02.06.24    Avyakt Bapdada     Polish Murli     18.01.20    Om Shanti     Madhuban


Rozprzestrzeniajcie swoje wibracje wyrzeczenia, tapasji i służenia na cały świat,
tak jak to zrobił Ojciec Brahma.


Dzisiaj potężny BapDada widzi swoje potężne dzieci. Dzisiaj jest dzień pamiętania i dzień potęgi. Dzisiaj jest dzień, w którym spuścizna wszystkich potęg została przekazana dzieciom. Na świecie istnieje wiele rodzajów testamentów, ale Ojciec Brahma przekazał dzieciom swoją wolą wszystkie potęgi, które otrzymał od Ojca. Nikt inny nie może zostawić takiego alokik testamentu. Ojciec uczynił Ojca Brahmę swoim instrumentem w cielesnej formie, a Ojciec Brahma uczynił swoją wolą, swoim testamentem, błogosławieństwo dla was, dzieci, „Bądźcie instrumentami”. Ta wola umożliwia wam, dzieci, doświadczanie wszystkich potęg z łatwością. Czym innym jest doświadczanie potęg dzięki własnym wysiłkom, a czym innym osiągnięcie wszystkich potęg dzięki woli Boga. To jest dar od Boga, błogosławieństwo od Boga. To błogosławieństwa Boga sprawiają, że robicie postępy. Kiedy otrzymujesz błogosławieństwo, nie musisz trudzić się w swoich wysiłkach, ale ponieważ Bóg czyni cię instrumentem, łatwo i automatycznie robisz postępy. W tamtym czasie przed Babą było bardzo niewielu. Wy, specjalne dzieci, otrzymałyście tę wolę od BapDady, a szczególnie od Ojca Brahmy. BapDada zobaczył, że dzieci, które otrzymały tę wolę od Ojca – oryginalne klejnoty i dzieci, które były instrumentami usługi – bardzo dobrze używały otrzymaną wolę. To dzięki tej woli brahmińska rodzina rośnie z dnia na dzień. Ten wzrost musiał nastąpić z powodu waszych specjalności, dzieci, i trwa nadal.

BapDada widzi u was, dzieci, dwie specjalności. Specjalności dzieci, które zostały uczynione instrumentami i tych, które były towarzyszami, były bardzo dobre. Czy wiecie, jakie to specjalności? Czy je pamiętacie? Czy jesteście oryginalnymi klejnotami założenia, czy klejnotami usługi, wasza pierwsza specjalność – jedność waszego zgromadzenia – była bardzo, bardzo dobra. Nikt z was nawet w swoich myślach nie miał najmniejszych pytań „Dlaczego?”, „Co?” ani „Jak?”. Waszą drugą specjalnością było to, że gdy jeden z was coś sugerował, drugi to akceptował. To była specjalność atmosfery dziedzictwa nadzwyczajnych potęg. To dlatego wy wszystkie, dusze instrumentalne, wszędzie mogłyście widzieć tylko „Baba, Baba”.

BapDada daje tak wielką miłość z głębi swojego serca tym dzieciom, które wtedy były instrumentami. Tak czy inaczej był to cud Ojca, ale wasz cud, dzieci, nie był mniejszy. Jedność zgromadzenia w tamtym czasie, gdy wszyscy byli zjednoczeni, nawet dzisiaj powoduje dobry postęp w usłudze. Dlaczego? Wasz fundament, dusze instrumenty, był mocny. Więc BapDada śpiewał dzisiaj chwałę waszego cudu, dzieci. Dzieci wszędzie otaczały Babę girlandami miłości, a Ojciec śpiewał pieśni chwały waszego, dzieci, cudu. Czy kiedykolwiek myśleliście, że to wszystko będzie trwać przez tak długi czas? Jak długo to trwa? Z ust i serca każdego wynurzał się dźwięk, że teraz chcecie powrócić do domu. Jednak BapDada wiedział, że usługa poprzez formę awjakt jeszcze musiała się odbyć. Czy zbudowaliście taką ogromną salę w dniach sakar? Czy w tamtym czasie BapDada miał takie nadzwyczaj ukochane dzieci – podwójnych cudzoziemców? Dzieci-podwójni cudzoziemcy musiały narodzić się do alokik życia poprzez awjakt utrzymanie. Wszystkie te dzieci jeszcze musiały przyjść. Dlatego Ojciec Brahma musiał wyrzec się swojego fizycznego ciała. Czy wy, dzieci-podwójni cudzoziemcy, jesteście upojone tym, że jesteście godne tego awjakt utrzymania?

Wyrzeczenie Ojca Brahmy jest specjalnie ustalone w dramacie. Wyrzeczenie Ojca Brahmy i wasza fortuna, dzieci, są od początku zapisane w dramacie. Ojciec Brahma stał się przykładem największego wyrzeczenia. Wyrzeczenie to znaczy wyrzec się wszystkiego, kiedy się wszystko ma. Wyrzeczenie zależne od czasu i problemów nie jest wzniosłym wyrzeczeniem. Od początku Brahma Baba miał wszystko, jeśli chodzi o ciało, umysł, majątek i związki, a jednak wyrzekł się wszystkiego. On wyrzekł się nawet swojego ciała. Chociaż były wszystkie udogodnienia, on sam mieszkał w starym budynku. Udogodnienia zaczęły pojawiać się zewsząd i choć mógł mieć wszystko, on był bardzo mocny w swoich duchowych staraniach. Tapasja, którą Brahma wykonał, stworzyła fortunę wam wszystkim, dzieci. Zgodnie z dramatem tylko Brahma stał się przykładem takiego wyrzeczenia. To wyrzeczenie stworzyło jego szczególną rolę służenia potęgą myśli. To dlatego nowe dzieci robią szybkie postępy. A więc, czy wysłuchaliście historii wyrzeczenia Ojca Brahmy?

Dzieci, wy otrzymujecie owoc tapasji Brahmy. Wpływ jego tapasji jest scalony z ziemią Madhubanu. Tamte dzieci też są z nim; jest również tapasja tamtych dzieci. Jednak i tak powiecie, że Ojciec Brahma był instrumentem. Brahmińskie dzieci i nawet ci, którzy przybyli do Madhubanu, lądu tapasji, doświadczyli tutaj atmosfery i wibracji, które uczyniły ich łatwymi joginami. Tutaj nie musicie wykonywać wysiłku, aby mieć jogę, ponieważ wasza joga jest łatwo nawiązana. Bez względu na to, jakie dusze przybywają tutaj, one z pewnością czegoś doświadczają. Mogą nie rozumieć tej wiedzy, ale z pewnością doświadczają duchowej miłości i spokoju. One z pewnością wrócą do domu z myślą dokonania jakiegoś rodzaju przekształcenia. To jest wpływ tapasji Brahmy i brahmińskich dzieci. Jednocześnie spójrzcie na sposób, w jaki on wykonywał usługę. Praktycznie demonstrował dzieciom, jak wykonać wiele różnych rodzajów usługi. Teraz dużo bardziej używacie tych różnych metod. Dzieci, to jest tak, jakbyście otrzymywały owoc wyrzeczenia, tapasji i usługi Ojca Brahmy. Dzieci, wy wszystkie macie w ten sam sposób rozprzestrzeniać na świat wibracje swojego wyrzeczenia, tapasji i usługi. Tak jak nauka pokazuje swój wpływ w praktyczny sposób, tak potęga ciszy, która jest stwórcą nauki, również musi być ujawniona. Teraz jest czas, aby praktycznie ujawnić potęgę ciszy. Sposobem na bardzo szybkie rozprzestrzenienie wibracji potęgi ciszy jest skoncentrowanie umysłu i intelektu. Niech ta praktyka koncentracji teraz się zwiększy. Tylko poprzez waszą potęgę koncentracji może być stworzona ta atmosfera. Kiedy jest zaburzenie, potężne wibracje nie mogą być stworzone.

Dzisiaj BapDada zobaczył, że potrzeba dużo więcej potęgi koncentracji. Dzieci, wy wszystkie teraz musicie mieć zdecydowaną myśl, aby przekształcić wszystkie okoliczności cierpienia wszystkich waszych braci i sióstr. Niech w waszych sercach wyłoni się miłosierdzie dla nich. Skoro potęga nauki jest w stanie spowodować takie zaburzenie, to czy wy wszyscy, brahmini, swoją potęgą ciszy, swoimi uczuciami miłosierdzia i swoimi myślami, nie jesteście w stanie przekształcić tego zaburzenia? Skoro macie to zrobić, skoro ma się to stać, musicie zwracać na to szczególną uwagę. Ponieważ jesteście dziećmi prapradziadka, każdy należy do gałęzi waszego drzewa genealogicznego, do waszej rodziny. Jesteście specjalnymi bóstwami waszych czcicieli. Czy jesteście upojeni tym, że jesteście ich szczególnymi bóstwami? Wasi czciciele wołają do was. Czy możecie ich usłyszeć? Oni wołają „O, specjalne bóstwo!” Jednak wy ich tylko słuchacie, ale nie odpowiadacie im. Dlatego BapDada teraz mówi wam: O, specjalne bóstwa czcicieli, teraz usłyszcie ich wołanie! Nie tylko słuchajcie ich, ale dajcie im odpowiedź. Jaką odpowiedź im dacie? Odpowiecie, tworząc atmosferę transformacji. Ponieważ oni nie otrzymują od was żadnej odpowiedzi, stają się niedbali. Wołają do was, a potem milkną.

Wszyscy widzieliście entuzjazm, jaki Ojciec Brahma miał dla każdego zadania. Na początku z entuzjazmem szukał klucza. Nawet teraz Ojciec Brahma wciąż prosi Ojca Sziwę, aby tym kluczem otworzył bramy domu. Jednak ci, którzy mają iść z Babą, powinni przynajmniej być gotowi. Co on by robił sam? Dlatego pójdziecie z Brahmą Babą, prawda? Czy może zamierzacie iść za nim? Pójdziecie z Brahmą Babą, prawda? Zatem Ojciec Brahma mówi Ojcu, aby was zapytał: Dzieci, jeśli Ojciec dałby wam klucz, czy jesteście już gotowe? Czy jesteście zawsze gotowe? Czy może jesteście tylko gotowe, ale nie zawsze gotowe? Bądźcie zawsze gotowe. Czy jesteście przygotowane do trzech egzaminów – z wyrzeczenia, tapasji i usługi? Ojciec Brahma uśmiechał się, ponieważ wylaliście wiele łez miłości. Chociaż Brahma Baba zanurza te łzy jak perły w swoim sercu, to z pewnością ma też taką myśl: Kiedy wy wszyscy będziecie zawsze gotowi? Powinniście podać datę. Przynajmniej jedna osoba powinna powiedzieć „Jestem zawsze gotowa”. Przynajmniej stwórzcie swoich towarzyszy! Czy może zamierzacie zostawić swoich towarzyszy za sobą i iść sami? Powiecie „Ale nawet Ojciec Brahma zostawił nas!” Jednak on musiał stworzyć to stworzenie. On był odpowiedzialny za szybki wzrost. Czy wszyscy jesteście zawsze gotowi? Nie tylko jeden z was, ale wy wszyscy? Czy Baba pójdzie sam, czy weźmie was wszystkich ze sobą? Czy jesteście wszyscy zawsze gotowi? Czy jesteście zawsze gotowi, czy staniecie się? Powiedzcie! Przynajmniej 900.000 powinno pójść razem. Bo inaczej kim będziecie rządzić? Czy będziecie władać sami sobą? Czystym pragnieniem Ojca Brahmy dla was wszystkich, dzieci, jest: Bądź zawsze gotowy i czyń innych zawsze gotowymi.

Dzisiaj w subtelnym rejonie wyłoniły się szczególne oryginalne klejnoty oraz oryginalne klejnoty usługi. Ci z grupy zaawansowanej mówią, że są gotowi. Na co są gotowi? Mówią: Bijcie w bębny ujawnienia, abyśmy wszyscy mogli zostać ujawnieni i stać się instrumentami dla stworzenia nowego świata. Przywołujemy stwórców nowego świata. Wszystko teraz zależy od was. Bijcie w bębny! Bijcie w bębny i ogłaszajcie „On przyszedł, On przyszedł!” Czy wiecie, jak bić w takie bębny? Macie bić w nie. Ojciec Brahma teraz pyta was o tę datę. Wszyscy mówicie, że nie możecie niczego zrobić, nie mając ustalonej daty. Dlatego ustalcie datę tego. Czy możecie ustalić datę? Ojciec prosi was, byście ustalili datę. Ojciec mówi: Zróbcie to dzisiaj! Ustaliliście datę konferencji i teraz macie konferencję. Co myślą ci z zagranicy? Czy data może być ustalona? Czy ustalicie datę? Tak czy nie? Aćća. Posłuchajcie rady Dadi Janki i zróbcie to. Aćća.

Do nadzwyczaj kochających i niezależnych dzieci zewsząd, które są bardzo blisko BapDady. BapDada widzi, że wy wszystkie, dzieci, jesteście zagubione w miłości i siedzicie całkowicie pochłonięte miłością. Słuchacie i huśtacie się na huśtawce świętowania spotkania. Nie jesteście daleko; wy nie jesteście przed oczami Baby, ale jesteście zanurzone w Jego oczach. Dzieciom, które świętują osobiste spotkanie z Babą w taki sposób; dzieciom w ich awjakt postaciach, które są zagubione w miłości; godnym dzieciom, które stale dają dowód swojego wyrzeczenia, tapasji i usługi, tak jak zrobił to ojciec; przekształcającym świat dzieciom, które stale przekształcają świat dzięki swojej potędze koncentracji; dzieciom, które są świetlane i lekkie, które stale fruwają dzięki temu, że wykonują intensywny wysiłek jak ojciec; dużo, dużo i dużo miłości, pamiętanie i namaste od BapDady.

Do sług z Radżastanu: Radżastan otrzymał bardzo dobrą okazję do służenia. Tak jak wasza ziemia nazywa się Radżastan (ziemia królów), tak też niech teraz pojawią się takie jakościowe dusze. Nie poddani, ale teraz niech pojawią się królowie z rodziny królewskiej. Tak jak nazwa to Radżastan, tak też wyłonią się takie królewskie dusze, które mogą wykonać tak dobrej jakości usługę. Czy są tam ukryci jacyś królowie? A może nadal są za chmurami? Zwróćcie szczególną uwagę na służenie biznesmenom. Ministrowie i sekretarze ciągle się zmieniają, ale przedsiębiorcy mogą zrobić postępy w robieniu tego interesu z Ojcem. Kiedy służycie biznesmenom, kobiety z ich rodzin mogą z łatwością przyjść. Kobiety nie mogą przyjść tutaj same, ale kiedy przyjdzie filar rodziny, ta rodzina automatycznie będzie się stopniowo powiększać. Dlatego ci z Radżastanu muszą sprawić, aby pojawiły się dusze dobrej jakości. Nie mówcie, że nie ma takich dusz w okolicy. Będziecie musieli ich poszukać, ponieważ one istnieją. Będziecie musieli poświęcić im trochę czasu. Oni zawsze są zajęci. Musicie znaleźć sposób, żeby ich do siebie zbliżyć. Wszystko inne jest dobre. Skorzystaliście z dobrej okazji, aby służyć. Każda strefa otrzymuje taką możliwość. To jest bardzo dobry sposób, aby zbliżyć się i wziąć błogosławieństwa. Nie ma znaczenia, czy wszyscy cię widzą, czy nie, czy wszyscy cię znają, czy nie, ponieważ kiedy wykonujesz bardzo dobrą usługę, automatycznie pojawiają się dla ciebie błogosławieństwa. Te błogosławieństwa docierają do ciebie bardzo szybko, ponieważ są błogosławieństwami płynącymi z serca. Dlatego szybko dotykają waszych serc. BapDada mówi: Najłatwiejszym wysiłkiem jest dawanie i otrzymywanie błogosławieństw. Kiedy twoje konto błogosławieństw jest pełne, Maja nie będzie w stanie ci przeszkodzić, ponieważ twoje konto jest pełne. Wy otrzymujecie potęgę gromadzenia. Dlatego bądźcie szczęśliwi i uszczęśliwiajcie innych. Poznajcie tajemnicę natury każdego i sprawcie, aby wszyscy byli szczęśliwi. Nie mówcie, że tacy są zawsze nieszczęśliwi. Sami musicie poznać ich sekrety. Poczujcie ich puls, a następnie dajcie im lekarstwo błogosławieństw, a wszystko stanie się łatwe. Czy to w porządku, Radżastanie? Nauczyciele z Radżastanu, wstańcie! Gratulacje za wykonaną usługę. Podejmijcie łatwy wysiłek i wciąż dawajcie wszystkim błogosławieństwa. Nie myślcie o otrzymywaniu, ale po prostu wciąż dawajcie, a będziecie wciąż otrzymywać. Dawać znaczy otrzymywać. Czy to jest w porządku? Tak właśnie jest, prawda? Jesteście dziećmi Dawcy. Nie myślcie, że dacie coś, gdy ktoś inny wam da. Musicie po prostu wciąż dawać jako obdarowujący, a w ten sposób automatycznie otrzymacie.

Ci, którzy przybyli tu po raz pierwszy w tym cyklu, niech podniosą ręce! Ogólnie biorąc, połowa jest tu po raz pierwszy, a połowa była tu wcześniej. Aćća, wszyscy siedzący po bokach i z tyłu, czy wszyscy jesteście łatwymi joginami? Podnieście rękę, jeśli jesteście łatwymi joginami!

W czasie pożegnania: (BapDada otrzymał wiadomości o pielgrzymkach do świątyń, w których znajdują się główne lingamy Sziwy.) Wszystkie wiadomości o pielgrzymkach od czasu do czasu docierają do BapDady. Wszyscy odgrywacie swoje role służenia z wielkim zapałem i entuzjazmem. Otrzymujecie błogosławieństwa od swoich czcicieli. Kiedy ci czciciele, którzy zakończyli swoje bhakti, otrzymają posłannictwo Baby, będziecie mogli zobaczyć, którzy z tych, którzy otrzymali to przesłanie, staną się Moimi dziećmi. Odbywa się bardzo dobra usługa, ponieważ metoda, którą stworzyliście dla tej usługi, bardzo wszystkich przyciąga. Zobaczymy teraz, jaka kategoria dusz wyłoni się w wyniku tego. To bardzo dobrze, że czciciele również otrzymali od was driszti i wprowadzenie. W przyszłości nadal im służcie i umożliwiajcie im robienie postępów. Ci, którzy niestrudzenie wykonują tę usługę, wykonują bardzo dobrą usługę. Miłość i pamiętanie dla was wszystkich, dzieci. BapDada nadal was obserwuje. Sukces i tak jest waszym prawem z urodzenia!

Ośrodek na Mauritiusie otrzymał od premiera państwową nagrodę jedności. Mauritius ma bardzo dobre powiązania ze swoimi bardzo ważnymi osobami. Wywieracie na nich dobry wpływ i dlatego otrzymaliście owoc swojej incognito usługi. Szczególne gratulacje! Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź stale szczęśliwy i bierz błogosławieństwa dzięki utrzymywaniu równowagi pamiętania i usługi w każdym oddechu.

Tak jak zwracacie uwagę na to, aby wasze łącze pamiętania było stale połączone, w ten sam sposób niech łącze usługi będzie stale połączone. Niech w każdym oddechu będzie pamiętanie i usługa – to jest znane jako utrzymywanie równowagi. Dzięki tej równowadze będziecie stale doświadczać błogosławieństw, a w waszych sercach pojawi się dźwięk, że jesteście utrzymywani błogosławieństwami. Uwolnicie się od konieczności ciężkiej pracy lub walki. Uwolnicie się od pytań: „Co? Dlaczego? Jak?” i będziecie nieustannie szczęśliwi. Wtedy doświadczycie, że sukces jest waszym wrodzonym prawem.

Hasło:
Aby zdobyć nagrodę od Ojca, siebie i swoich towarzyszy, musisz mieć przy sobie świadectwo, że jesteś wolny od przeszkód.