03.06.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, interesujcie się żywo pamiętaniem Ojca, który czyni was panami świata. Tylko dzięki pamiętaniu staniecie się satopradhan.

Pytanie:
Na który aspekt powinniście zwracać pełną uwagę, aby wasze czoło (intelekt) otwierało się całkowicie?

Odpowiedź:
Zwracaj uwagę na tę naukę. Bóg cię uczy i dlatego nigdy nie wolno ci opuszczać nauki. Masz pić nektar tak długo, jak żyjesz. Zwracaj uwagę na tę naukę. Nie bądź nieobecny. Masz znaleźć murli i studiować je. Każdego dnia w murli są nowe punkty, dzięki którym twoje czoło się otwiera.

Om śanti.
Bóg Śiwa mówi do saligramów. To zdarza się tylko raz w całym cyklu. Tylko wy o tym wiecie. Nikt inny tego nie wie. Ludzkie istoty nie znają Stwórcy ani początku, środka i końca stworzenia. Dzieci, wiecie, że w założeniu będą przeszkody i że to jest zwane ofiarnym ogniem wiedzy. Ojciec wyjaśnia: Cokolwiek widzicie w tym starym świecie, wszystko będzie złożone w ofierze. Dlatego nie wolno wam mieć żadnego przywiązania do tego. Ojciec przychodzi i uczy was dla nowego świata. To jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek. To jest zbieg wieku występnego i wieku bez występku, kiedy musi nastąpić zmiana. Nowy świat jest nazywany światem bez występku. Tam była tylko oryginalna, wieczna religia bóstw. Dzieci, wiecie, że te punkty muszą być zrozumiane. Ojciec mówi do was dzień i noc: Dzieci, przekazuję wam najgłębsze punkty. Studiowanie będzie trwało tak długo, jak Ojciec jest tutaj. Następnie nauka się skończy. Nikt oprócz was o tym nie wie. Wśród was także jest to w kolejności i BapDada o tym wie. Wielu upada i jest dużo trudności. To nie jest tak, że każdy nieprzerwanie żyje w czystości. Ponieważ nie pozostajecie czyści, musi być kara. Tylko paciorki różańca zdają z honorem. Następnie tworzeni są również poddani. To powinno być bardzo dobrze zrozumiane. Kiedy wyjaśniacie innym, oni nie są w stanie zrozumieć, potrzebują na to czasu. Nie jesteście w stanie wyjaśnić tyle, ile Ojciec wyjaśnia. Tylko Ojciec zna przychodzące raporty, że ten i ten wpadł w występek, że to się wydarzyło. Imiona nie mogą być wymieniane. Gdyby Baba wymienił jakieś imiona, wtedy nikt nie chciałby rozmawiać z tą osobą. Wówczas każdy patrzyłby na tę osobę z niechęcią i nie miał dla niej serca. Cały dochód, który zarobiła ta osoba, byłby stracony. Tylko ten, kto upadł wie i Ojciec wie. Są to bardzo incognito kwestie. Mówisz, że poznałeś jakąś osobę, że wyjaśniłeś jej bardzo dobrze i że ona może pomóc w usłudze. Jednak, to jest możliwe, kiedy taka osoba przyjdzie do ciebie. Na przykład, wyjaśniasz bardzo dobrze gubernatorowi, ale on nie będzie w stanie nikomu wyjaśnić. Gdyby on komuś wyjaśniał, nikt by mu nie uwierzył. Tylko ci, którzy mają zrozumieć, zrozumieją. On nie będzie umiał wyjaśnić innym. Dzieci, wyjaśniacie, że to jest dżungla kolców i że zmieniamy ją w pomyślne miejsce. Oni mówią o dobroczynnym Bogu Wisznu. Wszystkie te wersety należą do ścieżki czczenia. To jest pomyślne, kiedy to jest królestwem Wisznu. Pokazywana jest inkarnacja Wisznu. Baba widział wszystko. On jest doświadczony. On zna bardzo dobrze wszystkie religie. Ten, w którego ciało wchodzi Ojciec musi być osobistością. Dlatego On mówi: Wchodzę w niego na końcu jego wielu żyć, kiedy on wszystkiego doświadczył. On jest także zwykłą ludzką istotą. Osobistość nie oznacza, że on powinien być królem lub członkiem królewskiej rodziny. Nie. On ma duże doświadczenie. Wchodzę w jego powóz na końcu jego wielu żyć. Macie wyjaśniać, że zakładane jest królestwo i jest tworzony różaniec. W jaki sposób jest zakładane to królestwo, w jaki sposób jedni stają się królami lub królowymi, a jak inni stają się kimś innym? Wszystko to są kwestie, których nikt nie potrafi zrozumieć w jeden dzień. Tylko nieograniczony Ojciec daje wam nieograniczone dziedzictwo. Bóg przychodzi i wyjaśnia wam, ale mimo to tylko niewielu staje się czystymi. Potrzeba czasu, żeby to zrozumieć. Dusze doświadczają dużej kary. Nawet po doświadczeniu kary, niektórzy stają się poddanymi. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, macie stać się bardzo słodkie, nie wolno wam sprawiać nikomu cierpienia. Ojciec przychodzi, by pokazać każdemu ścieżkę do szczęścia i wyzwolić każdego z cierpienia. A więc, jak On mógłby sprawić komuś cierpienie? Dzieci, tylko wy znacie te wszystkie zagadnienia. Ludzie na zewnątrz prawie niczego nie są w stanie zrozumieć. Macie przerwać przywiązanie do wszystkich swoich krewnych itd. Macie żyć w domu, ale tylko z nazwy. W waszych intelektach jest to, że ten cały świat ma być zniszczony. Jednak, nikt nie ma tej myśli. Specjalnie ukochane dzieci rozumieją to i ciągle czynią wysiłek, studiując. Wielu nawet nie zdaje. Jest wiele obrotów Mai. Ona jest również bardzo silna. Jednak, wy nie możecie wyjaśniać tego nikomu innemu. Ludzie przychodzą do was i chcą zrozumieć, co tutaj się dzieje i dlaczego jest tak wiele raportów (na was). Tamci ludzie (ministrowie rządu) ciągle się przenoszą, a więc macie usiąść i wyjaśniać każdemu. Wtedy oni mówią, że to jest bardzo dobra organizacja. Te kwestie dotyczące założenia królestwa są bardzo głębokie i zabawiające. Dzieci, znalazłyście nieograniczonego Ojca i powinnyście być bardzo szczęśliwe. Stajemy się panami świata, bóstwami, a więc z pewnością mamy mieć boskie cnoty. Wasz cel i przedmiot nauki jest przed wami. Oni są panami nowego świata. Tylko wy to rozumiecie. Uczymy się i nieograniczony Ojciec, który jest pełen wiedzy, uczy nas, aby zabrać nas do lądu nieśmiertelności, tzn. do nieba. Otrzymujemy tę wiedzę. Przyjdą tylko ci, którzy wzięli królestwo w poprzednim cyklu. Zakładacie swoje królestwo dokładnie tak, jak zrobiliście to w poprzednim cyklu. Ten różaniec jest tworzony w kolejności. Także w szkole ci, którzy dobrze się uczą, otrzymują stypendium. To są ograniczone kwestie, podczas gdy wam są mówione nieograniczone kwestie. Stajecie się pomocnikami Ojca, a więc tymi, którzy osiągają wysoką pozycję. W rzeczywistości macie pomóc sobie. Macie stać się czyści. Byliście satopradhan i z całą pewnością macie stać się tacy ponownie. Macie pamiętać Ojca. Możecie pamiętać Ojca podczas wszystkiego, co robicie. Macie pamiętać z wielkim zainteresowaniem Ojca, który czyni was panami świata. Jednak Maja nie pozostawia was. Jest wiele rodzajów raportów: Baba, mam wiele grzesznych myśli Mai. Ojciec mówi: To jest pole bitwy. Macie zwyciężyć pięć występków. Rozumiecie, że dzięki pamiętaniu Ojca stajecie się satopradhan. Ojciec przychodzi i wam to wyjaśnia. Nikt, z tych na ścieżce czczenia tego nie wie. To jest nauka. Ojciec pyta: Jak staniesz się czysty? Byliście czyści i macie stać się tacy ponownie. Bóstwa są czyste. Dzieci wiecie, że wy, studenci uczycie się. W przyszłości pójdziecie do królestwa dynastii słońca. Dlatego macie czynić bardzo dobre wysiłki. Wszystko zależy od waszych stopni. Jeśli przegracie na polu bitwy, pójdziecie do dynastii księżyca. Słysząc nazwę „pole bitwy”, ludzie potem pokazali łuk i strzałę. Czy oni fizycznie walczyli, że używali strzał i łuków? Nie było niczego takiego. Wcześniej walczono za pomocą łuków i strzał. Są ślady tego nawet teraz. Niektórzy ludzie mają umiejętność strzelania z łuku. W tej wiedzy nie ma kwestii wojny. Wiecie, że tylko Śiw Baba jest Oceanem Wiedzy, Tym od którego otrzymujecie pozycję. Ojciec teraz mówi: Macie przerwać całe swoje przywiązanie do wszystkich związków ciała, włączając w to własne ciało. Wszystko to jest stare. Nowy świat był złotowiecznym Bharatem. Jego nazwa była bardzo sławna. Kto i kiedy uczył starożytnej jogi? Nikt tego nie wie dopóki On sam nie przyjdzie i nie wyjaśni. To jest coś nowego. To, co wydarzyło się w każdym cyklu, powtórzy się. Nie może być w tym żadnej różnicy. Ojciec mówi: Teraz, dzięki staniu się czystymi w tym ostatnim życiu, nie staniecie się nieczyści przez 21 żyć. Ojciec wyjaśnia bardzo dobrze, a pomimo to nie każdy uczy się z taką samą uwagą. To jest taka różnica, jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Niektórzy przychodzą, żeby się uczyć, uczą się trochę i potem znikają. Ci, którzy rozumieją bardzo dobrze, dzielą się swoim doświadczeniem, jak przyszli i jak złożyli obietnicę życia w czystości. Ojciec mówi: Jeżeli, po złożeniu obietnicy czystości staniesz się nieczysty, choć raz, wtedy dochód, jaki zarobiłeś, jest tracony. Wtedy twoje sumienie będzie cię stale gryzło. Wtedy nie jesteście w stanie powiedzieć nikomu: Pamiętaj Ojca. Główny aspekt, o który oni pytają, dotyczy występku żądzy. Dzieci, macie studiować tę naukę regularnie. Ojciec mówi: Przekazuję wam nowe aspekty. Jesteście studentami i uczy was Bóg. Jesteście studentami Boga. Nie wolno wam opuścić nawet jednego dnia takiej wzniosłej nauki. Jeśli opuścicie słuchanie murli jednego dnia, dostaniecie znak nieobecności. Nawet bardzo dobrzy maharati opuszczają murli. Oni myślą, że wiedzą wszystko i dlatego nie jest ważne, że nie słyszeli murli. O! Otrzymacie znak nieobecności i potem nie zdacie. Ojciec Sam mówi: Każdego dnia przekazuję wam dobre punkty, które będą bardzo użyteczne do wyjaśniania ich we właściwym czasie. Jeśli nie słyszycie ich, jak możecie ich użyć? Macie pić ten nektar dopóki żyjecie. Macie wpajać sobie te nauki. Nigdy nie wolno wam być nieobecnymi. Możecie wziąć od kogoś murli i studiować je. Nie wolno wam mieć arogancji. O! Bóg, Ojciec uczy was, a więc nie wolno wam opuścić ani jednego dnia. Każdego dnia pojawiają się takie punkty, że czoło (intelekt) twoje lub czyjeś otwiera się. Potrzebujecie czasu, żeby zrozumieć, czym jest dusza, kim jest Najwyższa Dusza i jak grana jest rola. Na końcu, wy po prostu będziecie pamiętać: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Jednak obecnie macie to wyjaśniać. Stan na końcu jest taki, że pójdziecie do domu pamiętając Ojca. Tylko dzięki pamiętaniu staniecie się czyści. Wy sami możecie zrozumieć, jak czyści się staliście. Ci, którzy są nieczyści, na pewno otrzymują mniej potęgi. Tylko osiem głównych klejnotów zdaje z honorem. Oni nie doświadczają żadnej kary. To są bardzo subtelne kwestie. Te studia są bardzo wzniosłe. Nawet nie myśleliście ani nie śniliście o tym, że moglibyście stać się bóstwami. Stajecie się multimilion razy fortunni dzięki pamiętaniu Ojca. W porównaniu z tym tamte interesy są całkowicie bezużyteczne. Nic nie będzie użyteczne, ale nawet wtedy macie wszystko robić. Nigdy nie wolno wam uważać, że dajecie coś Śiw Babie. O! To wy stajecie się multimilionerami. Jeśli macie myśl, że to wy dajecie, cała siła tego zostaje zredukowana. Ludzie składają dary i czynią charytatywność w imieniu Boga, żeby coś otrzymać. To nie jest dawanie. Bóg jest Dawcą. On daje wam bardzo dużo w waszym następnym życiu. To jest również ustalone w dramacie. Na ścieżce czczenia oni otrzymują tymczasowe szczęście, podczas gdy wy otrzymujecie od nieograniczonego Ojca dziedzictwo nieograniczonego szczęścia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Macie pić ten nektar i wpajać sobie te nauki tak długo, jak żyjecie. Bóg was uczy. Dlatego, nie wolno wam opuścić murli nawet jednego dnia.

2. Aby zgromadzić dochód multimilionów, macie pamiętać Ojca podczas wszystkiego, co robicie, żyjąc w domu oraz pracując.

Błogosławieństwo:
Stań się godny bycia chwalonym i czczonym poprzez umożliwienie każdemu otrzymania prawa dzięki Twojej duchowej osobowości szczęścia.

Ci, którzy zdobywają certyfikat zadowolenia od wszystkich, pozostają nieustannie szczęśliwi. Dzięki duchowej osobowości szczęścia stajesz się dobrze znany, to znaczy, stajesz się godny bycia chwalonym i czczonym. Ponieważ wy, dusze, macie czyste i pozytywne myśli dla innych i jesteście szczęśliwe, oni otrzymują szczęście, oparcie, skrzydła odwagi oraz zapał i entuzjazm. Dzięki tym osiągnięciom niektórzy otrzymują prawo, a inni stają się czcicielami.

Hasło:
Łatwym sposobem na uzyskanie błogosławieństwa od Ojca jest mieć miłość w swoim sercu.