08.06.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze grzechy są usuwane poprzez pamiętanie, a nie poprzez trans. Trans jest grą wartą tylko kilku groszy. Dlatego nie miejcie żadnego pragnienia, aby wchodzić w trans.

Pytanie:
Dzieci, jakie jedno ostrzeżenie Ojciec daje wam wszystkim, by uchronić was przed różnymi formami Mai?

Odpowiedź:
Słodkie dzieci, nie miejcie żadnego pragnienia transu. Ta wiedza i joga nie mają żadnego związku z transem. Najważniejsze jest uczenie się. Niektórzy wchodzą w trans i mówią: „Mama weszła we mnie” lub „Baba wszedł we mnie”. Wszystko to są subtelne myśli Mai, na które musicie bardzo uważać. Maja wchodzi w wiele dzieci i sprawia, że one działają niewłaściwie. Dlatego nie miejcie żadnego pragnienia transu.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci zrozumiały, że z jednej strony jest czczenie, a z drugiej strony jest wiedza. Jest dużo czczenia i jest wielu ludzi, którzy was tego uczą. Zarówno pisma jak i ludzkie istoty uczą was tego. Tutaj nie ma ani pism, ani ludzkiej istoty. Tu jeden duchowy Ojciec uczy was i wyjaśnia wam, duszom. To dusza wszystko sobie przyswaja. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, posiada całą tę wiedzę. On ma wiedzę o cyklu 84 wcieleń i dlatego także może być zwany Tym, który obraca dyskiem samorealizacji. On czyni, że my, dzieci, obracamy dyskiem samorealizacji. Baba jest w ciele Brahmy, a więc On także może być zwany braminem. My, Jego dzieci, także stajemy się braminami, którzy potem stają się bóstwami. Ojciec teraz siedzi tutaj i uczy was pielgrzymki pamiętania. Nie ma w tym kwestii hatha jogi. Tamci ludzie wchodzą w trans dzięki hatha jodze. To nie jest nic wielkiego. Nie ma nic wielkiego w transie. Trans jest grą wartą tylko kilku groszy. Nie wolno wam nigdy powiedzieć nikomu, że wchodzicie w trans, ponieważ obecnie wszędzie za granicą wielu ludzi wchodzi w trans. Poprzez wchodzenie w trans ani oni nie odnoszą korzyści, ani wy nie odnosicie korzyści. Baba daje wam zrozumienie, że w transie nie ma ani pielgrzymki pamiętania, ani wiedzy. Ci, którzy wchodzą w trans nigdy nie usłyszą tej wiedzy ani ich grzechy nie będą spalone. Trans nie ma żadnego znaczenia. Dzieci mają jogę, ale to nie jest zwane transem. Wasze grzechy będą usunięte dzięki pamiętaniu. Grzechy nie mogą być usunięte poprzez trans. Baba ostrzega was: Dzieci, nie miejcie żadnego zainteresowania wchodzeniem w trans. Wiecie, że ci sannjasini itp. otrzymują wiedzę, gdy jest czas zniszczenia. Chociaż możecie wciąż ich zapraszać, ta wiedza nie wejdzie szybko do ich urn (intelektów). Oni przyjdą, gdy zobaczą zniszczenie. Wtedy zrozumieją, że śmierć ma przyjść. Gdy zobaczą, że ona zbliża się, uwierzą wam. Ich rola jest na końcu. Mówicie, że zniszczenie ma teraz nadejść i że śmierć ma nadejść. Tamci ludzie myślą, że kłamiecie. Wasze drzewo rośnie powoli. Po prostu macie powiedzieć sannjasinom: Pamiętajcie Ojca. Ojciec także wyjaśniał, że nie wolno wam zamykać oczu. Jeżeli wasze oczy będą zamknięte, jak będziecie mogli zobaczyć Ojca? Jesteśmy duszami i siedzimy przed Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Jego nie można zobaczyć, ale my mamy tę wiedzę w swoich intelektach. Dzieci, rozumiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, uczy nas biorąc oparcie tego ciała. Nie istnieje kwestia transu itd. Wejść w trans to nie jest wielka rzecz. Ofiarowanie bhog itd. jest ustalone w sztuce życia. Wy (posłannicy transu), jesteście sługami i powracacie po ofiarowaniu bhog. To jest tak, jak z sługami, którzy karmią ważne osoby. Wy także jesteście sługami, którzy idą ofiarować bhog bóstwom. One są aniołami. Widzicie tam Mamę i Babę. Ten doskonały wizerunek jest waszym celem. Kto uczynił ich takimi aniołami? Wejść w trans to nie jest wielka rzecz. Tak jak Śiw Baba uczy was tutaj, w ten sam sposób także tam Śiw Baba wyjaśnia wam coś poprzez tego. Po prostu macie wiedzieć, co dzieje się w subtelnym rejonie, ale nie wolno wam nadawać transowi znaczenia. Demonstrowanie wchodzenia w trans jest także dziecinadą. Baba ostrzega każdego: Nie wchodźcie w trans. Maja często wtrąca się w to. To jest nauka, z którą przychodzi Ojciec i uczy was w każdym cyklu. Teraz jest zbieżny wiek. Macie być przeniesieni. Gracie swoje role zgodnie z planem sztuki życia. Istnieje chwała dla waszych ról. Ojciec przychodzi i uczy was zgodnie ze sztuką życia. Macie raz uczyć się z Ojcem i z pewnością zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Dzieci, macie w tym tak dużo szczęścia. Teraz znamy Ojca oraz początek, środek i koniec stworzenia. Powinniście być bardzo szczęśliwi z powodu otrzymywania nauk od Ojca. Uczycie się dla nowego świata. Tam jest królestwo bóstw, a więc z pewnością macie uczyć się w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Zostajecie wyzwoleni od cierpienia, a następnie idziecie w kierunku szczęścia. Tutaj chorujecie itp., ponieważ jesteście tamopradhan. Wszystkie te choroby mają się skończyć. Główną kwestią jest nauka, która nie ma nic wspólnego z transem itd. To nie jest wielka rzecz. W wielu miejscach wchodzą w trans, a potem mówią, że Mama przyszła albo że Baba przyszedł. Ojciec mówi: To wszystko nie ma znaczenia. Ojciec tylko wyjaśnia jedną rzecz: Byliście świadomi ciała przez połowę cyklu; teraz stańcie się świadomi duszy i pamiętajcie Ojca, a wasze grzechy będą usunięte. To jest zwane pielgrzymką pamiętania. Nazywając to jogą, nie możecie udowodnić, że jest to pielgrzymka. Wy, dusze, macie odejść stąd i stać się satopradhan z tamopradhan. Teraz jesteście na pielgrzymce. Ich joga nie jest żadną pielgrzymką. Jest tak dużo hatha joginów. Tamto jest hatha jogą, podczas gdy to jest pamiętanie Ojca. Ojciec mówi: Najsłodsze dzieci, uważajcie siebie za dusze. Nikt inny nie wyjaśni tego w ten sposób. To jest uczenie się. Gdy stałeś się dzieckiem Ojca, masz uczyć się z Nim, a potem także uczyć innych. Baba mówi: Otwórzcie muzea i ludzie sami do was przyjdą. Nie będziecie mieć kłopotu z zapraszaniem ich. Oni powiedzą: Ta wiedza jest bardzo dobra. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy jej. Tutaj jest poprawiany wasz charakter. Główną kwestią jest czystość, z powodu której jest zaburzenie. Wielu nadal z tego nie zdaje. Wasz stan staje się taki, że będąc w tym świecie, nie widzicie go. Podczas jedzenia i picia wasze intelekty powinny kierować się w tamtą stronę, tak jak wtedy, gdy wasz ojciec buduje nowy dom i intelekt każdego jest pociągany w jego kierunku. Teraz jest stwarzany nowy świat i nieograniczony Ojciec buduje nieograniczony dom. Wiecie, że czynimy wysiłek, aby stać się mieszkańcami nieba. Teraz cykl zbliża się do końca. Mamy teraz pójść do domu, a potem do nieba i aby to zrobić, niewątpliwie mamy stać się czyści. Macie stać się czyści dzięki pielgrzymce pamiętania. To w pamiętaniu są przeszkody i to właśnie w tym musicie walczyć. Gdy uczycie się, nie ma kwestii walki. Nauka jest bardzo prosta. Wiedza o cyklu 84 wcieleń jest bardzo łatwa, ale uważanie siebie za duszę i pamiętanie Ojca wymaga wysiłku. Ojciec mówi: Nie zapominajcie o pielgrzymce pamiętania. Pamiętajcie Babę przynajmniej przez 8 godzin. Macie też wykonywać czyny dla swojego fizycznego utrzymania. Macie także mieć trochę snu. To jest łatwa ścieżka. Jeżeli powiedziano by wam, abyście w ogóle nie spali, to stałoby się hatha jogą. Jest dużo hatha joginów. Ojciec mówi: Nie patrzcie na nic stamtąd, nie ma w tym żadnej korzyści. Tak wielu ludzi uczy hatha jogi itd. Wszystkie te wskazówkami są wskazówkami ludzkich istot. Jesteście duszami i to dusza bierze ciało oraz gra swoją rolę, stając się lekarzem itp. Jednak ludzie stali się świadomi ciała i myślą: Jestem tym a tym. Teraz macie to w swoich intelektach, że jesteście duszami i że Ojciec jest także duszą. Obecnie uczy was Najwyższy Ojciec. Dlatego zostało zapamiętane, że przez długi czas dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy. Spotykacie Go w każdym cyklu. Cała reszta świata naucza i uczy się w świadomości ciała, uważając siebie za ciała, podczas gdy wy uczycie się, uważając siebie za dusze. Ojciec mówi: Ja uczę was, dusze. To dusza staje się sędzią albo adwokatem itd. Wy, dusze, byłyście czyste i satopradhan. Potem, grając swoje role, wszystkie stałyście się teraz nieczyste. Dlatego wołacie: Baba, przyjdź i uczyń nas czystymi duszami. Ojciec jest czysty. Tylko gdy słuchacie tych rzeczy, możecie je sobie przyswajać. Dzieci, stajecie się bóstwami, gdy wdrażacie sobie te rzeczy. Te kwestie nie zostaną w intelekcie nikogo innego, ponieważ te kwestie są nowe. To jest wiedza, a tamto to czczenie. Wy także staliście się świadomi ciała podczas czczenia. Ojciec mówi: Dzieci, teraz stańcie się świadome duszy. Ojciec uczy nas, dusze, poprzez to ciało. Stale, wciąż na nowo, pamiętajcie o tym, że to jest jedyny czas, gdy Ojciec wszystkich dusz, Najwyższy Ojciec, uczy was. Oprócz tego zbieżnego wieku, On nie ma roli w żadnym czasie w całej sztuce życia. Dlatego Ojciec wciąż powtarza: Najsłodsze dzieci, miejcie wiarę, że jesteście duszami i pamiętajcie Ojca. To jest najwyższa pielgrzymka. Jeżeli wespniecie się, możecie posmakować słodyczy nieba. Wpadając w występek, zostaniecie całkowicie zmiażdżeni. Pomimo to pójdziecie do nieba, ale wasza pozycja będzie bardzo niska. Zakładane jest królestwo. Ci z niską pozycją są także tam potrzebni. Nie każdy idzie ścieżką tej wiedzy. Jeżeli tak by było, Baba znalazłby tak dużo dzieci. Nawet jeśli On je znajduje, to tylko na krótki czas. Wy, matki, jesteście tak bardzo chwalone. Mówi się: Pokłony matkom. Jest taka wielka mela dla Dżagadamby, ponieważ ona wykonała tak dużo usługi. Ci, którzy bardzo dużo służą, stają się wielkimi królami. Wasz memoriał jest w świątyni Dilwala. Wy, córki, powinnyście znaleźć dużo czasu. Gdy przygotowujecie jedzenie, powinnyście siedzieć w pamiętaniu i uczynić jedzenie bardzo czystym, aby serce każdego, kogo karmicie, stało się także czyste. Jest bardzo niewielu, którzy otrzymują takie jedzenie. Zapytaj siebie: Czy przygotowuję jedzenie, przebywając w pamiętaniu Śiw Baby, tak, aby serca tych, którzy jedzą, roztopiły się, gdy tylko spróbują tego? Wciąż zapominacie przebywać w pamiętaniu. Baba mówi: Jest ustalone w sztuce życia to, że zapominacie, ponieważ jeszcze nie staliście się w 16. stopniach pełni. Z pewnością macie stać się doskonali. Księżyc w pełni jest tak jasny, potem on zmniejsza się do linii. Staje się całkowicie ciemny, a następnie staje się całkowicie jasny. Jeżeli wy, dusze, wyrzekniecie się tych występków itd. i będziecie wciąż pamiętać Ojca, staniecie się doskonałe. Chcecie stać się władcami, ale nie każdy może się tym stać. Każdy ma czynić wysiłek. Niektórzy nie wykonują w ogóle żadnego wysiłku i dlatego mówi się: maharati (jeźdźcy na słoniach), konnica i piechota. Jest niewielu maharati. Nie ma tak wielu dowódców i majorów (w armii), jak wielu jest poddanych i żołnierzy. Pomiędzy wami także są dowódcy, majorzy i kapitanowie. Jest także piechota. To jest wasza duchowa armia. Wszystko zależy od pielgrzymki pamiętania. To dzięki niej otrzymacie siłę. Jesteście incognito wojownikami. Dzięki temu, że pamiętacie Ojca, palone są śmieci waszych grzechów. Ojciec mówi: Możesz pracować itd., ale pamiętaj Ojca. Życie po życiu jesteście ukochanymi jednego Umiłowanego. Teraz, ponieważ odnaleźliście tego Umiłowanego, macie Go pamiętać. Poprzednio, chociaż mieliście zwyczaj pamiętania Go, wasze grzechy poprzez to nie były usuwane. Ojciec wam powiedział, że macie tutaj stać się satopradhan z tamopradhan. To dusza ma się taka stać. To dusza czyni wysiłek. Macie usunąć brud wielu żyć w tym jednym życiu. To jest ostatnie życie w tym lądzie śmierci, a potem macie pójść do lądu nieśmiertelności. Dusze nie mogą pójść tam bez oczyszczenia się. Konta karmiczne każdego muszą zostać wyrównane. Potem, jeżeli doświadczysz kary, twoja pozycja będzie zmniejszona. O tych, którzy nie doświadczają kary mówi się, że są 8 paciorkami różańca. Istnieje pierścionek z 9 klejnotami. Jeżeli chcesz stać się taki, masz wykonać bardzo dużo wysiłku, by pamiętać Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przenieś siebie do zbieżnego wieku. Popraw swój charakter dzięki uczeniu się i wdrażaniu sobie czystości. Nie miej żadnego zainteresowania transem itp.

2. Wykonuj czyny dla utrzymania ciała ale także śpij trochę, ponieważ to nie jest hatha joga. Jednak nie wolno ci nigdy zapomnieć o pielgrzymce pamiętania. Bądź tak joga jukt podczas przygotowywania jedzenia i służenia innym tym czystym jedzeniem, że serca tych, którzy to jedzą, stają się czyste.

Błogosławieństwo:
Stań się Radż Risim i panem siebie oraz odnieś zwycięstwo nad swoimi subtelnymi potęgami.

Łatwo jest stać się zwycięzcą swoich narządów zmysłów, ale wymaga subtelnej praktyki, aby stać się zwycięzcą swojego umysłu, intelektu i sanskar, swoich subtelnych potęg. Gdy łatwo przyjmujesz sanskarę lub myśl, której potrzebujesz w określonym czasie, mówi się, że odnosisz zwycięstwo nad swoimi subtelnymi potęgami; jest to stan Radż Risi. Jeśli rozkażesz swojej potędze myśli natychmiast się skoncentrować, wówczas, jeśli rozkazy króla są natychmiast wykonywane w ten sposób, jest to oznaką bycia panem siebie. Praktykując to, zdasz końcowy egzamin.

Hasło:
Błogosławieństwa, które otrzymujesz, wykonując usługę, są największymi darami ze wszystkich.