09.06.24    Avyakt Bapdada     Polish Murli     15.02.20    Om Shanti     Madhuban


Utrzymuj czystość swojego umysłu, jasność swojego intelektu i doświadczaj anielskiego stanu
światła i lekkości.


Dzisiaj BapDada patrzy na dzieci, które są panami samych siebie. Samo-zwierzchnictwo jest przyrodzonym prawem brahmińskiego życia. BapDada posadził każdego brahmina na tronie samo-zwierzchnictwa. Każda brahmińska dusza otrzymała prawo do samo-zwierzchnictwa, gdy tylko się narodziła. Im bardziej pozostajesz stabilny w swoim stanie samo-zwierzchnictwa, tym więcej światła i mocy doświadczasz w sobie.

Dzisiaj BapDada patrzy na koronę światła na czole każdego dziecka. W jakim stopniu wpoiłeś sobie moc, w takim stopniu skrzy się twoja korona światła, w kolejności. BapDada przekazał wam wszystkim, dzieci, wszystkie potęgi jako wasze prawo. Każde z was jest tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, ale jesteście w kolejności we wpajaniu tego. BapDada zobaczył, że wszyscy macie wiedzę o wszystkich potęgach i wpoiliście je sobie. Jednak jest różnica w jednym aspekcie. Jeśli spytacie jakąś brahmińską duszę, bardzo dobrze opowie o każdej potędze. Bardzo dobrze mówią o swoich osiągnięciach, ale różnica polega na tym, że wtedy, gdy potrzebna jest szczególna potęga, ona nie jest dostępna. Kiedy czas przeminął, uświadamiacie sobie, jaka szczególna potęga była potrzebna. BapDada mówi wam, dzieci: Wasze dziedzictwo wszystkich potęg jest tak potężne, że żaden problem nie powinien być w stanie stanąć przed wami. Musicie uwolnić się od wszystkich problemów. Wszystkie potęgi muszą być utrzymywane w waszej świadomości, aby potęga, która jest potrzebna w danym momencie, wyłoniła się i mogła być użyta. Aby to zrobić, utrzymuj jasną linię swojego intelektu. Im bardziej czysta i wyraźna jest linia twojego intelektu, wtedy, z powodu ostrej potęgi podejmowania decyzji, tym bardziej będziesz w stanie użyć daną potęgę, której potrzebujesz w tym czasie. Zgodnie z czasem BapDada chce widzieć każde dziecko wolne od przeszkód, wolne od problemów i wolne od konieczności mozolnego (ciężkiego) wysiłku. Wszyscy musicie się tym stać, zatem konieczne jest, abyście ćwiczyli to przez długi czas. Widzieliście, jaką szczególną sanskarę miał Brahma Baba: natychmiastowe dary i wielka dobroczynność. Od początku jego życia dary, które dawał, były natychmiastowe; natychmiast wcielił wszystko w życie. Specjalność Ojca Brahmy, jego potęga podejmowania decyzji, była zawsze bardzo szybka. BapDada zobaczył wynik. On musi zabrać każdego ze sobą do domu. Wszyscy zamierzacie towarzyszyć BapDadzie, prawda? Czy może macie zamiar podążać za Nim? Ponieważ musicie powrócić z Nim, naśladujcie Ojca Brahmę. W działaniu naśladujcie Ojca Brahmę, a w swoim stanie naśladujcie bezcielesnego Ojca Sziwę. Wiecie, jak naśladować, prawda?

Czy wy, podwójni cudzoziemcy, wiecie, jak naśladować? Łatwo jest naśladować, prawda? Skoro macie tylko naśladować, wszystkie wasze pytania „Dlaczego”, „Co?” i „Jak?” kończą się. Wszyscy doświadczyliście, że podstawą bezużytecznych myśli są te pytania. To one stają się instrumentami tworzenia bezużytecznych myśli. Kiedy będziecie naśladować Ojca, te słowa skończą się. Nie „Jak?”, ale „W ten sposób”. Twój intelekt natychmiast osądzi: „Działaj w ten sposób. Zrób to w ten sposób”. Dlatego BapDada specjalnie daje ten sygnał wszystkim wam, dzieci, niezależnie od tego, czy przybyłyście tutaj po raz pierwszy, czy jesteście starsze: utrzymujcie swój umysł w czystości! Wielu z was wciąż ma w swoich umysłach duże lub małe plamy marnotrawnych i negatywnych myśli. Z powodu tych plam następuje zatrzymanie prędkości waszych wzniosłych wysiłków, waszych intensywnych wysiłków. BapDada nieustannie daje wam szrimat. Jaki szrimat On ci daje? Stale miej w swoim umyśle czyste uczucia i czyste życzenia dla każdej duszy. To jest czysty umysł. Miej postawę podźwigania tych, którzy cię znieważają. To jest czysty umysł. Mieć bezużyteczne myśli o samym sobie lub o innych, to nie jest posiadanie czystego umysłu. Dlatego utrzymuj czystość swojego umysłu oraz czystość i jasność intelektu. Oceń siebie! Sprawdzaj siebie z uwagą, a nie powierzchownie: „Jestem w porządku! Mam się dobrze!” Nie! Pomyśl o tym i sprawdź siebie. Czy twój umysł i intelekt są jasne? Czy są wzniosłe? Tylko wtedy, gdy tak jest, możesz uczynić swój stan lekkim i światłem. To jest łatwy sposób na uczynienie swego stanu równym Ojcu. Nie możecie praktykować tego na końcu, musicie praktykować to przez długi czas. A więc czy wiecie, jak sprawdzać? Sprawdzajcie siebie, nie innych! BapDada powiedział wam coś zabawnego również wcześniej. Wiele dzieci ma bardzo dobry wzrok, jeśli chodzi o widzenie na duże odległości, ale słaby wzrok, jeśli chodzi o widzenie z bliska. Dlatego są bardzo sprytne, jeśli chodzi o osądzanie innych. Nie bądźcie słabi, gdy przychodzi do sprawdzania siebie.

BapDada powiedział wam również wcześniej, że teraz staliście się mocni w myśleniu o sobie jako o Brahma Kumarach lub Brahma Kumari. O czym myślicie, kiedy chodzicie i poruszacie się? „Jestem Brahma Kumari”. „Jestem Brahma Kumar”. „Jestem brahmińską duszą”. Uczyń swoją świadomość i naturę naturalną w ten sposób: Kiedy budzisz się w amrit weli, pomyśl: „Ja jestem aniołem”. Uczyń to mocnym: Ja, anioł, wszedłem w to fizyczne ciało, zgodnie ze szrimatem Boga, aby dać każdemu posłannictwo i wykonywać wzniosłe czyny. Gdy tylko twoje zadanie zostanie wykonane, ustabilizuj się w swoim stanie spokoju. Wejdź w swój wzniosły stan. Postrzegaj innych w ich anielskich formach. Ta twoja postawa stopniowo sprawi, że inni staną się aniołami. Twoja wizja będzie miała wpływ na innych. Czy to pewne, że ty jesteś aniołem? Czy utwierdziłeś się w tym: „Ja jestem aniołem”? Wszyscy otrzymaliście błogosławieństwo bycia aniołem. Czy potrafisz stać się aniołem? To znaczy, czy potrafisz stać się lekki i świetlany w ciągu sekundy? Czy potrafisz stać się tym? Czy praktykujecie myślenie i stawanie się tym w sekundę, a nie w minutę? Nie w dziesięć sekund, ale w jedną sekundę? Aćća, ci, którzy potrafią stać się tym w sekundę, nie w dwie sekundy, ale tylko w jedną sekundę, zaklaszczcie jedną ręką, nie dwiema rękami (podnieście ręce)! Czy potraficie stać się tym? Nie podnoście rąk tak po prostu! Wy, podwójni cudzoziemcy, nie podnosicie rąk. Czy to wymaga czasu? Aćća, ci, którzy czują, że chcieliby trochę czasu, ci, którzy nie są w stanie stać się tym w sekundę, ale chcieliby trochę czasu, podnieście ręce! (Wielu podniosło ręce.) To dobrze! Jednak egzamin w ostatniej chwili przyjdzie w sekundę. Co wtedy zrobicie? To wydarzy się nagle. Będzie to trwać sekundę. Dobrze, podnieśliście ręce i uświadomiliście to sobie! To też jest bardzo dobre. Nie wolno wam jednak praktykować pod przymusem (ze względu na sytuacje zewnętrzne), ale macie to praktykować. Praktykowanie tego jest bardzo, bardzo, bardzo konieczne. OK! BapDada da wam trochę więcej czasu. Ile czasu potrzebujecie? Czy potrzebujecie czasu do końca 2000 roku? Wszyscy rzuciliście wyzwanie na XXI wiek. Bijecie w te bębny. Pamiętacie to? Rzuciliście wyzwanie, że albo nadejdzie świat złotego wieku, albo wy stworzycie taką atmosferę. To wy rzuciliście to wyzwanie, prawda? Do tego momentu wciąż jest mnóstwo czasu. Każdy z was musi poświęcić sobie więcej uwagi. Nie chodzi o to, czy potrafisz, ale o to, że musisz poświęcać sobie uwagę. Na przykład, ile czasu zajmuje ci wejście w świadomość ciała? Dwie sekundy? Kiedy wchodzisz w świadomość ciała, mimo że nie chcesz, ile czasu to trwa? Ile czasu to zajmuje? Sekundę? A może jeszcze mniej? Nawet nie jesteś świadomy, że stałeś się świadomy ciała. Dlatego również praktykujcie to. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, co robisz, powinieneś pozostać nieświadomy tego, że w naturalny sposób stałeś się świadomy duszy i jesteś w potężnym stanie. Niech twój anielski stan będzie naturalny. Kiedy uczynisz swoją naturę anielską, ta natura uczyni twój stan naturalnym. Zatem po jak długim czasie BapDada powinien zapytać was ponownie? Ile czasu potrzebujecie? Jayanti, mów! Jak długiego czasu potrzebujecie? Mów w imieniu wszystkich za granicą. Jak długiego czasu cudzoziemcy potrzebujecie? Janak, mów! (Dadiji powiedziała: To stanie się dzisiaj. To nie będzie jutro.) Jeśli stanie się to dzisiaj, to znaczy, że wszyscy staliście się teraz aniołami. Nie że staniecie się tym, ale że jesteście tym. Jeśli jednak macie stać się tym, to kiedy? Jaką sanskarę Brahmy Baby ujawnił BapDada dzisiaj? Natychmiastowe dary, wielka dobroczynność!

BapDada kocha każde dziecko. Dlatego uważa, że żadne z Jego dzieci nie powinno stać się kimś gorszym. Dlaczego mielibyście być w kolejności? Byłoby wspaniale, gdyby każdy z was stał się numerem jeden! Aćća.

BapDada mówi do braci i sióstr ze Skrzydła Administratorów:

Jaki program stworzyliście pomiędzy sobą? Czy stworzyliście plan podjęcia intensywnego wysiłku, dzięki któremu wy, wzniosłe dusze, będziecie w stanie wziąć to zadanie w swoje ręce? Chcecie przekształcić świat. Dlatego cała administracja będzie musiała być przekształcona, prawda? Czy myśleliście, w jaki łatwy sposób można wykonać to zadanie i jak ono może się rozprzestrzenić? Czy przynajmniej stworzyliście plan dawania osobiście posłannictwa instrumentom w wielkich miastach? Oni powinni przynajmniej zrozumieć, że przekształcenie może nastąpić dzięki duchowości i że to musi się stać. Dlatego właśnie stworzono to skrzydło, aby obudzić tych z waszej profesji. BapDada jest zadowolony, widząc usługę, którą to skrzydło wykonuje. Jednak chce również zobaczyć wyniki, w jakim stopniu każde skrzydło służyło tym, którzy są w ich własnym skrzydle i przekazało im posłannictwo. A może obudziliście ich tylko trochę? Czy uczyniliście ich swoimi towarzyszami? Współdziałającymi towarzyszami? Może nie uczyniliście ich Brahma Kumarami, ale czy uczyniliście ich współdziałającymi towarzyszami?

BapDada mówi do tych ze wszystkich skrzydeł. Przybyli przywódcy religijni, nie przybyły najważniejsze dusze, ale przynajmniej ci, którzy przybyli, weszli razem na jedną scenę i wszyscy mówili, że teraz musimy się zjednoczyć i szerzyć moc duchowości. W taki sam sposób każdy, kto przybył z każdego skrzydła, musi osiągnąć trzy rodzaje wyników. Po pierwsze, w jakim stopniu każdy w tej profesji otrzymał posłannictwo? Po drugie, wynik tego, że duchowość jest postrzegana jako konieczna i że oni również mogą stać się współdziałający. Oni nie staną się regularnymi studentami, ale mogą współdziałać. Niezależnie od tego, jaką usługę wykonało dotychczas każde ze skrzydeł, jak obecne przybycie przywódców religijnych, podobnie, zaproście jedną osobę z każdego skrzydła. Najpierw zróbcie to w Indiach, następnie zróbcie to międzynarodowo. Niech ci z różnych stanów w każdym skrzydle zbiorą się razem i poczują, że oni sami powinni stać się współdziałający. Jaki jest dotychczasowy wynik tego rodzaju usługi w każdym skrzydle? Co planujecie na przyszłość? Jeśli jedna osoba z każdego skrzydła utrzymuje ten cel i przybliża innych, wtedy wszystkie blisko współdziałające dusze z każdego skrzydła mogą zebrać się razem jako grupa i grupa może się następnie powiększyć. Kiedy oni widzą siebie nawzajem, rozwijają również zapał i entuzjazm. Teraz wszyscy są rozproszeni; tylu jest w jednym mieście i tylu w innym. Są bardzo dobrzy. Najpierw zorganizujcie spotkanie tych dusz, a następnie zaproście ich wszystkich na spotkanie w Madhubanie. Czy mieliście już takie plany? Na pewno musieliście jakieś zrobić. Czy macie takie plany? Tym z zagranicy również wysłano wiadomość, że jest wielu rozproszonych po całym świecie. Spójrzcie tylko na sam Bharat! Wiele dobrych dusz wyłoniło się w różnych miejscach, ale nadal pozostają incognito. Zorganizujcie dla nich specjalne programy, aby wszyscy zbierali się razem i dzielili się swoimi doświadczeniami. To wiele zmieni i przybliży ich. W jednym skrzydle może ich być pięciu, w innym ośmiu, a w innym skrzydle dwudziestu pięciu czy trzydziestu. Przyprowadźcie ich na takie zebranie, a będą mogli dokonać postępu. Ich zapał i entuzjazm powiększy się. Tak więc powinniście teraz pokazać wynik wszystkich skrzydeł, służenia do teraz. Czy wszyscy to usłyszeliście? Czy słuchają tego ci ze wszystkich skrzydeł? Ci specjalni z każdego skrzydła, którzy są dzisiaj obecni, podnieście rękę! Jest was wielu. Dlatego teraz przekażcie ten wynik, kto i ilu współdziała z wami i w jakim stopniu. Później zostanie wam powiedziane o programie, który powinniście dla nich zorganizować. Przygotowany zostanie dla nich program rozrywkowy. Czy to w porządku?

Madhuban: Ci z Madhubanu nie powinni pozostawać bezczynni. Czy chcecie być bezczynni? Chcecie być zajęci, prawda? A może jesteście zmęczeni? Od czasu do czasu macie piętnaście dni urlopu. Musicie to mieć. Jednak niech będzie też program za programem, abyście zachowali swój zapał i entuzjazm. Dadi mówi: Kiedy nie mają żadnej usługi do wykonania, to jest skarga. Czy Baba powinien powiedzieć wam o tej skardze? Dadi mówi, że wszyscy chcecie udać się do swoich miast i wsi. Mówicie, że chcecie ich odwiedzić; że chcecie ich odwiedzić i wykonać tam jakąś usługę. Dlatego dobrze jest mieć zajęcie. Jeśli pozostaniecie zajęci, nie będzie żadnego konfliktu. BapDada składa milionkrotne gratulacje mieszkańcom Madhubanu z powodu jednej waszej specjalności. Nawet nie stukrotne, ale milionkrotne! Jaka to specjalność? Ci z Madhubanu mają tak głęboką miłość do służenia każdemu, kto przybywa, że cokolwiek jest w nich wewnątrz, pozostaje ukryte. Oni wszyscy wydają się bardzo avyakt. Wydają się być niestrudzeni. Uwagi, które wypowiadają ci, którzy odwiedzają to miejsce, kiedy wyjeżdżają, brzmią: Każdy tutaj wydaje się aniołem. W tym czasie rozwijacie szczególną siłę woli, więc ta wasza specjalność jest bardzo dobra. Macie blask służenia. BapDada daje wam to świadectwo. Wam powinny być składane gratulacje, prawda? Dlatego niech wszyscy przynajmniej oklaskują tych z Madhubanu! Bardzo dobrze! W tym czasie nawet BapDada przychodzi, aby was odwiedzić. Nie wszyscy jesteście tego świadomi, ale BapDada przychodzi również, aby was odwiedzić. Dlatego ta specjalność Madhubanu wzrośnie jeszcze bardziej. Aćća.

Skrzydło Mediów: Skrzydło mediów zaczęło działać również za granicą, prawda? BapDada widzi, że w dziale mediów podejmuje się obecnie dobre wysiłki. Wiadomości stąd zaczęły pojawiać się w gazetach, a wy służycie im z miłością. Przynajmniej służyliście im! Otrzymujecie więc owoc włożonego wysiłku. Tak jak poświęcacie czas ludziom z telewizji, tak powinniście poświęcać czas ludziom z gazet. To pojawia się każdego dnia, prawda? (Wykłady Sheilu ben.) Jest to dobry postęp. Każdy ma bardzo dobre doświadczenia, kiedy tego słucha. Podobnie, niech będzie artykuł w gazetach raz w tygodniu lub co drugi dzień, mówiący, że nadszedł czas, aby powiększać duchową potęgę. Podejmijcie taki wysiłek! W rzeczywistości odnosicie sukcesy i wasze kontakty powiększają się. Teraz dokonajcie cudów za pośrednictwem gazet. Czy jesteście w stanie to zrobić? Czy ta grupa może to zrobić? Ci, którzy mają zamiar to zrobić, podnieście ręce. Kiedy jest zapał i entuzjazm, jest sukces. Dlaczego nie miałoby to być możliwe? Ostatecznie nadejdzie czas, kiedy wszystkie udogodnienia zostaną wam dane do użytku. Będą wam składane oferty. Oni zaoferują wam to i będą chcieli czegoś w zamian, mówiąc: „Dajcie nam coś, dajcie nam coś! Skorzystajcie z naszej pomocy!” Obecnie wy musicie mówić im: „Bądźcie współdziałający!” Potem oni będą prosić: „Pozwólcie nam współdziałać z wami!” Uczyńcie ten aspekt mocnym: ​​Anioł! Anioł! Anioł! Wtedy zobaczycie, jak szybko wszystko się dzieje. Nie będziecie musieli za nimi gonić, ale oni automatycznie przyjdą, goniąc za wami jak cień. Oni po prostu czekają, ponieważ wasz stan wciąż czeka. Stańcie się stale gotowi, a wtedy to będzie tylko kwestia włączenia przełącznika, to wszystko! Radzicie sobie bardzo dobrze i tak będzie nadal.

Wszystkim duszom samo-zwierzchnikom wszędzie w tym lądzie i za granicą, które w swoich fizycznych formach lub subtelnych formach świętują spotkanie; specjalnym duszom, które ujawniają swoje wzniosłe prawo swoim zachowaniem i swoimi twarzami; tym, którzy na każdym kroku naśladują BapDadę; tym, którzy stale utrzymują czystość swoich umysłów i jasność swoich intelektów; duszom, które czynią takie naturalnie intensywne wysiłki; dzieciom lekkim i świetlanym, które stale przebywają z Ojcem i powrócą do domu razem z Ojcem, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Błogosławieństwo:
Bądź tym, kto ma nieograniczony brak zainteresowania i kto korzysta ze wszystkich udogodnień, nie ulegając ich wpływowi i będąc oddzielonym.

Być kimś, kto ma nieograniczony brak zainteresowania oznacza nie przywiązywać się do niczego i stale kochać Ojca. Ta kochająca natura sprawia, że jesteś niezależny. Jeśli nie kochasz Ojca, nie możesz być oddzielony i masz jakieś przywiązanie. Ci, którzy kochają Ojca, pozostają poza wszelkimi pociągnięciami, to znaczy pozostają oddzieleni. Mówi się, że jest to stan bycia odpornym, a nie taki, w którym jest się pod wpływem jakiejś ograniczonej atrakcji. Ci, którzy używają jakiegoś stworzenia lub udogodnienia, będąc na nie odpornymi, są radż riszi, którzy mają nieograniczony brak zainteresowania.

Hasło:
Kiedy w twoim sercu jest czystość i uczciwość, Pan jest zadowolony.