14.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกๆ จดจำไว้เสมอว่าบาบาของเราคือพ่อ ครู และสัตกูรูด้วยเช่นกัน การจดจำสิ่งนี้หมายถึงการอยู่ใน มานมานะบาฟ

คำถาม:
อะไรคือความผิดพลาดแรกที่ลูกทำเมื่อฝุ่นของมายาเข้าตาลูก?

คำตอบ:
ความผิดแรกที่มายาให้ลูกทำคือลูกหยุดศึกษาเล่าเรียน ลูกลืมว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ลูกๆ ของพ่อหยุดศึกษาคำสอนของพ่อ ความรู้นี้เป็นเช่นนั้นที่ลูกควรจะร่ายรำด้วยความสุขภายในอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามอิทธิพลของมายาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย เธอทำให้ลูกหยุดศึกษาเล่าเรียน การหยุดศึกษาเล่าเรียนหมายถึงการขาดเรียน

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต มีการให้คำอธิบายแก่ผู้ที่มีความเข้าใจเล็กน้อย บางคนก็รู้คิดมาก ลูกๆ รู้ว่าบาบานั้นมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ในขณะที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ลูกเข้าใจอยู่ภายในว่าบาบาที่ไม่มีขีดจำกัดของเราคือครูที่ไม่มีขีดจำกัดของเราด้วยเช่นกัน ท่านให้คำสอนที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกนักเรียน ท่านอธิบายถึงความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก สิ่งนี้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกๆนักเรียนแล้วท่านจะพาลูกกลับไปกับท่านอย่างแน่นอน พ่อรู้ว่านี่คือโลกเก่าและโลกที่สกปรกและต้องนำลูกๆ ออกไปจากที่นี่ ไปที่ไหน? กลับบ้าน! ตัวอย่างเช่น เมื่อกุมารีแต่งงาน ญาติทางฝ่ายสามีของเธอก็พาเธอไปยังบ้านของพวกเขา เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ บาบาอธิบายว่าจะต้องปรากฏขึ้นภายในตัวลูกอย่างแน่นอนว่านั่นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเราผู้ที่ให้คำสอนที่ไม่มีขีดจำกัด ยิ่งบาบามีความยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่คำสอนที่ท่านให้ก็ยิ่งใหญ่มากเท่านั้น ความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างก็อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจว่าพ่อจะพาเรากลับบ้านจากโลกที่สกปรกนี้ การจดจำสิ่งนี้อยู่ภายในหมายถึงการอยู่ใน มานมานะบาฟ ด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูกขณะที่ลูกเดินเหิน ขณะที่ลูกเคลื่อนไหวไปมา และในขณะที่ลูกนั่ง ลูกจดจำสิ่งต่างๆ ที่มหัศจรรย์ ลูกเข้าใจว่าด้วยการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงลูกจะกลายเป็นนายของโลก สิ่งนี้ควรจะหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างแน่นอน ก่อนอื่นใดลูกต้องจดจำพ่อและหลังจากนั้นลูกก็ได้พบกับครู ลูกๆ เข้าใจว่านั่นคือพ่อทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก บาบาได้แสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีที่จะมีการจดจำระลึกถึงอย่างง่ายดาย นั่นคือ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปด้วยการจดจำระลึกถึงนี้ที่บาปของครึ่งหนึ่งของวงจรของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกเคยทำความเลื่อมใสศรัทธา การทรมานตนและทาปาเซียมาชาติแล้วชาติเล่าเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ผู้คนไปที่วัดและทำความเลื่อมใสศรัทธาและพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้ทำสิ่งนั้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเวลา ถามพวกเขาว่าพวกเขาเริ่มฟังคัมภีร์ตตั้งแต่เมื่อไรและพวกเขาก็จะตอบว่า ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเวลา มนุษย์ไม่รู้อะไรเลย ไม่มีคัมภีร์ในยุคทอง ลูกๆ ควรจะประหลาดใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ ผู้เดียวนั้นคือพ่อ ครูและสัตกูรู ผู้เดียวนั้นคือบาบาของเรา ท่านไม่ได้มีแม่หรือพ่อ ไม่มีใครสามารถพูดว่าชีพบาบาคือลูกของใครบางคน สติปัญญาของลูกควรที่จะจดจำสิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือ มานมานะบาฟ ครูกำลังสอนลูกแต่ท่านเองไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้จากใคร ไม่มีใครสอนท่าน ท่านเต็มไปด้วยความรู้ ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เนื่องจากการเป็นผู้ที่มีชีวิตท่านก็สามารถที่จะบอกทุกสิ่งแก่ลูก ท่านพูดว่า ลูกๆ พ่ออธิบายแก่ลูกถึงความลับทั้งหมดของทุกสิ่งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงเวลานี้ผ่านผู้นี้ที่พ่อเข้ามา ลูกจะได้รับการบอกเกี่ยวกับตอนจบในภายหลัง ในเวลานั้นลูกจะเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึง ลูกจะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกด้วยเช่นกันตามลำดับกันไป ลูกจะได้เห็นสิ่งชี้บอกทั้งหมดนั้นด้วยเช่นกัน โลกเก่าต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน ลูกเคยเห็นสิ่งนี้มามากมายหลายครั้งแล้วและลูกก็จะเห็นสิ่งนี้ต่อไป ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนในลักษณะเดียวกันกับที่ลูกเคยศึกษาในวงจรก่อนหน้านี้ ลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกแล้วก็สูญเสียมันไปและเวลานี้ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในสิ่งนั้นอีกครั้ง พ่อกำลังสอนลูกอีกครั้งหนึ่ง เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก ลูกๆ เข้าใจว่าลูกแท้จริงแล้วลูกเคยเป็นนายของโลก บาบามาและกำลังให้ความรู้นี้แก่ลูก บาบาให้คำแนะนำแก่ลูก เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นภายในลูก บาบาคือพ่อของเราเช่นเดียวกับครูของเรา เราจะลืมครูได้หรือ? ลูกเฝ้าแต่ศึกษาเล่าเรียนกับครู มายาก็เป็นเหตุที่ทำให้ลูกบางคนต้องทำความผิดมากมาย ราวกับว่าเธอได้ทำให้ฝุ่นเข้าไปในดวงตาของพวกเขาและหยุดพวกเขาจากการศึกษาเล่าเรียน พระเจ้ากำลังสอนแต่พวกเขาก็ยังละทิ้งการศึกษาเช่นนั้น! การศึกษาเป็นสิ่งหลักแต่กระนั้นใครกันที่หยุดศึกษาเล่าเรียน? ลูกๆของพ่อ! ลูกๆ ควรจะมีความสุขอย่างมากอยู่ภายในพวกเขา พ่อให้ความรู้ของทุกสิ่งแก่ลูกและพ่อให้สิ่งนั้นแก่ลูกทุกวงจร พ่อพูดว่า อย่างน้อยจดจำพ่อในวิธีนี้! เป็นลูกผู้ที่เข้าใจและซึมซับความรู้นี้วงจรแล้ววงจรเล่า ผู้เดียวนั้นไม่มีพ่อ ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นท่านเป็นพ่อที่มหัศจรรย์ บอกพ่อซิว่าพ่อมีพ่อหรือไม่? ชีพบาบาเป็นลูกของใคร? การศึกษานี้มหัศจรรย์มากที่ไม่สามารถศึกษาได้ในเวลาอื่นใดนอกจากในเวลานี้และเป็นเพียงลูกๆ บราห์มินเท่านั้นที่ศึกษาสิ่งนี้ ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าด้วยการจดจำพ่อที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ทีละน้อย มิฉะนั้นลูกจะต้องสัมผัสกับการลงโทษ ต้องสัมผัสกับการลงโทษอย่างมากในกรงขังของครรภ์ ที่นั่นจะมีการตั้งศาลยุติธรรมและลูกจะได้รับนิมิตของทุกสิ่ง ไม่มีใครในลูกที่จะได้รับการลงโทษโดยที่ไม่ได้รับนิมิตในสิ่งที่พวกเขาทำมาก่อน ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะกลับมาสับสนว่าทำไมพวกเขาถึงถูกลงโทษ พ่อรู้ว่าคนไหนได้ทำบาปใดโดยเฉพาะและได้ทำความผิดเหล่านั้น ท่านให้นิมิตแก่ลูกของทุกสิ่งที่ลูกทำ ในเวลานั้นจะมีความรู้สึกราวกับว่าลูกถูกลงโทษสำหรับบาปของหลายต่อหลายชาติเกิด ราวกับว่าลูกได้สูญเสียศักดิ์ศรีของชาติเกิดเหล่านั้นทั้งหมด ดังนั้นพ่อพูดว่า ลูกที่สุดแสนหวานลูกต้องเพียรพยายามอย่างดีมาก เพียรพยายามที่จะมีการจดจำระลึกถึงที่จะกลับมาเต็ม 16 องศา จงตรวจสอบตนเองเพื่อจะดูว่าลูกเป็นเหตุแห่งความทุกข์แก่ใครหรือไม่ เราคือลูกๆของพ่อผู้ประทานความสุข เราต้องกลับมาสวยงามอย่างมาก เป็นการศึกษานี้ที่จะไปกับลูก ผู้คนได้กลายเป็นนักกฎหมาย ฯลฯ ด้วยการศึกษาเล่าเรียน ความรู้ของพ่อนี้คือสัจจะและพิเศษสุดและรัฐบาลพันดาฟนี้ก็แฝงตัว ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถเข้าใจสิ่งนี้ การศึกษานี้มหัศจรรย์ เป็นดวงวิญญาณที่รับฟัง พ่อบอกลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียน มายาทำให้ลูกหยุดศึกษาเล่าเรียน พ่อพูดว่า อย่าทำสิ่งนี้ อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียน บาบาได้รับรายงานทั้งหมด ท่านเข้าใจจากทะเบียนประวัติว่าใครขาดเรียนไปกี่วัน เมื่อบางคนหยุดการศึกษาเล่าเรียนเขาก็ลืมพ่อด้วยเช่นกัน อันที่จริงแล้ว ท่านไม่ใช่ใครบางคนที่จะถูกลืมได้ ผู้เดียวนี้คือพ่อที่มหัศจรรย์ ท่านอธิบายราวกับว่านี่เป็นการละเล่น เมื่อใครบางคนได้รับการบอกถึงการละเล่นเขาก็สามารถจดจำสิ่งนั้นได้อย่างง่ายดายมาก เขาจะไม่มีวันลืมสิ่งนั้น ผู้นี้ก็ได้เล่าประสบการณ์ของเขาด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งในวัยเด็กเขาก็เคยมีความคิดของการวางเฉย เขาเคยพูดว่า มีความทุกข์อย่างมากในโลกนี้ หากฉันจะสามารถได้เงิน 10,000 รูปีแล้วฉันก็จะสามารถได้รับดอกเบี้ย 50 รูปีและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันอยู่อย่างเป็นอิสระ เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะดูแลบ้านและธุรกิจ อัจชะ! และแล้วบาบาก็ได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า โชบาเกียร์ซุนดารี (หญิงงามที่โชคดี) และแล้วความคิดก่อนหน้านี้ทั้งหมดของการวางเฉยก็หายไป เขาเริ่มมีความคิดที่จะแต่งงานและทำสิ่งนี้สิ่งนั้น มายาตบตีเขาเพียงครั้งเดียวแล้วทุกสิ่งก็สูญสิ้นไป ดังนั้นเวลานี้พ่อพูดว่า โลกนี้คือก้นบึ้งของนรกและภายในสิ่งเหล่านี้ภาพยนตร์เหล่านั้นและโรงภาพยนตร์เหล่านั้นก็เป็นก้นบึ้งของนรกด้วยเช่นกัน ทัศนคติของทุกคนเสียไปด้วยการดูภาพยนตร์เหล่านั้น เมื่อผู้ชายอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเห็นภาพของสาวสวย ทัศนคติของพวกเขาก็ถูกดึงดูดไปหาพวกเธอ และพวกเขาก็มีความคิดในสติปัญญาของพวกเขาว่า ผู้หญิงคนนี้สวยงามมาก ที่จริงแล้วลูกไม่ควรจะมีความคิดเหล่านี้ บาบาพูดว่า โลกนี้จะถูกทำลายเหตุนี้เอง ลูกต้องลืมทุกสิ่งและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เหตุใดลูกจึงดูรูปภาพเหล่านั้นฯลฯ? สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทำให้ทัศนคติของลูกตกต่ำลงเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นที่ลูกเห็นทั้งหมดกำลังจะถูกฝังในสุสาน อย่าได้จดจำสิ่งใดที่ลูกเห็นด้วยดวงตาคู่นั้น ขจัดความผูกพันยึดมั่นออกไปจากสิ่งเหล่านั้น ร่างทั้งหมดนี้เก่าและสกปรก แม้ว่าลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ ร่างกายของลูกก็ยังคงสกปรก และดังนั้นเหตุใดลูกจึงต้องการที่จะให้ความใส่ใจต่อร่างนั้น? ลูกควรจะมองดูพ่อเท่านั้น พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวานจุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก ไม่มีใครอื่นสามารถแม้แต่พยายามที่จะกลายเป็นนายของโลก สิ่งนี้ไม่สามารถแม้แต่จะเข้าไปในสติปัญญาของใคร อิทธิพลของมายาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย สติปัญญาของนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างหนักมาก อย่างไรก็ตามของลูกคือความเงียบสงบ ทุกคนต้องการได้มาซึ่งการหลุดพ้นแต่เป้าหมายของลูกคือการได้มาซึ่งการหลุดพ้นในชีวิต พ่อได้อธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน กูรู ฯลฯ ไม่สามารถให้ความรู้นี้ได้ ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกจงอยู่อย่างบริสุทธิ์และประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกได้สูญเสียเวลาไปอย่างมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกได้ทำความผิดไปมากมายแค่ไหน ในขณะที่ทำความผิดลูกก็กลับมาไม่รู้คิดและกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหิน ภายในลูกก็รู้สึกว่าความรู้นี้มหัศจรรย์มากและที่ลูกจะกลายเป็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากที่ไม่มีอะไรเลยด้วยความรู้นั้น ลูกเปลี่ยนจากการมีสติปัญญาที่เป็นหินเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ดังนั้นเมื่อบาบาของลูกคือบาบาที่ไม่มีขีดจำกัด องศาของความสุขของลูกควรจะสูงขึ้น ท่านไม่ได้มีพ่อ ท่านเป็นครูของลูกด้วยเช่นกันและท่านไม่มีครู มีคนถามว่าผู้นี้เรียนรู้มาจากใคร? พวกเขาสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ ผู้คนมากมายคิดว่าเขาต้องเรียนรู้สิ่งนี้จากกูรู หากเป็นเช่นนั้นกูรูนั้นก็จะมีสาวกคนอื่นๆด้วย กูรูจะมีสาวกเพียงคนเดียวหรือ? กูรูมีสาวกมากมาย ดูซิว่าอากาคันมีสาวกมากมายแค่ไหน ผู้คนเหล่านั้นก็มีความนับถืออย่างมากต่อกูรูของพวกเขาที่พวกเขาชั่งกูรูของพวกเขากับเพชร ลูกจะชั่งสัตกูรูกับอะไร? ผู้เดียวนี้คือสัตกูรูที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านจะหนักเท่าไหร่? ไม่หนักแม้กระทั่งเท่ากับเพชรหนึ่งเม็ด ลูกๆ ควรจะคิดถึงสิ่งเช่นนั้น นี่คือเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนมาก แม้ว่าทุกคนพูดว่า โอ พระเจ้า พวกเขาก็ไม่รู้ว่าท่านคือพ่อ ครูและกูรู ผู้นี้กำลังนั่งอย่างธรรมดา เหตุผลที่ท่านนั่งบนกัดดีก็เพื่อที่ท่านจะได้เห็นใบหน้าของทุกคน ท่านมีความรักต่อลูกๆ การก่อตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือของลูกๆ ลูกที่ช่วยเหลืออย่างมากก็จะได้รับความรักอย่างมากอย่างแน่นอน ลูกผู้ที่หารายได้อย่างมากก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงอย่างแน่นอนและจะมีความรักอย่างมากต่อท่านด้วยเช่นกัน บาบามีความพอใจเมื่อได้เห็นลูกๆ ดวงวิญญาณมีความพอใจอย่างมาก พ่อมีความพอใจที่ได้เห็นลูกทุกวงจร เป็นลูกผู้ที่ได้กลายเป็นผู้ช่วยทุกวงจร พวกเขานั้นเป็นที่รักอย่างมาก ความรักนี้ถูกสร้างขึ้นมาวงจรแล้ววงจรเล่า ไม่ว่าลูกจะนั่งอยู่ที่ใดก็ตามขอให้มีการจดจำระลึกถึงพ่อในสติปัญญาของลูก ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านไม่มีพ่อหรือครู ท่านเองคือทุกสิ่ง ผู้เดียวที่ทุกท่านจดจำ ไม่มีใครจะจดจำท่านในยุคทอง เรือของลูกจะข้ามฟากไปเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิดและดังนั้นลูกควรสัมผัสกับความสุขเป็นอย่างมาก เพียงแต่ทำงานรับใช้ของพ่อตลอดทั้งวันก็เท่านั้นเอง ให้คำแนะนำของพ่อเช่นนั้นแก่ทุกคน ลูกสามารถได้รับมรดกนี้จากพ่อ พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่เราและท่านก็พาทุกคนกลับไปกับท่านด้วย ทั้งวงจรอยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่มีใครอื่นสามารถสร้างวงจรเช่นนั้น ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าบาบาคือบาบาที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกที่ท่านได้ให้อาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกด้วยเช่นกันและท่านก็จะพาลูกกลับไปกับท่านด้วยเช่นกัน หากลูกอธิบายในลักษณะนี้ก็จะไม่มีใครพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านคือพ่อ ครูและดังนั้นท่านจะอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเต็มไปด้วยความรู้ ท่านรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลก พ่ออธิบายแก่ลูกว่า อย่าได้ลืมการศึกษานี้! การศึกษานี้ยิ่งใหญ่ที่สุด บาบาคือพ่อสูงสุด ครูสูงสุดและกูรูสูงสุดด้วยเช่นกัน ท่านจะพากูรูเหล่านั้นทั้งหมดกลับไปด้วยเช่นกัน ลูกควรจะถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นนั้น บอกพวกเขาว่านี่คือการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัดนักแสดงแต่ละคนได้รับบทบาทของตนเอง ลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเคยเป็นนายของโลก สวรรค์เคยมีอยู่และจะปรากฎขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน กฤษณะเคยเป็นนายของโลกใหม่ ในขณะนี้เป็นโลกเก่า และเขาจะกลายเป็นนายของโลกใหม่อย่างแน่นอน ได้มีการแสดงสิ่งนี้ไว้อย่างชัดเจนในรูปภาพ เวลานี้ลูกรู้ว่าเท้าของลูกชี้ไปที่นรกและใบหน้าของลูกหันไปที่สวรรค์ นี่คือสิ่งที่ลูกจดจำ การจดจำสิ่งนี้ความคิดสุดท้ายจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก เหล่านี้เป็นสิ่งที่สวยงามและลูกต้องจดจำสิ่งเหล่านี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ขจัดความผูกพันยึดมั่นต่างๆที่ลูกมีจากทุกสิ่งที่ลูกเห็นด้วยดวงตาของลูก มองดูพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้ทัศนคติของลูกให้บริสุทธิ์ อย่าปล่อยให้ความใส่ใจของลูกถูกดึงไปที่ร่างกายที่สกปรกแม้เพียงเล็กน้อย

2. ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและสอนความรู้ที่แท้จริงและพิเศษสุดนี้ที่พ่อสอนลูกด้วยเช่นกัน อย่าได้ขาดการศึกษานี้

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ทดลองกับพลังความสงบและประสบความสำเร็จในทุกงานอย่างง่ายดาย

ขณะนี้ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง ลูกควรกลายเป็นดวงวิญญาณผู้ทำการทดลองโดยใช้วิธีการของพลังความสงบ เช่นที่ลูกสร้างความรู้สึกของการร่วมมือในดวงวิญญาณด้วยคำพูดของความรัก ในทำนองเดียวกันจงทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพของการมีความปรารถนาดีและความรู้สึกของความรัก และสร้างความรู้สึกที่สูงส่งที่สุดในพวกเขา เช่นเดียวกับที่ตะเกียงสามารถจุดอีกอีกตะเกียงหนึ่ง ในทำนองเดียวกันความปรารถนาที่มีพลังของลูกจะสร้างความรู้สึกที่สูงส่งที่สุดให้กับผู้อื่น ด้วยพลังนี้ลูกสามารถประสบความสำเร็จในงานทางกายภาพของลูกได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่ทดลองและมองดูด้วยตัวลูกเอง

คติพจน์:
เพื่อที่จะได้รับความรักจากทุกคนจงกลายเป็นดอกกุหลาบที่เบ่งบาน อย่าได้เหี่ยวเฉา