02.06.24    Avyakt Bapdada     Thai Murli     18.01.20     Om Shanti     Madhuban


กระจายกระแสจิตของลูกของการสละละทิ้ง ทาพาเซีย และงานรับใช้ไปสู่โลกเช่นเดียวกับที่พ่อบราห์มาทำ


วันนี้ บัพดาดาผู้ทรงพลังกำลังมองดูลูกๆผู้ทรงพลังของท่าน วันนี้เป็นวันแห่งความทรงจำระลึกถึงและเป็นวันแห่งพลัง วันนี้เป็นวันที่จะมอบwill(พินัยกรรม)ของพลังทั้งหมดให้แก่ลูก ในโลกมีwill(พินัยกรรม)มากมายหลายประเภท แต่พ่อบราห์มาได้ทำwill(พินัยกรรม)ของทุกพลังที่ท่านได้รับจากพ่อให้แก่ลูก ไม่มีใครที่ไหนสามารถทำwill(พินัยกรรม)ทางจิตเช่นนั้นได้ พ่อได้ทำให้พ่อบราห์มาเป็นเครื่องมือของท่านในรูปที่มีตัวตน และพ่อบราห์มาได้ทำwill(พินัยกรรม)ของพรของท่าน "ขอให้ลูกเป็นเครื่องมือ" แก่ลูกๆทั้งหลาย สิ่งนี้จะทำให้ลูกได้สัมผัสกับพลังทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย การได้สัมผัสกับพลังโดยผ่านความพยายามของลูกเองเป็นเรื่องหนึ่ง และการได้มาซึ่งพลังทั้งหมดโดยผ่านwill(ความประสงค์)ของพระเจ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่คือของขวัญจากพระเจ้า เป็นพรจากพระเจ้า เป็นพรของพระเจ้าที่ทำให้ลูกก้าวหน้า เมื่อลูกได้รับพรลูกไม่ต้องลำบากตรากตรำในการเพียรพยายามของลูก แต่เนื่องจากพระเจ้าทำให้ลูกเป็นเครื่องมือ ลูกจึงก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ ในเวลานั้นมีน้อยมากที่อยู่เบื้องหน้าบาบา อย่างไรก็ตามลูกที่เป็นลูกพิเศษได้รับwill(พินัยกรรม)นี้จากบัพดาดา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพ่อบราห์มา บัพดาดาได้เห็นลูกๆ ที่ได้รับwill(พินัยกรรม)นี้จากพ่อ - เพชรพลอยดั้งเดิมและลูกที่เป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ ได้ใช้will(พินัยกรรม)ที่พวกเขาได้รับเป็นอย่างดี และเพราะด้วยwill(พินัยกรรม)นี้ครอบครัวบราห์มินจึงเติบโตขึ้นทุกวัน การเติบโตนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะคุณสมบัติพิเศษของลูก และสิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไป

บัพดาดาได้เห็นคุณสมบัติพิเศษสองประการในตัวลูกๆ - คุณสมบัติพิเศษของลูกที่ได้ถูกทำให้เป็นเครื่องมือและผู้ที่เป็นมิตรนั้นดีมาก ลูกรู้หรือไม่ว่าคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นคืออะไร? ลูกจำคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นได้หรือไม่? ไม่ว่าลูกจะเป็นเพชรพลอยดั้งเดิมของการก่อตั้งหรือเพชรพลอยของงานรับใช้ คุณสมบัติพิเศษแรกของความความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในชุมนุมของลูกนั้นดีมาก ไม่มีลูกคนใดแม้แต่ในความคิดของลูกมีคำถามแม่แต่น้อยว่า "ทำไม?" "อะไร" หรือ "อย่างไร?" คุณสมบัติพิเศษประการที่สองของลูกคือ เมื่อคนหนึ่งแนะนำอะไรบางอย่าง อีกคนหนึ่งก็ยอมรับสิ่งนั้น นี่คือคุณสมบัติพิเศษของบรรยากาศของwill(พินัยกรรม)ของพลังพิเศษ เหตุนี้เองลูกที่เป็นดวงวิญญาณเครื่องมือทั้งหมดจึงมองเห็นเพียงแต่ "บาบา, บาบา" เท่านั้นในทุกหนแห่ง

บัพดาดาได้ให้ความรักเป็นอย่างมากจากหัวใจของท่านแก่ลูกๆเหล่านั้นที่เป็นเครื่องมือในเวลานั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมีความมหัศจรรย์ของพ่อ แต่ความมหัศจรรย์ของลูกก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย ความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมนุมในเวลานั้น ทุกคนสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งแม้กระทั่งในทุกวันนี้ก็ทำให้งานรับใช้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี เพราะเหตุใด? รากฐานของลูกดวงวิญญาณเครื่องมือยังคงอยู่อย่างแข็งแกร่ง ดังนั้นแม้กระทั่งในทุกวันนี้บัพดาดาก็ยังร้องเพลงยกย่องความมหัศจรรย์ของลูก ลูกๆในทุกหนแห่งสวมพวงมาลัยให้กับบาบาด้วยมาลัยแห่งความรักและพ่อก็ร้องเพลงยกย่องความมหัศจรรย์ของลูกๆ ลูกเคยคิดมาก่อนหรือไม่ว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานถึงขนาดนี้? สิ่งนี้คงอยู่มานานแค่ไหนแล้ว? เสียงที่ปรากฏออกมาจากปากและจากหัวใจของทุกคนคือลูกต้องการที่จะกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม บัพดาดารู้ว่างานรับใช้โดยผ่านรูปที่อะแวคยังคงต้องเกิดขึ้น ลูกมีห้องโถงที่มีขนาดใหญ่เช่นนั้นที่สร้างขึ้นในสมัยที่ยังเป็นสะคาร์หรือไม่? บาบามีความรักอย่างสุดซึ้งต่อลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ที่มาในช่วงเวลานั้นหรือไม่? ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ต้องใช้ชาติเกิดทางจิตของพวกเขาโดยผ่านการหล่อเลี้ยงผ่านรูปที่เป็นอะแวค ลูกๆมากมายทั้งหมดเหล่านี้ยังคงต้องมา ด้วยเหตุนี้พ่อบราห์มาจึงต้องละร่างที่มีตัวตนของท่าน ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ลูกมีความซาบซึ้งของการมีค่าควรแก่การได้รับการหล่อเลี้ยงในรูปที่อะแวคนี้หรือไม่?

การสละละทิ้งของพ่อบราห์มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ในตอนแรกการสละละทิ้งของพ่อบราห์มาและโชคของลูกได้ถูกเขียนไว้ในละคร พ่อบราห์มากลายเป็นตัวอย่างของการสละละทิ้งที่ยอดเยี่ยมที่สุด การสละละทิ้งหมายถึงการสละละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่ลูกมีทุกสิ่งทุกอย่าง การสละละทิ้งตามเวลาและปัญหาไม่ใช่การสละละทิ้งที่สูงส่ง ตั้งแต่ตอนแรกเริ่มบราห์มาบาบามีทุกสิ่งทั้งในแง่ของร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สมบัติ และความสัมพันธ์ แต่กระนั้นท่านก็ยังละทิ้งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ท่านละทิ้งแม้กระทั่งร่างกายของท่าน และแม้ว่าท่านจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด แต่ตัวท่านเองก็ยังคงอาศัยอยู่ในอาคารเก่าๆ สิ่งอำนวยความสะดวกเริ่มมาจากทุกหนทุกแห่ง และแม้ว่าท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านก็ยังคงมั่นคงในความพยายามทางจิตของท่าน ทาพาเซียที่บราห์มาได้กระทำนั้นสร้างโชคให้แก่ลูกทุกคน ตามละครมีเพียงบราห์มาเท่านั้นที่กลายเป็นตัวอย่างของการสละละทิ้งเช่นนั้น นั่นคือการสละละทิ้งนี้ที่สร้างบทบาทพิเศษของท่านในการทำงานรับใช้ด้วยพลังของความคิด เหตุนี้เองลูกใหม่ๆจึงมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นลูกได้ฟังเรื่องราวของการสละละทิ้งของพ่อบราห์มาแล้วหรือยัง?

ลูกๆทั้งหลายกำลังได้รับผลของทาพาเซียของบราห์มา ผลกระทบของทาพาเซียของท่านถูกหลอมรวมอยู่ในดินแดนของมธุบัน ลูกเหล่านั้นก็อยู่กับท่านด้วยเช่นกัน มีทาพาเซียของลูกเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนพูดว่าพ่อบราห์มาเป็นเครื่องมือ ลูกบราห์มินและแม้แต่ผู้ที่เดินทางมายังดินแดนทาพาสวีของมธุบันก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศและกระแสจิตที่นี่ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นโยคีอย่างง่ายดาย ลูกไม่จำเป็นต้องเพียรพยายามที่จะมีโยคะที่นี่ เพราะโยคะของลูกเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าดวงวิญญาณประเภทใดก็ตามที่มาที่นี่ พวกเขาจะได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน พวกเขาอาจไม่เข้าใจความรู้นี้แต่พวกเขาจะได้สัมผัสกับความรักทางจิตและความสงบอย่างแน่นอน พวกเขากลับบ้านและพิจารณาที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างแน่นอน ผลกระทบนี้เป็นของทาพาเซียของบราห์มาและลูกบราห์มิน พร้อมกับสิ่งนี้ดูวิธีการที่ท่านทำงานรับใช้ด้วย ท่านได้แสดงให้ลูกเห็นในทางปฏิบัติว่าจะทำงานรับใช้ประเภทต่างๆมากมายอย่างไร เวลานี้ลูกกำลังใช้วิธีการต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดมากขึ้น เช่นที่ลูกๆได้รับผลจากการสละละทิ้ง ทาพาเซีย และงานรับใช้ของพ่อบราห์มา ในทำนองเดียวกัน ลูกๆทุกคนจะต้องกระจายกระแสจิตของการสละละทิ้ง ทาพาเซีย และงานรับใช้ของลูกไปทั่วโลก เช่นเดียวกับที่วิทยาศาสตร์กำลังแสดงผลกระทบในทางปฏิบัติ ดังนั้นพลังแห่งความเงียบสงบซึ่งเป็นผู้สร้างของวิทยาศาสตร์ก็ต้องถูกเปิดเผยเช่นกัน ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยพลังของความเงียบสงบในทางปฏิบัติแล้ว วิธีที่จะกระจายกระแสจิตของพลังแห่งความเงียบสงบได้อย่างรวดเร็วคือการทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมีสมาธิ ให้มีการฝึกสมาธินี้เพิ่มขึ้นในเวลานี้ ด้วยพลังสมาธิของลูกเท่านั้นที่สามารถสร้างบรรยากาศเช่นนั้นได้ เมื่อมีความปั่นป่วนเกิดขึ้น กระแสจิตที่ทรงพลังก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้

วันนี้ บัพดาดาเห็นว่าจำเป็นต้องมีพลังของสมาธิให้มากยิ่งขึ้น เวลานี้ลูกทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะแห่งความทุกข์โศกของพี่น้องชายหญิงของลูกทั้งหมด ขอให้ความเมตตานี้ที่มีต่อพวกเขาปรากฏขึ้นมาในหัวใจของลูก ในเมื่อพลังของวิทยาศาสตร์สามารถสร้างความปั่นป่วนเช่นนั้นได้ แล้วลูกบราห์มินทั้งหลายด้วยพลังของความเงียบสงบ ด้วยความรู้สึกของความเมตตา และด้วยความคิดของลูก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความปั่นป่วนนั้นได้หรือ? ในเมื่อลูกต้องทำสิ่งนี้ ในเมื่อสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น ลูกต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสิ่งนี้ ในฐานะที่ลูกเป็นลูกหลานของปู่ทวดที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งก้านของต้นไม้วงศ์ตระกูลของลูก ของครอบครัวของลูก ลูกเป็นเทพพิเศษของผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูก ลูกมีความซาบซึ้งของการเป็นเทพพิเศษหรือไม่? ผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูกกำลังร้องเรียกลูก ลูกได้ยินพวกเขาไหม? พวกเขากำลังร้องเรียกว่า "โอ้ เทพพิเศษ!" อย่างไรก็ตามลูกเพียงแค่ฟังพวกเขา แต่ลูกไม่สามารถตอบสนองต่อพวกเขาได้หรือ? ดังนั้นเวลานี้ บัพดาดาจึงบอกลูกว่า: "โอ้ เทพพิเศษของเหล่าผู้เลื่อมใสศรัทธา เวลานี้จงฟังเสียงเรียกของพวกเขาเถิด! อย่าเพียงแค่ฟังพวกเขา แต่จงตอบสนองแก่พวกเขาด้วย" ลูกจะตอบสนองอะไรแก่พวกเขา? ลูกจะตอบสนองด้วยการสร้างบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง เพราะพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากลูก พวกเขาจึงกลับมามีความไม่ระมัดระวัง พวกเขาร้องเรียกหาลูกแล้วพวกเขาก็กลับมาสงบลง

ลูกทุกคนได้เห็นความกระตือรือร้นที่พ่อบราห์มามีต่อทุกงานแล้ว ในตอนแรกท่านมองหากุญแจอย่างกระตือรือร้น แม้กระทั่งในตอนนี้ พ่อบราห์มายังคงขอให้พ่อชีว่าเปิดประตูบ้านด้วยกุญแจนั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องไปกับบาบาอย่างน้อยก็ควรเตรียมพร้อม ท่านจะทำอะไรได้ด้วยตัวเอง? ดังนั้นเวลานี้ลูกจะไปกับบราห์มาบาบาใช่ไหม? หรือลูกจะตามท่านไป? ลูกจะไปกับบราห์มาบาบาใช่ไหม? ดังนั้นพ่อบราห์มาจึงบอกพ่อ(ชีว่า)ให้ถามลูกว่า: ถ้าพ่อจะให้กุญแจแก่ลูก ลูกจะพร้อมเสมอไหม? ลูกพร้อมเสมอหรือยัง? หรือลูกเพียงแค่พร้อมแต่ยังไม่พร้อมเสมอ? จงพร้อมเสมอ ลูกพร้อมที่จะรับข้อสอบทั้งสามของการสละละทิ้ง ทาพาเซีย และงานรับใช้หรือยัง? พ่อบราห์มายิ้มเพราะลูกได้หลั่งน้ำตาแห่งความรักมากมาย แม้ว่าพ่อบราห์มาจะหลอมรวมน้ำตาเหล่านั้นเหมือนไข่มุกในหัวใจของท่าน แต่ท่านก็มีความคิดอย่างแน่นอนด้วยเช่นกันว่า: เมื่อไหร่ลูกทุกคนจะพร้อมเสมอ? ลูกควรจะให้วันที่ อย่างน้อยหนึ่งคนควรพูดว่า "ฉันพร้อมเสมอ" อย่างน้อยก็สร้างมิตรของลูก! หรือลูกจะทิ้งมิตรของลูกไว้ข้างหลังและลูกก็ไปคนเดียวด้วยตัวเอง? ลูกจะพูดว่า "แม้แต่พ่อบราห์มาก็ทิ้งพวกเราไป!" อย่างไรก็ตามท่านต้องสร้างสิ่งสร้างนี้ ท่านมีความรับผิดชอบในการเติบโตอย่างรวดเร็ว ลูกทุกคนพร้อมเสมอหรือไม่? ไม่ใช่แค่ลูกคนเดียว! แต่ลูกทุกคนพร้อมเสมอหรือไม่? บาบาจะไปเพียงผู้เดียวหรือท่านจะพาลูกทั้งหมดไปกับท่านด้วย? ลูกทุกคนพร้อมเสมอหรือยัง? ลูกพร้อมเสมอหรือลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้? พูดซิ! อย่างน้อย 900,000 ควรไปด้วยกัน มิฉะนั้นลูกจะปกครองใคร? ลูกจะปกครองตัวเองหรือ? ความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของพ่อบราห์มาที่มีต่อลูกทุกคนคือ: มีความพร้อมอยู่เสมอและทำให้ผู้อื่นพร้อมเสมอ

วันนี้เพชรพลอยพิเศษดั้งเดิมและเพชรพลอยดั้งเดิมของงานรับใช้ได้ปรากฏขึ้นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน บรรดาเหล่าแอ๊ดวานซ์ปาร์ตี้ก็บอกว่าพวกเขาพร้อมแล้ว พวกเขาพร้อมสำหรับอะไร? พวกเขากล่าวว่า: ตีกลองแห่งการเปิดเผย เพื่อให้เราทุกคนได้รับการเปิดเผยและกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างโลกใหม่ เรากำลังปลุกเรียกผู้สร้างของโลกใหม่ เวลานี้ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับลูก! ตีกลอง! ตีกลองแล้วประกาศว่า "ท่านมาแล้ว ท่านมาแล้ว!" ลูกรู้วิธีตีกลองเช่นนี้หรือไม่? ลูกจะต้องตีกลองเช่นนี้ เวลานี้พ่อบราห์มากำลังถามลูกถึงวันที่นั้น ลูกทุกคนบอกว่าลูกไม่สามารถทำอะไรได้โดยไม่มีวันที่ ดังนั้นกำหนดวันที่สำหรับสิ่งนี้ ลูกสามารถกำหนดวันที่ได้หรือไม่? พ่อกำลังขอให้ลูกกำหนดวันที่ "กำหนดในวันนี้เลย!" ลูกได้กำหนดวันที่สำหรับคอนเฟอร์เรนซ์(การประชุม)แล้ว ดังนั้นเวลานี้จงมีคอนเฟอร์เรนซ์สำหรับสิ่งนี้ ผู้ที่มาจากต่างประเทศคิดอย่างไร? สามารถกำหนดวันที่ได้ไหม? ลูกจะกำหนดวันที่ไหม? จะกำหนดหรือไม่กำหนด? อัจชะ รับคำแนะนำจากดาดี้จางกีและทำเช่นนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆที่มีความรักและละวางอย่างที่สุดในทุกหนแห่งซึ่งใกล้ชิดกับบัพดาดาเป็นอย่างมาก บัพดาดาเห็นว่าลูกทั้งหมดได้หลุดหายไปในความรักและนั่งดูดซับอยู่ในความรักอย่างเต็มที่ ลูกกำลังรับฟังและแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าแห่งการเฉลิมฉลองการพบปะ ลูกไม่ได้อยู่ห่างไกล ลูกไม่ได้อยู่เบื้องหน้าสายตาของบาบา แต่ลูกหลอมรวมอยู่ในดวงตาของท่าน ถึงลูกๆที่เฉลิมฉลองการพบปะเป็นการส่วนตัวกับบาบาในลักษณะนี้ ถึงลูกที่อยู่ในรูปที่อะแวคของพวกเขาที่หลุดหายไปในความรัก ถึงลูกที่มีค่าที่ให้ข้อพิสูจน์ของการสละละทิ้ง ทาพาเซีย และงานรับใช้ของตนอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่พ่อได้ทำ ถึงลูกผู้เปลี่ยนแปลงโลกที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างต่อเนื่องด้วยพลังสมาธิ ถึงลูกที่ดับเบิ้ลไลท์(เป็นแสงและเบาสบาย)ที่โบยบินอย่างสม่ำเสมอด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับพ่อ ด้วยความรักและระลึกถึงอย่างมากมาย และนมัสเตจากบัพดาดา

ถึงผู้รับใช้จากราชสถาน: ราชสถานได้รับโอกาสอันดีที่จะรับใช้ เช่นเดียวกับที่ชื่อแผ่นดินของลูกคือราชสถาน (ดินแดนแห่งราชา) ดังนั้นจงให้ดวงวิญญาณที่มีคุณภาพเช่นนั้นปรากฏออกมาในเวลานี้เช่นกัน ไม่ใช่ปวงประชา แต่เวลานี้ให้ราชาแห่งราชวงศ์ปรากฏออกมา เช่นเดียวกับที่ชื่อคือราชสถาน ดังนั้นดวงวิญญาณที่สูงส่งแห่งราชวงศ์เช่นนั้นก็จะปรากฏตัวออกมาซึ่งสามารถทำงานรับใช้ที่มีคุณภาพดีเช่นนี้ได้ มีราชาซ่อนอยู่ที่นั่นบ้างไหม? หรือว่าพวกเขายังคงอยู่หลังเมฆ? ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษกับการรับใช้นักธุรกิจ ส่วนรัฐมนตรีและเลขานุการนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่นักธุรกิจสามารถก้าวหน้าในการทำธุรกิจนี้กับพ่อได้ เมื่อลูกรับใช้นักธุรกิจ ผู้หญิงในครอบครัวของพวกเขาก็สามารถมาได้อย่างง่ายดาย ผู้หญิงไม่สามารถมาที่นี่คนเดียวได้ แต่เมื่อเสาหลักของครอบครัวมา ครอบครัวนี้จะค่อยๆเติบโตโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มาจากรัฐราชสถานจึงต้องทำให้ดวงวิญญาณที่ดีปรากฏออกมา อย่าพูดว่าไม่มีดวงวิญญาณเช่นนั้นอยู่ในบริเวณนั้น ลูกจะต้องมองหาพวกเขาเพราะพวกเขามีอยู่จริง ลูกจะต้องใช้เวลากับพวกเขาบ้าง พวกเขายุ่งอยู่เสมอ ลูกต้องหาวิธีที่จะดึงพวกเขาเข้ามาใกล้มากขึ้น ไม่อย่างนั้นสิ่งอื่นก็ดีหมด ลูกได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานรับใช้ ทุกโซนได้รับโอกาสนี้ นี่เป็นวิธีที่ดีมากในการเข้าใกล้และรับพร ไม่ว่าทุกคนจะเห็นลูกหรือไม่ ไม่ว่าทุกคนจะรู้จักลูกหรือไม่ก็ตาม มันไม่สำคัญ เพราะเมื่อลูกทำงานรับใช้ที่ดีมาก พรจะปรากฏแก่ลูกโดยอัตโนมัติ พรเหล่านั้นมาถึงลูกเร็วมากเพราะเป็นพรจากหัวใจ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสัมผัสหัวใจของลูกอย่างรวดเร็ว บัพดาดากล่าวว่า: ความพยายามที่ง่ายที่สุดคือการให้และรับพร เมื่อบัญชีพรของลูกเต็ม มายาจะไม่สามารถรบกวนลูกได้เนื่องจากบัญชีของลูกเต็ม ลูกได้รับพลังแห่งการสะสม ดังนั้นจงอยู่อย่างมีความสุขและทำให้ทุกคนมีความสุข เรียนรู้ความลับของธรรมชาติของแต่ละคนและทำให้ทุกคนมีความสุข อย่าพูดว่าคนเช่นนั้นไม่มีความสุขอยู่เสมอ ลูกเองก็ต้องรู้ความลับของพวกเขา จับชีพจรของพวกเขาแล้วให้ยาแห่งพรแก่พวกเขา แล้วทุกสิ่งจะกลับมาง่ายดาย สิ่งนี้โอเคไหม ราชสถาน? ผู้เป็นครูจากราชสถานยืนขึ้น! ขอแสดงความยินดีกับงานรับใช้ที่ลูกได้ทำ ใช้ความพยายามอย่างง่ายดายและให้พรทุกคนต่อไป อย่าคิดที่จะรับ แต่เพียงแค่ให้ต่อไปเรื่อยๆ และลูกก็จะได้รับอยู่เรื่อยๆ การให้คือการได้รับ สิ่งนี้โอเคไหม? มันก็เป็นเช่นนี้ใช่ไหม? ลูกเป็นลูกของผู้ประทาน อย่าคิดว่าลูกจะให้บางสิ่งบางอย่างเมื่อคนอื่นให้ลูก ลูกก็เพียงแค่ต้องให้ต่อไปในฐานะผู้ประทาน และลูกจะได้รับโดยอัตโนมัติ

ผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกในวงจรนี้ ยกมือขึ้น! โดยทั่วไปแล้ว ครึ่งหนึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก และอีกครึ่งหนึ่งเคยมาที่นี่มาก่อน อัจฉะ ลูกทุกคนที่นั่งอยู่ด้านข้างและด้านหลัง ทุกคนเป็นโยคีที่ง่ายดายหรือไม่? ยกมือข้างหนึ่งถ้าลูกเป็นโยคีที่ง่ายดาย!

ในช่วงเวลาที่กำลังจะจากไป: (บัพดาดาได้รับข่าวเกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญไปยังวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีชีว่าลิงกั้มหลักอยู่) ข่าวการจาริกแสวงบุญทั้งหมดไปถึงบัพดาดาเป็นครั้งคราว ลูกทุกคนกำลังเล่นบทบาทของการทำงานรับใช้ด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้น ลูกได้รับพรจากผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูก เมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้นซึ่งทำการสักการะบูชาเสร็จแล้วและได้รับสาส์นของบาบา ลูกจะสามารถเห็นได้ว่าคนไหนจากผู้ที่ได้รับสาส์นนี้จะกลายเป็นลูกของพ่อ งานรับใช้ที่ดีมากเกิดขึ้นเพราะวิธีการที่ลูกสร้างขึ้นสำหรับงานรับใช้นี้ดึงดูดทุกคนเป็นอย่างมาก ตอนนี้เรามาดูกันว่าดวงวิญญาณประเภทใดปรากฏออกมาอันเป็นผลมาจากสิ่งนั้น เป็นเรื่องดีมากที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้รับดริชตีและคำแนะนำจากลูกด้วย เวลานี้ ในอนาคต จงเฝ้าแต่รับใช้พวกเขาต่อไปและทำให้พวกเขาก้าวหน้า ผู้ที่ทำงานรับใช้นี้อย่างไม่รู้เหนื่อยกำลังทำงานรับใช้ที่ดีมาก รักและระลึกถึงลูกๆทุกคน บัพดาดายังคงเฝ้าดูลูกต่อไป ถึงอย่างไรความสำเร็จก็เป็นสิทธิโดยกำเนิดของลูกอยู่แล้ว!

ศูนย์มอริเชียสได้รับรางวัลความเป็นหนึ่งเดียวกันระดับชาติจากนายกรัฐมนตรี มอริเชียสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวีไอพีของพวกเขา ลูกสร้างผลกระทบที่ดีต่อพวกเขา และเหตุนี้เองลูกจึงได้รับผลของงานรับใช้ที่แฝงตัวของลูก ขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับลูก! อัจฉะ

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขอยู่เสมอ และได้รับพรโดยการรักษาความสมดุลของการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้ในทุกลมหายใจ

เช่นที่ลูกให้ความใส่ใจกับการทำให้ลิ้งค์(การเชื่อมโยง)ของการจดจำระลึกถึงเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ในทำนองเดียวกันให้ลิ้งค์ของงานรับใช้เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ให้มีการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้ในทุกลมหายใจ สิ่งนี้เรียกว่าการรักษาความสมดุล ด้วยความสมดุลนี้ลูกจะเฝ้าแต่ได้รับพรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเสียงจะปรากฏในหัวใจของลูกว่าลูกได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพร ลูกจะเป็นอิสระจากการต้องทำงานหนักหรือต้องต่อสู้รบรา ลูกจะเป็นอิสระจากคำถามที่ว่า อะไร? ทำไม? อย่างไร? และจะมีความสุขอยู่เสมอ แล้วลูกจะประสบความสำเร็จที่เป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก

คติพจน์:
เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในการได้รับรางวัลจากพ่อ จากตัวลูกเอง และจากมิตรของลูก ลูกต้องมีใบประกาศนียบัตรของการเป็นอิสระจากอุปสรรค