03.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงมีความใส่ใจในการจดจำพ่อผู้ทำให้ลูกไปเป็นนายของโลก เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสโตประธาน

คำถาม:
ลูกควรให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อประเด็นใดเพื่อที่หน้าผาก (สติปัญญา) ของลูกจะเปิดขึ้นอย่างสมบูรณ์?

คำตอบ:
ให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนนี้ พระเจ้ากำลังสอนลูกและดังนั้นลูกต้องไม่ขาดการศึกษานี้ ลูกต้องดื่มน้ำทิพย์ตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ ให้ความใส่ใจต่อการศึกษานี้ อย่าได้ขาดเรียน ลูกต้องหามุรลีและศึกษามุรลีนั้น ทุกวันมีประเด็นใหม่ๆในมุรลีที่จะทำให้หน้าผากของลูกเปิดขึ้น

โอมชานติ
พระเจ้าชีวาพูดกับซาลีแกรม สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในทั้งวงจร เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ไม่มีใครอื่นสามารถรู้สิ่งนี้ มนุษย์ไม่รู้จักผู้สร้าง ตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างนี้เลย ลูกๆ รู้ว่าจะมีอุปสรรคในการก่อตั้งและสิ่งนี้ถูกเรียกว่าไฟบูชายัญของความรู้ พ่ออธิบายว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกเห็นในโลกเก่านี้ทั้งหมดจะถูกสังเวยและดังนั้นลูกต้องไม่มีความผูกพันยึดมั่นใดๆ ต่อสิ่งนั้น พ่อมาและสอนลูกเพื่อโลกใหม่ นี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด นี่คือการบรรจบพบกันของกิเลสและปราศจากกิเลส เมื่อการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้น โลกใหม่ถูกเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเท่านั้น ลูกๆรู้ว่าประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ พ่อบอกลูกทั้งวันทั้งคืนว่า ลูกๆ พ่อบอกลูกถึงประเด็นที่ลึกล้ำที่สุด การศึกษานี้จะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่พ่ออยู่ที่นี่ และแล้วการศึกษาจะจบสิ้นลง ไม่มีใครนอกจากลูกรู้สิ่งเหล่านี้ ลูกเช่นกันตามลำดับกันไปและบัพดาดาก็รู้สิ่งนี้ ผู้คนมากมายก็ตกต่ำลงมาและมีความยากลำบากมากมาย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะลูกไม่ได้อยู่อย่างบริสุทธิ์จึงต้องมีการลงโทษ มีเพียงลูกปัดของสร้อยประคำเท่านั้นที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม และแล้วปวงประชาก็จะถูกสร้างขึ้นมาเช่นกัน ประเด็นเหล่านี้ต้องเข้าใจอย่างดีมาก เมื่อลูกอธิบายแก่ผู้อื่นพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจ พวกเขาต้องใช้เวลา ลูกไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากเท่าที่พ่ออธิบาย เพียงพ่อเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับรายงานฯลฯ ที่มาถึงว่าผู้นั้นผู้นี้ได้ตกลงไปในกิเลส สิ่งนี้ได้เกิดขึ้น ไม่สามารถกล่าวถึงชื่อของใครได้ หากบาบาเคยกล่าวถึงชื่อใดๆ คงไม่มีใครอยากจะพูดกับบุคคลนั้น และแล้วทุกคนก็จะมองที่บุคคลนั้นด้วยสายตาของความไม่ชอบและเขาก็จะสูญเสียที่ของเขาในหัวใจของทุกคน รายได้ทั้งหมดที่เขาได้หามาก็จะสูญสิ้น เพียงผู้ที่ตกลงมาเท่านั้นที่รู้และพ่อก็รู้ เหล่านี้เป็นเรื่องที่แฝงตัวอย่างมาก ลูกพูดว่าลูกพบผู้นั้นผู้นี้ที่ลูกได้อธิบายแก่เขาเป็นอย่างดีและเขานั้นสามารถช่วยเหลือในงานรับใช้ อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อเขามาอยู่เบื้องหน้าลูก ตัวอย่างเช่น แม้ว่าลูกอธิบายแก่ผู้ว่าการได้ดีมากแต่เขาจะไม่สามารถอธิบายแก่ใครได้ หากเขาจะอธิบายให้ใครก็จะไม่มีใครเชื่อเขา เพียงผู้ที่เข้าใจเท่านั้นที่จะเข้าใจ เขาจะไม่สามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ ลูกๆอธิบายว่านี่คือป่าของหนามและเรากำลังทำให้กลายเป็นสถานที่ที่มีสิริมงคล พวกเขาพูดถึงพระเจ้าวิษณุที่ให้คุณประโยชน์ คำพูดเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีความเป็นสิริมงคลเมื่อเป็นอาณาจักรของวิษณุ พวกเขาได้แสดงการอวตารของวิษณุ บาบาเคยเห็นทุกสิ่ง ท่านมีประสบการณ์ ท่านรู้ศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอย่างดี ร่างกายของบุคคลที่พ่อเข้ามานั้นก็ต้องมีบุคลิกภาพ เหตุนี้เองพ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในเขาในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขาเมื่อเขามีประสบการณ์ของทุกสิ่งที่นี่อย่างดีมากและแล้วพ่อก็เข้ามาในตัวเขา เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นกัน บุคลิกภาพไม่ได้หมายความว่าเขาควรจะเป็นราชาหรือเป็นสมาชิกของราชวงศ์ ไม่เลย ผู้นี้มีประสบการณ์มากมาย พ่อเข้ามาในพาหนะของผู้นี้ในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา ลูกต้องอธิบายว่าอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้นและลูกประคำกำลังถูกสร้างขึ้น อาณาจักรนี้มีการก่อตั้งขึ้นมาอย่างไร บางคนกลายเป็นราชาหรือราชินีอย่างไร และผู้อื่นกลายเป็นสิ่งอื่นอย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ในหนึ่งวัน มีเพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก พระเจ้ามาและอธิบายแก่ลูก แต่กระนั้นก็แทบจะไม่มีใครกลับมาบริสุทธิ์ ต้องใช้เวลาที่จะเข้าใจสิ่งนี้ ดวงวิญญาณสัมผัสกับการลงโทษอย่างมากมาย แม้แต่หลังจากสัมผัสกับการลงโทษบางคนก็กลายเป็นปวงประชา พ่ออธิบายว่า ลูกๆ ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก ลูกต้องไม่เป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร พ่อมาเพื่อชี้ให้ทุกคนเห็นหนทางไปสู่ความสุขและปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ ดังนั้นท่านจะเป็นเหตุที่ทำให้ใครมีความทุกข์ได้อย่างไร? เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ผู้คนภายนอกแทบจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเลย ลูกต้องตัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกจากญาติมิตร ฯลฯ ของลูกทั้งหมด ลูกต้องอยู่ที่บ้านเพียงเพื่อเห็นแก่ประโยชน์เท่านั้น มันอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าทั้งโลกนี้กำลังจะถูกทำลาย อย่างไรก็ตามไม่มีใครมีความคิดนี้ ลูกๆ ผู้เป็นที่รักพิเศษเข้าใจสิ่งนี้และพวกเขาก็เพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องด้วย หลายคนยังคงล้มเหลว มีการควงหมุนของมายาอย่างมากมาย เธอแข็งแกร่งมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้แก่ใครได้ ผู้คนมาหาลูกและต้องการที่จะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่และเหตุใดจึงมีการรายงานมากมาย ผู้คนเหล่านั้น (รัฐมนตรีของรัฐบาล) ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และดังนั้นลูกต้องนั่งและอธิบายให้แต่ละคน และแล้วพวกเขาก็พูดว่านี่เป็นองค์กรที่ดีมาก สิ่งที่จะทำด้วยการก่อตั้งอาณาจักรนั้นลึกล้ำและสนุกสนานมาก ลูกๆ ได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้วและดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างมาก เรากำลังจะกลายเป็นนายของโลก,เป็นเทพ และดังนั้นเราต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งในเราอย่างแน่นอน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก พวกเขาเป็นนายของโลกใหม่ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ เรากำลังศึกษาเล่าเรียนและพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้กำลังสอนเราเพื่อที่จะพาเราไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นอมตะนั่นคือไปสู่สวรรค์ เรากำลังได้รับความรู้นี้ เพียงผู้ที่เคยประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรในวงจรก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะมา ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกอย่างแน่นอนเช่นที่ลูกเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ ลูกประคำนี้กำลังถูกสร้างขึ้นตามลำดับกันไป ในโรงเรียนเช่นกันผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีก็จะได้รับทุนการศึกษา เหล่านั้นเป็นเรื่องที่มีขีดจำกัด ในขณะที่ลูกได้รับการบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อและดังนั้นลูกจึงเป็นผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ในความเป็นจริง ลูกต้องช่วยตัวลูกเอง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ลูกเคยสโตประธานและลูกต้องกลับมาเป็นเช่นนั้นอีกครั้งอย่างแน่นอน ลูกต้องจดจำพ่อ ลูกสามารถจดจำพ่อในขณะที่ยืน,นั่งและเคลื่อนไหวไปมา ลูกต้องจดจำพ่อผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามมายาก็ไม่ปล่อยลูกไว้โดยลำพัง มีรายงานหลายประเภทที่เขียนว่า บาบา ฉันมีความคิดที่เป็นบาปเกี่ยวกับมายามากมาย พ่อพูดว่า นี่คือสนามรบ ลูกต้องเอาชนะกิเลสทั้งห้า ลูกเข้าใจว่าลูกจะกลับมาสโตประธานด้วยการจดจำพ่อ พ่อมาและอธิบายแก่ลูก ไม่มีใครในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่รู้สิ่งนี้ นี่คือการศึกษาเล่าเรียน พ่อถามว่า ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ลูกเคยบริสุทธิ์และลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง เหล่าเทพมีความบริสุทธิ์ ลูกๆรู้ว่าลูกเป็นนักเรียนและลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน ในอนาคตลูกจะไปสู่อาณาจักรสุริยวงศ์ ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่ดีมากสำหรับสิ่งนั้น ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคะแนนของลูก เมื่อพลาดพลั้งล้มเหลวในสนามรบลูกก็จะเข้าไปสู่จันทราวงศ์ เมื่อได้ยินชื่อ สนามรบ ผู้คนเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นลูกธนูและคันธนู ฯลฯ พวกเขาต่อสู้กันทางร่างกายที่นั่นหรือ ที่พวกเขาต้องใช้คันธนูและลูกธนู? ไม่มีสิ่งใดเช่นนั้น ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยต่อสู้กันด้วยคันธนูและลูกธนู ยังคงมีสิ่งชี้บอกของสิ่งนั้นเวลานี้ บางคนมีทักษะอย่างมากในการยิงลูกธนู ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับสงครามฯลฯในความรู้นี้ ลูกรู้ว่าชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ซึ่งลูกได้รับสถานภาพนั้นจากผู้เดียวนั้น เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกต้องตัดความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดของลูกจากความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูกรวมทั้งร่างกายของลูกเอง ทั้งหมดนี้เก่า โลกใหม่คือบารัตที่เป็นยุคทอง ชื่อของบารัตก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ใครสอนโยคะโบราณและเมื่อไร? ไม่มีใครสามารถรู้สิ่งนี้จนกระทั่งท่านเองได้มาและอธิบาย นี่คือสิ่งใหม่ อะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในทุกวงจรจะซ้ำรอย ไม่สามารถมีความแตกต่างใดๆในสิ่งนั้น พ่อพูดว่า เวลานี้ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ลูกจะไม่ต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด พ่ออธิบายอย่างดีมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะศึกษาเล่าเรียนด้วยความใส่ใจที่เหมือนกัน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน บางคนมาเพื่อศึกษาเล่าเรียน ศึกษาเล็กน้อยแล้วก็หายไป ผู้ที่เข้าใจเป็นอย่างดีจะแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเช่นกันว่าพวกเขามาอย่างไรและแล้วพวกเขาทำสัญญาว่าจะอยู่อย่างบริสุทธิ์อย่างไร พ่อพูดว่าหากหลังจากทำสัญญาที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์แล้วลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์แม้เพียงครั้งเดียวรายได้ที่ลูกหามาก็จะจบสิ้น และแล้วสำนึกของลูกก็จะกัดกร่อนอยู่เรื่อยๆ ลูกจะไม่สามารถบอกใครได้ ให้จดจำพ่อ สิ่งหลักที่พวกเขาถามคือเกี่ยวกับกิเลส ลูกๆ ต้องศึกษาการศึกษานี้เป็นประจำ พ่อพูดว่า พ่อบอกสิ่งใหม่แก่ลูก ลูกคือนักเรียนและพระเจ้ากำลังสอนลูก ลูกคือนักเรียนของพระเจ้า ลูกต้องไม่ขาดการศึกษาที่สูงส่งเช่นนั้นแม้แต่วันเดียว หากลูกขาดการฟังมุรลีแม้แต่วันเดียวลูกจะเสียคะแนนการมาเรียน แม้กระทั่งมหาระตีที่ดีมากก็ขาดมุรลี พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่งและจะเป็นอะไรถ้าเขาไม่ได้ฟังมุรลี? อ้า! ลูกจะเสียคะแนนการมาเรียนและแล้วลูกจะสอบตก พ่อเองพูดว่า ทุกวันพ่อบอกลูกประเด็นที่ดีมากเช่นนั้นที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากลูกอธิบายประเด็นเหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสม หากลูกไม่ฟังประเด็นเหล่านั้นแล้วลูกจะสามารถใช้อย่างไร? ลูกต้องดื่มน้ำทิพย์นี้ตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ ลูกต้องดูดซับคำสอนเหล่านี้ ลูกต้องไม่มีวันขาดเรียน ลูกสามารถรับมุรลีจากใครก็ได้และศึกษามุรลีนั้น ลูกต้องไม่มีความหยิ่งยโสของตนเอง โอ! พระเจ้า ผู้เป็นพ่อกำลังสอนลูกและดังนั้นลูกต้องไม่ขาดเรียนแม้แต่วันเดียว ประเด็นเช่นนั้นจะปรากฏออกมาทุกวันที่หน้าผาก (สติปัญญา) ของลูกหรือของใครก็ตามที่เปิดขึ้น ลูกต้องการเวลาที่จะเข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไร ดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร และบทบาทนั้นดำเนินไปอย่างไร ในเวลาสุดท้ายลูกจะเพียงแต่จดจำว่า พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ อย่างไรก็ตามในเวลานี้ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ สภาพของเวลาสุดท้ายคือลูกจะกลับบ้านในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกสามารถเข้าใจด้วยตนเองว่าลูกกลับมาบริสุทธิ์มากแค่ไหน ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะได้รับพลังน้อยกว่าอย่างแน่นอน เพียงแปดเพชรพลอยหลักเท่านั้นที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม พวกเขาจะไม่เคยสัมผัสกับการถูกลงโทษใดๆเลย เหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก การศึกษานี้สูงส่งมาก ลูกไม่เคยคิดหรือฝันว่าลูกจะสามารถกลายเป็นเทพได้ ลูกกลับมามีโชคหลายล้านเท่าด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ เบื้องหน้าสิ่งนี้ ธุรกิจเหล่านั้น ฯลฯ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามลูกต้องทำทุกสิ่ง ลูกต้องไม่คิดว่าลูกกำลังให้กับชีพบาบา อ้า! ลูกกำลังกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี หากลูกมีความคิดว่าลูกกำลังให้พละกำลังของสิ่งนั้นก็จะถูกลดลง ผู้คนให้ทานและทำบุญในนามของพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับบางสิ่ง นั่นไม่ใช่การให้ พระเจ้าคือผู้ประทาน ท่านให้ลูกอย่างมากในชาติเกิดต่อไปของลูก สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาได้รับความสุขชั่วคราวในขณะที่ลูกได้รับมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องดื่มน้ำทิพย์นี้และซึมซับคำสอนเหล่านี้ตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ พระเจ้ากำลังสอนลูก ดังนั้นลูกต้องไม่ขาดมุรลีแม้กระทั่งหนึ่งวัน

2. เพื่อที่จะสะสมรายได้ของหลายๆล้าน ขณะที่กำลังทำทุกสิ่งและอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อประโยชน์ของที่บ้านและกำลังทำงานทั้งหมดของลูก ลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ

พร:
ขอให้ลูกกลับมามีค่าต่อการได้รับการสรรเสริญและกราบไหว้บูชาโดยการทำให้ทุกคนมีสิทธิ์ด้วยบุคลิคภาพทางจิตวิญญาณแห่งความสุขของลูก

ผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในประกาศนียบัตรของความพอใจจากทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ เพราะด้วยบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณแห่งความสุขของลูก ลูกกลายเป็นผู้ที่โด่งดัง นั่นคือ ลูกกลับมามีค่าควรแก่การสรรเสริญและกราบไหว้บูชา เพราะลูก ดวงวิญญาณมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับผู้อื่นและอยู่อย่างมีความสุข พวกเขาได้รับความสุข การค้ำจุน ปีกของความกล้าหาญ และความจริงจังและกระตือรือร้น การได้มาซึ่งการบรรลุผลเหล่านั้นทำให้บางคนมีสิทธิ์และบางคนกลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา

คติพจน์:
วิธีที่ง่ายดายที่จะประกาศสิทธิ์ในพรจากพ่อ คือ การมีความรักในหัวใจของลูก