby na ręce Brahmy. Potem piszecie adres tego miejsca, ponieważ wiecie, że Ojciec przychodzi tutaj i wchodzi w ten powóz. Tak naprawdę wy, dusze, także mieszkacie tam na górze. Jesteście braćmi. Zawsze miejcie tę świadomość, że każdy jest duszą, a to jest jego imię. Widzicie duszę, podczas gdy ludzkie istoty są świadome ciała. Ojciec czyni was świadomymi duszy. Ojciec mówi: Uważaj, że jesteś duszą i pamiętaj Mnie. Ojciec teraz wyjaśnia: Dzieci, przyszedłem i daję wam wiedzę. Ja przyjmuję te stare organy, a te usta są najważniejsze. Są także oczy. Nektar wiedzy jest dawany przez usta. Istnieje memoriał pyska krowy, który jest symbolem ust matki. Ja adoptuję was poprzez tę starszą matkę. Kto was adoptuje? Śiw Baba. On jest tutaj. Cała ta wiedza powinna być w waszych intelektach. Ja adoptuję was poprzez Brahmę, Ojca ludzkości, dlatego on jest także waszą matką. Zostało zapamiętane: Ty jesteś Matką i Ojcem, a my Twoimi dziećmi. Ten Jeden jest Ojcem wszystkich dusz. On nie może być zwany Matką. On jest tylko Ojcem. Otrzymujecie swoje dziedzictwo od Ojca, a potem potrzebna jest wam matka. On przychodzi tutaj. Teraz przybyliście, aby się dowiedzieć, że Ojciec mieszka ponad, że my, dusze, także mieszkamy ponad i że potem schodzimy tutaj w dół, aby grać swoje role. Ludzie tego świata o niczym takim nie wiedzą. Oni mówią, że Najwyższa Dusza jest w skałach i kamieniach. To by oznaczało, że jest nieskończony. To jest zwane największą ciemnością. Mówi się, że gdy wstaje słońce wiedzy, usuwana jest ciemność ignorancji (niewiedzy). Teraz macie wiedzę, że to jest królestwo Rawana i z tego powodu panuje taka ciemność. Tam nie ma królestwa Rawana, dlatego tam nie ma żadnych występków ani świadomości ciała. Tam jesteście świadomi duszy. Tam wy, dusze, wiecie, kiedy jesteście niemowlętami, a kiedy jesteście nastolatkami. Potem, kiedy wasze ciała stają się stare, jesteście świadomi, że pozostawicie je i weźmiecie następne. Tam nie powiecie: Taka a taka osoba umarła. Jest to ziemia nieśmiertelności. Dusze ze szczęściem opuszczają swoje ciała i biorą następne. One rozumieją, że czas trwania ciała się skończył, że mają je pozostawić i wziąć następne. Dlatego sannjasini przytaczają przykład węża. Tak naprawdę ten przykład najpierw dał Ojciec. Sannjasini później go przejęli. Dlatego Ojciec mówi: Wiedza, którą Ja wam daję, zanika. Niektóre słowa i obrazy, których używa Ojciec, istnieją również później, ale one są jak szczypta soli w worku mąki. Dlatego Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam znacznie tego, jak wąż zostawia swoją skórę i ma nową. Nie powiecie, że wąż pozostawia swoje ciało i wchodzi w następne. Nie. Ten przykład zmiany skóry dotyczy tylko węża. Ta skóra węża także jest widoczna. Tak samo jak wy zdejmujecie ubranie, wąż zostawia starą skórę i rośnie mu nowa. Wąż cały czas żyje. To nie jest tak, że on jest nieśmiertelny. Po zrzuceniu skóry dwa lub trzy raz on umiera. Tam wy także zostawicie swoje skóry we właściwym czasie i weźmiecie następne. Każdy z was będzie wiedzieć, że potem wejdziecie w łono. Tam jest to kwestia potęgi jogi. Rodzicie się dzięki potędze jogi i dlatego jesteście zwani nieśmiertelnymi. Dusza mówi: Stałam się teraz stara, moje ciało jest stare. Masz wizję, w jaki sposób odejdziesz i staniesz się ponownie dzieckiem. Dusza pozostawia swoje ciało automatycznie i wchodzi w ciało dziecka. Tamto łono nie jest zwane więzieniem, jest zwane pałacem. Tam żadne grzechy nie są popełniane, a więc nie doświadczacie kary. Żyjecie bardzo wygodnie w pałacu łona. Nie ma tam kwestii cierpienia ani nie jesteście karmieni niczym brudnym, co mogłoby powodować waszą chorobę. Ojciec mówi: Dzieci, ten świat ma być teraz przekształcony, a wy macie powrócić do rejonu nirwany. Ten świat zmieni się ze starego w nowy. Wszystko się zmienia. Nasiono wyłania się z drzewa. Potem, gdy to nasiono jest zasadzone, drzewo rodzi dużo owoców. Jedno nasiono rodzi dużo innych nasion. W złotym wieku, dzięki potędze jogi, będzie tylko jedno dziecko w jednym czasie. Tutaj, poprzez żądzę seksualną, rodzi się jednocześnie czworo lub pięcioro dzieci. Ojciec wyjaśnia, jaka jest ogromna różnica pomiędzy złotym wiekiem a żelaznym. On także wyjaśnia, w jaki sposób nowy świat staje się stary i jak podczas tego dusza przechodzi przez 84 wcielenia. Każda dusza gra swoją indywidualną rolę, a potem, gdy one wszystkie powrócą do domu, każda idzie na swoje miejsce. One nie zmieniają swoich miejsc. Każda dusza w kolejności musi wrócić na swoje miejsce, w kolejności, do swojej religii, a potem musi znowu, w kolejności, zejść w dół. Dlatego został stworzony mały model najwyższego rejonu. Każda religia ma swój dział. Religia bóstw jest pierwsza, a potem inni (z innych religii) schodzą w dół w kolejności. Pójdziecie i zamieszkacie tam w kolejności. Zdajecie w kolejności, a więc swoje pozycje także weźmiecie w kolejności zgodnie ze stopniami, które otrzymacie. Ta nauka Ojca jest tylko raz w cyklu. Dusze, wasze genealogiczne drzewo jest bardzo małe. Tutaj macie takie ogromne drzewo. Dzieci miały boskie wizje, a potem usiadły i stworzyły te obrazy. Dusze są bardzo malutkie, a ich ciała są ogromne. Wszystkie dusze pójdą i tam zasiądą. One wszystkie idą i zamieszkują razem bardzo blisko, w bardzo małej przestrzeni, podczas gdy drzewo ludzkich istot jest ogromne. Ludzkie istoty potrzebują przestrzeni, aby chodzić, poruszać się, bawić się, uczyć i pracować. One potrzebują przestrzeni do wszystkiego. Dusze w bezcielesnym świecie mają bardzo małą przestrzeń, dlatego tak jest to pokazywane na obrazach. Ta sztuka życia jest z góry ustalona. Wy, dusze macie powrócić tam po wyrzeczeniu się swoich ciał. Dzieci, teraz, wasze intelekty wiedzą, w jaki sposób wy i dusze z innych religii tam zamieszkują i w jaki sposób, w kolejności, oddzielacie się od Ojca. Ojciec przychodzi tylko raz w każdym cyklu i wyjaśnia wam to wszystko. Cała pozostała nauka jest ziemska. Ona nie może być zwana duchową nauką. Ty teraz wiesz o tym, że „Ja jestem duszą”. „Ja” tzn. dusza. „Moje” tzn. to jest moje ciało. Ludzkie istoty o tym nie wiedzą. Ich związki są zawsze cielesne. W złotym wieku wasze związki także będą cielesne, ale będziecie tam świadomi duszy. Jesteś świadomy, że jesteś duszą, a twoje ciało stało się stare i dlatego ty, dusza, masz pozostawić ciało i wziąć następne. Nie ma potrzeby na zamieszanie z tego powodu. Dzieci, macie wziąć od Ojca swoje królestwo. On z całą pewnością jest nieograniczonym Ojcem. Ludzie będą zadawać wam dużo pytań, dopóki w pełni nie zrozumieją wiedzy. Wy, bramini, macie wiedzę. W rzeczywistości, świątynia wasza, braminów jest w Adźmirze. Jednym rodzajem braminów są bramini Puśkarni, a drugim są bramini Sarsidh. Ludzie udają się do Adźmiru, aby zobaczyć świątynię Brahmy. Brahma jest tam pokazywany z długą brodą. On jest pokazywany w ludzkiej postaci. Wy, bramini także jesteście w ludzkich postaciach. Bramini nie mogą być zwani bóstwami. Jesteście prawdziwymi braminami, dziećmi Brahmy. Tamci ludzie nie są dziećmi Brahmy. Oni przychodzą później, dlatego tego nie rozumieją. Tamten jest wizerunkiem waszych różnorodnych postaci. Miejcie to wszystko w swoich intelektach. Każdemu możecie tłumaczyć tę wiedzę bardzo jasno: Jesteśmy duszami; jesteśmy dziećmi Ojca. Zrozumcie to dokładnie i uczyńcie swoją wiarę silną. To jest właściwy aspekt. Tylko jedna Najwyższa Dusza jest Ojcem wszystkich dusz. Każdy Ją pamięta. Słowa: „O, Boże” z cała pewnością płyną z ust ludzkich istot. Jednak dopóki nie przyjdzie Ojciec i nie wyjaśni, kim jest, nikt nie może się dowiedzieć, kim jest Bóg. Ojciec wyjaśnił: Jeśli Lakszmi i Narajan, którzy byli panami świata, nie wiedzieli o tym, to jak mogliby o tym wiedzieć mędrcy i święci. Teraz dowiedzieliście się o tym od Ojca. Jesteście teistami, ponieważ znacie Stwórcę, początek, środek i koniec Jego stworzenia. Niektórzy rozumieją to bardziej, inni mniej. Ojciec osobiście przychodzi, aby was uczyć. Potem niektórzy wdrażają to sobie bardzo dobrze, a inni mniej. Ta nauka jest bardzo prosta, ale także bardzo wielka. Ojciec ma tyle wiedzy, że gdybyście zmienili cały ocean w atrament i tak nie dotarlibyście do jej końca. Ojciec wyjaśnia to w łatwy sposób. Masz wiedzieć, kim jest Ojciec i obracać dyskiem samorealizacji. To wszystko. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby łatwo mieć stałe pamiętanie, we wszystkim, co robisz, zawsze myśl: Jestem duszą. Ja, dusza, mieszkaniec najwyższej siedziby, przyszłam tutaj, aby grać swoją rolę. Ojciec także mieszka w najwyższej siedzibie. On wszedł w ciało Brahmy.

2. Tak jak dusze kochają duchowego Ojca, wy także macie żyć ze sobą w duchowej miłości. Dusze, powinnyście kochać dusze, a nie ciała. Czyń pełny wysiłek, aby praktykować świadomość duszy.

Błogosławieństwo:
Pozostawaj stale szczęśliwy i ponad wszelkimi pytaniami, będąc wolnym od wszelkich ograniczonych pragnień.

Dzieci, które są wolne od ograniczonych pragnień, mają blask szczęścia widoczny na ich twarzach. Ci, którzy są szczęśliwi, nigdy nie mają żadnych pytań w swoich sercach. Zawsze są altruistyczni i zawsze doświadczają, że wszyscy są bez winy; nie obwiniają innych za nic. Bez względu na to, jaka pojawia się sytuacja, czy jest to dusza, która przychodzi do ciebie, by wyrównać twoje konta karmiczne, czy cierpienie karmy twojego ciała, które wciąż pojawia się przed tobą, to z powodu swojego zadowolenia stale jesteś szczęśliwy.

Hasło:
Sprawdzaj wszelkie marnotrawstwo z uwagą, a nie w niedbały sposób.