11.06.24           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz macie stać się kompletne, ponieważ macie powrócić do domu, a potem macie pójść do czystego świata.

Pytanie:
Jaki jest sposób, aby stać się całkowicie czystym?

Odpowiedź:
Aby stać się całkowicie czystym masz stać się żebrakiem. Zapomnij wszystkie związki, włączając w to swoje ciało i pamiętaj Mnie, ponieważ tylko wtedy staniesz się czysty. Wszystko, co widzisz swoimi oczami zostanie zniszczone. Dlatego masz zapomnieć bogactwo i posiadłości itp. oraz stać się żebrakiem. Tylko tacy żebracy stają się książętami.

Om śanti.
Ojciec wyjaśnia wam, najsłodszym, duchowym dzieciom. Dzieci, rozumiecie bardzo dobrze, że na początku wszystkie dusze są czyste. Byliśmy czyści. O duszy mówi się, że jest czysta i nieczysta. Gdy dusza jest czysta, jest szczęśliwa. Do waszych intelektów wchodzi to, że gdy staniecie się czyści, będziecie panami czystego świata. Wysiłek robicie w tym celu. Czysty świat istniał 5000 lat temu i w tym świecie przez połowę cyklu byliście czyści. A potem pozostawała druga połowa. Nikt inny nie potrafi zrozumieć tych rzeczy. Wiecie, że czystość i nieczystość, szczęście i cierpienie, dzień i noc istnieją przez połowę cyklu. Ci, którzy są dobrzy i rozsądni oraz ci, którzy wykonali dużo czczenia zrozumieją to bardzo dobrze. Ojciec mówi: Słodkie dzieci, byłyście czyste. Tylko wy istniałyście w nowym świecie. Cała reszta była w rejonie spokoju. Przede wszystkim byliśmy czyści, było nas bardzo niewielu, a następnie ludzki świat zaczął się rozrastać w kolejności. Słodkie dzieci, kto wam to wyjaśnia? Ojciec. Ojciec, Najwyższa Dusza, wyjaśnia wam, duszom. To zostało nazwane wiekiem zbieżnym. To jest zwane kumbh (zbiegiem). Ludzie zapomnieli o tym zbieżnym wieku. Baba wyjaśnił, że istnieją cztery wieki, a piąty krótki zbieżny wiek jest wiekiem przestępnym, który trwa krótko. Ojciec mówi: Wchodzę w tego, gdy jest on na emeryturze, na końcu swojego ostatniego z wielu żyć. Dzieci, macie to zagwarantowane. Ojciec wszedł w tego i opowiada jego biografię. Ojciec mówi: Mówię tylko do dusz. Role duszy i ciała są odgrywane razem. To zostało nazwane żywą istotą (ucieleśnioną); są czyste żywe istoty i nieczyste żywe istoty. Dzieci, w waszych intelektach jest to, że bardzo niewiele bóstw jest w złotym wieku. Następnie powiedzielibyście: My, żywe istoty, byłyśmy czyste w złotym wieku i stałyśmy się nieczyste po wzięciu 84 wcieleń. Ten cykl stale się obraca: Od czystego do nieczystego i od nieczystego do czystego. Pamiętacie tego Ojca Oczyściciela. Baba przychodzi więc tylko raz, co każde 5000 lat i zakłada niebo. Bóg jest jeden i On niewątpliwie uczyni stary świat nowym. A potem, kto czyni nowy świat starym? Rawan, ponieważ to Rawan czyni was świadomymi ciała. Wroga się pali, ale przyjaciela się nie pali. Przyjacielem wszystkich jest jeden Ojciec, który daje każdemu zbawienie. Każdy Go pamięta, ponieważ On jest jedynym, który daje każdemu szczęście. Niewątpliwie musi być również ktoś, kto sprawia cierpienie. Jest nim Rawan, pięć występków. Przez połowę cyklu istniało królestwo Ramy, a przez drugą połowę królestwo Rawana. Ludzie rysują swastykę. Ojciec wyjaśnia jej znaczenie. Są cztery równe ćwiartki. Żadna z nich nie może być w najmniejszym stopniu większa lub mniejsza. Ta sztuka życia jest bardzo dokładna. Niektórzy ludzie myślą, że ponieważ są bardzo nieszczęśliwi, powinni opuścić tę sztukę życia i że byłoby lepiej scalić się z żywiołem brahm lub scalić się z pierwiastkiem światła. Jednak, nikt tam nie może odejść. Spójrzcie tylko, jakie myśli mają ludzie! Na ścieżce czczenia oni robią różnego rodzaju wysiłki. Gdy sannjasin opuszcza ciało, nigdy nie mówi się, że poszedł do nieba lub do raju. To o ludziach rodziny mówi się, że taka a taka osoba odeszła do nieba. Dusze pamiętają niebo. Wy pamiętacie je najbardziej. Znacie historię i geografię obu. Nikt inny tego nie zna. Wy także nie znaliście tego. Dzieci, Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam wszystkie tajemnice. To jest ludzkie drzewo świata. Drzewo z pewnością posiada Nasiono. Tylko Ojciec wyjaśnia, jak czysty świat staje się nieczysty. Ja następnie przychodzę i go oczyszczam. Czysty świat jest zwany niebem. Niebo teraz jest przeszłością i ono z pewnością pojawi się ponownie. Dlatego mówi się, że historia świata powtarza się. To oznacza, że świat ze starego staje się nowy, a z nowego stary. Z powodu tego powtarzania się nazywa się to sztuką życia (filmem). Słowa „sztuka życia” są bardzo dobre. Są właściwe. Ten cykl stale, identycznie się obraca. O sztuce nie można powiedzieć, że powtarza się identycznie. Gdy ktoś choruje, bierze zwolnienie lekarskie. Dzieci, w waszych intelektach jest to: Byliśmy godnymi czci bóstwami, a potem staliśmy się czcicielami. Ojciec przychodzi i pokazuje wam sposób, jak z nieczystych stać się czystymi. On powiedział wam to także 5 tysięcy lat temu. On po prostu mówi: Dzieci, pamiętajcie Mnie. Ojciec przede wszystkim czyni was świadomymi duszy. On przede wszystkim uczy was lekcji: Dzieci, uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca. Tak często wam to przypominam, a pomimo to zapominacie! Będziecie wciąż zapominać aż do końca sztuki życia. Na końcu, gdy będzie czas zniszczenia, wasza nauka skończy się i wtedy opuścicie swoje ciała tak jak wąż, który pozostawia swoją starą skórę. Ojciec wyjaśnia także: Cokolwiek robicie, bądźcie świadomi duszy. Poprzednio byliście świadomi ciała. Ojciec mówi: Teraz stańcie się świadomi duszy. Gdy stajecie się świadomi ciała, chwyta was pięć występków. Gdy stajecie się świadomi duszy, żaden z występków nie może was złapać. Macie stać się świadomi duszy i pamiętać Ojca z wielką miłością. Tylko w tym zbieżnym wieku dusze otrzymują miłość od Ojca, Najwyższej Duszy. To jest zwane dobroczynnym, zbieżnym wiekiem, gdy Ojciec spotyka dzieci. Każda z was, dusz, jest w ciele. Ojciec także wchodzi w ciało i umożliwia wam posiadanie wiary, że jesteście duszami. Ojciec przychodzi tylko raz, gdy ma zabrać każdego do domu. On także wyjaśnia wam, w jaki sposób zabierze was z powrotem do domu. Mówicie: Wszyscy jesteśmy nieczyści, a Ty jesteś czysty. Przyjdź i uczyń nas czystymi! Dzieci, nie wiedziałyście, w jaki sposób Baba was oczyści. Co wiedzieliście zanim On nie uczyni was czystymi? Rozumiecie, że dusza jest małą gwiazdą. Ojciec także jest małą gwiazdą. Jednak, On jest Oceanem Wiedzy i Oceanem Spokoju. On także czyni was podobnymi do Siebie. Dzieci, macie tę wiedzę, a potem tłumaczcie ją każdemu. Czy tej wiedzy będziecie słuchać, gdy będziecie w złotym wieku? Nie. Ojciec, Ocean Wiedzy, jest tylko jeden i On uczy was tylko w tym czasie. Każdy ma swoją historię życia. Ojciec wciąż wam ją opowiada. Ale stale o niej zapominacie. Wasza walka jest z Mają. Czujecie, że pamiętacie Babę, a potem Go zapominacie. Ojciec mówi: Maja jest waszym wrogiem, który sprawia, że zapominacie, to znaczy, ona powoduje, że odwracacie się od Ojca. Dzieci, tylko raz osobiście stajecie przed Ojcem. Ojciec tylko raz daje wam dziedzictwo. Potem Ojciec nie ma potrzeby przychodzić ponownie. On zmienia was z grzesznych w dobroczynne dusze i panów nieba. To wszystko! Co On zrobiłby, gdyby przybył tutaj później? Przywoływaliście Mnie i Ja przyszedłem w Swoim właściwym czasie. Przychodzę co każde 5000 lat w Swoim właściwym czasie. Nikt nie wie, dlaczego ludzie świętują narodziny Śiwy. Nikt nie wie, co On zrobił. Dlatego oni nie mają wolnego dnia w dniu rocznicy narodzin Śiwy. Istnieją święta na cześć innych, ale nikt nie wie, że Śiw Baba przychodzi i odgrywa taką rolę. Ludzie nie znają znaczenia tego. W Bharacie istnieje dużo ignorancji. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba jest Najwyższy ze Wszystkich i z pewnością dlatego czyni ludzkie istoty najwyższymi ze najwyższych. Ojciec mówi: Daję wiedzę temu i uczę go jogi, a potem on ze zwykłego człowieka staje się Narajanem. On (Brahma) słuchał tej wiedzy. Ta wiedza jest tylko dla Bharatu. Ona nie wydaje się być odpowiednia dla każdego. Masz stać się taki ponownie. Nikt inny nie staje się taki. To jest historia o stawaniu się Narajanem ze zwykłego człowieka. Wszyscy ci, którzy założyli inne religie, po wzięciu kolejnych wcieleń stali się tamopradhan, więc oni wszyscy mają znowu stać się satopradhan. Następnie, muszą powtórzyć swoje role zgodnie z pozycją, jaką uzyskali. Czynicie bardzo dużo starań, aby stać się wzniosłymi aktorami. Kto inspiruje was do czynienia starań? Baba. Stajecie się wzniośli i potem nigdy nie pamiętacie Go. W niebie nie będziecie Go pamiętać. Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich i czyni was najwyższymi. Śri Kriszna istnieje przed Narajanem. Dlaczego więc mówicie, że On zmienia was ze zwykłego człowieka w Narajana? Dlaczego nie powiecie, że zmienia was ze zwykłego człowieka w takich jak Kriszna? On, od razu nie staje się Narajanem. On najpierw staje się księciem, Śri Kriszną. Dziecko jest kwiatem, a tamten (Narajan) jest częścią pary. Sławieni są ci, którzy żyją w celibacie od narodzin. O małych dzieciach mówi się, że są satopradhan. Dzieci, powinnyście myśleć, że pójdziecie tam i najpierw staniecie się książętami. Zostało zapamiętane powiedzenie „książę z żebraka”. Kto jest zwany żebrakiem? To o duszy w ciele mówi się, że jest żebrakiem lub bogatą osobą. Teraz wiecie, że wszyscy stali się żebrakami. Wszystko jest niszczone. Teraz, w tych ciałach macie stać się żebrakami. Te wszystkie grosze, jakie macie, będą zniszczone. Dusza ma stać się żebrakiem, pozostawić wszystko, a potem stać się księciem. Wiecie, że pozostawicie całe to bogactwo i posiadłości, staniecie się żebrakami, a następnie powrócicie do domu. Potem pójdziecie do nowego świata jako książęta. Musicie się wyrzec wszystkiego, co macie. Te stare rzeczy są bezużyteczne. Gdy wy, dusze, staniecie się czyste, przyjdziecie tutaj, aby odegrać swoje role, tak jak w poprzednim cyklu. Im więcej wiedzy wdrożycie, tym wyższą otrzymacie pozycję. Być może ktoś posiada teraz 5 milionów, ale to i tak zostanie zniszczone. Idziemy ponownie do naszego nowego świata. Przyszliśmy tutaj, by pójść do nowego świata. Nie ma żadnego innego duchowego zgromadzenia, gdzie ludzie wierzą, że uczą się dla nowego świata. Dzieci, w waszych intelektach macie wiedzę, że Baba czyni was najpierw żebrakami, a potem książętami. Gdy wyrzekacie się wszystkich swoich cielesnych związków, stajecie się żebrakami: Nie macie niczego. Teraz w Bharacie nie ma niczego. Bharat jest teraz żebrakiem, niewypłacalnym. Potem stanie się wypłacalny. Kto taki się staje? Dusze stają się takie poprzez ciała. Teraz nie ma żadnych królów czy królowych. Oni wszyscy są niewypłacalni. Królowie i królowe nie mają koron. Nie mają koron (ze światła) ani koron z klejnotami. To jest miasto ciemności. Oni mówią, że Bóg jest wszechobecny. To znaczy, że Bóg jest w każdym, że wszyscy są równi, że On jest w kotach i psach. To jest zwane miastem ciemności. To była noc was, braminów. Rozumiecie, że wiedza, dzień teraz nadchodzi. W złotym wieku wszyscy są jak zapalone lampy. Lampa teraz całkowicie wygasła. Tylko w Bharacie istnieje system zapalania lamp. Nikt inny nie zapala lamp. Wasze światło zostało wygaszone. Byliście panami satopradhan świata. Potęga, jaką mieliście, stopniowo zmniejszała się i teraz nie ma żadnej potęgi. Ojciec przybył, aby ponownie dać wam potęgę. Wasze akumulatory są nadal ładowane. Gdy dusza pamięta Ojca, Najwyższą Duszę, jej akumulator jest ładowany. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Sztuka teraz kończy się i mamy powrócić do domu. Dlatego dusze muszą się stać czyste i satopradhan dzięki pamiętaniu Ojca. Macie się teraz stać oceanami wiedzy i oceanami spokoju, takimi samymi jak Ojciec.

2. Aby stać się całkowitymi żebrakami, nawet w odniesieniu do swojego ciała, macie pamiętać swoimi intelektami to, że wszystko co, widzicie będzie zniszczone. Z żebraków macie się stać książętami. Nasza nauka jest dla nowego świata.

Błogosławieństwo:
Zamiast pokazywać chwilowe cuda, stwórz skrzące się gwiazdy niezniszczalnej fortuny i stań się uosobieniem sukcesu.

W dzisiejszych czasach, ponieważ niektórzy ludzie zeszli z góry jako ostatni, mają chwilowe moce. Mają stan satopradhan, jako rezultat ich czystości i pokazują chwilowe, ograniczone cuda. Jednak sukces ten nie trwa długo, ponieważ w krótkim czasie oni przechodzą przez trzy stany, sato, radżo i tamo. Wy, czyste dusze, jesteście stałym uosobieniem sukcesu, zamiast więc pokazywać cuda, czynicie dusze formami punktu skrzącego się światła. Tworzycie skrzące się gwiazdy nieśmiertelnej fortuny i to dlatego każdy przyjdzie, aby wziąć od was choćby kroplę.

Hasło:
Gdy zapanuje atmosfera nieograniczonego braku zainteresowania, współdziałające dusze staną się łatwymi joginami.