15.06.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะกลายเป็นผู้เอาชนะมายา หยุดความไม่ระมัดระวัง การเป็นสาเหตุของความทุกข์หรือการรับความทุกข์ นี่คือความผิดที่ใหญ่มากซึ่งลูกๆไม่ควรทำ

คำถาม:
พ่อมีความปรารถนาอะไรอย่างหนึ่งต่อลูกๆ?

คำตอบ:
ความปรารถนาของพ่อคือลูกๆทั้งหมดของพ่อกลับมาบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพ่อ พ่อสวยงามเสมอและพ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆสวยงามจากน่าเกลียด มายาทำให้ลูกน่าเกลียดและพ่อทำให้ลูกสวยงาม ลักษมีและนารายณ์มีความสวยงามและเหตุนี้เองมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์และน่าเกลียดจึงไปเบื้องหน้ารูปปั้นของลักษมีและนารายณ์และร้องเพลงสรรเสริญพวกเขา ผู้คนคิดว่าตนเองนั้นตกต่ำ เวลานี้ลูกได้รับศรีมัทของพ่อ ลูกๆที่แสนหวาน ในเวลานี้จงทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาสวยงามและสาโตประธาน

โอมชานติ
พ่อกำลังทำอะไรและลูกๆกำลังทำอะไร? พ่อรู้และลูกๆรู้ว่า ลูกๆดวงวิญญาณกลับมาตาโมประธานและเวลานี้ต้องทำให้ลูกสาโตประธานซึ่งเรียกว่ายุคทอง พ่อเห็นลูกดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่มีความคิดว่า ฉัน, ดวงวิญญาณได้กลับมาน่าเกลียด เป็นเพราะดวงวิญญาณที่มีความน่าเกลียด, ร่างกายกลับมาน่าเกลียดเช่นกัน ลูกไปที่วัดลักษมีและนารายณ์ แต่ก่อนหน้านี้ลูกไม่มีความรู้ใดๆเลย ลูกจะเห็นว่าพวกเขา (รูปปั้นลักษมีและนารายณ์) เต็มไปด้วยคุณธรรมและสวยงามและลูกเองเป็นวิญญาณปีศาจร้ายที่น่าเกลียด, แต่ลูกไม่มีความรู้ใดๆ ในเวลานี้เมื่อลูกไปที่วัดของลักษมีและนารายณ์ ลูกก็เข้าใจว่าลูกเคยเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด และเวลานี้ลูกได้กลับมาน่าเกลียดและไม่บริสุทธิ์ ลูกเคยร้องเพลงเบื้องหน้าพวกเขาว่า เราเป็นคนบาปที่มีกิเลสและน่าเกลียด หลังจากที่คู่รักแต่งงานกัน พวกเขาก็ถูกพาไปยังวัดลักษมีและนารายณ์ เริ่มแรกทั้งคู่นั้นปราศจากกิเลสและแล้วพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่มีกิเลส ผู้คนไปอยู่เบื้องหน้าเทพที่ปราศจากกิเลสและเรียกตนเองว่าเป็นคนบาปที่มีกิเลสและไม่บริสุทธิ์ พวกเขาจะไม่พูดสิ่งนี้ก่อนที่พวกเขาจะแต่งงาน เป็นเพียงหลังจากที่ผู้คนได้ข้องแวะในกิเลสเท่านั้นที่พวกเขาไปที่วัดและร้องเพลงสรรเสริญเทพ ทุกวันนี้ผู้คนแม้กระทั่งมีพิธีแต่งงานในวัดต่อชีวาและลักษมีและนารายณ์ พวกเขาผูกกำไลเพื่อที่จะกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังผูกกำไลเพื่อที่จะกลับมาสวยงาม เหตุนี้เองลูกจึงจดจำชีพบาบาผู้ที่ทำให้ลูกสวยงาม ลูกรู้ว่าชีพบาบากำลังนั่งอยู่ตรงกลางหน้าผากของพาหนะนี้ ท่านนั้นบริสุทธิ์เสมอ ความปรารถนาของท่านคือลูกๆต้องกลับมาบริสุทธิ์และสวยงามด้วยเช่นกัน จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและกลับมาบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณต้องจดจำพ่อ พ่อเองพอใจที่ได้เห็นลูกๆเช่นกัน ลูกๆเข้าใจว่าลูกจะกลับมาบริสุทธ์ด้วยการมองดูพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ ลูกๆต้องจดจำเป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก อย่าได้คิดว่าลูกได้มาหาบาบาแล้ว และเมื่อลูกกลับไป,ลูกก็สามารถที่จะข้องแวะแต่ในธุรกิจของลูกเอง ดังนั้นพ่อนั่งที่นี่เบื้องหน้าลูกๆเป็นการส่วนตัวและอธิบายแก่ลูก ดวงวิญญาณอยู่ตรงกลางหน้าผาก นี่คือบัลลังก์ของดวงวิญญาณที่เป็นอมตะ ดวงวิญญาณที่เป็นลูกๆของพ่อกำลังนั่งอยู่ที่หน้าผากของพวกเขา ดวงวิญญาณเองตาโมประธานและดังนั้นบัลลังก์ของเขาก็ตาโมประธานด้วยเช่นกัน เรื่องเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างดีมาก การกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นพวกเขา จากการกลับมาบริสุทธิ์,ลูกๆดวงวิญญาณจะกลับไปและแล้วลูกก็จะเรียกว่าเป็นเทพ เรากำลังจะกลายเป็นนายของสวรรค์เช่นนั้น แต่มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอทำให้ลูกลืม บางคนรับฟังความรู้ที่นี่ แต่เมื่อพวกเขาออกไปสู่โลกภายนอก, พวกเขาก็ลืม เหตุนี้เองพ่อจึงทำให้ลูกมั่นคงอย่างมาก ลูกแต่ละคนต้องตรวจสอบตนเองว่า ฉันได้สร้างสมคุณธรรมที่เทพเหล่านี้มีด้วยการทำตามศรีมัทหรือไม่? รูปภาพอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกรู้ว่าลูกต้องกลายเป็นเช่นพวกเขา เพียงพ่อเท่านั้นที่จะทำให้ลูกเป็นเช่นพวกเขา ไม่มีใครอื่นสามารถเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกเป็นเช่นเทพเหล่านั้น มีการร้องเพลงว่า พระเจ้าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกรู้สิ่งนี้ตามลำดับกันไป ผู้เลื่อมใสศรัทธาไม่รู้ถึงสิ่งเหล่านี้ พวกเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดตราบจนกระทั่งพวกเขาได้รับศรีมัทของพระเจ้า ในเวลานี้ลูกๆกำลังได้รับศรีมัท เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกอย่างดีมากว่า เรากำลังจะกลายเป็นสิ่งนี้ด้วยการจดจำบาบาตามศรีมัทของท่าน มีเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกเผา ไม่มีวิธีอื่นใด ลักษมีและนารายณ์เคยสวยงาม แต่ในวัดได้มีการแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นน่าเกลียด ในวัดรากูนาท พวกเขาได้แสดงให้เห็นรามที่น่าเกลียด เพราะเหตุใด? ไม่มีใครรู้ นี่คือเรื่องเล็กๆเช่นนั้น รามเป็นของยุคเงิน มีความแตกต่างเล็กน้อยเพราะมีน้อยกว่าสององศา พ่ออธิบายว่า ในตอนเริ่มต้น, พวกเขาเคยสาโตประธานและสวยงาม แม้แต่ปวงประชาก็สาโตประธาน แต่พวกเขากลายเป็นเช่นนั้นหลังจากที่มีประสบการณ์ของการลงโทษ ยิ่งมีการลงโทษมากเท่าไหร่ สถานภาพก็ต่ำลงมากเท่านั้น หากลูกไม่ทำความเพียรพยายาม บาปของลูกก็จะไม่ถูกตัดออกไปและสถานภาพของลูกก็จะลดลงไป พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ลูกกำลังนั่งที่นี่เพื่อที่จะกลับมาสวยงาม อย่างไรก็ตามมายาคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ทำให้ลูกน่าเกลียด เธอเห็นว่าพ่อผู้ที่ทำให้ลูกสวยงามได้มาและดังนั้นเธอจึงขัดขวาง พ่อพูดว่า ตามละคร, เธอต้องเล่นบทบาทของเธอถึงครึ่งหนึ่งของวงจร มายาทำให้ลูกหันใบหน้าออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพาลูกออกไปสู่ทิศทางอื่น บางคนเขียนว่า บาบา, มายาสร้างปัญหาให้กับฉันอย่างมาก บาบาพูดว่า นี่คือการรบรา ลูกได้กลับมาน่าเกลียดจากสวยงามและสวยงามจากน่าเกลียด นี่คือการละเล่น พ่ออธิบายแก่ผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม พวกเขาเพียงแค่วางเท้าในบารัตเท่านั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนในบารัตจะใช้ 84 ชาติเกิด เวลาปัจจุบันของลูกมีคุณค่ามากที่สุด ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลายเป็นเช่นพวกเขา พ่อพูดอย่างแน่นอนว่า เพียงแต่จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อย่าได้เป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร พ่อพูดว่า ลูกๆอย่าได้ทำความผิดเช่นนั้น ให้โยคะของสติปัญญาของลูกเชื่อมโยงกับพ่อผู้เดียว ลูกได้สัญญาแล้วว่า ฉันจะอุทิศตนเองต่อท่าน ลูกได้เคยทำสัญญานี้มาชาติแล้วชาติเล่าว่า บาบา, เมื่อท่านมา, เราจะทำตามหนทางของท่านเท่านั้น, เราจะกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นเทพ หากคู่ของลูกไม่ร่วมมือกับลูก, ลูกก็สามารถทำความเพียรพยายามด้วยตัวลูกเอง หากคู่ของลูกไม่ได้มากับลูก, ลูกก็จะไม่ได้เป็นคู่กันที่นั่น อย่างไรก็ตามยิ่งพวกเขามีการจดจำระลึกถึงและมีการสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งมากเท่าไหร่, ผู้เป็นคู่ก็ถูกสร้างขึ้นมาตามนั้น ตัวอย่างเช่น บราห์มาและสรัสวตีได้ทำความเพียรพยายามอย่างดีมากและดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นคู่กัน พวกเขาทำงานรับใช้ที่ดีมากและอยู่ในการจดจำระลึกถึง นั่นก็เป็นคุณธรรมเช่นกัน ในบรรดาโก๊บ(บราเธอร์)เช่นกันก็มีลูกๆที่ดีมากหลายคน ลูกบางคนก็เข้าใจด้วยตนเองว่าพวกเขาถูกดึงดูดโดยมายา โซ่ตรวนเหล่านั้นไม่ตัดขาด โซ่ตรวนเหล่านั้นทำให้ลูกติดกับในรูปและนามซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อพูดว่า อย่าได้ติดกับในรูปและนาม ให้ติดกับในพ่อ เช่นที่ลูกนั้นไม่มีตัวตน, ดังนั้นพ่อก็ไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกับพ่อ ครูจะทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกับท่าน ศัลยแพทย์จะทำให้ลูกกลายเป็นศัลยแพทย์ ผู้เดียวนี้คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและชื่อของท่านได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้คนเรียกหา โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดวงวิญญาณเรียกหาผ่านร่างกายของพวกเขา บาบาได้โปรดมาและทำให้เราบริสุทธิ์! ลูกรู้ว่าท่านกำลังชำระลูกให้บริสุทธิ์อย่างไร เพชรบางเม็ดก็มีตำหนิเช่นกัน เวลานี้อัลลอยด์ได้ปะปนอยู่ในดวงวิญญาณ นั่นคืออัลลอยด์นั้นกำลังถูกขจัดไปและดวงวิญญาณกำลังทำให้กลายเป็นทองแท้ ลูกๆดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างมาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกนั้นชัดเจน สิ่งนี้จะไม่มีการกล่าวถึงในชุมนุมอื่นใด พ่ออธิบายว่า เป้าหมายของลูกคือการกลายเป็นเช่นนี้ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าตามละคร,ลูกเคยมีกิเลสมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรในความเป็นมิตรของราวัน เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นสิ่งนี้ ลูกมีเข็มกลัดบราห์มินด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายด้วยการใช้เข็มกลัด นี่คือตรีมูรติ การก่อตั้งเกิดขึ้นด้วยบราห์มา, แต่บราห์มาไม่ได้ทำสิ่งนั้น เขากำลังกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ผู้คนไม่รู้ว่าผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นี้จะกลับมาบริสุทธิ์ในเวลาต่อมา เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าจุดหมายปลายทางของการศึกษาของลูกนั้นสูง พ่อมาเพื่อสอนลูก บาบามีความรู้ แต่ท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนสิ่งนี้กับใคร ตามแผนของละคร, ท่านมีความรู้ ลูกไม่สามารถถามว่า ผู้เดียวนี้ได้รับความรู้มาจากที่ไหน? ไม่เลย ท่านเต็มไปด้วยความรู้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ผู้คนไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พวกเขาอาบในมหาสมุทรเช่นกัน แล้วพวกเขาก็ได้ทำการกราบไหว้บูชาด้วยการคิดว่ามหาสมุทรนั้นเป็นเทพ ในความเป็นจริงแม่น้ำนั้นไหลตลอดเวลา แม่น้ำไม่เคยถูกทำลาย อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แม่น้ำเคยอยู่ภายใต้การควบคุม ไม่เคยมีน้ำท่วม ฯลฯ ผู้คนไม่เคยจมน้ำตาย ที่นั่นมีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนและแล้วจำนวนของพวกเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีมนุษย์จำนวนมากมายในตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก ที่นั่นช่วงชีวิตของผู้คนนั้นยาวมาก จะมีมนุษย์จำนวนน้อยมาก จากนั้นใน 2500 ปีก็จะมีการขยายตัวอย่างมาก ต้นไม้ก็เติบโตขึ้นอย่างมาก ก่อนอื่นมีเพียงอาณาจักรของเราในบารัตเท่านั้น ลูกจะพูดว่าในลูกบางคนเช่นกัน, จดจำว่าลูกนั้นกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเอง เราเป็นนักรบทางจิตที่มีพลังโยคะ พวกเขาลืมแม้กระทั่งสิ่งนี้ เราคือผู้ที่รบรากับมายา ในเวลานี้อาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งมีชัยชนะมากเท่านั้น เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลายเป็นเหมือนพวกเขา บาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นเทพด้วยผู้นี้ ดังนั้นลูกควรจะทำอะไร? ลูกควรจะจดจำพ่อ ผู้นี้คือสื่อกลาง มีการจดจำว่าเมื่อลูกได้พบกับสัตกูรู นั่นก็อยู่ในรูปของสื่อกลาง เมื่อบาบาใช้ร่างนี้ ผู้นี้ก็เป็นสื่อกลาง และแล้วท่านก็ทำให้ลูกสามารถมีโยคะกับชีพบาบา อย่างไรก็ตามอย่าได้อ้างถึงสิ่งใดเกี่ยวกับการหมั้นหมาย ฯลฯ ชีพบาบากำลังทำให้เราดวงวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านผู้นี้ พ่อพูดว่า ลูกๆ จดจำฉัน, พ่อของลูก ลูกจะไม่พูดว่า ให้จดจำฉัน, พ่อของลูก ลูกจะถ่ายทอดความรู้ของพ่อว่า นี่คือสิ่งที่บาบาพูด พ่ออธิบายสิ่งนี้แก่ลูกอย่างชัดเจนมากด้วยเช่นกัน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป, ลูกๆมากมายก็จะมีมิตรและจิตสำนึกของลูกก็จะเฝ้าแต่กัดกร่อนลูก พ่อพูดว่า ในขณะนี้มีเวลาเหลืออยู่น้อยมาก ลูกจะเป็นพยานในการทำลายล้างด้วยดวงตาคู่นี้ เมื่อการโหมโรงเกิดขึ้น, ลูกจะได้เห็นว่าการทำลายล้างเกิดขึ้นอย่างไร ลูกจะเห็นอย่างมากมายด้วยดวงตาคู่นี้ ผู้คนมากมายจะมีนิมิตของสวรรค์ ทั้งหมดนี้จะเฝ้าแต่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ในหนทางของความรู้,ทุกสิ่งเป็นจริง ในขณะที่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา, ทุกสิ่งนั้นเป็นการเลียนแบบ พวกเขาเพียงแค่มีนิมิต, แต่พวกเขาไม่ได้กลายเป็นสิ่งนั้น ในขณะที่ลูกกลายเป็นสิ่งนั้น ลูกจะเห็นด้วยดวงตาคู่นี้ในสิ่งลูกได้มีนิมิต การเป็นสักขีพยานของการทำลายล้างไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก อย่าได้ถามเลย! ผู้คนฆ่าผู้อื่นต่อหน้ากันและกัน การตบมือสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยสองมือ (ทั้งสองฝ่าย) พวกเขาแยกพี่น้องทั้งสองออกจากกันแล้วก็ทำให้ทั้งสองต่อสู้กัน สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นในละครด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่เข้าใจความลับเหล่านี้ ด้วยการแบ่งเป็นสองฝ่าย พวกเขาก็ทำให้ทั้งสองเฝ้าแต่ต่อสู้กันเอง และนี่เป็นสาเหตุที่พวกเขาจะได้ขายอาวุธให้แก่ผู้ที่ต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆและพวกเขาก็ได้รับรายได้ อย่างไรก็ตามในเวลาสุดท้ายจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจากสิ่งนั้น ขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน,พวกเขาก็จะปล่อยระเบิดและทุกสิ่งก็จะถูกทำลาย ที่นั่นไม่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์หรืออาวุธ พ่ออธิบายว่า ลูกๆการก่อตั้งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ยิ่งลูกทำความเพียรพยายามมากเท่าไหร่ ลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น มีการอธิบายให้แก่ลูกอย่างมากมาย พระเจ้าพูด ลูกๆ อย่าได้ใช้ดาบของตัณหาราคะนั้น ด้วยการเอาชนะตัณหาราคะ, ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ในที่สุดลูกศรก็จะยิงถูกใครบางคนอย่างแน่นอน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เวลานี้มีค่าที่สุด เป็นเวลานี้ที่ลูกต้องทำความเพียรพยายามและอุทิศตนเองต่อพ่ออย่างเต็มที่ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกต้องไม่ทำความผิดประเภทใด ทำตามหนทางของพ่อผู้เดียว

2. รักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกไว้เบื้องหน้าและเฝ้าแต่ก้าวหน้าไปด้วยความระมัดระวังอย่างมาก ทำความเพียรพยายามที่จะทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์และสาโตประธาน ตรวจสอบดูว่ามีข้อบกพร่องใดอยู่ภายในตัวลูกและให้ขจัดสิ่งนั้นออกไป

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และประสบกับสภาพที่มีความสุขในทุกวินาทีของชีวิตบราห์มิน

ความบริสุทธิ์ได้รับการกล่าวว่าเป็นแม่แห่งความสุขและความสงบ ความไม่บริสุทธิ์ประเภทใดก็ตามทำให้ลูกประสบกับความทุกข์และความไม่สงบ ชีวิตบราห์มินหมายถึงการอยู่ในสภาพที่ให้ความสุขทุกในทุกวินาที แม้ว่าจะมีฉากแห่งความทุกข์โศก เมื่อลูกมีพลังของความบริสุทธิ์ จะไม่สามารถมีประสบการณ์ของความทุกข์ใดๆได้ ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์กลายเป็นนายผู้ประทานความสุขและเปลี่ยนบรรยากาศแห่งความทุกข์ให้เป็นบรรยากาศของความสุขทางจิต

คติพจน์:
การเพิ่มความพยายามทางจิตวิญญาณของลูกโดยการทดลองกับสิ่งอำนวยความสะดวกคือการมีทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด