05.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย และกำลังจะกลายเป็นเจ้าชาย ดังนั้นลูกไม่ควรมีความปรารถนาในสิ่งใด หรือร้องขอสิ่งใดจากใคร

คำถาม:
ลูกไม่ควรพึ่งพิงอยู่กับสิ่งใดเพื่อที่จะอยู่อย่างมีพลานามัยที่ดี?

คำตอบ:
ลูกๆบางคนคิดว่าพวกเขาจะอยู่อย่างมีพลานามัยที่ดีด้วยการพึ่งพิงกับความสะดวกสบายทางโลก อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่า ลูกๆ ลูกไม่ควรจะมีความปรารถนาใดๆที่นี่สำหรับความสะดวกสบายทางโลก ความสะดวกสบายทางโลกจะไม่ทำให้ลูกอยู่อย่างมีพลานามัยดี เพื่อที่จะทำให้ตนเองมีพลานามัยดี ลูกต้องอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึง มีคำกล่าวว่า ไม่มีอาหารบำรุงใดเหมือนกับอาหารบำรุงแห่งความสุข คงอยู่อย่างมีความสุขและซาบซึ้ง ให้กระดูกของลูกแก่ยักย่าเหมือนกับ ฤๅษี ดาดี้ชี (Dadichi Rishi) ทำ แล้วพลานามัยของลูกก็จะดี

โอมชานติ
พ่อเรียกว่าคารันคาราวันฮาร์ ลูกเป็นลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ลูกมีตำแหน่งที่สูงสุดในโลกนี้ ลูกๆควรมีความซาบซึ้งของการเป็นลูกของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย และลูกกำลังสร้างโชคของอาณาจักรของลูกอีกครั้งหนึ่งโดยการทำตามคำแนะนำของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย สิ่งนี้ไม่ได้คงอยู่ในสติปัญญาของใคร บาบากำลังพูดเช่นนี้กับลูกทั้งหมดในทุกศูนย์ มีศูนย์มากมายและลูกมากมายมาที่นี่ สิ่งนี้ควรที่จะอยู่ในสติปัญญาของลูกแต่ละคนเสมอว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรแห่งความสงบและความสุขในโลกอีกครั้งหนึ่งโดยการทำตามศรีมัทของบาบา ลูกเพียงแค่ต้องจดจำสองคำ ความสุขและความสงบ ลูกๆได้รับความรู้มากมาย ดังนั้นสติปัญญาของลูกควรจะกว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดอย่างมาก สติปัญญาที่แคระแกรนไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่นี่ จงพิจารณาว่าตนเองเป็นลูกของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง มีหลายคนที่ไม่จดจำพ่อตลอดทั้งวัน บาบาพูดว่า เหตุใดสติปัญญาของลูกจึงทึบ? มันไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกหลายคนที่ไปที่ศูนย์ว่าพวกเขากำลังก่อตั้งอาณาจักรเทพของพวกเขาในโลกบนพื้นฐานของศรีมัท พวกเขาควรจะมีประกายและความซาบซึ้งนั้นอยู่ภายในพวกเขา ในขณะที่ฟังมุรลีลูกควรจะรู้สึกขนลุก ที่นี่บาบาก็เห็นว่าความรู้สึกของลูกๆนั้นตายด้าน มีลูกจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาที่พวกเขาจะสามารถปลดเปลื้องบาปของพวกเขาได้โดยการจดจำระลึกถึงบาบา และพวกเขาสามารถสร้างอาณาจักรของพวกเขาได้ด้วยการทำตามศรีมัท ทุกวันบาบาอธิบายว่า ลูกๆ ลูกเป็นนักรบที่เอาชนะราวัน พ่อกำลังทำให้ลูกๆมีค่าควรแก่การอยู่ในวัด แต่ลูกๆ นั้นก็ไม่สามารถรักษาความซาบซึ้งและความสุขนั้นไว้ได้ หากลูกไม่ได้รับบางสิ่ง, ลูกก็จะเริ่มบูดบึ้งขึงตึง บาบารู้สึกประหลาดใจกับสภาพของลูกบางคน พวกเขาติดกับอยู่ในโซ่ตรวนของมายา เกียรติยศของลูก กิจกรรมของลูก ความสุขของลูก ทั้งหมดเหล่านี้ควรเป็นที่อัศจรรย์ใจ ผู้ที่ไม่สามารถลืมเพื่อนฝูงและญาติมิตรของตนก็จะไม่สามารถที่จะจดจำพ่อได้ ดังนั้นพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? มันน่าแปลกใจ! ลูกๆควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก คิดว่าตนเองเป็นลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายแล้วลูกไม่จำเป็นต้องร้องขออะไร บาบาให้สมบัติที่มีค่าที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นนั้นแก่ลูกที่ลูกไม่จำเป็นต้องร้องขอสิ่งใดเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกควรจะมีความซาบซึ้งมากเช่นนั้น อย่างไรก็ตามลูกบางคนก็มีสติปัญญาที่ทึบ เฉื่อยชา และแคระแกรนอย่างแท้จริง สติปัญญาของลูกๆควรจะสูง 7 ฟุต ความสูงของมนุษย์นั้นอย่างมากที่สุดก็ 6 ถึง 7 ฟุต บาบาดลใจให้ลูกกลับมามีความกระตือรือร้น ลูกคือลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ผู้คนในโลกก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ลูกอธิบายแก่พวกเขา เพียงแต่คิดว่าเรานั้นกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ เฝ้าแต่จดจำพ่อและบาปของเราจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่ออธิบายว่า ลูกๆ มายาเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของลูก เธอไม่ได้เป็นศัตรูเช่นนั้นกับผู้คนอื่นเช่นที่เธอเป็นกับลูก มนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้ สติปัญญาของพวกเขานั้นตกต่ำลง บาบาบอกลูกทุกวัน: ลูกเป็นลูกของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย จดจำพ่อและเฝ้าแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูกเอง ลูกสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกันว่าพระเจ้าเป็นผู้เป็นนายที่แท้จริงอย่างไร และลูกผู้เป็นลูกของท่าน เป็นลูกของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายอย่างไร สติปัญญาของลูกจะต้องเฝ้าแต่จดจำสิ่งนี้ไว้เสมอในขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา ลูกต้องให้กระดูกของลูกในงานรับใช้เหมือนกับที่ฤๅษีดาดิชิทำด้วยเช่นกัน ไม่เป็นไรที่จะต้องให้กระดูกของลูกในงานรับใช้ บางคนต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สุขภาพของลูกจะไม่สามารถดีขึ้นมาได้ด้วยสิ่งเหล่านั้น ในการที่จะมีพลานามัยที่ดี ลูกต้องมีการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ลูกควรมีความสุขนั้น: โอ! เราเคยพ่ายแพ้ต่อมายาวงจรแล้ววงจรเล่า และเวลานี้เราชนะมายาแล้ว พ่อมาและทำให้ลูกได้รับชัยชนะ เวลานี้มีความทุกข์เป็นอย่างมากในบารัต มันคือราวันที่นำความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัดมาให้ เพราะพวกเขามีเครื่องบิน รถยนต์ ปราสาทราชวัง คนเหล่านั้นจึงคิดว่าพวกเขาอยู่ในสวรรค์ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจว่าโลกนี้กำลังจะถูกทำลาย พวกเขาใช้เงินหลายแสนในการสร้างเขื่อนฯลฯ มีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากมายด้วยเช่นกัน พวกเขากำลังจะทำลายซึ่งกันและกัน พวกเขาเป็นเด็กกำพร้า พวกเขาต่อสู้รบราและทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างมากมาย, อย่าได้ถามเลย มีขยะอยู่มากมาย! สิ่งนี้เรียกว่านรก มีคำยกย่องสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง จงถามมหารานีของบาโรด้าว่ามหาราชาของเธอไปที่ไหน และเธอก็จะตอบว่าเขาได้กลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์ ไม่มีใครรู้ว่าสวรรค์คืออะไร พวกเขาอยู่ในความมืดมิดที่สุด ลูกเช่นกันก็เคยอยู่ในความมืดมิดที่สุด พ่อพูดว่า เวลานี้พ่อกำลังให้สติปัญญาที่สูงส่งแก่ลูก พิจารณาว่าตนเองเป็นลูกของพระเจ้า, ผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายกำลังสอนลูกและกำลังทำให้ลูกกลายเป็นเจ้าชาย บาบาก็พูดคำพูดที่ว่า แกะและแพะจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสวรรค์ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกเข้าใจในขณะที่มนุษย์เป็นเหมือนแกะและแพะ พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาเพียงแต่เฝ้าร้องเพลงสรรเสริญทุกรูปแบบ ความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบเวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกต้องจดจำอย่างชัดเจนมากว่าลูกกำลังสร้างความสงบและความสุขในโลก ผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยในสิ่งนี้จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกสามารถเห็นด้วยเช่นกันว่าใครกลายเป็นผู้ช่วย ลูกแต่ละคนควรจะถามหัวใจตนเองว่าลูกทำอะไรและลูกเป็นเหมือนแกะหรือแพะหรือไม่ ดูซิว่ามนุษย์มีความหยิ่งยโสมากมายแค่ไหน! พวกเขาเฝ้าแต่ขู่คำราม ลูกควรจะจดจำพ่อ ลูกต้องให้กระดูกของลูกในงานรับใช้ ลูกต้องไม่ทำให้ใครขุ่นมัวไม่พอใจหรือปล่อยให้ตนเองขุ่นมัวโดยผู้ใด ลูกไม่ควรมีความหยิ่งยโสใดๆ ฉันทำสิ่งนี้หรือฉันก็ฉลาดมาก การมีความคิดเช่นนั้นคือการมีสำนึกที่เป็นร่างด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณที่มีความประพฤติในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาควรจะมีความละอายใจต่อตนเอง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครมีความสุขเท่าลูก หากลูกเก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกก็จะเปล่งประกาย มีมหาระตีบางคนที่ดีมากในศูนย์เช่นเดียวกับกองทัพม้า และกองทัพเท้าบางคนด้วยเช่นกัน ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดเพื่อเข้าใจสิ่งนี้ มีครูประเภทต่างๆ บางคนเป็นผู้ช่วยที่ดีมากและพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขมากในขณะที่ทำงานรับใช้ ลูกควรมีความซาบซึ้ง ลูกจะได้รับสถานภาพใดโดยที่ไม่ทำงานรับใช้? แม่และพ่อ (The Mother and Father)มีความเคารพนับถือสำหรับลูกๆ แต่บาบาจะทำอะไรได้หากลูกไม่ได้มีความเคารพนับถือตนเอง? ลูกๆต้องให้สาสน์ของพ่ออย่างสั้นๆ บอกพวกเขาว่า พ่อพูดว่า มานมานะบาฟ! บางคำในกีตะก็ถูกต้อง แต่นั่นก็เป็นเหมือนกับเกลือหนึ่งหยิบมือในถุงแป้ง โลกมนุษย์นี้ใหญ่โตมาก ควรจะเข้าไปสู่ในสติปัญญาของลูกว่าโลกนี้ใหญ่โตแค่ไหนและมีมนุษย์อยู่มากมายเพียงใดและไม่มีใครในพวกเขาที่จะหลงเหลืออยู่ จะไม่มีร่องรอยของแผ่นดินใดหลงเหลืออยู่ ลูกควรอยู่ในความสุขทั้งวันทั้งคืนที่ลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ความรู้นั้นง่ายดายมาก ผู้ที่อธิบายก็ควรจะมีความสนุกสนานมาก มีวิธีการอธิบายที่แตกต่างกันมากมาย พ่อพูดว่า พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนักการทูต (diplomats)ที่ยิ่งใหญ่ เอกอัครราชทูตก็เรียกว่าเป็นนักการทูต มันควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูก ๆ โอ! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติแก่เรา ซึมซับสิ่งนี้แล้วจึงให้คำแนะนำของพ่อแก่ผู้อื่น นอกจากลูกแล้วทุกคนในโลกนั้นคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า อย่างไรก็ตามลูกก็ตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน ลูกบางคนก็ยังคงเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า; ลูกไม่ได้จดจำพ่อ ลูกบางคนพูดว่า บาบาฉันลืมจดจำท่าน สิ่งนี้หมายความว่าลูกคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ลูกไม่สามารถจดจำพ่อเช่นนั้นที่ทำให้ลูกกลายเป็นเจ้าชายได้หรือ? ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดที่จะเข้าใจสิ่งนี้ พ่อพูดว่า พ่อมาทุกๆ 5000 ปี พ่อทำงานของพ่อผ่านลูก ลูกผู้เป็นนักรบนั้นเก่งมาก ขอคาราวะต่อผู้เป็นแม่ ก็หมายถึงลูก ลูกคือผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาแล้วลูกก็กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอีกครั้งหนึ่งบนพื้นฐานของศรีมัท ดังนั้นลูกๆต้องทำงานรับใช้ในกิริยาอาการที่สงบมาก ลูกไม่ควรมีความไม่สงบใดๆ คนที่มีวิญญาณปีศาจร้ายในทุกเส้นเลือดนั้นจะได้รับสถานภาพใด? ความละโมบเองก็เป็นวิญญาณปีศาจร้าย บาบาก็ยังคงสังเกตเห็นอยู่เรื่อยๆว่าลูกแต่ละคนมีพฤติกรรมเช่นไร บาบาทำให้ความซาบซึ้งของลูกเพิ่มขึ้น บางคนก็ไม่ได้ทำงานรับใช้, พวกเขาเพียงแค่กินและดื่มต่อไป ดังนั้นพวกเขาจะต้องรับใช้ผู้อื่นเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด บางคนจะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ด้วยเช่นกัน ในเวลาสุดท้ายทุกคนก็จะได้รับนิมิต(ถึงสิ่งที่พวกเขาจะกลายเป็น) เป็นเพียงผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้เท่านั้นที่เอาชนะหัวใจบาบา งานรับใช้ของลูกคือการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นผู้อาศัยในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ บาบาดลใจลูกให้มีความกล้าหาญอย่างมากและสร้างสมคุณธรรม ผู้ที่อยู่อย่างมีสำนึกที่เป็นร่างก็จะไม่สามารถสร้างสมคุณธรรมได้ ลูกรู้ว่าด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อลูกจะไปจากโรงค้าประเวณีนี้สู่ชีวาลายา(วัดของชีวา) ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้นในเวลานี้ บาบาก็เขียนในจดหมายว่า: เจ้าชายและเจ้าหญิงทางจิตอันเป็นที่รักของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ลูกจะกลายเป็นเจ้าชายอย่างแน่นอนหากลูกทำตามศรีมัทและกลายเป็นมหาระตี นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก เพียงพ่อที่แท้จริงผู้เดียวเท่านั้นที่อธิบายทุกสิ่งแก่ลูกอย่างชัดเจนอย่างมาก ทำงานรับใช้และให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกไม่มีพลังโยคะ ความสุขนั้นก็ไม่ได้คงอยู่ และลูกก็มีความปรารถนา ฉันต้องการสิ่งนี้และสิ่งนั้น มีคำกล่าวว่า ไม่มีอาหารบำรุงใดเหมือนอาหารบำรุงแห่งความสุข ลูกเจ้าชายและเจ้าหญิงควรจะมีความสุขอย่างมาก เมื่อลูกไม่มีสิ่งนี้ สิ่งอื่นๆมากมายหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นในตัวลูก โอ! พ่อกำลังให้อาณาจักรของโลกแก่ลูก ดังนั้นลูกต้องการอะไรอีก? ลูกแต่ละคนควรจะถามหัวใจของตนเองว่า ลูกทำงานรับใช้อะไรเพื่อบาบาที่แสนหวานนี้ พ่อพูดว่า จงเฝ้าแต่ให้สาสน์แก่ทุกคนว่าพระผู้เป็นเจ้าได้มาแล้ว ในความเป็นจริงลูกทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย แม้ว่าผู้คนจะพูดว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นพี่น้องเพศชาย แต่พวกเขาก็แค่พูดเช่นนี้ด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องควรจะช่วยเหลือพี่น้อง ที่นี่พ่อพูดว่า ลูกซึ่งเป็นพี่น้องกันนั้นคือลูกของพ่อผู้เดียว พ่อคือผู้เดียวที่ก่อตั้งสวรรค์ ท่านก่อตั้งสวรรค์ผ่านลูกๆ ท่านอธิบายวิธีการต่างๆมากมายในการทำงานรับใช้ ลูกต้องอธิบายให้กับเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูกด้วยเช่นกัน ดูซิลูกต่างแดนก็ทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน แต่ละวันเมื่อผู้คนเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้น พวกเขาก็จะคิดว่าพวกเขาควรประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะตาย ลูกๆก็กำลังยกระดับเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูกและลูกก็คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ยากที่จะรักษาสำนึกของความเป็นพี่น้องไว้อย่างสม่ำเสมอ พ่อได้ให้สมญาที่ดีมากแก่ลูก เจ้าชายและเจ้าหญิงของลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ดังนั้นลูกควรจะตรวจสอบตนเอง ลูกจะกลายเป็นอะไรหากลูกไม่ทำงานรับใช้? หากใครบางคนสะสมบางสิ่งแต่ก็ใช้สิ่งนั้นไปจนหมดโดยเพียงแต่กินตลอดเวลา และแล้วดวงวิญญาณนั้นก็จะสร้างหนี้สินมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ทำงานรับใช้ไม่ควรจะคิดว่าพวกเขาได้ให้สิ่งนี้อย่างมากเช่นนั้นและผู้อื่นกำลังจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากสิ่งสิ่งนั้น เหตุนี้เองผู้ที่ช่วยเหลือก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยเช่นกัน ลูกควรจะอธิบายว่าท่านคือผู้เดียวผู้ที่กำลังป้อนลูก ลูกๆทางจิตได้รับการเลี้ยงดูและดังนั้นลูกจึงรับใช้ท่าน นี่คือบัญชีที่ใหญ่หลวง หากลูกไม่ได้รับใช้ด้วยจิตใจ คำพูด และการกระทำของลูก แล้วลูกจะสามารถมีความสุขนั้นได้อย่างไร? ด้วยการเตรียมอาหารในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา ลูกก็ได้รับพลังจากอาหารนั้น ถามหัวใจตนเองว่า ฉันทำให้ทุกคนมีความสุขหรือไม่? ลูกๆมหาระตีทำงานรับใช้เป็นอย่างมาก บาบากำลังพิมพ์ภาพบนผ้าน้ำมัน เพื่อที่ภาพเหล่านั้นจะไม่ฉีกขาด ลูกๆของบาบาในทุกหนแห่งได้ส่งเงินมา พ่อจะรับเงินจากที่ไหน? ศูนย์ทั้งหมดเหล่านี้ดำเนินการอย่างไร? เป็นลูกๆที่ดำเนินการศูนย์เหล่านั้น ชีพบาบาพูดว่า พ่อไม่มีแม้แต่เปลือกหอยหนึ่งอัน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปผู้คนจะมาและพูดว่า โปรดใช้บ้านของเราเถิด อย่างไรก็ตามแล้วลูกจะพูดว่า มันสายเกินไป! พ่อนั้นคือเจ้าแห่งคนจน คนจนจะได้รับเงินจากที่ไหน? บางคนเป็นมหาเศรษฐีและบางคนเป็นอภิมหาเศรษฐี สำหรับพวกเขาที่นี่คือสวรรค์ นั่นคือความโอฬารตระการตาของมายา และสิ่งนั้นกำลังจะถล่มลงมา พ่อพูดว่า ก่อนอื่นลูกต้องกลายเป็นลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย แล้วลูกก็จะกลายเป็นเจ้าชาย อย่างไรก็ตามลูกต้องทำงานรับใช้ให้มากเพียงพอสำหรับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน คงอยู่ในความสุขเป็นอย่างยิ่งที่เวลานี้ลูกคือลูกของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย และลูกจะกลายเป็นเจ้าชายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อลูกรับใช้ผู้คนมากมายเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นเจ้าชาย ปรอทแห่งความสุขของลูกควรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้ทำให้ใครขุ่นมัวไม่พอใจหรืออย่าให้ใครทำให้ลูกขุ่นมัวไม่พอใจ อย่าได้มีความหยิ่งยโสเกี่ยวกับความฉลาดของลูกหรืองานรับใช้ใดๆก็ตามที่ลูกทำ เช่นที่พ่อมีความเคารพนับถือต่อลูกๆ ดังนั้นลูกๆควรจะมีความเคารพนับถือต่อตนเองด้วยเช่นกัน

2. จบสิ้นความปรารถนาทั้งหมดของลูกด้วยพลังโยคะ คงอยู่อย่างซาบซึ้งในความสุขเสมอที่ลูกๆของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายจะกลายเป็นเจ้าชาย คงอยู่อย่างมีความสงบเสมอในขณะที่ทำงานรับใช้ ขจัดวิญญาณปีศาจร้ายใดๆออกไปที่อาจจะยังคงอยู่ในเส้นเลือดของลูก

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคอันยิ่งใหญ่ และได้รับมงกุฎแห่งแสงจากพ่อสำหรับชีวิตบราห์มินของลูก

คุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มินในยุคบรรจบพบกันคือความบริสุทธิ์ สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์คือมงกุฎแห่งแสงที่ดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดได้รับจากพ่อ มงกุฎแห่งแสงของความบริสุทธิ์นี้สูงส่งยิ่งกว่ามงกุฎที่ประดับด้วยเพชรพลอย มงกุฎนี้เป็นสิ่งชี้บอกของดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ดวงวิญญาณที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดวงวิญญาณที่มีโชคของพระเจ้า บัพดาดาให้พรกับลูกทุกคนที่ถือกำเนิดมา "ขอให้ลูกบริสุทธิ์!" และสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นคือมงกุฎแห่งแสง

คติพจน์:
คติพจน์: ด้วยทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด จงขจัดความทุกข์ออกไปจากดวงวิญญาณที่ทุกข์ระทมอันเนื่องจากความปรารถนาของพวกเขา