04.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน โลกที่สกปรกนี้จะลุกเป็นไฟในเวลานี้ ดังนั้นจงลืมทุกสิ่งที่ลูกเรียกว่าเป็นของลูก รวมทั้งร่างกายของลูก อย่าได้ผูกพันหัวใจของลูกกับโลกนี้

คำถาม:
เหตุใดพ่อจึงดลใจให้ลูกมีการวางเฉยต่อดินแดนแห่งความทุกข์นี้?

คำตอบ:
เพราะลูกต้องไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ลูกไม่ต้องอยู่ในโลกที่สกปรกนี้อีกต่อไป ลูกเข้าใจว่าดวงวิญญาณจะแยกออกจากร่างกายของเขาและกลับบ้าน ดังนั้นทำไมลูกจะต้องมองดูที่ร่างกายนั้น? สติปัญญาของลูกไม่ควรจะถูกดึงไปที่รูปหรือนามของใคร แม้กระทั่งการมีความคิดที่สกปรก, สถานภาพของลูกก็จะถูกทำลาย

โอมชานติ
ชีพบาบาพูดกับลูกๆของท่าน, กับลูกๆดวงวิญญาณ เป็นลูกดวงวิญญาณที่รับฟัง ลูกแต่ละคนต้องมีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณ หลังจากที่มีศรัทธานี้,ลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่นว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาเพื่อพาทุกคนกลับบ้าน ท่านปลดปล่อยลูกจากบ่วงพันธะของความทุกข์และพาลูกไปสู่ความสัมพันธ์ของความสุข ความสัมพันธ์ถูกเรียกว่าความสุขและบ่วงพันธะถูกเรียกว่าความทุกข์ ในเวลานี้อย่าได้ผูกพันหัวใจของลูกกับรูปหรือนามของผู้ใดที่นี่ จงเตรียมการที่จะกลับไปบ้านของลูก บาบาที่ไม่มีขีดจำกัดมาเพื่อพาดวงวิญญาณทั้งหมดกลับบ้าน ดังนั้นอย่าได้ปล่อยให้หัวใจของลูกถูกดูดดึงไปหาใครที่นี่ บ่วงพันธะทั้งหมดที่นี่สกปรก ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกได้กลับมาบริสุทธิ์ ที่ไม่ควรจะมีใครมาแตะต้องร่างกายของลูกด้วยความคิดที่สกปรก ความคิดเหล่านั้นถูกขจัดไปแล้ว ลูกไม่สามารถกลับบ้านได้โดยที่ไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะต้องสัมผัสกับการลงโทษหากลูกไม่ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง ในเวลานี้ดวงวิญญาณทั้งหมดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง พวกเขาทำกรรมที่สกปรกผ่านร่างกายของพวกเขา หัวใจของพวกเขาผูกพันอยู่กับผู้มีร่างกายที่สกปรก พ่อมาและพูดว่า หยุดความคิดเหล่านั้นทั้งหมด ลูกๆดวงวิญญาณต้องแยกจากร่างของลูกและกลับบ้าน โลกนี้สกปรกมาก ลูกไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไป ลูกไม่มีความปรารถนาที่จะมองดูผู้ใด เวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่สวรรค์ พ่อพูดว่า ลูกๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์, จงจดจำพ่อ อย่าได้ผูกพันหัวใจของลูกกับผู้ที่มีร่างกายใดๆ ความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดของลูกควรจะจบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ สามีและภรรยามีความรักกันอย่างมาก พวกเขาไม่สามารถแยกจากกันได้ เวลานี้ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ,พี่น้องเพศชาย ไม่ควรจะมีความคิดที่สกปรกหลงเหลืออยู่ พ่ออธิบายว่า เวลานี้โลกนี้คือโรงค้าประเวณี เป็นเพราะกิเลสที่ลูกมีประสบการณ์ของความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม ผ่านตอนกลางและตอนจบ พ่อดลใจลูกให้มีการวางเฉย เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในเรือกลไฟและพร้อมที่จะกลับบ้าน ดวงวิญญาณเข้าใจว่าเวลานี้เขาจะกลับไปหาพ่อ ลูกได้มีการวางเฉยในทั้งโลกเก่านี้ ลูกไม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกที่สกปรกของนรก, ที่เป็นโรงค้าประเวณีนี้อีกต่อไป ดังนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากที่มีความคิดที่สกปรกของยาพิษ สถานภาพของลูกจะถูกทำลายด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่โลกที่สวยงาม,ดินแดนแห่งความสุข พ่อจะพาลูกออกไปจากโรงค้าประเวณีนี้ไปสู่วัดชีวา ดังนั้นเวลานี้โยคะของสติปัญญาของลูกควรจะอยู่กับโลกใหม่ ลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก บาบาที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูก มันอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าวงจรที่ไม่มีขีดจำกัดของโลกหมุนไปอย่างไร ด้วยการรู้จักวงจรโลก นั่นคือด้วยการควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง, ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก หากโยคะของสติปัญญาของลูกเชื่อมโยงกับผู้ที่มีร่างกาย สถานภาพของลูกก็จะถูกทำลาย ลูกไม่ควรจะจดจำความสัมพันธ์ทางร่างกายใดๆ นี่คือโลกของความทุกข์ที่ซึ่งทุกคนเป็นเหตุของความทุกข์ พ่อพาทุกคนออกไปจากโลกที่สกปรกนี้ ดังนั้นจงเชื่อมโยคะของสติปัญญาของลูกกับบ้านของลูก มนุษย์ทำความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อที่จะไปสู่การหลุดพ้น ลูกพูดด้วยเช่นกันว่า เราดวงวิญญาณไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่ เราจะละทิ้งร่างที่สกปรกเหล่านี้และกลับไปยังบ้านของเรา เหล่านี้คือรองเท้าเก่า ลูกจะละทิ้งร่างกายเหล่านั้นในขณะที่จดจำพ่อ ในช่วงเวลาสุดท้ายของลูก,ลูกไม่ควรจะจดจำผู้ใดนอกจากพ่อ ลูกต้องละทิ้งร่างกายของลูกที่นี่ด้วยเช่นกัน เมื่อลูกออกจากร่าง ลูกก็จะทิ้งทุกสิ่งอื่นด้วยเช่นกัน ลูกต้องลืมทุกสิ่งที่ลูกพูดว่าสิ่งนั้นเป็นของลูก, รวมทั้งร่างกายของลูก โลกที่สกปรกนี้จะลุกเป็นไฟ เหตุนี้เองลูกต้องไม่ผูกหัวใจของลูกกับโลกนั้น พ่อพูดว่า ลูกๆที่สุดแสนหวาน พ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์เพื่อลูก ลูกคือผู้ที่จะไปและอยู่ที่นั่น เวลานี้ใบหน้าของลูกอยู่ในทิศทางนั้น ลูกต้องจดจำพ่อ, บ้านและสวรรค์ ลูกมีการวางเฉยต่อดินแดนแห่งความทุกข์นี้ ลูกมีการวางเฉยต่อร่างกายนี้ มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องแต่งงานหรือ? โดยการแต่งงาน, หัวใจของลูกก็กลับมาผูกพันอยู่กับร่างกาย พ่อพูดว่า อย่าได้รักรองเท้าเก่าเหล่านั้น นี่คือโรงค้าประเวณี ทุกคนไม่บริสุทธิ์ นี่คืออาณาจักรของราวัน ลูกต้องไม่ผูกพันหัวใจของลูกกับผู้ใดที่นี่นอกจากพ่อ หากลูกไม่ได้จดจำพ่อ บาปของหลายชาติเกิดของลูกก็ไม่สามารถถูกตัดออกไปได้ ในกรณีนั้นลูกจะต้องสัมผัสกับการลงโทษอย่างมากและสถานภาพของลูกก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกัน ดังนั้นทำไมไม่ละทิ้งบ่วงพันธะของยุคเหล็กเหล่านั้น? พ่ออธิบายสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดเหล่านี้กับทุกคน เมื่อซันยาสซีราโจประทาน, โลกก็ไม่ได้สกปรกมากนัก พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในป่าและทุกคนก็จะถูกดึงดูดเข้าไปหาพวกเขา ผู้คนจะนำอาหารไปให้พวกเขาที่นั่น พวกเขาอยู่ที่นั่นโดยไม่มีความกลัวใดๆ ลูกต้องอยู่อย่างไม่มีความกลัวด้วยเช่นกัน ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลสำหรับสิ่งนั้น ลูกๆกลับมามีความสุขเมื่อลูกมาหาพ่อ ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของดินแดนแห่งความสุขจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มีความทุกข์อย่างมากมายที่นี่ มีโรคที่สกปรกมากมาย ฯลฯ พ่อให้การรับประกันกับลูกว่าพ่อจะพาลูกไปยังสถานที่ที่ไม่มีความทุกข์หรือร่องรอยของความเจ็บป่วยใดฯลฯ พ่อทำให้ลูกมีสุขภาพพลานามัยดีเป็นเวลาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร ลูกจะต้องสัมผัสกับการลงโทษอย่างมากหากลูกผูกพันหัวใจของลูกกับใครที่นี่ อธิบายแก่ผู้ที่พูดถึงความเงียบสงบสามนาทีและถามพวกเขาว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับความเงียบสงบ? ที่นี่ลูกต้องจดจำพ่อซึ่งบาปของลูกสามารถได้รับการปลดเปลื้อง พ่อคือผู้เดียวที่ให้พรแห่งความเงียบสงบแก่ลูก ลูกจะสามารถรับความสงบได้อย่างไรโดยที่ไม่จดจำพ่อ? ด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะสามารถได้รับมรดกของลูก ลูกที่เป็นครูควรสอนบทเรียนเหล่านี้ ลูกควรจะกลับมาตื่นตัวและแล้วจะไม่มีใครพูดสิ่งใด เมื่อลูกเป็นของพ่อ, ลูกจะได้รับอาหารเพื่อท้องของลูก ลูกจะได้รับอย่างมากเพื่อการดำรงชีพของลูก ลูกสาวเวดันตีก็ได้ทำข้อสอบซึ่งมีคำถามว่า ใครคือผู้ที่ถ่ายทอดกีตะ? และเธอก็ตอบว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ดังนั้นเธอก็สอบตก ในขณะที่ผู้ที่เขียนชื่อของศรีกฤษณะนั้นสอบผ่าน ลูกได้พูดความจริง แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้สิ่งนี้ พวกเขาจึงทำให้เธอสอบตก และแล้วเธอก็โต้เถียงกับพวกเขาและบอกพวกเขาว่าเธอเขียนความจริง พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ไม่มีตัวตนคือพระเจ้าแห่งกีตะ ไม่สามารถเป็นศรีกฤษณะ,ผู้ที่มีร่างกาย อย่างไรก็ตามลูกผู้นี้มีความปรารถนาที่จะทำงานรับใช้ทางจิตและดังนั้นเธอจึงหยุดศึกษาเล่าเรียน เวลานี้ลูกรู้ว่า ขณะที่จดจำพ่อ, ลูกต้องละทิ้งร่างกายของลูกและไปสู่โลกแห่งความเงียบสงบ ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงลูกได้รับทั้งพลานามัยที่ดีและความมั่งคั่ง เคยมีทั้งความสงบและความเจริญรุ่งเรืองในบารัต หากลูกกุมารีนั่งและอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ผู้คน จะไม่มีใครวิจารณ์ลูก หากมีใครในนั้นต่อต้านลูก ลูกสามารถที่จะฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย ไปและดูเจ้าหน้าที่ที่สำคัญ พวกเขาจะทำอะไรกับลูก? ไม่ใช่ว่าลูกจะอดอยาก! ลูกสามารถทานจาปาตีกับกล้วยหรือโยเกิรต์ มนุษย์ทำบาปอย่างมากเพียงเพื่อปากท้องของพวกเขา พ่อมาและเปลี่ยนทุกคนจากดวงวิญญาณบาปให้เป็นดวงวิญญาณบุญ ไม่จำเป็นต้องทำบาปหรือพูดเท็จ ลูกได้รับความสุขเป็นเวลาสามในสี่ของวงจรและความทุกข์เพียงหนึ่งในสี่ของวงจรเท่านั้น เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆที่สุดแสนหวาน เวลานี้จดจำพ่อและบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกเผาไป ไม่มีวิธีอื่นใด ผู้คนได้สะดุดล้มเป็นอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาสามารถกราบไหว้บูชาชีวาที่บ้าน แต่พวกเขาก็ยังคงไปวัดอย่างแน่นอน ที่นี่ลูกได้พบกับพ่อแล้ว ไม่มีความจำเป็นสำหรับลูกที่จะเก็บสัญลักษณ์ของท่านไว้ ลูกรู้จักพ่อ ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก ท่านกำลังให้มรดกของอาณาจักรแห่งสวรรค์ของลูกแก่ลูก ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ที่นี่ไม่มีเรื่องของการศึกษาคัมภีร์ฯลฯ ลูกเพียงแต่ต้องจดจำพ่อ บาบา เรากำลังมาหาท่าน เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ลูกได้จากบ้านนั้น? หลังจากออกจากดินแดนแห่งความสุข ลูกก็ได้ใช้ 63 ชาติเกิด เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกต้องไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เฝ้าแต่ลืมดินแดนของความทุกข์นี้ จดจำดินแดนแห่งความสุขและดินแดนแห่งความสงบ ไม่มีอะไรยากเกี่ยวกับสิ่งนี้ ชีพบาบาไม่จำเป็นต้องศึกษาคัมภีร์ใดๆ ฯลฯ บราห์มานี้ได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้น เวลานี้ชีพบาบากำลังสอนลูก บราห์มานี้ก็สามารถสอนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกต้องคิดเสมอว่าเป็นชีพบาบาผู้ที่กำลังสอนลูก ด้วยการจดจำท่าน, บาปของลูกก็จะได้รับการปลดเปลื้อง ผู้นี้อยู่ระหว่างกลาง พ่อพูดว่าเวลานี้มีเวลาเหลือน้อยมาก, เหลือไม่มาก อย่าคิดว่าลูกจะได้รับอะไรก็ตามที่อยู่ในโชคของลูก ในโรงเรียนลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อศึกษาเล่าเรียน ลูกจะไม่เพียงแต่พูดว่าลูกจะได้รับอะไรก็ตามที่อยู่ในโชคของลูก หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนที่นี่, ลูกจะต้องทำงานที่นั่นเป็นเวลาหลายชาติเกิดนับไม่ถ้วน ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ต่อมาในยุคเงินลูกอาจจะได้รับมงกุฎ สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์และดลใจผู้อื่นให้กลับมาบริสุทธิ์ ให้บอกผู้อื่นถึงเรื่องราวที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง สิ่งนี้ง่ายมาก อธิบายว่าลูกมีสองพ่อ ลูกได้รับมรดกที่มีขีดกัดจากพ่อที่มีขีดจำกัดและลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีจำกัด ด้วยการจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกลูกจะกลายเป็นเทพ อย่างไรก็ตามภายในสิ่งนั้นลูกต้องประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้คนต่อสู้อย่างหนักเพื่อที่จะได้รับสถานภาพ ในเวลาสุดท้ายพวกเขาจะช่วยกันและกันด้วยระเบิด ที่นั่นไม่เคยมีศาสนาอยู่มากมาย, แต่ศาสนาเหล่านั้นจะไม่คงอยู่อีกต่อไป ลูกคือผู้ที่จะปกครองอาณาจักร ดังนั้นจงมีความเมตตาต่อตนเอง อย่างน้อยก็ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง! ลูกบางคนแม้กระทั่งให้ 8 แอนนา (ครึ่งรูปี) และพูดว่า วางอิฐหนึ่งก้อนให้ฉันเพื่อสวรรค์ ลูกเคยได้ยินตัวอย่างของสุดามา เขาได้รับประสาทราชวังเป็นการตอบแทนสำหรับข้าวหนึ่งกำมือ ผู้ที่ยากจนมีเพียง 8 แอนนาเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาสามารถให้ได้มากเพียงเท่านั้น พวกเขาพูดว่า บาบา เรายากจน เวลานี้ลูกๆกำลังหารายได้ที่แท้จริง ที่นี่รายได้ของคนอื่นไม่จริง เมื่อพวกเขาให้ทานและทำบุญ, พวกเขาให้ทานกับดวงวิญญาณบาปเท่านั้น ดังนั้นแทนที่สิ่งนั้นจะกลายเป็นบุญ, สิ่งนั้นก็กลายเป็นบาป กลายเป็นบาปสำหรับผู้ที่ให้เงินด้วยเช่นกัน ด้วยการทำสิ่งต่างๆเช่นนั้น ทุกคนก็กลายเป็นดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณบุญมีชีวิตอยู่ในยุคทองเท่านั้น นั่นคือโลกของดวงวิญญาณบุญ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถสร้างโลก เป็นราวันที่ทำให้ดวงวิญญาณเป็นบาป ผู้คนกลับมาสกปรกมาก เวลานี้พ่อพูดว่า อย่าทำให้การกระทำสกปรก ไม่มีสิ่งสกปรกใดในโลกใหม่ ชื่อของที่นั่นคือสวรรค์ ดังนั้นไม่สามารถมีสิ่งใดอื่นที่นั่น ปากเริ่มที่จะน้ำลายสอทันทีที่มีคำพูดว่า สวรรค์ เหล่าเทพต้องเคยมีชีวิตอยู่ เหตุนั้นเองอนุสรณ์ของพวกเขาจึงคงอยู่ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย มีนักแสดงจำนวนนับไม่ถ้วน พวกเขาเคยนั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งที่พวกเขาได้จากที่นั่นมาเพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา เวลานี้มีมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนในยุคเหล็ก อาณาจักรของเหล่าเทพไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายให้แก่ผู้อื่น มีการก่อตั้งศาสนาเดียวอีกครั้งและศาสนาอื่นๆทั้งหมดก็จะถูกทำลาย เมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ก็ไม่มีศาสนาอื่น ในภาพของรามพวกเขาก็ได้แสดงภาพรามพร้อมกับลูกศรและคันธนู ไม่มีเรื่องของลูกศรและคันธนูที่นั่น ลูกเข้าใจว่างานรับใช้ที่ใครบางคนทำในเวลานี้คืองานรับใช้ที่เขาเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ ผู้ที่ทำงานรับใช้อย่างมากก็เป็นที่รักของพ่ออย่างมาก เมื่อลูกของพ่อทางร่างที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี,พ่อก็มีความรักต่อพวกเขามากกว่าที่เขาจะรักลูกที่เฝ้าแต่ทะเลาะกันและเพียงแต่รับประทาน ผู้ที่ทำงานรับใช้เป็นที่รักอย่างมาก มีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวสองตัวที่ต่อสู้กันในขณะที่ศรีกฤษณะนำเนยไปจากแมวทั้งสองและกินเนยนั้น ลูกคือผู้ที่ได้รับเนยของอาณาจักรของทั้งโลก ดังนั้นอย่าได้กลับมาไม่ระมัดระวังในเวลานี้และกลับมาสกปรก อย่าได้สูญเสียอาณาจักรของลูกเนื่องจากสิ่งนั้น ลูกได้รับหนทางของพ่อ หากลูกไม่จดจำท่าน ภาระของบาปของลูกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแล้วลูกสัมผัสกับการลงโทษอย่างมาก ลูกจะร้องไห้อย่างมากด้วยความสำนึกผิดและเสียใจ ลูกสามารถได้รับอาณาจักรเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด อย่างไรก็ตามหากลูกสอบตกในสิ่งนี้ลูกก็จะร้องไห้อย่างมาก พ่อพูดว่า อย่าจดจำบ้านของพ่อทางร่างหรือบ้านฝ่ายสามีของลูก เพียงแต่จดจำบ้านใหม่ในอนาคตของลูก พ่อพูดว่าอย่าบ้าคลั่งเมื่อเห็นใครบางคน ลูกต้องกลายเป็นดอกไม้ เหล่าเทพเคยเป็นดอกไม้ มีหนามอยู่ในยุคเหล็ก เวลานี้ในยุคบรรจบพบกันลูกกำลังกลายเป็นดอกไม้ ลูกต้องไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ใคร เมื่อลูกกลายเป็นเช่นนั้นที่นี่และแล้วลูกจะไปสู่ยุคทอง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องไม่จดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียวในเวลาสุดท้ายของลูก เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จในสิ่งนี้ อย่าปล่อยให้หัวใจของลูกกลับมาผูกพันอยู่กับโลกนี้ อย่าได้มีความรักต่อร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ ตัดบ่วงพันธะในยุคเหล็กของลูก

2. ทำให้สติปัญญาของลูกกว้างไกลและกลับมาปราศจากความกลัว เพื่อที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญ อย่าได้ทำบาปใดๆในเวลานี้ อย่าได้พูดโกหกเพียงเพื่อปากท้องของลูก ใช้ข้าวหนึ่งกำมือของลูกในหนทางที่มีค่าและสะสมรายได้ที่แท้จริง มีความเมตตาต่อตัวลูกเอง

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ของทาปาเซียและด้วยความรักของลูกสำหรับพระเจ้าปลดปล่อยตนเองและโลกจากอุปสรรค

การมีความรักสำหรับพระเจ้าผู้เดียวคือทาปาเซีย เป็นด้วยพลังทาปาเซียนี้ที่ลูกสามารถปลดปล่อยตัวลูกเองและโลกจากอุปสรรคตลอดเวลา การเป็นอิสระจากอุปสรรค และการทำให้ผู้อื่นเป็นอิสระจากอุปสรรคคืองานรับใช้ที่แท้จริงของลูกของการปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณจากรูปของอุปสรรคมากมาย บนพื้นฐานของทาปาเซียของลูก ลูกๆที่สามารถทำงานรับใช้เป็นอย่างดีประกาศสิทธิ์จากพ่อในพรของการมีการหลุดพ้นในชีวิตและของการกลายเป็นเครื่องมือที่ให้สิ่งนี้แก่ผู้อื่น

คติพจน์:
รวบรวมความรักที่ได้กระจัดกระจายไปทุกแห่งหนเข้าด้วยกัน และมีความรักสำหรับพ่อผู้เดียวและลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากการที่ต้องทำงานหนัก