10.06.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zawsze miejcie przed sobą swój cel, a stale będziecie rozwijać boskie cnoty. Teraz macie opiekować się sobą. Usuwajcie diabelskie cechy i wpajajcie sobie boskie cnoty.

Pytanie:
Nawet pomimo tego, że otrzymałyście błogosławieństwo długiego życia, jaki wysiłek musicie czynić, aby mieć długie życie?

Odpowiedź:
Aby długo żyć, czyńcie wysiłek, by stać się satopradhan z tamopradhan. Im więcej pamiętacie Ojca, tym bardziej satopradhan się staniecie; wydłuży się wasze życie i usunięty będzie lęk przed śmiercią. Dzięki pamiętaniu usuwane jest wasze cierpienie i stajecie się kwiatami. To dzięki pamiętaniu zarabiacie incognito dochód. Dzięki pamiętaniu wasze grzechy są odcinane, wy, dusze stajecie się lekkie i wydłuża się wasze życie.

Om śanti.
Ojciec wyjaśnia i uczy was, najsłodsze, duchowe dzieci. Co On wyjaśnia? Słodkie dzieci, przede wszystkim, powinnyście długo żyć, ponieważ czas trwania waszych wcieleń był bardzo długi. Długość waszych wcieleń wynosiła około 150 lat. W jaki sposób otrzymujecie długie życie? Stając się satopradhan z tamopradhan. Gdy byliście satopradhan, żyliście bardzo długo. Teraz wspinacie się. Wiecie, że ponieważ staliście się tamopradhan, wasze życie skróciło się. Nie mieliście także dobrego zdrowia; staliście się całkowicie chorzy. To jest stare życie i ono jest porównywane z nowym życiem. Wiecie, że teraz Ojciec pokazuje wam sposób, jak mieć długie życie. Najsłodsze dzieci, jeśli będziecie Mnie pamiętać, ponownie staniecie się takimi, jakimi byłyście; byłyście satopradhan i zdrowe, mając długie życie. Gdy macie krótkie życie, wtedy istnieje lęk przed śmiercią. Macie gwarancję, że w złotym wieku nigdy nie doświadczacie niespodziewanej śmierci. Jeśli wciąż będziecie pamiętać Ojca, wasze życie będzie długie i całe wasze cierpienie będzie usunięte. Nie doświadczycie żadnego rodzaju cierpienia. Czego więcej pragniecie? Mówicie, że chcecie mieć także wysoką pozycję. Nie wiedzieliście, że moglibyście otrzymać taką pozycję. Teraz Ojciec pokazuje wam sposób na osiągnięcie tego. Wasz cel i przedmiot jest przed wami. Możecie wziąć prawo do takiej pozycji. Macie wpoić sobie boskie cnoty tutaj. Zapytaj siebie: Czy są we mnie jakieś wady? Istnieje wiele rodzajów wad. Wadą jest także palenie papierosów i jedzenie brudnego pożywienia. Największą wadą jest ten występek i on jest nazywany także złym charakterem. Ojciec mówi: Staliście się występni i Ja teraz pokazuję wam sposób, jak stać się kimś bez występku. Odnośnie tego macie wyrzec się występków i wad. Nie wolno wam nigdy być występnymi. Przekształcenie tych, którzy naprawiają siebie w tym życiu, będzie trwać przez 21 wcieleń. Najważniejsze dla was jest stanie się tymi, którzy są bez występku. Tylko dzięki potędze jogi ciężar wielu wcieleń będzie usunięty z waszych głów. Dzieci, wiecie, że życie po życiu byłyście występne. Teraz obiecujecie Ojcu, że nigdy znowu nie będziecie występne. Ojciec powiedział: Jeśli staniecie się nieczyści, będziecie musieli doświadczyć stukrotnej kary i wasze pozycje będą zniszczone, ponieważ znieważyliście Ojca, co oznacza, że przeszliście na drugą stronę (do występnych ludzkich istot). Wielu odchodzi w ten sposób, to oznacza, że zostali pokonani. Wcześniej nie wiedzieliście, że nie powinniście prowadzić interesu występku. Niektóre dobre dzieci mówią, że będą żyć w celibacie. Patrząc na sannjasinów myślą, że czystość jest dobra. Istnieją nieczyste ludzkie istoty i czyste ludzkie istoty. Na świecie jest wielu nieczystych ludzi. Nawet pójście do toalety jest nieczyste i dlatego powinniście natychmiast wziąć prysznic. Istnieje wiele rodzajów nieczystości. Sprawić komuś cierpienie, walczyć i kłócić się, to także są nieczyste czyny. Ojciec mówi: Życie po życiu popełnialiście grzechy. Teraz macie skończyć z wszystkimi takimi nawykami. Teraz macie stać się prawdziwie wielkimi duszami. Tylko Lakszmi i Narajan są prawdziwie wielkimi duszami. Nikt inny nie może stać się taki tutaj, ponieważ wszyscy są tamopradhan. Oni przyczyniają się do wielkiego zniesławienia. Nie wiedzą, co robią. Jeden grzech jest incognito, a inny jest widoczny. Ten świat jest tamopradhan. Dzieci, wiecie, że Ojciec teraz czyni was rozsądnymi i dlatego każdy Go pamięta. Otrzymujecie najlepsze zrozumienie tego, że macie stać się czyści i że potrzebne są wam także cnoty. Teraz macie stać się tacy jak bóstwa, których chwałę śpiewaliście. Ojciec wyjaśnia: Najsłodsze dzieci, byłyście takimi słodkimi i pięknymi kwiatami, a teraz stałyście się kolcami. Teraz pamiętajcie Ojca i dzięki temu wasze życie wydłuży się i wasze grzechy zostaną usunięte. Z waszych głów będzie usunięty ciężar. Teraz opiekujcie się sobą. Macie usunąć wady, które posiadacie. Istnieje przykład Narada, którego zapytano: Czy jesteś godny? On zobaczył, że w rzeczywistości nie był godny. Ojciec teraz czyni was wzniosłymi. Jesteście dziećmi Ojca. Gdy ktoś ma za ojca cesarza, powie: Mój ojciec jest cesarzem. Baba daje wam dużo szczęścia. Ci, którzy są cesarzami posiadającymi dobrą naturę, nigdy się nie złoszczą. Teraz stopnie każdego stopniowo zmniejszyły się. Ludzie weszli pod wpływ tych wszystkich wad i ich stopnie stale się zmniejszały. Stawali się coraz bardziej tamo. Teraz jest tak, że jest to koniec stanu tamopradhan. Ludzie stali się bardzo nieszczęśliwi. Musicie tolerować bardzo dużo. Teraz jesteście leczeni przez wiecznego Chirurga. Ojciec mówi: Te pięć występków będzie wciąż wam dokuczać. Im więcej wysiłku będziecie czynić, aby pamiętać Ojca, tym bardziej Maja będzie próbowała spowodować wasz upadek. Wasz stan powinien być tak mocny, aby żadne sztormy Mai nie mogły wami potrząsnąć. Rawan nie jest niczym innym, ani nie jest on ludzką istotą. Rawan, pięć występków, jest zwany Mają. Diabelskie społeczeństwo Rawana nie rozpoznaje, kim jesteście. „Co wyjaśniają ci BK?” Nikt w rzeczywistości tego nie rozumie. Dlaczego nazywacie się BK? Czyim dzieckiem jest Brahma? Dzieci, wiecie, że teraz macie powrócić do domu. Ojciec siada tutaj i daje wam, dzieciom, te nauki. Żyjcie długo i bądźcie bogaci. On spełnia wszystkie wasze pragnienia i daje wam błogosławieństwa. Jednak nic się nie wydarzy tylko dzięki tym błogosławieństwom. Wy macie czynić starania. Wszystko trzeba zrozumieć. Macie zasłużyć na prawo, aby dać sobie tilak królestwa. Ojciec daje wam takie prawo. On daje wam, dzieciom, nauki: Róbcie to i to. Najważniejszą Jego nauką jest: „Pamiętajcie wciąż tylko Mnie”. Ludzie nie pamiętają Go, ponieważ Go nie znają, ich pamiętanie jest niewłaściwe. Mówią, że Bóg jest wszechobecny. W jaki sposób mogą pamiętać Śiw Babę? Chodzą do świątyni Śiwy i czczą Go. Możecie ich zapytać: Czym On się zajmuje? Odpowiedzą, że Bóg jest wszechobecny. Czczą Go i proszą Go o miłosierdzie, a gdy ktoś zapyta ich, gdzie jest Bóg, odpowiadają, że jest wszechobecny! Spójrzcie, co ludzie robią przed wizerunkami, a gdy nie stoją przed nimi, wszystkie ich cnoty znikają. Na ścieżce czczenia popełniają wiele błędów, a pomimo to mają ciągle tak dużo miłości do czczenia. Dla śri Kriszny nawet poszczą i nie piją wody. Spójrzcie, tutaj uczycie się, a co robią tamci czciciele! Teraz jesteście zadziwieni tym wszystkim. Zgodnie ze sztuką życia poprzez czczenie tylko schodziliście w dół. Nikt nie może się wspiąć. To jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, o którym nikt nie wie. Teraz czynicie starania, by stać się najwznioślejszymi istotami. Nauczyciele są sługami studentów, ponieważ im służą; oni są na służbie Rządu. Ojciec mówi: Ja też służę wam i uczę was. On jest Ojcem wszystkich dusz. On staje się Nauczycielem. On także daje wam wiedzę o początku, środku i końcu świata. Żadna ludzka istota nie ma tej wiedzy. Nikt inny nie może jej nauczyć. Czynicie starania, aby stać się takimi. Ludzie na świecie mają tamopradhan intelekty. Świat jest bardzo przerażający. Ludzie robią to, czego nie powinni. Wywierają dużo przemocy i dokonują rozbojów itp. Czego oni nie robią? Oni są w 100% tamopradhan, podczas gdy wy stajecie się w 100% satopradhan. W tym celu pokazuje się wam metodę pielgrzymki pamiętania. Dzięki pielgrzymce pamiętania wasze grzechy będą usunięte, pójdziecie i spotkacie Ojca. Teraz rozumiecie, w jaki sposób przychodzi Bóg, Ojciec. On wszedł w ten powóz i wypowiada do was wiedzę poprzez Brahmę. Wpajacie sobie tę wiedzę i potem przekazujecie ją innym, tak, aby mieli pragnienie słuchać Go bezpośrednio i należeć do rodziny Ojca. Tutaj istnieje Ojciec, matka i wy, dzieci. Wszyscy jesteście częścią rodziny. Tamten świat jest diabelski. Ponieważ mieliście dość diabelskiej rodziny, pozostawiliście swój interes itd. i przyszliście do Baby, aby się odświeżyć. Tutaj mieszkają bramini. Przychodzicie więc i siadacie w tej rodzinie. Gdy wrócicie do domu, nie będziecie mieć takiej rodziny. Tam stajecie się tacy jak inne cielesne istoty. Uwalniacie się więc od tego ziemskiego interesu i przychodzicie tutaj. Ojciec teraz mówi: Wyrzeknijcie się wszystkich związków ciała i stańcie się pachnącymi kwiatami. Kwiat ma zapach. Każdy zbiera kwiaty i wącha je. Nikt nie będzie zbierał kwiatów ak. Dlatego macie się starać, aby stać się kwiatami. To dlatego Baba przynosi kwiaty i mówi wam: „Macie stać się tacy, jak one”. Żyjąc w domu, macie pamiętać jednego Ojca. Wiecie, że tamte wszystkie cielesne związki mają się skończyć. Tutaj każdy z was zarabia incognito dochód. Macie pozostawić swoje ciała. Macie zarobić swój dochód i zostawić swoje ciała, będąc radosnymi. Podczas wszystkiego, co robicie, pamiętajcie Ojca i nigdy nie będziecie zmęczeni. Jeśli pamiętacie Ojca, nie ma znaczenia, jak długo idziecie, nawet jeśli idziecie stąd do Abu Road, nie będziecie zmęczeni. Wasze grzechy będą odcięte i staniecie się lekkimi. Dzieci, nikt inny nie wie, w jak dużym stopniu korzystacie. Ludzie na całym świecie wołają: Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas! W jaki więc sposób On może być nazwany Mahatmą (Wielką Duszą)? Nie będziecie kłaniać się tym, którzy są nieczyści. Kłaniacie się tylko przed tymi, którzy są czyści. Istnieje przykład kumari: Gdy ona staje się nieczysta, kłania się każdemu i wzywa „Oczyścicielu, przyjdź!” Dlaczego więc staliście się tak nieczyści, że musicie wzywać? Dlatego, że to jest królestwo Rawana i ciało każdego stwarzane jest poprzez występek. Teraz pozostawiacie Rawana. To zwane jest najbardziej pomyślnym zbieżnym wiekiem. Teraz robicie wysiłek, by pójść do królestwa Ramy. Złoty wiek jest królestwem Ramy. Jeśli powiecie, że tylko srebrny wiek jest królestwem Ramy, to co stanie się z królestwem dynastii słońca Lakszmi i Narajana? Dzieci, teraz otrzymujecie całą tę wiedzę. Przychodzą nowi, którym dajecie wiedzę i czynicie ich godnymi. Czasami oni mają takie towarzystwo, że z godnych stają się niegodni. Ojciec oczyszcza was, dlatego nie wolno wam dłużej być nieczystymi. Odkąd Ojciec przybył po to, aby was oczyścić, Maja stała się tak potężna, że czyni was nieczystymi i pokonuje was. Wołacie wtedy: Baba, chroń mnie! Zadziwiające! Bardzo dużo ludzi umiera na polu bitwy, czy ktoś ich chroni? Te kule Mai są silniejsze niż kula z pistoletu. Gdy jesteście zranieni przez występek żądzy, spadacie ze szczytu. W złotym wieku wszyscy są czyści, należą do czystej rodzinnej religii i są zwani bóstwami. Teraz wiecie, gdzie mieszka Ojciec, w jaki sposób On przychodzi i uczy was radża jogi. Ludzie pokazują, że On usiadł w powozie Ardżuny i przekazał wiedzę. Dlaczego więc nazywają Go wszechobecnym? Zapomnieli Ojca, który założył niebo. Teraz On Sam przedstawia się wam. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby stać się wielkimi duszami, skończcie ze wszystkimi brudnymi nawykami. Sprawiać komuś cierpienie, walczyć i kłócić się, to wszystko są brudne czyny, których nie wolno wam wykonywać. Zdobądź prawo do dania sobie tilaka królestwa.

2. Odsuńcie intelekty od wszystkich przyziemnych spraw i cielesnych istot oraz stańcie się pachnącymi kwiatami. Aby zarobić incognito dochód, podczas wszystkiego, co robisz, praktykuj bezcielesność.

Błogosławieństwo:
Bądź klejnotem, który ma czyste oraz pozytywne myśli dla innych i wykorzystując potęgę własnych czystych i pozytywnych myśli, uwalniaj dusze od zmartwień.

W dzisiejszym świecie wszystkie dusze są klejnotami zmartwień. Dzięki potędze swoich czystych i pozytywnych myśli, wy, klejnoty, które macie czyste i pozytywne myśli dla innych, możecie przekształcić te klejnoty zmartwień. Tak jak promienie słońca rozpraszają ciemność z bardzo daleka, w ten sam sposób światło i promienie w postaci czystych i pozytywnych myśli was, klejnotów, rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach świata. Dlatego oni wierzą, że jakieś duchowe światło działa w incognito sposób. Zaczęli odczuwać ten dotyk i szukają was. Ostatecznie dotrą do tego miejsca.

Hasło:
Aby wyraźnie uchwycić wskazówki BapDady, utrzymuj linię swojego umysłu i intelektu czystą.