13.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ก่อนอื่นจงบดมันตรานี้อย่างมั่นคงมากให้กับทุกคน: ลูกคือดวงวิญญาณ ลูกต้องจดจำพ่อ เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป

คำถาม:
อะไรคืองานรับใช้ที่แท้จริงที่ลูกกำลังทำอยู่ในเวลานี้?

คำตอบ:
การทำให้บารัตที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์คืองานรับใช้ที่แท้จริง เมื่อผู้คนถามว่าลูกรับใช้บารัตอย่างไร บอกพวกเขาว่าลูกกำลังทำงานรับใช้ทางจิตบารัตตามศรีมัทซึ่งด้วยสิ่งนี้บารัตกลับมามีมงกุฎสองชั้น เรากำลังก่อตั้งความสงบและความเจริญรุ่งเรืองที่เคยคงอยู่ในบารัต

โอมชานติ
บทเรียนแรกคือ ลูกๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ นั่นคือกลายเป็น มานมานะบาฟ นี่คือคำสันสกฤต เมื่อลูกๆ ทำงานรับใช้ ก่อนอื่นสอนพวกเขาเกี่ยวกับอัลฟ่า เมื่อใครก็ตามมา พาพวกเขาไปยังรูปภาพของชีพบาบาไม่ใช่รูปภาพอื่น ก่อนอื่นใดพาพวกเขาไปที่รูปภาพของพ่อแล้วพูดว่า บาบาพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉัน, พ่อของลูก พ่อคือพ่อสูงสุด ครูสูงสุดและกูรูสูงสุดของลูกด้วยเช่นกัน สอนทุกคนถึงบทเรียนนี้ นี่คือที่ที่ลูกต้องเริ่มต้น คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันพ่อของลูก เพราะลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และสาโตประธานอีกครั้งหนึ่ง ทุกสิ่งนั้นรวมอยู่ในบทเรียนนี้แต่ไม่ใช่ลูกทั้งหมดที่ทำสิ่งนี้ บาบาพูดว่า ก่อนอื่นใดพาพวกเขาไปยังรูปภาพของชีพบาบา นี่คือบาบาที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา บาบาพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ คิดว่าตนเป็นดวงวิญญาณแล้วเรือของลูกจะข้ามฟากไป ขณะที่จดจำพ่อลูกก็จะไปถึงโลกที่บริสุทธิ์ ทุกๆสามนาทีทำให้บทเรียนนี้มั่นคงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกจดจำพ่อหรือไม่? บาบาคือบาบาและเป็นผู้สร้างของสิ่งสร้างด้วยเช่นกัน ท่านรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างเพราะท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ก่อนอื่นลูกต้องดลใจพวกเขาให้มีศรัทธานี้ ลูกจดจำพ่อหรือไม่? เพียงพ่อเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้แก่ลูก เราเช่นกันก็ได้รับความรู้นี้จากพ่อที่เรากำลังให้แก่ท่าน ก่อนอื่นใดจงทำให้มันตรานี้มั่นคงสำหรับพวกเขา คิดว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้วลูกจะเป็นของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ลูกเพียงแค่ต้องอธิบายสิ่งนี้ลูกต้องไม่ให้พวกเขาก้าวไปจากที่นั่นจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจสิ่งนี้ ควรที่จะมีสองถึงสี่รูปภาพที่มีการให้คำแนะนำเช่นนั้นของพ่อ ดังนั้นเมื่อลูกอธิบายสิ่งนี้อย่างดีมาก สิ่งนี้ก็จะเข้าไปในสติปัญญาของพวกเขา เราต้องจดจำพ่อเพราะท่านเท่านั้นคือผู้ทรงพลังอำนาจ ด้วยการจดจำท่านบาปของเราก็จะถูกตัดออกไป คำยกย่องของพ่อนั้นชัดเจน ก่อนอื่นใดแน่นอนจงอธิบายว่า คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ลืมความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมด ฉันเป็นชาวซิกข์ ฉันเป็นคนนั้นคนนี้: ลืมทั้งหมดแล้วจดจำพ่อผู้เดียว ก่อนอื่นใดทำให้สิ่งหลักสิ่งเดียวนี้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา พ่อคือผู้เดียวที่ให้มรดกของความบริสุทธิ์ ความสงบ และความสุขแก่ลูก เพียงพ่อเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของลูก ดังนั้นบาบาจึงเป็นห่วงว่าลูกจะไม่ทำให้พวกเขาเข้าใจบทเรียนแรกอย่างมั่นคงในวิธีนี้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งลูกบดสิ่งนี้เข้าไปในสติปัญญาของพวกเขามากเท่าไหร่พวกเขาก็จะจดจำสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าจะใช้เวลาห้านาทีที่จะให้คำแนะนำของพ่อ ลูกก็ต้องไม่ก้าวออกไปจากสิ่งนั้น พวกเขาจะรับฟังคำยกย่องของพ่อด้วยความสนใจอย่างมาก รูปภาพของพ่อคือรูปภาพหลัก ควรที่จะมีทิวแถวอยู่เบื้องหน้าภาพนี้ ให้สาส์นของพ่อแก่ทุกคน และแล้วก็จะมีความรู้ของสิ่งสร้างและวงจรนี้หมุนไปอย่างไร เช่นที่ลูกได้บดเครื่องเทศและทำให้สิ่งเหล่านั้นละเอียดมาก ดังนั้นเช่นกันลูกก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ของพระเจ้าและดังนั้นลูกต้องทำให้แต่ละประเด็นเหล่านี้นั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาอย่างดีมาก เพราะพวกเขาไม่รู้จักพ่อ พวกเขาทั้งหมดจึงได้กลายเป็นลูกกำพร้า ลูกต้องให้คำแนะนำนี้ว่า บาบาคือพ่อสูงสุด ครูสูงสุด และกูรูสูงสุดของเรา ด้วยการเรียกท่านทั้งสาม แนวความคิดของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันก็จะถูกขจัดออกไปจากสติปัญญาของพวกเขา ทำให้สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขาก่อน ลูกต้องจดจำพ่อแล้วเมื่อนั้นลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ได้ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ลูกต้องกลับมาสาโตประธาน เมื่อลูกเตือนพวกเขาให้นึกถึงพ่อลูกก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเช่นกัน ลูกก็จะคงอยู่อย่าง มานมานะบาฟด้วยเช่นกัน ลูกคือผู้นำสาส์นและดังนั้นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่รู้ว่าบาบาคือพ่อ ครู และกูรูของเราด้วยเช่นกัน เมื่อพวกเขาได้ยินคำแนะนำของพ่อพวกเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขมาก พระเจ้าพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ พร้อมกับกีตะพวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นสงครามมหาภารตะด้วยเช่นกัน เวลานี้ไม่มีเรื่องของสงครามอื่นใด สงครามของลูกคือการจดจำระลึกถึงพ่อ การศึกษาเล่าเรียนแยกออกไป แต่มีการรบราในการจดจำระลึกถึงเพราะทุกคนมีสำนึกที่เป็นร่าง เวลานี้ลูกจะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณที่จดจำพ่อ ก่อนอื่นใดทำให้สิ่งนี้มั่นคงสำหรับพวกเขาว่าท่านคือพ่อ ครู และกูรู เราควรจะรับฟังท่านหรือฟังคุณ? พ่อพูดว่า ลูกๆ ในการที่กลับมาสูงส่ง ลูกต้องทำตามศรีมัทอย่างเต็มที่ นี่คืองานรับใช้ที่เรากำลังทำ ทำตามหนทางของพระเจ้าแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อคือ: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ วงจรโลกที่ท่านอธิบายแก่ลูกคือคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของท่านด้วยเช่นกัน หากลูกกลับมาบริสุทธิ์และจดจำพ่อแล้วพ่อก็พูดว่า พ่อจะพาลูกกลับไปกับพ่อ บาบาคือผู้นำทางทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้คนเรียกหาท่าน โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ทำให้เราบริสุทธิ์และพาเราออกไปจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้เถิด! เหล่านั้นคือผู้นำทางทางร่างกายในขณะที่ผู้เดียวนี้คือผู้นำทางทางจิต ชีพบาบากำลังสอนเรา พ่อพูดกับลูกๆว่า ขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาเฝ้าแต่จดจำพ่อ ไม่มีความจำเป็นที่จะทำให้ตนเองเหน็ดเหนื่อยในสิ่งนี้ บาบาเห็นว่าในบางครั้งลูกๆ มาและนั่งที่นี่ในตอนเช้าตรู่และดังนั้นพวกเขาต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแน่นอน นี่คือหนทางที่ง่ายดาย ลูกต้องไม่นั่งที่นี่ด้วยการบีบบังคับ แม้ว่าลูกอาจจะเดินและท่องทัวร์ไปทั่วลูกก็สามารถจดจำพ่อด้วยความสนใจอย่างมากได้ ภายในให้มีความกระตือรือร้นอย่างมากต่อบาบา มีเพียงผู้ที่เฝ้าแต่จดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะมีความกระตือรือร้น ลูกต้องขจัดทุกสิ่งอื่นที่ลูกจดจำออกไปจากสติปัญญาของลูก ให้มีความรักที่ลึกล้ำต่อพ่อและลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกได้กลับมาข้องแวะในการจดจำระลึกถึงพ่อลูกก็จะกลับมาสาโตประธานจากตาโมประธาน และแล้วลูกก็จะมีความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกสิ่งเหล่านั้นพูดเกี่ยวกับที่นี่ เหตุนี้เองจึงได้มีการจดจำกันว่า ถามโก๊ปและโก๊ปี้ผู้ที่พระเจ้าผู้เป็นพ่อสอนพวกเขาถึงความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส พระเจ้าพูดว่า จดจำพ่อ ลูกต้องบอกคำยกย่องของพ่อแก่พวกเขา ลูกได้รับมรดกของการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์จากพ่อผู้เดียวเท่านั้น ทุกคนได้รับการหลุดพ้นอย่างแน่นอน ก่อนอื่นทุกคนจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ลูกควรจะมีสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกที่พ่อกำลังให้การหลุดพ้นแก่ลูก ได้เคยมีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่าสถานที่ใดที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ นี่คือบ้านที่แสนหวาน บ้านแห่งความเงียบสงบ หอคอยแห่งความเงียบสงบ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาคู่นี้ สติปัญญาของนักวิทยาศาสตร์ก็ทำงานกับสิ่งต่างๆที่พวกเขาเห็นด้วยดวงตาทางร่างกายของพวกเขา ไม่มีใครสามารถเห็นดวงวิญญาณด้วยดวงตาเหล่านั้น พวกเขาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับดวงวิญญาณ พวกเขาไม่สามารถเห็นดวงวิญญาณแล้วพวกเขาจะสามารถเห็นพ่อได้อย่างไร? นี่คือเรื่องของความเข้าใจ ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาคู่นี้ พระเจ้าพูดว่า จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไป ใครได้พูดสิ่งนี้? เพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างเต็มที่พวกเขาจึงพูดสิ่งนี้เกี่ยวกับกฤษณะ ผู้คนจดจำกฤษณะอย่างมาก แต่ละวันพวกเขาก็เฝ้าแต่กลับมาไม่บริสุทธิ์ ในความเลื่อมใสศรัทธาก่อนอื่นใดพวกเขากราบไหว้บูชาชีวา นั่นคือความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีอะไรเจือปนและแล้วก็เป็นความเลื่อมใสศรัทธาของลักษมีและนารายณ์ พระเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านให้มรดกที่จะกลายเป็นวิษณุแก่ลูก ลูกกลายเป็นส่วนหนึ่งของสกุลชีวาและแล้วก็กลายเป็นนายของดินแดนของวิษณุ ได้มีการสร้างลูกประคำขึ้นเมื่อมีการศึกษาบทเรียนแรกอย่างดีมาก การจดจำพ่อไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! นำจิตใจและสติปัญญาของลูกออกจากทุกสิ่งอื่นและกำหนดสิ่งนั้นในหนทางเดียว นำโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากสิ่งใดก็ตามที่ลูกเห็นด้วยดวงตาคู่นี้ พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมออย่าได้อยู่อย่างสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ พ่อกำลังนั่งในพาหนะนี้และท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตน ท่านเตือนลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านผู้นี้ให้อยู่อย่าง มานมานะบาฟ ซึ่งหมายความว่าลูกยกระดับทุกคน บอกผู้ที่ทำอาหารว่า ให้เตรียมอาหารในการจดจำระลึกถึงชีพบาบาและสติปัญญาของผู้ที่รับประทานอาหารนั้นจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องเตือนกันและกัน แต่ละคนนั่งในการจดจำระลึกถึงเป็นบางเวลา บางคนนั่งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงและบางคนก็นั่งสิบนาที อัจชะ หากลูกจดจำพ่อด้วยความรักแม้เพียงห้านาทีลูกก็จะเข้ามาในอาณาจักร ราชาและราชินีรักทุกคนเสมอ ลูกกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักด้วยเช่นกันและเหตุนี้เองลูกจึงมีความรักต่อทุกคน ไม่มีสิ่งใดนอกจากความรัก พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรักและดังนั้นลูกๆ ควรมีความรักเช่นนั้นเช่นกัน แล้วเมื่อนั้นลูกก็จะมีความรักเช่นนั้นที่นั่นเช่นกัน ราชาและราชินีมีความรักอย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกก็มีความรักอย่างมากด้วยเช่นกัน ความรักไม่มีขีดจำกัด ที่นี่ไม่มีการกล่าวถึงความรักมีเพียงแต่การทุบตี ที่นั่นไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงจากดาบของตัณหาราคะเหตุนี้เองคำยกย่องที่มีขีดจำกัดของบารัตจึงได้รับการจดจำ ไม่มีดินแดนอื่นใดที่บริสุทธิ์เช่นบารัต นี่คือสถานที่ของการจาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พ่อมาที่นี่ (ในบารัต) และรับใช้ทุกคน ท่านสอนทุกคน สิ่งหลักคือการศึกษาเล่าเรียน บางคนก็ถามลูกว่าลูกกำลังรับใช้บารัตอย่างไร บอกพวกเขาว่า ท่านต้องการให้บารัตกลับมาบริสุทธิ์เพราะในเวลานี้บารัตไม่บริสุทธิ์และดังนั้นเรากำลังทำให้บารัตบริสุทธิ์ด้วยการทำตามศรีมัท เราบอกทุกคนว่า จงจดจำพ่อแล้วท่านจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ นี่คืองานรับใช้ทางจิตที่เรากำลังทำ เรากำลังสร้างความสงบและความมั่งคั่งที่เคยคงอยู่ในบารัตเมื่อเคยมีมงกุฎสองชั้นนั้นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการทำตามศรีมัทอย่างแท้จริงเหมือนกับที่เราเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ ตามแผนของละคร จดจำคำพูดเหล่านี้อย่างดีมาก ผู้คนต้องการให้มีความสงบในโลกและเราก็กำลังนำมาซึ่งสิ่งนั้น พระเจ้าพูดว่า พ่อเฝ้าแต่อธิบายแก่เราลูกๆ จดจำฉัน พ่อของลูก บาบารู้ว่าไม่มีลูกคนใดจดจำบาบาได้มากเท่านั้น สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะได้มาซึ่งสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ลูกต้องกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ไม่มีใครในบรรดาพวกเขามีความหมายของสิ่งนี้ในสติปัญญาของพวกเขา พวกเขาได้เขียนสิ่งต่างๆมากมายในคัมภีร์ เวลานี้พ่อพูดว่า ลืมทุกสิ่งที่ลูกเคยศึกษาเล่าเรียนมาและคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ สิ่งนี้เท่านั้นที่จะไปกับลูก ไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะไปกับลูก การศึกษาของพ่อที่จะไปกับลูก ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้น อย่าได้คิดว่าเด็กเล็กๆนั้นจะเป็นอะไรที่น้อยกว่า ยิ่งพวกเขามีอายุน้อยเท่าไรพวกเขาก็จะสามารถประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อได้มากเท่านั้น เมื่อลูกสาวเล็กๆนั่งและอธิบายแก่ผู้ที่สูงอายุพวกเขาก็จะทำสิ่งมหัศจรรย์ ลูกต้องทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกับตัวลูกเองด้วยเช่นกัน เตรียมพวกเขาเช่นนั้นที่เมื่อใครบางคนถามคำถามใดพวกเขาก็จะสามารถให้คำตอบได้ และแล้วส่งพวกเขาไปยังที่ที่มีศูนย์และพิพิธภัณฑ์ เตรียมกลุ่มเช่นนั้น นี่เป็นเวลาเดียวเท่านั้นที่จะทำงานรับใช้เช่นนั้น จะเป็นความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งหากลูกสาวเล็กๆ นั่งและอธิบายแก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า เมื่อมีคนถามว่าลูกเป็นลูกของใคร บอกพวกเขาว่า เราคือลูกของชีพบาบาและท่านก็ไม่มีตัวตน ท่านเข้ามาในร่างของบราห์มาและสอนเรา เราต้องกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ด้วยการศึกษานี้ เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในตอนเริ่มต้นของยุคทอง ใครทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นนั้น? พวกเขาต้องได้ทำกรรมเช่นนั้นอย่างแน่นอน พ่อนั่งที่นี่และบอกลูกถึงปรัชญาของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป ชีพบาบากำลังสอนเรา ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือพ่อ ครู และกูรู พ่อพูดว่า ทำให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งสำคัญประการเดียวสำหรับพวกเขา หากพวกเขาได้เข้าใจอัลฟ่าก่อนเป็นอันดับแรก พวกเขาก็จะไม่ถามคำถามมากมาย หากลูกอธิบายภาพอื่นๆทั้งหมดโดยที่พวกเขายังไม่ได้เข้าใจอัลฟ่าก่อน หัวของพวกเขาก็เสียไป (ไม่ชัดเจน) สิ่งแรกคืออัลฟ่า เรากำลังทำตามศรีมัท ผู้คนมากมายจะปรากฏตัวขึ้นมาที่จะพูดว่า เราได้เข้าใจอัลฟ่าแล้ว ดังนั้นเหตุใดเราจึงมองดูภาพที่เหลือเหล่านี้ทั้งหมดเล่า? ด้วยการรู้จักอัลฟ่า เราได้เข้าใจทุกสิ่ง ทันทีที่พวกเขาได้รับของให้ทานเหล่านี้ พวกเขาจะไป ลูกได้ให้ทานชั้นหนึ่ง เมื่อพวกเขาได้รับคำแนะนำตัวของพ่อแล้ว พวกเขาจะกลับมาสาโตประธานจากตาโมประธานมากขึ้น ตามที่พวกเขาจดจำระลึกถึงพ่อมากเพียงใด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส ให้มีความกระตือรือร้นที่จะจดจำบาบาอยู่ภายใน จดจำพ่อด้วยความใส่ใจในขณะที่กำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่ด้วยการบีบบังคับ นำสติปัญญาของลูกออกไปจากคนอื่นและเชื่อมโยงกับผู้เดียว

2. เช่นที่พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรักดังนั้นจงกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นเดียวกับพ่อ ยกระดับทุกคน อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและเตือนทุกคนให้ระลึกถึงพ่อ

พร:
ขอให้ลูกเป็นนักรบทางจิต (ผู้ที่ถืออาวุธ) ผู้ที่ทำให้โลกเต็มไปด้วยความสงบด้วยอาวุธของพลังแห่งความเงียบสงบของลูก

อาวุธของพลังแห่งความเงียบสงบคือความคิดที่บริสุทธิ์ของลูก ความปรารถนาดีของลูก และภาษาของดวงตาของลูก เช่นเดียวกับที่ลูกให้คำแนะนำของพ่อและสิ่งสร้างของท่านด้วยคำพูด ในทำนองเดียวกันบนพื้นฐานของพลังแห่งความเงียบสงบและด้วยภาษาของดวงตาของลูก ลูกสามารถให้ประสบการณ์ของพ่อแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยดวงตาของลูก พลังแห่งความเงียบสงบนั้นสูงส่งมากยิ่งกว่าเครื่องมืองานรับใช้ทางกายภาพใดๆ นี่คืออาวุธพิเศษของกองทัพทางจิต ด้วยอาวุธนี้ลูกสามารถทำให้โลกที่ไร้ความสงบกลับมาเต็มไปด้วยความสงบ

คติพจน์:
การอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคและทำให้ผู้อื่นเป็นอิสระจากอุปสรรคนั้นเป็นหลักฐานของงานรับใช้ที่แท้จริง