10.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงเก็บเป้าหมายของลูกไว้เบื้องหน้าลูกเสมอ และลูกจะพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งอย่างต่อเนื่อง เวลานี้ลูกต้องดูแลตนเอง ขจัดลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจออกไปและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง

คำถาม:
แม้ว่าลูกจะได้รับพรของการมีชีวิตที่ยืนยาว แต่ลูกต้องทำความเพียรพยายามอะไรเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว?

คำตอบ:
เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว ทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ลูกก็จะกลับมาสโตประธานมากเท่านั้น ช่วงชีวิตของลูกก็จะเพิ่มขึ้นและความกลัวตายก็จะถูกขจัดออกไป ด้วยการจดจำระลึกถึง ความทุกข์ของลูกจะถูกขจัดออกไปและลูกจะกลายเป็นดอกไม้ ด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกหารายได้ที่แฝงตัว ด้วยการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกดวงวิญญาณจะกลับมาเบาสบายและช่วงชีวิตของลูกจะกลับมายืนยาว

โอมชานติ
พ่ออธิบายและสอนลูกทางจิตที่สุดแสนหวาน พ่ออธิบายอะไร? ลูกๆ ที่แสนหวาน ก่อนอื่นลูกควรจะมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวเพราะช่วงชีวิตของลูกเคยยาวมาก ลูกเคยมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวถึงประมาณ 150 ปี ลูกได้รับช่วงชีวิตที่ยืนยาวนั้นอย่างไร? ด้วยการกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน เมื่อลูกเคยสโตประธานช่วงชีวิตของลูกก็ยาวมาก เวลานี้ลูกกำลังไต่ขึ้นไป ลูกรู้ว่าช่วงชีวิตของลูกกลับมาสั้นลงเพราะลูกกลับมาตโมประธาน ลูกไม่ได้มีพลานามัยที่ดีเช่นกัน ลูกกลายเป็นผู้ที่มีโรคภัยอย่างสมบูรณ์ นี่คือชีวิตเก่าและเปรียบเทียบกับชีวิตใหม่ ลูกรู้ว่าเวลานี้พ่อกำลังแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีที่จะมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน หากลูกจดจำพ่อลูกจะกลับมาเป็นเช่นที่ลูกเคยเป็นอีกครั้ง นั่นคือสโตประธานและมีพลานามัยที่ดีพร้อมกับมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว เมื่อลูกมีช่วงชีวิตสั้นก็มีความกลัวตาย ลูกได้รับการรับประกันว่าลูกจะไม่มีวันประสบกับความตายก่อนเวลาอันควรในยุคทอง หากลูกเฝ้าแต่จดจำพ่อช่วงชีวิตของลูกก็จะยืนยาวและความทุกข์ทั้งหมดของลูกจะถูกขจัดออกไป ลูกจะไม่มีประสบการณ์ของความทุกข์ในรูปแบบใด ลูกต้องการอะไรอีก? ลูกพูดว่า ลูกต้องการสถานภาพที่สูงด้วยเช่นกัน ลูกไม่รู้ว่าลูกจะได้รับสถานภาพเช่นนั้น เวลานี้พ่อกำลังแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการที่จะทำเช่นนี้ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพเช่นนั้น ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งที่นี่ ถามตนเองว่า ฉันมีข้อบกพร่องใดในตัวฉันหรือไม่? มีข้อบกพร่องมากมายหลายประเภท การสูบบุหรี่และการรับประทานอาหารที่สกปรกก็เป็นข้อบกพร่องด้วยเช่นกัน ข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือข้อบกพร่องของกิเลสที่ถูกเรียกว่าเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า ลูกได้กลับมามีกิเลสและเวลานี้พ่อกำลังแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการที่จะกลับมาปราศจากกิเลส ในสิ่งนี้ลูกต้องละทิ้งกิเลสและข้อบกพร่อง ลูกต้องไม่มีวันกลับมามีกิเลส การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงตนเองในชาติเกิดนี้จะคงอยู่เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกที่จะกลับมาปราศจากกิเลส ด้วยพลังโยคะของลูกเท่านั้นที่ภาระของหลายต่อหลายชาติเกิดที่ลูกมีบนศีรษะของลูกจะถูกขจัดออกไป ลูกๆ รู้ว่าลูกได้เคยมีกิเลสมาชาติแล้วชาติเล่า เวลานี้ลูกสัญญากับพ่อว่าลูกจะไม่มีวันกลับมามีกิเลสอีก พ่อพูดว่า หากลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกจะต้องสัมผัสกับการถูกลงโทษร้อยเท่าและสถานภาพของลูกก็จะถูกทำลายไปด้วยเช่นกัน เป็นเพราะลูกประณามพ่อ ซึ่งหมายความว่าลูกได้ข้ามไปสู่อีกด้านหนึ่ง(ไปหามนุษย์ทางโลก) หลายคนก็จากไปในลักษณะนี้ นั่นคือพวกเขาพ่ายแพ้ ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้ว่าลูกไม่ควรทำธุรกิจของกิเลสนั้น ลูกบางคนผู้ที่ดีก็พูดว่าพวกเขาจะอยู่อย่างถือพรหมจรรย์ เมื่อเห็นซันยาสซีพวกเขาก็คิดว่าความบริสุทธิ์นั้นดี มีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์และผู้ที่บริสุทธิ์ ผู้คนมากมายในโลกไม่บริสุทธิ์ แม้แต่การไปเข้าห้องน้ำก็กลับมาไม่บริสุทธิ์และเหตุนี้เองลูกควรอาบน้ำทันที มีความไม่บริสุทธิ์มากมายหลายประเภท การเป็นเหตุของความทุกข์ของใครบางคน การต่อสู้รบราและการทะเลาะเบาะแว้งก็เป็นการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า ลูกได้ทำบาปมาชาติแล้วชาติเล่า เวลานี้ลูกต้องจบสิ้นนิสัยเหล่านั้นทั้งหมด เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เป็นเพียงลักษมีและนารายณ์เท่านั้นที่เป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ไม่มีใครอื่นสามารถกลายเป็นเช่นนั้นได้ที่นี่เพราะทุกคนตโมประธาน พวกเขาเป็นเหตุของการประณามอย่างมากมาย พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไร หนึ่งคือบาปที่แฝงตัวและอีกหนึ่งคือบาปที่ทำอย่างเห็นได้ชัด นี่คือโลกที่ตโมประธาน ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกรู้คิด และเหตุนี้เองทุกคนจึงจดจำท่าน ลูกได้รับความเข้าใจที่ดีที่สุดซึ่งลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ แต่แล้วลูกจำเป็นต้องมีคุณธรรมด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นเช่นเดียวกับคำยกย่องของเหล่าเทพที่ลูกเคยร้องเพลงสรรเสริญ พ่ออธิบายว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ลูกเคยเป็นดอกไม้ที่แสนหวานและสวยงามอย่างมาก และเวลานี้ลูกได้กลายเป็นหนาม เวลานี้จงจดจำพ่อและด้วยการจดจำระลึกถึงที่ช่วงชีวิตของลูกจะกลับมายาวนานและบาปของลูกก็จะถูกเผาไปด้วยเช่นกัน ภาระก็จะถูกขจัดออกไปจากศีรษะของลูก ลูกต้องดูแลตนเอง ลูกต้องขจัดข้อบกพร่องที่ลูกมีในตัวลูก ในทำนองเดียวกันมีตัวอย่างของนาราด เขาถูกถามว่า ท่านมีค่าหรือไม่? เขาเห็นว่าเขาไม่มีค่าอย่างแท้จริง เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่ง ลูกคือลูกของพ่อ เมื่อพ่อของใครบางคนเป็นจักรพรรดิ เขาก็จะพูดว่า พ่อของฉันเป็นจักรพรรดิ บาบาคือผู้เดียวที่ให้ความสุขกับลูกเป็นอย่างมาก ผู้ที่เป็นจักรพรรดิมีธรรมชาติที่ดีไม่เคยโกรธเลย ในเวลานี้องศาของทุกคนนั้นได้ลดลงไปทีละน้อย พวกเขาได้รับอิทธิพลจากข้อบกพร่องทั้งหมด และองศาของพวกเขาก็ลดลงเรื่อยๆ พวกเขาเฝ้าแต่กลับมาตโม ราวกับว่าเวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของสภาพตโมประธาน พวกเขาได้กลับมาไม่มีความสุขอย่างมาก ลูกต้องอดทนอย่างมาก เวลานี้ลูกกำลังได้รับการเยียวยารักษาจากศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป พ่อพูดว่า กิเลสทั้งห้าเหล่านั้นจะก่อกวนลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยิ่งลูกเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อมากเท่าไหร่ มายาก็จะยิ่งพยายามทำให้ลูกตกต่ำลงมากเท่านั้น สภาพของลูกควรจะเข้มแข็งมากที่ไม่มีพายุใดของมายาสามารถเขย่าลูกได้ ราวันไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่นเลยและก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ ราวัน,กิเลสทั้งห้าถูกเรียกว่ามายา ชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจของราวันก็ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าลูกคือใคร บีเคเหล่านี้อธิบายอะไร? จริงๆแล้วไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ เหตุใดลูกจึงถูกเรียกว่าเป็นบีเค? บราห์มาเป็นลูกของใคร? ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พ่อนั่งที่นี่และให้คำสอนเหล่านี้แก่ลูกๆ ขอให้ลูกมีชีวิตที่ยืนยาวและขอให้ลูกมั่งคั่ง! ท่านเติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดของลูกและให้พรแก่ลูก อย่างไรก็ตามจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพียงแค่การรับพรเหล่านั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายาม ทุกสิ่งต้องมีความเข้าใจ ลูกต้องได้รับสิทธิ์ที่จะให้ติลักของอาณาจักรแก่ตนเอง พ่อให้สิทธิ์นี้แก่ลูก ท่านให้คำสอนแก่ลูกๆ ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ คำสอนอันดับหนึ่งที่ท่านให้แก่ลูกคือ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ผู้คนไม่ได้จดจำท่าน เพราะพวกเขาไม่รู้จักท่าน การจดจำระลึกถึงของพวกเขานั้นผิด พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจะสามารถจดจำชีพบาบาได้อย่างไร? พวกเขาไปที่วัดของชีวาและกราบไหว้บูชาท่าน ลูกสามารถพูดกับพวกเขาว่า บอกฉันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่าน! พวกเขาก็จะตอบว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พวกเขากราบไหว้บูชาท่านและร้องขอความเมตตาจากท่าน และแล้วเมื่อใครบางคนถามพวกเขาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหน พวกเขาก็พูดว่าท่านอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน! ดูซิว่าพวกเขาทำอะไรเบื้องหน้าภาพลักษณ์ทั้งหลายและเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่เบื้องหน้าภาพลักษณ์นั้นคุณธรรมทั้งหมดของพวกเขาก็สูญหายไป พวกเขาทำความผิดอย่างมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา และพวกเขาก็ยังคงมีความรักอย่างมากต่อความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาแม้กระทั่งอยู่อย่างถืออดและไปโดยไม่มีน้ำเพื่อกฤษณะ ที่นี่ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนในขณะที่มองดูสิ่งที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้นทำ เวลานี้ลูกรู้สึกขบขันกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ตามละครขณะที่แสดงความเลื่อมใสศรัทธาลูกก็ก้าวลงมาเรื่อยๆ ไม่มีใครสามารถไต่ขึ้นได้ นี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดซึ่งไม่มีใครรู้ เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ครูเป็นผู้รับใช้ของนักเรียนเพราะเขารับใช้นักเรียนทั้งหลาย พวกเขาเป็นผู้รับใช้ของรัฐบาล พ่อพูดว่า พ่อก็รับใช้ลูกและสอนลูกด้วยเช่นกัน ท่านคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านกลายเป็นครู ท่านบอกลูกเกี่ยวกับความรู้ของตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของโลกด้วยเช่นกัน ไม่มีมนุษย์ใดมีความรู้นี้ ไม่มีใครอื่นสามารถสอนสิ่งนี้ได้ ลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นสิ่งนี้ ผู้คนในโลกก็มีสติปัญญาที่ตโมประธานเช่นนั้น โลกนี้น่ากลัวมาก ผู้คนทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ควรทำ พวกเขาใช้ความก้าวร้าวรุนแรงและรูดปล้นทรัพย์สินฯลฯ อย่างมากพวกเขาไม่ทำอะไร? พวกเขาตโมประธาน 100% ในขณะที่เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาสโตประธาน 100% ลูกแสดงให้เห็นถึงวิธีการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงสำหรับสิ่งนั้น เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะไปและพบพ่อ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อมาอย่างไร ท่านเข้ามาในพาหนะนี้และพูดความรู้นี้กับลูกโดยผ่านบราห์มา ลูกดูดซับสิ่งนี้แล้วถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้พวกเขามีความปรารถนาที่จะฟังท่านโดยตรงและกลายเป็นครอบครัวของพ่อ ที่นี่มีพ่อ แม่ และลูกๆ ด้วยเช่นกัน ลูกทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ โลกนั้นเป็นเช่นปีศาจ เพราะลูกได้เบื่อหน่ายกับครอบครัวที่เป็นเช่นปีศาจ ลูกจึงได้ละทิ้งธุรกิจของลูกฯลฯ และมาหาบาบาเพื่อกลับมาสดชื่นแจ่มใส เป็นบราห์มินผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดังนั้นลูกมาและนั่งในครอบครัวนี้ เมื่อลูกกลับบ้านลูกก็จะไม่มีครอบครัวเช่นนั้น ที่นั่นลูกกลายเป็นเหมือนกับชีวิตทางร่างอื่น ลูกจึงกลายเป็นอิสระจากธุรกิจทางโลกนั้นและมาที่นี่ เวลานี้พ่อพูดว่า ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดและกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ดอกไม้มีกลิ่นหอม ทุกคนเด็ดดอกไม้และดมกลิ่น ไม่มีใครที่จะเด็ดดอกอั๊ก ดังนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นดอกไม้ เหตุนี้เองบาบาจึงนำดอกไม้มาด้วยเช่นกันและบอกลูกว่า ลูกต้องกลายเป็นเช่นดอกไม้เหล่านี้ ขณะที่อยู่ที่บ้านลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียว ลูกรู้ว่าความสัมพันธ์ทางร่างเหล่านั้นทั้งหมดจะจบสิ้นลง ลูกแต่ละคนกำลังหารายได้ที่แฝงตัวที่นี่ ลูกต้องละร่างของลูก ลูกต้องหารายได้ของลูกและละร่างของลูกในขณะที่อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อในขณะที่เดินเหินและท่องทัวร์ไปรอบๆและลูกจะไม่มีวันกลับมาเหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าลูกจะเดินไปในสภาพที่ปราศจากร่างในการจดจำระลึกถึงพ่อมากแค่ไหน แม้ว่าลูกจะเดินจากที่นี่ไปยังอาบูโร๊ด ลูกก็จะไม่เหนื่อย บาปของลูกจะถูกตัดออกไปและลูกจะกลับมาเบาสบาย ไม่มีใครอื่นสามารถรู้ว่าลูกได้รับประโยชน์มากแค่ไหน ผู้คนของทั้งโลกกำลังร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด! ในกรณีนั้น ท่านจะสามารถถูกเรียกว่ามหาตมะ(ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่)ได้อย่างไร? ลูกจะไม่ก้มลงแก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกจะก้มลงเบื้องหน้าผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้น มีตัวอย่างของกุมารี นั่นคือ เมื่อเธอกลับมาไม่บริสุทธิ์เธอจะต้องก้มลงเบื้องหน้าทุกคนและร้องเรียกหา โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! แล้วเหตุใดลูกถึงไม่กลับมาบริสุทธิ์ที่ลูกต้องร้องเรียกหา? เพราะนี่คืออาณาจักรราวัน ร่างของทุกคนจึงถูกสร้างขึ้นมาจากกิเลส เวลานี้ลูกไปจากราวันแล้ว นี่ถูกเรียกว่ายุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะไปยังอาณาจักรของราม ยุคทองคืออาณาจักรของราม หากลูกจะพูดว่าเพียงยุคเงินเท่านั้นที่เป็นอาณาจักรของรามและแล้วอะไรเกิดขึ้นกับอาณาจักรสุริยะวงศ์ของลักษมีและนารายณ์? เวลานี้ลูกๆ ได้รับความรู้ทั้งหมดนี้ คนใหม่มาและลูกก็ให้ความรู้นี้แก่พวกเขาและทำให้พวกเขามีค่าด้วย บางครั้งพวกเขาก็ไปสู่มิตรเช่นนั้นที่จากการเป็นผู้ที่มีค่าพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ไม่มีค่า พ่อชำระลูกให้บริสุทธิ์และดังนั้นลูกต้องไม่กลับมาไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป เมื่อพ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ มายาก็มีพลังอย่างมากที่เธอทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์และทำให้ลูกพ่ายแพ้ และแล้วลูกก็ร้องเรียกหา บาบาได้โปรดปกป้องฉัน! น่าอัศจรรย์จริง! ผู้คนมากมายตายในสนามรบ ดังนั้นพวกเขาได้รับการปกป้องหรือไม่? กระสุนเหล่านี้จากมายาแข็งแกร่งยิ่งกว่ากระสุนจากปืน เมื่อลูกเจ็บปวดจากกิเลสของตัณหาราคะ ลูกก็ตกลงมาจากบนยอดสุด ในยุคทองทุกคนบริสุทธิ์และเป็นของศาสนาของการครองเรือนที่บริสุทธิ์และพวกเขาถูกเรียกว่าเทพ เวลานี้ลูกรู้ว่าพ่อมาอย่างไร ท่านอาศัยอยู่ที่ไหน และท่านสอนราชาโยคะแก่ลูกอย่างไร พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าท่านนั่งในรถม้าของอรชุนและให้ความรู้ ในกรณีนั้นเหตุใดพวกเขาจึงเรียกท่านว่าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน? พวกเขาได้ลืมพ่อผู้ที่สร้างสวรรค์ เวลานี้ ท่านเองกำลังให้คำแนะนำของท่านแก่ลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ จบสิ้นนิสัยที่สกปรกของความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมด การเป็นเหตุของความทุกข์ การต่อสู้รบราและการทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำที่สกปรกที่ลูกต้องไม่กระทำ รับสิทธิ์ที่จะให้ติลักของอาณาจักรแก่ตนเอง

2. นำสติปัญญาของลูกออกไปจากธุรกิจทางโลกและผู้ที่มีร่างกายทั้งหมดและกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อที่จะหารายได้ที่แฝงตัว ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากร่างในขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา

พร:
ขอให้ลูกเป็นเพชรพลอยผู้มีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับผู้อื่น และด้วยการใช้พลังของความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกของลูกเอง ทำให้ดวงวิญญาณเป็นอิสระจากความวิตกกังวล

ในโลกทุกวันนี้ ทุกดวงวิญญาณคือเพชรพลอยของความวิตกกังวล ด้วยพลังของความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกของลูก ลูกเพชรพลอยผู้ที่มีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับผู้อื่น สามารถเปลี่ยนแปลงเพชรพลอยของความวิตกกังวลเหล่านั้นได้ เช่นที่ลำแสงของพระอาทิตย์ขจัดความมืดจากระยะไกลมาก ในทำนองเดียวกัน ลำแสงและรัศมีในรูปของความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกของลูกเพชรพลอยแผ่กระจายออกไปในทุกทิศทางของโลก เหตุนี้เองพวกเขาเชื่อว่าแสงทางจิตบางอย่างกำลังทำงานในวิธีการที่แฝงตัว พวกเขาเริ่มที่จะมีการแตะสัมผัสนี้ และกำลังมองหาลูกอยู่ ในที่สุดพวกเขาจะมาถึงสถานที่นี้

คติพจน์:
เพื่อที่จะเข้าใจการชี้นำของบัพดาดาได้อย่างชัดเจน รักษาเส้นของจิตใจและสติปัญญาของลูกให้ชัดเจน